В Горна Митрополия, област Плевен, бе открит първият по рода си Център за агроиновации на Байер в България.  Целта на Центъра за агроиновации на Байер е да демонстрира устойчиво земеделие в реални условия. Идеята за реализацията на проекта се заражда в отговор на бъдещите предизвикателства в световен мащаб – нарастването на световното население, увеличеното търсене на повече и по-добра храна и намаляващата обработваема площ на глава от населението.   „Устойчивото земеделие е ключът към това да успеем да осигурим храна за нарастващото световно население. Центърът за Агроиновации, който откриваме днес, е част от наш глобален проект и инвестиция в бъдещето. Бихме искали, заедно с фермерите и други партньори, да подобрим знанията в областта на земеделието и да осигурим достъп до световна мрежа за обмен на добри практики.“, сподели Габор Равицки, Мениджър на Кроп Сайънс в Байер България.  Фокусът на работа на Центъра за агроиновации ще бъде в следните основни направления:

Развитие на интегрирани решения (семена и хибриди, продукти за растителна защита и услуги), създадени с цел опазване и увеличаване на добивите и качеството на зърнените култури.

Изпитване на продуктите за растителна защита на Байер чрез статистически базирани опити с цел адаптирането им към условията в България.

Промотиране на мерките за проактивно стопанисване с цел предпазване на потребителите, опазване на околната среда и културите, както и безопасност на храните.

Иницииране на партньорства, целящи да осигурят устойчиво земеделие

По време на церемонията на откриването бяха представени интересни технологии,  с които ще работи центърът, като Phytobac® - иновативна система за оптимално управление на отпадъчните води в стопанството и хотел за пчели - сигурно място за дивите пчели и другите опрашители, където те могат да намерят подслон и да се скрият при лошо време.

Публикувана в Растениевъдство

Фирмата показа перспективни хибриди рапица и цялостни растителнозащитни технологии при основните земеделски култури

Петър Кръстев
IMG 2507След продължителните дъждовни дни, като по поръчка слънцето приветливо се усмихна на полската демонстрация „Агро Арена 2014“ на Байер КропСайанс край с. Долна Митрополия, Плевенско в началото на юни. Но не само хубавото време беше основната причина на събитието да присъстват толкова много фермери от Централна северна и северозападна България. Огромният интерес предизвикал присъствието на земеделските производители се дължеше на иновациите, с които фирма Байер винаги приятно изненадва своите клиенти. И този път имаше какво да се види – в перфектно подготвените със съдействието на фирма „Хелга“ парцели бяха използвани не просто отделни препарати за растителна защита, а цялостни технологични решения за комплексно опазване на пшеницата, рапицата и царевицата от болести, неприятели и плевели. За да се види положителният ефект от приложените продукти на Байер КропСайанс, всички опитни парцели имаха и т. нар. контролни участъци, където растенията от съответния вид не са третирани.
Със Сфера макс® и Зантара® пшеницата може да бъде опазена на 100% от болести
Видяхме, че както навсякъде, така и тук край Долна Митрополия в резултат на условията тази година има много силно развитие на жълта ръжда и септория, като септорията се е развила както по листата, така и по класа. Нещо повече, в нетретираните контроли видяхме, че има развитие и на фузариум. Условията и за него бяха отлични – повишена влага, фаза цъфтеж и температури 18-20°С. Растенията в нетретираната контрола са толкова силно поразени от тези болести, че не са в състояние да изхранят какъвто и да било клас и от тях не може да се очаква нищо добро.
И от тук започват последователните решения, които Байер предлага, докато се стигне до пълно опазване на растенията от болести, дори при най-трудни агрометеорологични условия. Видя се, че в третираните веднъж във фаза начало на вретенене с триазолов препарат растения ефектът не е достатъчен, за да опази докрай растенията от ръжда и септория. Няма препарат, в т. ч. и фунгицид, който да защитава растенията 5-6 седмици при такива условия. Впечатление направи, че и две третирания тази година не са били достатъчни, за да опазят пшеницата, защото в последната фаза от развитието й условията са били благоприятни за фузариум. И тук на помощ идва най-новата генерация продукти на Байер - Сфера Макс® и Зантара®. „За първи път предлагаме продукти от този клас, които имат изключително действие“, каза пред фермерите Ивелин Тончев. Думите му бяха потвърдени от видяното, защото в парцелката, в която бяха приложени тези продукти растенията бяха с наситен масленозелен цвят, което доказва техния физиологичен ефект. „Това е така, защото Зантара® успява да влезе много дълбоко във физиологията на растенията и да окаже изключително положително въздействие“, обясни г-н Тончев. В потвърждение на това присъстващите фермери видяха, че класовете на растенията бяха напълно опазени и от фузариум, въпреки че са били третирани след полягане, което с други продукти не би било възможно да бъде постигнато.
Байер със собствена селекция хибриди рапица
IMG 2522„За пръв път тази година имаме удоволствието да представим наши собствени хибриди рапица, нещо, с което до сега не сме разполагали“, със задоволство сподели пред фермерите Ивелин Тончев. В демонстрацията бяха представени осем конвенционални хибрида рапица на Байер и един от технологията Clearfield. Върху тези хибриди фирмата показа и пълната технология за растителна защита с продукти на Байер. Започвайки още през есента с внасянето на Фоликур®, като фунгицид и в качеството му на растежен регулатор, и третирането през пролетта във фаза зелен бутон и цъфтеж с фунгицид и инсектицид. Тази технология с продуктите на Байер опазва напълно рапицата от болести  инеприятели и гарантира по-дружно узряване на семената в шушулките от различните етажи.
Хибридите рапица на Байер впечатлиха фермерите с това, че са устойчиви на полягане и имат голям брой разклонения с озърнени шушулки. Тук те имаха възможност да видят и големият добивен потенциал на „роднинската“ селекция от трите „Б“-та, както се изрази Ивелин Тончев – хибридите Белана, Багира и Брентано. За да надникнат в тайните на селекцията и да пият вода от извора, стана ясно, че екипът на Байер КропСайанс България ще заведе група наши фермери в селекционния център на компанията в Белгия, за да се запознаят на място с най-новата селекция от висококачествени и високодобивни хибриди рапица.
С Аденго® царевичното производство у нас ще е по-безпроблемно
Третата култура, при която Байер показа иновативни решения в борбата с плевелите беше царевицата. Тук освен наложилите се с високата си ефективност хербициди, като Мерлин® Флекс и Лаудис®, беше представено и едно изключително иновативно решение в лицето на почвения нов хербицид на Байер – Аденго®. Той е изключително атрактивен с възможността му да се прилага ранно вегетационно, когато не оставя никакъв шанс на плевелите. Приложен във фаза 2-3 лист на царевицата, Аденго® контролира перфектно плевелите и е изключително толерантин към културата. Всичко това беше видяно и оценено от фермерите, като решение, което ще направи техните решения по гъвкави и независими от климатичните условия. Оказа се, че в опитния участък е било предвидено внасяне и на Лаудис® в по-късна фаза от развитие на пшеницата, но ефектът от Аденго® е толкова добър, че вторият хербицид е останал написан само на табелката, без да бъде внасян.
Впечатленията, които събраха фермерите от „Агро Арена 2014“ на Байер КропСайанс България, край Горна Митрополия ги накараха да се почувстват по-сигурни и уверени в реализирането на техните цели - производство на повече и по-качествена продукция.

Ралица Янакиева – бизнес мениджър на Байер КропСайанс България:
„Мнението на фермерите е изключително важно за нас!“

ralica„Искам да благодаря на всички земеделски производители, които се отзоваха на поканата на фирма Байер, защото формата „Агро Арена Байер“ стана вече наша традиция. Много се радваме, че имаме възможността да покажем в реални уесловия, това което наистина могат да направят нашите продукти. Става въпрос както за препарати за растителна защита така и за семена. Ние вече сме част от групата която предлага семена, нова генетика и се надявам с това да бъдем полезни на българските земеделски производители. Гордея се, че съм част от екипа на Байер КропСайанс, тъй като сами виждате, че имаме изключително нови продукти, за първи път има компания, която предлага толкова много нови продукти, каквато е фирма Байер. В случая става дума за Юнта® Куатро, Сфера макс®, Зантара®, Аденго® и още други наистина изключителни продукти, които тепърва ще придобиват популярност.
Гордея се и от факта, че екипът ни направи невъзможното в тези предизвикателни условия да покаже най-добрата страна и ползата от продуктите на фирма Байер, и както сами се убедиха нашите производители, че наистина не е без значение, на какви продукти се доверяват българските фермери. Ще се радвам и за в бъдеще да бъдем заедно с тях и да чуваме тяхното мнение, което е много важно аз нас. Тук те ни дадоха много ценни идеи. Ние ще продължим да развиваме продуктовата листа на Байер и се надявам съвместно с тях да постигаме върхове в българското земеделие. Ще се радвам и за в бъдеще да показваме всички нови продукти и иновации на фирма Байер.
С група земеделски производители, които вече заложиха на хибридите на Байер, ще направим обиколка на селекционния център на Байер КропСайанс в Белгия, така че ни предстоят няколко вълнуващи дни, където ще разгадаваме, каква е тайната в успеха на производството на рапица в български условия, с които колегите ни вече са запознати и ще имат задачата да ни ги представят за нашите специфични услови. Предстоят ни нововъведения, защото тепърва ще предлагаме нови хибриди, които могат със сигурност да  бележат една нова тенденция и нова линия в производството на рапица в наши условия.“

Веселин Ботев , председател на ЗК в с. Баховица, Ловешко:
„Байер е фирмата, която работи с най-голяма отзивчивост в нашия регион!“

IMG 2617„Обработвам 16 хил. декара земеделска земя, от които 14 000 орна и 2 хил. дка трайни насаждения - пасища и мери. Работя с Байер от 1997 година. Фирмата за мен е надежден партньор, защото екипът е от висококвалифицирани специалисти. Много често те ми помагат за решаване на възникнали проблеми и въпроси в кооперацията. Използвам препаратите на Байер както за есенни, така и за пролетни култури. Фен съм на Мерлин® Флекс, от който съм много доволен. Миналата година освен него използвах и Аденго, като съм впечатлен от получения резултат. Есента използвах и Секатор® при есенните култури, който е много добър и селективен хербицид. Също така използвам и Фалкон® за първо и второ пръскaне при пшениците и съм много доволен.
Тази година използвах и новия фунгицид Прозаро® при ечемика. Още есента при нас имаше много силно нападение от дрехслера, имаше места, където нямаше останали здрави растения. Рано напролет напръсках с този фунгицид и съм впечатлен от резултата – всичко се възстанови и действието на препарата е много продължително. Освен че е качествен и силно атакува болестта, има не само предпазно, но и лекуващо действие. Много съм доволен.
Презентацията на Байер както винаги са на ниво, всичко се вижда. Тук съм много впечатлен  от хибридите рапица на Байер. Всички са устойчиви на полягане и имат много разклонения.
Растителната защита е комплекс от мероприятия. В тази връзка, когато се налага винаги мога да разчитам на съдействие и консултации от специалистите на Байер на място. Затова съм категоричен, че фирма Байер е фирмата, която работи с най-голяма отзивчивост в нашия регион!“

Публикувана в Растениевъдство

С новите продукти на фирмата земеделците ще поверят културите си в сигурни ръце

Петър Кръстев
Над 150 изявени земеделски зърнопроизводители от Западна България присъстваха на техническата среща на фирма Байер Кроп Сайънс в RIU Pravets Resort, край гр. Правец. Целта на срещата беше фермерите да бъдат запознати с продуктовата листа на фирмата за 2014 г. Както винаги Байер поднася приятни изненади на своите клиенти преди всеки нов кампаниен сезон. Но този път изненадите надминаха всички очаквания, защото регистрираните нови продукти бяха изключително много на брой.
В същото време, всички нови продукти за които фермерите научиха на срещата в Правец дават сериозна заявка за ефективност и висок стандарт в растителната защита за борба с плевелите, болестите и неприятелите при земеделските култури.
Bayer5-1Два нови фунгицида в пшеница и ечемик, както и още много други иновации, наистина впечатлиха земеделците. Важно за тях беше да чуят и кои са най-правилните моменти за приложение на продуктите, за да се постигне максимален ефект.
Ето какво каза пред фермерите Жечо Мурзов – маркетинг мениджър в Байер КропСайънс България: „Имаме удоволствието да представим за пръв път най-новите ни предложения за 2014 година. През 2014 година Байер ще има най-много на брой и най-качествени предложения. Причините да организираме тази среща беше да дадем повече информация за тези нови продукти от една страна и от друга да дадем най-точният момент за тяхното приложение, за да могат земеделците да извлекат най-голяма полза от тях. Ключовите продукти в нашето портфолио от хербицидите при пшеница ще бъдат секатор – един изключително гъвкав продукт по отношение момента на приложение в културното растение от една страна и от друга изключително широкият му спектър за контрол над плевелите. Новото ни предложение тук е продукта Буктрил универсал, който изключително добре се справя с плевели, които през последните години представляват все по-голям проблем – ефимерите, като великденче, врабчови цревца, трицветна теменуга, мъртва коприва и др., които рано напролет колонизират посева и пречат на пшеницата и ечемика да се развиват нормално от една страна, а от друга страна азотния тор който бъде вкаран за първо подхранване рано напролет бива изконсумиран от тези плевели. Буктрил универсал е едно изключително ефикасно решение за тях и за рано поникващите плевели.“
По време на презентацията на продуктите в пшеница, направена от Жечо Мурзов, фермерите бяха запознати с един безспорен факт, а именно, че през изминалите години промоционалният пакет от секатор и фалкон е утроил своите ползватели. Това не е случайно, тези два продукта на фирма Байер доказаха във времето високата си ефикасност и зърнопроизводителите много добре ги познават, търсят и използват.
СЕКАТОР Е НАЙ-МЕКИЯТ ПРОТИВОШИРОКОЛИСТЕН ХЕРБИЦИД
Секатор е комплексен продукт за контрол над плевелите от една страна, а от друга страна той е най-мекият хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик. Това е единственият продукт който съдържа антидот, който предпазва културното растение дори в неблагоприятни условия и в напреднала фаза от хербициден стрес. Ето защо секатор е бил най-предпочитаният продукт през изминалите години.
Секатор е много успешен и полезен за земеделците и защото има малка доза, може да се прилага при температури над нулата и може да се използва с малко количество работен разтвор. Ето защо продуктът е най-доброто решение за чисти от плевели посеви и висок добив.
БАЙЕР РАБОТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА
През последните години всички сме свидетели, че климатичните условия  са доста необичайни, наблюдаваме климатични промени, което води до промени и в производство на земеделските култури, води до нови предизвикателства. Едно от тези предизвикателства е заплевеляването, което наблюдаваме през последните години с нов тип плевели – ефимери.
ЕФИКАСНО РЕШЕНИЕ НА БАЙЕР СРЕЩУ ЕФИМЕРНИТЕ ПЛЕВЕЛИ
Топлите есени са благоприятни за развитие на великденче, врабчови чревца, а рано напролет се появяват мъртва коприва и трицветна теменуга. Този тип плевели не се контролират добре от нито една сулфонилурея, в т.ч. и от секатор. Ето защо през 2014 г. фирма Байер предлага на пазара един много добър и ефикасен хербицид - буктрил универсал, който перфектно контролира този тип плевели.
От друга страна той е продукт от групата на хормоналните хербициди – 2,4 Д и дикамба, но от друга страна поради това, че съдържа бромоксинил - едно от най-меките активни вещества, той е най-селективното предложение от тази група. При мека есен каквата беше миналата, тези плевели – великденче и врабчови чревца поникват още есента и е добре борбата с тях да се изведе още тогава, защото те вегетират и при много ниски температури, което ги прави много сериозен конкурент на културите. Ако тези плевели се оставят до пролетта те ще изконсумират азотните торове внесени със сеитбата, както и тези дадени рано напролет за подхранване. Именно буктрил универсал е най-подходящото решение, защото може да се ползва при температури над 10°С.
БАЙЕР ИМА РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ
Bayer6-2Ако е налице друга ситуация със заплевеляване с лепка, лайка и паламида, секатор ще свърши много добра работа, но ако имаме малко по-нетрадиционна ситуация с плевелите, по-добрият вариант е да работим с хербицид двукратно напролет, препоръчват специалистите от Байер. Рано напролет, когато температурите са над 10°С е добре да се направи едно третиране с буктрил универсал, защото той ще контролира отлично ефимерните плевели, тогава когато те са още малки. Дори при голяма плътност, но третирани в ранна фаза на плевелите, ефектът е налице. Но ако има туфи със силно развити плевели, тогава не може да се очаква голям ефект. При голяма плътност от ефимерни плевели, които вегетират при ниски температури, те първи ще изконсумират азотния тор. Така, че буктрил универсал е подходящият продукт за ранно третиране, защото освен че ще унищожите плевелите, цялото количество тор ще бъде на разположение на културата с което ще се повиши икономическият ефект.
В по-късна фаза, когато излязат късните широколистни плевели, третирането трябва да се направи със секатор, който ще свърши перфектна работа без да повлияе негативно на добива.
Когато има самосевка от технологична рапица, нито една сулфонилурея не я контролира, тогава на помощ идва една комбинация от половин доза буктрил универсал – 50 мл и 6-7 мл секатор. С тази комбинация се постига префектен контрол над самосевката от технологична рапица и върху всички останали широколистни плевели, при това без да се намалява потенциала за добив на посева.
Нещо много интересно – досега няма нито един хормоноподобен продукт, който да е регистриран при фаза вретенене. Буктрил универсал е първият хормоноподобен продукт регистриран във фаза вретенене.
С КОМБИНИРАНИТЕ ХЕРБИЦИДЕ НА БАЙЕР ПОСЕВИТЕ СЕ РАЗВИВАТ БЕЗ КОНКУРЕНТИ
През последните години сериозен проблем започна да става и заплевеляването с житни плевели. Фирма Байер предлага комбинираният хербицид хусар макс, който е познат от преди, но сега се предлага във формулация, която има много добро действие, защото има повече прилепители и омокрители. Хербицидът има перфектно действие срещу раиграс, див овес и другите житни плевели. Има ограничаващо действие срещу овсига, която през последните години започна да навлиза в блоковете. Ограничаващото действие се изразява в това, че ако овсигата е поникнала напролет, хусар макс ще я задържи и тя няма да е конкурент на пшеницата. Освен това хусар макс контролира перфектно лайка, лепка и паламида и всички останали плевели от широколистния спектър, което е трудно за останалите продукти.
Експертите от Байер препоръчват да се използва и комбинацията от пума супер и секатор тогава, когато има заплевеляване от див овес и лисича опашка от житните плевели и всички останали широколистни плевели. Тази комбинация може да се използва и при ечемик.
Последното предложение на Байер в сегмента на житните плевели е пасифика. Тя има противожитно активно вещество, което перфектно се справя и с раиграс и с див овес, но има слабо действие срещу широколистните, затова трябва да се комбинира с половин доза секатор.
За интересните иновационни предложения на Байер за борба с болестите при житните култури, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага модерна генетика, комбинирана с високо ефективна растителна защита

През 2012 г. фирма Байер, водеща компания за продукти и технологии за растителна защита, придоби една от най-богатите на генетичен материал селекционни къщи за рапица– фирма РАПС ГмбХ. Това е добра предпоставка фирмата да предложи отлични семена, отгледани с висококачествена растителна защита. Асортиментът от семена рапица които предлага фирма Байер, се отличава с това, че има вече познати и добре приети хибриди като Вектра, Финес и Херкулес, а през 2013г., наред с утвърдените вече хибриди, фирма Байер ще предлага и нови, още по-адаптивни и високодобивни семена рапица като Брентано, Багира, Белана и Джъмпер. Всички хибриди, които се предлагат през 2013 г., са изпитвани няколко години в различни локации на България и навсякъде резултатите са впечатляващи.  Превъзходството на хибридите рапица на Байер спрямо еталоните, с които са сравнявани, е забележително, както по отношение на добива, така и по другите важни за успешното производство на рапица показатели като: студоустойчивост, компенсаторна способност при разреждане на посева, мощно формиране на коренова маса през есента, полягане и устойчивост на разпукване на шушулките, високо съдържание на масло и други. През 2013 година бяха изведени редица опити, резултатите от които могат да се видят в таблицата по-долу.
В условията на тази година с рекордни добиви се отличи новият хибрид Багира, който реализира 540 кг/дка. Според производителя – г-н Цветан Миков, който постигна този резултат, Багира е номер едно в неговото стопанство поради устойчивостта на полягане и мощно развилите се растения с много разклонения. Това се е случило независимо от относително големия брой растения на полето – около 55 – 60 бр./кв.м.
Вектра е добре позната със своята отлична адаптивност към всякакви условия и отново се открои с много стабилни резултати, независимо от различията в отглеждането й.

Публикувана в Растениевъдство

Рапицата третирана с продуктите на Байер жужеше от безброй пчели.

В опитните участъци край с. Дропла, Добричко, екипът на Байер беше отделил специално място и за рапицата. А тя, както се изрази Жечо Мурзов – маркетинг мениджър на фирмата „тази година е екзотична култура за района на Североизточна България”.  Както се разбра, за да покажат растителнозащитната технология при културата на открития ден на фирмата, специалистите на Байер са положили големи усилия, като са сели пролетна рапица. Наложило се е дори да я поливат 3-4 пъти и всички присъстващи фермери видяха, че усилията им са си стрували, защото са завършили с успех.
Протеус на Байер не е от забранените продукти
В първата опитна парцела с рапица, посевът беше третиран единствено с Протеус във фаза зелен бутон, с цел да бъде защитена културата от рапичен цветояд и скритохоботник. Съвсем ясно се виждаше огромната разлика с не третираната контрола, която беше доста изядена. Г-н Мурзов бързо успокои фермерите, които попитаха – „а как ще използваме Протеус, като е от групата на неоникотиноидите?” Отговорът беше ясен и точен: „Протеус е от групата на неоникотиноидите, но не е от забранените три активни вещества, така че и в бъдеще продуктът на Байер ще може да бъде използван при рапицата.”
Фунгицидите на Байер имат и растежно-регулаторен ефект
Следващият парцел с рапица беше третиран с Протеус във фаза зелен бутон и по-късно във фаза цъфтеж срещу цветояда. При първото третиране е приложен и фунгицидът Фоликур, който както се видя в сравнение с контролата беше запазил напълно листата на културата от фома. За предпазване на рапицата от склеротиния, която през последните години сваля добива с 50-60 кг/дка, Байер демонстрираха третиране с Протеус + Прозаро в цъфтеж.
Това, което впечатли всички беше, че въпреки двете пръскания с инсектицид не е попречило за присъствието на безброй пчели, които дружелюбно жужаха в посева. Освен Фоликур, по-късно тук е бил приложен и фунгицидът Прозаро. Резултатът беше повече от очевиден – рапицата беше все още напълно зелена, с много цветове, повече шушулки и напълно здрави листа. Тя беше и по-ниска, което разбрахме, че се дължи на растежно-регулаторния ефект на Фоликур, а впоследствие и на Прозаро, който дава и по-равномерно узряване на шушулките, което ще се види по-късно.
И отново, Байер поднесе приятна изненада на фермерите!
За пръв път тук – край с. Дропла, Добричко, фермерите научиха, че през 2012 година фирма Байер КропСайанс е погледнала в бъдещето и от фирма за растителна защита тя е станала и фирма за семена. Компанията е придобила една от водещите семенарски къщи в Германия, която до 2011 година се представляваше от Рапул – компанията Рапс. Тази немска компания е с много богат генофонд и от тази година екипът на Байер и в България ще предлага рапичните хибриди на фирмата, повечето от които между впрочем са известни на нашите фермери, защото те добре познават и сеят от години хибридите Вектра, Мерано, Финес. Но от тази година Байер ще предложи на българските фермерите и съвсем нова селекция, която е по-адаптивна към суровите условия по отношение на измръзване, полягане и други неблагорпиятни условия. За да се убедят във високия добивен потенциал на рапичните хибриди на Байер, специалистите на фирмата препоръчват на нашите фермери да не пропускат възможността да изпробват новата селекция с имената Багира, Белана, Джъмпер, Брентано и др., които ще са на тяхно разположение съвсем скоро, още за есенната сеитба.

Публикувана в Растениевъдство

„Отложеният старт” на някой от тях прави царевицата независима от плевелите

С. Дропла, обл. Добричка, Петър ЙОРДАНОВ
Условията за отглеждане на царевица през последните години не са много добри. Това особено важи за Добруджа, където валежите през лятото са рядко явление. Въпреки това, културата е основна за района и производителите търсят начин да се противопоставят на суровите условия. Как го правят? От една страна, като търсят подходящи хибриди с повишена устойчивост към засушаване, а от друга - с подходящи ефикасни растителнозащитни продукти и технологии.
Можем спокойно да кажем, че продуктите на Байер КропСайанс при царевицата в Добруджа са сред основните и по-конкретно - хербицидите.
На състоялия се наскоро Открит ден на фирмата край с. Дропла, Добричко, производителите имаха възможност да видят приложението на хербицидите на Байер КропСайанс при царевицата както самостоятелно, така и в различни комбинации.
Иновативни продукти, които сами се реактивират
В опитните участъци, които Жечо Мурзов – маркетинг мениджър Байер КропСайанс България презентираше пред една от групите фермери посетили с. Дропла, голям интерес предизвика системата от приложението на два продукта: Мерлин Флекс - приложен почвено, последван от Лаудис. Това е една от най-предпочитаните схеми, уточни експертът, защото и двата продукта са изключително толерантни към царевицата. Мерлин Флекс има антидот, който предпазва царевицата дори при много силни валежи, докато Лаудис е продуктът който може да бъде приложен в голям диапазон от време при културата – от 2-3-ти лист до 8-9-ти лист. На опитните участъци край с. Дропла, Добричко производителите видяха перфектното състояние на царевицата 10 дни след приложението на Лаудис, въпреки че в резултат на сушата посевът беше не изравнен и имаше растения в различни фази на развитие. Предимството на тази комбинация е, че използването на Лаудис вегетационно при засушаване води до унищожаване на всички плевели. Ако по-късно след това падне дъжд,  Мерлин Флекс се активира и защитава културата от поникващите плевели.
Фермерите видяха още, че при прилагане на Мерлин Флекс в много ранна фаза от вегетацията на културата не се налага никаква корекция срещу плевели и може да се мине само с една обработка на почвата. Това е така, защото продуктът е достатъчно селективен и може да бъде приложен във фаза 3-ти лист на царевицата.
Байер КропСайанс има решения за всички случаи
Много често поради прилагания сеитбооборот в полетата с царевица се случва да има самосевки от слънчоглед, „придружавани” от бутрак, повитица или паламида. За подобни случай Байер имат изключително добро решение и това беше очевидно на полето край с. Дропла. Специалистите на фирмата препоръчват при такъв плевелен състав прилагането на Мерлин Флекс ранно вегетационно, съчетано с 2,4 Д аминна сол. Благодарение на антидота, който се съдържа в Мерлин флекс, 2,4Д е много по-безопасен и толерантен към царевицата, а резултатът е че няма и следа от живи плевели, включително и самосевка от слънчоглед. Жечо Мурзов коректно предупреди фермерите, че могат да комбинират Мерлин флекс и с други противошироколистни хербициди (Дикамба или други 2,4Д съдържащи), като единствено не бива той да се смесва с  естерната форма на 2,4Д.  
Много добър контрол над плевелите фермерите видяха от еднократно приложение на Екип, който е много добър балурицид, но се справя перфектно и със заплевеляване от широколистни плевели. При наличие на лобода, бутрак или паламида към него е добре да се прибави и продукт за широколистни плевели. Екип също е достатъчно толерантен към различните фази от развитие на царевицата, което се видя в не изравнения царевичен посев.
Новият хербицид Аденго позволява гъвкавост
Интересен беше и опитът с новия почвен хербицид на Байер – Аденго, приложен почвено, отново при недобри условия за такъв тип продукти. Въпреки това, освен намаления брой широколистни плевели тук се видя и редуцираният брой на кокошото просо, което в не третираната контрола беше в големи количества.
Показана беше и комбинация от Аденго плюс Екип, в която нямаше голяма разлика от това, което е направено само с Екип, защато Аденго е бил приложен почвено и ефекта му е впечатляващ. Най-атрактивно тук се оказа приложението на Аденго ранно вегетационно, което специалистите на Байер препоръчват. В опитния парцел фермерите не успяха да видят нито един останал плевел, което показва, че ранното приложение на този продукт дава възможност за пълен контрол както на житните, така и на широколистните плевели. Разбира се с уточнението, което г-н Мурзов направи, че фермерите трябва да се съобразяват с фазата на плевелите – житните трябва да са във фаза 2-3-ти лист, а широколистните във 2-3 същински лист. Тук продуктът е бил приложен навреме и се видя, че ефектът от него е невероятен. Дозата при която е регистриран Аденго е 40- 44 мл: по-голямата доза е за почвено, а по-малката за ранно вегетационно приложение. Както се видя, условията в Добруджа и тази година са доста драстични по отношение на влага, но те не са попречили за перфектното действие на продукта.
И не по-малко впечатляващи бяха резултатите от вегетационния хербицид на Байер - Вентум, който контролира както широколистни, така и житни плевели. Продуктът е най-предпочитаният от производителите в Североизточна България, защото е за професионалисти. Дозата на Вентум е ниска - 14 г + 200 мл прилепител. На опитния участък хербицидът беше приложен във фаза 6-ти лист.
Ценна препоръка към фермерите при избора на хербицид
На открития ден на Байер, край с. Дропла, Добричко, Жечо Мурзов направи ценна препоръка към производителите на царевица, а именно: „Ако трябва да избираме кой от трите вегетационни хербицида да използваме, трябва да се съобразим с няколко условия:
- първото е видът на заплевеляването;
- второто, което е много важно – физиологичното състояние на царевицата;
- и третото – фазата на растенията и на плевелите.”
С предложения богат набор от продукти на Байер КропСайанс, както и показаните възможни комбинации между тях, фермерите имат ефикасно оръжие за борба с плевелите при царевицата. След видяното в с. Дропла, Добричко, изборът им за най-ефикасното решение ще бъде много по-лесен.

Публикувана в Растениевъдство

Щандът на фирмата не остана нито за миг без посещение.

Не случайно, щандът на една от водещите агрохимически компании Байер КропСайънс България беше разположен на първа линия на изложението БАТА АГРО в Стара Загора. Заеманата панаирната площ на компанията не оставаше без посетители в нито един момент, като в повечето случаи те не бяха никак малко на брой. Дори се налагаше да почакат реда си, за да получат желаната от тях информация. За коментар на събитието потърсихме Десислава Лазарова – от отдел Маркетинг на Байер КропСайънс България. Тя ни разказа какви въпроси са вълнували фермерите при посещението им на фирмения щанд.
- За пръв път ли участвате в БАТА и какъв беше поводът за участието на Байер в изложението?
На това изложение участваме още от самото му откриване преди 3 години. За нас това е едно от най-добрите изложения в България заради формата му – на полето с представяне, както на много земеделска техника, така и на водещите компании от другите сектори на земеделието.
- Какви бяха преобладаващите посетители на Вашия щанд – настоящи или потенциални клиенти?
Основната причина да участваме на този форум е присъствието на много и качествени земеделци, голяма част от които са  ползватели на нашите продукти и потенциални клиенти, стремящи се към високи резултати.
- Какви са отзивите на клиентите използвали Ваши продукти?
Очаквано, отзивите са изключително позитивни, както от вече наложеното портфолио на фирмата, така и от новите разработки. Добре приет сред земеделците е пакета Секатор и Фалкон, който вече е задължително включен в схемата за РЗ в пшеница и ечемик на по-голямата част от земеделските производите в България. За по-късните фунгицидни приложения Байер предлага както фунгицида Прозаро, който е последната иновация при фунгицидите, така и Фалкон, който е безкомпромисен към широк кръг болести. При царевицата интереса отново беше насочен към Лаудис и Екип, а имаше много запитвания и за новия Мерлин Флекс- продуктът, който при това сериозно засушаване единствен се задейства след падналите валежи и осъществи контрола на наскоро поникналите и поникващи плевели.
- В каква посока бяха разговорите с посетителите - споделяне на опит от използването на продуктите - положителен, търсене решение на определен проблем или други?
Както споменах и по-горе това е събитие посещавано от класните земеделци. Това са любознателни хора, желаещи да получат повече от стандартна информация за нашите продукти, стремейки се да подобрят технологията, а оттам и добивите си.
Доста въпроси бяха отправени към нас във връзка с новия продукт на Байер за царевица, който ще предложим на пазара през 2014. Аденго е напълно завършен почвен хербицид с възможност за ранно-вегетационно приложение и дълго реактивиращо се след всеки дъжд действие. Аденго комбинира мощта на Мерлин + допънителното действие на Тиенкарбазон, който прави продукта още по-добър срещу едногодишните житни и някои трудни широколистни плевели. Разбира се, освен удивителните предимства по отношение на контрола на плевелите, Аденго има вградена антидотна технология, която предпазва царевицата от хербицидния стрес.
- Какво друго коментирахте с вашите клиенти и партньори по време на изложението?
Освен продуктите за растителна защита през тази година на щанда на фирма Байер се коментираше и новата придобивка на фирмата, а именно – немската компания РАПС, която е една от водещите селекционни къщи в разработването на високодобивни и хибриди с отлична адаптивност към неблагоприятните метеорологични условия. Добре познатата селекция от РАПС е представена от Вектра, Мерано и Херкулес, а новите предложения, идващи директно от селекционните центрове, са Багира, Брентано и Белана.
Не липсваха и въпроси, свързани с продуктите за обеззаразяване на пшеница. Изключителен интерес продължава да буди Ламадор, не само поради отличния си фунгициден ефект, но и заради благоприятното физиологично действие върху културата в тази младенческа възраст, когато развитието не бива да бъде възпрепятствано, както от болести, така и от неблагоприятни външни фактори.
В заключение считаме, че участието ни на БАТА АГРО 2013 беше едно полезно мероприятие както за нас, така и за добрите земеделски производители.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 4 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта