Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) заяви, че е необходимо да се разшири специалното етикетиране на храните, посочващо мястото им на произход. Отбелязва се, че географските указания в етикетирането допринасят за увеличаване на доходите на земеделските стопанства и за увеличаване на възможностите за износ.
„Въз основа на разгледаните примери, ФАО препоръчва отговорните органи да поемат инициативата за създаване или подобряване на национална система от програми за географски указания. Мерките трябва да включват разработването на национален план за действие с ясни и прозрачни принципи, опростени процедури и намалени разходи за земеделските производители “.

Етикетирането може да потвърди качеството на продукта за потребителите, да повиши осведомеността за марката и да увеличи дохода на земеделските производители. Необходима е гъвкавост от страна на властите, тъй като при производството на някои регионални и традиционни продукти са възможни отклонения от съществуващите стандарти за безопасност на храните и може да се изисква признаване на тяхната приемливост, какъвто е случаят с Полша и Хърватия.
„Необходимо е сътрудничеството между страните и вътре в страните за обмен на знания и опит за разработване на допълващи се и взаимно подкрепящи регулации и регулаторни мерки. Ние подкрепяме използването на механизми за техническа подкрепа за правителствените агенции и производителите в техните усилия за разработване и управление на устойчиви програми за географско указание ”, споделя специалистът на ФАО по въпросите за агробизнеса Емили Вандеканделадера.

Петър Кръстев

Публикувана в Агроновини

С това песимистично заглавие в края на миналата седмица излезе „Кратък преглед на търсенето и предлагането на зърно” на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО). След Международния съвет по зърното (IGC) и тази авторитетна  международна организация редуцира своята прогноза за производството и предлагането на зърнени храни през 2018/19 г.

Като се има предвид сегашното състояние на посевите, ФАО прогнозира, че дори при благоприятни климатични условия през периода на вегетация, производството на зърнени храни в света (включително ориз в еквивалент на бланширан ориз)  през 2018/19 г. ще спадне с 2,4 на сто (64,5 млн.т) 2,57 млрд. т. „Това намаление  се дължи на очаквания спад в производството на царевица, а освен това през 2018 г. и производството и предлагането на пшеница се очаква да намалее”, коментират водещите експерти. Ако през 2017 г. обемът на производството на зърнени култури в света надхвърли дори по-оптимистичните предварителни разчети, то сега ситуацията е обратна и вече няколко поредни месеца прогнозните данни само се  влошават.

В новата редакция на световния баланс виждаме, че прогнозата за глобалния добив от зърнени храни през 2018/19 г.  е намалена с 24 милиона тона, в сравнение с данните отпреди един месец. Основните фактори за тази негативна корекция са очакваното намаляване на производството на пшеница в  ЕС, както и влошените изгледи за реколтата от царевица и ечемик в Русия и Украйна.

Световен баланс на зърнени храни (в млн.т)

2014/15 г.

2015/16 г.

2016/17 г.

2017/18 г.

2018/19 г. прогноза

оценка

Юни

Юли

Общо зърно

Производство

2570,2

2543,8

2612,7

2650,8

2610,0

2586,2

Предлагане

3204,1

3258,6

3356,0

3429,8

3426,6

3384,2

Потребление

2492,2

2512,2

2571,3

2614,9

2646,6

2641,4

Търговия

377,9

392,1

405,3

410,9

409,6

412,1

Крайни запаси

714,8

743,3

779,0

807,9

772,1

748,9

Запаси/потребление

28,5

28,9

29,8

30,6

27,8

27,7

Пшеница

Производство

732,2

734,4

757,2

756,8

754,1

736,1

Предлагане

929,4

951,5

994,0

1013,1

1031,6

1009,5

Потребление

712,6

709,5

734,8

738,2

743,5

741,1

Търговия

156,7

167,1

176,4

173,5

175,0

175,0

Крайни запаси

217,1

236,8

256,3

273,4

283,4

264,2

Запаси/потребление

30,6

32,2

34,7

36,9

35,4

34,9

Обемът на потребление на зърно в света се очертава да възлезе на 2,641 млрд. тона, 26,5 млн. тона  повече в сравнение с 2017/18 г.

Основната характеристика на 2017/18 г. беше превишаване на нивото на производството (2,65 млрд.т) над обема на потреблението (2,61 млрд.т)  и натрупване на рекордни преходни запаси от хлебно и фуражно зърно в глобален мащаб, което обуслови запазване на ниските цени на основните зърнени култури на международния пазар.

Потвърждение на сегашната прогноза на ФАО означава промяна на основното съотношение в зърнения баланс през 2018/19 г. – превишаване на потреблението над равнището на производството, което води до стопяване на преходните наличности от зърно.

При така прогнозираните параметри  на баланса, съотношението на глобалните запаси към потреблението ще намалее от 30,6% през сезона 2017/18 г. до 27,7% през сезона 2018/19 г.  Това ще бъде първият такъв спад през последните четири години, въпреки че той не изглежда  толкова голям, в сравнение с ниските стойности от 2007/08 г. - 20,4%.

Въпреки спада в производството, търговията със зърно през сезона 2018/19 г.  ще продължи на доста високо равнище  и дори ще надвиши обемите от предходния сезон – 412,1 млн.т спрямо 410,9 млн.т. Според ФАО това се обяснява с очаквания ръст в световната търговия с пшеница – 175,6 млн.т в сравнение с 173,5 млн.т през 2017/18 г.

Всъщност увеличението на търговията е за сметка на рекордния начален запас (273,4 млн.т), като в края на 2018/19 г. глобалните преходни наличности от пшеница се стопяват до 264,2 млн.т  (283,4 млн.т очаквани само допреди  един месец).

Публикувана в Бизнес

ФАО и ЮНЕП (UNEP - програмата на ФАО за околната среда) предвиждат бързото изчезване на пчелите и предупреждават за потенциални щети за световната продоволствена програма, свързани с намаляване броя на тези насекоми.
Повечето продоволствени култури в света зависят от опрашването от насекоми (пчели, пеперуди и бръмбари), както и от птици и прилепи. Според експертите на ФАО днес 35% от опрашителите, по-специално пчелите и пеперудите, и около 17% от опрашителите гръбначни животни, например прилепите, са застрашени от изчезване.
Учените отдават изчезването на насекоми на много фактори, но най-често причината за тях е използването на пестициди и глобалното затопляне. ФАО препоръчва да се откажем от употребата на пестициди в селското стопанство, тъй като в бъдеще тези вещества могат да доведат до отравяне на цели кошери, замърсени с нектар и прашец.
През 2017 г. ООН одобри Световния ден на пчелите. Празникът се празнува на 20 май - рожденият ден на основателя на модерното пчеларство, словенеца Антон Янши.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

През 2017 година в повече от сто страни и територии летните средни нива на температурата са били по-високи с повече от 1,0°С. При това в 50 страни средното годишно затопляне е превишило 1,5°С. Глобалното средно изменение на температурата над повърхността на земята през 2017 година е било 1,38˚C. Така 2017 година е втората най-топла година за цялата история на наблюдения от1880 година насам.

Данните са от водещата Световна статистическа база данни по селско стопанство и продоволствие FAOSTAT за 2017 година за средните изменения на температурите по страни.

Тези данни съдържат информация за ежемесечни, сезонни и годишни средни температурни аномалии, т. е. измененията на относителната температура за базовия период 1951-1980 година и се базира на наблюдения на Института по космически изследвания НАСА (NASA-GISS).

Повишението на температурата на въздуха, свързано с изменение на климата, влошава растежа на растенията и добивите и поставя под заплаха милиони фермери и общини в целия свят. Изменението на температурите заплашва също и продоволствената безопасност на страните и тяхната способност да изкоренят бедността или да достигнат устойчиво развитие, се отбелязва в изследванията.

Базата данни за изменение на температурите на FAOSTAT помага да се осмислят проблемите в селското стопанство, свързани с изменение на климата, а също и да се намери път за минимизация на рисковете за производство на хранителни продукти.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Основните изводи от новия доклад на организацията. В документа са събрани тенденциите, които влияят върху глобалните продоволствени пазари.
 
Пшеница
Въпреки, че според прогнозата, производството на пшеница ще падне под миналогодишните нива,  през сезон 2017/18 г то ще остане достатъчно високо. Очаква се запасите да растат за пета поредна година и да излязат на рекордни нива. Търговията вероятно ще намалее, докато цените на пшеницата преимуществено ще се държат на по-високи от предходните години нива.
 
Фуражно зърно
Световното производство на фуражно зърно, според очакванията, ще постави нов рекорд, а световното потребление ще расте по-бавно, като достигне най-високото си ниво за цялата история на наблюдаване. Обемите на търговията на фуражното зърно също ще се увеличат на фона на активните покупки, тъй като купувачите ще се опитат да се възползват от значителното предлагане от вън и ниските цени.
 
Ориз
 
Въпреки, че метеорологичните условия през сезона ще сдържат ръста в производството на ориз, според прогнозите, световното предлагане ще продължи да превишава търсенето. Това ще доведе до леко увеличение на световните запаси от ориз. След ръста от 8 на сто през 2017 г., световната търговия ще нараства, но много по-умерено. Силната конкуренция сред износителите ще сдържа увеличаването на цените.
 
Маслодайни култури
 
Въпреки, че според прогнозите не бива да се очаква ръст в производството на маслодайни култури през сезон  2017/18 г., световното предлагане на пазарите на маслодайни шротове и растителни масла и мазнини ще расте, тъй като е подкрепено от високи запаси. И на двата пазара, според очакванията, производството ще съответства на потреблението, а следователно запасите ще останат стабилни.
 
Месо
Прогнозираният ръст през 2017 г. в световното производство на месо е умерен за сметка на обемите на производство на месо от едър рогат добитък, свинско и птиче, както и на овнешко. Очаква се, че стокооборотът ще расте, но с по-ниски темпове, отколкото през 2016 г., поради отпадането на импортно търсене от страна на Китай.
 
 Мляко
Световното производство на мляко през 2017 г. ще превиши нивото на предходната година поради благоприятните климатични условия и по-привлекателните цени. В световната търговия през следващата година се очаква умерен ръст  на обемите на търговия със сурово и сухо обезмаслено мляко, които ще компенсират намаляването на обемите на световните продажби на масло и сухо пълномаслено мляко.
 
Публикувана в Бизнес

Ново изследване, проведено от ФАО, сложи край на лъжливото обвинение, че животнитеимат негативно влияния на околната среда

Изследвания доказват, че животните не представляват сериозна продоволствена конкуренция нахората. А производството на мляко и месоса важенпринос в глобалната продоволствена безопасност.

За производството на 1 кг месоса нужни всичко 3 кг зърно. Едрият рогат добитъксе храни основно с трева и други груби храни, необходими са му всичко 0,6 кг достъпни за човекапротеини за производство на 1 кг от много по-ценния за човека белтък във вид на мляко и месо. Според изследването, отглеждането на животни е много по-ефективно, отколкото се смяташе досега.

Eкологичните организации критикуват влияниетона животновъдството на околната среда и повечетоот тяхгрешат. Изследването на ФАО показва, че 86% от фуража за животнитее непригоденза потреблениеот човека. Ако растителните остатъци и отпадни продукти отагропродоволствената промишленност не бъдат използвани заизхранване на животните, ще станат огромноекологично бреме за човечеството.

Изследването същоанализирало типа на земите, които се използватза производство нафуражи. От 2,5 млрд.ха, които се използват в цялсвят за производство на фураж, 77% са ливади ипасища. Повечето оттези земи не са пригодниза преобразуване в обработваени земи.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) организира в рамките на Европейската седмица за гората 2017 г. творческото състезание. Надпреварата е за всички деца и младежи между 5 и 19 годишна възраст с артистични таланти в изобразителното изкуство, които желаят да участват с рисунка на тема: „Горите, нашето общо благо“.  

Рисунката трябва да изразява идеите на автора за европейските гори и различните ползи от тях. Тя може да бъде създадена дигитално, нарисувана или скицирана с химикалки, моливи, пастели, въглища или с пастелни, акрилни или водни бои. Готовото произведение на изкуството е необходимо да се сканира или фотографира и да се качи в JPEG формат във формуляра за участие, наличен на линка: www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 31 юли 2017 г.

В състезанието ще бъдат избрани по един победител и по трима подгласника във възрастовите категории от: 5 - 8 години, 9 -12 години и 13 - 19 години.  Победителите и техните подгласниците ще бъдат обявени на  интернет страницата на Европейската седмица за гората по време на нейното провеждане, 9-13 октомври 2017.

Отличените рисунки ще бъдат показани на Европейската седмица за гората, както и на изложба във Варшава, Полша.  Те ще бъдат включени в календара на Европейската седмица на гората, като всеки от победителите и подгласниците ще получи копие от него и Признателен сертификат.

Публикувана в Бизнес

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) обяви старта на система, която позволява използването на сателитни данни за обезпечаване рационалното потреблението на вода в селското стопанство. Новият инструмент ще помогне на страните с ограничени водни ресурси да повишат добивите и оптимизират работата на напоителните системи.

ФАО отбелязва, че потреблението на вода, голяма част от която се използва в селското стопанство в някои региони е близо до изчерпването на този важен ресурс.

"Потреблението на вода продължава да се увеличава, в същото време изменението на климата и свързаните с това чести засушавания и други екстремни метеорологични явления водят до недостиг на вода в селскостопанския сектор", каза заместник-генералният директор Мария Хелена Семедо, ФАО.

В рамките на новият механизъм с помощта на сателитните данни и използването на изчислените мощности чрез «Google Earth» ще бъдат подготвени карти, на които може да се види, колко биомаса и добиви се произвеждат при кубичен метър потребена вода. Картите ще се актуализират на всеки 1-10 дни.

Базата данни на равнище континент е вече достъпна онлайн. А през юни, ще има данни за отделните държави, по-специално Бенин, Бурунди, Египет, Гана, Йордания, Кения, Ливан, Мали, Мозамбик, Руанда, Южен Судан, Сирия, Тунис, Уганда, Йемен и Западния бряг и ивицата Газа. По-подробна информация ще се появи в интернет през октомври. Те ще се отнасят до пилотни области в Ливан, Етиопия и Мали.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

 В света ще има рекордни запаси от зърнени култури през юни 2017 г.  Това гласи прогнозата на международната организация по прехрана и земеделие (ФАО), съобщи zol.ru.

От началото на тази стопанска година прогнозите за световното производство на зърно непрекъснато се подобряват и към момента се очакват крайните запаси от да се увеличат до 670 млн. тона. Това е с 1,4% повече спрямо сезон 2015/16 г, коментират експерти. Запасите от пшеница може да достигнат ново рекордно ниво от 238,5 млн. тона, като най-голямо увеличение се очаква в Китай, САЩ и Русия. Глобалните запаси от фуражно зърно също ще нараснат до 261 млн. тона, като силния ръст на запасите в САЩ се очаква да компенсира прогнозираните по-малки запаси в Китай. Спад до 171 млн. тона се прогнозира в запасите от ориз.

 

Прогнозата за глобалното производство на зърнени култури през 2016 година беше увеличена с 1,7% до 2,57 млн. тона, достигайки производствения обем от предходната стопански година, като се очакват рекордни реколти от царевица и ориз.Ниските цени които ще се задържат и през 2017 година се очаква да доведат до намаляване на обработваемите площи с пшеница в САЩ, докато увеличение на площите може да има в Русия, Украйна, Индия и Пакистан.

 
Очакванията за по-добра реколта от царевица в Бразилия и Аржентина, където сеитбената кампания е в разгара си, са свързани с благоприятните климатични условия в тези страни.

 По последни данни в Южна Америка се очаква увеличение на посевните площи с царевица с 1/3 спрямо предходната стопанска година, което дава основание на специалистите да смятат, че водещите страни там ще възстановят производството си след засушаването през 2016 година.

 

През ноември индексът на продоволствените цени, измерван от ФАО бележи минимален спад спрямо октомври с 0,4% до 171,3 пункта. Причина за това е поевтиняването на захарта, което не можа да бъде компенсирано от поскъпването на палмовото масло, коментират експертите от ФАО. 

Публикувана в Бизнес
Организацията по прахрана и земеделие на ООН представи доклада си за перспективите на развитието на земеделието през следващите 10 години зо 2025 г. Въз основа на доклада се очертават средносросчните перспективи за развитието на земеделието. При съставянето му организацията използва данни от 41 страни в света. 
Обобщавайки  2015 г. авторите на доклада отбелязват, че цените на хранителните продукти на световните пазари продължават да падат. Очакванията са, че периодът на високите цени е свършил. Основните причини за падането на цените са наличието на устойчиво предлагане и ръст на производството като цяло, падането на търсенето на фона на общия икономически спад, падането на цените на нефта, както и нарастването на преходните запаси.
Търсенето на месо, риба и млечни продукти ще расте, което ще изиска допълнителни фуражи. Броят на гладуващите хора се очаква да намалее от 788 до 650 милиона. Търсенето на хранителни продукти ще се удовлетворява основно за сметка на нарастването на производството.  Размерът на пасищата и главите добитък ще се променят незначително. 89 на сто от увеличеното производство на зърно ще бъде за сметка на повишаването на добивите.
Увеличение на площите със зърнени култури ще има в Африка. В Южна Америка ще се увеличат площите със соя.
Според доклада, темповете на развитие на световната търговия, ще растат 2 пъти по-бавно отколокто в предишното десетилетие. Авторите отбелязват, че в глобален мащаб износът на храни и суровини на световните пазари ще се осъществява от малка група страни. А при някои култури ще доминират само 2-3 страни.
Значително повишение на цените през 2016 г. не се очаква.
 
Превод Ангел Върбанов
Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта