Те гарантират нейната ефикасност дори при неблагоприятни условия

Извеждането на растителната защита не е единственото, но несъмнено е сред най-важните мероприятия през вегетацията на културите. Успешното опазване от болести, неприятели и конкуриращи културното растение плевели има водеща роля при формиране на добива. Често неуспехите се дължат на лимитиращи фактори като кратки агротехнически срокове, неблагоприятни метеорологични условия (валежи, ниски температури, засушаване и т.н.), проблеми с техниката и други. Поради тези причини е от изключителна важност да се предприемат всички необходими мерки за повишаване на ефективността на използваните препарати, особено в случаите, когато са налице патогени, изпусната фаза на плевели или силно нашествие на неприятели и е необходима незабавна намеса, и максимално бърза ефикасност.

Какво можем да направим в тези случаи?

Възможностите за повишаване на ефективността при извеждане на растителна защита се свеждат до завишаване на препоръчителните дози, което може да доведе до силна фитотоксичност и негативен ефектили използването на продукти като добавка, които улесняват и подобряват проникването на използваните пестициди в растението (адюванти).

Какво представляват адювантите (прилепители)?

Адювант/прилепител (от латински “adiuvere” - допринасям, подпомагам) е спомагателна субстанция, която, добавена към работния разтвор, подобрява биологичната ефикасност на препаратите. Обикновено действието им се характеризира с изменяне на физическите качества и улесняване на клетъчното проникване на активната субстанция. Съществуват различни видове адюванти според тяхното предназначение (прилепители, сърфактанти, pH регулатори, лепила и др.) и механизъм на действие (молекулоносители, омокрящи агенти, pH коректори, антиразпенители и други).

Как действат адювантите?

Обикновено адювантите се явяват като преносител на продуктите използвани в работния разтвор (пестициди, течни торове и други), улеснявайки тяхното проникване през клетъчната мембрана, което допринася за по-бързото и лесно усвояване на активните субстанции и увеличаване на тяхната ефикасност. Начинът на действие на прилепителите се определя основно от състава им (алкохоли, органо-силикони, растителни масла, алкилови производни и др.). 

1. Естери на мастни киселини (растителни масла) - взаимодействат с клетъчната мембрана, като по този начин изменят пропускливостта й и улесняват проникването на използваните агенти.

2. Алкохоли - подобряват стабилността на пестицидите в работния разтвор. характеризират се с повишаване ефективността на хербицидите дори и при неблагоприятни условия (засушаване, високи и ниски температури, други).

3. Алкилови производни и органо-силикони - изменят качествата на работния разтвор, намалявайки повърхностното напрежение и подобряват омокрянето при пръскане. Въздействат върху “избирателната пропускливост” на клетъчната мембрана и улесняват проникването на използваните агенти.

Прилепителите намаляват повърхностното напрежение, подобряват прилепването и осигуряват равномерно разпределение на работния разтвор върху повърхността на растенията, като същевременнно намаляват риска от отмиване при валеж и силна роса. 

В практиката, адюванти са включени във формулацията на някои от пестицидите, а за други е препоръчано добавянето им към работния разтвор, като е възможно на етикета да е описан и подходящия вид адювант. Ето защо е необходимо внимателно да се следват инструкциите на етикетите на продуктите. 

При приложението на адюванти е важно да се знае, че неправилният избор на продукт, може да намали ефективността на използваните активни субстанции. Затова консултирането със специалист при подбора им е препоръчително.

Публикувана в Растениевъдство
Компанията си партнира с канадския производител Carbon Bee, за да разработи полска пръскачка, която използва изкуствен интелект, за да открие и третира единични плевели
 
Наречена i-Spray, концепцията на прототипа е основана върху монтираните на щангата сензори, които сканират растенията за плевели. Получените изображения се обработват от компютър, които изпраща сигнал да се отвори или затвори конкретна дюза, за да бъде третиран плевела точково. Целта е да се разработи система, която да извършва всичко това много прецизно при работна скорост от 15 км/час.
 
Първоначалните изчисления сочат, че по този начин може да се спести до 80 на сто от работния препарат, а технологията поставя и основите на пътя, по който да се реши проблема с резистентността на растенията към хербицидите.
 
Засега няма информация кога i-Spray ще излезе на пазара, нито каква ще е цената й. 
ispray detection
Публикувана в Агротехника

Проблемите съпътстват есенниците още от поникването им. Препоръчват се две, а при обоснована необходимост и три фунгицидни пръскания, но направени навреме и с подходящи препарати

Агр. Петър Кръстев

Вече се усеща, че краят на зимата наближава, но това буди още по-големи тревоги у зърнопроизводителите. Никак не ги успокояват и непрекъснатите уверения от страна на специалистите (предимно от търговските фирми), че посевите наваксват закъснението и ще излязат от зимата в оптимална фаза. Защото опитните очи на земеделците, които се занимават със зърнопроизводство, виждат картината по друг начин и то не през розови очила.

Природата не търпи празно пространство и в случая – в черните доскоро ниви, в празните пространства се настаниха плевели. Те, както всички знаем, са много по-адаптивни от културата и бързо се развиват, което доста ще усложни борбата. Защото, докато дойде времето за пръскане, със сигурност плевелите ще са прераснали.

Но не само плевелите ще създават проблеми в посевите със зимни култури. Тази година, повече от всяка друга, и болестите рано се настаниха. Това почувствахме и ние, в редакцията, – притеснени земеделски производители ни се обаждат непрекъснато, пишат ни писма, изпращат ни снимки с болни растения с молба да посредничим и да предупредим колегите им за опасностите.

Оказва се, че заразата с кафява ръжда по пшеницата е вече факт и то не от сега, а още от есента, с поникването на пшеницата. По този повод потърсихме за коментар компетентното мнение на доц. Петър Чавдаров от Института по растителни генетични ресурси в Садово.

Експертът подчерта, че поради топлата есен и подходящите температури е наблюдавано много ранно заразяване с кафява ръжда още от есента. Дори някъде (където посевите са поникнали навреме) се е наложило есенно третиране с фунгициди. Заразата тръгва от самосевки, върху които заболяването се съхранява и оттам инокулира съседни посеви с житни култури. Нападат се предимно посеви с чувствителни сортове, където агротехниката е занижена, има прекомерно азотно торене, не е спазен сеитбооборотът и др. фактори. В момента това, което наблюдават земеделците, са уредоспорите и мицелът на гъбата, с които заболяването презимува, но на този етап не могат да се предприемат някакви мерки. Според доц. Чавдаров, независимо че болестта е най-агресивна малко преди изкласяване, наличието на зараза от есента може да причини силно нападение още в края на март и началото на април при покачване на температурите над 20С и чести превалявания. Затова препоръката на фитопатолога е: стопаните трябва да са много внимателни и след 15 – 20 март и да правят непрекъснати обследвания на посевите всяка седмица. Според специалиста е несериозно някой зърнопроизводител да смята, че ще мине без пръскане. Дори едва ли ще е достатъчно само едно пръскане, за да се предотвратят инфекциите. Защото освен кафява ръжда, при очертаващото топло време, доцентът прогнозира, че ще се развият и други болести. Затова той препоръчва две, а при обоснована необходимост и три фунгицидни пръскания, но направени навреме и с подходящи препарати. Освен болестите, голяма е вероятността слабите посеви да бъдат и в по-голяма степен нападнати от неприятели. Затова, предвид необичайната за есенниците година, повече от всякога е необходимо зърнопроизводителите да търсят и компетентната помощ на независими добри специалисти, за да вземат най-правилните и навременни решения за посевите.

Публикувана в Растениевъдство

Интегрираната борба с вредителите (IPM) ще играе водеща роля в селскостопанския сектор на Обединеното кралство, след като напуснат Европейския съюз.
Британският национален съюз на земеделските стопани предупреди фермерите, че 42% от стопанствата ще бъдат нерентабилни, ако преките плащания бъдат загубенислед като Великобритания излезе от ЕС.
За да се противопостави на това, производителността на всяка ферма трябва да се увеличи с 10% или повече, но със запазване на ангажимента за опазване на околната среда.
Интегрираната борба с вредителите е практика, основана на мониторинг и контрол на вредителите, като се използват различни методи за биологична защита, когато агрохимията (в случаи с растениевъдството) и антибиотиците (в случаи на животновъдството) могат да се използват само, когато е абсолютно необходимо.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
 
Тя е наречена GUSS  (Global Unmanned Spray System) и е създадена от калифорнийската компания Crinklaw Farm Services. Машината се задвижва от двигател Cummins.
Създателите на GUSS са си поставили за цел да решат проблемите с липсата на работна ръка в земеделието и да осигурят на земеделците повече печалба с увеличаване на ефективността, прецизността и безопасността на работата. Използвайки комбинация от GPS,сензори и софтуер, един човек може до управлява до 10 GUSS пръскачк, които работят на различни места.
GUSS е 100% автономна. Пръскачката има мощност от 173 к.с. и система за рециркулация EGR.
Гари Томпсън, маркетинг директор на Crinklaw Farm Services, казва " Философията на GUSS е базирана на иновацията, ефективността и производителността. Създадохме машина, която може да пръска културите ден след ден, ред след ред. За нас 2019 г. ще бъде много вълнуваща, започваме производството на пръскачките в завода ни в Кингсбур, Калифорния, и ще ги продаваме в целия свят".
Вече са произведени 7 пръскачки GUSS. Засега те са предназначени само за овощарство, но се очаква и пускането на версия за полски култури.  

 

Публикувана в Агротехника

Предстои внедряване на иновативни продукти с нови молекули, които са с непознат досега механизъм на действие

Интервю на Петър Кръстев

За да научим повече подробности за продуктите, които ще предлага през новия сезон екипът на Corteva Agriscience™, на срещата в Правец разговаряхме с Иван Дражев – Продуктов мениджър в новосформираната компания.

 • Г-н Дражев, кои бяха гостите на Corteva Agriscience™ на срещата семинар в Правец и каква беше целта на събирането?

 • На семинара в РИУ Правец присъстваха земеделски производители от Северна България – от Велико Търново до Видин, и от Южна България – от София до Стара Загора. Целта ни беше да представим фирма Corteva Agriscience™ и да информираме земеделците какво ще предлага тя на българския пазар. На практика Corteva Agriscience™ е фирмата, която в света на глобализацията ще предлага хибриди семена от полски култури и решения за растителна защита.

 • В сегмента семена и досега, в рамките на Пионер Семена България, вие бяхте пазарен лидер при царевичните и слънчогледовите семена. Имате ли амбициите тази тенденция да продължи и в структурата на новата фирма?

 • Да, при царевицата ние сме безапелационен пазарен лидер, особено с хибридите от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, които имат изключително висок добивен потенциал както във влажна, така и в суха година. Характерното е, че през 2018 година повече от 50% от продажбите на царевични хибриди на Пионер бяха от тази линия.

 • В тази връзка в новия сезон ще предлагате ли нови хибриди царевица?

 • Ще предложим на фермерите пет нови хибрида царевица на базата на демонстрационните опити, които правим на големи полета и на много места в България. Всеки един регионален агроном на Пионер Corteva има минимум по 5 – 6 опита с царевица и по 5 – 6 със слънчоглед. Това прави резултатите достатъчно представителни и земеделците могат да ги видят във всеки един регион.

 • Как стоят нещата при слънчогледовите хибриди?

 • Отново сме номер №1 – безапелационен пазарен лидер в продажбата на слънчогледови семена. За трета поредна година пазарният ни дял се повишава устойчиво. Имаме хибриди за всички технологии на отглеждане, разбира се, конвенционалната технология е с нова селекция, която е на български селекционер, работещ в Пионер. При ExpressSun™ технологията, Пионер е в буквалния смисъл на думата пионер за тази технология и е абсолютен пазарен лидер – около 92 – 93% за този сегмент. Тази година внедряваме още един Express® хибрид, който става както за първа, така и за втора култура. Ще предложим и два конвенционални, плюс един конвенционален високоолеинов хибрид. Предвид това, че цената на високоолеиновия слънчоглед е по-висока, поради бонуса, който се дава за олеиновата киселина, догодина със сигурност ще има повишено търсене на тези слънчогледи. Така че, реагираме навреме и отговаряме на търсенето. А земеделците, които гледат линолови конвенционални слънчогледи, имат възможност да изберат хибрида, който в България тази година е дал най-висок добив от всички хибриди на Пионер и от всички конкурентни, отглеждани в страната.

 • Corteva Agriscience™ обединява продуктите на две от най-известните досега компании за растителна защита. Какво да очакват земеделските производители в този също много важен в производството сегмент?

 • Първо, в житни култури имаме три пълни решения за широколистни плевели. Това са хербицидите Дерби® Супер Едно с второ търговско име Ланселот™, Старане™ Голд и Мустанг®.Решенията ни са три, защото всеки един хербицид може да се използва в конкретна ситуация в полето с пшеница или с ечемик. Дерби® е класически хербицид за контрол на широколистни плевели, вкл. устойчиви на хормоноподобните препарати. Старане™ Голд е хербицид със същия спектър на контролирани плевели като Дерби® Супер Едно, но с тази подробност, че е много добър за прераснала лепка след 4 – 5-и прешлен. Той е перфектно решение и срещу повитица, приложен включително в късна фаза. Третото решение – Мустанг®, е с абсолютно същия спектър на действие като първите два. Но характерното за него е, че дава перфектно, евтино и бързо решение за самосевки от технологична рапица и технологичен слънчоглед, вкл. в напреднала фаза. В случай че Старане™ Голд и Мустанг® не се използват в пшеница и ечемик, могат да се приложат и в царевица към същото спектрално заплевеляване.

 • А какво ще предложите за борба с болестите при пшеницата?

 • Предлагаме един известен в практиката фунгицид, а именно – Алегро® /на фирма BASF/. През 2019 ще предлагаме хербицида Корело® Дуо 85 ВГ, който контролира всички най-важни едногодишни житни, вкл. видовете бромус, които са 5 – 6 вида, див овес, раиграс в ранни фази, плюс целия спектър от широколистни плевели. Продуктът е перфектно решение за смесено заплевеляване в пшеница, ръж и тритикале. За борба с неприятелите при житните култури предлагаме органофосфорните инсектициди Релдан™ и Дурсбан™– продукти, които са класика и са се доказали във времето.

 • Какви са технологичните решения в растителната защита при царевицата?

 • При царевицата предлагаме три технологични решения за смесено заплевеляване. Първото е Виктус® ОД, на база акт. в-во никосулфурон. На пазара има много препарати, съдържащи това активно вещество, но нашият продукт е в специална формулация с маслена дисперсия за много по-бързо абсорбиране от плевелите. Той контролира целия спектър от едногодишни житни плюс балур от коренища и някои широколистни плевели.

Имаме два хербицида за пълен контрол на всички най-важни едногодишни и многогодишни както житни, така и широколистни плевели. Това са Ариго™ и Принципал™ Плюс 66.5 ВГ. Разликата между двата е, че Ариго™ може да се прилага до 8-и лист на културата, а с Принципал™ Плюс може да се третира до 6-и лист на културата. От друга страна и двата са подходящи за технологично третиране на царевицата и без почвени хербициди в случаи, когато плътността от плевели не е голяма.

 • Вероятно арсеналът ви от продукти включва и рапица?

 • Предлагаме два хербицида – Лонтрел® 72 СГ и Галера™ Супер. Разликата е, че Лонтрел® контролира основните широколистни плевели, но не контролира някои плевели като ефемери и див мак. Проблемът с ефемерите и дивия мак в рапицата го решаваме с Галера™ Супер. Специално тази есен той показа много добър ефект, вкл. и срещу есенно поникнала бяла куча лобода, която е с обилен восъчен слой. Добре е, че земеделците се вслушаха в нашите препоръки за задължително използване на прилепител.

 • Какво ще предложите в специалните култури – лозя, овошки и зеленчучи? Има ли нови продукти при тях?

 • Имаме набор от фунгициди както за обикновени, така и за брашнести мани и за сиво гниене. Тези продукти са много добре познати от производителите, затова аз искам да обърна внимание на новостите, които ще навлязат през следващите години. Corteva разполага с много нови молекули, които предстои да бъдат внедрени в практиката. От 1998 г. досега не е имало нова молекула за борба с широколистните плевели при пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес. 2020 г ние ще внедрим в практиката молекулата, наречена арилекс, която ще бъде комбинирана с различни активни вещества в пшеница и в рапица. Продукт със същото активно вещество ще може да бъде използван и за вегетационно пръскане на слънчоглед за контрол на широколистни, в т. ч. и на кръстоцветни плевели. Това ще е една универсална молекула, защото става и за житни, и за широколистни култури с изключение на царевица. Тя има съвършено нов, различен механизъм на действие от досега ползваните молекули за широколистни плевели. Имаме и нова молекула за контрол на болести в житни култури – етинатрек, първата от съвършено новата химическа група пиколинамиди. Последната група фунгициди бяха от т. нар. група SDHI, така че ние вече имаме нова химична група с различен механизъм на действие. Тя ще бъде комбинирана или с триазол и/или със струбилуринова молекула за третиране на житни култури.

 • Какви новости предвиждате при царевицата?

 • Имаме нова молекула, която ще контролира както житни, така и широколистни плевели в царевица. Тя ще бъде комбинирана с внедрени преди това в практиката хербициди, така че ще имаме двукомпонентни хербициди за пълен спектър на всички плевели в културата. Ще предлагаме хербицид и за третиране на ориз срещу всички плевели, които се развиват в оризищата, вкл. и срещу киселите треви.

 • Несъмнено предстои внедряването на много иновации?

 • Да, и още нещо много впечатляващо – ще имаме нов фунгицид с пълно системно действие. През последните 40 години няма внедрена нова молекула с пълно системно действие за обикновените мани. Новата молекула, която ще бъде внедрена, е с името Зорвек. Тя ще контролира всички обикновени мани по най-важните култури – лозя, зеленчуци, картофи. Зорвек ще бъде комбинирана с други активни вещества, защото това е задължително условие в практиката.

 • Разбрахме, че вече имате фунгицид със системно действие за сиво гниене. Мисля, че в практиката отдавна се очакваше появата на такъв продукт.

 • Най-новият фунгицид Донтелис, който ще бъде на пазара през 2019, е с активно вещество карбоксамид от групата на SDHI и ще контролира видовете гниене – сиво гниене, кафяви гниенета, листни петна, листна плесен, брашнеста мана, струпясване. Хубавото при тази група химични вещества е, че имат и т. нар. допълнителен стимулиращ зелен ефект. Предимство на продукта е и късият карантинен срок от три дни.

Публикувана в Растениевъдство
Бумът на дроновете за земеделието в Китай открива нови възможности и за производителите на безпилотни апарати и за производителите на средства за растителна защита. Чен Тао, маркетинг директор на една от най-известните китайски компании за производство на дронове  DJI, разказва за читателите на "Гласът на фермера" за това как се развива производството в този отрасъл в КНР.
chyen tao
 
- Според данните от септември 2018 г. агродроновете на нашата компания обработват над 6, 67 млн. ха земеделски земи. Общата площ на обработваемите земи в Китай е 134, 8 млн. ха. Обслужването на токаво огромно количество земеделска земя от техниката на една фирма  говори за безусловния ни успех и за широкото разпространение на агродроновете в Китай. Това може да се нарече нова ера в земеделието.
Пред играчите в сектора се отварят различни перспективи. Например, за да продължим оптимизирането на службата ни за растителна защита на земеделските култури, през настоящата година DJI сключи сътрудничество с известни изследователски институти и компании.
През първата половина на годината DJI подписа договори за сътрудничество с водещи световни производители на препарати за растителна защита като Syngenta, DowDuPont и BASF за производството на специализирани продукти, за да може да се повишава ефективността на прилагането на пестициди с помощта на земеделски дронове. Такива продукти трябва да имат по-малко отнасяне и отскок по време на обработката от въздуха.
 
Цялото интервю четете в следващ брой на вестник "Гласът на фермера".
Публикувана в Агротехника
Канадски учени са установили, че попадащите в почвата минерални торове могат да се натрупват с времето, а последствията от това да бъдат установени едва няколко десетилетия по-късно. В ново изследване, проведено от спеиалистите  от Университета в Монреал и Университета Макгил е определено максималното количество вещества, които се натрупват в почвата преди да попаднат в низходящите екосистеми.
Оказва се, че средно една миля от полето може да задържи до 1, 8 хиляди фунта фосфор (2,1 тона фосфор на 1 кв. км.).
Фосфорът се отнася към основните вещества, ускоряващи развитието на растенията, но неговият излишък може да доведе и до ненормална активност в растежа на водораслите, което в крайна сметка нарушава екосистемата и води до замърсяване на околната среда.
Освен влиянието на минералните и органичните торове учените са отчели и въздействието на отпадните води.
Сравнявайки въздействието на фосфора върху различни поля, всяко от които със своя уникална история, учените са успели да определят преломният момент, след който натрупаните вещества започват да попадат в подпочвените води.
"Мислете за земята като за гъба. След известно време гъбите, които попият твърде много вода, започват да протичат. В случая с фосфора почвата го поглъща година след година, изчерпвайки попиващите си възможности", обясняват специалистите.
И тъй като почвите, пренаситени с фосфор са вече твърде много в цял свят, учените тепърва трябва да разработят методи за извличането на вече намиращия се в почвата фосфор за повторно използване, вместо непрекъснато да се внасят нови дози от това вещество.
Публикувана в Растениевъдство

Изследователи разработват нова методика, която ще позволи в бъдеще оптично разпознаване на плевелите с помощта на комбинирането на задвижваща система и лазарно базиран механизъм за отстраняването им. Това пише специализираният портал topagrar.com.  Използването на подобна иновативна система ще позволи по-бързото и прецизно селектиране на плевелите и по-ефективната борба с тях. Употребата на химикали в растителната защита в момента е подложена на оживени обществени дискусии, а в същото време от години насам се увеличава броят на различните гъбични неприятели и плевели, които не реагират на препаратите.  Това от своя страна води до увеличаване на самосъзнанието на обществото за това, че борбата с тези неприятели трябва да става все по-целенасочена като се редуцира употребата на препарати за растителна защита и заради негативното им въздействие върху околната среда. Със своята нова прототипна разработка учените от лазерния център на германския град Хановер се причисляват към усилията на научната общественост да допринесе не само за промяна на нагласите, но и за практическо приложение на иновациите в растителната  защита. Проектът им е подкрепен финансово с 315 хил. евро от Германската федерална фондация по екология.

Предвижда се в модула да бъде вградена система за оптично разпознаване на плевелите с помощта на лазер, комбинирано с възможността за тяхното унищожаване. Цялата система ще е интегрирана с механизъм за задвижване. Ползата от употребата на лазерното лъчение за борба срещу плевелите посредством топлината им е доказана с редица опити, като това което е липсвало за прилагането на подобна иновативна  система  на практика до момента е бил силен източник на постоянно лазерно излъчване и функциониращ демонстративен задвижващ механизъм.

Системата вече е показала, че с помощта на лазерното облъчване може много прецизно да се отстраняват избраните плевели чрез стопяване на центъра на растежа на плевелите, без обаче да засягат културите. Това ще доведе до селективна борба с плевелите чрез оптимално дозиране на ресурсите като електричество и да се прекрати използването на вода и различни емулгатори при третиране на растенията с химикали.

Експертите от Германия очакват, че прототипът може да се появи на пазара едва след като премине сегашния етап на прединдустриални опити с демонстративния прототип. Изгледите това да стане възможно най-скоро са големи, още повече, че към проекта са привлечени няколко германски технологични компании.

 

Публикувана в Растениевъдство

Корпорацията Platform Specialty Products (NYSE: PAH) обяви днес, че се е съгласила да продаде своя агробизнес под марката Arysta LifeScience на UPL Corporation Ltd

Сделката ще създаде нова мощна агрокомпания, която се очаква да стане петият по големина доставчик на препарати за растителна защита в света. Заедно UPL и Arysta ще формират компания, ориентирана към решения, с пълна гама продукти за широк спектър култури.

Очаква се транзакцията да приключи в края на 2018 г. или в началото на 2019 г.

Като собственост на Platform Arysta процъфтя като компания и се разви в глобален мащаб чрез поредица от допълващи се придобивания, удвоявайки своя нов продуктов асортимент чрез значими инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и развивайки екип от световна класа, който продължава да увеличава значително продажбите и печалбите.

UPL е една от най-бързо развиващите се компании на пазара на продукти за растителна защита днес, която стартира през 1969 г. като индийски производител на агрохимикали, а днес е вече успешна мултинационална компания с широко портфолио от маркови продукти. С допълващата се комбинацият от отличната компетентност на UPL в производството на активни вещества и иновативния R&D двигател и технологични партньорства на Arysta, новата компания ще може да предложи на растениевъдите цялостни, конкурентни и диференцирани решения, като по този начин ще се превърне в комплексен доставчик за клиентите на ключови селскостопански пазари.

Освен това обединеният бизнес ще разшири достъпа си до пазара и ще укрепи дистрибуторските си мрежи, достигайки до милиони фермери в над 100 страни. Яй Шроф, главен изпълнителен директор на UPL, заяви: "Arysta има несравним опит в разработването на специализирани локални приложения, с което допълва нашите диверсифицирани решения за защита на културите на полето и прибраната продукция. Заедно като "Новата UPL", можем да изпълним мисията си да бъдем водещ световен доставчик на цялостни решения за растителна защита, предназначени да гарантират дългосрочното изхранване на света ".

Диего Лопес Касанело, президент на Arysta заяви: "Днешното съобщение е огромен вот на доверие в Arysta и нейния екип. Двете компании силно се допълват. Мащабът и възможностите на новата компания ще генерират значителна стойност за производителите, дистрибуторите и партньорите в иновациите. Тази сделка бележи началото на вълнуваща нова глава. "

Arysta LifeScience е глобален доставчик на иновативни решения за растителна защита и повишаване на добивите за различни култури и приложения. С повече от 250 активни вещества, Arysta LifeScience се фокусира върху разработването, формулирането, регистрацията, маркетинга и разпространението на продукти за растителна защита със специални приложения, включително обеззаразяване на семена и биостимулатори. Компанията има почти 3400 служители в повече от 60 държави, като приходите й за 2017 г. възлизат на близо 1,9 милиарда щатски долара.

Arysta LifeScience понастоящем е собственост на корпорацията Platform Specialty Products (NYSE: PAH), глобален и диверсифициран производител на високотехнологични специализирани химически продукти (www.platformspecialtyproducts.com).

За повече информация относно Arysta LifeScience посетете www.arystalifescience.com

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта