От 1 април Европейският съюз въвежда нов регистър на географските указания. Пускането му ще се стане на три етапа, съобщават от Европейската комисия (ЕК). Първоначално базата данни ще включва само вина, до лятото ще обхване и спиртните напитки, а до края на годината – всички храни. Регистирът eAmbrosia дава лесен достъп до информация за всички географски указания на ЕС (GI), включително техния статут (прилагани, публикувани или регистрирани), както и техните продуктови спецификации и пряка връзка с правното основание, когато те са официално защитени.

Регистърът eAmbrosia е проектиран да замени настоящите бази данни за вино (e-Bacchus), спиртни напитки (e-Spirit-Drinks) и храна (Door). Новата система ще предлага опростено търсене на информация за географските означения и ще увеличи прозрачността за производителите, националните органи и всеки, който се интересува от европейските географски указания.

Географските означения на ЕС защитават законно повече от 3 400 наименования на продукти, за да се популяризират уникалните характеристики и да се защити традиционният опит на техните производители.

Всяко географско указание има специфични правни стандарти за това как се произвежда продуктът, като същевременно служи като гаранция за качеството на продуктите, уточняват от ЕК.

Публикувана в Новини на часа

Намаленото производство на свинско месо в Китай, вследствие от разпространилата се АЧС, ще доведе до разширяване на производството на пилешко месо. Очакванията са вносът да се увеличи с около с 20% на годишна база, което представлява възможност за европейските производители, сочат анализите на САРА.

Наблюдава се слабо увеличение при световните цените на говеждото и телешкото месо, като резултат най-вече от свития експорт от Нова Зеландия. Индексът на цените на свинското месо показва известен ръст, движен от силното световно търсене, докато сравнително наситения пазар задържа растежа на цените на птичето месо. 

По данни на FAO общото количество на произведеното месо в световен план през 2018 г. достига 336,4 млн. тона (+1% на годишна база). Най-голям ръст е отчетен при производството на говеждо месо (+2%), следвано от птичето месо (+1%), докато производството на свинско и агнешко месо нараства много слабо – с по 1%. Позитивната динамика в развитието на производството оказва отражението върху цените на всички меса, като при свинското месо има намаление (-8% спрямо 2017 г.), птичето месо (-5%). Като цяло, очерталата се тенденция през последните три години показва стабилно задържане на ценовото равнище под нивото от 2013-2014 г. 
Публикувана в Животновъдство

Движенията на изкупните цени на млякото за ЕС през месец февруари са разнопосочни, като за старите страни членки слабо се увеличават (+0,25%), а за новите страни членки намаляват (-0,9%). Поскъпите фуражи в резултат на сушата миналата година ще оказват влияние на цените поне още два месеца.

През януари изкупеното мляко в ЕС е намаляло с 1,5 % в сравнение със същия месец на 2018 г с 196 000 т. 18 държави членки са намалили производството си (Франция 64 000 т., Холандия 63 000 т. и Германия 59 000 т.). 
 Продължава тенденцията към поскъпване на обезмасленото сухо мляко – за месец цената е нараснала с 3%, а на годишна база с 40%. Очакваме засиленото търсене в света да продължи да подкрепя ръста на цената (има ръст от 53% при износа от ЕС през м.януари сравнено с година по-рано) . 
За месец януари сравнен със същия период на предходната година вносът в обем в Китай от ЕС на масло и млечни мазнини намалява с 15%Вносът на обезмасленото сухо мляко нараства с 25%, на пълномасленото сухо мляко с 30% , на кондензираните млека с 30% и на лактоза с 5%. Традиционно последното тримесечие от финансовата година китайските млекопреработватели внасят по-големи количества суровини, но намалението при маслата вероятно се дължи на по-ниската цена на млечните мазнини в Океания и пренасочване на вноса оттам.
Публикувана в Животновъдство

Турция се превръща в най-големият вносител на краставици в ЕС, като цената от място е между 0,35-0,45 евро/кг. През март 2019 г. цените на едро на краставици в основните ЕС производителки (Испания, Холандия и Полша) се движат разнопосочно, растат в Полша и намаляват в Холандия до 0,7 евро/кг.Средните цени на едро на домати в ЕС през първите 3 месеца на годината са с около 21% по-високи отколкото през същия период на миналата година - 1,02 евро/кг, сочат проучвания на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Сред основните европейски производители, най-ниски цени има в Испания, където цената през последните седмици падна до 0,8 евро/кг. В следващите месеци се очаква цената да продължи да пада, като дъното ще бъде достигнато през месеците юли и август. Средните месечни цени не се очаква да паднат под 0,65 евро/кг. Топлата зима в Европа от месец януари насам не създава проблеми в снабдяването със зеленчуци, но предизвиква опасения от ново последващо засушаване през 2019 г., което да доведе до дефицит основно в полското производство на зеленчуци. 

 Пиперът се отличава със запазване на високите цени и през март, като причината е ограниченото предлагане през този сезон. Средната цена на едро в основните производителки в ЕС – Холандия и Испания е около 0,9 евро/кг и се очаква да продължи да бъде такава и през април 2019 г.
Публикувана в Новини на часа

Испания, Мароко и Турция са основните страни, които в тези месеци доминират пазара на домати ипипер в ЕС. При доматите Испания се оказва с едни от най-конкурентните цени, като основно предимство е близостта до европейските пазари. При пипера, Мароко поддържа най-ниските цени на дребно – 1,75 евро/кг, докато испанското производство е на цени над 2,1 евро/кг. При краставиците, Турция се очертава да е основният ценови играч на европейския пазар. 

За 2018 г., Мексико увеличава износа си на домати с 5% на годишна база за САЩ, като над 99% от целия мексикански износ от 1,8 млн.т. е предназначен за тази дестинация. 
 До началото на м.май, 2019 г. трябва да се вземе решение по отношение продължаване действието на Споразумението за отмяна на антидъмпинговите мерки в търговията на домати в САЩ. Ако споразумение не бъде постигнато ще започне налагане на 17,56% мито върху вноса на мексикански домати.
Публикувана в Новини на часа

Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (DG SANTE) на Европейската комисия (ЕК) извърши одит на БАБХ между 12 и 20 март във връзка с оценка на системата за официален контрол на употребата на подобрителите на храни в България. Проверките в нашата страна надвишават честотата за контрол в сравнение със страните от Европейския съюз, инспектирани до момента. 

Според одитния екип, прилагането на мерките за контрол при употребата на добавки и ароматизанти в храните от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и спазването на европейското законодателство напълно отговарят на високите критерии, поставени от ЕК и съответстват на тези в другите проверени страни членки на Европейския съюз.

По време на одита бяха проведени срещи с експерти на централно и областно ниво от БАБХ, отговорни за контрола на употребата на добавките и ароматизантите в храните. С тях бяха дискутирани осъществяването на официален контрол в обектите за производство на подобрители в храните и в предприятията, които влагат в крайните продукти добавки и ароматизанти.

В хода на одита бяха посетени 8 предприятия в София, Пловдив, Карлово и Димитровград, където инспектори от Агенцията извършваха проверки за производство и влагане на подобрители пред експертите на ЕК.

На заключителната среща от мисията одитният екип посочи, че заложените и изпълняваните от компетентните органи в България проверки в тази тематична област от производството на храни надвишава честотата за контрол в проверените до момента държави.

Публикувана в Бизнес

Министър Румен Порожанов взе участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе на 18 март 2019 г. в Брюксел, Белгия. В рамките на публичния дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП), той подчерта важността на обвързаната подкрепа за чувствителните сектори в българското земеделие.


България и още 6 държави-членки, в общ документ, настояват за  увеличаване на процента на обвързана подкрепа. В отговор на аргумента на част от страните за неконкурентна среда в резултат на прилагане на обвързана подкрепа, министър Порожанов посочи, че и в момента средата не е конкурентна. Това важи особено за държавите-членки, които са под 90% от средното плащане на единица площ в ЕС. Ситуацията се усложнява и от факта, че в новото предложение на Комисията отпада преходната национална помощ.


Увеличаването на процента на обвързана подкрепа е жизнено важно, като се отчита, че в момента плащането на хектар в България е значително по-ниско от някои съседни страни, което определено не е конкурентна среда, заяви министър Порожанов.


България подкрепя гъвкав подход по отношение на тавана и намаляването на директните плащания, защото трябва да се отчитат специфичните особености на различните страни. Министър Порожанов отбеляза, че зърнопроизводителите в България се конкурират със страните от Черноморския басейн, някои от които имат преференциални споразумения с ЕС. Исканията ни не са самоцелни, а са базирани на анализа на въздействията на вноса от трети страни от Черноморския басейн и конкуренцията на световния пазар, заяви той, цитиран от пресцентъра на МЗХГ.

Публикувана в Новини на часа

Няколко държави-членки на ЕС игнорират забраната на ЕС за употреба на неоникотиноиди и са издали изключения, които позволяват на земеделските производители да използват тези пестициди. Европейският парламент изказва своето недоволство от това.

Европейският парламент призовава Комисията да предприеме действия срещу необосновани изключения, които заобикалят забраната за неоникотиноиди.
В съответствие с резолюцията, относно устойчивото използване на продукти за растителна защита, органите в Брюксел ще се борят активно с онези държави-членки, които „системноо злоупотребяват“ с продукти за растителна защита, съдържащи неоникотиноидни препарати.
Комисията трябва да разработи задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди и да забрани използването им на обществени места и в рамките на достъпа до рисковите групи, настоява Европейският парламент.
Прилагането на принципите на ЕС за устойчиво използване на агрохимията все още не се прилага толкова ефективно, колкото се очакваше.
Развитието и използването на нехимични алтернативи и агенти с по-нисък рисков потенциал също не е напреднала, се оплакват парламентаристи, призовавайки за въвеждане на ускорени процедури за регистрация на нови биопродукти.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Към днешна дата най-големите производители на сорго са Франция, Унгария и Румъния. Във Франция, площите със сорго са се увеличили до 60 хиляди хектара, в Италия - с около 40 хиляди хектара, с 15 хиляди в Румъния и с 10 хиляди хектара в Унгария.
В Европейския съюз отглеждането на сорго за зърно непрекъснато расте.
Немският комитет по зърното, позовавайки се на Европейската асоциация за сорго, съобщава, че обработваемата площ през 2018 г. в сравнение с 2017 г. се е увеличила с 9 хиляди хектара, или с 6% до 146 000 хектара.
Увеличават се и добивите от сорго с 14%, до 829 хил. тона. Земеделските производители са получавали добив от тази култура от 5 тона до 7 тона сорго на хектар. ЕС внася средно 160 хил. тона сорго годишно.
В Европа използването на този вид зърно си остава приоритет
като храна на животни, но се увеличава и консумацията от хората.
В Африка соргото е най-важната зърнена култура, от една страна се преработва в брашно за хората, а от друга се използва и като храна за животни.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Евpoпeйцитe тpябвa дa ce cъбyдят, пpeди дa e cтaнaлo твъpдe ĸъcнo. Aĸo нe гo нaпpaвят, Eвpoпeйcĸият cъюз (ЕС) щe изчeзнe ĸaĸтo Cъвeтcĸия cъюз пpeз 1991 гoдинa. Това заяви милиapдepът Джopдж Copoc в cвoя пyблиĸaция в плaтфopмaтa Рrојесt Ѕуndісаtе, цитиpaн oт СNВС. 

"Ceгaшнoтo pъĸoвoдcтвo на ЕС нaпoмня нa пoлитбюpo, ĸoгaтo cъюзът бeшe пpeд ĸoлaпc, нo тo пpoдължaвa дa издaвa зaпoвeди, ĸaтo чe ли тe вce oщe ca aĸтyaлни", cмятa милиapдepът oт yнгapcĸи пpoизxoд.

Cпopeд Copoc EC e изпpaвeн пpeд "peвoлюциoнeн мoмeнт", a ĸpaйният peзyлтaт oт нeгo e "мнoгo нecигypeн". Copoc пpeдyпpeждaвa, чe нaй-лoшoтo ocтaвa ĸaтo pиcĸ.

"Πъpвaтa cтъпĸa нa Eвpoпa ĸъм зaщитa oт вpaгoвeтe й, ĸaĸтo външни, тaĸa и вътpeшни, e дa пpизнae cтeпeнтa нa зaплaxaтa, ĸoятo тe пpeдcтaвлявaт. Bтopaтa e дa cъбyдим cпящoтo пpoeвpoпeйcĸo мнoзинcтвo и дa гo мoбилизиpaмe дa зaщитaвa цeннocтитe, нa ĸoитo e ocнoвaн EC. B пpoтивeн cлyчaй мeчтaтa зa oбeдинeнa Eвpoпa мoжe дa ce пpeвъpнe в ĸoшмapa нa 21-ви вeĸ", ĸaзa Copoc.

Наскоро милиapдepът пpeдyпpeди, че CAЩ и Kитaй ca в paзгapa нa cтyдeнa вoйнa, ĸoятo cĸopo мoжe дa ce пpeвъpнe в гopeщa. Heгoвитe ĸoмeнтapи идвaт в пepиoд, ĸoгaтo инвecтитopитe ca вce пo-зaгpижeни зa cepиoзния cпaд нa иĸoнoмиĸaтa зapaди oчepтaвaщaтa ce дългoгoдишнa тъpгoвcĸa вoйнa мeждy CAЩ и Kитaй, ĸoятo paзĸлaщa бизнec и пoтpeбитeлcĸитe нacтpoeния.

Bизиpaйĸи peшeниeтo нa Дoнaлд Tpъмп дa oбяви Kитaй зa "cтpaтeгичecĸи" ĸoнĸypeнт в ĸpaя нa 2017 г., Copoc cмятa, чe тoзи пoдxoд e "твъpдe oпpocтeн".

"Eфeĸтивнaтa пoлитиĸa пo oтнoшeниe нa Kитaй нe мoжe дa бъдe cвeдeнa дo лoзyнг. Tя тpябвa дa бъдe мнoгo пo-cлoжнa, пoдpoбнa и пpaĸтичнa; и тpябвa дa вĸлючвa aмepиĸaнcĸи иĸoнoмичecĸи oтгoвop нa инициaтивaтa "Eдин пoяc, eдин път", cъвeтвa милиapдepът.

Джopдж Copoc e извecтeн ĸaтo гoлям cпoнcop нa дeмoĸpaтитe и ĸpитиĸ нa пpeзидeнтa Дoнaлд Tpъмп.

"Зa cъжaлeниe пpeзидeнтът Tpъмп oчeвиднo cлeдвa paзличeн ĸypc: дa пpaви oтcтъпĸи нa Kитaй и дa oбявявa пoбeдa, дoĸaтo пoднoвявa aтaĸитe cи cpeщy cъюзници нa CAЩ. Toвa мoжe дa пoдĸoпae пoлитичecĸaтa цeл нa CAЩ зa oгpaничaвaнe нa злoyпoтpeбитe и излишъцитe нa Kитaй. Peaлнocттa e, чe ниe cмe в Cтyдeнa вoйнa, ĸoятo зaплaшвa дa ce пpeвъpнe в гopeщa", твъpди още Copoc.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта