Сряда, 03 Юли 2019 12:13

Хай-тек в полята на Израел

Възходът на селското стопанство в тази малка, разположена предимно в пустинята, страна не се дължи само на парите, а на умната и интелигентна организация на производството

Мнозина ще се изненадат, че малката по площ държава Израел, разположена предимно в пустинята, която няма плодородна земя и изпитва силен воден дефицит, изнася зеленчуци и плодове по света. Елементарното обяснение за възхода на израелското селско стопанство е, че за него се отделят много пари. Но всъщност успехът на този отрасъл на Израел не се дължи на могъщата помощ на държавата, а на компетентната и умна организация на труда. Много полезен опит можем да почерпим от тази страна, която въпреки ограничените си природни ресурси е развила интензивно селско стопанство и задоволява нуждите на населението си от храни, с изключение на зърното и месото…

Преди 60 години храната в тази полупустинна страна се е разпределяла с купони. Днес по-малката от България израелска държава с територия 20 770 кв. км (без да се включват областите, завладени през Шестдневната война от 1967 г.) и население 8,8 милиона се е превърнала в основен доставчик на храни: зеленчуци, плодове, риба, както и на декоративни растения, семена и разсад.

1 а Ферма в Израел използваща капково напояване

Два примера за илюстрация на продуктивността в израелското селско стопанство:

. Добивът на домати, отглеждани в оранжерии с компютърно контролиран климат, достига астрономическата стойност от 50 т/дка (за сравнение на открито могат да бъдат събрани не повече от 6-8 т/дка).

. Годишният млеконадой от крава надминава 11 хиляди литра, или рекордите на израелските крави конкурират холандските…

Закономерно възниква въпросът: как хората, живеещи в държава, където от април до ноември не пада капка дъжд и половината от площта е пустиня, успяват да се самозадоволят с 95% собствени храни? Израелците твърдят, че пробивът на страната в аграрно-промишления комплекс се осъществява благодарение на компетентната организация на работата на фермерите и на научноизследователските центрове.

Когато фактите говорят

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) индексът на държавна подкрепа за аграрно-промишления сектор през последните години в Израел е 17%. ( У нас помощите идват от Европейския съюз, но разликите в технологичното развитие на селскостопанския отрасъл на нашата страна и израелското земеделие, са драстични – б. ред.). Пак според данни на ОИСР селското стопанство в Израел представлява едва 2,5% от БВП, в отрасъла работят не повече от 2-3% от израелците. И въпреки че те са подпомогнати от около 23-26 хиляди работници мигранти, предимно от Тайланд, броят на заетите в агроиндустрията все още не е голям: около 47 хиляди души. За сравнение, в селското стопанство на Белгия са заети 60 хиляди души.

2

Радикални реформи в аграрния сектор

От 90-те години на ХХ век досега производителността в израелското селско стопанство и доходите на земеделските производители са се увеличили около два пъти, като повишението е по-голямо, отколкото в другите отрасли. Този ръст бе постигнат, след като държавата се отказа от натрапчивата си подкрепа за земеделието. И още: броят на земеделските производители намаля, а стопанствата се уедриха. През този именно период се утвърди тенденцията за активно преминаване на фермерите от производство на цитрусови плодове към отглеждането на зеленчуци. Така земеделците реагираха по-лесно на промените на пазара – градина не се изсича, но през всеки сезон могат да се отглеждат различни зеленчуци.

Разбира се, премахването на субсидиите не протече гладко. Според ОИСР броят на земеделските производители от 44 хиляди през 1990 г. е намалял до 19 хиляди през 2008 г.  Образованието, науката и новите технологии помогнаха на земеделските стопани да намерят изход от трудната ситуация. 

От 1990 година насам

Израел започна да се превръща в нация „хай-тек“

В страната се научиха бързо и ефективно да внедряват нови технологии в практиката, да подготвят добре класни специалисти, да реагират на нуждите на потребителите от нови разработки. В резултат държавата се превърна във втора Силиконова долина и лидер в областта на информационните технологии и хай-тека. Това не можеше да не се отрази на селското стопанство, в което още преди премахването на държавните субсидии бяха създадени държавни контролни и консултантски фирми, които подпомагаха фермерите със съвети за технологиите и икономиката на производството. В същото време Израел предприе активно обучение на своите фермери, с цел да поставят стопанствата си на пазарна основа и да осъществят по-тясна връзка между селскостопанската наука и практиката.

3 Аlgoculture au kibboutz Ketura

Според ОИСР ръстът на производството в отрасъла след 1990 г. е повече от 60% (най-голям от развитите страни) и далеч надхвърли прираста на населението. Реформите помогнаха износът на селскостопански продукти да се увеличи с 80 – 90% в сравнение с 1990 г. Освен в експорта на зеленчуци, цветя и семена (на стойност $2 милиарда средно годишно), Израел преуспя и в износа на технологии (над $2 млрд. годишно, от които $1,5 млрд. за водни технологии). Така страната застана на много високо стъпало с конкурентното си селско стопанство. В същото време благодарение на нарастващия жизнен стандарт, вносът от 1990 г.досега се увеличава с бързи темпове (130 – 170% за целия период). Но за разлика от нас,

Израел внася само това, което не може да отглежда

– зърно, захар, чай, кафе и говеждо месо. За производството на тези продукти се изисква или тропически климат, или огромна площ. В Израел няма нито едното, нито другото. Затова пък развива наука и създава компании, които инвестират в изследвания и разработки. На тях се дължи главното и едва ли не единственото предимство на израелското селско стопанство.

Само бизнес

Ще уточним, че в страната е имало изследователски центрове и преди 90-те години на миналия век. Главният държавен аграрен научен център „Волкани“ (Volkani Institute в град Бейт Даган) е бил основан още през 1921 г., или 27 години преди появата на Израел. Но до 1990 година тук не са съществували организации, занимаващи се с изследвания и разработки в частния сектор. С лансирането на държавната програма за технологични инкубатори, или оранжерии, както ги наричат в Израел, бе положено началото на развитието на високите технологии.

4. Оранжерия в Лос Пинос Мексико с капкова напояване по израелси проект

С инкубаторите започна „хай-тек” в земеделието на страната. Замисълът за тяхното създаването бе и си остава да се разработят и изпробват иновативни, рискови технологични идеи с помощта на специално създадени за тази цел компании. Инкубаторите трябва да създават нови възможности за частния бизнес и да трансферират технологии от научноизследователските институции към практиката, в помощ на предприемачеството в Израел. 

Какво се случи.

Днес в страната има 26 оранжерии, специализирани в няколко отрасъла и една специална, с приоритетно значение, занимаваща се с биотехнологии. Всички инкубатори са приватизирани от 2009 г. Въпреки това те получават финансиране от държавата, която инвестира средства в техните стартъпи. Така доходът на инкубаторите зависи изцяло от избора на компаниите. В крайна сметка, оранжериите печелят от комерсиализацията на разработките на компаниите.

Правите грешка при прогнозирането – губите пари

„Никой не принуждава никого да се занимава специално със земеделие или, да речем, с нанотехнологии. Основният критерий при избора на проект, който ще попадне в оранжерията и ще се превърне в нов продукт, е възможната печалба“, обяснява Андрей Лопатухин, директор на компанията Alecon в Йерусалим. Той уточнява, че перспективни направления за инкубаторите са тези, които са близки до АПК: водоспестяващите технологии (капковото напояване, системите за контрол на разходите на вода), зелените технологии като алтернативна енергетика и биотехнологиите (например опресняването и пречистването на водата с помощта на бактерии).

Всяка компания може да влезе в инкубатора, ако докаже, че качественият продукт, който разработва, е търсен и на световния пазар. Вътрешният израелски пазар, уточнява директорът на Alecon, не се взема предвид – той е твърде малък. Мисли се преди всичко за глобалния пазар. Но това не е всичко. Тъй като инкубаторът финансира само 85% от стартъпа, създателите на проекта ще трябва да намерят инвеститор или сами да съберат 15% от средствата, необходими за завършване на изследването. И резултатите са налице. По данни на Министерството на промишлеността, търговията и труда на Израел местните компании заемат 50% от световния пазар за капково напояване. И всичко това е постигнато благодарение на частните предприятия и държавните инвестиции в науката. Според Американско-израелския фонд за селскостопански изследвания (BARD) държавата ежегодно инвестира 300 млн. долара за агротехнически проучвания и разработки, като голяма част от тях отива за селекция и генетика.

Светът е малък

Самите израелски учени и агробизнесмени са убедени, че тайната на успеха е във връзките между учените и фермерите. Аял Кимхи, професор по селскостопански науки в Еврейския университет в Ерусалим, твърди, че взаимодействието идва от две страни: фермерите могат да експериментират с нови технологии, а учените, получили от практиката оценка за своите разработки, могат да ги подобрят. „Израелските фермери са винаги готови да поемат рискове, за да използват най-новите разработки, а освен това са добре образовани, за да оценят правилно необходимостта от експеримент и ползите от технологиите за себе си“ – хвали ги проф. Кимхи. Според учения благодарение на любовта към иновации е станало възможно разпространението на такава технология като капковото напояване, а също и това, че Израел изнася не само хранителни продукти, но и селскостопански технологии.

Предаване на опит, но не на всяка цена

Разбира се, чужденците също искат да се възползват от израелските постиженията и да се поучат от организацията на работата на високотехнологичната нация. В Израел е изградена добре обмислена система за поощрения, която заставя изследователските центрове да вникват в проблемите на фермерите и да се съсредоточават върху разработки за нуждите на пазара.Освен това значително са опростени бюрократичните съгласувания и получаването на разрешителни. Затова и пътят за внедряването на иновации е много по-кратък..

Проучването и усвояването на полезния опит може да стане и на място – в самия Израел. Но при определени условия. Според служителите, разработили програмата за технологичните инкубатори, бизнесмените с гражданство на други страни „могат да бъдат приети в технологични оранжерии само ако имигрират в страната”. Това означава, че без израелски паспорт не можеш да попаднеш в инкубатора. 

Съществуват обаче програми, създадени специално за чуждестранни компании, с цел организиране на съвместни предприятия. Една от тях е Matimop, неправителствена организация, която се занимава с изграждането на връзки между израелски и чуждестранни компании за създаване на съвместни предприятия в областта на нанотехнологиите. 

Условия за влизане н инкубатор

В инкубатора може да се влезе само с иновативна технологична идея със “значителен потенциал за износ”. Идеята се описва в заявлението, подадено до инкубатора от бизнесмен или екип от разработчици, които често са учени. Одобреното предложение се прехвърля в офиса на Главния учен на Израел – човека с решаваща дума за подбора на проектите и управлението на инвестициите. Окончателното решение се взема от специална комисия начело с Главния учен, която следи и контролира развитието на проекта. Годишният бюджет на кабинета на главния учен е $300–400 милиона, $200-250 милиона са държавно финансиране, $100-150 милиона са постъпления от роялти на вече създадени компании. След одобрението проектът може да започне реализация в избран инкубатор. В зависимост от резултата на преговорите, инкубаторите получават собственост от 30% до 70% в проекта. На въпроса – ако проектът се провали, ще трябва ли неговите автори да върнат парите в технологичната оранжерия? Оказва се, че парите се връщат само в случай на успех. Разбира се, това условие принуждава частните инкубатори да контролират внимателно разходите и да се стремят да постигнат успех във всеки проект.

Инж. Алекс Петров

Публикувана в Агроновини

Разбира се, отглеждането на зеленчуци без напояване е доста странно. Зеленчукопроизводителите се ориентират да произвеждат точно там, където може да се полива, което е най-важният фактор за успеха. Но какво да се прави, ако трябва да се произвежда продукция в условия, където водата е изключително малко?

Израелските агрономи са намерили изход от тази ситуация: на север в Израел са се появили домати, които практически не се нуждаят от вода. Съдете сами: на тях им е необходима с 90% по-малко вода, отколкото на традиционните сортове. Доматите са устойчиви на суша и високи температури, но за вкусовите качества на сортовете все още не се знае много. Единственото, което за момента е ясно,че работата над това да се намерят най-добрите, най-вкусните, сочни и устойчиви домати— кипи: 200 сорта и 40 хиляди растения от културата свидетелстват за сериозните намерения на научните сътрудници да стигнат до желания резултат.

„Само да изясним кой сорт е най-способен да издържи на такъв тежък режим, ще преминем към следващия етап на изследването“— заявявя агрономката Сата Мит Кош.

Задачата да внедрят сухоустойчиви домати израелските учени са получили в рамките на Европейски изследователски проект, целта на който е да се получи максимум от природни ресурси без използване на ГМ сортове. Агрономът Даниел Замер уточнява, че се провежда проучаване на естественото биоразнообразие, отделяйки нужните модели на поведение на един или друг сорт, а след това вече с помощта на кръстоски ще бъде предприет опит да се достигне до нужния резултат.

Ежегодно в лабораториите се изпитват 700 сорта, а от най-подходящите се прави отбор на семена. За година в базата на научния център вече е събран 12 000 интересен семенен материал. Вниманието на учените е насочено към най-добрите показатели за аромат, текстура, цвят и вкусови качества. Сега вече се прави изучаване на ДНК на най-добрите и устойчиви домати. При това устойчиви не само на суша, а и към болести и неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
В страната, където едва 20 на сто от земите са пригодни за земеделие, фермерите осигуряват 95 на сто от местното потребление на хранителни продукти. При това Израел успешно изнася своята продукция в няколко десетки страни по света, включително Европейския Съюз. Тайната на успеха са технологиите. Предлагаме ви няколко интересни факта за земеделието на тази страна.
 
1. 76% от износа на земеделски продукти е за страните от ЕС
 
Този факт говори за високото ниво на безопасност и качество на израелските хранителни продукти. Основният регион, където те се отглеждат е пустинята Арава.
 
2. Израелските фермери могат да променят вкусовите характеристики на плодовете и зеленчуците
 
Те могат както да засилят вкуса на плодовете, така и да го направят по-неутрален. Този ефект се постига за сметка на създаването на нови сортове по пътя на кръстосването на вече съществуващи такива.
 
 3. Плодовете и зеленчуците се сортират с помощта на фототехника и компютри
 
На конвейерната лента всеки плод се фотографира 32 пъти. От получените снимки компютърът генерира триизмерен модел на плода, като определя неговата зрялост, размер и наличието на повреди.
Въз основа на получените данни плодовете и зеленчуците се сортират автоматично. Именно по тази причина израелските ягоди в магазина са еднакви до милиметър.
 
4. Бадемите и фурмите се събират със специален комбайн
 
Събирането на реколтата става чрез тръскане на ствола от комбайна. Този метод не само не поврежда дървото, но и укрепва кореновата му система. Процесът на събиране на добива отнема средно 30-60 секунди, за разлика от ръчното бране, което заема часове.
 
5. Държавата субсидира на фермерите до 40 на сто от стойността на закупуването и внедряването на новите технологии
 
Програмно осигуряване, системи за напояване, иновативна прибираща техника - всичко това излиза на израелските фермери много по-евтино, благодарение на държавните субсидии.
 
6. В Израел загубите при прибирането на гроздето са нищожно малки
 
Използването на специални гроздокомбайни позволява да се намалят загубите от 10 на сто при ръчното бране на гроздето до 1 %.
 
7. Млеконадоят се увеличава за сметка на поливането на кравите с хладка вода
 
В Израел съществува най-високият млеконадой от една крава в света - средно около 12, 5 тона годишно. В Германия този показател е около 8,5-9 тона на година, а в САЩ - около 10 тона годишно.
 
8. Яйцеснасянето при кокошките се увеличава с помощта на разноцветни играчки
 
За да се изкорени канибализмът сред кокошките в птицефермите окачат разноцветни играчки. Така кокошките  нападат тях, а на своите съседи в гнездото. По този начин значително е намаляла смъртността в птицефермите.
 
9. В Израел процесът на борбата с вредителите е много по-глобален и системен, отколкото в останалите страни
 
Този процес в Израел дори не се нарича борба. По-скоро системно управление на насекомите, което е включено в системата на растителната защита. За унищожаването и контрола на насекомите в оранжериите и на полето разпръскват анасоново, босилеково и други масла, използват се феромони и т.н.
 
10. Срокът за съхраняване на картофите се удължава чрез обработка на "очите" с етерични масла
 
Те се обработват с ментово, евкалиптово и други етерични масла, които препятстват прорастването на картофите. Тава се прави не от хора, а от програмируеми устройства.
 
Публикувана в Бизнес

Министерството на селското стопанство на Израел призна отглеждането на медицинска марихуана за отрасъл на селското стопанство

Експерти от Министерството на селското стопанство на Израел са преценили, чеотглеждането на медицинска марихуанаможе да бъде рентабилно, акозатова лекарствено растение се отделят не по-малко от 4 хил. кв. м земя. В такъв случай, потенциалният обем заекспорт ще достигне1-4 млрд. шекелав годишно ($285 млн. — $1,2 млрд.).

Но нарастването в такива обемие възможно само при съдействие надържавата. Затована израелските фермери, занимаващи се сотглеждане на конопл за медицина, ще бъдат предоставяни субсидии, квотиза водаза селското стопанство и информационна поддръжка.

Марихуаната не търпи повърхностноотношение, затована медиците е необходимо да задълбочат знанията сиза нейните целителни свойства. С тази целв Израелзапочватработаспециални курсове за подготовка налекари. Първите 100 лекари вече са преминали обучение и не само са получили право да изписват на пациентите медицинска марихуана, но са станали и дипломирани специалисти —връчени са им дипломи, потвърждаващи новата квалификация. Посещението при такъв лекар струва 250 шекела ($72).

Днес около 25 хил. жители на Израел имат лиценз за използване на марихуанас медицински цели.

През март 2017 година правителството на Израел е одобрило предложението задекриминализиране на канабиса. По новите правила за пушене на коноп ще бъдат арестуванисамоголемите нарушители, които нееднократно са попадали в ръцете на правоохранителните органи. В други случаи се предвижда глоба от $270, при повторно правонарушениетрябва да се заплатидва пътиповече. 

Продажбата и отглеждането на обикновена марихуана остава в списъка на престъпленията.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

За да се отглеждат тези домати, е нужно 90% по-малко вода, отколкото при отглеждането на традиционните сортове. Новите домати се отличават с изключителна устойчивост към суша и високи температури. Ако те се окажат също така вкусни и сочни, а също и да дават високи добиви, фермерите ще въздъхнат с облекчение – открита е златна мина! За сега на доматите е нужна много малко вода, а те се отглеждат и тестват в Израел.
40 хиляди храсти от 200 сорта: такова разнообразие цари на експерименталното поле. За някои подвидове животът тук не е толкова сладък: растенията са напоявани първите три седмици от сезона, а след това те не получават нито капка вода до края на сухото и горещо лято.
Агрономът Сата Мит Кош казва: "Това голямо растение зад мен се напоява редовно. Знаем, че ако искате да получите сочни плодове, трябва редовно и щедро да поливате доматите с вода. Но се питаме също, дали е възможно да постигнем същия резултат, като ограничим водата при някои сортове. Щом разберем кои от нашите питомци ще оцеляват при такъв жесток режим, веднага ще преминем към следващия етап на научните изследвания. "
Задачата да се произведат сухоустойчиви домати учените са получили в рамките на Европейски изследователски проект. Експертите са решили да оставят настрана генетично модифицираните сортове и да се обърнат към ресурсите на природата.
Агрономът Даниел Замир споделя: „Ние изучаваме естественото биоразнообразие, отделяме в природата нужните ни модели на "поведение" тези или други сортове, а след това чрез кръстосване се опитваме да създадем желания сорт домати. Задачата е да получим домат, който благодарение на селекцията да е взел нещо ново от природата."
Нежни и вкусни
Ниската консумация на вода е привлекателна за фермерите, но преди всичко доматите трябва да бъдат вкусни и сочни. В тази лаборатория се тестват ежегодно 700 вида. Най-добрите се ползват за семена. В базата на научния център за годините на работа са натрупани 12 хиляди вида интересен посевен материал.
"Обръщаме много внимание на вкусовите качества. Оценяваме колко са сладки и ароматни плодовете. Привлекателен ли е цвета, текстурата"- споделя агрономът Матан Овед.
Килограми и килограми домати и ето, че сред тях откриваш най-вкусният, сладък и радващт окото. Учените започват да изследват неговата ДНК, а след това ще бъде кръстосан с друти добри видове .
Яел Голдбърг е биотехнолог и проверява стотици ДНК проби. Обръща се и внимание на устойчивостта и здравината ... След това предстои селекция и кръстосване на фона на продължаващите научни изследвания ".
Учените също се интересуват от сортове, които са естествено устойчиви на вредители и болести.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Отлична новина за румънските животновъди,  които ще продават агнета и телета. Новото е, че от вторник – 28 март Израел възобнови износа на агнета и говеда , което означава, повторното отваряне на този пазар, който беше блокиран в началото на месеца. Ветеринарната служба на Румъния е успяла за 20 дни да изпълни всички искания на ветеринарите от Израел. 

Овцевъдите на Румъния обаче в момента са разочаровани от цените на агнешкото тази година. Великден е по-рано, а спряният износ за Израел бе възобновен.

Но цените са обявени и за овчарите са направо  катастрофални!

„Аз не продавам по време на Великденските празници, нашите агнета трябва дадостигнат  до 40 кг за да ги продаваме. Знам, че цената в момента за  млечно агне е 8 леи,  докато миналата година тя е била най-малко 12 леи. Фермерите се опасяват, че агнета ще бъдат изкупени на ниски цени.  Очаквам, че те ще се появят  в магазините на Румъния, но на много по-високи цени. Тази година овчарите  използват социалните мрежи за да продават агнетата си. Повечето твърдят, че в техния район, предлагат на 8-9 леи за кг. живо тегло. Има и късметлии които получават по 13-15 леи за килограм. В магазините цената достига 25-27 леи за кг. Фермерите са отчаяни“- казва Димитриу Андрешой от асоциацията на румънските овцевъди.

Курса на леята в момента е : 1лея = 0.433лв

Говедовъд.ею

Публикувана в Животновъдство

В Израел представиха смартфон, който има способността да разпознава химичния състав на продуктите. Уникалният уред е представен в университета в Тел Авив. Според експертите, новата джаджа може да бъде истински хит. Устройството е снабдено със специална камера работеща в хипер спектъра: камерата улавя лъчи, невидими за човешкото око и определя състава на продукта.
Според учените, когато продукта се появи по магазините може да стане необходим предмет за всеки. Купувачът сканира продуктите и така разбира състава им - съдържат ли те вредни компоненти, като например остатъци от пестициди.
Учените обясняват, че всяко вещество има свой собствен електромагнитен отпечатък и да се скрие присъствието му е невъзможно.
Малкото устройство е идеално за смартфони. Учените са сигурни, че технологията може да се използва безопасно в масовото производство, просто ще се комбинира хиперспектралната камера с основната камера на смартфона..
Базовият модел смартфон-детектор е представен на изложбата на MWC с Испания.
В бъдеще ще бъдат оборудвани с хиперспектрални камери всички смартфони. Така хората ще могат да разберат, от какво е котлетът, който им поднасят в ресторанта.

Публикувана в Растениевъдство

Израелски селекционери са разработили метод за ефективно производство на грозде през зимата. По данни на Министерството на земеделието на Израел, новите сортове грозде и методите за тяхното производство, позволяват отглеждане на продукция с отлично качество дори и при ниски температури.
В южната част на Израел, производителите използват иновативния начин на отглеждане без специална резитба и без укрития на растенията през зимата. Тези сортове зреят през периода от януари до април, което може значително да удължи сезона за предлагане на свежо грозде.

Публикувана в Растениевъдство

И израелските земеделски производители, отглеждащи зеленчуци за износ в пустинята Арава се оплакват, че икономическата криза в Русия ги поставя на ръба на фалита, тъй като почти две трети от сладкия пипер, отглеждан в пустинята Арава е специално за руския пазар.

Проблемите на земеделските производители описват ситуацията като "най-добрият пример за това колко опасна и непредвидима може да бъде глобализацията".

В разговор с журналисти един от износителите посочва, че разходите за отглеждането на пипер в неговата ферма е 4,5 шекела за килограм, а той е принуден да го продава за 2,5 шекела.

Публикувана в Растениевъдство

Страната ни има потенциала да задоволи засилващия се интерес на Израел към разширяване вноса на български земеделски и хранителни продукти“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев вчера по време на работна среща с Н. Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на Израел в София и г-н Исак Бен–Давид, заместник-генерален директор на дирекция „Международна търговия и международни отношения“ към Министерство на земеделието на Израел.

Васил Грудев подчерта, че най-голям е интересът към българските вина, млечните продукти, розовото масло и пчелните продукти. Той изрази готовност от страна на Министерството на земеделието и храните да се оказва съдействие и да се насърчават всички инициативи, които са в интерес на взаимноизгодното двустранно сътрудничество. 

От своя страна Н. Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на Израел в България заяви, че „Земеделието е един от Вашите истински ресурси. Имате земята, водата и климата, а ние имаме опита, знанието и технологиите. Ако искаме да направим революционна промяна, трябва да мотивираме населението да се занимава със земеделие“, каза още израелският посланик у нас.

Днес в АУ Пловдив се провежда семинар на тема „Иновации и земеделие в Израел“, на който присъстват министър Десислава Танева, посланикът на Израел Н. Пр. Шаул Камиса Раз, и г-н Исак Бен–Давид - заместник генерален директор на дирекция „Международна търговия и международни отношения“ в Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Израел.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта