Европейската комисия (ЕК) отпуска 433 милиона евро на  земеделските производители, стана ясно от публикувания регламент на Комисията. Средствата са налични в резерва на ЕК за кризи в сектора през 2017 г. Изчислените суми за всяка страна-членка на ЕС могат да се възстановяват на земеделските производители от 1 декември 2017 г. 
Въпреки редицата критични ситуации в сектора през изминалата година, натрупаните суми от директните плащания на стопаните за тази година, не бяха изразходвани. Допълнителните мерки за подпомагане на отраслите, срещащи затруднения, като секторите плодове, зеленчуци, мляко и животновъдство, бяха финансирани от съществуващия бюджет през 2017 г.
Определената сума за България е в размер на 7 720 511 евро, става ясно от публикувания днес регламент на ЕК.
Публикувана в Новини на часа

 

България ще може да изнася за Китай комбинирани фуражи и фуражни добавки. Това се споразумяха при подписването в Будапеща на двустранен протокол заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Джъ Шупин, министър на Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република /ГАНКИК/. Министерството на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е българският изпълнителен орган по настоящия протокол. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и ще е със срок на валидност от пет години.

Комбинираните фуражи на растителна основа и фуражните добавки трябва да са от преработвателни предприятия, одобрени или регистрирани от БАБХ. Комбинираните фуражи на растителна основа и фуражните добавки могат да се изнасят за Китай само след като ГАНКИК одобри преработвателните предприятия, препоръчани от МЗХГ.

Всички регистрирани и одобрени преработвателни предприятия трябва да имат създадена и да прилагат система за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP) или система за управление на качеството, основана на концепцията за HACCP, а също и да прилагат система за обратно изземане на продукта и за проследяване. Контролът върху суровините, производството, преработката, съхранението, транспортирането и хигиената на съоръженията за временно съхранение в близост до пристанището трябва да бъде засилен. Целта е да се избегне всякакво замърсяване на комбинираните фуражи на растителна основа и на фуражните добавки с почва, животински трупове и оборски тор, растителни и животински остатъци.

БАБХ трябва да засили официалния контрол върху предприятията, произвеждащи и преработващи  комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни добавки, както и да осъществява рутинен надзор върху тях, за да гарантира качеството, безопасността и здравния статус на изнасяните продукти.

Заместник – министър Вергиния Кръстева е в Будапеща като член на делегацията, водена от г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България, за участие в Шестата среща на правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ.

Публикувана в Бизнес

България ще бъде домакин на Седмата среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай през 2018 г. Такава договореност беше постигната по време на пленарните разговори в рамките на Срещата на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се провежда в Будапеща.

Признателен съм на премиера Ли Къцян, на министър-председателя Виктор Орбан, на всеки един от моите колеги за подкрепата им България да бъде домакин на следващата среща на върха по инициативата „16+1”, каза премиерът Бойко Борисов. Той посочи, че годината, която започва, е знаменателна за страната ни предвид и първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. „Високата степен на мобилизация и мотивираност на правителството, произтичащи от организацията на Председателството, ще допринесат и за подготовката и обезпечаването на едно успешно домакинство на Седмата среща на върха „16+1” в София“, смята Борисов.

Той припомни, че през 2018 г. България ще бъде домакин и на друга ключова проява в рамките на „16+1” – срещата в Пловдив на местните лидери. Важни събития ще бъдат организирани и по линия на Центъра за насърчаване на сътрудничеството между страните от ЦИЕ и Китай в селското стопанство в София.

Публикувана в Новини на часа

Географското положение е конкурентно предимство на България не само във физическия, но и в дигиталния свят, а  доказателство за това е, че Пловдив вече е Логистичен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти с Китай. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски по време на церемонията за откриване на центъра.

България предоставя възможности за привличане на транспортните потоци между Западна и Централна Европа и Азиатските държави, каза още заместник-министърът. Той подчерта, че потенциалът на страната ни е свързан основно с развитието на транзитен  трафик. По думите на Димитър Геновски, България е страна с утвърдена политическа стабилност, което представлява сериозен фактор за развитието на транспортните връзки в региона на Югоизточна Европа и е предпоставка за активизиране на търговските взаимоотношения както с останалите страни от ЕС, така и с източноазиатските държави. Товарните превози през територията на страната се осъществяват в условия на гарантирани безопасност, сигурност и надеждност на транспортните операции.

В приветствието си, заместник-министър Геновски заяви, че Китай е важен партньор на България в Азия. Днес разширяваме хоризонтите на нашето сътрудничество в още две области, които са значими за икономиките на двете държави – селското стопанство и електронната търговия, каза в заключение заместник-министърът.

Публикувана в Бизнес

Българските фермери активно увеличават насажденията с трайни насаждения. През последните пет години площите в страната са нараснали с 42,7%. Най-бързо се увеличават насажденията с череши и ябълки, а също така и площите на които се отглеждат лозя. В същото време, производителите активно преразглеждат сортовата структура на стопанствата, като отдават предпочитание на сортове, които са устойчиви на болести.
Производството на плодове от 2012 г. насам, се е увеличило с
61%. Значително са нараснали добивите от такива култури като слива, череша, кайсия, малина и ягода.
През последните пет години значително се е увеличил и износът на плодове от България. През 2012 г. България е изнасяла 58 873 тона пресни, сушени, замразени или консервирани плодове, а през 2016 г. обемът на износа се е увеличил с 41% до 83 317 тона.
През 2016 г. български
те плодове са изнасяни основно за страни от ЕС, като Италия (17,5%), Германия (10,7%) и Румъния (10,2%).

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Най-много средства от ЕС през 2018 г. ще отидат за земеделието в страната. По схемата за единно плащане на площ през следващата година се предвижда да бъдат усвоени 1,551 млрд. лв. плащания за сметка на ЕС (директни плащания на земеделски стопани). През 2019 г. плащанията по СЕПП ще възлизат на 1,554 млрд. лв., а през 2020 г. - 1,557 млрд. лв

.През 2018 г. печелим 1,19 млрд. от членството в ЕС, изчислява в. "Стандарт". България ще спечели 1,193 млрд. лв. през 2018 г. от членството си в ЕС. Очакваните средства, които хазната ще получи от ЕС през следващата година са 2,327 млрд. лв., става ясно от проекта на бюджет за 2018 г., който предстои да бъде гласуван в парламента на второ четене. В същото време вноската ни в бюджета на ЕС се изчислява на 1,133 млрд. лв. Така държавата ще получи от ЕС 1,193 млрд. лв. повече отколкото ще даде. Това са близо три пъти повече пари от очакваната нетна печалба от членството ни в ЕС за настоящата година. Вноската ни в ЕС за 2017 г. е 939 млн. лв., а за цялата година се очаква да получим от ЕС 1,368 млрд. лв. Така крайният положителен резултат за страната ни от членството в ЕС за тази година е само 430 млн. лв.

Наблюдаваното забавяне при реализирането на планираните разходи на средства от ЕС за 2017 г., в резултат на ангажираността на управляващите органи с приключването на програмен период 2007-2013 г., се очаква да доведе до изместване на разходи към следващите години, се посочва в мотивите към бюджета за 2018 г. Въпреки това, договорените до момента средства дават основание да се очаква, че през 2018 г. ще започне същинската реализация на проектите, финансирани чрез оперативните програми на ЕС, посочват експертите.

Мерките за пазарна подкрепа за периода 2018-2020 г. могат да включват различни механизми - интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; експортни субсидии за компенсиране на разликите в цените в ЕС и световния пазар; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти; пазарна подкрепа за вино (преструктуриране на лозя), пчеларство и други.

Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2018 г. е в размер на 145,2 млн. лв., от които 88,4 млн. лв. са средства от ЕС, а 56,8 млн. лв. са национално съфинансиране. През 2018 г. се предвижда да бъдат изплатени и 1,177 млрд. лв. за развитие на селските райони.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри състава на правителствената делегация на България за участие в 11-ата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация. Тя ще се проведе от 10 до 13 декември 2017 г. в Буенос Айрес, Аржентина.

Ръководител на делегацията е министърът на икономиката, а нейни членове – постоянният ни представител към СТО, посланикът ни в Аржентина, както и експерти от МВнР, МИ и МЗХГ.

Конференцията, като висш орган на СТО, е упълномощена да взима решения по всички въпроси, свързани с многостранните споразумения и многостранните търговски преговори в рамките на организацията. Очаква се в дневния ред на конференцията да бъдат включени въпроси, свързани с одобряването на работната програма на СТО за приключване на многостранните търговски преговори от кръга Доха, изпълнението на решенията на десетата сесия на Министерската конференция, проведена миналата година в Кения, вътрешната подкрепа за селското стопанство, обществените запаси за целите на продоволственото обезпечаване, вътрешното регулиране в областта на услугите и др.

С решението на министъра на икономиката се възлага непосредствено преди конференцията да внесе за одобрение от Министерския съвет проект на позицията на българската страна по предложените за дебат теми.

Публикувана в Новини на часа

Българите ядат месо с антибиотици, а фермерите тъпчат животните с лекарства "за всеки случай". Това показва седмият годишен доклад на Европейската агенция по лекарствата, цитиран от в. "Сега". Документът анализира продажбата на антибиотици за животни в 30 европейски държави през 2015 г. Данните разкриват шокиращи факти за употребата на лекарствата у нас.

Фермите в България се оказват сред злоупотребяващите с медикаментите и са класирани на осмо място сред обхванатите в проучването страни. У нас на 1 кг живо тегло се падат средно по 121 милиграма антибиотик, докато при отличниците стойностите са далеч по-ниски - 2 мг на 1 кг в Норвегия, 5 мг в Исландия, 12 мг в Швеция. По-лошата новина е, че у нас употребата на лекарствата заплашително расте - от 92 мг през 2011 г. и 116 мг през 2013 г. до рекордните 121 мг, цитирани в доклада. Сериозният проблем с безконтролната употреба на антибиотици е, че така се създава резистентност на бактериите, медикаментите спират да им влияят и се налага използването на нови и все по-мощни антибиотици във все по-големи количества.

Това, че ядем месо, натъпкано с антибиотици, е още по-смущаващо на фона на честите скандали по темата храни - яйцата с фипронил, "кравето" масло, пълно с вода и неживотински мазнини, имитациите на сирене, направени с палмово масло и т.н. В България най-голяма е употребата на тетрациклини, показват данните от доклада. Веднага след тях се нареждат антибиотиците от групата на макролидите, амфениколите и добре познатият пеницилин.

Основният извод от доклада е, че като цяло използването на антибиотици във фермите в Европа е намаляло. Но това не важи за всички държави и както вече стана дума, нашата е сред изключенията. Относително добре е, че България е доста далеч от рекордьорите по използване на антибиотици за животни - Кипър (434 мг/кг), Испания (402) и Италия (322). Но докато за Италия тенденцията е за намаляване спрямо предишни години, в Кипър и Испания, както и у нас, потреблението се увеличава.

"За да предотвратят инфекциите и да ускорят растежа на животните, фермите се застраховат и дават дори на здравите животни малки дози антибиотици", коментират експертите на "Активни потребители" по повод на данните в евродоклада. Тези медикаменти са създадени за лечението на някога смъртоносните бактериални заболявания, но от години се използват безпричинно за превенция и профилактика на инфекции. Накратко - храната, която консумираме, се произвежда с големи количества антибиотици, а крайният продукт съдържа остатъчни количества от тях, изтъкват от "Активни потребители".
Антибиотиците в месото съвсем не са единственият проблем с храните у нас, коментира авторът на статията. При последния си, най-нов тест на маслото от "Активни потребители" засякоха забранен противогъбичен препарат, който умишлено се влагал в част от продуктите, за да са по-дълготрайни. Тогава анализът показа, че само две от 10 марки масло отговарят на изискванията. От държавната Агенция за безопасност на храните, която е на бюджетна издръжка, до момента нямат публикуван толкова подробен анализ или съпоставка на влаганите в храните непозволени съставки и медикаменти, съобщава в. "Сега".

Публикувана в Бизнес

България и Унгария ще си сътрудничат за прекратяване на двойния стандарт  при предлагането на храни на източно и западноевропейските пазари. Актуалната тема беше обсъдена на среща между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и унгарският му колега д-р Шандор Фазекаш, който е на посещение у нас. Двете страни ще си обменят факти и доказателства за наличие на храни с различно качество. 
Тази вредна за потребителите практика трябва да бъде прекратена, заяви унгарският земеделски министър д-р Шандор Фазекаш.  Той сподели впечатленията си, че след започналите проверки за двоен стандарт мултинационалните компании са започнали да продават по-добри храни. Министър Порожанов запозна колегата си с проучванията на българския пазар и заяви, че решението е единно европейско законодателство, което да забрани под една и съща марка да се продават храни с различни съставки.

Българският и унгарски министър обсъдиха още сътрудничество в горите и земеползването. Засегната беше и темата за бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. и нуждата от опростяването й.

Публикувана в Новини на часа

От 26 до 29 октомври София ще събере едни от най-изтъкнатите умове на 21-ви век, които ще вземат участие в 12-ата международна конференция, посветена на водата. Научният форум „Физика, химия и биология на водата“ се провежда ежегодно от 2006 г., като България ще бъде негов домакин за пети пореден път.

Повече от 150 водещи в сферата си специалисти и над 30 лектори ще представят своите научни разработки, изследвания и открития. Това са учени и преподаватели, носители на престижни награди и международни отличия в областта на биологията, физиката и химията. Сред участниците са Нобеловият лауреат проф. Люк Монтание – откривател на вируса ХИВ, проф. Джералд Полак – научен организатор на конференцията, българката Румяна Ценкова – професор по биоизмервания от университета в Кобе, Япония.

За първи път по време на конференцията ще се проведат семинар и изложение на иновативни технологии, свързани с водата и уникалните й свойства. На семинара ще бъдат представени и резултатите от глобален научен експеримент, провеждан под егидата на проф. Серж Кернбах от Кибертроника Рисърч, Германия. 

Той заедно с българските си партньори от иновативната компания Глобал Ай Си Технолоджис и DST фонд от Русия ще покажат нагледно технологията за пренос на информационни копия на химически вещества до всяка точка на света от технически център през интернет платформа, като и двете са базирани в София.

Конферентната част на събитието ще се предава пряко онлайн и така новите идеи на учените ще могат да бъдат чути в цял свят.

За конференцията:
Международната научна конференция „Физика, химия и биология на водата“ се провежда от 12 години, като през последните четири неин домакин е България. Двигател на конференцията е проф. Джералд Полак – лидер в областта на физиката на водата, преподавател във Вашингтонския университет, международно признат учен, мениджър и директор на Института за рискови научни изследвания на САЩ. 

Организатори на събитието в България са Фонд „DST“ – България, международно сдружение с нестопанска цел. Съорганизатор от българска страна e и „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД – търговско дружество.

За проф. Джералд Полак:
Професор Джералд Полак, доказал четвъртото агрегатно състояние на водата, е учен от Вашингтонския университет, ръководител на лаборатория в Сиатъл и изпълнителен директор на Институт за рискови научни изследвания. 

Институтът е създаден с финансова подкрепа в размер на 10 милиарда долара от фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. Проф. Полак е носител на редица международни отличия и награди в областта на науката, учредител и главен редактор на световноизвестното научно списание „Вода“.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта