LamadorInput

Защо да избера пакета Ламадор® и най-новия фунгицид от Байер - Инпут®?

Кои са ползите и техническите предимства на пакета Ламадор® и Инпут®?

 • Максимална защита на растението от болести през есента;
 • Широк спектър на контролирани болести, пренасяни чрез семена, почва и чрез спори;
 • Физиологичен ефект върху културното растение, изразяващо се в здрави, добре гарнирани растения със силно развита коренова система и устойчивост от измръзване;
 • Гъвкавост на приложение на листния фунгицид Инпут®;
 • Растението, третирано с Ламадор®, е защитено от твърда и праховита главня, снежна плесен и фузарийно кореново гниене;
 • Растението, третирано листно с Инпут®, е защитено от базично гниене, ръжди, брашнеста мана, фузариози и други.

Икономически предимства на пакета Ламадор® + Инпут®

 • Получавате пакетното предложение на по-добра цена, отколкото, ако вземете двата продукта поотделно;
 • На всеки закупени 10 л Ламадор + 120 л Инпут®, Байер предоставя 5 л безплатно Инпут®.


Кои са предимствата на Ламадор®?

 • Ламадор® е доказал се обеззаразител с изключителен контрол на болести, пренасяни чрез семена и почва;
 • Предпазва растенията от главни, фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, мрежести петна и др.;


 • Повишава устойчивостта на засушаване поради по-мощна коренова система;
 • Подобрен хабитус – по-широки листа и по-голям диаметър на стъблото;


 • Повишена устойчивост на изтегляне и измръзване – скъсен мезокотил;
 • Равномерно поникване, гарниран посев и здрави растения.

Lamador deistvie site

Защо да заложа на най-новия фунгицид Инпут®?

 • Нов фунгицид от Байер с профил на ефикасност, сходен с Прозаро®;
 • Гървкав по отношение на регистрирани дози на приложение през есента;
 • Ефикасност срещу снежна плесен (Monographella nivalis/Fusarium nivale) и базично гниене с фузариен произход (Fusarium graminearum) и паразитно полягане ( Pseudocercosporella herpotrichoides) през есента и ранната пролет.
 • Ефикасност срещу гъбни болести, нападащи листната маса ;
 • Атрактивна цена;
 • Продуктът се използва при нужда и може да се комбинира с други продукти за растителна защита;
 • Прилага се адекватно и при липса на болести е възможно приложението му да се изтегли във времето;
 • Притежава предпазно, лечебно и изкореняващо действие;
 • Получавате икономическа ефективност и възвръщаемост на инвестицията.
 • shema spektyr Input site

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители.

Публикувана в Растениевъдство

Излезе от печат втората книга от трилогията за болестите по културните растения на проф. Йорданка Станчева, съобразена с променящите се климатични и други условия у нас

Агр. Петър Кръстев
Новата книга „Болести по трайните култури“ с автор проф. Йорданка Станчева, която се ползва със заслужената репутация на един от най-добрите фитопатолози в България, вече е на книжния пазар у нас. Привилегия за нашия редакционен екип е, че издателство „Инфинити букс“ ни предостави възможността да разговаряме с авторката и първи да запознаем читателите на в. „Гласът на земеделеца“ с това полезно научно четиво, написано от ерудиран професионалист за една по-широка аудитория. Книгата може да бъде подръчно помагало за специалисти, професионално занимаващи се с различен вид земеделско производство – растениевъдство, овощарство, лозарство и др., които са преобладаващата част от нашите читатели. Но тя дава познания и за хората, които са се ориентирали към производство на плодове и зеленчуци в свободното си време за собствени нужди. С този си труд проф. Станчева откликва на потребността от специализирана литература, която да е в помощ на производство, независимо от неговите мащаби.
За мен бе чест поканата на издателите от “Инфинити букс“ в лицето на Александра Живкова и Живко Живков за среща с авторката, която направи своеобразната премиера на новата си книга пред нашия вестник. Държа да споделя, че бях приятно впечатлен от отношенията между тандема автор-издателство! Дълбоко и искрено уважение към знанията и опита на достолепния учен проф. Станчева от страна на издателите и висока оценка на учения към работата на младите, енергични и с висок интелектуален потенциал издатели.
Kare Infinity Kniga 2 CMIKИздателството стъпка по стъпка реализира плануваната трилогия „Болести по културните растения“ на проф. Йорданка Станчева: тя започна с „Болести по полските култури“, която нашият вестник представи подробно с няколко публикации, продължи с новоизлязлата й книга „Болести по трайните култури“ и ще завърши с „Болести по зеленчуковите култури“, чието издаване предстои. Безспорен факт е, че това е ценна и много актуална специализирана литература, която от години липсваше на българския пазар. Тя е изключително необходима за всички хора, които се интересуват от третираната тематика, защото на фона на променящите се климатични и други условия изданията с давност едно-две десетилетия вече загубиха частично или напълно своята актуалност.
„Болести по трайните култури“ е професионално издание не само по своето съдържание, но и по отношение на полиграфията и дизайна. Описаните болести в книгата са максимално визуализирани, което улеснява прилагането на теоретичната част в практиката. „Книгата е радост за всеки, който я види, и се интересува от тази тематика. Тя ще бъде не само полезна и информативна, но ще носи и естетическа наслада за всички читатели, които разгръщат това издание“, не сдържа възхищението си авторката от перфектната изработка на издателството.
Проф. Йорданка Станчева сподели в разговора ни, че трайните култури винаги са я привличали като учен, поради което в книгата си тя е отразила знанията и опита, натрупани през над 40-годишната й практика.
Беседата с авторката бе богата на професионална информация, поднесена по най-интелигентен, но и достъпен начин, акценти от която ще представя на нашите читатели.
„Овощарството има много големи традиции у нас и аз се радвам, че през последните години, особено сред по-младото поколение, доколкото нараства информацията и отношението към по-високото качество на храната, интересът към трайните култури – овощни, ягодоплодни и лозя, се засилва. На тях се гледа не само като храна, но и като лечебно средство – за превенция на много болести, а и за профилактика на голяма част от тях“, сподели наблюденията си проф. Станчева.
Авторката насочи разговора ни към темата за опазване на трайните култури – овощни видове, ягодоплодни култури и лозя от болести, което според нея е особено съществена част от технологията за тяхното отглеждане.

Причината за това се корени в биологичните и специфичните им агротехнически особености.Тъй като тези видове имат многогодишно развитие, те целогодишно са подложени на въздействието на неблагоприятни екологични фактори – ниски зимни и пролетни понижения на температурите, слани, градушки, суховеи и др. От друга страна, непрекъснатото внедряване на нови видове и сортове трайни култури, вегетативният начин на размножаване, както и резитбените операции също са сред причините за внасянето, аклиматизирането и разпространението на голям брой нови, силно вредоносни и не добре проучени фитопатогенни микроорганизми. Описаните биологични и технологични особености в развитието на трайните култури, както и фактът, че много често те се консумират в свежо състояние, повишава значението на фитопатологията в общата растителна защита, практикувана при тази група растения.
В книгата „Болести по трайните култури“ е направен сполучлив опит да се предостави многостранна информация. С нея се цели да се подпомогне контролът на болестите по трайните култури чрез навременно и ефикасно използване на всички възможни и съвместими средства за борба за получаване на максимално висока екологична и стопанска ефективност. И всичко това да има най-малко негативни последствия за околната среда и останалите компоненти на агроекосистемата.
За продължението на разговора ни с проф. Станчева и за третираните теми в новата й книга „Болести по трайните култури, четете в следващия брой.

 

Публикувана в Растениевъдство

Богатото разнообразие от гъвкави решения гарантират опазване на растенията при различни климатични условия. Атрактивен пакет за есенната кампания показва загриженост на известната фирма към клиентите

Агр. Петър Кръстев
На полската демонстрация Байер АГРО Арена в с. Кокорево, Ямболско, фунгицидните решения на компанията бяха изложени от Илия Бибишков –мениджър ключови клиенти Байер за Южна България и клиенти от района на Бургас. Пред земеделските производители от региона на Ямбол той представи най-новия продукт на фирмата – Инпут, с профил на ефикасност, сходен с Прозаро.
Специалистът даде важни и точни подробности за действието на всички останали фунгициди при пшеница в портфолиото на Байер, както и ценни препоръки за тяхното приложение.
Инпут – достоен заместник, надграждащ защитата
Илия Бибишков изтъкна достойнстата на новия фунгицид на Байер – Инпут. Благодарение на активните вещества и широкия диапазон в дозата на приложение, този нов продукт може да бъде избран кога и в кое пръскане да бъде използван – в първо, второ или трето. Дозата на приложение е изключително гъвкава. В Т1 специалистите на Байер го препоръчват в 60 – 70 мл/дка. Когато третирането е насочено само за фузариум в Т3 и когато се цели контрол на заболяването по класа, препоръчителната доза е 100 мл/дка. Дозите за различните третирания са напълно достатъчни, защото са изпитани. В Инпут се съдържа активното вещество протиоконазол – най-новият триазол, изключително ефикасен при фузариум по класа. Второто активно вещество в продукта – спироксамин, съдейства за по-бързо усвояване и придвижване на протиоконазола в растението и способства за получаване на синергизъм.
Зантара отлично се справя с болестите, като дава и допълнителен ефект
На полето с пшеница в Кокорево е приложен и фунгицидът на Байер Зантара. Специалистът увери земеделците, че продуктът се справя с всички болести при всички житни растения. Регистриран е в пшеница, ечемик, тритикале, лимец и др. житни култури. Зеленият ефект, който Зантара дава на третираните растения, е допълнително предимство и обяснява предпочитанието към този фунгицид.
Дозата на Зантара за Югоизточна България е 100 мл/дка. Тя е напълно достатъчна, защото отговаря на климатичните условия при нас, характерни със засушавания. „Когато искате да контролирате кафява ръжда и септория до жътва, Зантара свършва перфектна работа“ – обобщи представянето на продукта специалистът.
Аскра Хpro – при повишена опасност от зараза
Новият продукт на Байер – Аскра Хpro, също е много подходящ за приложение, в случай че се очакват валежи. Продуктът е създаден за Средна и Централна Западна Европа – Англия, Франция, Германия, където преваляванията са ежедневни, поясни специалистът. А формулацията на Аскра Хpro, която е патент на Байер, позволява бързото проникване на активните вещества, благодарение на допълнително вложените аджуванти – до 15-ата минута след третиране. Дозата също е гъвкава: от 90 –150 мл/дка. Специалистите на Байер препоръчват предвид условията през тази година доза от 80 – 90 мл/дка, но във влажни години подходящата норма е 100 –120 мл/дка.
Илия Бибишков посъветва земеделските производители при очаквани валежни периоди по време на жътва да се консултират със специалистите по райони. Те могат да ги насочат в коя фаза и какъв продукт да приложат.
Байер с приятна изненада за клиентите
Продуктовият мениджър пшеница на Байер Радко Христов съобщи на земеделците приятна и атрактивна новина: тази година компанията предлага Инпут в пакет с Ламадор, който наследява предишния пакет Импулс/Фалкон с Ламадор. Договорените ценови условия са много добри за земеделците, които ще могат да третират с фунгицида, когато решат, че имат нужда – наесен или рано напролет, поясни специалистът. Идеята на това пакетно предложение – фунгицидът да се предлага заедно с обеззаразител, цели да се намали цената на продукта, което е още по-изгодно за земеделските производители. Това недвусмислено показва загрижеността на екипа на Байер към неговите клиенти и партньори, заключи продуктовият мениджър.

Публикувана в Растениевъдство

Водещи експерти представят най-обещаващите ”зелени” средства за контрол в градинарството и окопните култури

В световен мащаб използването на конвенционални продукти, които предпазват културите от плевели, болести и неприятели, все повече излиза от мода. Много средства за растителна защита постепенно се изваждат от употреба в Европейския съюз, а и в други страни извън него.
ЕСТЕСТВЕН КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ И НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО КУЛТУРИТЕ
През последните години изследователски институти и производители работят усилено за внедряването на щадящи екологията "зелени" продукти. И докато те се фокусират в разработването на "зелени" хербициди, компаниите полагат енергични усилия, за да контролират по естествен, природосъобразен начин болестите и неприятелите по културите.
Освен липсата на токсичност, естествените продукти имат много предимства в сравнение с конвенционалните. Те могат да включват по-ниска цена, значително по-дълготрайна защита на културите (и през целия вегетационен период) и дори натрупване на изолирани неорганични хранителни вещества като фосфор, например.
Водещи експерти открояват четирите най-обещаващи групи екологични продукти за растителна защита, подкрепени с конкретни примери, в публикация на сп. Future Farming.
1. Феромони
Феромоните се излъчват естествено от насекомите с цел привличане на партньори. Като натурално средство за растителна защита, те могат да се използват за привличане на неприятели, като молци например, в капан, от който не могат да се измъкнат, или в устройства, където ще поглъщат естествен химикал, който ги убива. ”Феромоните са оптимален инструмент както за контрол на неприятелите, така и за програми за управление на устойчивостта”, обяснява Одесит Хайнс, мениджър в BASF в Agricultural Solutions North America.
В момента BASF предлага феромони RAK, които нарушават чифтосването на някои видове молци, вредящи по лозите, семкови и костилкови овощни видове. Corteva Agriscience пък работи с M2i Life Sciences за използването на феромони за защита на определени селскостопански култури.
От своя страна Bayer стартира нов продукт с феромони под името Vynyty Citrus, който предпазва от червена калифорнийска въшка и цитрусови брашнести червеи (Planococcus citri) в срок до 400 дни, обяснява д-р Ролф Кристиан Бекер, мениджър в компанията за изследвания и разработки в областта на селскостопанските вредители. Vynyty Citrus използва феромони в комбинация с естествения инсектицид пиретрум (pyrethrum), одобрен натурален продукт за земеделието.
vanity citrus2. Растителни екстракти
Пиретрум е добре познат растителен екстракт с инсектицидни свойства. Произведен от фино смлени цветове от хризантема, той причинява бърза парализа и вероятно е един от най-старите инсектициди, използвани за защита на културите.
Много други растителни екстракти отдавна се използват за борба с неприятелите, включително маслото от дървото нийм, кимионово масло, семена от копър, квасий (quassia) и риания (ryania). Освен това е известно, че екстракти от лук, чесън, евкалипт и тютюн контролират много патогенни гъби и вредни насекоми. Някои етерични растителни масла също са доказали ефективността си срещу тютюневия червей (Spodoptera litura) и зелената прасковена листна въшка (aphid).
Новият естествен инсектицид на Bayer – Flipper, се получава като страничен продукт на маслиново масло от първо пресоване. Той контролира листни въшки и бяла муха.
3. Биостимулатори
Естествените растителни биостимулатори (PBs) подобряват цъфтежа, растежа на растенията, завръзването на плодовете, добива , устойчивостта на стрес и ефективността от хранителните вещества. Дефинирането на биостимулаторите е широко обсъждана тема през последното десетилетие. Според Регламент на ЕС 2019/1009 в биостимулаторите сега може да бъде включен широк спектър от вещества, между които хумус и фулвиева киселина (fulvic acids), екстракти от морски водорасли, силикон, арбускуларни микоризни гъби и някои азотфиксиращи бактерии.
Компанията Corteva Agriscience разработва многочислени биостимулатори (PBs) и в партньорство с бразилската фирма Simbiose комерсиализира природни продукти за защита на захарна тръстика, соя и царевица. Сюзан Уосън, ръководител на отдел за защита на растенията в Corteva Agriscience, съобщава, че през миналата година компанията е лансирала специализирано портфолио с биологични продукти, ориентирани към PBs, феромони и други средства за биоконтрол.
4. Биологични препарати
Въпреки че живи микроорганизми като микробите например са включени в определението за биостимулатори, те обикновено се групират отделно като ”биологични вещества”. От всички видове естествени продукти за растителна защита през последното десетилетие биологичните продукти са придобили по-широко признание в научноизследователската и развойна дейност, твърди Каустъб Бора, мениджър развитие във FMC Plant Health North America.
„Биологичните препарати предоставят на производителите устойчив инструмент за посрещане на нарастващата им нужда за контрол на болестите и неприятелите. Те осигуряват различни начини на действие в сравнение със синтетичните продукти и могат да бъдат използвани за разширяване на спектъра за контрол на вредителите извън синтетичните продукти. Разбирането как биологичните продукти допълват синтетичните често играе ключова роля при приемането на продукт за неорганични производители”, отбелязва Бора.
”Микробиалните биопестициди се базират предимно на Bt (Bt е съкращение на Bacillus thuringiensis, вид бактерии, живеещи в почвата). Каустъб Бора отбелязва, че те са се развили, за да включват различни молекули като пептиди, феромони и ензими за борба с вредните гъби и нематодите (nematodes, вид микроскопични червеи).
Днес ефективните биологични препарати водят до увеличаване на добивите, но Бора отбелязва, че производителите също трябва да осъзнаят, че те могат да ”помогнат на растенията да преодолеят трудните условия на отглеждане, да се борят с болестите и да улеснят регулираното усвояване от растенията на хранителни вещества и да устояват на недостига от вода”. Всъщност способността на растенията да издържат в периоди на суша и други екстремни условия на отглеждане става все по-критична, тъй като последиците от изменението на климата се засилват.
Одесит Хайнс допълва, че в момента биологични препарати се използват предимно за специализирани култури за пазара на плодове и зеленчуци, особено за тези, които се отглеждат в оранжерии, и само малък процент остава за отглежданите при полски условия растения. Въпреки това тя допълва, че BASF вижда ”голям потенциал за увеличаване на биологичните препарати при окопните култури, не само за третиране на семена, което широко се използва днес, но и в качеството на почвено и листно приложение”. Биологичният фунгицид на BASF Serifel се основава на бактериалния щам Bacillus amyloliquefaciens MBI600 и осигурява широк спектър на борба с болестите и множество други режими на действие. Той се използва за контрол на култури – от лозя, домати и марули до ягоди и гъби, и може лесно да бъде интегриран в програма с химични фунгициди на BASF.3 ANP

ГЪБНИ БИОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ
Velifer на BASF е биологичен инсектицид, създаден от патентован щам (PPRI 5339) на полезната гъба Beauveria bassiana. Той намалява броя на вредните насекоми като белокрилка на всички етапи от живота им: от яйце до възрастно. Инсектицидът е от естествено срещащите се видове в почвата. Този жив организъм действа като паразит, заразявайки различни видове безгръбначни (насекоми, акари и др.). Също така е ефективен срещу популации от вредни насекоми, които са развили резистентност към конвенционални инсектициди и може да се използва до прибиране на реколтата при овощни, зеленчукови и декоративни култури.
ПОЛЕЗНИ НЕМАТОДИ
Нематодите са микроскопични червеи, постоянни обитатели в почвата. Полезните нематоди осигуряват гъвкав контрол срещу вредителите, тъй като се вписват както в традиционните, така и в биологичните методи на земеделие и имат приложение в оранжерии и на открити полета, на овощни и зеленчукови насаждения, както и на тревни площи. Всъщност, в някои случаи полезните нематоди са единствената възможност за ограничаване на разпространението на разрушителни вредители. Препарати на фирмата BASF са следните: Nemasys С - контролира ларвите на ябълковия плодов червей; Nemasys L се използва за борба с чернилка по лозата; Nemasys се предлага като единствено биологично средство за контрол на охлюви.
ОБРАБОТКА НА СЕМЕНА
Инокулирането е биологично третиране на семена, процес на добавяне на ефективни бактерии върху семената на растението гостоприемник. Микроорганизмите са от вида ризобия (rhizobia), които са диазотрофни, азотфиксиращи бактерии, които образуват грудки в корените на бобовите растения като фасула, соята и фъстъците. Много от участващите микрооргонизми формират симбиотични взаимоотношения с целевите култури, от които се възползват и двете страни (мутуализъм).
Ключовите продукти на BASF включват Nodulator и HiCoat, а в някои райони фирмата предлага комбинация от инокуланти и биологични фунгициди като Vault.
Скот Евърт, ръководител на департамента Seedcare в Syngenta, Канада, отбелязва: „Тази година ще излезем на канадския биологичен пазар с нова обработка на семената на царевица и соя за превенция на основните заболявания и нематодите в критично ранните етапи на поникването и растежа.”
Corteva Agriscience има съвместно предприятие с Lavie Bio за комерсиализиране на обработката на семена или продукти, чрез пръскане или приложени в почвата.

Публикувана в Растениевъдство

Широкоспектърните фунгициди в богатото портфолио на компанията покриват спектъра от икономически най-важните патогени и имат уникален механизъм срещу резистентност

Белхим Кроп Протекшън присъства вече 7 години в България. От абсолютно непозната компания за българският пазар, Белхим бележи сериозен ръст в продажбите през последните 3 години. Това се дължи главно на внедряването на нови активни вещества и различни формулации на добре познатите стари вещества в растителната защита.
Белхим разполага с богато портфолио от фунгициди в зърнено-житни култури, което да отговаря на необходимостта от защита на културата през цялата вегетация.
Системният фунгицид Факсер, съдържащ 450 г/л прохлораз, притежава предпазен и лечебен ефект спрямо септория и базично гниене, както и силно допълващо действие върху снежната плесен. Активното вещество на Факсер е основното средство за преодоляване на резистентността към септория от продукти съдържащи триазол. Факсер е новото оръжие в арсенала на Белхим през 2021 година.
Глобазтар АЗТ 250 СК е системен фунгицид за контрол на болести по пшеница и рапица. Продуктът притежава предпазно, лекуващо и изкореняващо действие спрямо кафява ръжда, брашнеста мана и бяло гниене. Благодарение на активното вещество се наблюдава така нареченият „зелен ефект“, който ускорява фотосинтезата, подобрява се усвояването на азот и вода и така се забавя стареенето на растенията.
Следващото предложение на компанията е Буз Ултра ДФ, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие спрямо брашнеста мана, видовете ръжда и ранния листен пригор по пшеница, спелта и тритикале. Буз Ултра ДФ осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици. Благодарение на формулацията на продукта, той се разпределя по цялата листна маса на културата, като пренасянето е акропетално (възходящо) и по този начин защитава новоформираните листа.
Голям интерес от фермерите предизвиква продуктът Козавет, съдържащ 80% сяра. Той притежава контактно и предпазно действие и типичното за тази група продукти действие чрез „газов ефект“. Формулацията в препарата спомага за пълноценното усвояване на внесения азот в посевите, като трайно се свърза с восъчния налеп на растенията. Козавет е отличен продукт за контрол на резистентността при икономически важните болести по пшеницата, като може да се използва в биотехнологията на фермерите. За специалистите от Белхим, Козавет е решение в защитата на житните култури, тъй като сярата не се разглежда като химичен елемент, а като фунгицид с широк спектър на действие.
Белхим е международна компания, стремяща се да отговори на нуждите на фермерите в процеса от развитието на посевите от сеитба/засаждане до жътва/беритба, и това да стане при най-конкурентна себестойност на декар.

Публикувана в Растениевъдство

Ранното идентифициране на болестите по зимните зърнено-житни култури дава възможност за адекватна и навременна реакция

Агр. Петър Кръстев
Основните източници на инфекция от най-разпространените болести по зърнено-житните култури в есенно-зимния период са почвата, растителните остатъци и семената. За появата, разпространението и развитието на болестите влияят фактори като неблагоприятните условия на средата (високите или ниските температури, особено при отсъствие на снежна покривка, резките температурни промени, недостигът или излишъкът на влага), неспазването на правилен сеитбооборот, нарушената агротехника. Комплексното действие на патогените може да се различава в зависимост от климатичната зона на отглеждане (при големи водни басейни или в близост до планински вериги), сеитбооборота, вида на растенията, устойчивостта на сорта, прилаганата агротехника и степента на застъпеност в площите със зърнени култури. Болестите доста често се появяват в ранни етапи на вегетацията, което съществено повишава тяхната вредоносност и в следващите фази.
Най-разпространените и вредоносни болести по зимните житни култури са фузариум, хелминтоспориоза, церкоспороза, видовете кореново и базично гниене, снежна плесен. Понякога видовете кореново и базично гниене могат да са появят още в най-ранни фази на развитие на растенията, като в такива случаи те са много вредоносни. На едни и същи посеви могат да се открият няколко вида причинители на болести. Това води до значително намаляване на добива при ечемика, пшеницата, тритикалето и ръжта.
Преобладаването на едни или други фитопатогенни комплекси зависи от много фактори. Като правило болестите се разпространяват неравномерно и водят до загиване на пониците, намаляване на братимостта, повишаване чувствителността на растенията към ниски температури и други неблагоприятни климатични условия в зимния период в по-късни периоди на вегетацията. Всичко това в крайна сметка се отразява на количеството и качеството на добива.
Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)
ВРЕДОНОСНОСТ И ПРИЗНАЦИ НА БОЛЕСТТА
Sn plesenЗаразяването на растенията започна по време на поникване на семената и в следващите фази на вегетативно развитие. Инфекцията колонизира покривните тъкани и ксилемата, прониквайки в корена. Поразените части на растенията покафеняват, тъканите се разрушават, понякога със сухо гниене. При влажни условия по тях се образува налеп с бял или розов цвят. Листата жълтеят и отмират. Фузарийното кореново гниене прорежда посевите, влошава презимуването на растенията, намалява качеството на зърното, намалява масата на зърното, причинява белокласие, полягане, което води до загуба на добив от 5 – 30%.
УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Инфекцията се намира непосредствено в семената, в почвата и в растителните остатъци. Отслабналите в резултат на неблагоприятни условия растения се нападат силно, развитието на болестта зависи от дълбочината на заравяне на семената, типа почва, температурата, осигуреността с влага и хранителни вещества. Заразяването и развитието на болестта по растенията протича в интервал на температурата 1 – 35°С (оптимална 13 – 20°С) и влажност в рамките на 40 – 80%.
Обикновено или хелминтоспориозно кореново гниене
Bipolaris sorokiniana (Helminthosporium sativum, Drechslera sorokiniana)
ВРЕДОНОСНОСТ И ПРИЗНАЦИ НА БОЛЕСТТА
Първите симптоми за наличието на болестта се изразяват в покафеняване, деформация на кълновете, повечето от които загиват при показване на колеоптила на повърхността на почвата. При поникващите растения на влагалищата на листата, а по-късно и в основата на стъблата се наблюдават кафяви ивици и петна. Във фаза вретенене се появява покафеняване на възела на братене и първото надземно междувъзлие, което показва висока интензивност на поражение. Това обуславя загиване на братята, изоставане в растежа и развитието на растенията, прореждане на посева, а също така и частичното му или пълно загиване.
УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Патогенът се развива при температура от 0 до 40°С (оптимална 22 – 26°С). Покълването на конидиите и заразяването на растенията протичат при наличие на капка вода. Инфекцията се съхранява във вид на мицел в заразените семена, а също и като конидии и хламидоспори в растителните остатъци в почвата. Болестта се развива интензивно на слаби растения, нейната вредоносност нараства в условия на засушаване. Причинителят напада листата и зърното на пшеницата, ечемика и другите житни култури. В зависимост от мястото на поява на симптомите върху растенията, болестта е получила името „тъмнокафява петнистост“ или „черен зародиш“.
Церкоспорелозно кореново гниене (Очна петнистост по стъблата, пречупване на стъблата) Pseudocercosporellaherpotrichoides, Cercosporella herpotrichoides
ВРЕДОНОСНОСТ И ПРИЗНАЦИ НА БОЛЕСТТА
FuzariumГъбата се съхранява в сламата на зърнените култури. Най-характерни симптоми са поражението на стъблата в зоната на ниските междувъзлия във вид на елипсовидни белезникави петна с размити крайща или кафяви петна с розово-жълт ореол.

Дължината на петната е 0,5 – 2,5 см и повече, във вътрешността на които често се образува тъмна строма (микросклероций), което прилича на „птиче око“ При силно нападение петната обхващат стъблото до половина, от което то се пречупва. Това води до хаотично полягане на растенията, което усложнява прибирането и увеличава загубите от добива, които могат да надвишат 30%.
УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Развивайки се по колеоптила или в основата на младите растения, патогенът формира нови конидии върху заразените тъкани за 4 – 12 седмици. Болестта се развива в ниските части на растенията, рядко се качва по-високо от 15 –20 см над повърхността на почвата. За спороношението си гъбата се нуждае от висока относителна влажност на въздуха (80%) и температура 2 – 15°С (оптимална 5 – 9°С). Развитието на болестта се забавя при температура, по-висока от 20 – 25°С. Топла зима и хладна пролет благоприятстват по-силното заразяване на растенията и развитие на болестта.
Снежна плесен (Microdochium nivale)
ВРЕДОНОСНОСТ И ПРИЗНАЦИ НА БОЛЕСТТА
При условия за епифитотийно развитие на болестта, поражението на зърнените култури стига до 40 – 50%, при което възможните загуби на добив достигат 15 – 20% от обусловеното от почвено-климатичните условия ниво. В повечето случаи растенията в посевите загиват на огнища (хармани). Първите симптоми на инфекцията се появяват още есента: спираловидно усукване на пониците. Растенията изостават в растежа си и в основата се покриват с белезникаворозов памукообразен мицел. Болестта най-добре се проявява при пролетното възобновяване на вегетацията. На инфектираните участъци, появяващи се изпод снежната покривка, пониците са покрити с мицел, който има от мръснобял до светлорозов цвят. При слънчево и ветровито време този мицел изчезва. Нападнатите листа имат бледожълт цвят, а по-късно придобиват кафеникав оттенък и загиват. При силно нападение се стига до загниване на възела на братене, листните влагалища, корените и загиване на цялото растение. Оцелелите растения изостават в растежа и развитието си, формират клас с непълноценно зърно, което води до загуба на добив.
УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Източник на инфекцията са посевният материал и растителните остатъци в почвата. В есенния период разпространението на болестта се благоприятства от съчетание на следните фактори: гъсти посеви, прекомерен растеж на растенията, висока влажност на почвата и въздуха, ниски положителни температури. Ниските температури през зимата забавят развитието на гъбата, но жизнеспособността на мицела и конидиите се запазва. Развитието на болестта в зимния период се благоприятства от продължително задържане на снежна покривка със значителна дебелина при висока температура на почвата, под които се формира зона с температурна разлика. При такива условия растенията могат да възобновят вегетацията, в резултат на което се повишава интензивността на дишането. Това е съпроводено с намаляване запасите на пластични вещества, т. е. протича изтощаване на растенията, което намалява тяхната устойчивост към причинителя на болестта. Патогенът има повишена агресивност при ниски плюсови температури (5°С), с което се обясняват възможни епифитотии в години с хладна пролет.
Оптималната температура за развитие на болестта е 17 – 23°С при относителна влажност на въздуха 90 – 100%. През вегетацията на зърнените култури в основата на стъблото и върху растителните остатъци се формира конидиалното спороношение на гъбата. Заразяването на листата, а по-късно и по-класовете, става с аскоспори и конидии, които се разпространяват с вятъра и дъжда.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ПО ЗАЩИТА НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ БОЛЕСТИ
CercosporozaБорбата с болестите трябва да е насочена към агротехнически и химични мерки, максимално ограничаващи действието на всички възможни вредни фактори, благоприятстващи развитието на патогените. Препоръчително е използването на качествени, сертифицирани семена, относително устойчиви към болести сортове от зърнени култури, спазване на сеитбооборота и оптимални срокове на сеитба, внасяне на органични и фосфорно-калиеви торове. В зависимост от вида на причинителя се изисква третиране на семената чрез предсеитбена обработка с подходящи фунгициди. Тези фунгицидни обеззаразители са предназначени за опазване на семената по време на покълване и поникване и на младите растения през есенния и част от зимния период. Все пак активните им вещества, както и активните вещества на всички препарати за растителна защита, имат ограничен период на действие.
Това налага в ранна пролет, непосредствено преди възобновяване вегетацията на зимните житни култури, да се пристъпи към непрекъснат мониторинг на посевите както за болести, така и за неприятели. Важно е и проследяването и регистрирането на климатичните условия, което дава възможност на специалистите да прогнозират по-точно появата и развитието на едно или друго заболяване. Внимателното наблюдение стимулира навременната реакция на земеделските производители и предприемането на навременни профилактични или терапевтични химични мерки, които целят предотвратяване или ограничаване развитието на дадена болест или комплекс от болести.

Публикувана в Растениевъдство

ImpulseLamador1250x625px3

Защо да избера пакета Ламадор® – Импулс® Супер от Байер?

 • Кои са ползите и техническите предимства на пакета Ламадор® + Импулс® Супер
 • Максимална защита на растението от болести през есента;
 • Широк спектър на контролирани болести, пренасяни чрез семена, почва и чрез спори;
 • Физиологичен ефект върху културното растение, изразяващо се в здрави, добре гарнирани растения със силно развита коренова система и устойчивост от измръзване;
 • Гъвкавост на приложение на Импулс® Супер;
 • Растението, третирано с Ламадор®, е защитено от твърда и праховита главня, снежна плесен и фузарийно кореново гниене;
 • Растението, третирано листно с Импулс® Супер, е защитено от базично гниене, ръжди, брашнеста мана и други.
 • Икономически предимства на пакета Ламадор® + Импулс® Супер
 • Получавате пакетното предложение на по-добра цена, отколкото, ако вземете двата продукта по отделно;
  • При закупуване на 5 пакета Ламадор® + Импулс® Супер получавате 5 л бонус Импулс® Супер

Кои са предимствата на Ламадор®?

Bajer 0111

 • Ламадор® е доказал се обеззаразител с изключителен контрол на болести, пренасяни чрез семена и почва;
 • Предпазва растенията от главни, фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, мрежести петна и др.


 • Повишава устойчивостта на засушаване поради по-мощна коренова система;
 • Подобрен хабитус – по-широки листа и по-голям диаметър на стъблото;
 • Повишена устойчивост на изтегляне и измръзване – скъсен мезокотил;
 • Равномерно поникване, гарниран посев и здрави растения.

 

Защо да заложа на Импулс® Супер?

 • Импулс® Супер притежава характерно изкореняващо действие срещу причинителите на ръжди, базично гниене, брашнеста мана и др.
 • Продуктът се използва при нужда и може да се комбинира с други продукти за растителна защита;
 • Прилага се адекватно и при липса на болести е възможно приложението му да се изтегли във времето;
 • Притежава предпазно, лечебно и изкореняващо действие;
 • Получавате икономическа ефективност и възвръщаемост на инвестицията.

Bajeeerrrr333333

ВАЖНИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА, МОЛЯ ВИЖТЕ ТУК

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 12 Май 2020 15:15

Фонтелис™ СК

Нов фунгицид за борба с болестите при овощни, зеленчуци и ягоди

Фонтелис™ СК е нов SDHI фунгицид, на база ново активно вещество пентиопирад, който контролира струпясване, брашнеста мана, стемфилиум, сиво гниене, склеротиния, видове гниения при овощни, зеленчуци и ягоди.
Всяка година битката с болести по овощните, зеленчуците и ягодите става все по-предизвикателна. Отпадането на активни вещества, респективно продукти на тази база и липсата на нови активни вещества, въвеждани в производството, води до увеличаване на риска от придобиване на резистенстност на патогените към съществуващите продукти на пазара на база триазоли и стробилурини.
Решението на този проблем е Фонтелис™ СК - нов фунгицид, който защитава зеленчуците, oвощните и ягодите чрез:
• Дълготрайна и ефективна защита срещу широк спектър от икономически значими болести
• Ново активно вещество, с нов начин на действие, който позволява редуване с продукти от други химични групи и включването му в програми за резистентност
• Притежава предпазно, лечебно, локално-системно и изкореняващо действие
• Предпазва растителните части и от страната, където не е попаднал разтвор
• Притежава допълнителна газова фаза
• Устойчив на отмиване от тежка роса или дъжд един час след третиране
Фонтелис™ СК е регистриран при много култури с дълъг момент на приложение, както следва:
• При ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини срещу брашнеста мана, късно и ранно кафяво гниене от фаза миши уши до достигане половината от плодовете до окончателния им размер
• При краставици и тиквички срещу брашнеста мана и сиво гниене във фаза от начало на цъфтеж до пълна зрялост
• При домати, патладжан и пипер срещу брашнеста мана и сиво гниене във фаза от начало на цъфтеж до пълна зрялост
• При листни зеленчуци срещу склеротиния и сиво гниене във фаза от развитие на растителните части до формиране на цялата листна маса
• При ягоди срещу сиво гниене във фаза от поява на съцветия до втора реколта.
Фонтелис™ СК е един от малкото регистрирани продукти за борба със сивото гниене при ягоди.
Уникаленото предимство, което различава Фонтелис™ СК от другите продукти, е краткият му карантинен срок при зеленчуци и ягоди от 3 дни.
С Фонтелис™ СК може да се чуствате спокойни за здравето на вашите култури.

Публикувана в Растениевъдство


Учените са открили, че почвени микроорганизми могат да направят растенията по-устойчиви на агресивни заболявания. Това отваря нови врати пред устойчивото земеделие и не само.

Бактериалното увяхване, причинено от Ralstonia solanacearum, засяга много култури, включително домати и картофи. Заболяването причинява големи икономически загуби по цял свят и по-специално в Китай, Индонезия и Африка.

 Учените от университета в Йорк в съвместна работа с колеги от Китай и Нидерландия, изследвали влиянието на почвената микробиота върху взаимодействието „растение-патоген“. Инфекциите често са „петна“ на полето, които не засягат цялата реколта и причината за това е неизвестна. Д-р Вил Фриман от катедрата по биология на университета казва: „Въпреки че открихме, че патогенът присъства навсякъде в насаждения с домати, той не е в състояние да зарази всички растения. Искахме да разберем дали това пространствено изменение може да се обясни с различията в почвените бактериални общности. "

72338322 2518683648354852 8388142597343805440 n
За да изучат влиянието на почвеният микробиом върху развитието на болестта, учените са използвали новоразработена експериментална система, която им позволила многократно вземане на проби от отделни растения по начин, който не ги убива . Така те имали възможност да се връщат назад във времето и да сравняват здрави и болни растителни микробиоми много преди видимите симптоми на болестта. Методът за вземане на проби им позволил да сравняват микроорганизмите, които присътват в почвата на здравите и заразените растения. Анализите показали, че оцелелите растения са свързани с определени редки токсини, подтискащи патогени Pseudomonas и Bacillus. Подобрената устойчивост на болести може да бъде прехвърлена към следващото поколение растения или при разсаждане на полето заедно с почвата.

Резултатите показват, че е важно фокусът да не бъде само върху патогените, но и върху естествено срещащи се и полезни микроорганизми в ризосферата. Полезната роля на микроорганизмите за хората и растенията отдавна е призната, но е трудно да се разграничат причината и следствието, както и влиянието на различни бактериални таксони въз основа на сравнителни данни.

 Екипът продължава да работи, като към момента разработва и изпитва различни микробни инокуланти (подобни на ваксина субстанции, базирани на микроорганизми и вируси). Възможнаостта в бъдеще почвените микроорганизми да бъдат използвани като пробиотици за защита на растенията от патогени е много обнадеждаваща.

Пълният доклад можете да прочетете в списание Science Advances

Публикувана в Растениевъдство

Вируси, фузариум, дефицит на фосфор: главни фактори, които можем да предотвратим

Агр. Петър Кръстев

В сезон 2018/19 година много земеделците се сблъскаха с огнища на вирусни заболявания при пшеницата и ечемика, горещият юни допринесе за активното възпроизвеждане на вредители - въшки и акари, преносители на вирусни инфекции, а влажният август - патогенни микробиоти. Специалистите са на мнение, че за опасностите трябва да се говори , за да се вземат превантивни мерки, а не когато те вече са факт, да няма полезен ход.

Цялото внимание към гъбите

Сухият край на лятото не е повод да се пренебрегва фунгицидното третиране на семената. Да, сушата потиска развитието на много патогенни гъби, но не всички. Действително, сушата може да ограничи развитието на листните болести, но на причинителите на кореновото и базичното гниене, на заболяванията по проводящата система тя няма особено влияние, твърдят фитопатолозите. Тези патогени живеят в съдовете на растенията и се хранят със соковете им. При засушаване количеството вода в растенията намалява, но количеството на фитотоксините, отделяни от патогените, не се променя. И този концентрат може просто да убие растението.

По пшеницата има три групи паразитиращи микроорганизми: бактерии, гъби и вируси

Влиянието на бактериите не е за подценяване, но сериозни бактериози през последните години не са наблюдавани. Много по-важно е да не се пропуснат гъбните инфекции: фузариум, септориоза, пиренофороза, видовете главни.

Есента на 2019 година особено важно ще бъде да не се пропусне превенцията срещу кореновото и базичното гниене. Сред тях доминират тези, които причиняват видовете фузариум – вид „хищници“ в царството на гъбите.

Повишеното торене с азот през последните години води до активно размножаване на фузариум. Тази година има съобщения от различни лаборатории в страната, че много от семената от пшеница са силно колонизирани от фузариум – причинител на видовете гниене и съдови заболявания. Ако тази инфекция се реализира, възможно е да се наложи третиране срещу фузариум още през есента.

Взаимоотношенията между микроорганизмите в полските агроценози са много трудни – често един патоген поглъща друг. Учените са забелязали това, изследвайки ръждите. Ръждите често не успяват да се развият, защото причинителите на петнистостта (гъби от родовете Pyrenophora gramineum, по-известна у нас като Helminthosporium gramineum и Septoria), използват нападнатите от ръжда участъци на растенията като входна врата в тъканите и при навлизането попътно поглъщат инфектираните структури от ръждата. Все пак трябва да сме предпазливи спрямо жълтата или стъблената ръжда, която се развива в относително сухи условия. Тя е много вирулентна и много бързо унищожава листната маса, стъблата и накрая класа. С навлизането на чужда селекция у нас тя вече се развива и само благодарение на ефикасните фунгициди, пораженията от нея са ограничени.

Трябва да знаем къде да действаме – да санираме сламата

Главната препоръка преди сеитба е да се направи анализ на растителните остатъци на предшественика и почвата, така също и на семената за наличие на патогени. Резултатите от изследванията помагат да се срещне врагът „в лице“ и да знаем срещу кого, какво и защо да се борим.

Вече стана дума за връзката между азотното торене и фузариума. Оказва се, че доброто намерение на стопаните – по-скоро да разложат стърнището с помощта на внасяне на значителни количества азотни торове, често води до активно размножаване на патогени от този род. Фузариумът и алтеранарията активно се заселват върху растителните остатъци от пшеница. Освен това нахутът – смятан за много добър предшественик, способства натрупването и паразитирането на гъби от род Fusarium.Този факт трябва да се взема предвид при избора на дадена култура за предшественник на зимните житни култури, за да бъдем готови да реагираме на атаката на фузариума върху пшеницата.

За такъв инфекционен фон селекционерите преди 20-30 години можеха само да мечтаят. А сега той може да се открие на всяко поле, смятат фитопатолозите. Ние обеззаразяваме семената, за да дезактивираме патогените до зимата, след това правим пролетно третиране на посевите при братенето. А по-късно, когато растенията отслабват от различни видове стрес или при наливането на зърното, наблюдаваме следната картина: при добър стъблостой и чиста надземна маса долният лист отмира. Заглеждайки се в зоната на основата, виждаме загниване.

Намаляване на патогените в полето може да стане по различен начин, в това число и с набиращите популярност напоследък биопрепарати. При своевременна обработка бактерии-антагонисти доста активно заемат хранителната ниша на фузариума и други патогенни гъби и по този начин задържат техния растеж. „Микробиологичното саниране“ с биопрепарати в продължение на няколко години може в крайна сметка значително да оздрави почвата. Анализите от ефекта на такова биосаниране показват, че е най-добре препаратите да се внасят веднага след прибиране на реколтата, ако, разбира се, природните условия позволяват.

В сухо и горещо време и бактериалните, и гъбните композиции могат просто да загинат или за дълго време да изпаднат в състояние на покой. В такива случаи е по-добре обработката да се отложи до първите валежи или появата на роса. В такъв случай ефективността на третираните площи ще бъде по-малка, но въпреки това задачата за контрол численността на патогените ще бъде решена.

Впрочем биолозите и химиците успяха да решат проблема с влагата с комплексни бактериални препарати, които могат да се внасят както още след комбайна, така и в по-късни срокове, в това число и след появата на пониците на зимните, и дори пролетта след възобновяване на вегетацията. Тези препарати представляват многородови, многощамови балансирани микробни консорциуми, в които влизат щамове на живи микроорганизми от родовете Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Lactobacillus и други. Различните компоненти позволяват прилагането им в различни комбинации, което значително разширява „свободно маневриране“ по време и природни условия.

В съчетание с биоприлепители ефективността на микробиалните препарати нараства. В състава им има гелообразен компонент, който позволява при падане на температурите да се натрупва влага от въздуха и след това тя да се отдава на полезните бактерии. Вече е доказан ефектът при есенно приложение, когато те действат и като биостимулатори, и като саниращи, отмиращите в полето през зимата листа. Последното е особено актуално за ранните посеви зимна пшеница.

Вирусите дебнат по фланга

Миналата година есенната сеитба в много стопанства се направи в суха почва. Надеждите, че пшеницата ще поникне след първия дъжд, не се оправдаха. Семената престояха в почвата повече от 3 месеца, преди да поникнат.

През лятото на 2019-а много посеви бяха нападнати от вирусни болести. В какво се състои тяхната опасност? Прониквайки в клетките на растенията, вирусите предизвикват дълбоки нарушения на физиологичните процеси: рязко се понижават фотосинтезата, въглеродният и азотният обмен, активността на ензимите, повишава се възприемчивостта на растенията към гъбни и бактериални болести. В резултат на това намаляването на реколтата може да достигне до 85%, влошава се и нейното качество. Вирусните болести по зимните житни култури са много, но от тях само два се пренасят със семената – причинителите на ивичестата мозайка по пшеницата и ивичестата мозайка по ечемика, един вирус – мозайка по пшеницата се предава чрез почвата от почвени гъбоподобни организми. Повечето от вирусните болести се разпространяват от насекоми-преносители.

Топлите и влажни условия на този сезон са способствали активното размножение на въшки, трипсове, цикади. Много от тях мигрират през лятото от културните растения на диворастящи и плевели, а есента отново прелитат на новите посеви със зимни житни култури. Затова за борба с вирусите много важно е навреме да се направи инсектицидно третиране, за да се защитят посевите от вируси, които по един или друг път са попаднали на посевите.

Земеделците се вълнуват дали ще се повтори и през следващия сезон историята с пожълтяване на шеницата, причинено от вируси. Това беше масово наблюдавано в района на Северозападна България. Вирусите не са за една година. Преносителите им, инфузирани с тази инфекция, я пренасят от полето до горските пояси, до плевелите, така че трябва да сме готови за тях и догодина. Какво можем да направим? Да обработим участъците около полетата, да унищожаваме плевелите в горските пояси и да се борим с вредителите – преносители на вируси.

Есенно подхранване на пшеницата: акцент на сярата и фосфора

Как най-правилно да се изчислят нормите на торене? Работата следва да започне с анализ на почвата. Съдържанието на макро- и микроелементи ще покаже къде има дефицит. Преди всичко най-голямо внимание трябва да се обърне на съдържанието на подвижен фосфора в слоя 0-20 см, количеството сяра и азот.

Известно е, че добивът се определя от елемента, който се намира в минимум. А най-често ние не знаем кой е този минимум. Сега, есента, хранителният елемент номер 1 е фосфорът. Ликвидирането поне частично на неговия дефицит може да стане само сега. Пролетта за това ще бъде твърде късно. Пролетта ние можем да отчетем само колко фосфор е останал в почвата и в зависимост от това да направим корекция на внасянето на азотните торове.

Дефицитът на сяра, която определя качеството на продукцията, също трябва да се отстрани есента. Сярата може да се внесе с фосфорните торове (сулфоамофос) или с азотните (амониев сулфат). Пролетното подхранване с амониев сулфат ще бъде неефективно, защото за неговото поглъщане се изисква време.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на Гласът на земеделеца

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 26