Иновативната растителна защита, силната генетика и дигитализацията в земеделието са приоритетите на обединената компания

Агр. Петър Кръстев

Пловдив

Пред зърнопроизводителите, участници в IX Национален агросеминар на НАЗ, ЖЕЧО МУРЗОВ – търговски директор на Байер КропСайанс за България, представи новата фирма Байер. Той обяви, че в България вече е приключила интеграцията с екипа на Декалб, така че земеделците могат да разчитат на представителите на Байер за информация както за семената, така и за продуктите за растителна защита. Специалистът анализира причините за придобиването на Монсанто и маркира акцентите в бъдещата работа на обединената компания.

Байер КропСайанс предлага интегрирани решения

Интегрираният екип на Байер КропСайанс е фокусиран върху изключителната експертиза в помощ и съпричастие към нуждите на земеделските производители.

Причините за придобиването на Монсанто от Байер са както заради изключителната генетика, така и заради интегрираните решения – силна растителна защита, качествени семена и дигитални технологии, с които да отговори на нуждите на земеделците. Байер разполага с огромен ресурс, което позволява на екипа да предвижда какво ще бъде необходимо на земеделците и да им го предоставя. В момента на българския и на глобалния пазар съществуват компании, които предлагат както добри семена, така и много добри продукти за растителна защита и модерните дигитални технологии за оптимизиране на производството. Но предимството на Байер, който стана глобален лидер в земеделието, е, че компанията има възможността да обедини всички изброени по-горе преимущества и да предостави на земеделците интегрирано решение.

Какво се променя след интеграцията на Байер с Монсанто на българския пазар?

С придобиването на Монсанто, Байер получава достъп до изключителната генна банка и уникалните й продукти. Фирма Декалб през 2019 г.е на втора позиция в сегмент царевица и на първа позиция в сегмент рапица семена. Това се дължи както на изключителната генетика, така и на много добрата работа на екипа на Декалб до момента.

Във фокуса на Байер е царевицата

През 2020 г. царевицата ще бъде изключително важна култура за Байер. Родните земеделци, благодарение на екипа на Байер, ще имат пълната технически обоснована и икономически подкрепена информация защо трябва да заложат повече на царевица. През последните 3-4 години най-печелившата култура за българските земеделци беше царевицата,така се очертава да бъде и през сезон 2020 г.

Ние живеем в динамични времена, в които климатът се променя, но и във времена, в които се променят и технологиите, посочи Жечо Мурзов. И ако българските земеделци могат да произвеждат устойчиво царевица, то е защото успяват да приложат нови технологии по отношение на обработките, които запазват повече влага дори и в сухи години. От друга страна, влезе изключителна генетика благодарение на линията Декалб. Растителната защита също израсна на ново ниво не само спрямо ефективността върху контрола на плевели, но и по отношение на селективността към самата култура. Всички тези фактори направиха производството на царевица най-печелившето производство, обобщи специалистът.

Клиентите на Байер ще имат достъп до икономически обоснована информация

При срещите си със земеделските производители в началото на следващата година представителите на Байер ще направят равносметката си на базата на реални резултати при царевицата. И разбира се, ще покажат каква е печалбата и от слънчогледа, който е алтернативата на царевицата.

Необходимо е да се промени гледната точка в земеделското производство. А това изисква не само да се прилагат нови обработки, да се внедрява нова генетика и продукти за растителна защита, но и да се обмисли промяна на сеитбооборота, за да бъде земеделието печеливш бизнес и за в бъдеще, препоръча специалистът на Байер.

Регионалните екипи на Байер са от млади, енергични и високомотивирани експерти

Форумът на НАЗ в Пловдив, на който присъстваха зърнопроизводители от цялата страна, беше подходящото място за представяне на новите интегрирани екипи на Байер КропСайанс по региони. Екипът за Североизточна България за новата компания Байер ще се ръководи от Виолета Дикова. Милен Мильов ще оглави екипа за Централна Северна и Западна България, който е изключително значим за компанията, тъй като там се генерират най-големите приходи. Начело на екипа за Южна България е мениджърът ключови клиенти за ниво дистрибутор, както и мениджър за Южна България Николай Черкезов, известен сред българските земеделци с високия си професионализъм и дългогодишен опит в семенарския бизнес с търговска марка Декалб.

След представянето на обединената фирма Байер КропСайанс, нейни специалисти представиха иновациите и новите решения на компанията за 2020 година, за които ще ви информира и в. „Гласът на земеделеца“.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 05 Ноември 2019 13:15

2020 – година на растителното здраве

Първенци сме в Европа по важен екологичен показател в земеделието - събиране на опаковки от продукти за растителна защита

България е на първо място в Европа по важен екологичен показател в земеделието - събиране на опаковки от продукти за растителна защита. Над 97 % от опаковките, използвани от родните производители, са били събрани и преработени за 2019 г.

Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита на Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ)  стартира през 2013 г.  с подкрепата на МЗХГ и  БАБХ. „Земеделското министерство приветства подобни инициативи, търси начин да надгради тази система и да мотивира земеделските стопани да я ползват“, обяви министър Десислава Танева по време на Годишната конференция „За чисто земеделие и сигурна околна среда“ .

Чрез системата земеделските производители в България разполагат с безопасен и безплатен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки. Броят на ползващите системата земеделци, се е увеличил стократно само за 6 години. В момента 4000 земеделски стопани доброволно участват в нея. Преди тя да заработи, фермерите са се освобождавали от пластмасовите опаковки чрез изгаряне, заравяне или смесване с други отпадъци.

2020 година е обявена за година на растителното здраве.

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ:

4 хиляди големи земеделци доброволно участват в системата, очакваме и малките да се включат

През последните две години, средните количества, които събираме от пуснатите на пазара пластмасови опаковки от продукти за растителна защита, са 500 тона. От тях над 90% се рециклират. Това е внушителна цифра. За да илюстрирам мащаба, ще си послужа със следния пример: от тази пластмаса могат да се произведат оптични кабели, които да свържат София с Виена. Впечатляващо е, нали?

Зад тези цифри обаче стои един друг, скрит за хората ефект. Той е свързан с промяната на съзнанието на земеделските стопани. Събирането на опаковките от продуктите за растителна защита е начало на модерното земеделие. Предизвикателствата пред нас, свързани с опазване на околната среда и на човешкото здраве се увеличават и подобни екологосъобразни практики, които растителнозащитната индустрия инициира, са стъпка в правилната посока. В тази дейност имаме подкрепата на държавната администрация и на компетентните органи – на министерство на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните. Неслучайно всички наши кампании минават под знака на АРИБ, на МЗХГ и на БАБХ.

Немалка е ролята в този процес и на браншовите организации. Те също са важен фактор за популяризирането и за успеха на нашите кампании. Затова и толкова много земеделски производители членуват в системата за предаване на опаковките от препарати за растителна защита по един безопасен начин – земеделците са над 4 хиляди. Системата е безплатна за тях и изцяло се финансира на доброволен принцип.

В обхвата на системата за събиране и предаване на опаковки първо влязоха големите земеделски стопанства. Нашата цел е да обхванем постепенно и малките фермери. АРИБ има регионални представители в цялата страна, техните координати са публични и всеки земеделски стопанин може да се свърже с тях и да получи информация. Фермерът сключва договор, получава безплатно чували, в които да събира и да предаде опаковките от продуктите за растителна защита, които ползва. Този процес е доброволен, неговата важност трябва да бъде осъзната от всеки фермер. Събирането на опаковките е икономически ефективно за земеделците – така препаратите за растителна защита се използват до последната капка разтвор в тях – за третиране на съответната култура. Изплаквайки и след това предавайки тези опаковки, продуктът се употребява на 100 % и се пресича всякакво замърсяване на околната среда. Системата работи комбинирано, по предварителен план и може да обхване фермерите от цялата страна, стига те да желаят да се включат в нея. Посещаваме всяко стопанство, земеделците само трябва да съхраняват опаковките по съответния начин.

Георги Хаджийски, носител на наградата "Най-отговорен земеделски стопанин за 2019 г.":

Георги Хаджийски отглежда 70 хил. дка земеделска земя с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица в землищата на Враца и Монтана.

Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ:

Големите земеделци мислят модерно

Системата за съхранение и събиране на опаковки от продукти за растителна защита работи и това е страхотен начин да се прилагат екологосъобразни практики. Всички едри земеделски производители са се включили в нея, ред е на малките и на средните стопани. Би било хубаво да има специални депа за събиране на опаковките от продуктите за растителна защита. Има още какво да се направи, за да се усъвършенства системата. Похвално е, че сме първенци в Европа по този показател. Това показва, че големите стопани имат модерно мислене за земеделието и са скъсали с лошите практики. А най-похвалното е, че тази практика е доброволна и нейното все по-широко прилагане наистина показва колко съвестен е българският земеделец към опазването на околната среда.

Публикувана в Растениевъдство

България е първенец в Европа по събиране на опаковки от продукти за растителна защита

Г-жо Йорданова, какви резултати отчитате от работата на системата за събиране на пластмасови опаковки от продукти за растителна защита?

През последните две години, средните количества, които събираме от пуснатите на пазара пластмасови опаковки от продукти за растителна защита, са 500 тона. От тях над 90% се рециклират. Това е внушителна цифра. За да илюстрирам мащаба, ще си послужа със следния пример: от тази пластмаса могат да се произведат оптични кабели, които да свържат София с Виена. Впечатляващо е, нали?

Зад тези цифри обаче стои един друг, скрит за хората ефект. Той е свързан с промяната на съзнанието на земеделските стопани. Събирането на опаковките от продуктите за растителна защита е начало на модерното земеделие. Предизвикателствата пред нас, свързани с опазване на околната среда и на човешкото здраве се увеличават и подобни екологосъобразни практики, които растителнозащитната индустрия инициира, са стъпка в правилната посока. В тази дейност имаме подкрепата на държавната администрация и на компетентните органи – на министерство на земеделието, храните и горите и на Българската агенция по безопасност на храните. Неслучайно всички наши кампании минават под знака на АРИБ, на МЗХГ и на БАБХ.

Немалка е ролята в този процес и на браншовите организации. Те също са важен фактор за популяризирането и за успеха на нашите кампании. Затова и толкова много земеделски производители членуват в системата за предаване на опаковките от препарати за растителна защита по един безопасен начин – земеделците са над 4 хиляди. Системата е безплатна за тях и изцяло се финансира на доброволен принцип.

Колко земеделски производители са се включили в обхвата на системата?

В обхвата на системата за събиране и предаване на опаковки първо влязоха големите земеделски стопанства. Нашата цел е да обхванем постепенно и малките фермери. АРИБ има регионални представители в цялата страна, техните координати са публични и всеки земеделски стопанин може да се свърже с тях и да получи информация. Фермерът сключва договор, получава безплатно чували, в които да събира и да предаде опаковките от продуктите за растителна защита, които ползва. Този процес е доброволен, неговата важност трябва да бъде осъзната от всеки фермер. Събирането на опаковките е икономически ефективно за земеделците – така препаратите за растителна защита се използват до последната капка разтвор в тях – за третиране на съответната култура. Изплаквайки и след това предавайки тези опаковки, продуктът се употребява на 100 % и се пресича всякакво замърсяване на околната среда. Системата работи комбинирано, по предварителен план и може да обхване фермерите от цялата страна, стига те да желаят да се включат в нея. Посещаваме всяко стопанство, земеделците само трябва да съхраняват опаковките по съответния начин.

Анета Божидарова

Публикувана в Интервюта

Все повече средства за растителна защита биват забранени за употреба или са в списъци за скорошна забрана. Често причините за тяхната забрана са доста спорни, но в днешните условия, когато обществото ни е под силното влияние на екологичните организации и не търси доказателства за техните твърдения, консуматорите са лесно манипулирани. Забраната на дадено химично вещество за широката и незапозната със земеделието публика изглежда логично и просто решение на проблемите.

Но какво ще се случи, ако това продължи и още вещества бъдат забранени? Учените предупреждават, че това ще доведе до рязък спад в реколтите.

Изследвания, проведени в Белгия, представиха и конкретни цифри за негативното въздействие на тези забрани върху земеделието. Без използването на химически препарати за растителна защита добивите от хектар картофи падат с 42 на сто, при пшеницата намалението е с 19 на сто, при ориза - минус 32 на сто, при царевицата минус 33 на сто, а при соята - 27 на сто.

Учените от Департамента по Растителна Биотехнология в Университета в Льовен са стигнали до заключението, че забраната на химическите вещества за растителна защита излага на огромен риск световната хранителна безопасност. Изследването е финансирано и под егидата на ЕPRS (Изследователски център на Европейския парламент).

Основният проблем са плевелите, но добивите падат и поради факта, че културите са подложени на много повече болести, когато не са защитени.

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 11 Септември 2019 15:09

„Зелените“ пестициди

ЕС прилага много и различни тактики за ограничаване на използването на коннвенционалните пестициди в земеделиетo, не само защото са вредни за човешкото здраве, но и за околната среда като цяло. В тази връзка, проектите, с които ЕС финансира науката приближиха с още една крачка алтернативите, като обърнаха хормоните на насекомите срещу самите тях.

Химичните препарати за растителна защита се използват от десетилетия, за да се контролират болестите и неприятелите по културните растения. Но всяко нещо си има цена. Токсичните субстанции, които се съдържат в някои пестициди са опасни за човешкото здраве и вредни за околната среда, а в същото време някои от болестите и неприятелите оцеляват след третиране с тях и дори развиват резистентност към активното вещество. Данните сочат, че над 500 вида инсекти са развили тази способност през последните 50 години. А това струва само на американското земеделие над 10 милиарда долара всяка година.

Тези и подобни притеснения провокират европейските законотворци да гласуват забрана за употребата на неоникотиноидите (най-използваните инсектициди на световно ниво). В същото време е крайно необходимо да се намери алтернатива. Затова, чрез финансови средства и други стимули, ЕС подкрепя науката и изследователите в опитите да открият екологични начини за контрол на вредителите. Още повече, като се има предвид, че те са отговорни за 40% от загубите на земеделска продукция в световен мащаб.

Част от проблема с конвенционалните химични препарати е, че унищожават не само неприятелите на културните растения, но и полезни насекоми. Най-яркият пример са медоносните пчели.

Търсейки решение на този наболял в последно време проблем, консорциум от изследователи, работят над биоинсектицид от ново поколение, чиято функция е да обърне хормоните на насекомите срещу самите тях.

В проект NEUROSTRESSPEP се създават химикали, подобни на хормоните на насекомите, които вече могат да се използват за създаването на „зелени“ пестициди. Новото поколение биоинсектициди засяга вредителите, но не унищожава останалите насекоми, които могат да са от полза в растениевъдството и дори в горското стопанство, без да нанасят щети на околната среда.

Използвани са големи количества химични съединения за модифициране на пептидните хормони в естественото им състояние, за да са стабилни в околната среда и да не се разпадат.

„Това е истинската красота на използването на тези молекули. Другият основен резултат е успешното генериране на трансгенни щамове от насекоми“, казва координаторът на проекта Ширин Дейвис от Университета в Глазгоу, Великобритания.

Настройване на естествените хормони

Работейки с 20 вида насекоми и използвайки най-съвременни способи, изследователите са фокусирани върху хормоните, които отговарят за комуникацията между мозъка и тъканите. Целта е да се открият точните хормони, уникални само за едно насекомо. В последствие са разработени изкуствени субстанции, подобни на естествените хормони, но с обратно действие. Тоест, те предизвикват блокиране на способността на насекомите да оцеляват и да се възпроизвеждат. А същевременно с това самите изкуствени хормони се разпадат в околната среда, без да оставят вредни остатъци.

Генното инжинерство също има своя принос. Геномът на мъжки насекоми е бил модифициран така, че да се възпрепятства естественото производство на хормони за репродуктивност. С други думи, мъжките насекоми нямат желание да оплождат женските. И когато тези мъжки инсекти бъдат пуснати в природата, за да се чифтосват с нормални женски, се получава поколение със „смъртоносна черта“. С течение на времето популацията намалява драстично.

От лабораторията до практиката

По време на проекта е създадена база данни с повече от 5000 насекомни хормона, от които учените са създали много субстанции с потенциал да се превърнат в биоинсектициди. След провеждане на задължителните лабораторни тестове са направени опити и в оранжериини условия, за да се провери как работят новите препарати срещу неприятели, които реално се хранят с растителната маса на зърнени и зеленчукови култури. Следващата стъпка са тестове на открито.

Според Дейвис предстоят още трудности пред иновативните биоинсектициди. Комерсиализирането на такъв продукт е сложен процес, при който трябва да се спазят регулаторните стандарти. Освен това преминаването от фундаментални изследвания към реална употреба на препарата изисква налагането му на пазара. Земеделците също имат своята роля в този процес. Предстои патентоването на продуктите. Създадена е и кампания, която да осигури комуникация с индустрията. Към новите химикали вече има значителен интерес.

В хода на проекта са събрани данни от цял свят, а 25 изследователи са придобили знания и умения в пионерни техникиот функционална генетика до метаболомика и модерно изобразяване. Екипът е работил в тясно сътрудничество с национални агенции, като Министерство на земеделието на САЩ. Резултатите са обсъждани публично с фермери, политици и индустриалци, които също са заинтересовани от създаването на „зелени“ пестициди.

Координатор на проекта е Обединеното Кралство, а участие в него са взели Белгия, Израел, Швеция, Германия, Южна Африка. Цялото финансово вложение от ЕС възлиза на 6 995 053 евро. Работата на учените по NEUROSTRESSPEP е приключила през май тази година.

Повече информация относно проекта можете да намерите на http://neurostresspep.eu

Публикувана в Растениевъдство

Земеделски стопани от региона на Търговищедойдоха на демонстрацията на Тайтън Машинъри България и Agrifac, за да видят в действие високотехнологичната самоходна пръскачка Condor Endurance

Анета Божидарова, Тодор Петров

С прецизен фокус и индивидуална грижа към всяко растение на полето – такава е философията NEED FARMING, зад която застават и започват съвместно сътрудничество две водещи компании за земеделска техника - Тайтън Машинъри България и Agrifac. Когато идеята за предлагане на високо качество е водеща в отношенията с фермерите, сътрудничеството е логично. А високото качество на земеделската техника има за цел да оптимизира разходите в едно стопанство. Това е възможно само чрез внедряване на високотехнологични машини.

Такава е самоходната пръскачка Condor Endurance, която беше пусната в действие в землището на град Търговище, на демонстрация, организирана за българските стопани от Тайтън Машинъри България и Agrifac. Производители от региона бяха впечатлени от нейните технически параметри, които бяха показани на специална презентация от представителят на Agrifac Ларс Стадман.

Обемът на резервоара на самоходната пръскачка Condor Endurance е 8 хил. литра. Работните скорости са от 1 до 36 kм/ч. Пръскачката е с опростен дизайн и е най-леката в своя клас. В комбинация с гуми с височина 217 cм и ширина 710 мм, това осигурява на машината много ниско налягане върху почвата. Високотехнологичната пръскачка Condor Endurance притежава изключително висока производителност.

Помпената система GreenFlowPlus, оборудвана с регулатор за налягане за високи обороти и самопочистващ се филтър, плюс интелигентното местоположение на системата, гарантират изпразване на резервоара по време на пръскане и използване на целия негов обем. Високите скорости на движение и дебит на пръскане на помпата от 380 л/мин осигуряват висока производителност във всяка ситуация. Независимо дали Condor Endurance пръска зърнени посеви с 50 л/ха или картофи с 300 л/ха.

Високотехнологичната пръскачка е лесна за управление. Пълненето на резервоара става посредством системата HydroFillPlus - с най-малко 800 л/мин до 1500 л/мин. Помпата е разположена на подемното рамо под машината и може да се управлява отвън. Големият просвет от земята 125 cм се запазва, когато системата е сгъната под кабината. За пръскане се използва GreenFlowPlus, компактна и лесна за достъп. Управлението на машината е изключително опростено посредством операционната система EcoTronicPlus. С един поглед наблюдавате всички функции и параметри, което прави лесно регулирането на настройките и управлението на машината.

Стопаните от региона на Търговище останаха най-силно впечатлени от възможностите, които пръскачката дава за оптимална работа на полето посредством системата на управление NEED FARMING. Основана на метода на наблюдение и на анализ, тя генерира умните решения на терен. Така се полагат грижи за всяко отделно растение на полето, като се отчитат неговите нужди, вместо за средните нужди на цялото поле. Иновативно и в услуга на хората, които хранят света. Тайтън Машинъри България и Agrifac имат отговори за предизвикателствата в съвременното земеделие.

 

Публикувана в Агротехника

Съобразяването с особеностите на всички свързани с пръскането фактори е задължително условие за постигане на добър резултат 

Агр. Петър Кръстев

Дори най-марковите препарати за растителна защита са толкова ефективни, колкото е високо качеството на тяхното внасяне.

Всеки агроном знае, че ефективната защита на растенията е комплексна и включва няколко пункта: вид на използвания препарат, време на внасяне и не на последно място – техниката, с която се внася (пръска). На пръв поглед тези три фактора са достатъчни, за да се получи добър резултат. Но сега технологията у нас за внасяне на препарати за растителна защита невинаги е на ниво, което означава, че земеделците не притежават задълбочени знания по ефективно пръскане. Това води до загуба на средства и влошаване на екологичното състояние на техните полета. При внасянето на препарати, ефектът, който активното вещество осъществява, представлява само 50% от успеха. Останалите 50% ефективност зависят от: времето на внасяне на препарата, оборудването, регулирането на дюзите на пръскачката и др.  

Какви са резултатите на некачествено внасяне на препарати?

Първо, слаб ефект от продукта, което от своя страна води до неудовлетвореност на ползвателите и резистентност на вредните обекти. Второ, потенциален проблем с остатъчни количества от продукта в почвата, които влияят отрицателно на околната среда. И трето – различна степен на проява на фитотоксичност върху третираната култура.  

За да знаем какъв ефект ще получим от внесените препарати, трябва да познаваме всички оказващи влияние фактори. Преди всичко това са: времето на приложение, механизмът на действие на препарата, дозата на внасяне, възможността за смесване. (Важно е да се знае с какво може да се смесва, защото някои препарати встъпват в антагонизъм, което може да е фатално за растенията. Затова прочитането на инструкциите е задължително). Към набора от фактори ще прибавим: фазата на растеж и развитието на културата, вредоносността на обекта и степента на неговото развитие (праг на икономическа вредност), природните условия (температура, относителна влажност, направление и скорост на вятъра), оборудването, техниката за внасяне на препарата, покритието (повърхност на полето, обем на листната маса на културата), качеството на водата, безопасността (на оператора и на околната среда). А как природните условия могат да намалят ефективността на препаратите? 

Влияние на природните условия на ефективността на препаратите за растителна защита

Вятър – лимитиращ фактор, предизвикващ загуба от препарата при внасяне. А това създава потенциална заплаха за съседните посеви, за замърсяване на водите, за здравето на оператора и др. За да се намали вредното въздействие на този фактор, вече могат да се използват противоветрени дюзи. При пръскане трябва да се следи и стойността на допустимата сила на вятъра, която не трябва да е повече от 5 м/секунда.

Относителна влажност – важен фактор, влияещ на загубата и ефективността на препаратите за растителна защита и тяхната фитотоксичност. Необходимо е да се следи времето в дните, когато колебанията на относителната влажност и температурата на въздуха са максимално благоприятни за внасяне на препарати. В период, когато относителната влажност на въздуха е ниска, а температурата висока, протича интензивно изпарение – това води до намаляване масата на капките до състояние, при което те лесно се отнасят под въздействието на вятъра. По този начин препаратът не попада върху обекта, за който е предназначен. Следва да се има предвид, че повърхността на листата и капките имат еднакъв електрически заряд, но с различен потенциал. Затова капките на работния разтвор и листната повърхност са подложени на взаимно отблъскване. Такава електрическа сила може да се компенсира само с кинетичната енергия на капките, пропорционална на тяхната скорост и маса.  

Целесъобразно е да се отбележи, че за постигане на максимална ефективност от хербицидите, те трябва да се внасят при относителна влажност на въздуха, не по-малка от 55%. При такива условия повърхността на листата ще бъде добре навлажнена, заедно с това изпарението на изпръскваните капки остава слабо. Уместно е да се отчита, че ефективността на повечето пестициди зависи от степента на хидратация на листните тъкани и активността на движение на веществата в растенията, определящи постъпването и действието на химичните препарати вътре в тях. От друга страна, хидратацията на листата и активността на движение на веществата в растенията зависят от съдържанието на вода в почвата.

Установено е, че загубата на инсектициди в отделни случаи може да превиши 99%. С други думи, само по-малко от един процент от внесения инсектицид ще работи по предназначение. Ефективността намалява в резултат на изпарението и отнасянето на разтвора под действието на вятъра, поради непопадането върху обекта, целта на третирането и други фактори.

Температура – оптималната за внасяне на препарати е не по-ниска от 10°С и не по-висока от 25°С.

Като правило, оптималният период за внасяне на пестициди е в промеждутъка от време между 21.00 и 10.00 часа. Особено да се избягва внасянето на препарати за растителна защита в обедните часове.

Цялата статия - четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на земеделеца"

Публикувана в Растениевъдство

Синергия на две активни вещества гарантираща отлична дълготрайна защита на културата. 

Рапицата е една от важните култури, отглеждани у нас. Дългият период на растеж и неблагоприятните атмосферни условия, често правят това растение особено чувствително към плевелите. За постигане на оптимален ефект и гарантиране на чист старт за развитие на културата, третирането с хербициди трябва да се извършва преди или след сеитба на рапицата, още през есента. Третиранията през пролетта са като цяло по-слабо ефективни и трябва да се извеждат по-скоро с коригираща цел. 


Адекватната борбата с плевелите е един от основните фактори, които определят равнището на добива при рапицата, тъй като плевелите имат конкуриращо влияние по отношение на жизнено важните фактори за развитието й и предизвикват силно понижение на биологичния й потенциал. Правилното отглеждане трябва да започне още с подготовката на полето и да премине през избора на подходящ хербицид, който отговаря на най-новите тенденции в растителна защита при тази култура.

Nero Untreated

Нетретирана контрола

Вредата от плевелите е комплексна и е най-силно изразена в ранните фенофази от развитието на рапицата през есента -  месеците октомври и ноември, като силното ранно заплевеляване може да доведе до значителни загуби на добив.


НЕРО™ ЕК е патентована комбинация от две активни вещества с различен начин на действие – петоксамид и кломазон. Взаимодействието на тези активни вещества гарантира отлична дълготрайна защита на културата. 

Nero Effect

Ефект на Неро ЕК

Петоксамид е ново активно вещество в рапицата от групата на хлорацетамидите.  Поема се от кореновата система и листата на поникващите плевели и спира образуването на мастни киселини и клетъчното делене в плевелните растения.


Кломазон се абсорбира от корените и кълновете на плевелните растения и потиска синтеза на хлорофил и каротеноиди, необходими при фотосинтезата.


НЕРО™ ЕК се прилага в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване на култура. За да се постигне добър ефект от приложението на продукта се препоръчва третиранията да се извършват при достатъчна почвена влага. Влажната почва допринася за ускоряване на ефекта от приложение, а внасянето в суха почва може да доведе до забавена ефикасност.


Синергизмът в действието на петоксамид и кломазон разширява спектъра на действие на продукта и повишава ефикасността при контрол на ключови плевели при маслодайната рапица.


НЕРО™ ЕК отлично контролира обикновена ветрушка (Apera spica-venti), видове райграс (Lolium sp.), просо (Panicumtex anum), едногодишна метлица (Poa annua) от житните плевели, както и голям брой широколистни плеви като подрумче (Anthemis arvensis), здравец (Aphanes arvensis), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus), лепка (Galium aparine), видове мъртва коприва (Lamium spp.), видове лайка (Matricaria spp.),видове великденче (Veronicaspp.), както и много други. /на снимките по-долу - нетретирана контрола; ефект на Неро™ ЕК/


След третиране на маслодайната рапица с НЕРО™ ЕК могат да се отглеждат всякакви култури в рамките на обичайния сеитбооборот. 
Като се имат предвид трудностите, пред които са изправени производителите на рапица при борбата с плевелите и все по-голямото значение на качеството на добива върху себестойността на продукцията, НЕРО™ ЕК се появява точно на време като един високоефективен инструмент за борба с ключовите плевели при маслодайна рапица.  


Използвайки НЕРО™ ЕК  земеделските производители получават едно надеждно решение за контрол на плевелите и сигурност за постигане на добри резултати. 

   


Публикувана в Растениевъдство
Информацията е ограничена, но  Horsch Leeb вече тества на полето прототип на автономна пръскачка с работна ширина на щангите 36 м.
Проектът за създаване на автономна пръскачка, върху който компания Horsch Leeb работи от 2017 г. вече е в доста напреднала фаза. Машината е задвижвана от собствен двигател с няколкостотин конски сили. Целта е да се създаде пръскачка, която може да работи на полето абсолютно самостоятелно.
horsch pic 2 ron7581
Едно от основните предизвикателства са неясните правила за автономните машини, които варират в различните държави. Проблем е и транспортирането между отделните площи. Може би компанията ще заложи на концепцията на вече съществуващата машина-цистерна  Shuttle,  за да намали времето за пълнене на резервоара  и за транспортиране на автономната пръскачка.
Заснехме този Shuttle в щаб-квартирата на Horsch в Швандорф, преди няколко дни. Ремаркето на  Fliegl  изглежда достатъчно добро, за да придвижва четириколесна автономна пръскачка между полята. Резервоарът на Shuttle с вместимост 8000 литра може бързо да зареди автономната машина, след което да я остави да работи самостоятелно на полето, докато ремаркето отиде за ново зареждане и се върне.
Публикувана в Агротехника

Цените на семената, средствата за растителна защита, торовете, горивото и смазочните материали остават стабилно високи, докато цените на земеделската продукция през последните години непрекъснато падат. Едновременно с това съществено нарастват рисковете в растениевъдството, предизвикани от активизирането на вредители и заболявания при ключовите земеделски култури, както и все по-осезателните климатични промени. Какво може да направи фермерът в тази ситуация, за да се задържи на крака и да продължи да се развива? Правилният отговор е да работи върху повишаването на икономическата ефективност от всеки декар, особено в сферата на растителната защита.

От какво се формира реколтата?

На първо място това са потенциалът на семената, предшестващите култури и технологията на земеделие. Какво е необходимо, за да се реализира максимално този потенциал?

Тук трябва да се обърне внимание на три основни аспекта – технология на почвообработка и сеитба, система за растителна защита и прибиране без загуби. Фактически системата за растителна защита е основополагащ фактор в разкриването на потенциала на добивите от земеделските култури. И половината от успеха тук зависи от техниката, която ще се използва при пръскането на растенията. Пръскачката трябва да осигурява навременно провеждане на необходимите обработки и качествено внасяне на препаратите за растителна защита. Точно затова ще поговорим.

 

тегсгсигж

Какво означава качество на внасянето на средствата за растителна защита? Това е осигуряване на необходимата норма на декар и равномерно разпределяне на работния разтвор по площта. Площта, както е известно, е ширината, умножена по дължината. Съответно, и разпределянето на работния разтвор трябва да бъде равномерно по работната ширина на цялата щанга и по дължината на работното преминаване на пръскачката.

Какво е необходимо за равномерното разпределяне на работния разтвор по работната ширина на пръскачката?

Стабилна височина на щангата

Разпръскването на работния разтвор става посредством дюзи, поставени по цялата работна ширина на щангата на определено разстояние една от друга (обикновено европейският стандарт е 50 см). Всяка дюза при изливането образува т. нар. огнище на разпръскване, характеризиращо се с определен ъгъл. Като правило при разстояние между дюзите от 50 см огнището на разпръскване е 110 или 120 градуса. Но то има различна плътност на потока (концентрация). В центъра тя е по-висока, а към краищата – доста по-ниска. За да се изравни тази плътност на потока, огнищата на разпръскването трябва да се припокриват. За стопроцентно качество е необходимо стопроцентно припокриване на съседните дюзи. За целта щангата на пръскачката трябва да се повдигне на определена височина от обработваната повърхност и да се удържа стабилно при движението на машината. При разстояние между дюзите от 50 см и ъгъл на разпръскване 110 или 120 градуса щангата трябва да работи на височина 50 см. В противен случай всяко нейно вибриране ще води до нарушаване в припокриването между дюзите. Например, при характерното за много пръскачки люлеене на крилата на щангите нагоре-надолу възникват едновременно два проблема. При падането на крилото дюзите не се припокриват помежду си и се срещат с обработваната повърхност с най-концентрираната част от потока на течността, което води до изгаряне и стрес на растенията. При излитане на крилото нагоре само част от разтвора попада върху целта, а голяма част се отнася, и съответно покрива други участъци или се изпарява. Така главното условие за равномерно разпределяне на препарата по ширината на щангата е стабилно поддържаната височина на щангата по време на движение – 50 см над обработваната повърхност.

IMG 9122

Стабилното положение на щангата по време на движение се осигурява от нейната конструкция, по-точно от основния механизъм – системата за окачване на щангата към рамата на пръскачката. Ако пропуснем всички имиджови наименования на тези устройства, може да отбележим главното – в основата на практически всички има махало. Такова окачване се справя добре със задачата си – да поддържа стабилна височина на щангата над обработваната повърхност при движение, но само на равни терени при движение по права линия. Такива условия има далеч не във всички стопанства. А задачата на всяка техника е да съответства на предлаганите сложни условия на работа, а не обратното.

От няколко години става все по-популярно внедряването на системи за автоматичен контрол на работната височина на щангите. С други думи, ако самата пръскачка не се справя със задачата си да стабилизира щангата по време на движение, то й помага допълнителна система. Електрониката работи заедно с хидравликата на щангата. В електронния прибор се въвежда необходимата височина на щангата от 50 см, а след това ултразвукови датчици, поставени на крилата на щангата, отчитат разстоянието до повърхността. Ако то не съответства на зададеното, дават команда на хидравличния цилиндър на крилото да го повдигне. Но това решение, първо, оскъпява машината, второ, утежнява и усложнява конструкцията й, което означава, че увеличава разходите на пари и време за техническо обслужване. И накрая точността на работа на тази система много зависи от нейните настройки и калибриране, както и от чувствителността на датчиците.

Пръскачката трябва да може да стабилизира щангата при всякакви маневри на трактора, всякакви сложности на релефа и всякакви промени в скоростта, благодарение на правилната конструкция на окачването на щангата.

Равномерно разпръскването

Какво е необходимо за равномерното разпределяне на препарата по дължината на работното преминаване на пръскачката? При еднакво количество на потока (литра в минута) и различна скорост, резултатът на покритие на декар ще бъде различен. При увеличаване на скоростта на движение на участъка ще има по-малко излят разтвор, при намаляване – повече. Съответно изискването към пръскачката е управление на потока при промяна в скоростта –той се увеличава при увеличаване на скоростта и намалява при нейното намаляване.

Днес такава възможност дават електронните системи (контролер заедно с датчик и централен клапан за управление на потока). Но има известни ограничения за подобни системи. Първият ограничител е самата дюза. Диапазонът на нейната работа варира в определен интервал на работното налягане. Вторият ограничител е тракторът, с който се агрегатира пръскачката, тъй като, за да може помпата да подава необходимия поток, тя има нужда от стабилни обороти на силоотводния вал на трактора, а това могат да осигурят далеч не всички модели.

тгсегзсг

Навременно изпълнение на необходимите обработки

Престоят на пръскачката или прекомерно продължителното опръскване води след себе си загуби на химически препарати, време, разходи за труд и амортизиране на техниката, намаляване на качествата и обема на бъдещата реколта. Поради това фермерите трябва да оценят възможностите на наличните в стопанството пръскачки и да реагират навреме на всеки проблем. Това зависи от надеждността на техниката и нейната производителност.

Ще разгледаме значимостта на характеристиките на пръскачката с примери при внасянето на всички групи пестициди.

Внасяне на хербициди

Много показателно е своевременното внасяне на хербициди при слънчоглед и царевица. Само седмица след появата на растенията на царевицата всеки ден съвместна вегетация с плевелите на едно поле означава минус 18,8 кг от декар. А при слънчогледа това е още по-критично, тъй като, ако почвеният хербицид не се внесе или се внесе със закъснение, широколистните плевели няма да могат да бъдат унищожени с хербициди. Свръхчувствителна към съвместна вегетация с плевелите е и царевицата.

Внасяне на фунгициди

Особеност при внасянето на фунгициди е тяхната различна ефективност на различните стадии от откритото заболяване. А именно – на първия стадий от заразяване с патогени внесеният хербицид ще бъде 100% ефективен; при 5-процентно проявление на болестта ефективността на препарата спада до 75 на сто (при платени за него 100%); при 10-20 процентна проява на болестта фунгицидът ще работи едва наполовина. При това загубите в този случай се измерват не само с изразходваните за закупуването на препарата пари, но също с качествени и количествени загуби, което е несъизмеримо повече.

Внасяне на инсектициди

Загубите на реколта при невнасяне на инсектициди или внасяне със закъснение могат да струват 100 процента загуба на реколтата.

Ася Василева

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта