Понеделник, 29 Юли 2019 22:43

Нашествие на микотоксини

Ком­па­ния Alltech пуб­ли­кува­ резул­та­ти от еже­год­но про­вежданото изсле­д­ва­не на реколтата за зара­зеност на селскостопанските ­кул­тури с мико­ток­си­ни. В мони­то­рин­га на реколта 2018 г. са били ­ана­ли­зи­ра­ни 26 хил. проби фураж за живот­ните за съдър­жа­ние на 50 мико­ток­си­ни.

В резулта­т на екс­тре­мните природни усло­вия (суши и поройни дъждове) в евро­пей­ските стра­ни в пери­ода от май до август на миналата година в изсле­дван­ите проби силаж е било открито съдър­жа­ние на голямо коли­че­ство мико­ток­си­ни. В про­би силаж от житни култури е било фиксирано стопроцентно присъствие на фузарийна киселина, а в царевичния силаж – три­хо­те­цин тип B. Този мико­ток­син е открит в 57% от пробите пше­ни­ца и 70% в пробите ече­мик. Про­бите от Сър­бия, Хър­ва­тия и Испа­ния са били всички без изклю­че­ние зара­зе­ни с три­хо­те­ци­н тип B. През последните години почти всички царевици от евро­пей­ските полета са кон­та­ми­ни­ра­ни с три мико­ток­си­на от групата на фумо­ни­зи­ните.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Австрийският парламент одобри пълна забрана на спорния хербицид, класифициран от Световната здравна организация като „вероятно канцерогенен“.

Австрийският парламент одобри пълна забрана на употребата на глифозат на територията на страната, като направи Австрия първата страна в Европейския съюз, която забрани хербицида в името на „принципа на предпазливостта“.

Тази пълна забрана бе обсъждана в Австрия в продължение на няколко седмици, тъй като нейните опоненти твърдят, че тя не отговаря на европейските стандарти, тъй като лицензът за употреба на глифозат в ЕС, подновен през 2017 г. от Европейския съюз, е валиден до 15 декември 2022 г.

Във Франция правителството обеща, че до 2021 г. глифозатът ще бъде забранен „за основни цели“ и ще бъде забранен „за всички цели“ за пет години. Употребата му вече е ограничена, т.е. от 2017 г. е забранено третирането на обществените зелени площи и отначалото на 2019 г. градинари-любители и непрофесионалисти също не могат да го използват.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Растителната защита е крайъгълният камък на всички селскостопански дейности и модерното земеделие в ЕС, независимо от метода на производство. В последните години в областта на земеделието във връзка с регулирането на пестицидите в Европейския съюз възниква очевидна необходимост от реформа в индустрията за растителна защита.
През февруари Асоциацията на фермерите COPA-COGECA (най-силната група, представляваща интересите на фермерите) и търговската асоциациа IBMA, с участието на представителя на Министерството на земеделието на Холандия, са организирали симпозиум на високо равнище в Европейския парламент, за да обсъдят устойчивата защита на растенията.
По време на събитието е имало интересни презентации както от фермери, така и от представители на индустрията. Гостите са имали възможност да чуят и обсъдят най-добрите начини за прилагане на принципите на интегрирана борба с вредителите (IPM) и това как да се предотврати намаляването на набора от средства за растителна защита за фермерите в ЕС.
Евродепутатът Ани Шрайер-Перик в свое изказване споделя, че: „Продуктите за растителна защита с биологичен произход са с нисък риск и са важна и неразделна част от инструментите на фермерите в модерното управление на вредителите и здравето на растенията. ЕС може да стане лидер на световния пазар за иновативни биологични продукти. Не забавяйте тяхното разработване и прилагане!"

Евродепутатът Павел Пок е добавил, че „Европейският парламент и всички заинтересовани страни се споразумяват за необходимостта от незабавен, ускорен преход към биологични продукти за растителна защита с нисък риск. Европейската комисия следва да улесни този процес. Има положителна междупартийна подкрепа от Европейския парламент, както и ползотворно сътрудничество между комисиите ENVI и AGRI. Надявам се, че скоро ще видим положителни стъпки в осигуряването на по-добра среда за бъдещото развитие на по-устойчива растителна защита. "

„... Дошло е време за голяма и решаваща повратна точка в обработката на земята и за земеделие! Начинът, по който земеделските земи са били третирани в продължение на десетилетия, изчерпва ресурсите и затова се нуждаем от нови правила и нова политика! Надявам се, че европейските институции, заинтересованите компании и земеделските производители са наясно от необходимостта от сътрудничество и откриване на друг аспект на земеползването през следващите десетилетия по един напълно нов начин!" отбеляза евродепотатът Иван Яковчич.

По думите на генералният секретар на COGECA, Пекка Песонен, „европейските земеделски стопани са готови да продължат да инвестират в по-нататъшно подобряване устойчивостта в сектора. За съжаление, въпреки интереса на земеделските производители от ЕС за прилагане на продукти за растителна защита с нисък риск, броят на тези продукти очевидно не е достатъчен. За фермерите от ЕС е изключително важно, да продължи да се инвестира в тази област, за да излязат на пазара нови и безопасни продукти.“

Изпълнителният директор на IBMA Дейвид Кари е заявил: „IBMA е решена да направи разумното регулиране на устойчивата биологична растителна защита реалност, като работи с всички заинтересовани законодателни структури и фермери.“

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Нови огнища на АЧС в редица европейски страни са докладвани за периода 2-8 февруари. 13 огнища вече са регистрирани в Белгия. В Полша те достигат 141, в Румъния са 27, а в Украйна 4.

За този период страните по света съобщават за около 15 нови огнища на много опасни болести, идентифицирани в края на 2018 г. и през 2019 г.

Огнища на шап са съобщени в Зимбабве (2), Израел (2), Мароко (8) и Южна Африка (1).

Заболяването на животни с катарална треска на овце се наблюдава в последните месеци на миналата година в Швейцария (15) и през януари на текущата година в Германия (2). В Полша беше открит случай на атипична спонгиформна енцефалопатия на говедата.

Ветеринарните служби на Иран (3) и Кувейт (1 огнище) съобщават за болестта на птиците с високопатогенен грип. В Съединените щати са докладвани нови случаи на Нюкасълска болест (4 nidi).

Три огнища на кози грип е открит при животни в Нигерия.

Публикувана в Животновъдство

Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган твърди, че цифровизацията в селскостопанския сектор трябва да се извършва по-бързо, за да може секторът да издържи "огромните предизвикателства".

В речта си на DATAGRI 2018, форум за насърчаване на цифровите технологии в сектора на хранително-вкусовата промишленост в Кордова, Хоган заяви: "Трябва да се ускори цифровизацията в земеделието, защото проблемите, с които се сблъскват производителите сега са огромни: от тях се изисква да произвеждат повече и по-добра продукция с по-малко ресурси. Освен с променящите се изисквания на потребителите, земеделските стопани ще трябва да се справят и с изменението на климата и колебанията в цените на световните пазари ".
Според Хоган най-добрият начин да се повлияе на ситуацията е "да се използват умни и ориентирани към бъдещето инструменти". Ето защо той предлага "да удвои бюджета за научни изследвания и иновации в областта на храните продукти и природните ресурси в рамките на програмата на ЕС " Хоризонт на Европа " за периода 2021-2027 г.".

Хоган отбеляза също така "огромните трудности при достъпа до широколентов интернет в някои селски райони". "Докато 76% от населението на ЕС има достъп до бърз интернет, само 40% от селските домакинства могат да се похвалят със същото", заяви еврокомисарят.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Канадската компания Canopy Grow Can Corp. на фона на легализирането на марихуаната в Европа, възнамерява да похарчи повече от 100 милиона евро за отглеждане на медицински канабис в Европейския съюз.
Компанията възнамерява да построи две нови производствени съоръжения за отглеждане на стотици килограми коноп, които ще бъдат "използвани за лечение", пише BNN Bloomberg.

В Canopy Growth Corp. смятат, че най-обещаващите и регулирани медицински пазари на канабис са намират в Европа. Поради това те смятат да построят своите нови комплекси в Италия, Гърция или Испания.
Компанията вече си партнира с Alcaliber SA в Мадрид, което включва разрешение за използване на семена от канабис. Canopy Growth Corp. почти завършва строежа на фабрика в Дания и планира да построи производствени съоръжения в Германия.
Като пазар за наркотични продукти се разглежда също и Великобритания, където от ноември 2018 г. започва продажбата на марихуаната като лекарство.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Европейските учени настояват да се преразгледа решението на Европейския съд по технологиите за редактиране на геноми. Те приканват да не се пречи на науката за растителни биотехнологии.
Учените от институтите от цяла Европа предупреждават в единен документ за отрицателното влияние на решението на Европейския съд от юли, че сортовете, получени с помоща на точния метод за мутагенеза, следва да се разглеждат като генетично модифицирани организми (ГМО).
В резултат на това решение редица европейски компании вече прехвърлят своите научни разработки извън ЕС, в Япония и САЩ, където методите за редактиране на генома не се отнасат към правилата за регулиране на ГМО.
Учени от 75 изследователски институти са загрижени , че това решение де факто лишава учените от незаменим инструмент за иновационно растениевъдство, а европейските фермери от нови култури, богати на хранителни вещества и съвместими с изменението на климата.
Решението на Съда на Европейския съюз не съответства на съвременния научен прогрес, смятат учените.
Организмите, които са подложени на проста и целенасочена намеса в техния геном, са също толкова безопасни, колкото видовете, получени чрез класически методи за размножаване и не са сравними с тези, в които са въведени чужди гени.
Изследователите призовават политиците от ЕС в писмото си: "Подкрепа за иновациите в областта на науката за растенията и селското стопанство", да преразгледат решението на съда по отношение на технологията на обработка на генома и да се разгледат сортовете, получени от CRISPR /cas9 като традиционни, а не като ГМО.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Според учените, европейското селско стопанство може постепенното да се откаже от пестицидите, за да намали влиянието на селското стопанство върху климата и биологичното разнообразие, като същевременно се гарантира сигурността на храните.

Според френските учени Пиер Мари Аубера и Ксавие Пу, алтернативен сценарий за прехода към агроекологично земеделие е свързано с мащабна трансформация на сектора на селското стопанство в Европа, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и възстановяването на биологичното разнообразие.


През последните години от страна на потребителите е нарастнало търсенето на биологични продукти, а това показва, че хората са загрижени за здравето си.

Учените смятат, че изменението в агросектора на Европа трябва да започне с пребалансиране на европейската диета: повече зърнени храни, плодове, зеленчуци, по- малко месо, яйца, риба и млечни продукти.

Според учените е необходимо да се преустанови използването на пестициди и други синтетични материали, заменяйки традиционното земеделие с екологични методи.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Цените на основните зеленчуци в Европа през това лято са по-високи от миналогодишните. През август 2018 г. цените на доматите на едро се колебаят в рамките на 0,6- 0,7 евро/кг в страни, като Холандия и Испания. Цените на дребно на зеленчуци и плодове в Европа 

Заради обезценката на турската лира, която за последните през тази година ще бъдат по-високи. Във Франция се отчита около 4,5% увеличение на разходите за плодове и зеленчуци в домакинствата. Причината е не само неблагоприятното време довело до увеличение на цените, но и нарастване на фермерските цени, заради постепенно ценово преструктуриране, където по-голяма част от ценовата доходност остава в производителите. 

Великобритания се готви за напускане на ЕС при сценарий “без споразумение”. Подготвя се национално законодателство, което да запази субсидиите на фермерите на подобни до момента нива. Очаква се търговията с ЕС да бъде по правилата на СТО, позовавайки се на опцията за даване на статут на “Най-облагодетелствана нация” на европейските стоки, така че да не пострадат потребителите на острова от покачване на цените.

Заради обезценката на турската лира, която за последните 3 месеца загуби 50% в сравнение с долара, цените на едро на домати в Турция в момента са около 0,17 US$/кг по оценки на www.tridge.com. Турция е 4-ят по големина производител на домати в света със средногодишно производство от 13 млн.т.

Рязко повишение на цените в ЕС се наблюдава и при краставиците. На месечна база юли-август, 2018 г., в Холандия и Полша покачването средно е с 52%, най-вече в Холандия. Те са в рамките на 0,75-0,9 евро/кг. Тези цени се очаква да паднат към началото на м. октомври. 

Цените на едро на сладък пипер в ЕС също се повишават на месечна база и са в диапазона 0,6-0,7 евро/кг, с около 15-20% повече в сравнение с миналата година. През тази година се очаква и по-лошо качество на сладкия пипер в Европа заради горещото време, което от една страна ще се отрази положително на консервната промишленост. Турция се очаква да произведе с около 4% повече червен пипер през тази година, като общо износът на пипер достигне 105 хил.т. Слабата турска лира също кара производителите да предпочитат износа, за да получат повисока доходност.

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 16 Август 2018 12:18

Бум на соргото

Поредните години със сухи сезони принуждават фермерите да търсят култури, които са в състояние да дадат високи добиви даже и в дъждовно време. Такава култура е соргото. Сега в света се сеят около 41 милиона хектара, а производството е само 61 милиона тона. Но експерти смятат, че тази култура през следващите години ще увеличи своя дял в много страни.
Традиционно големи производители на сорго са страните от Северна и Южна Америка и Африка, както и най-големите вносители - Китай, Мексико и Япония. Въпреки това, през следващите години, ситуацията може да се промени. Европа изпълнява специална програма за увеличаване на производството на сорго - Sorghum ID . Един от инициаторите на тази програма е френската федерация на семена от царевица и сорго (F.N.P.S.M.S.). За популяризиране на тази култура през 2016 г. в Букурещ се проведе конференция , която събра над 250 ключови играчи на този пазар.
От 2017 се изпълнява тригодишен план за популяризиране на културата на сорго в седем европейски страни - Франция, Италия, Испания, Румъния, България, Украйна и Русия. Европейската комисия предоставя финансова подкрепа на този план. Инициаторите на проекта, представители на френската федерация F.N.P.S.M.S. са сигурни, че соргото има много предимства и богат потенциал.
Камилата на растителния свят
Един от основните аргументи при избора на соргото - способността да произвежда високи добиви в условията на засушаване и да понася добре воден стрес. Растението използва почвената влага много ефективно, благодарение на уникалната си коренова система. Количеството вода, необходимо да набъбне семето е само 35% от теглото му. За сравнение при царевицата е 40%, докато при пшеницата - 60. За образуване на единица сухо вещество соргото консумира 300 части вода, царевицата – 338, пшеницата - 515, ечемика - 534, овеса - 600, люцерната - 830, слънчогледа - 895.

Друг аргумент в полза на соргото: при отглеждането на културата не се изисква голямо количество тор, достатъчно е 10-15 кг/дка N и по 6 кг/дка фосфор и калий. Важно е също, че след прибиране на реколтата, повечето от тези елементи се връщат обратно в почвата - до 40% азот, 80% калий и 30% фосфор. По този начин се оптимизира разхода на торове за отглеждане не само на соргото, но и за следващите култури.
Соргото е силна култура, може да се отглежда в области с висока степен на нападение от Diabrotica и гъбата Macrophomina. Дори ако вредители нападнат културата, често степента на нападение е ниско и не се налага третиране с пестициди.
И накрая, соргото има широк спектър на потребление и преработка.

Има няколко вида сорго: за зърно, силаж, захарно, сорго за влакно, тревисто. Соргото за зърно се използва в хранително-вкусовата промишленост и в производството на фуражи. Основната цел на силажното сорго е производството на силаж. Сладко сорго се използва за производство на сироп, различни сладкиши, а също така се отглежда за фураж. То също може да се използва и в областта на биоенергетика за производство на етанол, биогаз, твърдо гориво. Bлакнестото сорго е подходящо за производство на хартия. Хибридите от този вид се използват и за производството на биогаз. Тревистото сорго също се използва като фураж - от него може да се прави силаж, да се дава на животните в свеж вид, а също може да се използва като покривна култура.

Петърл Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта