Вертицилийното увяхване е икономически най-важната болест за патладжана. Първоначално най-долните листа на възрастните растения губят тургора си, увяхват и изсъхват. По-късно болестта обхваща и листата от по-горните етажи, като предизвиква листопад. Корените на нападнатите растения са свежи и здрави на вид. В областта на кореновата шийка и стъблото ликото и дървесината са кафяви. Гъбата презимува като мицел в растителните остатъци и се запазва като микросклероции в почвата до 8 години. Патогенът се развива по-силно при температура 20-24˚С върху леки и бедни на хумус почви и по-слабо върху черноземи.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Фасула, както и други растения се напада от много вируси. За кратко време целият посев може да бъде заразен и унищожен. Инфекцията от семена служи като първоизточник , а за по-нататъшното разпространение се грижат листни въшки, акари, бръмбари. Поради това борбата с вирусните заболявания е насочена главно към техните преносители.

Заразените фасулеви растения с вируси имат различни симтоми на заболяване в зависимост от това кой вирус е причинил заразата.

Признаците на вирусните болести варират и в зависимост от сорта, условията на околната среда.

Обикновенно растенията остават дребни, хлоротични, деформирани ,закържавели, при някои вируси се наблюдава скъсяване на междувъзлията, със забавен цъфтеж, чушките са с дребни семена, прошарени. Може да се наблюдват и ръждиви петна.

Първите листа са мозаично прошарени при семенно преносимите вируси (обикновената фасулева мозайка, краставичната мозайка) и пожълтели между жилките с тънка, зелена ивица по нерватурата (жълта, фасулева мозайка).

Борбата с вирусните болести при фасула е трудна и загубите са значителни. Тъй като няма средства за лечение на вирусите, борбата трябва да бъдат насочени към предпазване от инфекция. Мерките за контрол са:

 • използване на здрав посевен материал и ранно засяване за да се избегне летежа на листните въшки

 • унищожаване на болни растения и плевели

 • ограничаване разпространяването на вируса от вектори (листни въшки) чрез третиране с инсектициди и минерални масла – актара – 6 г/дка, пираника20 ВП – 0,025,%, вазтак нов 100 ЕК – 30 мл /дка и др.

 • използване на семена от устойчиви и толерантни сортове.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Тази болест също се получава при сеитба на заразени семена. Тя се причинява от бактерия. Разсеиването на болеста става през вегетацията чрез дъжда, насекоми и чрез различни манипулации на стопаните. Като е важно да се знае че заразяването става особено ако растенията са мокри, при чести валежи, роса и висока влажност и умерени температури. Да се избягва засяването в много мокри почви тъй като това съдейства за по интензивно развитие на инфекцията.

Растенията са силно чувствителни на заразяване и периода на цъфтежа, като нападението започва първо от долните листа и по-слабо се нападат горните етажи.

Още с поникването може да се наблюдава заразяване, по листата може да видите точковидни петна с червеникаво оцветяване и жълт ореол. Петната се разрастват, листа се деформира, прегаря и опадва. По зелените чушки петната са дребни и воднисти, те потъмняват и некротират. От такива шушулки се получават дребни, жълти семена. По всички заразени части може да видите жълта бактериална течнос. Ако времето е сухо, той засъхва във вид на люспа.

Засявайте само здрави, незаразени семена! Препоръчва се семената да се остават на слънце за 2 седмици. Всички манипулации в градината да се извършат след като се вдигне росата.

Ако откриете някои от симптомите е нужно да се проведе пръскане с някои от следните препарати: бордолезов р-р 1%, купроцин супер – 0,4%, шампион ВП – 0,2 %Фунгоран ОН 50- 0,3% и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 07 Юли 2017 12:09

Антракноза по фасула

По надземни органи на фасула може да видите петната с елипсовидна форма, тъмнокафяви до черни с по-светъл център. По бобовите шушулки тези петна са кръгли или неправилни, тъмнокафяви до черни с по-светъл център. При семената повредите са във вид на тъмнокафяви до черни язвички. При влажни условия върху тях се отделя светлокафява течност, която в последствие е с розов оттенък.

Тези повреди са от болеста антракноза по фасула, която се причинява от от гъба. Източника на заразата се запазва в семената и растителните остатъци.

Болестта се разпространява с дъждовните и поливни води. Благоприятни за развитието на гъбата са високата влажност и температури от 18-220С.

За да опазите фасула от неприятните петна е добре да се сеят чисти от зараза семена, което е основното средство за борба с антракнозата. Ако в градината имате вече заразени с болеста фасулеви растения, е нужно да се спазва сеитбообращение. Мястото с зараза да се обработи добре, да се изчистят остатъците от заразени растения и да не се сее 2-3 години фасул. Добре е да се снабдите със сортове с по- висока устойчивост към болеста, а това са Добруджански 7, Зорница, Прелом, Сагая 425. Фасулевите семена е добре да се обеззаразят с беномилови или каптанови препарати (каптан 30 Д , каптан 50 ВП – 200г на 100 кг семе, роял ФЛО 42 С – 200гр + 20 мл оцветител.), през вегетацията може също да се пръска с тях дитан М -45 – 0, 2 %, топсин М 70 ВП – 0,1 %.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 07 Юли 2017 12:03

Борба с вирусните болести

Борбата с вирусните болести е много трудна, поради което загубите от тях са големи.

 • Борбата трябва да започне още с извличането на семената от плода.За да се избегне пренасянето на вирусите се препоръчва обработка на семената с натриева основа 2%, калиев перманганат и др., а така също и термични обработки до 70С за три денонощия.

 • Обеззаразяване на почвата чрез пропарване при 93-100С за 1 час за да се унищожи заразата в почвата.

 • Дезинфекцията на работния инвентар и ръцете на работниците при връзване, култучене и др. манипулации намалява разпространението на болестта.

 • Ограничаване на ръчни манипулации

 • Своевременното и качествено третирането с инсектициди и особено с минерални масла срещу векторите на вирусите – листни въшки, цикади, трипси.

 • Промяна във времето на разсаждане, така че да се избегне посещението на растенията от преносителите по време на високата им плътност.

 • Използването на устойчиви сортове спрямо вирусите е най- сигурното средство за борба срещу тях.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Болните от вируси растения проявяват различни симптоми в зависимост от вируса, който ги причинява – обикновена тютюнева мозайка, стрик, краставична мозайка, столбур, доматена бронзовост и др. Най – общите симптоми по които може да разпознаете доматите дали са вирусно болни са следните признаци:

 • Увяхване на растенията. При топло време растенията губят тургора си, но при понижаване на температурата бързо го въстановяват.

 • Мозайката е най-характерна като признак при вирусно болни домати. Листата се деформират, редуцират се по формата и размер, листа са изтънели, нишковидни,некротични ивици по стъблото или некроза на стъблото от горе надолу /типично за леталната некроза по доматите/, втрънчване.

 • Симптоми от зараза с вирус се наблюдава и по плода, което се изразява във вътрешно потъмняване и обикновенно е при плодове от 1-2 китка.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Доматите се нападат от голям брой вируси. Болестите причинени от тях не могат да се лекуват, тъй като те се развиват саво в клетките. За да бъдат унищожени вирусите, заедно с тях трябва да загинат и самите клетки, а това би довело до загиване и на растението.

Заразяването на растенията с вируси става по различни начини - чрез присаждане, чрез транспорт на инфектирани растения, сеитба на семена от болни растения и др. Основният начин за пренасянето им по растенията обаче е чрез насекомите. Те освен че са вредители, като се изхранват смучейки сок от растенията, са преносители и на вирусите. Такива са листните въшки, трипсите и цикадите. Затова борбата срещу вирусните болести е насочена срещу техните преносители. С дейността си в градината човекът също може да пренася вирусите от болно на здраво растение чрез различните операции при отглеждане на доматите – култучене, връзване, окопаване и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

През горещите месеци на годината неприятелите са по-опасни от болестите по дръвчетата. В началото на лятото борбата с тях продължава със следцъфтежните пръскания.

. Четвърто следцъфтежно пръскане - провежда се през първото десетдневие на юни, главно срещу струпясване, ябълков плодов червей и срещу ларви от първо поколение на калифорнийската щитоносна въшка.Използват се фунгициди и инсектициди, посочени при трето следцъфтежно пръскане.

. Пето и шесто пръскане се провеждат срещу ябълков плодов червей, калифорнийска щитоносна въшка и срещу струпясване с вече посочените за тези вредители пестициди. Петото пръскане се провежда в началото на втората половина на юни, а шестото - през третото десетдневие на месеца.

. Шестото пръскане е последно срещу струпясване и първо поколение на ябълков плодов червей. Само при силно чувствителни сортове и валежи могат да се проведат още 1-2 пръскания срещу струпясването. При пето и шесто пръскане срещу струпясването може да се използва Скор 250ЕК – 1,5 мл, Дитан М 45 - 20 г, Пънч - 0,5 мл, Систан 12Е – 4,5 мл, Рубиган 12ЕК – 4,5 мл.

Използваните инсектициди са токсични и срещу листозавивачки, листогризещи гъсеници и др насекоми.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Загиването на завръзите по дюлята, известно още като мумифициране е повсеместно разпространена болест в нашата страната. Тя се причинява от строго специализирана гъба, която се развива единствено по дюлята.

ПАТОГЕНЪТ Е АГРЕСИВЕН ПРИ ВЛАЖНО И ХЛАДНО ВРЕМЕ

Гъбата напада цветовете, листата, леторастите и плодовете. Най-силно заразява дюлите при влажно време във фаза цъфтеж. След прецъфтяване нападнатите плодчета не се развиват и заедно с първите един-два листа до тях изсъхват. Поразените части не опадват, а се мумифицират и остават на дървото. При силна проява загиването на завръзите причинява пълно безплодие на дърветата.

Активността на гъбата, която причинява загиване завръзите на дюлята се провокира и от наличие на много издънки около дърветата, непросветлени гъсти корони и гъсто засадени дървета.

ОГРАНИЧЕТЕ ШАНСА НА БОЛЕСТТА

. Почиствайте издънките под дърветата всяка година.

. Прекопавайте почвата под дърветата по-дълбоко за да се заровят опадалите мумифицирани плодчета, които са основен източник на зараза.

. За да има добро проветрение в короната прилагайте просветляваща и прореждаща резитба.

СПАЗВАЙТЕ ФАЗИТЕ НА ДЮЛИТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ

Болестта може да бъде напълно контролирана, ако се направят три пръскания в точно определени фази:

. при показване боята на цветовете (розов конус);

. в началото на цъфтежа;

. и в края на цъфтежа.

ПРЕПАРАТИ

Борбата може да се изведе успешно с един от следните фунгициди:

. Топсин М – 10 г;

. Дитан М 45 – 30 г;

. Тирам – 30 г;

. Скор 250ЕК - 4 мл;

. Купроцин супер М – 30 г и др.

Дозите на препаратите са за 10 л вода.

Публикувана в Овощната градина

Предлагаме ви някои прости начини и подръчни средства, които във всички случаи ще облекчат болежките

Д-р Валентин ИВАНОВ, квмн

Имате нужда от помощ, а ветеринарният лекар е далече и/или не може да направи домашно посещение. Не се колебайте, не се бавете, а се опитайте сами да си помогнете. Ето как:

В случай на ОТРАВЯНЕ, когато не се знае какъв е причинителят (много бързо влошаване на общото състояние, изтечения от устата и/или носа, без повишаване на температурата), по най-бързия начин се приготвя вкъщи един евтин и лесен универсален антидот. Към прясно или кисело мляко в количество според големината на животното (от 100 мл до 1 л) добавете 2– 3 супени лъжици захар и белтъка на 1 яйце (по възможност домашно). Сместа се разбива добре и се налива бавно и внимателно в устата на страдащото животно. Ако имате под ръка витамин С, добавете в големи дози (1 – 2 г) , както и 2 –3 лъжици активен въглен. Процедурата трябва да се повтори няколко пъти през 1– 2 часа.

При т. нар. ТВЪРДА ГУША, често срещана при птиците (особено при кокошките), когато съдържанието в гушата просто се затлачва и не преминава към мускулестия стомах (мелничката), можете да направите нещо много просто и евтино. Вкарайте в човката 1 – 2 чаени лъжички олио и масажирайте гушата. Повторете процедурата няколко пъти. Ако и това не помогне, остава стопанинът за малко да влезе в ролята на хирург. Вземете едно бръснарско ножче и просто цепнете гушата с разрез около 2 –3 см на най-изпъкналото място. Птиците почти не изпитват болка. Съдържанието на гушата се отстранява и след това с игла и тънък здрав копринен конец разрезът се зашива ситно и плътно.

КОГАТО КУЧЕТО СЕ ВЪРТИ НА МЯСТО или прави напразни безцелни движения напред-назад, държи главата си ниско надолу към земята и гледа уплашено и отчаяно, най-вероятно е получило инсулт. По най-бързия начин трябва да му се даде аналгин срещу болката, фурантрил (чието диуретично действие намалява оттока от мозъка) и лъжичка мед.

При НАПАДЕНИЕ НА АГРЕСИВНИ КУЧЕТА (питбули, стафордшир териери, бултериери и др.) върху домашни животни или себеподобни, просто трябва да се хвърли вода срещу лицето на нападащото куче.

АКО В ДВОРНОТО МЯСТО СА СЕ НАВЪДИЛИ ЗМИИ, – много опасна ситуация. Това показва, че очевидно има много гризачи (мишки, плъхове и др.), които представляват основното меню за влечугите. Стопаните трябва да вземат мерки за унищожаване на гризачите и змиите сами ще изчезнат, след като няма какво да ядат.

ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МНОГО КЪРТИЦИ И СЛЕПИ КУЧЕТА, те постоянно рият и изяждат всичко, каквото стопаните посадят. Съществуват два много лесни начина за справяне с тази напаст: Пресните купчинки пръст се преместват с мотика или с дъска наблизо, в дупката се вкарват отровни примамки за гризачи във вид на пасти (например Ракумин) и пръстта отново се връща на мястото си. Нищо не трябва да се пипа с голи ръце, защото къртиците ще надушат примамката. Втората хитринка е в дупките да се вкара едно пластмасово шише от вода, безалкохолно или бира – без капачка и с отстранено (изрязано дъно). Когато вятърът задуха, той свири в шишетата, под земята се получава нещо като силен ултразвук, който в тесните ходове се усилва стократно. Това просто „побърква“ подземните досадници и те тутакси ще изчезнат.

ПРИ НАТРАВЯНЕ НА ОВЦА СЛЕД ПАСАНЕ НА ОТРОВНИ ТРЕВИ (чемерика, хвощ и др.) – случва се на пасището или веднага след прибиране на животните. Пастирът е добре да действа още на пасището. Постъпва се така, както правят всички опитни стари овчари – пуска се кръв. Това се прави много лесно и почти винаги дава добър ефект. С нещо остро – нож, стъкло, ножичка и др., се отрязва крайчето (върхът) на едното, а може и на двете уши. В тази област на главата няма големи кръвоносни съдове, така че обилен кръвоизлив не може да се очаква. Целта е да изтече малко количество от кръвта на пострадалото животно.

ОВЦАТА ИМА ОТОК ОТДОЛУ МЕЖДУ ДВЕТЕ ДОЛНИ ЧЕЛЮСТИ, а такъв оток може да има и под гърдите. Сигурно е, че тя е опаразитена с метил. Трябва да дадете на страдащото животно някои от препаратите Албендазол, Панвермин, Довистом, Вермитан, Албекс и др.

КОНЯТ СИ ТРИЕ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ В СТЕНАТА, яслата, дереците или по други предмети в обора, особено нощно време. Това със сигурност означава, че животното си има „гости“ в правото черво и ануса – дълги глисти, наречени оксиур. Дават се препаратите Булмектин, Вермитан и др. Ако стопанинът няма под ръка тези препарати и представлява трудност да си ги набави, може да даде на животното цели зърна ръж в по-голямо количество като единствена храна за деня – 3-4 кг.

АКО ЗАЙКИНЯТА ИЗЯЖДА МАЛКИТЕ СИ СЛЕД РАЖДАНЕ, много често причината е, че на родилката липсва чиста питейна вода. Втората по-малко вероятна причина е, че на майката не достигат протеини (белтъчини). Трябва да и се даде люцерново сено или сено от други бобови култури – фий, леща, боб, соя и др.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА БРЕМЕННОСТТА на селскостопанските животни се помни трудно от начинаещи фермери, тъй като при различните видове е различна. Предлагаме лесен начин: кравата носи почти колкото жената – 9 месеца; свинята – 3 месеца, 3 седмици и 3 дни; овцата – 4 месеца, 4 седмици и 4 дни; кучето и котката – 2 месеца; и зайкинята – 1 месец.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта