Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) има удоволствието да обяви, че на 14 юни 2017 г. (сряда) официално ще бъде открита Жътвена кампания 2017. Събитието ще се състои от 11.30 ч. в землището на гр. Карнобат в стопанството на г-н Теодор Тодоров, член на УС на НАЗ и председател на сдружение „Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“.

Жътвата е един от най-важните моменти в земеделската дейност, чието значение е широко застъпено в българската култура и обичаи. За трета по ред година НАЗ организира откриване на жътвената кампания в традиционен фолклорен стил, като тазгодишният домакин ще покаже народния обичай от Карнобатския регион.

Публикувана в Новини на часа

Ние сме склонни да проявим разбиране и толеранс по някои от плащанията, ако забавянето е в рамките на няколко дни или седмица, заяви Ася Гочева, и.д. изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в интервю за в. „Гласът на фермера“ от 1 юни т.г.

- Г-жо Гочева, има ли някакво движение по банковите сметки на зърнопроизводителите, членове на вашия съюз, по изплащането на агроекологичните мерки?

 • Изплатени са вече тези, които са за орнитологичните направления, но доколкото разбрахме, не за всички земеделски стопани. За тези, които са бенефициенти по няколко направления, включително и за орнитология, и за контрол на почвената ерозия, и за постоянно затревени площи, и т.н., все още не са получени субсидии.

 • Как си обяснявате поредното закъснение за плащане

 • Вероятно за да се улеснят транзакциите към стопаните, от фонд „Земеделие“ превеждат парите едва когато две направления, по които е кандидатствал даден бенефициент, се застъпят.

 • Какво точно означава това?

 • Примерно ако един кандидат е бенефициент по две направления, той ще получи плащане когато дойде оторизацията и по второто направление. Само че имаме колеги, които не са получили още по орнитологичното направление. Очакваме това да се случи.

 • Закъсняха и парите от мярка 214 „Агроекологични плащания” от старата ПРСР.

 • Така е, по мярка 214 все още не са постъпили оторизации. Няма плащания по сметките на хората и ги очакваме.

 • Остават ли още плащания „с изтекъл срок“, които фермерите очакват?

 • Има оставащи направления - по мярка 10 „Агроекология и климат” от настоящата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.,), плюс оставащите средства по орнитологичното направление и по мярка 214 от старата програма.

 • А крайният срок беше 31 май, според графиците, написани от самите чиновници.

 • Бяха заложили последно 31 май в промяната на индикативния график. Това обявиха и пред медиите по време на Комисия по земеделие на 11 май в парламента. Не знаем какво се случва. Непрекъснато комуникираме с фонд „Земеделие“ и сме в очакване. Надяваме се това са се случи в скоро време...

 • Могат ли тези забавени плащания да са фатални за някои фермери и по-конкретно - зърнопроизводители?

 • Ако погледнете първоначалния график, който представиха от фонд „Земеделие“, всъщност се оказва, че при мярка 10 „Агроекология и климат” в ПРСР 2014-2020 г., забавянето е голямо. Там за мярката бе заложен периода 10 - 20 април. Както знаете, парите бяха изплатени в края на май месец. Мярка 214 от старата програма е била заложена за последната десетдневка на месец април, но все още има неяснота кога ще се случи плащането по нея.

 • Какви мотиви коментират от Държавен фонд „Земеделие“ за забавените плащания?

 • Сега от фонда изтъкват, че крайният срок за плащания по схемите и по площните мерки, който е определен от ЕК, е до 30 юни. Но наблюдаваме, че и самите земеделски стопани се затрудняват изключително много при изплащането на кредитите си. Банките също знаят за съществуването на тези графици и в момента в който се обявят оторизации, бързат със събирането на заемите.

 • Не се ли превръща в синдром това забавяне на плащанията към българските фермери?

 • Ние сме склонни да проявим разбиране и толеранс по някои от плащанията, ако забавянето е в рамките на няколко дни или седмица. Въпросът е, че колкото повече се забавят, толкова повече усложнения за стопаните се натрупват. Въпреки че пролетната кампания вече завърши, знаете, че техните дейности не търпят отлагане във времето – не могат да забавят мероприятия по растителна защита, по залагане на нови реколти и т.н., защото нямат пари. Надяваме се тези дни да разберем на какво се дължи това забавяне и кога ще бъде преодоляно.

Публикувана в Бизнес
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати писмо до служебния премиер проф. Огнян Герджиков с искане за отпускане на средства за купуване на ракети за обезпечаване на противоградовата защита на страната, съобщиха от организацията. 
 Активният градобитен сезон ще започне на 27 април 2017 г., а изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) не разполага с достатъчно противоградови ракети за осъществяването на дейността си. Затова агенцията е подала искане до Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на нужния финансов ресурс, но до момента не е получен положителен отговор.
 Вече стана ясно, че до 18 април служителите на ракетните площадки от агенцията ще  работят по трима, като се редуват на смени. Това е било желанието на самите служители и договорката бе постигната след среща със служебния министър на земеделието и храните проф. Христо Бозуков. 
 
Известно е, че агенция „Борба с градушките“ осъществява дейност по защита от градушки в районите с особено висока градобитност в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив , Стара Загора, Сливен. Тя защитава ниви с обща площ над 17 милиона декара.
Публикувана в Бизнес

От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпратиха отворено писмо до медиите, в което предупреждават за опасност от провал на Кампания 2017. В него се казва още, че министър Бозуков противоставя различните браншове в земеделието. Публикуваме пълния текст на писмото:

Във връзка с изявлението на министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков по време на пресконференция, проведена на 14 март 2017 г. в МЗХ, и изнесеното в него твърдение, касаещо едно от орнитологичните направления на мярка 10 от ПРСР 2014-2020, а именно: „гъските изядоха субсидиите за биоземеделие“, категорично заявяваме, че направената констатация е фрапиращо недостоверна и в пълен разрез с фактите.

Недоумение за НАЗ будят тенденциозните изказвания на министър Бозуков, насочени срещу сектор Зърнопроизводство и подклаждащи противопоставяне между отделните земеделски браншове – действие, недопустимо за представител на публичен орган, още повече за ръководител на ведомство от такъв ранг.

В конкретния случай поднасянето на некоректни данни относно усвояването и разходването на средствата по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. поражда манипулативни внушения, които обаче се опровергават от фактите. Твърдението, че  „на база на подадените през изминалите години заявления за подпомагане, 41.9%, или 65 млн. евро, са отделени за опазване на защитени видове птици, като белочелата гъска и блатара“ очевидно почива на погрешни данни, което може лесно да се установи чрез наличната и достъпна информация:

 1. Бърза справка на официалния сайт на Държавен фонд „Земеделие“ показва съобщенията за извършените плащания по всички направления на мярка 10, които през 2016 г. са оторизирани от ДФЗ на 18 март – около 13 млн. лв. и 8 юли – над 27,5 млн. лв. Елементарното събиране на тези стойности води до сума от порядъка на 40 млн. лв., изплатена на бенефициентите по всички направления за Кампания 2015.
 2. Меродавността на по-горните данни, изнесени от ДФЗ, е препотвърдена  неколкократно от страна на ДФЗ при различни публични участия, включително бива докладвана на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., проведено в началото на месец декември 2016 г. – общо оторизираните средства по всички направления на мярка 10 са в размер на 40 021758,77 лв., от които 7 960 800 евро са изплатени по подмярката за поддържане на местообитанията на защитени видове птици.
 3. Прием на заявления за кандидатстване по орнитологичните направления на мярка 10 бе проведен само в рамките на Кампания 2015, като за 2016 г. такъв не бе отворен, поради прогнозираното изпълнение на заложения бюджет по това направление до края на програмния период, т.е. до 2020 г.

На следващо място скандално е и следното разсъждение на министър Бозуков: „…И друг път е ставало дума, че са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводители, понеже в техните ниви са гнездели зимуващи видове гъски“. НАЗ напомня, че подпомагане по която и да е схема и мярка на ОСП (Директни плащания и ПРСР) се отпуска при покриване на определени изисквания, извършване на съответни дейности и/или поемане на конкретни ангажименти, а не се раздава на калпак. По порочен начин се насажда внушението, че средствата по споменатото направление на мярка 10 са били предназначени и разпределени за стопани от сектор Зърнопроизводство, което отново въвежда в заблуда, тъй като никъде в нормативната уредба не съществува целева мярка за сектора.

Освен това не бива да се пренебрегва и обвързаността на прилагането на посоченото направление със специализиран слой с местообитания на защитени видове птици, т.е.  допустимостта до подпомагане е сведена до обхвата на този слой. Друг е въпросът на какво основание и кой бе оправомощен  да съкрати обхвата на специализирания слой с орнитологичните видове в началото на миналата година, непосредствено преди уведомяването на кандидатствалите през 2015 г. земеделски стопани за допустимостта на заявените от тях площи.

В отговор на цялостното изказване на министър Бозуков на 14 март 2017 г. НАЗ е провокирана да се противопостави на всеки опит за подвеждане на широката общественост чрез представяне на неверни данни, както и на опитите за предизвикване на напрежение между отделните браншове на сектор Земеделие.

НАЗ не толерира целенасочени атаки към сектор Зърнопроизводство и неговото непрекъснато опетняване, на каквото сме свидетели за пореден път. Браншът заема водещо място в обработването на земеделската земя и производството, което реализира, дава своя положителен принос в търговското салдо на страната, и не само. Затова подобни изявления конфронтират НАЗ и нейната остра непримиримост към  незачитането и погазването на труда и усилията на земеделските стопани от сектор Зърнопроизводство.

Уважаеми дами и господа,

Като отговорна браншова организация, НАЗ алармира за реален риск от провал на Кампания 2017 по подаване заявления за кандидатстване и очертаване на площите за подпомагане по схемите за директни плащания и площните мерки на ПРСР 2014-2020. Съгласно нормативно уредените срокове заявленията се подават в периода 1 март - 15 май в Общинските служби по земеделие, като към днешна дата приемът на заявления все още не е стартирал. НАЗ обръща внимание, че тази година не съществува възможност държавите-членки да удължават срока на Кампанията, с което скъсяването на времевата рамка не може да бъде компенсирано. 

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с отвореното писмо на НАЗ, представители на Асоциацията в лицето на председателя Светослав Русалов, заместник-председателите Георги Милев и Димитър Мачуганов и и.д. изпълнителния директор Ася Гочева се срещнаха с министър-председателя проф. Огнян Герджиков и министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков. На проведените срещи НАЗ получи уверение както от страна на министъра на земеделието, така и от страна на премиера, че ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на нормалния процес на работа на МЗХ и ДФЗ.

В този смисъл, предстоящите преводи по линия на директните плащания за 2016 г. ще се извършват регулярно, като МЗХ ще съблюдава спазването на указаните срокове.  Според МЗХ не се предвиждат затруднения при навременно стартиране на Кампания 2017 по очертаване на площите за подпомагане.

НАЗ за пореден път заяви, че нейната тревога не е свързана по никакъв начин с кадруване, от каквото винаги се е въздържала, а е породена от опасенията за затруднения в дейността на ведомствата, вследствие на смяната на ръководни лица в ключов за сектор Земеделие период. По тази причина, НАЗ призова да не се предприема политическа чистка и по отношение на директорите на структурите на МЗХ и ДФЗ в страната.

Министър-председателят проф. Герджиков потвърди намеренията на правителството за осигуряване на максимална приемственост в управлението на административните органи.

Всички страни по време на двете срещи изразиха желанието си за поддържане на конструктивен диалог.

Публикувана в Бизнес

Министър-председателят Отнян Герджиков прие ръководителите на Националната асоциация на зърнопроизводителите по тяхна молба.

Председателят на Асоциацията Светослав Русалов информира премиера за актуалното състояние на сектора и акцентира върху тревогата на зърнопроизводителите от възникването на проблеми, които могат да препятстват регулярните европейски плащания. Русалов коментира, че земеделските производители са сериозно притеснени да не се стигне до промяна в графиците на европейските плащания след оставката на председателя на фонд „Земеделие“.

„Наясно съм, че земеделието е в основата на развитието на страната“, каза премиерът. Той информира ръководителите на Асоциацията, че е разговарял с министъра на земеделието и ще потърси детайлна информация по поставените проблеми. „Заявих, че съм привърженик на приемствеността и противник на безцелните кадрови рокади. Имам уверението на министър Бозуков, че няма да бъдат правени смени, които да възпрепятстват хода на плащанията“, каза още Огнян Герджиков.

Като ръководител на служебното правителство той се ангажира да направи всичко необходимо, за да не бъдат допуснати сътресения в сектора, съобщиха от правителствената пресслужба.

Публикувана в Новини на часа

 Във връзка с разпространеното на 2 февруари 2017 г. отворено писмо от НАЗ, днес ръководството на Асоциацията ще проведе извънредни срещи с премиера проф. Огнян Герджиков и земеделския министър проф. Бозуков. Това съобщиха от браншовата организация. 

"Гласът н афермера" вече публикува пълния текст на писмото, изпратено до управляващите.

Публикувана в Новини на часа
Обезпокоени от рокадите в Държавен фонд "Земеделие", зърнопроизводителите изпратиха отворено писмо до временното правителство. Публикуваме пълния текст на обръщението на членовете на браншовата организация:

Г-

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЗУКОВ,

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изразява дълбоки притеснения във връзка със застрашените приемственост и устойчивост на дейността на МЗХ, ДФЗ-РА и техните структури.

Административните и техническите проблеми, които биха могли да произлязат при текущата кампания по изплащане на директните плащания за 2016 г. и по мерките на ПРСР,  както и по прилагане на схемите за държавна помощ, представляват реален риск от възпрепятстване на работния режим и нарушение на установения работен график на тези органи.

Така също сме обезпокоени от опасността от провал на предстоящата кампания по очертаване на площите за подпомагане, което е допълнителен източник на ескалиращо напрежение сред земеделците.

В тази връзка, НАЗ настоява за провеждане на спешна съвместна среща.

НАЗ заявява своята готовност да отстоява с всички законови средства успешното провеждане на кампаниите по директните плащания и мерките на ПРСР.

                                       Управителен съвет на НАЗ

Публикувана в Новини на часа

Шестият национален агрсеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите ще бъде открит на 1 декември 2016 г. от 13.00 ч. в Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив. Двудневният форум е посветен на 10-ата годишнина от създаването на НАЗ с водеща тема „Земеделие за бъдещето“.

Преди официалното откриване, от 10:30 ч. до 12:30 ч., ще се проведе Кръгла маса, на която ще вземат участие експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – РА. По време на Кръглата маса ще бъдат обсъдени актуални теми в сектора, касаещи: директните плащания, втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г., реформата на системата за борба с градушките, намалената акцизна ставка за земеделско гориво и позицията на България по ОСП след 2020 г.

В рамките на Шестия Национален Агро Семинар ще бъдат представени най-новите научни постижения, иновативни технологии и решения от областта на Зърнопроизводството. Специално  участие, като гост-лектори, ще вземат проф. д-р Тоньо Тонев от Аграрния университет – Пловдив и проф. Готлиб Баш от Португалския университет Евора. По традиция, извън конферентната зала – в рамките на изложбена площ – делегатите ще имат възможност за директен контакт с търговски компании от сектора.

Националният агро семинар се утвърди през годините като своеобразна арена за представяне на най-иновативните решения в Зърнопроизводството, както и за обмен на идеи между зърнопроизводители, компании и научни изследователи. Форумът се превърна в емблема на НАЗ и заслужено е признат за водещо престижно събитие в Сектора. Постоянно нарастващият интерес към участие е ясен признак за основополагащото му значение за земеделската общественост и свидетелства за успешен модел на партньорство и професионализъм, коментират организаторите от НАЗ.

 

Публикувана в Новини на часа

На 1 декември от 12:00 ч. пред входа на Гранд Хотел „Пловдив“, в града под тепетата активисти на природозащитната организация „Грийнпийс“ ще изразят в свой стил виждането си за бъдещето на земеделието в България и по света като цяло.

Протестната инициатива ще се осъществи по време на Шестия национален агро - семинар „10 години НАЗ“ - „Земеделие за бъдещето“. Целта е да бъде привлечено общественото внимание и това на земеделския бранш към изключително сериозния проблем с намаляването на популациите на пчелите. Те, както и други насекоми са не само една много важна част от природата, а играят и ключова роля в производството на храната ни. В световен мащаб, около 75% от земеделските култури зависят до известна степен от опрашването на медоносни пчели, земни пчели, самотни пчели, сирфидни мухи, пеперуди и молци.

Индустриалното земеделие представлява заплаха за тези така важни насекоми, като ги лишава от ценни хранителни източници и ги излага на токсични химикали. Резултатът е драстичен спад на популациите от диви пчели и други опрашители. Това излага производството на храни на сериозен риск, коментират от природозащитната организация.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта