Димитър Греков – министър на земеделието и храни, Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ и Пламен Лазаров – зам. изпълнителен директор на БАБХ, заедно с началниците на отдели по растителна защита към 28-те областни дирекции на БАБХ обсъдиха актуални трудности и проблеми, свързани с растителната защита.
Растителната защита е много важен компонент за качествени и високи земеделски добиви и затова е важно да се осигури ефективен административен модел за нейното функциониране. В този смисъл бяха обсъдени евентуални промени в законодателството с цел да се регламентират ясно задълженията и отговорностите на специалистите по растителна защита.
Бяха споделени и трудности, които специалистите срещат в своята работа на терен. Министър Греков и ръководството на БАБХ се ангажираха с разрешаването на дискутираните проблеми своевременно.

Публикувана в Растениевъдство
„Необходима е промяна в дейността на растителната защита у нас”, заяви вчера министърът на земеделието и храните проф. Димимтър Греков на среща с началниците на отдели по растителна защита към 28-те областни дирекции на Българскта агенция по безопасност на храните в Пловдив. Той поясни, че растителната защита е много важен компонент за качествени и високи земеделски добиви, и в този смисъл трябва да се осигури ефективен администартивен модел за нейното функциониране, свързан с качеството и безопасността на храните. Участниците в срещата посочиха пред министър Греков, че е нужно да се променят наредби, които да регламентират строго задълженията на агрономите. Специалистите по растителна защита споделиха и други проблеми, които срещат в своята работа. Той от своя страна обеща да се търсят начини за разрешаването им. На срещата присъстваха също изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов и единият от заместниците му Пламен Лазаров, с ресор "Растителна защита".
Публикувана в Новини на часа

За да има ефект от пръскането срещу болестите и неприятелите по дръвчетата, спазвайте следните правила:

. Не чакайте болестта да обхване градината. Още при първи признаци на дадено заболяване в насаждението, добре е да вземете мерки с подходящия препарат. Срещу болестите е препоръчително и профилактичното пръскане, т. е. преди появата им.

. Когато планирате пръскане, следете поведението на времето. Няма никакъв смисъл да пръскате с контактни препарати, ако след час завали дъжд, който ще измие всичко.

.Пръскането при силен вятър е недопустимо, разтворът няма да попадне там, където трябва.

. Важно е да следите и влажността и температурата на въздуха – при високи температури разтворът се изпарява бързо и ефекта е нисък.

. Препоръчително е и редуването на пестицидите, въпреки еднаквото им действие. Това е необходимо, за да се избегне получаването на резистентност (устойчивост) към тях.

. За засилване на ефекта или за комбиниране на пръскането едновременно срещу болести и неприятели, някой пестициди могат да се смесват, но не всички. Затова е добре да четете указанията в инструкциите за ползване на препаратите.

Публикувана в Овощната градина

14 април - Започва приемът на заявления за Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици и свине
 
15 април - Започва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсирането на разходите на земеделските производители, свързани с контрола на Доматения миниращ молец Tuta Absoluta
 
23 април - Приключва приемът за помощ de minimis за изхранване на животни през 2014 г.
 
30 април - Приключва приемът на документи за компенсиране на разходите по растителна защита за трайните насаждения

Публикувана в Бизнес

Задължително е фермерите да съобщават на пчеларите, когато решат да пръскат с препарати за растителна защита. „Издал съм специална заповед миналата седмица, с която да се контролират селскостопанските аптеки за продажбата на пестициди и торове. Наредбата, която е издадена, контролира и определя как да се извършва, кога и при какви условия, третирането с пестициди“, каза в Бургас земеделският министър Димитър Греков.
 
„На ветеринарните лекари е наредено да сигнализират при случаи на измиране на пчели. За да бъдат компенсирани пчелари, чиито пчели са загинали в следствие на пръскане с пестициди, то те задължително трябва да са регистрирани като земеделски производители”, уточни министър Греков.
 
„В България няма генномодифицирани организми, растителни и животински, които да се продават на пазара”, каза още министърът.
 
По повод Седмицата на гората министърът връчи наградата за „Лесовъд на годината-2013“ в Бургас. Признанието заслужи инж. Сашка Иванова, а нейни подгласници са инж. Емил Ракъджиев, инж. Сергей Колов и инж. Константин Недев. За цялостен лесовъдски принос бе отличен инж. Стойко Желев. Той съобщи, че основен приоритет за МЗХ е ускоряването на процеса на сертифициране на държавните горски територии, което ще отвори нови пазари за дървесината  и  продуктите направени от нея.

 

Публикувана в Бизнес
Сряда, 18 Декември 2013 17:32

John Deere и BASF обединяват усилията си

Двете водещи световни компании ще си сътрудничат в областта на разработването на решения за повишаване на добивите
 
Представители на компаниите John Deere и BASF обявиха съвместните си планове за разработването на комплекс от интегрирани решения в областта на прецизното земеделие и управлението на селскостопанското производство. 
В равките на сключеното споразумение концернът BASF ще започне предлагането на нова услуга в областта на оценяването на сеитбените площи и подпомагането на вземането на агрономически решения.
Компания John Deere ще предостави ново решение за пръскачките, както и услуги по интегриране на данните на портала за управление на селскостопанската дейност MyJohnDeere.com, което ще позволи на фермерите по-ефективно да управляват своето селскостопанско производство. 

Публикувана в Агротехника

Брюксел- Европейският парламент изисква повече мерки за да подобри наличието на специално създадени средства за защита на растенията и специализираните култури.

Във фокуса на конференция проведена в Европейския парламент бяха конкретните решения и инвестиционните системи, които да послужат за подобряване на мерките за растителна защита. Участниците бяха единодушни, че намаляването на продуктите за растителна защита в светлината на предстоящите предизвикателства като продоволствената сигурност, необходимостта от висококачествени храни на достъпни за потребителите цени и гарантирането на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост не трябва да се пренебрегва.
„Липсата на адекватни мерки застрашава не само конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост- Европейският съюз е вторият по големина в света производител и износител на плодове и зеленчуци-, но и устойчивостта на сектора. Наред с това са застрашени работните места в сектора и многообразието на висококачествени храни в Европа", каза Люк Петерс, председател на работната група „растителна защита" на Copa-Cogeca.

Програма на ЕС за специални култури

За да се намерят ефективни решения за защита на растенията, ЕС се нуждае от подход, чрез който да се създаде подходяща постоянна програма на ЕС и тя да координира във всички държави-членки чрез съгласувана стратегия за финансиране създаването на база данни и разработването на нови решения. В началото на 2014-та година Европейската комисия иска да представи доклад за ограничена употреба и специални култури. „Всяко едно забавяне по темата не е окуражаващо за европейското селско стопанство", каза генералният директор на Европейската Асоциация за растителна защита (ECPA). Той оценява поетия от комисията ангажимент като „голяма стъпка напред". Секторът за ограничена употреба и специални култури генерира годишно 70 милиарда евро, което отговаря на 22% от общата стойност на продукцията на селското стопанство.

Източник: http://www.agrarheute.com/

 

Публикувана в Растениевъдство

Българската агенция по безопасност на храните/БАБХ/, съвместно с Асоциация растителнозащитна индустрия в България/АРИБ/, организират поредица от първоначални и допълнителни обучения на лицата, които боравят с пестициди в рамките на професионалната си дейност съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Първият семинар за обучители се проведе в гр. Сандански на 12 и 13 ноември 2013г. в „Интерхотел Сандански“. На него присъстваха зам.-изпълнителният директор на БАБХ Пламен Лазаров, директорът на АРИБ Нели Йорданова и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград д-р Михаил Бащавелов. Специален гост беше Луис Сарамадо, мениджър на Европейската асоциация за растителна защита.

Обучителните срещи се организират във връзка с прилагането на Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и на Мярка 1 „Обучение на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти” от Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България.

Семинарите се реализират по плана на проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА), член на която е АРИБ.

Съвместният план предвижда до края на 2013г. да се проведат 4 обучения с участието на инспекторите от отделите за растителна защита на всички 28 областни дирекции по безопасност на храните, които ще бъдат привлечени като обучители по Мярка 1 от Националния план за действие.

Публикувана в Новини на часа

Новината бе обявена на пресконференцията в Банско

Петър Кръстев
По предварителни данни на маркетингови агенции пазарният дял на БАСФ във фунгициди продължава да расте у нас. По това време на годината специалистите от българския екип на компанията коментират и анализират резултатите в стопанствата, с които работят – къде, какво се е случило, как са се повишили добивите, какви са резултатите и т. н. „С тези резултати в стопанствата, в които се ползват наши продукти имаме много добра основа да продължаваме да растем и занапред”, каза на състоялата се наскоро специална пресконференция в Банско г-жа Ваня Горчева – Мениджър на БАСФ за България, отдел Растителна защита. И продължи:
- Резултатите до голяма степен се дължат на продуктите, но не и само на тях – екипът в случая също е много важен и отчитайки този факт ние направихме структурни промени. Както обичаме да казваме нашият успех и нашите цели постигаме с три основни инструмента – от една страна какво предлагаме в продуктовата листа, кои са партньорите, на които предлагаме тази продуктова листа и съответно, при които внедряваме новите продукти и разбира се хората, които правят всичко това. През последните години нашият екип се разшири и от 11 вече сме 30 човека, търговският екип, който работи в непосредствена близост с производителите от 3-ма,  вече са 15 човека. Ние ще продължаваме да мислим в тази посока и това е един от приоритетите ни, защото да изградиш този екип, трябва наистина да намериш хората, които да са изключително добри професионалисти. Фермерите, с които работим са ограничен брой, те обработват около 50% от земята в България. Ние сме заедно с тях в производството и те очакват от нас да сме компетентни в съветите и аргументите, които им даваме , за да се доказват в резултатите от полето. С тази цел се налагат структурни и организационни промени в екипа ни.
За мен е удоволствие, каза Ваня Горчева да обявя назначаването на Мария Неделчева за Национален Търговски Мениджър на БАСФ, Върбан Върбанов за Търговски Регионален  Мениджър за Южна България, а Николай Николов – нашият супер успешен  Регионален Търговски Мениджър за Североизточна България продължава да отговаря за земеделската ни столица - регион, който е много важен за нас.

Публикувана в Растениевъдство

На 10.09.2013 г., по време на официална пресконференция в хотел Гранд Арена Кемпински, Банско, г-н Екарт Щайн – Маркетинг Мениджър за Европа и Вицепрезидент на отдел "Растителна защита" в БАСФ заяви, че компанията е убедена в потенциала за развитие на земеделието в Източна Европа. През последните години БАСФ направи значителни инвестиции в изграждането на екипа си и внедряване на ефективни растителнозащитни решения на пазара. Това е и посоката, в която компанията ще продължи да работи в бъдеще, допълни той. „Изключително щастливи сме, че в България БАСФ се възприема като надежден партньор, подкрепящ фермерите в ефективното използване на потенциала на земята им за постигане на печелившо българско земеделие“, добави г-н Щайн.
„През последните 5 години растителнозащитният пазар в България почти се удвои, за същия период, продажбите на БАСФ нараснаха близо 5 пъти“, сподели г-жа Ваня Горчева, Мениджър за страната на отдел Растителна Защита в БАСФ. В своето изявление тя разказа как Clearfield технологията за производство на слънчоглед нараства от 700 хил. дка през 2008 г. на 3 млн. и 500 хил. дка през    2012 г., и очакванията за 2013 г. са за 4 млн. дка, което се равнява на почти половината площи слънчоглед в България.
Maria Nedelcheva Vania Gortcheva Eckart Srein Nikolay Nikolov Varbanov VarbanovГ-жа Горчева подчерта, че третиранията с фунгициди в житни тази година са нараснали като площи с 10%, а като стойност с 20%, което ясно показва тенденцията в използването на по-качествени фунгициди от по-високи ценови сегменти. По предварителни данни през 2013 г., 80% от житните култури са третирани с фунгициди. БАСФ предлага най-богатото портфолио в житни - 4 фунгицида в различните ценови сегменти – един в basic сегмента, два в standard сегмента и един в premium сегмента, и те бележат забележителен ръст.
От думите на г-жа Горчева стана ясно, че Дует Ултра от basic сегмента и Танго Супер от standard сегмента се налагат като категоричен избор за масовото производство, като се прилагат с хербицид и/или за второ третиране. „Новият ни фунгицид – Капало от standard ценови сегмента и Алегро от линията AgCelence в premium ценови сегмента, се оказаха категоричният избор за най-интензивните стопанства и за земеделците, които са убедени от практиката, че разликата в добивите често е следствие от качеството на фунгицида, който използваш“, добави г-жа Горчева.
„БАСФ продължава да расте по-бързо от пазара и да утвърждава лидерските си позиции. Все повече земеделци постигат изключително добри добиви в съвместната ни кауза „За Печелившо Българско Земеделие“, доверявайки се на нашите продукти. “Едрите земеделци, които имат стопанства над 5 хил. дка са основните клиенти на продуктите на БАСФ. Те са ограничен брой и работят с нас от дълги години. Фактът, че те третират с нашите продукти година след година е най-голямото доказателство за качеството на продуктите ни и нещо повече, че продуктите ни са подбрани съобразно икономическата ситуация в българското земеделие. Едрите земеделци са бизнесмени – както много често сме казвали – те търсят икономически ефективните продукти за растителна защита – тези, които ще им помогнат да увеличат печалбите си“, заяви г-жа Горчева.
„Най-голямото удовлетворение за екипа на БАСФ е доверието от страна на земеделците, ориентирани към печеливш бизнес, при внедряването на нови продукти на пазара. Забележителен беше успехът на Капало – направихме три допълнителни вноса, за да задоволим търсенето, както и на Спектрум – количествата се изчерпаха в рамките на месец“, допълни г-жа Горчева.
„Много успешни са и промоциите, които предлагаме на пазара - след като обявихме промоцията Дерби + Дует с 10% бонус в пакет - количествата се изчерпаха в рамките само на месец. Промо-пакетът РЕКОРД за производство на царевица също се радва на голям интерес. Както и последната промоция Клеранда – „Бонус пакет за един сезон напред“. Земеделците получават безплатни продукти за пшеница срещу широколистни плевели, самосевки от рапица и слънчоглед и неприятели за 2014/2015 г. за всички площи, третирани с Клеранда през 2013 г. Първите отзиви след като обявихме промоцията са положителни - много колеги ще засеят по 400 дка Clearfield рапица, за да се запознаят с технологията и същевременно да се възползват от промоцията. Сред атрактивните промоции е и тази на Бутизан – за всеки закупени 100 л. Бутизан, фермерите получават по 1 л. от пазарния лидер – регулатор на растежа и фунгицид Карамба“, категорична бе г-жа Горчева.
Nikolay Nikolov i Varban Varbanov„Не на последно място огромен успех са и специалните предложения за членовете на Clearfield Union – съюзът на БАСФ и агробизнеса за Печелившо Българско Земеделие. Като пътуването в чужбина за трансфер на ноу-хау за „Изборът на познавачите“ – Танго Супер. Както и персоналната грижа от служителите на БАСФ за всеки член на Clearfield Union“, допълни г-жа Горчева.
„Тук е моментът да наблегна на сериозната инвестиция, която прави БАСФ в България. Конкурентните цени на продуктите ни, съобразени с българските условия, специалните предложения, транспортът на място за продуктите ни, както и екипът от професионалисти, които са неразделна част за получаването на максимален ефект от продуктите ни – а именно хората в техниката, в маркетинга, в търговски отдел, за да подкрепят земеделците в амбициозната цел, която си поставят – да увеличават всяка година добивите с продуктите на БАСФ“, спомена Мениджърът за страната на отдел РЗ на БАСФ.
„За 5 години екипът ни нарасна от 11 на близо 30 човека. През 2013 г. хората в страната, които работят със земеделците от 3 вече са 15 човека.
Аз лично се гордея с тях, защото те са категоричният ключ за успеха на всяка организация“, сподели г-жа Горчева. „Тук е и новината, която имаме към всички партньори на БАСФ в България – Мария Неделчева става Търговски Мениджър на БАСФ за България, Върбан Върбанов става Регионален Търговски Мениджър за Южна България. Николай Николов остава нашият Регионален Търговски Мениджър за столицата на земеделието – Североизточна България. Гордея се с тези колеги, с техния професионализъм и човешки качества, благодаря им за невероятната отдаденост към успеха на българските земеделци и за мен е чест и огромна радост, че те са част от нашия екип. Екипът, който ни прави истински успешни и съответно много удовлетворени от работата ни“, завърши изказването си г-жа Горчева.
За направление „Растителна защита“ на БАСФ
С продажби от около 4,7 милиарда евро през 2012 г., направление „Растителна защита“ на БАСФ предоставя иновативни решения за защита на посеви, тревни площи и декоративни растения, за борба с вредителите и за нуждите на общественото здраве. Портфолиото включва също така и технологии за третиране на семена и биологичен контрол, както и решения за управление на водите, хранителните вещества и стреса при растенията. Направление „Растителна защита“ на БАСФ е водещ иноватор, който подкрепя производителите при оптимизацията на земеделието, в подобряване ефективността на техния бизнес и в подобряване качеството на живот на нарастващото население на света. Допълнителна информация може да бъде намерена в интернет на www.agro.basf.com.
БАСФ - The Chemical Company
БАСФ е най-голямата химическа компания в света – „The Chemical Company“. Нейното продуктово портфолио включва химикали, пластмаси, повишаващи качеството продукти и препарати за растителна защита от една страна, а от друга - нефт и газ. Ние обединяваме икономическия успех, опазването на околната среда и социалната отговорност в едно цяло. Чрез наука и иновации, ние даваме възможност на нашите клиенти в почти всички индустрии да намерят отговори на настоящи и бъдещи нужди на обществото. Нашите продукти и решения допринасят за опазване на ресурсите, като осигуряват храна и спомагат за подобряване качеството на живот. Обобщили сме този принос в нашата корпоративна цел: „Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще“. През 2012 г. БАСФ отчете обем на продажбите на стойност 72,1 милиарда евро и повече от 110 000 служители към края на годината. Допълнителна информация за БАСФ можете да намерите в интернет на адрес www.basf.com.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта