Над 358 проверки бяха извършени от експертите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщават от пресцентъра на ведомство. Обект на контрол бяха пазарите за живи животни. С оглед необходимостта от спазване на правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните е засилен надзорът върху пазарите.

Съставени са 70 акта за установяване на административно нарушение, а издадените предписания са 6. Те засягат неспазването на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44/29.10.2003 г. Нарушенията са свързани основно с продажба на животни на нерегламентирани места, без здравни документи и такива  за транспорт, превоз на животни в нелицензирани транспортни средства. По време на проверките е установено, че някои от пазарите са били без сключен договор с ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване.

Част от проверките са извършени съвместно с органите на МВР и местната власт. Санкционирани са собственици, има и възбрани на някои животни. В няколко от случаите е сезирана Националната агенция по приходите.Предстои проверките на местата за търговия на животни да продължат. Така ще се следи за спазването на българското законодателство и ненарушаването на правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните

От БАБХ напомнят, че нерегламентираното движение и търговия с живи животни е потенциално опасно. Подобни действия крият риск от разпространение на заболявания по животните, включително и при човека.

Публикувана в Новини на часа

Пет акта са съставили служителите на Регионална дирекция по горите и Регионална инспекция по околна среда и водите – София на лице от Ботевградско, съхраняващо ловни трофеи.

При извършена проверка от служители на РДГ – София и Районно управление на МВР – Ботевград е установено, че частно лице притежава 13 бр. ловни трофеи. 10 от тях са от дива свиня, 1 бр. – от сърна, 1 бр. – от благороден елен и 1 бр. – от дива котка.

Лицето не е представило необходимите документи за притежание на ловните трофеи. От РДГ – София са съставени 4 акта на нарушителя по Закона за лова и опазване на дивеча. От служителите на РИОСВ – София е съставен един АУАН по Закона за биологичното разнообразие за съхранение на трофей от европейска дива котка.

Всички ловни трофеи са задържани.

Публикувана в Новини на часа

Повече от една трета от актовете на Регионална дирекция по горите – Бургас за последната седмица са за нерегламентирано бране на гъби. При извършване на ежедневните си проверки в района на Странджа горските инспектори от дирекцията санкционирали нарушители за бране на гъби без издадено разрешително и за увреждане на мицела на гъбата при събирането. Нарушенията са констатирани в землището на с. Белеврен, с. Звездец, с. Малко Търново и с. Средец.

Тази година реколтата от гъби е значително по-добра заради дъждовното време, берачите са повече и контролът е засилен, коментират експертите.

За последната седмица служителите по горите от бургаската дирекция са извършили 296 проверки. Проверени са 32 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти, 80 сечища, 57 МПС и 127 физически лица. Съставени са общо 37 акта за нарушения по Закона по горите и 2 по Закона за лова и опазване на дивеча.

Публикувана в Новини на часа
Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършиха 2213 проверки по официален контрол в обекти на търговска мрежа и обществено хранене през изминалия месец.
 
Най- честите нарушения, които констатираха са некоректно етикетирани храни, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите и други.
 
В резултат на установените нарушения, проверяващите съставиха 42 акта и  издадоха 172 предписания. Два обекта са с временно преустановена дейност, а 200 килограма храни са възбранени или бракувани.
Публикувана в Бизнес

Незаконна сеч на около 900 дървета от бял бор установиха горските инспектори от Регионалната дирекция по горите в Пазарджик. Две трети от незаконно отсечената дървесина се намира в частна горска територия.

Нарушението е констатирано по време на  комплексна проверка в землището на с. Костандово, в района на Държавно горско стопанство - Ракитово.

Част от дърветата са с короядни петна. Уведомени са органите на регионалното управление на МВР във Велинград, съобщават от пресцентъра на агенцията по горите.

Публикувана в Бизнес

Служители на Регионална дирекция по горите - София съставиха 22 акта по Закона за горите за периода 10-16 октомври 2016 г. По-голяма част от нарушенията са установени при извършени рутинни проверки в обекти с издадени позволителни за сеч в землищата на Ихтиман и Своге. Проверяващите са констатирали сеч на немаркирани дървета за изграждане на временни пътища в общински и държавни горски територии, които не са утвърдени в технологичните планове на насажденията. Административни наказания са наложени на фирмите, извършващи дърводобива, на лицензираните лесовъди и на отговорните служители в държавните и общински горски стопанства, допуснали извършване на нарушенията.

За неизградено видеонаблюдение е санкциониран собственик на обект за съхранение и преработка на дървесина в с. Доспей, общ. Самоков.

Два акта са съставени за транспортиране на дървесина без система за позициониране и проследяване. Задържани са една каруца и едно моторно превозно средство, както и дървата за огрев, превозвани с тях в землищата на Пирдоп и Кремиковци. Три акта са съставени на лицата, транспортиращи немаркирана дървесина.

Публикувана в Бизнес
Едва 14% е събираемостта на актовете за нарушения по горите, системите нарушители са около 500. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” инж. Димитър Баталов, директор на дирекция „Опазване на горите” към Изпълнителната агенция по горите.
По думите му броят на горските служителите е достатъчен, като към регионалните дирекции на горите работят общо 430 горски инспектори. „Те съставят актове, задържат вещите и предметите, послужили за извършване на нарушенията. Броят на горските служители е достатъчен, но събираемостта на голяма част от съставените актове е много ниска - 14%. Това обезсмисля труда на служителите по горите”, отбеляза инж. Баталов. „В понеделник имахме среща в Министерство на правосъдието по промяна в Наказателния кодекс.
 Ако тези промени влязат в сила, вече ще има една доста добра превенция. Ние предлагаме доста строги мерки по отношение на тези, които извършват незаконни сечи и ги извършват системно. Имаме над 500 човека, които са системни нарушители”, обясни той. Инж. Баталов разясни, че новите мерки предвиждат, когато на един нарушител е съставен акт за административно нарушение и наказание съответно и в рамките на 12 месеца той отново извърши такова нарушение, вече няма да бъде наказан с глоба, а с лишаване на свобода до 1 година или с пробация до 2 години.
„Тоест минаваме на по-сериозно наказание, което предполагаме, че ще действа по-възпитателно спрямо тези системни нарушители, тъй като голяма част от тях са социално слаби и нямат имот и доходи и нищо не може да им се вземе. Тоест глобата, която им е наложена, не могат да я изпитат на гърба си”, обоснова се той.
„Комисията ще продължи работата си следваща седмица и ако тези текстове се приемат от парламента в Наказателния кодекс, ще има коренна разлика и промяна по отношение на превенцията и намаляване на нарушенията в горите”, заяви още инж. Баталов. 
Публикувана в Бизнес

16 акта за установени нарушения на Закона за горите на територията на Регионална дирекция по горите – София са съставили горските инспектори от началото на месец октомври.

На лица, съхраняващи дърва за огрев без марка и превозен билет в Копривщица, Трудовец, Горно Камарци, Златица, Етрополе, са съставени общо 8 акта. Задържаното количество дървесина е близо 22 куб. м.

Санкциониран е лицензиран лесовъд за сеч на немаркирани дървета в два обекта на територията на ДГС Сливница.

Задържани са 0,8 плътни кубика фасониран дървен материал, 1 кубик дърва за огрев и моторно превозно средство за транспортиране на дървесина без превозен билет и марка в землището на Ботевград. На нарушителите са съставени 3 акта.

Горските инспектори при РДГ са спрели временно два обекта за преработка и съхранение на дървесина в Новачене, общ. Ботевград и Искрец, общ. Своге. Констатираните нарушения са за видеонаблюдение, което не отговаря на нормативните изисквания и неводене на необходимата документация. Поради същите нередности са съставени актове на собствениците на още два обекта в Ботевград и Бистрица и са дадени предписания за отстраняването им. Установен е нерегистриран мобилен обект в Ихтиманско, който е нямал изградена система за видеонаблюдение, както и такава за позициониране и проследяване (GPS).

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - Пазарджик съставиха общо 5 акта за установени административни нарушения по Закона за горите през почивните дни.

Проверяващите са съставили 3 акта за незаконно добита дървесина, транспортирана незаконно от товарен автомобил. Нарушението е констатирано при кръстосана проверка на територията на РДГ-Кърджали на отбивка на главен път от село Чифлик в посока град Хасково. Дървесината с общ обем от 10 кубични метра иглолистна технологична дървесина от черен бор не е била маркирана с контролна горска марка и е била и без превозен билет.  Камионът и дървеният материал са задържани.

Другите 2 акта са съставени при извършване на проверки в района на Велинград. Инспектиращите от РДГ-Пазарджик са задържали незаконна дървесина и една каруца, транспортираща иглолистна целулоза, немаркирана с контролна горска марка  и непридружена с превозен билет.

Публикувана в Новини на часа

орските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – София са съставили 11 акта за установени административни нарушения по Закона за горите през изминалите почивни дни.

Проверяващите са извършили проверки по сигнали, получени на телефон 112. Съставени са два акта за съхранение на незаконни дърва за огрев от граждани и добив на немаркирана едра строителна дървесина в държавни горски територии в Самоковския регион.

При извършени рутинни проверки в землището на Пирдоп са съставени 3 акта за транспортиране на един кубик дървесина без превозен билет и без контролна марка и за съхранение от частно лице на 2 кубически метра дърва за огрев без документи, доказващи законния им произход.

За превозване на дървесина немаркирана и превишаваща количествата, отразени в превозния билет, са съставени 2 акта в района на община Своге.

На територията на град Самоков, са съставени още 2 акта на водач, превозващ дървесина с МПС без система за позициониране и проследяване (GPS).

Акт е съставен и на горски стражар от Общинско горско стопанство „Костенец” за издадени неправилно попълнени документи.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта