Инспектори по растителна защита към Областните дирекции по безопасност на храните извършат внезапни проверки при земеделски стопани и лицата, извършващи специализираната растителнозащитна услуга  „Третиране с продукти за растителна защита на семена за посев”. Проверките са във връзка със сеитбата на есенниците и контрола върху спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията.

По време на инспекциите се следи за съхранение и употреба на неразрешени продукти за растителна защита, употреба на забранени продукти за растителна защита, съхранение и употреба на нерегистрирани торове и неорганични торове с маркировка „ЕО тор“, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете. БАБХ

Публикувана в Бизнес

Предвижда се забрана за търговци, които рекламират препарати за растителна защита, обвързваща фермерите с необосновано увеличение на употребата на подобни препарати върху единица обработваема площ. Това е записано в проекта да промени на Закона за растителната защита, внесен в Народното събрание от група народни представители. За да се засили контролът при продажбите на средствата за растителна защита, аптекарите трябва да са най-малко със завършено средно специално образование или да имат завършен курс от 80 часа в тази област.

При продажба на пестициди, фунгициди и др. средства за растителна защита лицата трябва да притежават удостоверение за подобна търговия. Продавач консултанти могат да бъдат само хора с више агрономическо образование. Преминалите 80-часовите курсове нямат право да извършват консултантска дейност.

С промените в закона се въвежда ред, с който фермерите ще доказват, че намаляват употребата на средства за растителна защита. Така нареченото интегрирано производство е важно условие при получаването на зелени плащания.

Всеки фермер може да докаже, че намалява употребата на химическите средства за растителна защита с воденето на дневник от полето, както и с фактури за купените препарати за борба с вредителите.

Научните институти съвместно с браншовите организации ще подготвят и съответните технологии за растителна защита, доказващи интегрирания подход.

Тези технологии ще бъдат съгласувани с Българската агенция по безопасността на храните.

Предвижда се законът да влезе в сила половин година след неговото обнародване в „Държавен вестник”.

Публикувана в Растениевъдство
След дълги преговори страните най-накрая постигнаха споразумение - германската компания ще плати за всяка акция на Monsanto 128 щатски долара като общата изплатена сума става 66 млрд щатски долара (58,7 млрд евро), съобщи компанията от Лерекузен днес. Това е най-голямата сделка за поглъщане в историята на Германия.
С това Bayer става най-големият производител в света на агрохимическа продукция. Оборотът на концерна ще се увеличи от  с 46,3 млрд до  60 млрд евро.
Публикувана в Растениевъдство

Фермерът Уйл Аткинсън, собственик на ферма Бек Хил, Йоркшир, Великобритания, наскоро купува високотехнологичен дрон за ползване както в неговата ферма, така и за да предлага изготвяне на картографски услуги и на други земеделски производители.

Във фермата Бек Хил, лисичата опашка се увеличава през последните 20 години. Аткинсон казва, че в момента от 5 до 10 процента от тбработваемата му земя е запевена.

При много англиски стопанства доминираща форма на лечение е Атлантис (йодосулфрон + мезосулфурон), използван в продължение на дълги години. Въпреки това, Аткинсън смята че ефикастността му се колебае в последните реколти и препаратът вече не е толкова ефективен.

След наблюденията си фермерът преминал от използването само на Атлантис към спасителна формула състояща се от Либератор (флуфенацет + ДФФ) и Авадекс (триалат). Отстраняването на Атлантис също намалило и цената за препарати.

Агрономът Патрик Стивънсън казва : „Ние спряхме третирането с Атлантис, защото за нас, то е много скъпо и ефективността му намалява. Атлантис само забавя растежа на плевелите и не ги унищожава напълно“.

Аткинсън опитал да използва традиционни методи за отстраняването на лисичата опашка, но заради естеството на почвата и локацията си той не е постигнал успех.

Той казва: „Опитахме ротационна оран на почвата, но без голями успехи, тя е предимно глина, така че полето бързо се втвърдява. Заради тежката почва броят пролетните култури е ограничен, защото отнема време за обработване на земята.“

Въпреки тези предизвикателтва Аткинсън планира сеитба на пролетният ечемик на една осма от обработваемата си земя с почвопокривни култури.

Докато експериментира с технологиите за почвообработка, той също планира драстично да промени своя подход към хербицидите.

В най-добрия случай засега можем да контролираме 85% от плевелите с химични средства, обаче знаем че ни трябва 98% контрол, за да можем да продължим. В момента намираме нови заразени зони, дори след цялата обработка. Така че през май се налага да обхождаме нагоре и надолу по полето, опитвайки се да се напръскаме с глифосат и естествено пропускаме някои места. С нашия нов подход искам да се отарва от тези пропуски.“, казва Аткинсън

Този иновативен подход е използването на дрон за разпознаване и показване на плевелите във фермата.

Всяка трева съдържа собствен инфрачервен отпечатък. Използвайки специална екипировка можем да засечем този инфрачервен отпечатък, да го идентифицираме и да открием растение с подобен опечатък на полето“ казва Аткинсън.

Процесът на разпознаване на този растителен отпечатък се нарича truthing(идва от англ.ез. „истина“). Този процес често е използван от Аткинсън и неговите агрономи.

Записването на кординатите на плевелите позволява на дрона да разпознае местонахождението на други плевели от същия вид на цялото поле, създавайки карта с проблемните точки.

Аткинсън използва този подход, за да разпознае плевелите между септември и август, използвайки тази информация той създава карта на плевелите за всяко поле.

Ще увелича площта за пръскане на картата, за да се съобразя с разпространението на лисичата опашка, както и с вятъра и птиците“ казва той. „Ще използвам тази карта за целенасочена борба с проблемните зони“

Това позволява на фермера с точност да фокусира разпръскването на глуфозата само в проблемните точки през пролетта и да спести от химикалите.

Дронът заедно с камерите и софтура струват изключително скъпо, но Аткинсън вярва, че по този начин ще намали разходите си в бъдеще.

Вместо да харчим 150 паунда на хектар, получавайки 85% контрол, ще харчим по 5паунда на хектар в слабозаразените зони и ще получим близо 100% контрол.“ Казва земедлският производител.

Естествено това идва с висока цена, защото губим част от продукцията на по-силно заразените места, но за да „хванем бика за рогата“ трябва да вземем трудни решения“ казва Аткинсън.

Ще е смело да кажем, че с този подход ще можем да се отърве от плевелите завинаги, но фермерът смята, че ще е възможно ако продължава да бъде последователен и има търпение.

Предизвикателствата

За да се увери, че подходът на Аткинсън към плевелите е ефективен, е от изключително значение растенията да не придобият резистентност срещу глифозата. За да намали този риск, той избягва използването му в ниски количества. „Винаги сме сигурни, че ще използваме големи дози глифозат през цялото време“ казва фермера.

Въпреки невероятната способност на разпочнаване на индивидуални плевели на полето, точността на Аткинсън е ограничена от размера на пръскачките. „Типичните пръскачки са от 24 до 36 метра широки, така че дори с по-усърдно пръскане не можем да увеличим точността на покритие на обичайните секции, които са между 1,5 и 6 метра широки“ казва Аткинсън.

Така че ще се опитаме да увеличим точността със индивидуални по-малки разпръсквачи, с които да обрботваме по-малки площи.“

Той разбира, че събирането на информацията е неговото най-голямо предизвикателство и предвижда, че ще отнеме до 3 часа между събирането на данните и подаването на адекватна информация към пръскачките, така че времето може да стане потенциален проблем.

Въпреки че земеделската индустрия винаги е била добра в събирането на данни, да знаеш какво да правиш с тези данни може да е предизвикателство. Аткинсън полага неимоверни усилия да използва събраните данни по възможно най-оптималния начин. „Трябва да съм много внимателен, да не стана само събирач на данни, вместо да ги използвам на пълният им потенциал“, казва земеделският производител.

Аткинсън от години използва различни иновативни методи за обработка на земята си и дронът идва като логична следваща стъпка.Това определено не е намалило неговите разходи, но получава много данни и информация за това, което е постижимо в обогатяването на реколтата му и взимане на най-оптималните решения за бъдещи стъпки, който да увеличат продукцията и да му донесат печалба.

Множеството приложения на дрона

Освен че може да рзпознава плевелите, дронът също така може да засече и ранните стадии на заболявания при растенията, вярва Аткинсън. „Сензорът, наречен мултиспектрална камера е способен да прави снимки на едно растение в различните спектрални полета и да разпознае ранните стадии на болестта, две седмици преди да тя да стане явно и по растенията“ казва Аткинсън.

Той и неговият партньор Кирсти Медкалф се занимават с различни експерименти, за да разберат как биологията на растенията реаргира на слънчевата електромагнитна радиация. „Още е в разработка и има още много да научим преди да можем да пуснем подобна технология за масово производство“ казва фермерът.

Аткинсън също така е направил приложение за оценяване на добивите още на полето. „Дронът е способен да изброи количеството растения на полето, за да позволи на фермера да изчисли колко точно продукция ще може да продаде“, казва той.

Аткинсън не смята да разработва тези нови технологии за само за собствено ползване и започва да предлага тези услуги и на други земеделски производители, с цел да им помогне да спестят пари.

Публикувана в Растениевъдство

Farmers Weekly

Производството на хранителни продукти може да бъде сериозно застрашено, ако продължава забраняването за използване на нови препарати за растителна защита. Това ще доведе до рязко намаляване на доходите на фермерите, предупреждава доклад, подготвен по поръчка на Европейската асоциация на фермерите Copa-Cogeca.

Цели 75 активни вещества са под риск да бъдат забранени от Брюксел, сочи анализът. 40-те най-застрашени от забрана вещества струват 1,1 млрд. евро. Докладът се съсредоточава върху ефекта от изтеглянето на тези продукти върху 5 основни култури.

Производителите ще получат с 10 – 20 на сто по-ниски добиви от пшеница, ечемик, захарно цвекло, картофи и рапица, ако не могат да използват при отглеждането им тези 40 активни вещества, сочи документът. В същото време разходите за отглеждането на тези култури ще се увеличат с около 15% на хектар. Специализираните култури, като граха например, ще бъдат засегнати по подобен начин.

Най-пострадалата култура ще бъде пшеницата, като годишните печалби от производството на тази култура ще намалеят с 400 000 евро само във Великобритания.

Докладът изследва също комулативния ефект в ЕС от прилагането на това рисково законодателство. Генералният секретар на Copa-Cogeca Пекка Песонен подчерта, че забраната на препарати за растителна защита застрашават доходите на фермерите и техните семейства.

„Много от субстанциите, посочени в доклада, все още се използват в страните, които не са членки на ЕС, което ни прави абсолютно неконкурентни и не носи никакви ползи за европейския потребител“ – изтъква г-н Песонен.

Като цяло докладът посочва, че 75 активни вещества са заплашени от забрана, след като ЕС върви към въвеждането на лицензионна система.

Докладът предвижда до 40 на сто загуби от добивите при някои от основните култури, намаляване на доходите на фермерите с до 40 на сто до общо 17 млрд. евро за целия ЕС. Седемте основни култури, посочени в доклада – ечемик, пшеница, рапица, царевица, картофи, захарно цвекло и грозде, осигуряват 1,2 млн. работни места в ЕС.

Последните активни вещества, които пострадаха от забраните на ЕС, са глифозата и неоникотиноидите.

Макс Шуман, председател на работната група по зърнени култури на Copa-Cageca, каза: „Вече наблюдаваме негативното въздействие на забраната за третиране с неоникотиноиди на рапицата и слънчогледа в ЕС. Добивите намаляват и има все повече пропаднали площи. Много фермери преминават към отглеждането на други култури, тъй като не желаят да рискуват. Това означава, че рапицата все по-често отпада от сеитбооборота, което има негативно въздействие върху околната среда. Резистентността също се задълбочава, тъй като няма редуване в активните субстанции“. 

Публикувана в Растениевъдство

Рапицата е култура с доказана рентабилност и отдавна е извоювала своето място в българското земеделие. Резултатите при тази култура обаче зависят в голяма степен от две основни групи фактори. Едната група – това са факторите, на които не можем да влияем, а именно: валежи, температура и други абиотични фактори. Втората група фактори – това са условията, които създаваме така, че културата да развие добивния си потенциал (подготовка на почвата, избор на хибрид, програма за растителна защита, торене и др.). За постигането на оптимални резултати производителите е необходимо правилно да отчетат местните условия и прецизно да изведат нужните агротехнически мероприятия за създаване на благоприятна среда за развитието на културата. Следващата стъпка е избора на устойчива във времето технология, предотвратяваща създаването на резистентни плевелни видове в сеитбооборота. Не на последно място е и изборът на подходящ хибрид, адаптиран към спецификите на околната среда. Синджента е компанията предоставяща на производителите технология, съчетаваща устойчива растителнозащитна прогама и хибриди с характеристики подходящи за съответните райони на страната. Цялостният и завършен подход при отглеждането на рапица е залегнал в основите на стратегията на фирмата.

От години екипът на Синджента България работи за внедряването на най-подходящите за условията на страната хибриди от патентованата SAFECROSS генетична линия, осигуряваща по-високи добиви и отговаряща на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и на неблагоприятни климатични условия.

Благодарение на опита си и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента предлага на производителите правилните хибриди рапица. През изминалия сезон фирмата пусна на пазара новия хибрид СИ ВЕЗУВИО. Хибридът оправда очакванията на производителите, представяйки се отлично в различните области на България. Тук трябва да се споменат и постигнатите резултати: 568 кг в Майор Узуново, Видин; 530 кг в Дропла, Добрич и 512 кг в Карнобат, Бургас. Добре познатият на българските земеделци хибрид НК КАРАВЕЛ продължава с традиционно доброто си представяне, като постигнатите от хибрида добиви достигнаха 562 кг в Майор Узуново, Видин и 559 кг в Карнобат, Бургас. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранния хибрид НК ТЕХНИК с отчетен добив от 483 кг в Попово, Търговище. Включвайки го в производството си, фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива. НК ОКТАНС попълва листа на компанията, с добрата си толерантност към болести, с висок потенциал за маслено съдържание и добив от 492 кг в Белица, Силистра и 482 кг в Тервел, Добрич. Добивът от хибрида НК КОЛУМБ достигна 599 кг в Майор Узуново, Видин.

Цялостната технология за отглеждане на рапица предлагана от Синджента доказа за поредна година своите предимства в постигането на високи резултати. Технологията осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите чрез прилагането на почвения хербицид ТЕРИДОКС (широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели, в това число див синап). ТЕРИДОКС е важен инструмент за предотвратяване възникването на резистентни плевели, устойчиви на цели групи хербициди със сходен механизъм на действие (ALS инхибитори), които все по-масово се използват във всички по-важни култури (житни, слънчоглед, царевица, рапица).

В по-късен етап на развитие, срещу самосевки от житни култури и житно заплевеляване е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ.

Наложеният вече в производството и добре познат растежен регулатор и фунгицид ТОПРЕКС ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и добивния потенциал. Не е за пренебрегване и факта, че ТОПРЕКС през 2016та се предлага на много конкурентна цена.

КАРАТЕ ЗЕОН осигурява отлична защита срещу комплекса от неприятели, причиняващ вреди през есента.

Оптималното развитие на културата зависи и от навременното внасяне на хранителни елементи в критичните за рапицата фази. ВУКСАЛ Микроплант спомага за преодоляването и бързото коригиране на недостига от хранителни вещества. При есенното приложение ВУКСАЛ Микроплант повишава устойчивостта на студ и слана.

С цялостната си технология Синджента предоставя на българските земеделци формула за най-висок добив и максимална рентабилност. 

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 04 Август 2016 13:17

Как да изберете пръскачка

Днешните прикачни машини за растителна защита може да бъдат „напълнени” с повече допълнително оборудване дори от тракторите . Предлагаме ви различни варианти на системи и механизми, които ще направят работата ви по-ефективна и комфортна

TopAgrar

Базов модел, пакетни предложения, специално оборудване – днес, когато купувате пръскачка, ви предстои да изберете оборудването на машината от огромно количество варианти. Нещо от това ви е наистина необходимо, някои детайли от оборудването правят работата с пръскачката по-удобна, но има и такива екстри, които попадат по-скоро в категорията „за разкош”. И въпреки че в статията става дума за прикачните пръскачки, много от тези съвети с пълна сила важат и за навесните машини.

ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ И ШАСИ

Прикачен механизъм
Много производители предлагат по избор различни варианти на прикачващия механизъм. Повечето машини, произведени за пазара в Германия, се оборудват с класическата система за прикачване. Преимущества: никакви особени изисквания към трактора, бърза смяна на трактора, както и голям пътен просвет в областта на прикачването.

В полза на долното прикачване са следните фактори – сцеплението има малък луфт и по-удобен достъп, подходящо е за работа на високи скорости, осигурява повишен комфорт, помпата, като правило, е разположена на механизма на прикачването (отзад).

Долното прикачване се използва при по-големите пръскачки, тъй като там има големи опорни натоварвания.

Т. нар. универсално прикачване се присъединява към долната тяга на навесването. Благодарение на изместената назад обръщателна ос се появява ефектът на управлението. Днес в такава комплектовка се предлагат най-простите модели на пръскачките.

Регулируеми оси
Ширината на колеята обикновено се регулира чрез изместване на колелата в интервала от 1,80 до 2, 20 или 2, 25 м. Благодарение на регулируемите оси, ширината на колеята може да се променя безстепенно в пределите на 50 см. Някои производители на пръскачки предлагат и варианти без регулиране на ширината на колеята.

Гуми
Гумите с големи размери разширяват вариантите за експлоатация на машините – с тях е по-лесно да се преминат обработваемите площи, избягва се уплътняването на почвата, повишава се комфортът при работа. Големите гуми съответстват на тенденциите за увеличаване на габаритите на пръскачките (резервоари, работна ширина).

Но ширината не е най-важното. По възможност гумите не бива да са по-широки от 460/520 мм, но затова пък трябва да са колкото е възможно по-високи (1,95 или 2,05 м), например 520/85 R 46 или 460/85 R 50. Увеличаването на размерите на гумите има предели, то е ограничено например от ширината на колеята, както и от типа на окачването или кормилното управление.

Окачване
Високите работни скорости, неравната повърхност на полето и отчасти използването на тесни и твърди специализирани гуми правят амортесирането на осите важен елемент. Окачването удължава живота на машината и прави работата по-комфортна. При големи опорни натоварвания е важно съчетанието на амортесирането на осите с прикачния механизъм.

Може да се обособят три подхода: механично окачване (пакет от пружини или полиуретанови елементи), хидравлично окачване (хидропневматика с използването на цилиндър и балон с азот) и пневматично окачване (с изравняване на нивото и система за антиблокиране на спирачките ALB).

Система за управление
Точното следване на колеята, точното влизане в междуредията, насочването на колелата при движение по склонове в противоположната от наклона посока – това са главните критерии при избора на система за управление.

Колкото повече зърнени култури има в сеитбооборота, колкото е по-равна повърхността на полето, и колкото е по-голяма работната ширина, толкова по-малка е необходимостта от управлението. Работата на машината става или в ръчен режим от устройството за управление на трактора, или автоматично (датчик за ъгъла на отклонение с автоматично фиксиране на средата) за точното следване на колеята.

Управление на прикачния механизъм
Прикачният механизъм е прикрепен към шасито с помощта на хидравлика. При обикновеното управление, за да се осигури максимално точно следване на колеята, оста трябва да се намира по възможност по средата между задната ос на трактора и оста на пръскачката (т.нар. принцип на шарнирно-съчленената рама). Конструкцията е проста и здрава, не зависи от избора на гуми, частично може да се дооборудва.

Недостатъци: при движение по пътища блокировката е задължителна; неудобство при движение по наклони; ако щангата е прибрана напълно или само от едната страна, управлението е възможно само частично, или то е напълно невъзможно. Управлението на прикачния механизъм много силно влияе върху движението на крилата на пръскачката.

От техническа гледна точка системата SafeTrack от Hardi е компютърно управление на прикачния механизъм със силно изместена назад точка на завиване. Според производителя преимуществото на тази система е по-високата устойчивост, предпазваща от обръщане. Управление със сгънати крила не е възможно.

Кормилно управление
Преимущества: управление при всички положения (крилата са сгънати или напълно, или от едната страна); намален риск от обръщане; колелата лесно се насочват в противоположна страна при страничен наклон; плавно управление; при движение по пътищата не е необходима блокировка.

Недостатъци: по-сложен и скъп механизъм в сравнение с управлението на завиването на прикачния механизъм; ограничен избор на гуми.

Разрешено за експлоатация теглително-прикачно устройство
Такова има например при Amazone. Пръскачката със съединения за пневматична спирачна система може да носи цистерна с максимално тегло до 12 тона при скорост 25 км/час и до 10 тона при скорост 40 км/час, което напълно съответства на нормите. Но това не е възможно за всички варианти на щангите.

ПОМПИ ЗА НАПЪЛВАНЕ, ОПРЪСКВАНЕ И СМЕСВАНЕ

Помпа на пръскачката
Размерът на помпата зависи от работната ширина и количеството на внасяния препарат (литра на декар, производителност; стопанствата със специални култури обикновено работят с много висок разход на вода).

Помпата трябва да е пресметната така, че дори при работа с голямо количество течност мощността да е достатъчна и за бъркалката. Инжекторните бъркалки работят с по-малки обеми, отколкото хидравличните бъркалки. По-скъпите сдвоени помпи дори при нисък брой на оборотите са в състояние да осигурят висока производителност.

Отделна помпа за напълването
Обикновено това са центробежни помпи с хидравлично задвижване. Преди всичко тези помпи напълно се оправдават при вземането на водата от цистерни или от резервоари. Но само при някои производители те фигурират в списъка с оборудването. Практичен детайл на пръскачката за напълването на резервоара с помощта на помпа или тръбопровод под налягане.

Хидравлично задвижване на помпата
със система за електронен контрол на броя на оборотите е полезен елемент от оборудването със задвижване от хидравличната система на трактора Load-Sensing. Това позволява по-ефективно да се използва безстепенното задвижване на трактора.

ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦИРКУЛИРАНЕТО НА ТЕЧНОСТТА

Електронен датчик за нивото на разтвора
Tank-Control например. Работи по-точно от аналоговите датчици, но само ако е прецизно регулиран. Важно е около смесителния резервоар да има допълнителен дисплей за индикиране на нивото на разтвора за точното запълване на порциите или намаляване на обема на остатъка. Системата може да се надгради за автоматично запълване.

Отключване на бъркалката
Преимуществото на инжекторните бъркалки на първо място е предотвратяването на разпенването на работния разтвор при изпразването на резервоара. При повечето съвременни пръскачки интензивността на изпразването може да се регулира. По поръчка някои производители предлагат и автоматично превключване на бъркалката.

Смесителен резервоар
Почти при всички производители той вече влиза в базовото оборудване. Смесителните резервоари могат да се оборудват с приспособления за съединяване с големите резервоари (например Eco-Fill). Цените зависят от елементите на оборудването.

Система за автоматично почистване

В процеса на почистването автоматична програма осигурява многократно напълване с чиста вода и последващо изпразване на резервоара – така се постига оптимално почистване на резервоара отвътре (например при Amazone, Hardi, Rau, Tecnoma). Почистването е много сигурно, освен това се предотвратява образуването на отлагания. Много разумно оборудване, особено за стопанства, специализирани в отглеждането на листни култури и често променящи се видове на използваното активно вещество. Автоматичната система за почистване в повечето случаи се предлага в пакет с допълнителни елементи на оборудването.

При някои от пръскачките са налични и специални функции за промиване и продухване на щангата (например BoomFlush от Hardi).

Външно почистване

Миещи четки с макара от градински маркуч с ниско налягане – това е за добър външен вид. За предпочитане е компактен воден пистолет, работещ при пълно налягане на помпата (около 10 бара). Фермерите, за които доброто външно почистване на машината е много важно, предпочитат помпа с високо налягане с хидравлично задвижване, монтирана на пръскачката.

Всъщност доброто почистване започва с избора на дюзите, максимално намаляващи нивото на отнасяне на препарата.

ТРЪБОПРОВОД НА ПРЪСКАЧКАТА: ЦИРКУЛИРАНЕ И УНИВЕРСАЛНО ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЮЗИТЕ

Системи за циркулация

Работният разтвор циркулира в тръбопровода. При включване към всяка дюза едновременно се подава зададеното количество работен разтвор. Тъй като течността непрекъснато се намира в движение, отлагания по щангите не се образуват. Системите за циркулация на течността усложняват почистването на тръбопровода на пръскачката, но пък в краищата на тръбопровода не се образуват „тапи“.

В класически вариант се използва кръгова магистрала и включване на отделните клапани чрез пневматични клапани (например при Dammann, Inuma, Lemken) или клапани със задвижване (PrimeFlow от Hardi). Може да се избират едни или други сегменти на щангите.

Системите DUS (система за принудителна циркулация) от Amazone и BoomPrime от Hardi-Navigator работят с обикновени сегменти. След като пръскачката спре работа, поток течност под ниско налягане започва да циркулира по тръбопровода в обратна посока; при това дюзите се затварят с обикновен клапан срещу протичане. Достойнството на такава система е нейната проста конструкция.

Пневматична поддръжка

Чрез въздушен поток разпръснатият разтвор се подава към растенията. Тази система е особено подходяща за ветровити местности, тъй като благодарение на нея се увеличава площта на опръскването. Освен това тя позволява частично да се намали разходът на вода и е удобна за работа при гъсти насаждения или специални култури.

Маркиране с пяна

Почти няма смисъл да се прави, ако вашата пръскачка е с голяма работна ширина, както и при работа в тъмната част на денонощието или в дълги участъци поради ограничения живот на пяната. По-ефективна е проста система за паралелно управление на почти същата цена.

Секции на щангата

При машините на някои производители може по желание (в определени граници) да се изберат броят и разпределението на секциите на щангата.

Така например може да се изберат външни секции на щангите с по-малки размери, за да се изключват по време на работа в края на полето или да се използва пръскачката на площи с различна ширина на технологичната колея.

Автоматично включване и изключване

на пръскачката и секциите на щангите предполага наличието на специално GPS-оборудване и съответния бордови компютър. Такава система, която при различните производители се нарича различно – SectionControl, GPSSwitch или SprayPro, на полосата за обръщане или при заобикаляне на препятствия автоматично включва или изключва отделни секции на щангата. Така се предотвратява припокриването и не остават необработени места. Това е голям плюс, особено когато се работи на високи скорости или, което е още по-важно, през нощта.

Закрепване на дюзите

Обикновено се използват многодюзови държачи, с изключение на случаите, когато е нужно разпръскване само с една дюза (например при работа с препарати със системно или контактно действие или при различна скорост на движение по време на опръскването). Днес за стандартни се смятат държачите за три дюзи. В случай че се използват държачи за четири или дори пет дюзи, възникват трудности с поставянето и махането им.

Внимание: през зимата всички дюзи трябва да са празни!

Автоматичният изключвач на пневматичния дву- и четирипозиционен държач на дюзите VarioSelect от Lechler се предлага опционално от Dammann. Това позволява да се разшири диапазонът на регулирането, което е голям плюс, особено когато скоростта на движението често се променя. Това е доста скъпа опция и е подходяща за големите стопанства, за които е важно да имат възможност за опръскване с едри капки с минимално ниво на отнасяне на края на полето и с малки капки – на територията на полето.

РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СГЪВАНЕ НА ЩАНГИТЕ

Работна ширина и серии

Разбира се, работната ширина трябва да съответства на общото техническо оборудване. Днес се наблюдава тенденция за увеличаване на работната ширина, за да се увеличи производителността на пръскачката, без да се повишава скоростта на движение (което ще се отрази негативно върху качеството на опръскването и ще увеличи натоварването на машината). Някои производители предлагат различни серии на щангите, при които често работната ширина съвпада. По-здравите модели се изплащат на първо място в стопанствата с неравни терени и където се работи на високи скорости.

Система на сгъване

Щангите с малък брой точки на сгъване имат проста конструкция и като правило се сгъват и разгъват по-бързо (което е добре, когато има много малки участъци). Вярно е, че в сгънато положение, те са по-големи и се сгъват напред. Поради това при движение на тесни участъци може да възникнат проблеми. Но най-важното е, че при агрегатиране с големи трактори сгънатите щанги може да се сблъскат с кабината. Освен това при работа на навесните щанги капките на течните торове е възможно да попаднат върху трактора.

Хидравлика

Сгъването на щангите става чрез устройството за управление на трактора или от циркулационна хидравлична система. Първият вариант е по-евтин, но когато има много други функции, задействани от устройството за управление на трактора, то често не е достатъчно за всичко. А преместването на управлението на тези функции към терминала на пръскачката не е възможно. Недостатък на това решение е трудоемкият процес на включването на голям брой съединения.

Алтернативата е електрохидравличното управление през съединяване с просто действие със свободния поток на течността. Блокът за управление регулира управлението на всички функции, на някои – автоматично. Хидравличната система на щангата често служи и за изпълнението на други операции – например кормилното управление, автоматичното изравняване на щангите.

Изравняване на склонове

При работа на склонове механизмът за компенсиране на наклона удържа щангата паралелно на повърхността на полето. Тези системи работят или от електрически двигател, или от хидравликата. Простите варианти на тези механизми работят от управляващия блок, а в по-пълна комплектация се управляват от регулиращ потенциометър. Фермерите, на които се налага да работят на склонове, са оценили удобството на т. нар. функция огледало. Нейната особеност е в това, че след обръщане с едно натискане на копчето щангата автоматично приема същия наклон, но в обратната посока.

Допълнително оборудване на щангата

За щангите с голяма работна ширина се предлага цял ред допълнителни устройства, понякога обединявани в пакети. Цената, освен всичко друго, понякога се определя от такива фактори, като функционалност, хидравлично оборудване и управление.

Ширината на щангата намалява симетрично – двата крайни сегмента, а понякога и повече, могат да се сгъват паралелно (например при тесни участъци или при работа на площи с различни разстояния между технологичните колеи и съответните сегменти на щангите).

Несиметрично едностранно сгъване: централното окачване трябва да се блокира и постепенно да се сгъва щангата от едната страна. Към това се прибягва най-вече при голяма ширина на щангата, при работа на неравномерни участъци или при наличието на дървета и жив плет. Несиметричното сгъване е възможно само на площи с равна повърхност и при понижена скорост.

Регулиране на наклона на щангата: наклонът на двете половини на щангата се изпълнява независимо една от друга с помощта на хидравлика. Това дава определено преимущество при работа с голяма работна ширина и при много неравни и хълмисти терени. Такава система предявява повишени изисквания към оператора.

Автоматично вдигане на щангата на полосата за обръщане

Важно е най-вече при обръщане на голяма скорост. На автоматиката, например Auto-Lift, трябва само да се зададе височината на щангата над растенията и на полосата за обръщане. При спиране на пръскачката щангата се повдига, а след това при включване отново се спуска на изходната височина. За целта е необходимо наличието на циркулационна хидравлична система и съответно компютърно оборудване.

Автоматично изравняване на щангите по височина

Разстоянието между щангата и обработваната повърхност трябва да се поддържа колкото е възможно по-точно, дори ако работната ширина е голяма, повърхността е неравна и се работи на високи скорости. От известно време търсенето на тези системи значително нарасна. Много производители, като Amazone, Dammannn и Lemken, оборудват своите машини с Distance-Control на Mueller. Тази система измерва разстоянието между щангата и повърхността на почвата с помощта на ултразвукови датчици и управлява компенсирането на наклона. Задължително е наличието на хидравлична система. Системата AutoHeight от Hardi е оборудвана с три ултразвукови датчика и може автоматично да регулира наклона на двете половини на щангата.

Фарове

В тъмната част на денонощието е удобно да се работи с надеждно закрепени професионални фарове, осветяващи цялата дължина на щангата. Ако благодарение на тях успеете да избегнете поне един сблъсък със стълб, вие вече сте оправдали стойността им.

МОНИТОР, КОМПЮТЪР ИЛИ ISOBUS

Монитор

Електронно табло без активно оборудване. В съвременните прикачни пръскачки не се среща често.

Серийно оборудване – бордови компютър

Управление на работата на пръскачката (налягането в тръбопроводите на пръскачката в зависимост от скоростта на движение, сегментите на щангите, включване/изключване, и т.н.). Частично и управление на хидравличните и други допълнителни функции на щангите.

Терминал (ISO) BUS

Тази система управлява всички функции на машината от един терминал. Може да се използва и в други машини и оборудване. Чрез съответния изход може да се подключи например джойстик за включване и изключване на сегментите на щангите.

Публикувана в Агротехника

Най-характерните грешки при избора, експлоатацията и настройките на тези машини, посочени и разяснени от водещи специалисти на световни компании производителки

Ангел Върбанов,

По материали на чуждестранния печат

Пръскачката е една от най-важните машини в съвременното земеделие. От качеството на нейната работа зависи от 50 до 70 на сто от количеството на получената реколтата. Тази техника е една от първите, която излиза на полето в началото на сезона, и работи чак до есента. За характерните грешки при избора, експлоатацията и настройките на тези машини разказват водещи специалисти от компаниите производителки на пръскачки – Amazone, John Deere, КUHN, Lemken, Berthoud, AGCO, «Ростсельмаш» и Horsch

На първо място: безопасността преди всичко

Днес този проблем не е така актуален, но доскоро за безопасността на оператора почти не се мислеше. А това е един от най-важните проблеми в земеделието като цяло, тъй като съществува дефицит на квалифицирани кадри и не всеки се съгласява да работи при пръскане.

Пръскането е работа с високотоксични химически вещества, които, особено в концентрирана форма, могат да причинят сериозни вреди на здравето на човек. Все още се помнят времената, когато механизатор, работил 10-15 години на растителна защита, получаваше група инвалидност.

Преди всичко е необходима сигурна кабина, в която операторът трябва да има не само обзор и комфорт, но и чист и безопасен въздух. Днес вече има въглеродни филтри и други системи за защита и очистване на въздуха в кабината, възможност дистанционно да се зарежда работният разтвор и да се промива системата на пръскането, което свежда контактите с опасните вещества до минимум. Въпреки това безопасността на оператора си остава болен въпрос.

Как става зареждането на пръскачката? Доколко човекът влиза в контакт с пестицидите? Каква е изолацията на работната зона на механизатора? Това са въпроси, които никога не бива да се игнорират, използвайки дори най-съвременната пръскачка.

Преди да купите: проверете качеството на сервиза

Имайки предвид състоянието на междуселските пътища, да се залага на самоходни машини може само ако фермерът е напълно сигурен в качеството на сервиза и неговата достъпност. Прикачните машини като правило са по-прости, по-евтини и се поправят по-бързо. Ако е аварирала самоходната пръскачка, професионалистите трябва да могат да решат проблема във възможно най-кратки срокове.

Не пропускайте да съберете мненията на други стопанства във вашия район за работата на сервиза на дилъра, тъй като той и резервните части са важна част от вземането на решение при избор на земеделска техника. Преди покупката посетете базата на дилъра и задължително вземете координатите на стопанства, където вече работят такива машини. Не пропускайте да поговорите с тези фермери. По-добре е да се учите на чужди грешки, тъй като собствените в земеделието струват много скъпо.

Пръскачката изпълнява най-важните технически операции в едно стопанство – защита на растенията от плевели, подхранване, борба с вредители. А за стопанство, работещо по минимална технология или Strip-Till, такава машина е просто жизненонеобходима. Без обръщане на почвения пласт борбата с плевелите е възможна само с помощта на химия.

Ако не се прилагат средства за растителна защита, може да бъде загубена до 70 на сто от реколтата, предупреждават специалистите. Дори ако почвата е качествено обработена, сеитбата е проведена по всички правила и са вложени са много пари в минерални торове, въпреки това реколта може и да няма, ако ви нападнат вредители или болести. Така че няма никакво съмнение, че към избора на пръскачка трябва да се подходи много отговорно.

Резервоар: колкото по-голям, толкова по-добре?

Още на етапа на избор на машината трябва да се съотнесат наличните в стопанството площи, конфигурацията на полята и отглежданите култури с параметрите на машината – размер на резервоара, ширина на щангите и височина (клирънс) на пръскачката. Изхождайки именно от тези параметри, се определя типът на пръскачката, която е необходима за конкретното стопанство.

Така в стопанства с размер до 10 000 дка оптимални по цена и маневреност са пръскачките с вместимост на резервоара 900-2000 л. Най-често това са навесни машини, те са най-подходящи за стопанства със до 10 000 дка зърнени култури, до 5000 окопни и възможно до 1000 дка зеленчуци.

По-едрите земеделци, обработващи до 40 000 дка зърнени или окопни култури и до 5000 дка овощни, може да помислят за машини с вместимост на резервоара 3000-4000 л. Това най-често са прикачните пръскачки.

А най-големите арендатори, разполагащи с площи над 40 000 дка, специалистите съветват да обърнат внимание на машините, които разполагат с резервоар с вместимост 3600 – 12 000 литра. С такива параметри вече се произвеждат не само прикачни, но и самоходни пръскачки.

Обемът на резервоара оказва пряко влияние върху производителността на пръскачката – колкото по-често трябва да се зарежда, толкова повече престоява техниката. Така при някои култури, например овощните, нормите на внасяните средства за растителна защита като правило са високи – 30-40 литра на декар, което означава, че е необходим сериозен обем на резервоара.

Но това не е задължително да бъде прикачна машина. Трудно е да се маневрира сред овощните култури с прикачна пръскачка. По-подходящи са навесните или самоходните.

Освен на обема на резервоара, специалистите съветват да се обърне внимание и на производителността на помпата. Като типична грешка те посочват покупката на пръскачка с помпа с ниска производителност, на която е поставен голям резервоар. При работа на култури с високи норми на внасяните средства за растителна защита, пръскачките с помпа с капацитет 150 – 180 л/мин не могат да се движат на скорост по-висока от 5-6 км/час, поради което въпреки големите обеми на резервоара, те ще имат ниска производителност на работа на полето.

Трябва да се има предвид, че безкрайно увеличаване на вместимостта на резервоара не е възможно. То има технологични и конструктивни предели – преди всичко налягането върху почвата и размерът на машината. Според специалистите максимално възможният обем на резервоара при повечето пръскачки днес не превишава 6000 литра. Те съветват обемът да се избира, изхождайки не от общото количество засети площи, а от средния размер на полята в стопанството. Така, ако средният размер на полята не превишава 200 дка, то напълно подходящи са навесни пръскачки с вместимост на резервоара до 2000 литра. При среден размер на полята 400 – 600 дка, от логистична гледна точка е удобно използването на машини с резервоар 3000 – 4000 литра. А при среден размер на полята от 1000 дка и повече, е добре да се сдобиете с 5000 – 12 000-литрови пръскачки.

На този критерии специалистите препоръчват да се обърне внимание и при избора на работната ширина на щангите.

Щангите: полето е ориентир

Най-разпространената грешка: в стопанство с много, но разпръснати площи вземат пръскачка с ширина на щангите 36 метра и повече. На пръв поглед изглежда, че земята е много, което определя необходимостта от производителна машина. Но обръщането на малките поля с нея се оказва трудно. Като резултат, при обръщане и маневриране се губи време и производителността, която е по силите на тази пръскачка, не се реализира.

За най-производителни и маневрени се смятат самоходните пръскачки. При различните марки средната им производителност е от 4000 до 9000 дка за денонощие. А понякога тя надвишава 10 000 дка. Тази скорост се обяснява преди всичко с конструктивните особености на самата машина, като се започне от конструкцията на окачването, рамата, системата на пръскане и се завърши с повишената проходимост на самоходните машини, ергономичността и подобрената в сравнение с прикачните машини маневреност. Те по-лесно завиват с щанги с голяма работна ширина, отколкото тракторът с прикачна машина. Освен това самоходните пръскачки по-малко уплътняват почвата.

Но производителността не е главният критерий на избора в полза на самоходната машина. Главното достойнство на тези машини е високият (110−180 см) клирънс. На първо място те са необходими на фермерите, отглеждащи високостеблени култури – слънчоглед, царевица, и по-рядко рапица. Особено високият клирънс е актуален при обработката на тези растения в късните фази на вегетация, тъй като позволява да не се травмират посевите.

Що се отнася до ширината на щангата, то тя трябва да се подбира в съответствие с работната ширина на всички работещи на полето инвентари. С други думи, ширината на щангата трябва да бъде равна или кратна на работната ширина на сеялката и торовнасящата машина, за да може в случай на работа с технологични колеи, да не се прокарват излишни такива.

Колела: кратни на колеята

При избор на пръскачка е важно да се внимава за колеята – при прикачната пръскачка тя трябва да е горе-долу равна или кратна на колеята на трактора. Спазването на този параметър е особено важно при работа с овощни култури. Често грешката на многопрофилно стопанство е покупката на пръскачка с ширина на колеята, която не може да се регулира. Като резултат при отглеждането на различни култури, например царевица с междуредие 70 см и картофи с междуредие 45 см, няма да се получи да се настрои пръскачката на необходимата колея.

При повечето пръскачки колеята се регулира (безстепенно или степенно). Но ако в стопанството се използва нестандартна колея, това трябва да се вземе предвид още при поръчката на машината.

Разход, височина, норма: въоръжете се с електроника

Повечето специалисти са съгласни, че пръскачката трябва да бъде максимално функционална и добре оборудвана с електроника. Това е важно, тъй като електронните системи за контрол, с които са оборудвани повечето съвременни пръскачки, позволяват автоматично да се избегнат редица грешки.

Например, типична трудност за повечето механизатори при работа на терени със сложен релеф става поддържането на постоянна височина на щангата на определено разстояние от културата (при работа с фунгициди) или от повърхността на полето (при работа с хербициди).

Височината влияе на качеството на пръскането – ако щангата е спусната прекалено ниско, няма да има припокриване, а ако е твърде високо – възниква риск от отнасяне на работния разтвор. На това мнение са и производителите на средства за растителна защита, които отбелязват, че увеличаването на височината на обработваната повърхност с 10 на сто от зададената води до повишаване на неравномерността на обработката с 30 на сто.

За да съблюдава максимално точно хоризонтално положение на щангата, механизаторът трябва да избере нисък скоростен режим, но с оглед на неравностите на самото поле и особеностите на релефа на местността. Това условие е трудно изпълнимо в ръчен режим. За да избягнат тази грешка, са създадени системите за автоматичен контрол на височината на щангата, основата на които са ултразвукови датчици. Те сканират разстоянието до обработваната повърхност (културата) и в съответствие с отклонението подават команда към хидравликата на щангите – кое крило да се повдигне, кое – да се спусне и т. н. Така автоматично се регулира височината на положението на щангите и се нивелират погрешностите. Има и разширени варианти. Например, фирма Horsch предлага за своите пръскачки система, в основата на която действа лазарен скенер – поставен на тавана на кабината, той преобразува данните и построява модел на повърхността.

Специалистите посочват като грешка, пряко влияеща върху качеството на опръскването, нестабилността на скоростния режим – в машините с механично регулиране на работното налягане с промяната на скоростта ще се променя и нормата на внасяне на работния разтвор на единица площ (при намаляване на скоростта нормата на разход на декар ще расте, при увеличаване – ще намалява). Значи механизаторът трябва да поддържа строго определена скорост при работа. А както знаят специалистите, това е почти невъзможно.

Впрочем тази грешка успешно се компенсира чрез поставянето на електронен терминал за управление и електрически регулатори на налягането, които позволяват да се поддържа постоянна норма на разход на работния разтвор, независимо от скоростта. Почти всички производители на пръскачки оборудват своите машини с такива устройства в базов вариант или препоръчват добавянето им като опция.

Изключение правят пръскачките, които имат патентована механична система (помпа с две бутала), работеща от задвижването на колелата. Тя осигурява постоянен разход на гориво на декар, независимо от външните параметри.

Повечето производители на пръскачки предлагат на клиентите си навигационни системи, системи за автоматично управление и контрол на изключването на секциите на обработени участъци на полето и при обръщане. Според специалистите това предпазва купувачите от грешки, свързани с преразход на средства, и повреди на културите в резултат на повторна обработка в зоните на припокриването.

Избор на дюзи: следете прогнозата за времето

Пренебрегването на климатичните условия е една от най-грубите грешки на земеделците при работа с пръскачките. 

Цялата статия може да прочетете само във вестник "Гласът на фермера" 

Публикувана в Агротехника

Въпреки голямата работна ширина транспортната широчина възлиза само на 2,4 м, а транспортната височина само 3,05 м

Като новост при навесните полеви пръскачки UF сега вече Amazone предлага щангите Super-S2 и с 30 м работна ширина

Благодарение на уникалния за Amazone профил с многократно поръбени елементи от стомана или алуминий, новата щанга е изключително лека и въпреки това с много стабилна конструкция. С редуцирано сгъване 24 м, 18 м и 13 м тя може много лесно да се използва при работни ширини 30 м, 24 м, 18 м и 12 м.

Със своята голяма работна ширина новата щанга Super-S2 е идеална за оползотворяване на пълния потенциал на навесната пръскачка UF в комбинация с предния резервоар FT. С обем на резервоара максимално 2800 л тази комбинация с преден резервоар в точно толкова производителна като прикачна или самоходна пръскачка със същия обем на запълване. Преди всичко при работа по малки и неравни ниви обаче UF е много по-маневрена от една навесна пръскачка. Освен това тягата и страничната устойчивост на трактора при работа под наклон са значително по-добри. За клас 3000 л самоходна пръскачка пък комбинацията с преден резервоар се оказва истинска алтернатива, особено с оглед разходите за инвестиции.

Публикувана в Агротехника

Основна мярка за опазване на дръвчетата от болести и неприятели е пръскането с химични средства. За да има ефект от това обаче е необходимо то да се прави по определени правила.

ПЪРВО ПРАВИЛО

Пръскайте само при необходимост. Това означава, че трябва да се наблюдават дърветата и да се регистрират появилите се неприятели или болести. Пръскането трябва да става в самото начало на поява на вредителите.

ВТОРО ПРАВИЛО

Трябва правилно да се подбират препаратите. След установяване на дадените болести или неприятели, трябва да знаете с какво да пръскате. Това означава, че за болестите трябва да използвате фунгициди, а за неприятелите – инсектициди. При наличие и на едните и другите се прави комбинация от препаратите.

ТРЕТО ПРАВИЛО

За да има ефект от пръскането е необходимо максимално точно да се спазват дозите обозначени на етикета на опаковката на съответния препарат. Резултат няма да има както от занижаване, така и от повишаване на дозите.

. Повишаването на дозите може да доведе до пригори по растенията и загиване на листа и леторасти. Освен това, високите дози водят до по-бързо изграждане на резистентност от вредителите спрямо препарата.

. Намаляването на дозите пък води до липса на ефект от пръскането. Пестицидите трябва да се изпръскват във вид на мъгла, не само от горната страна на листата, а от всички страни.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта