Така председателят на БАРЗ, д-р Петър Николов, нарече новата заповед на БАБХ. С нея се утвърждава образец на Дневник за продажбата на препарати за растителна защита от професионална категория на употреба. Освен че става въпрос за подаване на информация, която е фирмена (търговска) тайна, новото задължение на търговците на ПРЗ не е юридически обосновано и е практически неосъществимо.

За да спазват това изискване, търговците на продукти за растителна защита  ще трябва да си наемат още един служител. Той ще попълва въпросния абсурден документ, защото това е физически непосилно за агрономите, които не са просто продавачи, а дават консултации и подробни инструкции на всеки един клиент.

Нормално ли е да се наема служител и да му се плащат заплата и осигуровки, когато неговият труд не носи ползи или приходи, а представлява изпълнение на работата на държавната администрация!? Отговорът на бранша е категорично ясен - НЕ!

Публикувана в Растениевъдство

За улеснение на любителите, които сами приготвят работните разтвори с пестициди за пръскане на зеленчукови растения и овошки, предлагаме таблица с процентни разтвори:

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година, съобщи Министерството на земеделието и храните.

Подадените са 2267 на заявления. До 15 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 27 май 2016 година. 

По схемата са предвидени общо 3 млн. лв., от които 2 млн. лв. за продукти за растителна защита в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и 1 млн. лв. за препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода на масов листопад през есента.

Публикувана в Овощната градина

120 години растителнозащитна дейност в България и 20 години от основаването на Българската асоциация за растителна защита се отбелязват на 16 януари 2016 г.

Денят на растителнозащитника за първи път е честван тържествено на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет – гр. Пловдив по повод 110 годишнина от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита.

Растителнозащитниците се грижат за опазване на растенията и растителните продукти от карантинни и икономически важни вредители, следят за прилагането на превантивни мерки и методи за борба с тях, контролират спазване на основните изисквания на Закона за защита на растенията и правилата за добра земеделска практика. Основната цел е защита здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди.

Акцент на честването тази година беше тревогата на БАРЗ от нелегалния внос на забранени за употреба у нас и в ЕС препарати за растителна защита. Според председателя на БАРЗ Петър Николов "Турските препарати за растителна защита са били бойни отровни вещества!" Поради тази причина БАРЗ ще иска тяхното криминализиране.

Публикувана в Растениевъдство

От началото на годината инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ са извършили 4 719 проверки на продукти за растителна защита. От тях 1300 инспекции са в обекти за търговия и съхранение или за преопаковане на продукти за растителна защита (ПРЗ) в страната, а 3 419 са проверените земеделски производители.

Съставени са 11 Акта в обектите за търговия и са издадени 392 предписания. При контролната дейност в тях са взети 78 проби за съответствие на продуктите за растителна защита. Инспекторите са спрели от продажба над 225 килограма прахообразни и близо 240 литра течни препарати.

При контрола върху употребата на продукти за растителна защита на земеделски производители са съставени 7 акта, констатирани са 432 нарушения и са направени 519 предписания.

Най-често срещаните нарушения са свързани с търговия на неразрешени и негодни ПРЗ или такива с изтекъл срок на годност. Констатирана е и продажба на препарати с етикети с неправилно указание за употреба. При някой земеделски производители е установена употреба на неразрешени ПРЗ, както и неразрешено въздушно пръскане на житни култури.

 

Публикувана в Растениевъдство

Ефикасността на продуктите не се влияе от условията и дава възможност за ранно справяне с упоритите плевели

Aгр. Петър Кръстев
На състоялата се неотдавна полска презентациа на ДюПон Растителна защита България в с. Градище, Плевенско, фермерите имаха възможност да видят растително-защитна технология при царевица. Тя се състоеше в извеждане на борбата с плевелите с продуктите на фирмата. В контролните участъци с нетретираната с хербицидите на ДюПон царевица имаше самосевка слънчоглед, див коноп, синап, татул, абутилон, т.е. всички плевели, които са в състояние напълно да компрометират реколтата от царевица.
Третирането с хербицид в две последователни парцели от опита е направено на 11-и на 15 май. Почти нямаше разлика в ефекта, който и в двете парцели беше изключително добър – всички плевели бяха загинали, вкл. и дивият коноп, който е изключително устойчив на всички хербициди.
Хербицидът на ДюПон, с който е третирана царевицата тук, е
ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС - ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ НА ФИРМАТА
IMG 4294Наричат го така,  защото е с три активни вещества. Предлагат го от три години на пазара у нас и се оказа, че към момента е най-търсеният хербицид за ранно вегетационно третиране на царевица. Трите активни вещества – дикамба, никосулфурон и римсулфурон, имат изключително висока селективност. Това се отнася и за дикамбата, тъй като процентът й в продукта е намален до безопасно количество за културата. Стана ясно, че това е възможно, защото във формулацията се разчита и  на подкрепата на останалите две активни съставки и към широколистните плевели. Точно този синергизъм между трите активни вещества дава предпоставка за намаляване процента на дикамбата, така че препаратът да бъде достатъчно мек и толерантен към културата и достатъчно агресивен към плевелите.
Принципал Плюс е във ВГформулация, в която гранулите са подобрени за бързо и пълно разтваряне в работния разтвор.. Друго негово предимство са двете активни вещества срещу житните плевели – т.е. изключително подходящ за смесено заплевеляване, но много подходящ и за места с много коренищен балур, тъй като благодарение на двете активни съставки системното действие върху коренищата е доста по-силно, отколкото при чистите никосулфурони. Оттам рискът за вторично заплевеляване или от поява на резистентност е сведен до минимум.
Следващата опитна парцелка беше третирана с
ПРИНЦИПАЛ – ТИПИЧЕН БАЛУРИЦИД
Ако в полето има основно заплевеляване с житни плевели, или ако вследствие на вторично заплевеляване, или на недобро действие на приложен почвен хербицид се налага да бъде извършено коригиращо третиране срещу балур, пирей и др., Принципал е правилният продукт. При по-сериозна плътност на широколистни плевели е препоръчително към Принципал  да се сложи и подходящ партньор срещу тях, какъвто беше случаят и в опитната парцела. Последната парцелка беше контролна, където се видя, че в полето има сериозно смесено заплевеляване.
Хербицидът Принципал на ДюПон е с две активни вещества – никосулфурон и римсулфурон. Уникалното в продукта е, че двете активни съставки действат в различен времеви интервал -  така се получава един по-дълъг период на хербицидно въздействие, което е предпоставка за сигурно и безкомпромисно действие срещу житните плевели.
Хербицидите Принципал и Принципал Плюс бяха приложени върху хибриди царевица от
ПРОДУКТОВАТА ЛИНИЯ OPTIMUM AQUAMAX
която се предлага от три години у нас от ДюПон Пионер Семена България.
Хибридите са с контролирано отваряне на устицата и формират добив дори когато другите хибриди изпитват стрес от високите температури по време на вегетацията. Затова те са подходящи както за отглеждане при по-критични условия през вегетацията като суша и високи температури, така и при влажни или поливни условия, дават изключително високи добиви. Тези хибриди в момента са лидери сред царевичните хибриди на пазара. „Преди три години започнахме с два хибрида, тази година имаме осем и ще разширяваме гамата от продукти от линията  Optimum AQUAmax през следващите години“, сподели пред присъстващите фермери Здравко Босев – регионален агроном на ДюПон Пионер Семена България.
Научихме още, че характерно за тези хибриди е, че имат много добро развитие на кореновата система, което гарантира извличане на оптимална влага и хранителни вещества от по-дълбоките почвени хоризонти, което се отразява благоприятно и на крайния резултат. Те се отличават с много бързо изпускане на влагата и прибиране на стандартно сухо зърно годно за съхраняване без допълнително сушене. Някои от тези хибриди имат оценка за ранно развитие, което позволява да бъдат сети при 6-7 градуса температура на почвата. Това помага на хибридите да изместят своето развитие в по-ранни фази, когато пиковите летни температури все още не са факт и когато влагата е достатъчна за културата. В разговорите ни с фермерите разбрахме, че много от тях ползват тези семена и са се убедили в качествата на хибридите.
От представените опитни парцели с царевица в с. Градище, Плевенско, стана ясно, че комбинацията между високопродуктивните хибриди на ДюПон Пионер Семена България и високоефективните хербициди на ДюПон Растителна защита България, царевицата е култура, която независимо от колебливите климатични условия има бъдеще в нашата страна.
ФЕРОМОНОВ КАПАН ЗА НОЩЕНКА И ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ
IMG 4397За да бъдат максимално полезни на производителите на царевица, специалистите на ДюПон Растителна защита България от миналата година предлагат и доставят безплатно феромонови капани за икономически най-опасните неприятели по царевицата – нощенки и царевичен стъблен пробивач. По този начин всеки фермер сам може да отчете плътността на неприятелите и да взема мерки само при необходимост, когато е достигнат прагът на икономическа вредност. За царевичния стъблен пробивач той е 10 яйчни купчинки на 100 растения. Срещу този опасен неприятел ДюПон предлага инсектицида Кораген в доза от 10-15 мл/дка, съобразно числеността на неприятеля. Ефикасността на продукта е над 90%, защото той има и ларвицидно, и овоцидно действие. Периодът на внасяне е от излюпване на ларвите до вгризването им, като този период е в рамките на 48 часа. Това е пилотна програма на ДюПон, като тези феромонови уловки са разпределени в различни части на страната, така че от тях да могат да се възползват производители от всички региони.
С продуктите, които предлага, и с начина си на работа екипът на ДюПон Растителна защита показва, че работи по свой характерен начин със земеделските производители - доказва лоялността и колегиалността си към тях, като им дава възможност сами да вземат важни решения на базата на реални факти. Така фирмата спомага за повишаване ефективността на земеделието у нас и в частност в царевичното производство.

Публикувана в Растениевъдство

Министерството на земеделието и храните публикува на своя сайт Проект на Наредба за съдържанието и реда на водене на публичните регистри в областта на растителната защита. Проектонаредбата е придружена от Доклад от Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, в който се посочва, че с нормативния текст се определят съдържанието и редът за водене на регистрите по чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията, както и условията и редът за вписване и отписване от тях. Регистрите ще се публикуват на интернет страницата на БАБХ и ще се актуализират при всяка промяна на вписаните в тях обстоятелства. Докладът на зам.-министър Димитров посочва, че проектът няма да се отрази на бюджета на земеделското министерство, а като негова цел е определена подобряване достъпа до информация на земеделските стопани и лица, които са професионално ангажирани с защитата на земеделските култури от вредители. Това ще се отрази върху качеството и безопасността на произвежданата растителна продукция и ще се подобри качеството и безопасността на храните от растителен произход, глади докладът.

Публикувана в Растениевъдство

Със затоплянето на времето през април бързо започват да се развиват неприятелите и болестите по овошките. Възрастните оси на сливовата плодова оса летят по време, когато цъфтят раноцъфтящите сливови сортове. През месеца се извежда борбата срещу струпясването по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, срещу сачмянката и ранното кафяво гниене по сливата, кайсията, черешата и вишнята, и къдравостта по прасковата.

Фенологични

фази

болести и

неприятели

мероприятия

препарати

 

от зимен покой до набъбване на пъпките

струпясвяне

заораване на листата

Акарзин или Пара зомер – препаратите са токсични срещу яйцата на листните въшки и педомерките

брашнеста мана

дълбока резитба и изгаряне на клоните и клончетата

калифорнийска щитоносна въшка

 

листни въшки

 

педомерки

 

червен овощен акар

 

ябълкова плодова оса

плитки почвени обработки

златозадка

изрязване на зимните гнезда и изгарянето им

пръстенотворка

изрязване на клончетата със снесени по тях яйца и изгарянето им

бяла овощна пеперуда

изрязване на зимните гнезда и изгарянето им

гъботворка

остъргване на яйчните купчинки и изгарянето им

от набъбване на пъпките до началото на цъфтеж

струпясвяне

 

Бордолезов разтвор - 1%
Тирам 80 ДГ - 0,3%
Силит - 0,1%
Шампион ВП - 0,3%
Дитан М 45 - 0,3%

брашнеста мана

дълбока резитба и изгаряне на клоните и клончетата

Байфидан 250 ЕК - 0,015%
Болеро 12 ЕК - 0,06%
Кумулус - 0,9%
Пол сулкол 80 ВП - 0,9%

педомерки

 

Децис 2,5 ЕК - 0,03%
Нуреле Д - 0,05%
Суми алфа 5 ЕК - 0,02%

златозадка

 

препаратите, които са посочени срещу педомерки и листозавивачки са токсични и срещу останалите насекоми

бяла овощна пеперуда

 

гъботворка

 

ябълков молец

 

ябълкова плодова оса

 

Децис 2,5 ЕК - 0,03%
Нуреле Д - 0,05%

листни въшки

 

препаратите, които са посочени срещу педомерки и листозавивачки са токсични и срещу останалите насекоми

хоботници

 

ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

 

 

Публикувана в Овощната градина

Интегрираното производство на растения и растителни продукти е рационално прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и селекционни мерки. При него използването на химични продукти за растителна защита (ПРЗ) е ограничено до определен минимум, необходим за поддържане на популацията от вредители и загубите от тях в границите под прага на икономическа вредност (ПИВ).
Прилагането на тези мерки допринася за пълно използване на факторите на природното регулиране в агроценозите, увеличаване на биологичното разнообразие и опазване на растенията и продукцията, чиста от замърсяване с пестициди.
Интегрираното производство на растения и растителна продукция има за цел:
• Поддържане на стабилни агро-екосистеми, запазване и обогатяване на биологичното разнообразие на територията на стопанството
• Рационално комбиниране на ПРЗ с механизмите за естествено регулиране на вредителите по земеделските култури
• Намаляване на допълнителните разходи и нежеланите влияния върху околната среда и здравето на хората чрез намаляване употребата на ПРЗ.
Величината на добива и качеството на зърното са силно зависими от предшестващата култура
Пшеницата реагира силно на вида на предшественика както във връзка с
величината на добива, така и по отношение на качеството на зърното.
Поради голямата площ, на която културата се отглежда, на практика всички останали полски и част от зеленчуковите култури могат да бъдат нейни предшественици.
При класиране на предшествениците по отношение на пригодността им за отглеждане на пшеница се изхожда от тяхната ранозрялост, възможността за редуциране на минералното торене, физическото състояние на почвата след прибиране на предшественика, вероятния срок на сеитба на пшеницата и риска от влошаване на фитосанитарното състояние на посева. При комплексна оценка на значимостта на горните фактори, вероятните предшественици се подреждат в следните групи:
• най-подходящи – ранни и средно ранни зърнено-бобови култури (грах, леща, фасул, бакла, нахут и др.), както и едногодишни тревни смеси с бобов компонент, които остават след себе си почвата обогатена с азот и позволяват намаляване на оптималната азотна норма до 1/3, при получаване на висок добив и реализиране на високо качество от пшеницата;
• подходящи – култури, които се прибират до първата декада на септември (рапица, ранни хибриди царевица за зърно, царевица за силаж, слънчоглед), включително по-късни зърнено-бобови култури (соя), дават възможност за навременна подготовка на почвата за сеитба и сеитба в началото на оптималния агротехнически срок;
• средно подходящи – култури, които се прибират до края на втората декада на септември (средно ранни хибриди царевица за зърно, цвекло, зеленчукови култури), в т.ч. и повторка (пшеница след пшеница от същия вид);
• малко подходящи, но допустими – средно късни хибриди царевица, късни хибриди царевица, узрели до средата на октомври, други есенници (ечемик, тритикале, ръж – когато зърното не е предназначено за хляб);
• неподходящи – продължителна монокултура, новоразорани полета с многогодишни треви, включително и целини, късни хибриди царевица, силно заплевелели с многогодишни плевели полета и др. (ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

CNH обяви сключването на окончателното споразумение за придобиването на всички активи на производителя на техника на растителна защита Miller-St. Nazianz, Inc.
Компания Miller е основана през 1899 година и дълги години е водещ производител на пръскачки и системи за опръскаване. Активите на компания  Miller, придобити в рамките на сделката ще станат част от  New Holland Agriculture, което ще позволи на концерна New Holland да внедри техническите патенти на  Miller в своите продукти. 

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта