За тези от любителите-овощари, които не са успели есента да направят основно торене на почвата под дръвчетата, компромисно могат да го направят и сега, непосредствено преди началото на вегетацията. Условието е веднага след разпръскване на твърдите торове, да се направи окопаване на подкоронното пространство под дръвчетата. Дозите са съобразени отново с възрастта на дръвчетата и са посочени в табличката.

Норми на внасяне на твърди торове за основно подхранване според възрастта на дръвчетата на 1 кв. м в акт. в-во

Възраст на дървото

Оборски тор

Азот

Фосфор

Калий

Млади неплододаващи

-

6 грама

-

-

В начало на плододаване

1 кг

9 грама

6 грама

9 грама

Плододаващи

1,5 кг

12 грама

9 грама

12 грама

Дръвчета след обилно плододаване

2 кг

15 грама

12 грама

15 грама

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ябълките и крушите в момента се намират във фенофаза от “набъбване на пъпките” до “разпукване”. В тези фазиклиматичните условия са благоприятни за развитието на икономически най-важнитеболести при семковите. На този етап, от грижите на добрия стопанин зависи опазването на дръвчетата и нормалното им развитие и плододаване през годината.

Най-опасни за ябълките и крушите са струпясването, брашнестата мана при ябълката и загиване завръзите при дюлята.

За намаляване на опасността от заразявания се препоръчва засаждане на устоичиви сортове в места с добър въздушен дренаж. Чрез разстоянията на засаждане, формирането на короните и резитбата, също може да се ограничи заразяването от болестите. Условията на отглеждане трябва да са такива, че да създават добро огряване на цялата корона и качествено пръскане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 01 Март 2017 16:11

Чеснова муха

Чесновата муха напада зимния чесън и кромида, засаден от едър арпаджик през есента. Тя е е особено опасна за зимния чесън. При първото затопляне на времето, когато температурата надвиши 10°С започва летежът на възрастното насекомо. Мухите приличат на домашната, но са ръждиво-кафяви и космати. Те прелитат ниско или пълзят върху почвената повърхност. Мухите предпочитат да снасят яйцата си в основата на добре развитите растения (с 2-3 листа) или в почвата непосредствено около тях. Те предпочитат площите торени с оборски тор. Вредят ларвите на мухата, които се вгризват в младото растение от централния лист в посока към неформираната луковица.

Повредените растения изостават в растежа и развитието си, отслабват, а луковицата омеква, средния лист увисва, завива се спираловидно, пожълтява и изсъхва. По-късно всички листа пожълтяват и изсъхват, а растенията при издърпване се прекъсват.

Химичната борба трябва да е насочена срещу възрастните, преди да снесат яйцата си. Регистрирани продукти за растителназащита няма. Използват се инсектициди с подходящ карантинен срок в зависимост дали продукцията е за зелена консумация или за зряло.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Ларвите на крушовия пъпкопробивач се излюпват през втората половина на февруари и началото на март, изхранват се с пъпките, в които са снесени яйцата и завършват развитието си през втората половина на април.

Възрастното се появява в края на април и първата половина на май и се храни с листата на крушата. Ларвите унищожават напълно цветните и листните пъпки. Клоните на силно повредените дървета придобиват уродлива форма, защото от повредените пъпки не се развиват леторасти.

Пръсканията срещу неприятеля може да се извършат през пролетта, след втората половина на февруари и началото на март с подходящи инсектициди, като Нуреле Дурсбан – 0,06 % (6 мл на 10 л вода), Вазтак Нов 100 ЕК – 0,02 %, Карате Зеон – 0,02 %, Децис 2,5 ЕК – 0,03 % и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

По различни причини може да се случи да купите дравчета,а да нямате въмчожност да ги засадите. Това не е фатално, стига да имате възможност да ги съхраните през зимата. Това може да стане както в хладно мазе (но не в сухо и топло), при температура не повече от плюс 5 градуса С, така и навън в траншеи.

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ

При съхранение в помещения, дръвчетата се поставят вертикално изправени или наклонени, като корените се засипват с рохкав и влажен субстрат (почва, пясък стърготини, мокри опадали листа и др.). В процеса на съхранение следете влажността на субстрата. Това е най-традиционният начин за съхранение на посадъчен материал до пролетното засаждане.

ПОВЕЧЕ ДРЪВЧЕТА СЕ СЪХРАНЯВАТ НАВЪН

За тази цел е необходимзо да изкопаете траншея достатъчно дълбока, за да може в нея да положите корените и част от стеблото в наклонено положение. Върху корените първо насипете дебел слой пясък, а нагоре дозаровете с изкопаната почва. След това полейте. Неудобството е в това, че през зимата трябва да следите за повреди от гризачи – мишки. Видите ли дупки, заложгете отровни примамки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Има ли полза от пролетното варосване стъблата на дърветата? По този въпрос има различни мнения и ние ще ви дадем някой от тях.

Според някои специалисти пролетното варосване предпазва дърветата от раннопролетните слънчеви пригори по кората. Според други пък, необходимоста от варосване на дърветата през април е излишно, тъй като опасноста от слънчевите пригори вече е отминала. Така, че къснопролетното варосване може да е само за външна окраса.

Но тук вече има и друго важно обстоятелство. С научни изследвания е доказано, че млади дръвчета с гладка кора не само не трябва да се варосват, а напротив, при тях това дори е вредно. Оказва се, че варосаните дървета по-бавно растат. При тях стъблото бавно удебелява, запушват се порите по него, затруднява се газообмена.

Различно е обаче, когато се прави варосване на стари дървета. Стъблото им вече е с груба, напукана кора, която служи за убежище на много вредители. При тях се допуска варосването, защото то служи за дезинфекция на дървото и за борба с мъховете и лишеите.

Публикувана в Овощната градина

Присаждането на лози по време на вегетацията (присаждане на зелено) е по-лесен начин, отколкото на зряло, но изглежда поради непознаване любителите по-рядко прибягват към него. Освен всичко друго има и предимството, че при неуспех може да се повтори веднага, вместо да се чака една година. Това е така, защото подходящият срок за такова присаждане е доста разтеглен - от края на май до втората
половина на юли. Има два начина за присаждане на зелено - на обикновена копулация и на разцеп. Еднакво може да се доверите на който и
да е от тях, ако мислите да преоблагородите някоя стара лоза с по-съвременен или по-интересен за вас сорт. На който и от тях
да се спрете, предварително трябва да подготвите лозата за присаждане. Избирате 2-3, най-много 5 летораста, а останалите
премахвате. Тях ще използвате за присаждане. Ден-два преди присаждането полейте лозата. Ако е имало обилни валежи, може и да пропуснете поливката. Преди да пристъпите към същинското присаждане почистете филизите, които ще облагородявате, от листа, реси, мустаци. На удобно място край себе си поставете филизите, от които ще взимате калеми. От момента на тяхното вземане до самото присаждане ги съхранявайте в
съд с вода.

Публикувана в Овощната градина

Първата работа, която се извършва напролет в младото малиново насаждение е да се засадят нови растения на мястото на загиналите. Обработките на почвата започват рано напролет, още преди да са покарали новите издънки.

Малиновите растения ежегодно изразходват големи количества хранителни вещества и почвата бързо се изтощава, а растежът и плододаването значително намаляват. Плитко разположените корени на малината не са в състояние да използват хранителните вещества от по-долните почвени хоризонти, което определя необходимостта от редовно, обилно и пълно торене.

Малината е много взискателна към съдържанието на хумус в почвата. За осигуряване на добър прираст младите растения се подхранват ежегодно с 8-10 кг/дка азот (активно вещество), който може да бъде внесен веднъж или на два пъти, в зависимост от запасеността и механичния състав на почвата. Добре запасените и по-тежки почви се подхранват еднократно през пролетта, а по-слабо запасените и леки почви се торят с азотен тор двукратно – рано през пролетта и в края на май – началото на юни, като посочената торова норма се разпределя на две равни части. С азотното торене не бива да се закъснява през лятото, понеже се удължава вегетацията и част от стъблата могат да измръзнат през зимата.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 06 Ноември 2015 13:45

Орехът се реже напролет

 Читател пита, може ли сега да отреже клони на орех, които пречат на къщата му?

ОТГОВАРЯМЕ:

Скоро листата на ореха ще опадат и той няма да засенчва къщата ви. Сега не подходящият период за резитба на дебели клони. Раните трудно ще зарастнат през зимата, от там могат да проникнат патогени и дървото може за загине.

НАПРАВЕТЕ ГО НАПРОЛЕТ

Резитбата на пречещите клони на ореха напаравете рано напролет, когато е време за тази операция. Ако раните са големи, замажете ги с блажна боя, за да зарастнат по-бързо.

Публикувана в Овощната градина

Утре е един от най-големите и почитани български празници - Гергьовден. В миналото годината се е разделяла на два цикъла: от деня на Свети Георги до деня на Свети Димитър през октомври. На този ден, овчарите, които обикновено били наемани за лятото до края на октомври, излизали със своите стада на полето. Отглеждането на добитък и особено овце в продължение на много векове са били основен начин на препитание в българското семейство. Затова в този ден традиционните обичаи и обреди са свързани с овцете и грижите за тях.

В нощта преди празника се организира тържествено доене на млякото от овцата, която първа роди агнета през тази година. До кофата с червен конец връзват букет от пролетни цветя, а в кофичката поставят монета, за да бъде млекодобива висок през цялата година. Също така заплитат с черен конец венец от див здравец, коприва, къпина, глог и с него украсяват главата на овцата. Същият ореол закачат и на вратата на кошарата. Една от младите жени ритуално отпива глътка мляко чрез кухите стъбла на оман, за да раждат овцете женски агнета. На Гергьовден за първи път в годината се приготвя и прясно сирене, но не го солят, за да не пресъхне овчето млякото. Пролетната трева, цветята и младите клони на дървета имат специално място във всички церемонии. Жените и децата излизат рано сутрин на поляната и събират диви цветя, с които после украсяват прозорците и вратите на къщата. С клонките от зелен бук, дъб или ябълка украсяват вратите, масите и стаите. А различните лечебни билки и растения като чесън, къпини, глог и коприва обикновено се използват като традиционния пазител на животните. Смята се, че в нощта преди празника съкровищата, заровени в земята, започват да “играят”. Нощта е също подходяща за всякакви догадки и ходене на гледачки. Като цяло, магията придружава празника във всичко. В древността вярвали, че на този ден може да се отнеме плодородието. Следователно, за да се предпазят, хората поставяли през нощта извън къщите на входа шепа сол (на сутринта тя се слагала в яденето на овцете и колана на жените), а рано сутринта мъжете бързали да заровят в средата на своите ниви червено великденско яйце.

На някои населени места в Западна България, в същото време изгаряли сламата, останала от Бъдни вечер. На този ден, дори и не мислят да искат сол или закваска за кисело мляко от съседа - това се смята за лоша поличба. От особено значение в този ден е утринната роса. Смята се, че ако се освежиш на тази сутрин с майската роса, тогава през цялата година ще бъдеш жив и здрав. Дъждът, който вали на този ден, се цени като златото.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта