С Капрено посевите остават чисти от плевели през цялата вегетация

Агр. Петър Кръстев

Освен Мерлин Флекс като почвен и за ранно вегетационно приложение хербицид, Байер има още едно иновативно предложение с Аденго. Това е продукт, който надгражда Мерлин Флекс, като, от една страна дава още по-добра ефикасност, а от друга – още по-добра гъвкавост. Така започна представянето на другото решение на Байер ИВЕЛИН ТОНЧЕВ, мениджър техническо развитие на компанията на срещата с производителите на царевица в Златни пясъци.

Аденго осигурява чисти от плевели посеви до жътва, както чиста и лесна жътва, увери земеделците г-н Тончев, като показа и богат снимков материал. Хербицидът не предизвиква проблеми и с бъдещите култури, защото осигурява качествена растителна защита в царевицата и оставя чисти полетата и за следващите култури.

Ако трябва да избираме между двата хербицида – Мерлин Флекс или Аденго?

Два са факторите за разрешаване на тази дилема – обясни Ивелин Тончев. Когато в полето има фасулче, препоръката е категорично за Аденго, тъй като този плевел е един от пропуските на Мерлин Флекс. Другото преимущество на Аденго е, че той дава много по-категоричен ефект при тежко житно заплевеляване поради втората си съставка – тиенкарбазон-метил. Тя е част от състава и на Капрено, за да се справя като ранновегетационен продукт със заплевеляването в царевицата във втори-трети лист, сравнено с Мерлин Флекс. От това става ясно, че в Аденго има надграждане на Мерлин Флекс, който е базовият почвен хербицид на Байер. Но с Аденго се постига ефект върху фасулче и по-добър ефект върху балура, тъй като много силно потиска това многогодишно плевелно растение от коренищата, и в крайна сметка е с по-голяма гъвкавост за ранно вегетационно приложение. Това е много важно условие, в случаите когато пролетта поднася изненади или земеделците не са успели да приложат почвено Аденго и търсят ранно вегетационно приложение на хербицид.

Капрено – вегетационен хербицид с ясно изразен почвен ефект

Специалистът информира производителите на царевица, че три поредни години екипът на Байер засича добивите си на Агро Арена, която провежда на три локации в цяла България. От миналата година земеделците вече имат възможност заедно със специалистите на компанията да проследяват, какво се случва на тези експериментални полета през цялата вегетация. „Там прилагаме Капрено и го сравняваме със стандартната технология – почвен хербицид с вегетационен и една нетретирана контрола. Три години подред и на трите локации Капрено дава най-добър резултат като добив. Ако вземем нетретираната контрола за база 100%, стандартната технология – третиране с почвен хербицид и корекция през вегетацията дават 40%, а Капрено дава още 10% горница“– поясни мениджърът от Байер.

Причината за допълнителния добив се крие в начина на приложение на двете технологии – стандартната и Капрено. При стандартната, в зависимост от годината, ако е доста сушава, се изчаква поникването на всички плевели, за да се направи корекцията. „При Капрено ние се целим в най-ранния момент за приложение спрямо плевелите – когато те са на котиледони, или 1-ви – 2-ри лист при житните“, уточни специалистът. И поясни, че тук не се налага да се гледа фазата на царевицата. Възможно най-ранното приложение на Капрено дава тези 10% горница в сравнение с другата технология, която също има потенциал да изчисти полето. Но тъй като Капрено има и допълнително почвено действие, той хваща и втората вълна плевели. Така се получава чисто поле до жътва.

Препоръката на Байер за сушава година, когато няма много валежи

В сушава година влизането с Капрено трябва да стане в 4-ти лист, преди царевицата да усети конкуренцията от плевели, посъветва Ивелин Тончев. В подкрепа той показа снимков материал, от който се видя, че на 55-ия ден полето е покрито със загинали плевели, нови не са поникнали, защото е било сухо, но царевицата се е развивлаа сравнително добре. На 56-ия ден са паднали 35 литра дъжд и са спасили ситуацията. Накрая, преди жътвата, в резултат на този дъжд, се виждаше, че полето беше абсолютно чисто от плевели, благодарение на почвеното действие на Капрено. „Капрено е технология, с която постигаме две в едно, – изчистваме вегетационно полето и го оставяме чисто до края, до жътва, и за следващата култура“, обобщи специалистът.

Как да подходят земеделците, ако не могат да влязат навреме?

Невинаги се получава така, че условията през вегетацията на царевицата да са перфектни, коментира Ивелин Тончев и даде адекватен отговор, в случай че в посевите не може да се влезе навреме. „Ето защо се замислихме да комбинираме Капрено, като технология, заедно с почвения хербицид Мерлин Флекс, сподели специалистът и продължи: – До този извод стигнахме в резултат на ситуацията от миналата година, когато царевицата поникна заедно с плевелите, беше кално в началото на април. Тогава решихме да използваме Мерлин Флекс в 25 мл/дка, за да можем да се застраховаме в ситуация, когато не можем да влезем навреме. По този начин печелим малко време, докато можем да влезем, за да направим корекцията. Ако е суша, ние получаваме аванс във времето, за да можем да се справим с едно по-късно вегетационно третиране. Ако пък завали, Мерлин Флекс ще си свърши работата и няма да се наложи влизане със самолет. В крайна сметка, при една средна ситуация, коригирайки по-малко плевели с Капрено, можем да разчитаме на него до края на вегетацията, както и на почвеното действие и на двата продукта, и последействие от надграждане на технологията.“

С 25 мл/дка Мерлин Флекс и 22 мл/дка Капрено се постига чудесен ефект, който е и икономически издържан, уточни дозите и ефекта от тях Ивелин Тончев.

Арендаторът Недялко Статев от Добрич сподели на срещата, че е наследил лошо стопанисвани от предишния стопанин полета, в които е имало много плевели. Той увери, че след приложението на Мерлин Флекс и Капрено ефектът е бил изключително добър. „Видяхме, че и двата продукта работят перфектно и вече три години сме изцяло на Капрено“, заяви г-н Статев.

„С нашите два продукта ние предлагаме технология, която е с доста по-ниска цена, отколкото е цената на готов продукт, защото Мерлин Флекс с Капрено прави Аденго плюс Лаудис на много по-атрактивна цена“, включи и комбинацията от другите два ефикасни продукта Ивелин Тончев. Той поясни, че не е коректно Лаудис да се сравнява с Капрено, защото единствената разлика между тях е, че Капрено не може да бъде използван в много късни фази, както Лаудис. Но в комбинация земеделците получават много по-добра цена на Аденго и Лаудис, отколкото ако трябва да си ги купят като самостоятелни продукти, подчерта специалистът. Активното вещество на Капрено – темботрион, се съдържа и в Лаудис. Цената на Лаудис е запазена ниска от самото начало и след в САЩ, продуктът бе приложен най-напред в Източна Европа, припомни Ивелин Тончев.

Публикувана в Растениевъдство

Безспорните качества на продукта при почвено и ранно вегетационно приложение се дължат на реактивиращото му действие след всеки дъжд

Агр. Петър Кръстев

Златни Пясъци

Опитът, който се придобива с времето, е много важен за всяко едно производство, още повече в земеделието. Той е пряко свързан със стечението на климатичните фактори, които никога не се повтарят, а по-скоро всяка година са предизвикателство за земеделеца. Именно затова, на срещата в Златни пясъци с производителите на царевица от цяла България, ЖЕЧО МУРЗОВ – търговски мениджър на Байер България, Дивизия КропСайънс, припомни накратко какви бяха условията, които съпътстваха отглеждането на културата миналата година. Царевицата беше засята в недобре подготвена почва и много от земеделците си задаваха въпроса – заслужава ли си да внасят почвен хербицид? И този въпрос е напълно логичен, защото при лоша обработка, нормалните почвени хербициди не дават добър ефект и няма причина да се инвестира в такъв продукт.

Когато царевицата беше на 1-ви – 2-ри лист към 18 април миналата година, житните плевели започнаха да я изпреварват в развитието си. А това е моментът, от който културата започва да се конкурира от плевелите и да губи от потенциала си. Ако в рамките на седмица до 10 дни в тази фаза царевицата има конкуренти, тя може да загуби до 30% от потенциала си, уточни специалистът.

Новият рекорд за потенциала на царевицата е 3,5 т/дка, така че, ако някой е получил 1,5 т/дка, това не е успех, коментира Жечо Мурзов. В тази връзка той сподели резултатите от експеримент, който екипът на Байер е направил миналата година. При недостатъчно добра обработка на почвата (където всеки земеделец би си казал, че е излишно внасянето на почвен хербицид), е бил приложен хербицидът Мерлин Флекс. Продуктът е уникален – за разлика от останалите почвени хербициди, той не прави само контактен повърхностен хербициден филм, който унищожава плевелите при преминаването им през него, а прониква системно на 3-4 см и малко по-дълбоко в почвата, като по този начин унищожава плевелите, когато поникват. В доза 42 мл/дка с Мерлин Флекс се получава изключителен ефект. Т.е. доказано е, че и в такава ситуация продуктът върши отлична работа и дава разлика в добива 10%.

Тази година според г-н Мурзов, ситуацията е доста по-различна и тя е много по-благоприятна за действието на почвените хербициди.Той подкрепи твърдението си със снимков материал, илюстриращ действието на Мерлин Флекс при условията на миналата година, и уточни, че независимо че хербицидът не е успял да хване категорично всички плевели, като бутрак, плевелът е бил силно потиснат. И точно за такива ситуации Байер има отлично решение – заради голямата конкуренция на плевелите да се коригира с Капрено, без да се нанесе щета на потенциала на културата. Това може да се получи при условията, които имахме. Специалистът обясни, че бутракът излиза от почвения слой от дълбочина между 30 и 5 см. От тази гледна точка е важно земеделците да изчакат излизането на плевела, за да може вегетационният хербицид да изчисти посева.

Показана беше и екстремна ситуация – силно заплевелено поле, торено с оборски тор, но след третирането с Мерлин Флекс се виждаше изключително доброто действие на хербицида, вкл. и срещу житните плевели.

Друг нагледен пример беше поле, третирано с комбинация на Мерлин Флекс и по-късно с вегетационен хербицид, и за сравнение – парцел, третиран само с вегетационен хербицид. Виждаше се, че в по-късна фаза, след паднал дъжд, в полето с комбинираното пръскане, Мерлин Флекс е възобновил активността си и полето е чисто от плевели. Фермер от залата потвърди ефикасността на продукта от личния си опит: той сподели пред колегите си, че ползва Мерилни Флекс от появата му на пазара, дори експериментално, преди да се появи официално. Фермерът оценява високо реактивиращото действие на препарата, тъй като след всеки дъжд той започвал да действа отново. Неговият опит в използването на Мерлин Флекс е както почвено, така и вегетационно приложение.

Накрая на представянето на Мерлин Флекс Жечо Мурзов обобщи, че възможността за добри пролетни обработки тази година е отлична предпоставка за почвено приложение на хербицида.

Публикувана в Растениевъдство

Bayer Crop Science с пробив при ниските сортове царевица. Компанията планира да пусне над 25 нови продукта за земеделците в най-близко бъдеще, разкри Боб Райтър – ръководител на отдела за изследвания и разработки

Петър Кръстев
Изминалата година беше невероятно наситена и вълнуваща за отделите на Crop Science на компания Bayer, тъй като през 2018-а германският химически и фармацевтичен гигант придоби окончателно американската компания Monsanto – световен лидер в биотехнологията на растенията.
„За мен бе голяма чест да оглавя обединената научно-изследователска и опитно-конструкторска дейност на нашата компания. Виждам голяма перспектива за това обединение на бизнеса през 2019-а и в следващите години“ – това сподели Боб Райтър – новият ръководител на отдела за изследвания и разработки на Bayer, Crop Science Division. Той разказа за приоритетите в повереното му направление, които представяме ексклузивно за читателите на „Гласът на земеделеца“, за първи път в България!
Ако погледнете нашия конвейер от изследвания и разработки, съществуват над 75 ключови проекта в такива области като семена и признаци, защита на растенията и цифровата агротехника. И това не включва стотиците нови хибриди и сортове и средствата за защита на растенията, които ние пускаме всяка година.
НИЕ ОЧАКВАМЕ ДА ПРЕДСТАВИМ НА ПАЗАРА НАД 25 НОВИ ПРОДУКТА ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ КЪМ 2022 ГОДИНА
Библиотеката за зародишна плазма на Bayer е основата на нашата програма за изследвания и разработки – оттук ние започваме да търсим отговор на изискванията на фермерите. Наличието на широк и разнообразен генетичен фонд позволява на нашите селекционери да подбират най-добрите генетични комбинации за създаване на нови семена. Но целта ни е просто да имаме една богата колекция. Ние подобрихме също така процесите за създаване на нови семена с помощта на картиране на генома, генетични маркери и водещи селекционни технологии, които позволяват предсказуемост в създаването и отбора на следващите поколения високоефективни семена. В близко бъдеще тези достижения ще ни позволяват да предоставим на фермерите агрономически препоръки по отделни продукти, които са били изпробвани на място, преди да бъдат комерсиализирани.
СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ НА РАЗШИРЕНО ОТГЛЕЖДАНЕ Е РЕДАКТИРАНЕТО НА ГЕНОМА
Аз смятам, че Bayer има всички възможности за развитието на това направление, отчитайки, че редактирането на генома се основава на нашия фундамент на изключителните семена и признаци, а също и на нашите споразумения с Broad Institute, Pairwise Plants и други компании, които ни дават достъп до най-добрите инструменти за редактиране на генома. Един от перспективните проекти може да се нарича – царевица, с подобрени качества за силаж. Освен това ние разработваме растения с предимство в такива области, като устойчивост към болести и стресоустойчивост, а също растеж и развитие.
В областта на биотехнологиите комерсиалните продукти на Bayer заемат вече над 350 милиона акра към момента. Ние поддържаме и разширяваме това направление, използвайки над 20 нови признаци. Мен лично особено ме зарадва един от проектите:
SHORT STATURE CORN ПРЕОСМИСЛЯ ИДЕЯТА, ЧЕ ПО-ВИСОКИТЕ РАСТЕНИЯ СА ПО-ДОБРИ
Проектирайки царевично растение, което узрява на по-малка височина, ние намаляваме риска от неблагоприятни природни условия, които при високите растения обикновено водят до значителна загуба на добив. Освен това ниските растения царевица позволяват да се изпълнява по-точна обработка с агрохимикали в продължение на целия сезон.
Химичните състави за защита на растенията са още един инструмент за допълнителна защита и повишаване на добивите. Нашата компания работи със стратегически партньори като Targenomix, за да открива нови начини на действие и цели, и си сътрудничи с производители в Австралия за финансиране на изследване на нови активни молекули. Но независимо от това сътрудничество,
BAYER ТЪРСИ ИНОВАЦИОНИ НАЧИНИ, ЗА ДА ОТКРИЕ НОВИ ЛИДЕРИ ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Днес ние имаме много силна платформа за изучаване на химията, която е насочена за създаване на нови начини на действие. В допълнение към основната програма за открития в областта на технологиите на рецепти и към днешна дата ние имаме в разработка над 300 проекта.
Биологията също е интересна област, където лидерството на Bayer се определя от нашата голяма колекция от микробни щамове, която способства разработката на нови биопрепарати. Ние провеждаме скрининг на над 10 000 микроби всяка година в лабораторни условия. В резултат на тези усилия в крайна сметка се стигна до използване на биопрепарати на десетки милиони акра само при окопни култури (и ние достигаме още повече, ако разглеждаме възможността за извънкоренова обработка на овощни и зеленчукови култури).
ЦИФРОВИЗАЦИЯТА СЪЩО ВЛИЗА В ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Въпреки че Data Science е най-малко развитата от водещите платформи на Bayer, тя може да се нарече най-интересна, защото обединява и оптимизира всички предишни платформи. Фермерите жадуват за инструменти, които да им позволят да подобрят над 40 решения, които те вземат в периода на вегетация.
Цифровите инструменти като Climate FieldView ™ предоставят препоръки, основаващи се на данни – например кога трябва да се внесе фунгицид при развиващо се заболяване или кога, къде и колко азотни торове да се внесат, помагайки максимално за увеличаване на добивите, намаляване количеството на отпадъците и повишаване на устойчивостта. Фермерите решиха да използват услугите на Climate FieldView на 60 млн. акра миналата година. И аз очаквам, че тази цифра значително ще се увеличава, тъй като ние продължаваме да насърчаваме над 35 проекта от следващо поколение, които се намират в процес на разработка.
В близко бъдеще широката мрежа от стратегически партньорства и сътрудничества с отдел „Наука за растенията“– Bayer, заедно с нашето лидерство в селекцията, биотехнологиите, химията, биологията и науката за данните ще ни позволи да разкрием нов потенциал и да осигурим на нашите земеделци индивидуални решения. Това ще бъде комбинация от продукти, методи и инструменти, които са уникално разработени, за да решат определени задачи на фермерите.

Публикувана в Растениевъдство

Най-важните за компанията хора – земеделските производители, получиха ценна информация за иновациите в предстоящия сезон

Агр. Петър Кръстев

РИУ Правец

В началото на февруари в РИУ Правец Байер България Дивизия КропСайанс проведе традиционната си среща с най-важните за бизнеса на компанията хора, а именно земеделските производители. Събитието съчетаваше техническа информация, демонстрирана от изведените опити от екипа на Байер и пакетни предложения от атрактивни продукти на компанията при различните култури. При откриването на срещата Жечо Мурзов – търговски мениджър Байер България, подчерта, че за производителите са важни както качествените продукти, така и добрите цени.
За първи път на срещата с клиенти присъстваше и екипът на фирма Декалб – новата придобивка на Байер, която прави компанията световен лидер в агроиндустрията. „Наред с модерните решения за растителна защита вече ще ви предлагаме и най-добрите семена царевица и рапица“, информира гостите на фирмата г-н Мурзов. Той представи екипа на Байер за Централна Северна и Западна България – независимо от това, че регионът не е най-голям по площ, там се генерира най-съществената част от бизнеса на компанията. Регионалният мениджър за региона Милен Мильов изтъкна, че главната цел на неговия екип и на фирмата е да направят производството по-рентабилно и по-успешно през 2019 година. Земеделските производители очакват от специалистите на Байер винаги да бъдат на ниво и да защитават по най-добрия начин не само продуктите, които предлагат, но и да им дават ценни препоръки.

Габор Равицки – управител Байер България Дивизия КропСайанс, очерта най-важните моменти от глобалната стратегия на фирмата, която има заслужено реноме като носител на иновации.

Предизвикателствата, с които Байер се справя глобално

През 2050 година се очаква населението на планетата да достигне 10 милиарда. Освен храна, тези 2,5 милиарда души население повече ще очакват да има и повече енергия. Ще се увеличи нуждата от биокомпоненти, което ще увеличи и нуждата от повече вегетиращи култури. Голямо предизвикателство пред човечеството е да успее с по-малко земя да се изхранят повече хора. Байер се подготвя да се справи с две глобални предизвикателства:

. първо – да помогне за изхранването на нарастващото население;

. второ – да способства за здравето на това население чрез медикаментите на фирмата.

Байер със 120 хиляди числен състав изразходва около 6 млрд. годишно за иновации, за да превърне агросектора в печеливша индустрия, със запазени позиции и в бъдеще. Фирмата, като глобален лидер, е призвана да даде решения за всички тези предизвикателства. Нейните решения се фокусират върху устойчивото производство, осигуряването на печалби и предоставянето на здравословна храна на хората.

Достъп до иновации и инструменти за най-добри решения

Г-н Равицки изтъкна доверието, което имат земеделските производители към фирмата. „Вече 80% от населението счита, че с иновациите, които ще донесем, ще помогнем за решаване на предизвикателствата.” Променило се е отношението към пестицидите, дигитализацията в земеделието, генномодифицираните организми. Ето защо е много важно да бъде много добре обяснено на потребителите на храна какво е необходимо за бъдещето, за да се решат глобалните проблеми на човечеството, подчерта г-н Равицки.

Байер има решения за бъдещето

От една страна, това е изключително иновативната растителна защита, комбинирана със селекцията и генетиката, която компанията придоби от Декалб. От друга страна – използването на дигиталните инструменти помагат на земеделците да вземат най-правилните решения и да направят точна преценка кога и по какъв начин да се използват тези продукти прецизно.

„Ние ще използваме всяка възможност, за да ви информираме докъде сме стигнали като развитие и какво бихме могли да ви предложим. За нас е изключително важна комуникацията както помежду ни, за да сме наясно от какво точно имате нужда, така и с обществеността, за да можем да защитим нашите иновации и да ги използваме за в бъдеще“, завърши речта си пред земеделците на срещата в Правец Габор Равицки.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага решения, които оптимално повишават добивите и качеството на продукцията

Агр. Петър Кръстев

Наш спец. пратеник в Пловдив

Пред зърнопроизводителите, участващи в 8-ия Национален агросеминар на НАЗ под мотото „Успяваме заедно”, екипът на Байер България – Дивизия КропСайънс, сподели своя опит в иновациите и представи продуктите и решенията, които предлага за следващия сезон в агросектора.

Gabor 1

 

В приветствието си към земеделската аудитория ГАБОР РАВИЦКИ, Управляващ директор на Байер България и Дивизия КропСайанс, представи и глобалната концепция на компанията за бъдещето. Той подчерта, че компанията е един от основните двигатели, който внася иновации. Чрез тях тя дава своя принос в решаването на продоволствения проблем, който непрекъснато нараства поради увеличаване на населението на планетата. В тази връзка г-н Равицки посочи, че натискът от плевели, болести и неприятели ще продължи да бъде предизвикателство, с което производителите трябва да се справят. Според него без използването на модерна растителна защита добивите могат да се понижат с до 40%. „Именно там е ангажиментът на Байер – да ви предостави иновациите, с които да произведете храната по устойчив начин, с възможно най-високо качество“, подчерта Габор Равицки. Той увери земеделците, че иновациите, които Байер предлага за 2019 г., целят да се произвежда повече продукция по оптимален начин и с по-високо качество.

Iliq Bibi6kov 1

Атлантис Флекс – оръжието на Байер в житни култури

ИЛИЯ БИБИШКОВ – Мениджър ключови клиенти на компанията за Югоизточна България, представи най-комплексния и пластичен продукт на пазара, включително и срещу най-устойчивите плевели – новия хербицид Атлантис Флекс на Байер в житни култури. Специалистът обясни, че в продукта има антидот, който го прави изключително толерантен към културата и позволява да бъде използван в много широк диапазон – от 2-ри – 3-ти лист до вретенене на пшеницата. Както пролетта, така и есента на 2018 г. бяха трудни от климатична гледна точка за земеделците, припомни специалистът и им препоръча при контрола на плевелите в житните култури да прилагат есенно третиране, защото полученият ефект е много по-добър.

Препоръката си Илия Бибишков подкрепи с видеоматериали, в които клиенти на Байер от Северна България споделяха своя опит с есенното приложение на Атлантис Флекс. Видеото показа, че приложен наесен във фаза 3-ти лист от развитието на пшеницата, в доза 25 г/дка+ прилепителят Биопауър 100 мл/дка, Атлантис Флекс се е справил перфектно с овчата власатка – един от най-трудните за контрол от противожитните хербициди плевел.

Комплексното действие на продукта бе демонстрирано чрез ефекта му върху раиграс: приложен наесен, 92 дни след третиране се виждаше, че плевелът е на 100% унищожен. Специалистът направи и много важно за земеделците уточнение – опитите с Атлантис Флекс при есенно приложение на хербицида са показали, че тогава може да се работи с по-ниско количество работен разтвор – до 10 л/дка.

Показан беше и опит, изведен в поле, торено с оборски тор, със силно есенно заплевеляване от широколистни и житни плевели, включително райграс и овсига. Поради дъждовете през март т.г. хербицидното третиране на полето е закъсняло. По тази причина прерасналите плевели са били третирани в началото на април с Атлантис Флекс, в доза 32 г/дка+Секатор , в доза 10 мл/дка + Биопауър 100 мл/дка. Заедно с хербицидите, към разтвора е бил прибавен и фунгицидът Сфера Макс в доза 40 мл/дка. В крайна сметка, от това късно третирано поле с прераснали плевели и прераснала пшеница е бил получен напълно нормален добив от 500 – 600 кг/дка. Освен това опитът показва, че Атлантис Флекс безпроблемно може да бъде смесван с други хербициди, с фунгициди, а при необходимост и с инсектициди, и с листни торове. В друг опит беше показано действието на хербицида при прераснал див мак с плътност 20 – 25 растения на квадратен метър: пълното загиване на плевела е настъпило след 41-вия ден.

Je4o Murzov 1

 

Капрено – доказала се технология в царевица

ЖЕЧО МУРЗОВ – Търговски мениджър на Байер България, Дивизия КропСайънс, представи технологията Капрено в царевица. Той препоръча на земеделците да се замислят за сеитбооборота на стопанствата си през следващата година, като вземат предвид и всички съществуващи алтернативни култури – бобови и други пролетници. И допълни, че България е единствената страна от всички съседни държава, която сее толкова малко царевица в сравнение с втората по площ култура – слънчогледа. От агротехническа гледна точка това не е издържано, защото най-масовата маслодайна култура е с променлива и ниска рентабилност, променят се и практиките в обработка на почвата. А царевицата има доста по-добра перспектива по отношение на рентабилност. Във връзка с това г-н Мурзов представи и иновативното решение, което Байер приложи за пръв път у нас през 2016 г. – Капрено вече е един от най-използваните хербициди в царевица. Експертът изтъкна предимствата на продукта, който се вписва в концепцията на Байер: да предлага на земеделците решения за оптимално, рентабилно производство, без да се замърсява допълнително почвите с химикали. И още: Капрено е продукт, който дава възможност за изчистване на полетата от плевели само с едно приложение.

Показан бе опит с приложение на Капрено в царевичен посев, заплевелен с житни плевели и самосевки от технологичен слънчоглед, изведен през 2018 г. в с. Бяло поле. Третирането с продукта е извършено в 3-ти – 5-и лист на царевицата. След два месеца полето е перфектно изчистено от плевели. Такъв опит е бил заложен общо в три локации в страната, като резултатите са сравнени с други опити, при които вместо Капрено е използван стандартен почвен хербицид от масово използвана в практиката технология и впоследствие се е наложило коригиращо третиране с вегетационен хербицид.

И на трите локации, където е приложена технологията Капрено, царевицата е дала с 8 до 10% по-висок добив от декар. Освен това продуктът е с по-добър екологичен ефект върху почвите и не на последно място – сравнено със стандартната технология, решението е много по-рентабилно.

Жечо Мурзов препоръча на земеделците, че най-подходящият срок за приложение на Капрено е между 3-ти и 5-и лист на царевицата, защото тогава е най-добре за културата да бъде освободена от конкуриращите я плевели. Той посочи и възможността за вариране в дозата – от 22 до 29 мл/дка, което позволява гъвкави решения на производителите. Дори опити на земеделци с прилагане на Капрено в доза 20 мл/дка, но в заплевелени полета с едногодишни житни и широколистни плевели са дали много добър резултат. Когато се цели да се избегне вторично заплевеляване до края на вегетацията, препоръчителната доза на хербицида е от 27 до 29 мл/дка.

Качествата на Капрено са го направили изключително популярен продукт и в други европейски държави като Германия Франция, Австрия, а не само в Унгария и България, където беше приложен за първи път, съобщи Жечо Мурзов.

Radoslav Mihalev 1

РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ – Мениджър ключови клиенти на компанията за Варна и Добрич, запозна зърнопроизводителите с опита за приложение на Капрено в Североизточна България. Специалистът посочи, че за 3 години хербицидът вече се бори за Продукт № 1 в царевицата. Според него производителите предпочитат Капрено не защото е най-евтиният препарат на пазара, а защото е и най-рентабилният. С едно третиране той контролира еднакво добре и житни, и широколистни плевели, и в същото време дава почвен ефект. Михалев посочи, че през 2018 г. независимо от продължителните дъждове, третираните с хербицида полета са оставали чисти до края на вегетацията. При това добивите на третираните с Капрено царевични посеви са били с 50 до 60 кг/дка по-високи, в сравнение от площите с приложена стандартна технология. Не на последно място, продуктът е изключително селективен за културата и позволява на царевицата да разгърне целия си добивен потенциал, обобщи Радослав Михалев.

Публикувана в Растениевъдство

Министерството на правосъдието на САЩ одобри сделка за сливане на Bayer и Monsanto.
В доклада се подчертава, че важно условие за одобряване на сделката е продажбата на активи на Bayer в бизнеса със семена и производството на няколко вида хербициди, на обща стойност около 9,0 милиарда долара.
Както е обяснено в Министерството на правосъдието, без продажбата на тези активи при сливане Байер и Монсанто биха нарушили конкуренцията в някои сегменти на пазара, което ще увеличи цените и ще намали избора за потребителите.
Това разрешение е последното необходимо за окончателното завършване на сделката.
Байер и Монсанто постигнаха споразумение за сливането си през септември 2016 г. Окончателно цената на една акция на Монсанто е била 128 долара, а общата сума на сделката - 66 млрд. долара. Чрез тази придобивка Bayer ще се превърне в най-големият производител на семена и пестициди в света.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В опитните парцели край Кнежа екипът на компанията показа, че културата може да бъде напълно опазена, дори в трудни условия

Агр. Петър Кръстев

Предизвикателство е било за специалистите на Байер да засеят, отгледат и опазят посев с рапица в полето край Кнежа, за да презентират технологията си в културата на Агро Арена 2018. Причините – никъде наоколо не е имало друг посев с рапица, а освен това предшественикът е бил слънчоглед. Но в трудни условия ефектът от добрите решения се вижда най-добре и в това се убедиха всички земеделци, които присъстваха на форума в Кнежа.

Представяне на приложената растително-защитна технология на фирмата направи Антон Янчев – регионален представител на Байер за Югозападна България.

Специалистът запозна земеделската аудитория с историята на полето, като започна от есенната сеитба. Поникването е било равномерно. В средата на март, когато културата е възобновявала вегетацията си, е направено първото подхранване, а на 11 април – второто. Точно тогава, сподели специалистът, вече е имало масово нападение от неприятели – рапичен цветояд и рапичен шушулков хоботник. На 15 април е направено първото пролетно третиране на посева с Протеус и Тилмор. Логично е, че при липсата на други посеви в региона всички неприятели са били съсредоточени точно тук. Малко по-късно растително-защитната технология при рапицата е продължила с третиране с Биская и Пропулс. Положителният ефект от приложението на тези продукти беше очевиден и присъстващите земеделци оцениха високо приложената от специалистите на Байер технология.

Защитата на рапицата започва още от есента

Антон Янчев информира земеделците в Кнежа, че технологията на Байер в рапица започва още есента – третиране с Тилмор. Това е необходимо, защото при поникването посевите с рапица невинаги са добре гарнирани – едни от растенията са в по-напреднала фаза, други са по-назад. С Тилмор, който освен фунгицидното си действие има и физиологичен ефект, който благоприятства развитието на по-малките растения в посева.. Всеки, който е отглеждал рапица, знае, че есента културата има проблеми и с неприятелите. Но Байер предлага продукти, които напълно осигуряват чисти от неприятели посеви. Проблемът с рапичната бълха се решава напълно с инсектицида Протеус на Байер.

Напролет грижите за маслодайната култура продължават

При изнасяне на цветоноса, ако есента не е приложен добър фунгицид и се налага пролетно третиране, също може да се третира с Тилмор, той има дълго последействие и отличен ефект срещу фома, склеротиния, алтернария. В тази фаза се появява – стъбления скритохоботник. За борба с него специалистът препоръча на земеделците да използват Протеус. Продуктът съдържа две активни вещества. Благодарение на едното от тях – делтаметрин, притежава нокдаун ефект, а тиаклопридът осигурява дългото му последействие. Още нещо – с това пръскане, освен срещу скритохоботника, се постига изключителен ефект и срещу цветояда, увери земеделците агрономът.

Антон Янчев сподели още, че Тилмор може да се използва и в цъфтеж, но веднага уточни, че когато стопаните имат много добър посев от рапица си, заслужава да инвестират в друг продукт на Байер – Пропулс. Той е с последна генерация фунгицидно активно вещество от групата на SDHI, благодарение на което има изключително широк спектър на действие – контролира икономически важните болести като фома, алтернария, склеротиния, церксоспороза. Разбира се, за да бъде един такъв продукт премиален – той трябва да има и други качества. Експертът експонира най-важните от тях, а именно, че все още няма резистентност на болестите към него и че SDHI не е самостоятелнен, а е комбиниран с триазол. Благодарение на формулацията си продуктът отива точно там, където трябва в рапицата и я защитава със системното си действие. И още нещо много важно поясни Антон Янчев –Пропулс има така наречения физиологичен ефект – заздравява шушулките и ги прави по – устойчиви на разпукване при узряване. Това според специалиста дава възможност добивът от културата да се прибере максимално от полето без загуби.

За да се осигури максимално количество не разпукани шушулки преди жътва, Байер препоръчва продукта Ламфикс. Това е лепилото на Байер, което предпазва шушулките от разпукване. Благодарение на него добивът от културата се запазва и прибира напълно, без да остават самосевки.

Публикувана в Растениевъдство

На Агро Арена 2018 в Кнежа земеделците бяха впечатлени от ефикасните решения, представени от специалистите на компанията

Агр. Петър Кръстев

На годишния форум на Байер – Агро Арена 2018 в Кнежа, опитните парцели със слънчоглед, третирани с продукти на компанията, бяха представени пред земеделците от Тодор Москов, Мениджър ключови клиенти Централна Северна България.

През последните години слънчогледът е една от най-масово отглежданите култури у нас. Затова за производителите е много важно да имат на разположение технологични решения от ефикасни продукти за растителна защита, с които да могат да постигат отлични резултати. Байер е една от компаниите, които предлагат на земеделците решения за безпроблемното развитие на културата през цялата вегетация.

Сеитбата на опитните парцели със слънчоглед в Кнежа е направена на 14 април. Поникването на културата е регистрирано на 27 април. Приложената растително-защитна схема при маслодайната култура, с която специалистите на Байер запознаха земеделците в Кнежа, включваше цялостното й опазване от плевели, болести и неприятели.

Челиндж е новото надеждно решение на Байер срещу широколистни плевели в слънчоглед

През последните години все по-малко земеделци сеят конвенционален слънчоглед, като основната причина за това е липсата на хербициди за борба с широколистните плевели. От тази година Байер има надеждно решение срещу тях с хербицида Челиндж. Регистрацията му в слънчоглед е 150 мл/дка, приложен във втора-трета двойка листа, като контролира много добре широколистни плевели като бутрак, повитица в ранни фази, татул и др. Тодор Москов уточни, че предшественикът на това поле е бил слънчоглед и е имало самосевка. И борбата със самосевката от технологичен слънчоглед, за разлика от конвенционалния, може да бъде изведена много трудно.

Другият представен хербицид беше балурицида Шадоу. Специалистът поясни, че тази година на отделни полета се е наложило да се направят отделни третирания с Челиндж срещу широколистни плевели, а при заплевеляване с коренищен балур и кощрява – с Шадоу. В един от опитните парцели със слънчоглед в Кнежа е била приложена резервоарна смес от 120 мл/дка Шадоу със 150 мл/дка Челиндж. Преди две седмици ефектът е бил много добър, като е показал категорично действие срещу кощрява и балур. В случай на заплевеляване с коренищен балур в слънчоглед, дозата на Шадоу трябва да е 150 – 160 мл/дка, посъветва производителите специалистът на Байер.

Условията са подходящи за развитие на болести по слънчогледа

Условия като настоящите, свързани с чести превалявания, последвани от слънчево време, са изключително благоприятни за развитие на листни болести по слънчогледа като фома, алтернария и др. Затова е необходимо земеделските производители да направят всичко, за да защитят инвестицията си в културата. И тук Байер им предлага нещо много важно в технологията при слънчогледа – фунгицида Сфера Макс. Началното третиране с него може да бъде направено с доза 30 мл/дка. Ако земеделците имат възможност да направят и второ третиране, което специалистите от компанията препоръчват и са заложили в технологията, то трябва да се прави във фаза зелен бутон в доза 40 мл/дка.

В години като тази, когато дъждовете са локални, а сушата е масово явление, по всички култури се появяват неприятели. За да е напълно завършена технологията, заедно със Сфера Макс може да се приложи и инсектицидът Децис на Байер, заключи презентацията в слънчогледа Тодор Москов.

Публикувана в Растениевъдство

Качествените продукти винаги се отплащат добре, убедени са специалистите на компанията и го доказват с опитите си през земеделците

Агр. Петър Кръстев

Няма как, тук в Кнежа, където е царевичния пояс на България да не се покажат технологии при тази култура. От Байер са установили, че земеделие без царевица в този район не може да има. Това е културата, която заема остновна част от земеделските площи и със сигурност е културата, която при положени добри грижи носи най-висока добавена стойност. За да се случи всичко това, Байер предлага изключително добри решения за успешното отглеждане на културата, което земеделците можаха да видят на форума на компанията Агро Арена в Кнежа.

Хронология на третиранията при царевицата на полето в Кнежа?

Преди сеитбата на царевицата на 11 април е направено торене, след което култивиране. Сеитбата е извършена на 14 април. На 15 април на една част от полето е направена запечатка с хербицида Аденго в доза 40 мл/дка. Продуктът е вече добре известен на земеделците с доброто си почвено и реактивиращо действие след дъждове, което очевидно ще се случи в Кнежа в настоящия момент, след обилния дъжд. В момента на презентацията културата беше във фаза 6-и-7-и лист.

Радостина Димитрова, Мениджър Ключови клиенти Централна Северна България, обясни пред фермерите, приложените технологични решения в царевицата.

На една от парцелките веднага след сеитбата е бил приложен Аденго в случая, в ситуация без дъжд. Малко по-късно на 4 май, две части от полето са били третирани с Капрено с най-ниската – 22 мл/дка и най-високата регистрина доза на продукта - 29 мл/дка. Ситуацията в полето се е отличавала с изключително висока плътност на самосевка от технологичен слънчоглед в различни фази на поникване, едногодишни житни плевели – просо и балур от семе и от коренища. Друга парцелка от полето е третирана с Капрено на 7 май, където първоначалният ефект от продукта беше вече налице.

Инвестицията в Аденго никога не се губи

На парцелката, където е направено третирането с Аденго веднага след сеитба до момента не е имало дъжд, обясни специалистката. Това е единственият дъжд (в деня на презентацията – бел. ред.), който е паднал от сеитбата на царевицата до сега. В условията на невероятна суша Аденго не е имал възможност да се реактивира и да окаже пълен ефект. Но заплевеляването в полето със слънчоглед, лобода, бутрак, и всички останали плевели, които се наблюдаваха в полето са идеалната възможност да бъдат коригирани с Лаудис, препоръча Радостина Димитрова. В случая, поясни тя, Лаудис ще се справи с всички тези плевели, но това което ще помогне за освобождаване на полето от последваща вълна плевели е почвения ефект на Аденго. Това е продукта, който не е изгубен, защото след този дъжд ще се реактивира и ще има изключителен контрол над поникващите плевели и на вторичното заплевеляване. Царевицата в полето беше във фаза 6-и-7-и лист, до затваряне на редовете има още време. Това означава, че Лаудис ще изчисти напредналите в развитието си плевели, а Аденго ще продължи с действието си. Т.е. с инвестицията в Аденго, Байер предлага на фермерите една пълноценна технология, защото продукта изключително добре контролира и балур от семе, който се очаква като вторично заплевеляване.

Лаудис пък е перфектният вегетационен хербицид, защото е изключително селективен към културата и не взема нищо от добива. Така че това е перфектното решение в царевица при заплевеляване от широколистни и житни плевели в т.ч. балур от семена.

Резултатите от Капрено в 22 мл/дка и 29 мл/дка

Капрено има изключителен контрол на самосевката от слънчоглед (технологичен и конвенционален), контрол над повитица и фасулче, което видяхме в третираните с него парцелки. Той хваща абсолютно всички плевели вкл. и трудните за контрол като лобода.

В контролата се виждаше богатия плевелен състав и веднага след това видяхме участъка, където е използван Капрено в 29 мл/дка. Контролът беше перфектен. Капрено е технология, защото има две активни вещества – едното работи почвено с реактивиращо действие, а другото вегетационно.

Радостина Димитрова уточни кога Капрено да се прилага в 22 и кога в 29 мл/дка. Когато земеделецът иска да имаме по-дългото почвено последействие на продукта за контрол на вторичното заплевеляване и да има перфектно чисто поле до жътва, тогава препорката на Байер е да се приложат 29 мл/дка Капрено.

Капрено е уникален продукт, който може успешно да влезе в технологиите на земеделците, за да могат ефективно да управляват своите разходи.

Почвеното действие на Капрено след дъжда в Кнежа ще предпази царевичния посев от едногодишни житни и някой широколистни плевели . В полета, където не са използвани хербициди с реактивиращо действие, след подобен дъжд може да се очаква масово вторично заплевеляване.

Препоръката на Байер за посеви, в които има силно развит балур

За случая беше даден пример на третирани полета с продукта на Байер Екип и продукт с конкурентното активно вещество на никосулфурон. Установено е, че14 дни след третирането, Екип спира развитието на балура, а приложението на никосулфурона във висока доза от 6 г/дка се доближава до Екип, но не може да работи на неговото ниво.

Екип е безопасен за царевицата и опасен за балура. Това, което го прави такъв е, че както всички водещи хербициди на Байер, в него има антидотна технология. Това позволява в продукта да се сложи толкова активно вещество, колкото да го направи достатъчно ефективен за плевела, в случая балур от коренища и в същото време - абсолютно безопасен за царевицата. Разликата в посочения пример от миналата година е била 25% - 420 кг/дка царевица повече от Екип и високата доза никосулфурон. Затова специалистите на Байер призовават земеделците да залагат на качествени продукти, които се отплащат добре.

За продуктите на Байер при слънчоглед, рапица и нахут, приложени на Агро Арена 2018 в Кнежа, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Специалистите на компанията представиха пред земеделците в Кнежа различни технологични решения, според степента на опасност

Агр. Петър Кръстев

С приложените технологии с продукти на Байер в пшеница започна презентацията си от полето в Кнежа Милен Мильов – регионален мениджър на компанията за Северна Централна и Западна България. Негов асистент беше колежката му Радостина Димитрова, която накратко маркира историята на полето от сеитбата до момента.

Хронологията започва от подготовката на семената

Преди сеитбата една част от семената на пшеницата е била обеззаразена с инсекто-фунгицида Юнта Куатро. Той е четирикомпонентен продукт, който български земеделци познават добре и използват. Освен болестите по семената, Юнта Куатро контролира и много неприятели, които през есента нанасят повреди по посевите от пшеница: житен бегач, телени червеи, видовете житни мухи (при тях моментът за извеждане на борбата невинаги може да се улучи), листни въшки и цикади.

Другата част от семената е била обеззаразена с фунгицида на Байер – Ламадор, който защитава от болести, пренасяни със семената.

Специалистите обясниха, че още през ноември е наблюдаван масов летеж на житната муха. Неприятелят често се подценява и пренебрегва от производителите, но той нанася много сериозни повреди. Потвърдено бе, че на обеззаразените с Юнта Куатро парцели не са наблюдавани никакви повреди.

Ранно или късно внасяне на фунгициди

В първата десетдневка на март посевът от пшеница в опитните парцели в Кнежа е била много добре гарниран. Наблюдаван е изключително силен натиск от септория, затова при първа възможност, която е била на 11 април, са внесени Секатор в комбинация с Буктрил Универсал и фунгицидът Солигор на Байер. Специалистите обясниха, че внасянето на Буктрил Универсал се е наложило, за да се изведе борбата с великденчето, което тази година е било в изключително голяма плътност в посевите.

След 10 дни на останалата част от пшеницата са внесени Секатор в комбинация с Буктрил Универсал и Прозаро. По-късното пръскане с фунгицида дава възможност да се направи и второ пръскане, когато вече има наличие на клас и освен него трябва да бъдат защитени флаговият и подфлаговият лист от сериозни болести като фузариум, кафява и жълта ръжда.

На 2 май е внесен фунгицидът Авиатор на Байер в доза 100 мл/дка за цялостна защита на житните посеви

След тези обяснения последваха заснеманията в реално време от камерите в опитните парцелки, за да видят земеделците какво реално се е случило на полето. Милен Мильов на място показваше и обясняваше всичко, което гостите наблюдаваха на екрана под шатрата.

Комбинирана борба с плевелите и ранна превенция на болестите
В посева, третиран във втори стъблен възел със Секатор, Буктрил и Солигор, изкласилата пшеница, преминаваща фазата на цъфтеж, изглеждаше перфектно. Г-н Мильов обясни, че това се дължи на селективността на хербицидната комбинация Секатор плюс Буктрил. Ясно се виждаше, че нищо не притесняваше развитието на посева, като основната цел на това третиране са били плевелите. Освен технологичен слънчоглед и рапица в полето е имало великденче и теменужка в голяма плътност, което ни показваше контролата.

Какви са резултатите при болестите?
Камерите показаха посев в близък план, от който се виждаше, че септориозата е останала ниско долу върху първи – втори лист от стъблото. Листата нагоре, съответно и подфлаговият лист, бяха абсолютно здрави. Стана ясно, че тук е приложен Авиатор, с който специалистите на Байер гарантират, че пшеницата ще остане чиста от болести до края на вегетацията.

Милен Мильов посъветва фермерите какво могат да се направят оттук нататък за подобен посев. Независимо че Авиатор е изключително ефикасен срещу болестите, след падналите обилни дъждове е добре да се направи едно третиране срещу фузариум, препоръча специалистът. Продуктът, който може да се използва за този случай, е Прозаро. Байер има и още едно решение за последно третиране и превенция срещу фузариума – фунгицида Солигор.

Милен Мильов представи и хербицида Атлантис Флекс при пшеницата – нов продукт от тази година на пазара. Това е най-добрият хербицид за момента с изключително действие в борбата с овсигата. Когато има трудни за контрол широколистни плевели, специалистите на Байер препоръчват използването му в комбинация с половин доза Секатор. Овсигата е упорит плевел, който през последните години все повече навлиза в полетата, но с Атлантис Флекс е лесно контролируем, увери фермерите Милен Мильов.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта