Националната асоциация на зърнопроизводителите публикува опровержение на публикация на сайта на Министерството на енергетиката. Според нея по време на проведена среща на 20 октомври 2017 г., на която са присъствали представители на министерството на енергетиката, НАЗ, „Русгеоком БГ“ ЕАД и Министерството на околната среда и водите, е постигнато „съгласие регулярните срещи между тях („Русгеоком БГ“ АД и зърнопроизводителите – бел. ред.) да продължат, за да се разсее всякакво съмнение, че околната среда може да бъде замърсена от евентуален бъдещ добив на газ“.
НАЗ и „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ (Генерал Тошево) категорично заявяват в свое съобщение, че обществеността е въведена в заблуждение чрез изопачена интерпретация на резултатите от проведените разговори. НАЗ и „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ (Генерал Тошево) потвърждават, че ще продължат участието си в обществените обсъждания и че съгласие за продължаване на срещите с цел „да се разсее всякакво съмнение, че околната среда може да бъде замърсена от евентуален бъдещ добив на газ“ не е постигнато и не е било повод за проведената среща.„Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“, както и НАЗ, винаги са поддържали своята позиция за прекратяване на инвестиционните намерения на „Русгеоком БГ“ ЕАД за добив на газ на територията на Община Генерал Тошево. Тази позиция е изразена 
по време на срещата на 20 октомври 2017 г. , както и на всички проведени досега обществени дискусии, подчертават от браншовите организации на зърнопроизводителите.
Публикувана в Новини на часа

На 30 ноември и 1 декември в Пловдив ще се проведе традионната ежегодна сереща на зърнопроизводителите у нас. Това е седмата конференция на браншовата организиция и тя ще премине под надслов „Хоризонти пред българското зърнопроизводство“. Интересът към това събитие е изключително голям, тъй като форумът привлича експерти от министерството на земеделието, представители на фирмите за услуги в земеделието и банкери, които информират бизнеса за актуални събития в агросектора.

Националният агросеминар се утвърди като водещо престижно събитие в календара на земеделските производители, предоставящо възможности за срещи и дискусии по най-иновативните и оптимални решения в областта на растениевъдството и по-конкретно в зърнопроизводството. 

Публикувана в Бизнес

Националната асоциация на зърнопроизводителите подписа обща декларация със земеделските камари на страните от Вишеградската четворка, Естония, Литва и Хърватия относно бъдещата ОСП на ЕС. Актът е историческо постижение за Асоциацията, която за първи път има възможността да участва в преговори и да защити позиция на международно ниво. Декларацията бе обсъдена по време на 67-ата среща на земеделските камари на 18 и 19 октомври 2017 г. в Будапеща, Унгария.

НАЗ, представена от Светослав Русалов и Ася Гочева, бе поканена да се включи в деловите срещи за изразяване на становище като представителна браншова организация от България. След проведени задълбочени дискусии и дебати бе договорена обща позиция, подкрепена от НАЗ и Унгария и която на практика изменя Декларацията от Братислава, приета на 31 март 2017 г.  

Декларацията ще бъде предоставена на Европейския комисар, отговарящ за земеделието -  Фил Хоуган.

По време на срещата бяха разисквани също въпроси, свързани с пазарите на земеделска продукция, реколтите в отделните страни, инициативата за устойчиво земеделие “BioEast” и употребата на продукти за растителна защита, съдържащи определени активни вещества.

Официално съобщение от срещата бе представено на пресконференция, дадена от ръководителите на земеделските камари и председателя на НАЗ Светослав Русалов.

Комюнике

от 67-мата среща на представители на земеделските камари на страните от Вишеградската четворка, разширена с участието на представители на други държави-членки, която се проведе на 18 и 19 октомври 2017 г. в Будапеща, Унгария

Представителите на Унгарската земеделска камара (NAK), представители на Земеделската камара на Чешката република (AKČR), представители на Националния съвет на полските земеделски камари (KRIR), представители на Словашката камара по земеделието и храните (SPPK), представители на Земеделската камара на Република Литва (ZUR), представители на Хърватската земеделска камара и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България (НАЗ) се срещнаха на 67-мата среща на Вишеградската четворка на 18 и 19 октомври 2017 г. в Будапеща, Унгария.

Представителите на разширената група от земеделски камари и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България обсъдиха настоящата ситуация на пазара със селскостопански и хранителни стоки. Земеделските производители на страните-участнички страдат от екстремни метеорологични условия като суша, градушка и дъжд, които най-вероятно ще засегнат цялата реколта тази година.

Използването на продукти за растителна защита става все по-строго в Европейския съюз. Ето защо участниците в срещата обсъдиха и промените в разрешаването на използване на продукти за растителна защита (ПРЗ). Представителите на разширената група на земеделските камари и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България стигнаха до извода, че този процес ще доведе до намаляване на добива, освен ако не бъдат направени основни промени в областта на разрешаването на ПРЗ.

Представителите на разширената група на земеделските камари и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България обсъдиха и евентуалната реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 г. В резултат на дискусията бяха изменени две точки от Декларацията от Братислава, така че Унгарската земеделска камара и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България също да могат да подпишат документа.

Представителите на разширената група на земеделските камари и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България подкрепят изпълнението на целите на Инициативата за Централна и Източна Европа за основани на знанието селско стопанство, аквакултури и горско стопанство в биоикономиката – „BIOEAST”.

Участниците също така призовават европейските ръководители да гарантират справедлив баланс между потребностите на земеделските производители и устойчивостта при разработването на нова, модерна и опростена Обща селскостопанска политика.

Комюникето се изготви в Будапеща в 8 оригинални екземпляра – по един за всяка делегация и един за европейската земеделска организация COPA-COGECA, съобщават още от асоциацията на зърнопроизводителите.

Публикувана в Новини на часа

Представители на 12 държави от Централна и Източна Европа свериха часовниците си относно бъдещата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз и не откриха съществени различия в позициите си

Лили Мирчева

Рано е да се каже дали ще има орязване на финансирането през новия програмен период на Общата селскостопанска политика /ОСП/. Очаква се до май месец 2018-та да стане ясна многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това каза земеделският министър Румен Порожанов на Четвъртата международна конференция „Мир и земеделие“, която се проведе от 27 до 29 септември в курорта „Златни пясъци“ край Варна. По думите му няма съществени различия във визията между земеделския бранш и администрацията за новата ОСП.

На форума представители на 12 държави от Централна и Източна Европа свериха часовниците си относно бъдещата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз и не откриха съществени различия в позициите си. Повечето присъстващи изразиха силна подкрепа за увеличаване на инвестициите за модернизация на стопанствата, за засилване подкрепата за младите фермери и осигуряване на приемственост между поколенията. От Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/, която бе и домакин на международната среща, поискаха запазване на обвързаната подкрепа, като подпомагане да получават само активните фермери.

Партньорските делегации изтъкнаха значимостта на директните плащания за устойчивото развитие на земеделието и поискаха то да се запази като Първи стълб в ОСП.

На форума бяха представени основни моменти в позицията на земеделската общност у нас. Наскоро 32 браншови организации внесоха документ в агроминистерството в който се казва, че следващата ОСП трябва да разполага със силен бюджет, който да отговаря на амбициозните цели, които си е поставила. В документа се изразява позицията, че финансовите параметри на ОСП трябва да се запазят спрямо Брутния вътрешен продукт на Общността.

„Ние сме против прехвърляне на финансовата тежест към националните бюджета на държавите-членки и разчитаме на „повече Европа“. При повишаване на производствените стандарти и изисквания към фермерите, би трябвало да се осигури адекватна компенсация за това. Говорим за производствените стандарти по отношение на климата, околната среда, хуманното отношение към животните и т.н.“, коментира Ася Гочева, която представи документа внесен в МЗХГ и в Министерския съвет. В него се настоява да се насърчава пазарната ориентация на стопанствата, за да има икономически жизнеспособен земеделски сектор. От друга страна се подчертава, че е необходимо да се подобри координацията с другите политика на ЕС - търговска, данъчна, по регионално развитие, околна среда и климат и др. Важен момент в позицията, подписана от 32 браншови организации, е искането за запазване на общата структура на ОСП от два стълба. Настоява се също да бъде определен праг за национално съфинансиране, който да е до 30% от европейския финансов пакет за съответната държава.

Фермерите искат опростяване на земеделската политика и това да е насочено към системата за контрол на изпълнението на Първи стълб и на мерките на Програмата за развитие на селските райони. Според тях може да се намали значително броят на проверките, да се въведат цифровизация и по-ефективни технологии за дистанционно наблюдение, да се намали и бюрокрацията.

Акцент в документа е поставен върху искането за изравняване нивата на директните плащания между държавите членки, т.е. да се изостави историческия подход за разпределение на средствата за директни плащания. „Да продължи прилагане на схемата за единно плащане на площ и за държавите, които се присъединиха към ЕС от 2004 г. насам. Да се направи оценка на прилагането на преразпределителното плащане и неговото насочване към стопанската действителност и ефективност“, се казва в документа. По линия на първи стълб считат, че трябва да се ограничат средствата за обвързана подкрепа, като се запази обвързаното плащане за определени култури. В рамките на директните плащания да се включи и пчеларството. Колкото до схемите за агроекология, от браншовите организации настояват да се запази сегашния им обхват. Те трябва да бъдат рационализирани и опростени, да се въведе ограничено прилагане на зелените изисквания. Според стопаните трябва да има повече гъвкавост при избора на зелени практики, които да се прилагат в стопанствата. Следват пожелания за подобряване на администрирането и бюрокрацията. Не на последно място е обсъжданата тема за управлението на риска. Там исканията са да има доброволни инструменти, който в никакъв случай да не заместват директните плащания.

„Партньорските държави обясниха какви защити в законодателството си прилагат, за да коригират взаимоотношенията при земеползването, как регулират пазара на земеделска земя, така че тя да се ползва по предназначение“, коментира Ася Гочева от НАЗ. По думите й общата позиция на участниците в международната конференция е да има адекватен бюджет за прилагането на ОСП, намаляване на административното бреме, опростяване на прилагането, сближаване на плащанията и запазване на стълбовата структура на плащанията.

Участниците от 12 държави от Централна и Източна Европа обсъдиха общи проблеми с устойчивото управление на земеделските земи, промените, свързани с почвената ерозия, с опустиняването на земята и с негативното влияние на промените в климата. Откриха общи теми свързани с раздробената земеделска земя, с липсата на прозрачност на пазара на земя, с недостатъците и дефектите на проведените поземлени реформи. Откриха много допирни точки по ОСП – позиции за опростяване на политиката, изискване за ясни и конкретни правила, силен бюджет за европейския агросектор, който да е в състояние до посрещне проблемите свързани с климатичните промени. Присъстващите се обединиха около идеята да се запазят и в бъдеще двата стълба на ОСП и препоръчаха въздържане от революционни промени.

Предстоят тежките дебати за бюджета на Европейския съюз, от който зависят всички политики.

Публикувана в Бизнес

България е домакин на Четвъртата международна конференция „Мир и земеделие” по проекта „Хляб на мира”. Форумът се организира съвместно от Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерството на земеделието, храните и горитеи ще се проведе в периода между 27-29 септември 2017 г. в к.к. „Златни пясъци” под надслов „Устойчиво управление на земеделската земя”. Българските домакини ще посрещнат дипломати, представители на земеделски министерства и на неправителствени партньори от всички държави партньори в проекта  „Хляб на мира“. Официален гост на събитието ще бъде Джон Брайън от Европейския икономически и социален комитет, който е докладчик по становището на Комитета „Едно възможно реконструиране на ОСП“.

Конферентната програма включва представяне и обсъждане на позициите на всички участващи държави относно бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС, тържествена церемония по разчупване на Хляба на мира 2017 и предаването му на домакините през 2018 г. Естония и Латвия, както и дискусия върху засилване на обществения отзвук от посланието на проекта.

За приготвянето на Хляба на мира 2017 вече са събрани количества от произведената от всички партньорски държави ръж от реколта 2017. Българският дял от „общата“ ръж бе произведен в стопанството на зам.-председателя на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч Димитър Мачуганов. Освен за приготвянето на тазгодишния хляб, той ще бъде използван за продължаване на дарителската акция на НАЗ по предоставяне на ръжен хляб на нуждаещи се, както и за осигуряване на следващата сеитба. Отглеждането на следващата реколта от ръж е поверено на сдружението на НАЗ от Генерал Тошево – Асоциация на българските зърнопроизводители 2006.

В рамките на Четвъртата международна конференция „Мир и земеделие” е предвидена пресконференция, която ще се проведе на 28 септември от 12 ч. в хотел „Адмирал”, к.к. Златни пясъци.

Проектът „Хляб на мира“ стартира официално през 2013 г. в 12 държави от Централна и Източна Европа: България, Германия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чешката република, Унгария и Хърватия. Инициативата се реализира под патронажа на федералния министър на храните и земеделието на Германия – г-н Кристиан Шмид, с цел  отбелязване на падането на Берлинската стена, премахването на политическите и икономическите граници, преодоляването на разделението и запазването на мира чрез разширяването на Европейския съюз на изток. Отбелязването на годишнината се осъществява чрез международната конференция „Мир и земеделие“, чието домакинство се провежда на ротационен принцип. В рамките на конференцията ритуално се разчупва т.нар. Хляб на мира, приготвен от смесена ръж, ежегодно добивана в държавите партньори и предварително изпратена към организаторите.

НАЗ е официален партньор по Проекта за България от самото му начало. Традиционно всяка година представител на Асоциацията от различен регион на страната поема отглеждането на „ръжта на мира“. До този момент реколтата през годините беше произведена в стопанствата на: Ангел Вукодинов, член на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив, бивш председател на НАЗ и настоящ член на Контролния съвет на НАЗ (за 2014 г.); Мариела Йорданова, зам.-председател на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието (за 2015 г.); Николай Киров, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област, и Теодор Тодоров, председател на Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ –Карнобат (за 2016 г.) и Димитър Мачуганов, зам.-председател на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч (за 2017 г.).

Публикувана в Бизнес

Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ разпространи протестна декларация относно безпрецедентното забавяне в изплащане на подпомагането по схемите за директни плащания и мерките на ПРСР за Кампания 2016. В писмо, изпратено до министър Румен Порожанов и до изп. директор на ДФЗ Живко Желев, се казва:

Свидетели сме на безпрецедентно забавяне на плащанията за Кампания 2016, касаещи СЕПП след прилагане на намаленията и таваните, както и по мярка 12 „ Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, направления на мярка 10 „Агроекология и климат“ и на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Неколкократната промяна на сроковете в индикативния график, последвана от тяхното неспазване от страна ДФ „Земеделие“ - РА провокира напрежение сред земеделската общност. Обръщаме внимание, че земеделските стопани разчитат на заложената периодичност на оторизациите, правят своите разчети и планират своята дейност, съобразно този график.

Браншът прояви разбиране и толерантност към затрудненията, пред които бе изправена администрацията на ДФЗ-РА, вследствие на усложнената политическа обстановка и смяната на правителства в страната.

Поредното закъснение и отлагане на планираните оторизации по гореспоменатите схеми и мерки на ОСП говори или за пренебрежително отношение, спрямо земеделския сектор, или за сериозни пропуски в организацията на дейността на Разплащателна агенция.

Националната асоциация на зърнопроизводителите е силно обезпокоена и от закъснението при одобрението на проектните предложения и сключването на договори от втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” на ПРСР 2014-2020.   Отново се повтаря сценарият с неспазването на нормативно определените срокове за договориране. Няма яснота и кога ще бъде осигурен бюджет за подписаните договори под условие от първия прием по подмярката.

НАЗ изразява категорична нетърпимост към продължаването на тази порочна тенденция.

Настояваме за възстановяване на лоялността към българските земеделски стопани, чрез придържане към обявяваните срокове и редовно изплащане на подпомагането занапред!

Публикувана в Новини на часа

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) има удоволствието да обяви, че на 14 юни 2017 г. (сряда) официално ще бъде открита Жътвена кампания 2017. Събитието ще се състои от 11.30 ч. в землището на гр. Карнобат в стопанството на г-н Теодор Тодоров, член на УС на НАЗ и председател на сдружение „Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“.

Жътвата е един от най-важните моменти в земеделската дейност, чието значение е широко застъпено в българската култура и обичаи. За трета по ред година НАЗ организира откриване на жътвената кампания в традиционен фолклорен стил, като тазгодишният домакин ще покаже народния обичай от Карнобатския регион.

Публикувана в Новини на часа

Ние сме склонни да проявим разбиране и толеранс по някои от плащанията, ако забавянето е в рамките на няколко дни или седмица, заяви Ася Гочева, и.д. изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в интервю за в. „Гласът на фермера“ от 1 юни т.г.

- Г-жо Гочева, има ли някакво движение по банковите сметки на зърнопроизводителите, членове на вашия съюз, по изплащането на агроекологичните мерки?

 • Изплатени са вече тези, които са за орнитологичните направления, но доколкото разбрахме, не за всички земеделски стопани. За тези, които са бенефициенти по няколко направления, включително и за орнитология, и за контрол на почвената ерозия, и за постоянно затревени площи, и т.н., все още не са получени субсидии.

 • Как си обяснявате поредното закъснение за плащане

 • Вероятно за да се улеснят транзакциите към стопаните, от фонд „Земеделие“ превеждат парите едва когато две направления, по които е кандидатствал даден бенефициент, се застъпят.

 • Какво точно означава това?

 • Примерно ако един кандидат е бенефициент по две направления, той ще получи плащане когато дойде оторизацията и по второто направление. Само че имаме колеги, които не са получили още по орнитологичното направление. Очакваме това да се случи.

 • Закъсняха и парите от мярка 214 „Агроекологични плащания” от старата ПРСР.

 • Така е, по мярка 214 все още не са постъпили оторизации. Няма плащания по сметките на хората и ги очакваме.

 • Остават ли още плащания „с изтекъл срок“, които фермерите очакват?

 • Има оставащи направления - по мярка 10 „Агроекология и климат” от настоящата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.,), плюс оставащите средства по орнитологичното направление и по мярка 214 от старата програма.

 • А крайният срок беше 31 май, според графиците, написани от самите чиновници.

 • Бяха заложили последно 31 май в промяната на индикативния график. Това обявиха и пред медиите по време на Комисия по земеделие на 11 май в парламента. Не знаем какво се случва. Непрекъснато комуникираме с фонд „Земеделие“ и сме в очакване. Надяваме се това са се случи в скоро време...

 • Могат ли тези забавени плащания да са фатални за някои фермери и по-конкретно - зърнопроизводители?

 • Ако погледнете първоначалния график, който представиха от фонд „Земеделие“, всъщност се оказва, че при мярка 10 „Агроекология и климат” в ПРСР 2014-2020 г., забавянето е голямо. Там за мярката бе заложен периода 10 - 20 април. Както знаете, парите бяха изплатени в края на май месец. Мярка 214 от старата програма е била заложена за последната десетдневка на месец април, но все още има неяснота кога ще се случи плащането по нея.

 • Какви мотиви коментират от Държавен фонд „Земеделие“ за забавените плащания?

 • Сега от фонда изтъкват, че крайният срок за плащания по схемите и по площните мерки, който е определен от ЕК, е до 30 юни. Но наблюдаваме, че и самите земеделски стопани се затрудняват изключително много при изплащането на кредитите си. Банките също знаят за съществуването на тези графици и в момента в който се обявят оторизации, бързат със събирането на заемите.

 • Не се ли превръща в синдром това забавяне на плащанията към българските фермери?

 • Ние сме склонни да проявим разбиране и толеранс по някои от плащанията, ако забавянето е в рамките на няколко дни или седмица. Въпросът е, че колкото повече се забавят, толкова повече усложнения за стопаните се натрупват. Въпреки че пролетната кампания вече завърши, знаете, че техните дейности не търпят отлагане във времето – не могат да забавят мероприятия по растителна защита, по залагане на нови реколти и т.н., защото нямат пари. Надяваме се тези дни да разберем на какво се дължи това забавяне и кога ще бъде преодоляно.

Публикувана в Бизнес
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати писмо до служебния премиер проф. Огнян Герджиков с искане за отпускане на средства за купуване на ракети за обезпечаване на противоградовата защита на страната, съобщиха от организацията. 
 Активният градобитен сезон ще започне на 27 април 2017 г., а изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) не разполага с достатъчно противоградови ракети за осъществяването на дейността си. Затова агенцията е подала искане до Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на нужния финансов ресурс, но до момента не е получен положителен отговор.
 Вече стана ясно, че до 18 април служителите на ракетните площадки от агенцията ще  работят по трима, като се редуват на смени. Това е било желанието на самите служители и договорката бе постигната след среща със служебния министър на земеделието и храните проф. Христо Бозуков. 
 
Известно е, че агенция „Борба с градушките“ осъществява дейност по защита от градушки в районите с особено висока градобитност в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив , Стара Загора, Сливен. Тя защитава ниви с обща площ над 17 милиона декара.
Публикувана в Бизнес

От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпратиха отворено писмо до медиите, в което предупреждават за опасност от провал на Кампания 2017. В него се казва още, че министър Бозуков противоставя различните браншове в земеделието. Публикуваме пълния текст на писмото:

Във връзка с изявлението на министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков по време на пресконференция, проведена на 14 март 2017 г. в МЗХ, и изнесеното в него твърдение, касаещо едно от орнитологичните направления на мярка 10 от ПРСР 2014-2020, а именно: „гъските изядоха субсидиите за биоземеделие“, категорично заявяваме, че направената констатация е фрапиращо недостоверна и в пълен разрез с фактите.

Недоумение за НАЗ будят тенденциозните изказвания на министър Бозуков, насочени срещу сектор Зърнопроизводство и подклаждащи противопоставяне между отделните земеделски браншове – действие, недопустимо за представител на публичен орган, още повече за ръководител на ведомство от такъв ранг.

В конкретния случай поднасянето на некоректни данни относно усвояването и разходването на средствата по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. поражда манипулативни внушения, които обаче се опровергават от фактите. Твърдението, че  „на база на подадените през изминалите години заявления за подпомагане, 41.9%, или 65 млн. евро, са отделени за опазване на защитени видове птици, като белочелата гъска и блатара“ очевидно почива на погрешни данни, което може лесно да се установи чрез наличната и достъпна информация:

 1. Бърза справка на официалния сайт на Държавен фонд „Земеделие“ показва съобщенията за извършените плащания по всички направления на мярка 10, които през 2016 г. са оторизирани от ДФЗ на 18 март – около 13 млн. лв. и 8 юли – над 27,5 млн. лв. Елементарното събиране на тези стойности води до сума от порядъка на 40 млн. лв., изплатена на бенефициентите по всички направления за Кампания 2015.
 2. Меродавността на по-горните данни, изнесени от ДФЗ, е препотвърдена  неколкократно от страна на ДФЗ при различни публични участия, включително бива докладвана на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., проведено в началото на месец декември 2016 г. – общо оторизираните средства по всички направления на мярка 10 са в размер на 40 021758,77 лв., от които 7 960 800 евро са изплатени по подмярката за поддържане на местообитанията на защитени видове птици.
 3. Прием на заявления за кандидатстване по орнитологичните направления на мярка 10 бе проведен само в рамките на Кампания 2015, като за 2016 г. такъв не бе отворен, поради прогнозираното изпълнение на заложения бюджет по това направление до края на програмния период, т.е. до 2020 г.

На следващо място скандално е и следното разсъждение на министър Бозуков: „…И друг път е ставало дума, че са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводители, понеже в техните ниви са гнездели зимуващи видове гъски“. НАЗ напомня, че подпомагане по която и да е схема и мярка на ОСП (Директни плащания и ПРСР) се отпуска при покриване на определени изисквания, извършване на съответни дейности и/или поемане на конкретни ангажименти, а не се раздава на калпак. По порочен начин се насажда внушението, че средствата по споменатото направление на мярка 10 са били предназначени и разпределени за стопани от сектор Зърнопроизводство, което отново въвежда в заблуда, тъй като никъде в нормативната уредба не съществува целева мярка за сектора.

Освен това не бива да се пренебрегва и обвързаността на прилагането на посоченото направление със специализиран слой с местообитания на защитени видове птици, т.е.  допустимостта до подпомагане е сведена до обхвата на този слой. Друг е въпросът на какво основание и кой бе оправомощен  да съкрати обхвата на специализирания слой с орнитологичните видове в началото на миналата година, непосредствено преди уведомяването на кандидатствалите през 2015 г. земеделски стопани за допустимостта на заявените от тях площи.

В отговор на цялостното изказване на министър Бозуков на 14 март 2017 г. НАЗ е провокирана да се противопостави на всеки опит за подвеждане на широката общественост чрез представяне на неверни данни, както и на опитите за предизвикване на напрежение между отделните браншове на сектор Земеделие.

НАЗ не толерира целенасочени атаки към сектор Зърнопроизводство и неговото непрекъснато опетняване, на каквото сме свидетели за пореден път. Браншът заема водещо място в обработването на земеделската земя и производството, което реализира, дава своя положителен принос в търговското салдо на страната, и не само. Затова подобни изявления конфронтират НАЗ и нейната остра непримиримост към  незачитането и погазването на труда и усилията на земеделските стопани от сектор Зърнопроизводство.

Уважаеми дами и господа,

Като отговорна браншова организация, НАЗ алармира за реален риск от провал на Кампания 2017 по подаване заявления за кандидатстване и очертаване на площите за подпомагане по схемите за директни плащания и площните мерки на ПРСР 2014-2020. Съгласно нормативно уредените срокове заявленията се подават в периода 1 март - 15 май в Общинските служби по земеделие, като към днешна дата приемът на заявления все още не е стартирал. НАЗ обръща внимание, че тази година не съществува възможност държавите-членки да удължават срока на Кампанията, с което скъсяването на времевата рамка не може да бъде компенсирано. 

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта