Констатираните загуби са около 32 000 дка. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в рамките на официалното откриване на жътвена кампания 2014 в Долна Оряховица, предаде репортер на Радио „Фокус” Велико Търново. Димитър Греков каза, че следващия период, през който би трябвало да се събира реколтата е до една седмица, а се очакват отново градушки и проливни дъждове, които е възможно да възпрепятстват събирането на продукцията. Според него много добре са се отразили дъждовете пролетниците - царевицата и слънчогледа. Министър Греков посочи, че най-пострадали райони са Плевенски, Старозагорски, Ямболски и Казнлък. „Там, където са констатирани щети земеделските производители трябва да се обърнат към Областната служба по земеделие, за да се направят протоколи и по- късно да бъдат изплатени средствата. От тук нататък е необходимо много слънце, за да се приберат тези добиви и, за да има добра реколта, която да влезе в хамбарите на земеделските производители”, каза министър Греков.

Публикувана в Новини на часа
„Необходима е промяна в дейността на растителната защита у нас”, заяви вчера министърът на земеделието и храните проф. Димимтър Греков на среща с началниците на отдели по растителна защита към 28-те областни дирекции на Българскта агенция по безопасност на храните в Пловдив. Той поясни, че растителната защита е много важен компонент за качествени и високи земеделски добиви, и в този смисъл трябва да се осигури ефективен администартивен модел за нейното функциониране, свързан с качеството и безопасността на храните. Участниците в срещата посочиха пред министър Греков, че е нужно да се променят наредби, които да регламентират строго задълженията на агрономите. Специалистите по растителна защита споделиха и други проблеми, които срещат в своята работа. Той от своя страна обеща да се търсят начини за разрешаването им. На срещата присъстваха също изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов и единият от заместниците му Пламен Лазаров, с ресор "Растителна защита".
Публикувана в Новини на часа

Разпоредена е проверка в агроаптеките, където се продават пестициди, след няколкократните оплаквания на пчелари, че пчелите им измират заради силните хихикали, ползвани в земеделието. Това съобщи пред журналисти в Бургас министърът на земеделието и храните Димитър Греков, предаде репортер на Радио „Фокус” – Бургас. „Издал съм специална заповед миналата седмица, с която да се контролират селскостопанските аптеки за продажбата на пестициди и торове. Наредбата, която е издадена, контролира и определя как да се извършва, кога и при какви условия, третирането с пестициди, а също така и съобщаването на пчеларите е задължителна дейност, която трябва да осъществяват българските земеделски производители”, каза Греков. „На ветеринарните лекари е наредено да сигнализират при случаи на измиране на пчели. За да бъдат компенсирани пчелари, чиито пчели са загинали в следствие на пръскане с пестициди, то те задължително трябва да са регистрирани като земеделски производители”, уточни министър Греков. „В България няма генномодифицирани организми, растителни и животински, които да се продават на пазара”, каза още министърът.

Публикувана в Новини на часа

Димитър Греков – министър на земеделието и храните, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“


Водещ: Как държавата ще защити интересите на българските производители през следващия програмен период 2014-2020 г.? 
Димитър Греков: Приоритетите ни през новия програмен период се базират именно на това, че през първия програмен период, след нашето присъединяване към Европейския съюз, директните плащания бяха само на площ, необвързани с производството и равни, плоски ставки, без значение от големината и вида на стопанството. Това доведе обаче до силна диференциация на земеделските стопанства в България. Стопанствата, обработващи малки количества земя като зеленчукопроизводителите, овощарите, тютюнопроизводителите, малките животновъдни ферми останаха недофинансирани в сравнение с други сектори като зърнопроизводството, обработващи по-големи площи. Стигна се дотам, че близо 15% от земеделските производители обработват 90% от земеделската земя в България. Като разпределение на субсидиите на площ 6% от земеделските производители получават 90% от общия размер на плащанията на площ. Това през тази година достигна до 1,6 милиарда лева, в резултат на което днес в България имаме малко на брой огромни стопанства, много на брой малки и средни стопанства и няколко недофинансирани чувствителни и уязвими сектори. Ето защо това наложи да направим за първи път преразпределително плащане, което ще започне още през тази година. Стопанствата до 300 дка, ще могат да получават 45 лева за първите хектари. Искам да спомена, че това ще се отнася и за големите, които имат повече от 300 дка. България може да продължи тази схема за единно плащане на площ до 2020 г. Освен по тази схема, остават също и „зелените“ плащания по нова схема. По тази схема трябва да се отделят близо 30% от пакета за директни плащания. „Зелените“ изисквания, както знаят земеделските производители, това са разнообразяване на културите, поддържане на постоянно затревените площи и поддържане на екологични площи. Младите земеделски стопани… Това също ще бъде една нова схема, която ще стартира тази година. Тя ще стимулира навлизането на млади хора в земеделието. Земеделските стопани до 40 години могат да получават надбавка над основната си субсидия по схемата за единно плащане на площ. Освен това нова схема е на дребните земеделски стопани. България ще може да прилага опростена схема за подкрепа на малки ферми, получаващи субсидии в размер до 1250 евро. Те ще бъдат изключени и от „зелените“ изисквания и контрола на кръстосаното съответствие. Освен това предлагаме и още една нова схема през следващия период – говорим за 2015-2020 г. Това ще бъде прилагане на 13% обвързана подкрепа, допълнена с още 2% за протеинови култури. Договореният по-висок процент обвързана подкрепа ще позволи насочване на помощите към уязвими сектори като животновъдството, овощарството, зеленчукопроизводството и други специфични, традиционни отрасли за нашето българско земеделие. За обвързана подкрепа ще може да се предоставят около 200 милиона лева годишно. Разпределението на директните плащания по изброените схеми ще се прилага още през 2015 г. Настоящата 2014 г. е преходна година и по отношение на директните плащания.
Водещ: Министър Греков, от всичко, което казахте дотук, можете ли да кажете, приближават ли се българските производители до субсидиите, които получават европейските земеделски стопани?
Димитър Греков: Все още сме малко далеч от европейските фермери, но все пак през 2020 г., колкото и далечна да ни се струва тя, финансирането трябва да достигне 228 евро на хектар. Така ще се доближим до средните стойности на плащане на Европейския съюз, които са средно 260 евро на хектар. След нас в този случай, ако можем - а аз силно се надявам, че това ще се случи, ще останат големи държави-членки като Великобритания, която има средни 225 евро на хектар, Полша - 216 евро на хектар, Румъния – 196 евро на хектар, Португалия – с близо 200 евро на хектар и редица по-малки и нови държави-членки, каквито са Балтийските републики и Словакия.
Водещ: Като заговорихме за европейски стопани, има един много наболял въпрос, който притеснява доста българските зеленчукопроизводители, ако стане така, че в сила влезе нов еврорегламент, който ще забрани наши емблематични зеленчуци.
Димитър Греков: Европейският парламент е отхвърлил с голямо мнозинство предложението на Европейската комисия за въвеждане на регламент относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал, по-известен като регламент за семена. На 11 март 2014 г. Европейският парламент е върнал на Европейската комисия проекта за доработване, така че се надяваме всичко това да бъде отстранено като слабост.
Водещ: Тоест да смятаме, че такъв регламент няма да влезе в сила. Да обясня за нашите слушатели, за да ни разберат по-ясно. Става въпрос за сортове домати, като например небезизвестното „Биволско сърце“. 
Димитър Греков: Надявам се искрено да не влезе такъв регламент, защото България разполага с прекрасен и отличен растителен и животински материал, който със своите си качества е незаменим. Затова ние ще пледираме за отстояване на това наше предложение да си останат нашите сортове като типично български сортове и породи животни, които са важни за разпространението в нашата страна. А и не само в нашата страна – те са интересен продукт и за други страни, не само като генетичен материал, но също и като стокова продукция, която е с изключително прекрасни вкусови качества.
Водещ: И още едни наболял въпрос, министър Греков – този с тютюнопроизводителите. Знаем, че в предишния програмен период нямаше субсидии за тях. Какво ще стане с българското тютюнопроизводство? 
Димитър Греков: Българското тютюнопроизводство е структуроопределящо за определени региони в нашата страна, където е невъзможно или почти невъзможно отглеждането на други култури и затова българското правителство полага изключителни усилия за създаване условия за отглеждане на тази култура. Затова от националните доплащания тази година ще бъдат отделени 100 милиона лева за национално подпомагане на тютюнопроизводителите. От 2015 г. ще прилагаме преходна национална помощ, по която ще се подпомагат тютюнопроизводителите. Размерът на помощта е 70% от бюджета на 2013 г., определен за тютюнопроизводителите. С въвеждането на този вид подпомагане ще може да се продължи и субсидирането на тютюнопроизводството до 2020 г. по схемата, прилагана от 2010 г. за национални доплащания на тютюн. Въвеждането на възможност за прилагането на преходна национална помощ е изцяло резултат от преговорите в рамките на реформата. Без тези преговори България щеше да има възможност да прилага национални доплащания само до 2016 г. В момента създаваме регистър на тютюнопроизводителите. В най-скоро време той ще излезе на бял свят и ще бъде актуализиран, за да знаем тези хора, които сега произвеждат, а не тези, които на базата на 2009 г., на така наречения „референтен период“, са отглеждали тютюн. Ще работим за включване на тютюна към агроекологичните плащания по Програмата за развитие на селските райони, предвид спецификата при неговото отглеждане. Така че отделяме достатъчно внимание и за този отрасъл, и не само за него.

Публикувана в Интервюта

Днес министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще се срещне от 14,00 часа с тютюнопроизводители в Института по тютюна и тютюневите изделия в село Марково, Пловдивска област. На срещата ще се обсъди хода на изкупната кампания, подпомагането в сектора и проблемите в бранша.

Публикувана в Новини на часа

„Успяхме да изплатим около 1 млрд. и 20 млн. лева на всички земеделски производители”, обяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в сутрешния блок на БНТ 1. Той припомни, че първо са изплатени оставащите 30% от субсидиите на животновъдите, което е около 33 млн. лв., а близо милиард са получили всички коректно подали заявления за подпомагане на площ.

„Земеделските стопани винаги се нуждаят от средства и така трябва да се подходи към тях - да имат точния час, в който ще имат нужните им средства. Искаме да създадем правила, с които хората да знаят как да разчетат средствата си през годината”, подчерта министърът.

По думите му, правителството е спазило обещанието си за изплащане на субсидиите в срок, въпреки трудния момент в началото на годината, когато събираемостта на данъците е много ниска. „Направихме го с убедеността, че тези средства са необходими на земеделските производители”, категоричен беше министър Димитър Греков.

По темите за тютюнопроизводителите и животновъдите проф. Греков коментира, че се работи по законови промени, с които да се решат най-сериозните проблеми в тези сектори.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 16 Декември 2013 12:20

Бай Ганьо в Брюксел

Агроведомството проводи преди Коледа керван от дарове за Еврокомисията, за да спаси парите за селските райони. Натъпкани догоре с лютеница, сочен червен пипер, кисели краставички, сирене и вино, закупено още от кабинета на ГЕРБ, две коли - бяла и черна, потеглиха на отговорна мисия към Брюксел.

Загадъчно е защо нашите управници решиха, че точно български суджук и герберско вино ще разтопят желязното сърце на еврочиновника, който вече ни предупреди, че има опасност да ни спрат парите заради системните нарушения по общински и медийни проекти и начина на раздаване на парите от техническа помощ на програмата за развитие на селските райони.

Предупредил, но колко да е предупредил. Нарушенията не спират и не спират. Последното го направи шефът на кабинета на министър Димитър Греков – Кънчо Кънчев. Той не декларира конфликт на интереси, въпреки, че майка му извършва оценката на Програмата за развитие на селските райони срещу скромната сума от 240 хиляди лева. Подобна селска хитрост няма как да остане незабелязана от Брюксел и само добавя още черни точки в списъка с нарушенията, сред които безспорно блестят дивашките изпълнения на Мирослав Найденов, свързани с медийното представяне на европейската програма, облагодетелствала негова много млада и много хубава съветничка. Която се облагодетелства и сега.

Интересно как точно си представят картината „лютеница разтапя еврочиновник“ нашите управници в аграрното ведомство? Ако изобщо българските кошници стигнат до еврокомисарите. Как, наистина? Че в ЕК толкова ще се очароват от българската зимнина, че ще забравят всички предупреждения за спиране на парите и ще кажат: айде, заради лютеничката ще направим компромис.

Всъщност, в момента наблюдаваме интересен казус: в състояние ли е българската зимнина да умилостиви брюкселските чиновници. И ако не получим коледна брюкселска милост, както се очаква, спокойно можем да кажем: Жив е бай ти Ганьо – той в нас и ние в него./Коментар на Иглика Горанова, komentator.bg

Публикувана в Коментари

От 10 декември започва изплащането на 148 млн. евро по Ос 2 на ПРСР, в които се включват плащания за необлагодетелствани райони, Натура 2000 и агроекология.  Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на дискусията „Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България. Според него  „в новия програмен период ще имаме възможност да усвоим 15 млрд. лв. Средствата са както за директни плащания към фермерите, така и за развитие на селските ни райони”.

Министърът уточни, че за директни плащания са заложени 10.4 млрд. лв., което е близо два пъти повече от сегашния програмен период, а бюджетът на Програмата за развитие на селските райони е увеличен с 400 млн. лв. и достига 4.6 млрд. лв. „Правим всичко възможно тези средства да достигат до фермерите по по-опростен начин. Важно е парите да бъдат насочени така, че да подпомогнат изостаналите отрасли. Това е огромна сума, която ако се използва целенасочено, може да промени бита на хората”, подчерта министър Греков.
Той припомни, че приоритетите за следващия програмен период са животновъдство, зеленчукопроизводството, трайните насаждения и биоземеделието, за което ще има отделна мярка в ПРСР. Ще бъде обърнато специално внимание на младите фермери. Според министър Греков са  необходими промени в подпомагането им, за да се гарантира по-голяма устойчивост на инвестициите. „Възможно е да увеличим както размера на субсидията до 50 000 евро, така и срока за усвояването й до 12 години”, посочи още министърът.  

Публикувана в Новини на часа

Намира се в естествения ареал на разпространение на сорта

Петър Кръстев
В с. Златовръх, общ. Асеновград министърът на земеделието и храните откри най-новата винарска изба в страната - „Асена”. Избата разполага с 500 дка собствени лозя и е с общ капацитет 500 тона вино. От реколта 2013 г. стопаните се надяват да произведат висококачествени вина от сортовете Мавруд, Каберне совиньон, Каберне фран, Сира, Совиньон блан, Шардоне и Тамянка. Избата е оборудвана с най-съвременна българска и чуждестранна техника, която включва пълен цикъл за производство на бели и червени вина и гарантира високо качество. Приоритет на производството разбира се ще бъде прочутият местен сорт Мавруд.
При откриването министър Греков заяви: „2013-а е годината с една от най-добрите реколти от винено грозде”. Той информира присъстващите при откриването журналисти и гости, че в новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014–2018 г. са заложени четири мерки за подпомагане, за които са предвидени над 130 млн. евро.
„Виното е много важен елемент от икономиката на страната ни. Като традиционен производител България напълно отговаря на високите изисквания за качество и защита на произхода на продуктите”, отбеляза още министър Греков.
Той е убеден, че произведените вина ще намерят добър прием не само на българския, но и на чуждестранния пазар, ще са емблема на продукти, които отговарят на европейските изисквания за качество и ще продължат най-добрите традиции на българската винарска индустрия.
На откриването на изба „Асена” присъстваше и изпълнителният директор на Агенцията по лозата и виното Красимир Коев който каза, че до момента са прибрани 230 000 тона грозде и кампанията все още не е приключила. По прогноза реколтата ще достигне около 250 000 тона. Според г-н Коев освен, че добивите са много добри, гроздето е и с отлично качество.

Публикувана в Растениевъдство

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще открие днес в 16 часа тържествата по случай 100-годишния юбилей на Държавното горско стопанство - град Царево. Министърът ще открие паметна плоча и ще засади дръвче.
На празника ще присъстват и двама от заместниците на министъра – д-р инж. Валентина Маринова и Бюрхан Абазов.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта