В рамките на тази година ще актуализираме и надградим Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните ВетИС“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по животновъдство. По думите й, в момента в процес на изясняване са финансовите инструменти, за да се случи това. Министър Танева подчерта, че всички проверки, които установяват драстични разминавания относно регистрацията и идентификацията на животни, водят до създаване на неувереност в органите, които решават за субсидирането на сектора. Тя даде пример с проверка в животновъден обект, в който от 400 животни, които трябва да са налични са липсвали 314. „С ресурса, с който разполага Министерството, няма как да бъдат проверявани всички стопанства на място. На принципа на получени сигнали и на случаен принцип, тези проверки ще продължават, заедно с експерти от БАБХ“, категорична бе министър Танева.

От началото на 2019 г. до 31 май включително идентифицирани и въведени в системата са 80 815 едри преживни животни, 209 099 дребни преживни животни, 40 317 свине, 1 681 еднокопитни и 208 370 пчелни семейства. Извършени са и пролетните профилактични прегледи на пчелните семейства. Срокът за това беше удължен до 31.05.2019 г., заради лошите метеорологични условия и информацията за тях е в процес на обобщаване.

По време на днешното заседание бяха обсъдени и Изменения и допълнения на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, както и изготвянето на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност.

Следващото заседание на Консултативния съвет ще се проведе през месец юли. Тогава ще бъде представен и анализ на кампанията по директни плащания 2019 г.

Публикувана в Животновъдство

Екип от ветеринарни специалисти от Областната дирекция по безопасност на храните-Кюстендил ще окаже помощ на бедстващите коне в Осоговската планина. Възложена е и проверка на собственика им Петър Пищалов. 

След постъпилата информация от доброволци за случая със стадото коне под връх Руен Българската агенция за безопасността на храните предприе бърза проверка по случая. Трима експерти от ОДБХ - Кюстендил трябва да проверят на място състоянието на конете, дали имат чипове за идентификация, както и дали собственикът на конете е получил средства по линия на ПРСР. Експертите ще окажат пълно съдействие за подобряване на състоянието на конете.

Резултатите от проверките се очакват  по-късно следобед, съобщават от пресцентъра на земеделското министрество.

Публикувана в Новини на часа

Традиционната годишна церемония по връчване на наградите "Зооинженер на България - 2017", ще се проведе в гр. София, парк хотел Витоша, зала Витоша на 15 декември 2017 г. от 11,00 часа.

Ще бъдат отличени следните категории:

"Зооинженер-селекционер";

"Зооинженер-мениджър";

"За цялостен принос в областта на развъдната дейност";

"Перспективен млад зооинженер".

На събитието ще бъдат отличени служители на ИАСРЖ със знака на селекционера.

По повод празника на ветеринарния специалист министър Румен Порожанов изпрати поздравителен адрес: 

Уважаеми дами и господа, 

Като министър на земеделието, храните и горите  за мен е чест да поздравя ветеринарните лекари в България с днешния им професионален празник – Деня на ветеринарния специалист, 14 декември. Желая Ви много успехи. И да продължавате да бъдете все така всеотдайни и отговорни в грижите за здравето на животните, а оттук и за здравето на хората.  
 
Българските ветеринари заслужават голямо признание. Вашата работа е изключително отговорна - както за недопускането на разпространението на болести сред животните, така и за осигуряването на безопасността на храните за всички нас. Едновременно с това Вие полагате огромни усилия да се придържатe към най-съвременните стандарти на ветеринарната професия. Вашият професионализъм е доказателство за осъзнатата отговорност на България като страна-членка на Европейския съюз. 
 
На този празничен ден за пореден път потвърждавам ангажимента си към българските ветеринари да работя по начин, който да гарантира едно европейско ниво на ветеринарномедицинската дейност у нас. Заедно и в сътрудничество ще успеем  да се справим с нарастващите предизвикателства пред тази професия. Бъдете здрави и отстоявайте с достойнство каузата на Вашия живот!

Честит празник!
                                                   


                    МИНИСТЪР
                    РУМЕН ПОРОЖАНОВ

Публикувана в Животновъдство
Управитлният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение да се преведат 39 993,20 лв. на ветеринарнит лекари. Сумата ще се използва за компенсиране на разходите по извършените през декември 2016 г.  дейности, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. 
 За имунопрофилактични мероприятия сумата е  3 855.20 лв. Клиничните изследвания за диагностика на туберкулоза ще бъдат компенсирани с 14 650.00 лв. 
За клиничните прегледи, извършени от ветеринарите, е заделена сумата  2 796.00 лв. 
Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 11 476.00 лв.  Идентификацията на животни ще се компенсира с 56.00 лв. 
Отразяването на данни по идентификация във ВетИС ще донесе на ветеринарите  7 160.00 лв.  Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи“, в рамките на утвърдения за 2017 г. ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“.
Публикувана в Бизнес

Частнопрактикуващите ветеринарни обявиха готовност за протести и поставиха срок – до 31 декември тази година да им бъдат изплатени парите за дейности от Държавната профилактична програма. Става дума за близо 11 милиона лева.
Според Българския ветеринарен съюз парите са отклонени като разплащане по Държавната профилактична програма по схемата за хуманно отношение към животните. Затова от Съюза ще оспорят тези действия.
На пресконференцията в БТА имаше и представители от земеделското министерство и от Българската агенция по безопасност на храните. Те поискаха да представят справка за плащанията към частнопрактикуващите ветеринари по дейностите от Държавната профилактична програма.
Ветеринарите очакват плащания за 2016 г. за ваксинацията срещу синия език, за изследванията за туберкулоза по говедата и за прегледи на пчелни семейства. Освен че ще подаде жалба във Върховния административен съд Българският ветеринарен съюз ще сезира всички европейски и български институции за проблема. И остава в готовност за протести след Нова година.

Публикувана в Животновъдство

Това са установили специалисти от американската Служба за селскостопански изследвания. Лекарствата не са най-добрият начин за борба с хелминтите (паразитни червеи) при добитъка. Според америанската Служба за селскостопански изследвания (Agricultural Research Service - ARS).
Ветеринарната лекарка Джоан Бурк от Службата за селскостопански изследвания, собственикът на малкия Научноизследователски център в Бунвил, щата Арканзас, Дейл Бампър и техни колеги открили това в рамките на съвместен проект с учени, ветеринарни специалисти и представители на Южния консорциум за борба с паразитите по преживните животни. Консорциумът е създаден за борба с опасностите, свързани с устойчивостта на паразитите към традиционните методи на дехелментизация.
Намаляването на медикаментозните средства за унищожаване на паразитите се вписва чудесно в системата за получаване на органични хранителни продукти.
Правилната паша и използването на неорганични начини за борба с паразитите може да намалят със 70 процента опасността от проникване на паразитни червеи в месото, което води по повишаване на качеството му и до намаляване на проблемите на животновъдите.

Публикувана в Животновъдство

Здравейте, искам да попитам - знаете ли защо ветеринарните лекари карат земеделските производители да подписват декларация за разпределение на животните, в която да заявят, че стадата не са на един адрес?

Въпроса задава чрез Фейсбук читател с никнейм Petq_Petya

Тъй като във въпроса не е уточнено какви породи животни отглежда стопанството, ще отговорим по-общо на питането. Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми. С промените се облекчават изискванията към животновъдните обекти и се цели предоставяне на по-големи възможности за развитие на сектор „Животновъдство“, се посочва в мотивите на МЗХ.

Ревизирани са ветеринарномедицинските изисквания към обектите за отглеждане на едри и дребни преживни животни и произвеждащи сурово мляко. Промените предоставят възможност голям брой ферми да отговорят на ветеринарно-санитарните изисквания за сградов фонд и оборудване. Предвид съвременните и разнообразни технологии и методи за отглеждане на селскостопанските животни, заложените изисквания към параметрите на жизнената среда в действащата до момента Наредба създават затруднения, както за отчитане и контрол от страна на компетентните органи, така и за тяхното спазване от страна на собствениците на животни. Частичното отпадане на някои параметри създават възможност за лесно изпълнение и контрол от страна на всички заинтересовани страни, като едновременно са съобразени с Европейските норми и изисквания за хуманно отношение към животните.

По настояване на браншовите организации в сектор животновъдство с цел гарантиране на биосигурност, за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна ферма тип А или тип Б, бе решено минималните разстояния между два различни обекта, отглеждащи един и същ вид животни да е не по-малко от 500 метра.

За автохтонните породи животни се изисква да се отглеждат единствено и само от даден вид и то отделно от други породи. Затова се изисква и регистрацията им да е на различен животновъден обект.

Но като цяло промените в Наредба 44 намаляват изискванията към животновъдите и улесняват контролните органи.

Публикувана в Животновъдство

„Ще създадем постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби“. Това заяви д-р Дамян Миков, заместник изпълнителен директор на БАБХ, в град Търговище на среща от Националната обучителна кампания на Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Той поясни, че целта е след като животновъд сигнализира за съмнение за заболяване на ветеринарния лекар и той потвърди опасността, екипите да предприемат съответните действия.

Д-р Миков представи пред присъстващите ветеринари и животновъди от Областта предложенията за промени във ветеринарното законодателство, които целят гарантиране на безопасността на хранителната верига. „Трябва всички по веригата да се дисциплинират, да знаят задълженията си и да търпят санкции при неизпълнението им“, каза заместник изпълнителният директор на БАБХ и даде за пример случаите на антракс и бруцелоза от тази година. „Това са случаи на драстично неспазване на правилата и задълженията и за съжаление се стигна дори до фатални последици“. Той обясни, че епизоотичната обстановка в страната е спокойна, но в съседните на България страни има разпространение на някои опасни болести. Д-р Миков изтъкна колко е важно и животновъдите, и ветеринарни лекари, и официалните ветеринарни лекари да работят в екип за да предпазят страната от разпространението на зарази.

Д-р Миков отбеляза, че основната философия на поправките в законодателството са насочени към вменяване на задължения и фермерите, и частно практикуващи ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията. „Целим да минимизираме риска от болести и зарази, включително и при хората“, каза още той. Заместник изпълнителният директор на БАБХ изтъкна, че е изключително важно животновъдите да съобщават за заболели животни на ветеринарния лекар, който от своя страна да прецени дали съмненията са основателни. „Това ще спомогне за предприемането на навременни действия по ограничаване и ликвидиране на дадено епизоотично огнище“, каза още д-р Дамян Миков.

На провелите се срещи днес в градовете Търговище и Разград, които са част от Националната информационна кампания, провеждана от МЗХ и БАБХ, присъстваха общо над 130 животновъди и ветеринари.

Публикувана в Животновъдство

БАБХ и МЗХ стартираха обучения за ветеринарни лекари и животновъди. Кампанията се предприе, защото собствениците на животни често не спазват ветеринарно-медицинското законодателство. Целта е да бъдат разяснени правата и задълженията на - частно практикуващите ветеринарни лекари, официалните ветеринарни лекари и фермерите, както и да бъдат обсъдени законодателните инициативи във ветеринарното законодателство.

Следващата седмица Националната обучителна кампания за болестите по животните на Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните продължава в областите Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Плевен, Сливен, Стара Загора, София-област и София-град.

Публикувана в Новини на часа

ТАРИФА

за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

I. За извършване на ваксинация и въвеждане в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС) на извършеното мероприятие, се заплащат:

1.за ваксинация на едро преживно животно (ЕПЖ):

а) в животновъден обект - ферма по 0,50 лв. за един брой животно;

б) в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 0,80 лв. за един брой животно.

2. за ваксинация на еднокопитно животно (ЕКЖ):

а) в животновъден обект - ферма по 0,50 лв. за един брой животно;

б) в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 1,00 лв. за един брой животно.

3. за ваксинация на дребно преживно животно (ДПЖ), свине (СВ) и кучета (КЧ):

а) в животновъден обект - ферма по 0,30 лв. за един брой животно;

б) в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 0,60 лв. за един брой животно.

4. за ваксинация на птици (очно-назално) в в животновъден обект - ,,лично стопанство”, цената за един брой птица, се заплаща по 0,10 лв.

II.За извършване на алергично изследване за туберкулоза и въвеждане на резултатите във ВетИС на извършеното мероприятие, се заплащат:

1. за алергично изследване за туберкулоза на едри преживни животни (ЕПЖ):

а) в животновъден обект - ферма по 5,00 лв. за един брой животно;

б) в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 8,00 лв. за един брой животно.

2. за алергично изследване за туберкулоза на свине (СВ) – за един брой животно по 5.00 лв;

3. за алергично изследване за туберкулоза на птица – за един брой птица по 2.00 лв.

III.За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично изследване от ЕПЖ, ДПЖ, СВ, ЕКЖ и пчелни семейства и въвеждане на данните във ВетИС, за един брой животно (или пчелно семейство), се заплащат:

1. за проба за бактериологично и вирусологично изследване от ЕПЖ – за един брой животно по 1,00 лв;

2. за проба за бактериологично и вирусологично изследване от ДПЖ – за един брой животно по 1,00 лв;

3. за проба за бактериологично и вирусологично изследване от СВ – за един брой животно по 1,00 лв;

4. за проба за бактериологично и вирусологично изследване от птици – за един брой птица по 0,50 лв;

5. за проба за бактериологично и вирусологично изследване от ЕКЖ – за един брой животно по 1,00 лв;

6. за проба за бактериологично и вирусологично изследване от диви животни и птици – за един брой животно по 0,50 лв;

7. за проба от пчелни семейства за гнилцови заболявания и болестта нозематоза – за един брой проба по 1,00 лв.

IV.За вземане и изпращане на кръвна проба и въвеждане във ВетИС, се заплащат:

1. в животновъден обект - ферма по 1,00 лв. за един брой животно;

2. в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 1,50 лв. за един брой животно;

3. за вземане на кръвна проба на птица – за една птица по 0.50 лв.

V. За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС, проба от мозъчен ствол за ТСЕ от видовете и категориите животни, се заплащат:

1. в животновъден обект - ферма по 10,00 лв за един брой животно;

2. в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 16,00 лв. за един брой животно

VI. За извършване на вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или фекална проба от птица, се заплаща по 0,50 лв. за един брой птица.

VII. За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за заболявания се заплаща за едно пчелно семейство по 0,50 лв.

VIII. За извършване на клинични обследвания за остри заразни заболявания, в това число класическа чума по свинете (КЧС) и шап по чифтокопитните животни, попълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС на извършеното мероприятие, се заплаща:

1. в животновъден обект - ферма по 2,00 лв. за един животновъден обект;

2. в животновъден обект - ,,лично стопанство” по 3,00 лв. за един животновъден обект.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта