Кои са най-подходящите моменти за приложение на неселективни хербициди срещу смесено заплевеляване?

Агр. Петър Кръстев

Инж. Никола Средков от с. Чомаковци, община Червен бряг, от 5 години практикува земеделие, като прилага технологията No-till. Повечето от машините, които той използва, е направил сам, тъй като по професия е инженер конструктор.

Тази година инж. Средков е планувал сеитбата на 200 декара царевица по технологията Strip-till. Въпросът му е свързан основно с извеждане на борбата с плевелите при културата и по-конкретно – колко време преди сеитбата на културата да приложи тоталния хербицид Раундъп.

Потърсихме професионалното мнение на Александър Китев, един от пионерите в прилагането и популяризирането на технологията No-till в нашата страна.

Хербицидът Раундъп (или друг глифозатсъдържащ хербицид) преди сеитбата на царевицата може да се приложи в три варианта:

. 15 дни преди сеитбата;

. 1 ден преди сеитбата;

. 1 ден след сеитбата.

Тези срокове са препоръчителни за практиката, защото са установени в резултат на дългогодишни проучвания и експерименти в страните, главно в САЩ, където технологията No-till се практикува вече над 30 години, посочва специалистът. Приложението в тези срокове осигурява чист старт на царевицата без конкуренти по отношение на влага и хранителни вещества и без опасност от фитотоксичност за поникващите растения на културата.

По принцип приложението на неселективни (тотални) хербициди напролет трябва да се извършва максимално късно – т. е. в момент, в който са поникнали по-голяма част от плевелите. Някои специалисти препоръчват сеитбата да се извърши 20 дни след третирането.

По време на вегетацията на царевицата борбата с плевелите се извежда така, както при конвенционалната технология, т.е. използват се вегетационни хербициди или комбинации от тях. Те се подбират според конкретния плевелен състав – срещу широколистни, срещу житни или продукти срещу смесено заплевеляване. Моментът за прилагане на избрания вегетационен хербицид, освен с фазата за чувствителност на плевелите, задължително се съобразява със селективността на продукта спрямо фазата на културата.

Публикувана в Растениевъдство

Обществото събра огромен брой подписи в полза на екологична петиция

Участниците в кампанията са предали на властите 114 420 подписа на швейцарските граждани в подкрепа на инициативата „чиста питейна вода и здравословна храна“, която има за цел да намали преките субсидии за земеделците, които използват пестициди или антибиотици.

В текста на инициативата се казва, че федералните власти трябва да гарантират на гражданите, че селското стопанство доставя на населението безопасна храна и чиста питейна вода. Освен това организаторите на кампанията призовават властите да намалят субсидиите на земеделските производители, които не са ангажирани в биологичното земеделие.

Според сегашната политика швейцарските фермери получават субсидии от 2,8 милиарда швейцарски франка.

Според авторите на петицията, финансова помощ следва да се предоставя само на тези ферми, които отговарят на минималните стандарти на „необходимите екологични услуги“, т.е. насърчаване на фермери, които спазват сеитбооборот, спазват правилата за хуманно отглеждане на животни, не използват пестициди и организират изхранването на животните с храни, произведени в своята ферма и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 14 Декември 2017 15:26

Лукова нематода

Нематодата не е заразна болест, а опасен вредител. Този паразит поразява след засаждането чесъна, всички видове лук и други зеленчукови култури. Нематодите се срещат във всички райони, където се отглеждат тези култури.
По външен вид възрастните нематоди приличат на бели червеи, тяхната дължина едва достига два милиметра, а широчината е около 40 микрометъра. Нематодите имат конусовидна остра опашка и остра част в главата за изсмукване на хранителни вещества от растителните клетки. Ларвите на разглеждания паразит наподобяват възрастните, но те са много по-малки. Вредителят зимува в остатъците от лук или в плевелите.
Значителен брой нематоди могат да попаднат заедно с луковиците в хранилищата, но тяхното развитието може да спре при нулеви температури. Устойчивост към по-ниски температури притежават последните личинки на вредителя. През пролетта, когато температурата на въздуха се повиши до 12 градуса, нематодите започват да се движат активно в търсене на лукови култури. Затова допринася влажното време, когато растенията са максимално уязвими за проникване на паразити. Вредителите се размножават в луковицата, където всяка женска отлага до 340 яйца. За една година могат да се развият до 4 поколения вредители с продължителност на жизнения цикъл от 45 дни.
При нападение от нематоди листата на засегнатите растения загрубяват, стават хрупкави, след това листата жълтеят, деформират се и много рано изсъхват. Поразените листа на чесъна се усукват. При наличие на нематоди в луковиците се забелязва неравномерно оцветяване, а вътрешността се разлага.
При по-нататъшното размножаване на паразитите, луковиците се деформират и на дънцето се появяват малки пукнатини. Повредените от нематоди луковици гният, особено ако в мястото на съхранение температурите са високи.
Основните методи на борба са превантивни действия: спазване на сеитбообращение на културите и унищожаване на плевелите. Освен това е необходимо растенията постоянно да се преглеждат за наличие на нематоди и болните да се унищожават. След прибиране на културата се събират и изгарят растителните остатъци, мястото на съхранение се дезинфекцира, преди да се внесе реколтата.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Операторът на IoT-системи Eseye заедно със селскостопанската компания Burkard Engineering са разработили сензори, които в реално време събират информация и идентифицират патогенни микроорганизми в растенията.
След като сензорът открие патология, той незабавно прехвърля данните към облачната система на Amazon Web Services, до която имат достъп земеделските производители. Работата по технологията се осигурява от мрежата на IoT, която прехвърля данни от едно устройство на друго.
20-40% от загубите при добивите на културите са причинени от разпространението на болести, причинени от микроорганизми. Често земеделските стопани нямат време да проследят началото на болестта или обратно, пръскат растенията предварително, увеличавайки потреблението на пестициди. Системата идентифицира вредителите на ранен етап, когато болестта все още може да бъде предотвратена.
За тази цел сензорите събират и анализират спори на растенията, като използват специална технология (LAMP). Сензорите получават необходимата информация , а математическата оценка на данните се извършва в облачната система.
Системата вече се тества в Обединеното кралство. В бъдеще компаниите планират да представят откритието на световния пазар, а на първо място ще бъде достъпно за земеделските стопани в развиващите се страни.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Холандските производители на марули на открито вече няколко години се борят със сериозни проблеми, причинени от фузариум. Хенк Мент, представител на фирма Thatchtec се надява, че скоро ще може да предложи решение на този проблем. Изследванията, проведени в Италия показват, че органичното средство Herbie е в състояние да унищожи спорите на фузариума в почвата.

Всичко е благодарение на бактериите, които са в състава на Herbie и участват в процеса „Soil Resetting“ или възстановяване на почвата. Благодарение на тях, почвата може да бъде дезинфекцирана без употребата на химикали. Процесът на възстановяване се състои в следното:

Органично средство от растителен произход Herbie се внася в почвата. Навлажнява се добре и се покрива с найлон. Така остава в продължение на няколко седмици, температурата на почвата трябва да е най-малко 16° С. Бактериите, които съставляват Herbie, през това време "дезинфекцират" почвата.

Herbie е създаден през 2010 г., а проучванията, проведени в Холандия в практиката отдавна са потвърдили ефективността му. Института "Cersaa" (Център за изследвания и подпомагане на селското стопанство) в Италия също е провел проучване на Herbie.

Оказа се, че Herbie е ефективен при относително ниска доза от 5 т/хектар, а не 20 т/хектар, както се е препоръчвало досега, което значително намалява разходите за използването му. В допълнение, беше потвърдено, че Herbie успешно потиска Fusarium oxysporum, вкл. трудно унищожаеми хламидиоспори. Италианските учени са провели изпитване и при домати, но подобни резултати са постигнати и във Филипините при отглеждането на банани (в момента фузариозата причинява много сериозни загуби при салати и банани в много страни по света).
Хенк Meнт се надява, че това средство ще помогне на производителите на салати в Белгия и Холандия. В близко бъдеще ще започнат преговори с университета във Вагенинген, който наскоро получи финансиране за изследване начини за борба с фузариоза при салата. В Италия, проучванията продължават заедно с CBC Biogard, компания, специализирана в биологична защита на растенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В последните години се увеличават повредите при крушите от крушовия пъпкопробивач. Това е малък хоботник, които се среща в цялата страна, където има круши. Особено големи са повредите в градини, в които не се извежда борба срещу плодовите червеи и другите неприятели. Резултатите от повредите проличават напролет, когато крушите не цъфнат.

Крушовият пъпкопробивач развива едно поколение годишно и зимува като яйце в пъпките на крушата и малка част като възрастно насекомо. Ларвите започват да се излюпват още януари. Хранят се с цветните части на плодните пъпки, като се вгризват в горната част на пъпката и постепенно стигат до основата.

Повредените пъпки покафеняват и не се развиват през пролетта.

Бръмбарите от новото поколение се появяват в началото на май. Хранят се, като правят малки нагризвания на листата и леторастите. През лятото се укриват под кората и на други места и изпадат в диапауза. Появяват се отново през втората половина на септември, за да снесат яйцата си. Част от бръмбарите остават да зимуват и продължават да снасят и през пролетта.

Борбата срещу пъпкопробивача по крушата е най-ефикасна срещу възрастните, преди яйцеснасянето, през втората половина на септември и началото на октомври Няма официално регистрирани препарати. Могат да се ползват всички контактни инсектициди .

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Независимо, че се причинява от гъба, сивото гниене намира среда за развитие там, където не се създават условия за добро развитие на растенията.

За да намалите до минимум опасността от сиво гниене, спазайте следните правила:

 • Разположете растенията на оптимални разстояния едни от други – знаем че през зимата пространството е ограничено и на малка площ се струпват голям брой саксии. Това обаче повишава влажността на въздуха и не дава възможност за добро проветряване на растенията, а от там и условия за развитие на ботритиса.
 • През зимните месеци поливайте умерено цветятя – поливането по възможност трябва да се прави в подложките на саксиите или ако се прави отгоре, след отцеждане излишната вода от подложките се отстранява.
 • Голяма значение за устойчивостта на цветятя на сиво гниене има и торенето. Необходимо е през зимата да се прилага торене с фосфорни и калиеви торове, които благоприятстват оптималното развитие на растенията и повишават устойчивостта им към болести.
 • Поддържайте оптимална температура на въздуха в помещенията и проветрявайте всеки ден.
 • Избягвайте да нанасяте механични повреди по цветята – раните благоприятстват заразяване с ботритис.

При поява още на първи признаци отсиво гниене, направете третиране на цветятя с химични средства. Пръскането трябва да е с фина мъгла, без стичане на разтвор и се прави в преди обедните часове, за да може през деня разтвора да изсъхне. При силно нападение, със същия разтвор полейте и почвения субстрат в саксиите.

Петър Кръстев        

 

Публикувана в Цветарство
Петък, 01 Септември 2017 12:53

Черно гниене по морковите

Болестта черно гниене по моркова се причинява от гъба, която засяга семена, листа и кореноплода на морковите.

Най-характерни са признаците по кореноплода, които се явяват както на полето, така и по време на съхранение. Това са различни по големина петна с неправилна форма, слабо вдлъбнати и черни на цвят. При висока влажност по тях се образува черен налеп от спороношението на гъбата. По-късно в засегнатите места може да започне вторично гниене, но нападението от черно гниене по морковите е винаги повърхностно.

Масовото заразяване се получава по време на изваждане на морковите, когато патогенът прониква през рани и причинява гниене. Причинителят презимува в растителните остатъци, заразените кореноплоди и семената. Болестта се предава при допир на болни и здрави кореноплоди по време на съхранението.

През вегетацията на морковите срещу черното гниене могат да се използват медни фунгициди, като шампион, фунгуран, бордомикс и др.

При подготовка на морковите за съхранение и за ограничаване на черното гниене, морковите се прашат с вар на прах. Препоръчва се и преди прибирането на морковите да не се поливат обилно и да се торят с азотни торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 31 Август 2017 10:03

Борба с птиците в лозята

Много видове птици нападат зреещите лозя. Те повреждат зърната, което намалява добива, а е и предпоставка за привличане в лозята на оси и пчели, и источник на загниване на зърната.

Птиците изяждат вредните насекоми, значи те са полезни за лозарите, но само докато започне да зазрява гроздето. Какво трябва да направи лозаря, за да не опитат от гроздето птиците, защото после спасение няма? Те ще доведат и други птици.

Методи за борба с птиците в лозята

 • Физическо изключване – покриване на лозята с мрежи, най- ефективния, но и най скъп метод.

 • Акустичен метод – лозарите с много декари често използват в лозята този метод, гърмежи с пушки, високоговорители, издаващи силни звукове перки, кречетала. Различно програмирани уреди, който през определено време например през 3 минути издават силни звуци, изтрел, тревожни звуци на птици.

 • Визуален метод - този метод не е толкова ефективен като акустичния, но до определена степен го допълва. Завързване на различни ярки цветове балони( жълти, червени,бели) те са доста ефективни срещу някои видове птици. Най –слабото подухване ги раздвижва и плащи птиците. Друг стар и изпитан визуален метод е използването на чучела с форма на хишници, блестящи ленти който се движат от вятъра в редовете.

 • Има и и така наречените биохимични методи –репеланти.Това са пестициди за отблъскване на птиците.

 • Важно !

  • Птиците привикват към еднообразните движения и звуци

  • Различните видове птици по различен начин реагират на различните методи на отблъскване

  • Птиците издържат на глад

  • Птиците следват едни и същи източници на храна

  • Птиците се хранят рано сутрин след изгрев слънце и късно вечер след залез

  • Птиците обичат да пият вода след като се нахранят

  • Птиците опитали гроздето от вашите лозя ще доведат и други птици

  • Колкото по-ранен е сорта на гроздето, толкова по-привлекателен е за птиците

  • По- големите птици по-лесно ще успеете да уплашите отколкото по- малките.

   Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Борбата с плевелите отнема много време и усилия.
Повечето от нас възприемат плевелите като необходимо зло, с което трябва да се бориш през целия сезон. В същото време, много от плевелите притежават полезни свойства. Същите те, които ви притесняват с присъствието си в градината са и билки, които може да намерите в аптеките.

Борбата с плевелите в градината не е лесна. Профилактиката отнема много по-малко време и усилия, отколкото почистването на плевелите в запусната градина, които не само засенчват културните растения, но ги лишават и от хранителни вещества от почвата, а нас от добра реколта.
Един от начините за борба с плевелите в градината е мулчирането.
Мулчирането е от най-ефективните начини да се предотврати появата на плевели. Но то има своите тънкости . Ако използвате тъмен филм, има вероятност в слънчеви дни, почвата да се прегрее, което не е никак добре за културните растения.
Затова, за мулчиране се използват специални нетъкани-текстилни материали или тяхната естествена алтернатива, като дървени стърготини или слама. Парадоксално, за мулчиране на почвата за защита от плевели, често се използват и самите плевели, но с предварително отстранени семена и корени.
Както е известно, плевелите най-често се появяват на места, които рядко се обработват. Ето защо, ако е събрана реколтата, би било полезно на освободената площ да се сеят сидерати. Те обогатяват почвата с азот и кислород, и подобряват дишането.
Ако на свободните площи се засеят обилно цъфтящи растения като елда, фацелия и др., в градината ще се привлекат значителен брой опрашващи насекоми.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта