На 15 март в гр. Каварна екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ – Добрич) проведе информационно събитие в партньорство с Областен пчеларски съюз "Добруджа". Близо 30 от членовете на съюза от общините Каварна, Балчик и Шабла се запознаха с възможностите за европейско финансиране на дейности за отглеждане на пчели и биопроизводство на мед.

Михаела Козовска, експерт в ОИЦ – Добрич представи предстоящата подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.(ПРСР 2014-2020). Кандидатите по подмярката могат да бъдат физически и юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да притежават стопанство в размер между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем (СПО), и да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Изчислението на СПО се извършва чрез електронна таблица, в която се посочва площта на отглежданите култури и/или броят животни. Земеделските стопани с пчелни семейства от 32 до 125 ще могат да кандидатстват за финансиране. Безвъзмездната финансовата помощ за един кандидат ще бъде не повече от левовата равностойност на 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. След одобряване на проектното предложение се предоставят 10 000 евро, а останалите 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана. Очаква се приемът на проекти да бъде отворен през май 2019 г.

Интерес предизвика и предстоящата тази година подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г., по която ще се финансира създаването и развитието на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Къси вериги на доставки са тези, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. А "местни пазари" са тези в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта до крайния потребител. Допустими кандидати ще са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Експертите от центъра посъветваха присъстващите да следят сайтове на Министерството на земеделието и храните и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН), където ще бъдат публикувани насоките за кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Предоставена беше и информация за провеждането на изложения, панаири и фестивали в България и държави-членки на ЕС, чрез които производителите на мед и пчелни продукти ще могат да популяризират и реализират продукция си и да намерят партньори и пазари.

В края на срещата експертите и присъстващите дискутираха допустимостта на пчеларите по представените подмерки, начина на изчисляване на СПО и електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020. Пчеларите оцениха положително срещата и пожелаха да участват в следващи информационни събития, както и посещения в офиса на ОИЦ – Добрич за по-подробни разяснения и възникнали въпроси.

Публикувана в Апибизнес

Специализираното училище е с обновена почвообработваща техника, реализира и нови проекти за учебна практика

Габриела Събева

Наред с цените на зърнената продукция, състоянието на посевите и очакваните добиви, на дневен ред през последните години пред земеделските производители стои още един сериозен въпрос. Липсата на кадри в земеделието, на добре обучена работна ръка и на желаещи да се развиват в професията си хора става все по-често явление, за което фермерите редовно сигнализират. Прогнозите са дори за сериозна ескалация и проблеми в редица сектори в бранша заради трудното намиране на квалифициран персонал. От другата страна на барикадата /а дали не от същата?/ стоят професионалните учебни заведения, които подготвят бъдещите механизатори, зеленчукопроизводители, ветеринари и т.н. Поставени в условия на оскъден бюджет, те са длъжни да еквилибрират между нуждите на агробизнеса, заръките на управляващите, пристигащи под формата на наредби, постановления и заповеди, и учебните програми. Днес ще посетим едно учебно заведение в сърцето на Добруджа, което прави всичко по силите си да надскочи обстоятелствата и статуквото и да докаже, че заслужено съществува и образова вече 113 години.

direktor G.Gospodinov 1

Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич е създадена през 1906 г. като първото земеделско училище в района. То е третото в страната след тези в Русе и Пловдив. Идеята за основаването му възниква още през 1882 г. заради очерталата се нужда от специалисти в земеделието. Събират се видни дейци и решават, че в Добруджа ще се създаде такова учебно заведение. Въпреки че след това територията попада под румънска окупация, училището и възпитаниците му се запазват. По-късно, през 1963 г. то се превръща в Техникум по механизация на селското стопанство, а през 2003 г. – в Професионална гимназия по аграрно стопанство.

Днес учебното заведение обучава 220 ученици по специалностите агроекология, механизация на селското стопанство, фермерство, озеленяване и цветарство. Възпитаниците на ПГАС извършват практиката си върху 1770 дка, предоставени от Държавния поземлен фонд. Нивите са разположени на 35-40 км от областния център Добрич в селата Вратарите, Бдинци и Орлова могила. Освен традиционните полски култури като пшеница, слънчоглед и царевица, учениците от ПГАС се грижат и за овощна градина в двора на училището. Преди 13 години в нея са засадени ябълки, череши, круши и лозя. На опитното поле бъдещите земеделци отглеждат още редица билки като чимен, лавандула, риган, маточина и мащерка, за да се запознаят с ароматните подправки, които виреят на добруджанска почва.

„Всички специалности в ПГАС са актуални за Добричка област, защото те са свързани пряко със селското стопанство. В края на курса си на обучение нашите ученици получават много свидетелства – общо шест документа, сред които диплом за средно образование, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за шофьор, тракторист, комбайнер”, поясни директорът инж.Господин Господинов.

Той допълва, че в момента наистина се усеща голям глад за механизатори, за водачи на комбайни и трактори: „Най-значимият проблем е за нас е техниката на училището. Фермерите искат да наемат добре обучени механизатори, грамотни за новите и модерни машини и ние се стараем да отговорим на потребностите им”. През последните две години Професионалната гимназия по аграрно стопанство успява да закупи със собствени средства и чрез дарения земеделска техника. Част от помощите идват от бивши възпитаници, които в момента развиват собствен бизнес в Добруджа. Така учебното заведение се оборудва със сеялки, торачки, GPS-навигации, доилни агрегати, пчелни кошери и др. „Разполагаме със съвременни машини за почвообработване, но все още голямата ни нужда е от комбайн, с който да прибираме реколтата от пшеница, царевица и слънчоглед”, уточни още инж.Господинов. Разбираемо е, че средствата от бюджета са абсолютно недостатъчни са закупуването на нужната машина.

За да бъде качествен учебният процес, ръководството на Аграрната гимназия планира оборудване на работилница и лаборатория за диагностика и техническо обслужване на трактори и автомобили. Всичко това ще се случи по проект от Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“, спечелен през 2018 г. на стойност 70 000 лв. Предстои оборудване на нови кабинети по растениевъдство и животновъдство, както и работилница с електрохидравличен подемник. В нея ще се помещават още машина за баланс, монтаж и демонтаж на гуми за леки и лекотоварни машини, бутален компресор, стенд за почистване на горивната система на дизелови и бензинови двигатели. Предстои закупуване на модул за диагностиката им, както и детектор за въглероден двуокис.

В края на 2018-та в ПГАС пристига още един финансов транш - 100 000 лв., отпуснати от Министерството на образованието. „Това са пари за ремонт на покрива на основната сграда и за нова дограма”, уточни инж.Господинов.

Възпитаниците на училището извършват редовната си практика по ферми и стопанства в Добричка област. Освен това обаче през март предстои 20 ученици да посетят биологични ферми в Северна Италия, в района на Милано, където ще проведат практическо обучение по проект от програма „Еразъм +”. На място те ще се запознаят с добрите практики в биорастениевъдството и животновъдството, както и с иновациите, внедрени в съвременната селскостопанска техника.

Успешна реализация на своите възпитаници отчита учебното заведение, което не прекъсва взаимоотношенията си с тях след завършването им. „Много от учениците ни след завършване на висше образование се завръщат към семейните фирми, захващат се със собствен бизнес или пък започват работа към фирмите, в които са били на специализация”, подчерта инж.Господинов. „Притеснява ме много сериозно фактът, че броят на децата, напуснали държавата ни и потърсили реализация в чужбина, става все по-голям. Това обаче не се отнася само за Добричка област. Ние като учители и родители влагаме много усилия, нека учениците ни останат тук и се реализират в България”, пожела директорът на най-старото земеделско училище в Добруджа.

Публикувана в Бизнес

С огромен интерес към възможностите за финансиране по европейските програми премина участието на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) в XVI – то специализирано изложение „Пчеломания“, организирано от Добрич панаир АД.

В рамките на два дена, изнесената приемна на центъра беше посетена от близо 70 земеделски производители, пчелари, граждани и изложители. Голяма част от посетителите се интересуваха от възможностите за финансиране на стопанската си дейност по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Експертите от ОИЦ – Добрич отговориха на множество въпроси, свързани с предстоящата подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Разяснени бяха критериите за допустимост, начина на изчисляване на стандартен производствен обем, допустими дейности и разходи. Подмярката 6.3 ще подпомогне икономическото развитие и укрепване на стопанства в размер от 2000 до 7999 стандартен производствен обем. Субсидията ще е в размер на 15 000 евро и ще се предоставя на два транша. Приема на документи се очаква да стартира през месец май 2019 г.

Посетителите информационни щанд на ОИЦ-Добрич се запознаха с дейността и услугите, които центъра предоставя и получиха информационни материали, изготвени от екипа му.

Публикувана в Пчела и кошер

Открита приемна и информационен щанд на Областния информационен центърще съпътстват XVI-то специализирано изложение „Пчеломания“ в Добрич. Събитието е организирано от Добрички панаир АД – Добрич и ще се проведе на 7 и 8 март в Спортния комплекс „Простор“. 

Участието на екипа от центъра ще има за цел популяризиране дейността и услугите на центъра, както и предоставяне на информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране, които Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и оперативните програми предоставят за потенциалните бенефициенти. 

На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

 
Публикувана в Пчела и кошер

Екипът на Областен представи пред членовете " възможностите за европейско финансиране на дейности за отглеждане на пчели и биопроизводство на мед. Информационна среща се състоя на 22.02.2019 г. в клуба на сдружението в гр. Тервел.

Пред близо 20 члена на Областен пчеларски съюз "Добруджа" експерти от информационен център – Добричпредставиха  подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. (ПРСР). Подмярката има за цел икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Ще се подпомагат проекти на физически лица, ЕТ, ЕООД, ООД и кооперации със стопанства в границите между 2000 евро и 7999 евро стандартен производствен обем (СПО). Пчеларите с минимум 32 пчелни семейства ще могат да кандидатстват за финансиране. Финансовата помощ за един кандидат ще е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. Очаква се приемът на проекти да бъде отворен през май 2019 г.

Дискутирана бе и предстоящата тази година подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, по която ще се финансира създаването и развитието на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар ще са допустими кандидати.

Предоставена беше и информация за провеждането на изложения, панаири и фестивали в България и държави-членки на ЕС, чрез които производителите на мед и пчелни продукти ще могат да популяризират и реализират продукция си и да намерят партньори и пазари.

В края на срещата експертите и присъстващите дискутираха допустимостта по пчеларите по представените подмерки, и начина на изчисляване на СПО.

Пчеларите изразиха удовлетвореността от провеждането на събитието и изявиха желание за провеждане на други такива срещи в община Тервел.

Публикувана в Пчела и кошер

Втората годишна информационна кампания за 2018 г. на тема „Европейски средства за бизнеса“ на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич) приключи успешно. От 10 юли до 6 август се проведоха девет информационни събития в цялата област.

Пред близо 230 представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, общински съветници, работодатели, земеделски стопани, рибари, медии и граждани, експертите от центъра представиха актуалните подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

Огромен интерес на информационните срещи имаше към трите процедури на подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР, която ще финансира проекти в сферата на производство на неземеделски продукти, развитието на услугите и занаятите. Очаква се приема на проектни предложения по подмярката да стартира до края на тази година.

Земеделските производители активно се интересуваха от отворената за кандидатстване подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подкрепата на която ще се подобри икономическата устойчивост на стопанства със стандартен производствен обем между 6000 и 7999 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 октомври 2018 г.

На информационната среща в община Добрич предприемачите се запознаха и с отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Владимир Бобев – началник на „Регионален сектор Варна“ към Управляващият орган на програмата представи всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи.

В общините Тервел и Балчик се проведоха изнесени приемни с открити щандове, където експертите от центъра предоставяха информация на заинтересованите граждани за възможностите за финансиране по европрограмите. Преобладаващо въпросите бяха за допустимите инвестиции по подмярка 6.4.1 в областта на услугите и производството и допустимите разходи по подмярка 4.1.2. финансираща малки стопанства от ПРСР.

В информационната среща в Община Тервел участваха и представители на Местната инициативна група (МИГ) Тервел-Крушари, които представиха условията за кандидатстване с проекти към Стратегията за воденото от обществото местно развитие. До 30.09.2018 г. земеделски производители и предприятия от двете общини могат да подадат проектно предложение по подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на двете общини. Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни в ИСУН 2020 - eumis2020.government.bg/, електронната страница и в офиса на МИГ Тервел-Крушари.

След всички срещи бяха проведени консултации с местния бизнес и земеделските стопани, свързани с проектните им идеи, допустимостта съгласно условията за кандидатстване, както и необходимите документи за кандидатстване.

Публикувана в Бизнес

В Добричка област най-много инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката са направени в селскостопанския сектор - 99 700 000 лева, съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток обобщените данни за 2016 година. Общо направените разходи във всички сектори достигат 293 700 000 лева като се отбелязва спад с 24.7 на сто в сравнение с предходната година.
Вторите по обем инвестиции в размер на 66 000 000 лева са направени в сектора на услугите - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети,транспорт, складиране и пощи,хотелиерство и ресторантьорство.
Статистиците отбелязват, че през годината се наблюдава промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015-а.

Отчетено е увеличение на инвестициите за закупуване на земя - с 4.9 пункта. Нарастват и извършените разходи - с 3.2 пункта, за сгради, строителни съоръжения и конструкции, транспортни средства. В същото време намаляват с 2.6 пункта инвестициите за машини, производствено оборудване и апаратура.
Публикувана в Бизнес

24-ото издание на специализираното изложение Борса за семена и посадъчен материал бе открито в Спортен комплекс “Простор” в Добрич. Организаторите от “Добрички панаир” АД спазват традицията календарът на селскостопанските прояви да се открива именно с изложението за семена и посадъчен материал. Панаирът ще продължи до 3 февруари. През петте дни земеделските производители ще имат възможност да направят своя избор и да си осигурят най-добрите продукти за сеитбена кампания 2018 г. 

Участие в изложението са заявили над 65 фирми. За първа година интерес към мероприятието проявяват фирми занимаващи се с биопродукти. Борсата за семена и посадъчен материал се утвърди като своеобразен център, както за излагане на българската продукция, така и за ползотворни контакти между семепроизводители и търговци. 
Интересът към изложението се превръща в стимул за българските производители на семена и посадъчен материал да предлагат най-доброто от своите продукти и всяка година да се стремят да бъдат конкурентноспособни на пазара. Нетрадиционно наред с предлагането на семена, посадъчен материал, торове и специализирана литература ще бъде представена и селскостопанска техника. 
На церемоният за откриването  не присъстваха представители на Министерство на земеделието и храните и депутати. Сред официалните лица бе кметът на градаЙордан Йорданов и областният управител Красимир Кирилов, представители на структури на земеделието в областния град и др. Традиционните награди на Добрички панаир АД бе връчена на официална вечеря.
Публикувана в Бизнес

Областната дирекция „Земеделие“ – Добрич откри процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Добрич за стопанската 2017/2018 година. Срокът за отдаване е една стопанска година и важи за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и за лица, които поемат задължение да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние.
Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед. Повече информация за пасищата и мерите може да намерите на страницата на ОДЗ-Добрич.В община Балчик предложените на търг имоти са с площ 810,009 дка, в Добричка община – 1667,886 дка, в Каварна – 171,006 дка, в Крушари – 765,032 дка и в Тервел – 1 306,906 дка. Общо за областта става дума за земи с площ 4 720,837 дка.Началната цена варира между 7 и 9 лв./дка. Депозитът за участие в търга е в размер на 20% от първоначално обявената цена.

Публикувана в Бизнес

Добрич е отличен като най-зелен град на България през 2016 г. Градът спечели приза в годишната класация на „Дарик радио“ за най-добър град за живеене, а наградата връчи министърът на околната среда Нено Димов, става ясно от информация на МОСВ.

Изборът се е спрял върху добруджанския град, тъй като в него е отчетено най-малко замърсяване на въздуха с фини прахови частици. През последните три години нормите за тези замърсители не са превишавани. „Впечатлен съм от показателите на Добрич и ще работим тази добра практика да се приложи и в останалите градове на страната“, коментира Димов като се ангажира политиката му да е насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Първичните фини прахови частици се отделят както от природни, така и от антропогенни източници. Природните са морска сол, естествено суспендиран прах, полени, емисии от горски пожари и вулканична пепел, а  антропогенните включват изгаряне на горива в термични електроцентрали, инсинератори, битово отопление за домакинствата, изгаряне на горива за превозни средства, износване на превозните средства (гуми и спирачки), емисии от износване на пътните платна, както и други видове антропогенен прах, посочват от Министерството на околната среда.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта