Понеделник, 16 Септември 2013 13:40

Агрометеорологична прогноза

След задълбочилата се лятна суша, възпрепятствала на много места в страната провеждането на сезонните почвообработки, падналите валежите в края на първото и началото на второто десетдневие на септември на много места в полските райони на страната подобриха водно-физичното състояние на почвата в орния слой и условията за провеждане на предсеитбената подготовка на площите, предвидени за засяване с есенни култури.
През следващия седемдневен период се очаква стабилизиране на времето, постепенно повишение и нормализиране на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозираното слънчево и топло време до края на второто и началото на третото десетдневие на септември ще благоприятства процесите на зреене и синтеза на захари в плодовете на късните сортове овошки и винени сортове грозде.
През периода прогнозираното относително сухо време ще осигури възможност за преодоляване на закъснението при провеждане сеитбата на маслодайната рапица. В средата на септември изтече агротехническия срок за сеитбата на рапицата, а до момента са засети част от площите, предимно в североизточните райони на страната (Разград, Изгрев, Силистра, Кубрат и др).
В края на второто и началото на третото десетдневие условията ще бъдат подходящи за приключване жътвата на слънчогледа, за освобождаване на площите от среднокъсните хибриди царевица, захарното цвекло, за прибиране на узрялата зеленчукова, плодова и гроздова реколта. След гроздобера на белите винени сортове грозде през следващия период ще започне гроздобера и на някои червени сортове - “Каберне совиньон”, “Мерло” и др.
През втората половина на септември започва беритбата на есенно-зимните сортове ябълки и круши. За ограничаване на късните зарази от струпясване и др.болести, които се развиват по време на съхранение на плодовете 15-20 дена преди беритбата се препоръчва третиране с подходящ за целта фунгицид; Флинт Макс ВГ-0,02% (14 дни), Шавит Ф 71,5 ВП - 0,2% (20 дни), Санкоцеб 80 ВП - 0,3% (20 дни), Фоликур 25 ВГ - 0,04% (21 дни) и др.

Дукена Жолева, агрометеоролог

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 09 Септември 2013 13:21

Агрометеорологична прогноза 09-16.09

Дукена Жолева
Агрометеоролог
През следващия седемдневен период последните етапи от развитието на късните земеделски култури ще протича с умерени темпове, при близки до нормата за сезона температури. До средата на септември голяма част от късните полските култури, преодолели отрицателните последици от лятната суша, ще приключат развитието си. Късните хибриди царевица от група 800-900 по класификацията на ФАО ще встъпят във восъчна зрелост, захарното цвекло - в техническа зрелост, при памука ще протича фаза узряване.
През второто десетдневие на септември част от по-късните сортове овошки ще встъпят във фаза узряване. Фаза узряване ще се наблюдава при есенните сортове ябълки; Златна Пармена, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Джонатан, Канадска ренета и др.
Очакваните слаби превалявания през втората половина на периода ще бъдат без особен стопански ефект. На много места в страната сухата и сбита почва ще затруднява провеждането на предсеитбените почвообработки и сеитбата на маслодайната рапица. В началото на второто десетдневие на септември изтича агротехническия срок за сеитбата на рапицата, а към момента са засети само част от предвидените площи, главно в североизточните райони на страната.
През второто десетдневие вторите култури (главесто зеле), ще се нуждаят от подходящ поливен режим. Не трябва да се подценява и растителната защита срещу зелевата пеперуда, зелевия молец и др. Препоръчват се препарати с кратък карантинен срок.
През повечето дни от следващия период прогнозираното относително сухо време ще осигури възможност за навременно освобождаване на площите от по-ранните хибриди царевица, за приключване жътвата на слънчогледа. До момента получените добиви от слънчоглед в агростанциите към НИМХ-БАН са между 100-170кг/дка в Южна България и между 200-300кг/дка в североизточните райони. Най-висок добив от слънчоглед е отчетен в района на Разград -300кг/дка.
Периода е подходящ за сеитбата на спанак, за есенно производство, за засаждане на нови ягодови насаждения.

Публикувана в Агропрогноза

През по-голямата част от юни агрометеорологичните условия ще бъдат неустойчиви, с температури и валежи близки до климатичните норми за месеца. Валежите през юни, подобно на тези през май, ще бъдат неравномерно разпределени на територията на страната, от което ще произтичат и съществени различия в нивата на почвените влагозапаси. В края на май падналите значителни валежи в Северна и Централна България, на места до 30-40л/м2 (Н.село - 41л/м2 , Видин - 37л/м2, Монтана - 33л/м2, Лом - 36л/м2, Ловеч - 30л/м2, В.Търново - 42л/м2, Русе - 44л/м2, Силистра - 35л/м2), доведоха до подобрение на почвените влагозапаси и преодоляване дефицита на влага в 50 см. слой при земеделските култури. В част от южните и югоизточни райони, където майските валежи бяха без особен стопански ефект, нивото на влагозапасите в 100 см. слой е необичайно ниско за сезона, на места (агростанциите Пловдив, Любимец) под 60% от ППВ(пределна полска влагоемност).
В началото на юни агрометеорологичните условия ще се определят от хладно за сезона време. Очакваните валежи в началото на месеца ще бъдат от важно значение за част от есенните посеви, при които ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост. През втората половина от първото десетдневие се очаква подобрение на топлинните условия и ускоряване на последните етапи от развитието на зимните житни култури.
През второто и третото десетдневие прогнозираните температури, в границите на нормата за сезона, ще поддържат ускорена вегетацията на земеделските култури. До средата на юни при ечемика на места в полските райони на страната ще се наблюдава восъчна зрелост. В края на второто и началото на третото десетдневие в Южна България се очаква да започне узряването и при пшеницата.
През втората половина на юни голяма част пролетните култури ще достигнат максималните си размери от вегетативна биомаса и ще встъпят в репродуктивен етап от развитието си. В края на юни при ранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза изметляване, а при слънчогледа – начало на фаза цъфтеж.
През най-топлите периоди от месеца прогнозираните стойности на максималните температури от порядъка на 35-36оС в съчетание с ниска атмосферна влажност ще въздействат негативно върху цъфтежа, оплождането и формирането на репродуктивните органи при зеленчуковите култури.
Метеорологичните условия през юни ще благоприятстват развитието на редица гъбни болести; струпясване, брашнеста мана, кафяво гниене по овошките; мана по лозата и зеленчуковите култури и др. През месеца по-подходящи условия за извършване на растителнозащитните пръскания и др. сезонни полски работи ще има около средата на първото, през втората половина от второто и третото десетдневие.

Публикувана в Агропрогноза

Горещото и сухо време в края на април и началото на май, ускори вегетацията на пшеницата и ечемика, и до края на първото десетдневие на месеца, голяма част от есенниците, встъпиха масово във фаза „изкласяване”, а на места в Дунавската равнина и в южните райони, при посевите се наблюдаваше и „цъфтеж”. Поради недостиг на влага, на отделни полета в Тракийската низина и Дунавската равнина, височината на изкласилите посеви бе под 50cm. Последвалото захлаждане, задържа темповете на развитие при земеделските култури, а падналите валежи, бяха с локален характер и имаха предимно освежителен ефект.
През следващия период, не се очаква съществена промяна на времето и то ще остане топло, със слабо понижение на дневните температури през втората половина на седмицата и краткотрайни превалявания, които на места, ще подобрят почвените влагозапаси. До средата на май, валежи, с количества, между 16 и 35 l/m2, паднаха само в отделни райони (София -15,8 l/m2 ,Благоевград-20,3 l/m2, Пазарджик- 20,3 l/m2, Сандански- 21,3 l/m2, Ловеч – 26,0 l/m2, Кюстендил -28,0 l/m2, Разград- 35,2 l/m2 и Сливен-24,4 l/m2), но в останалата част от страната, преваляванията бяха оскъдни, което предизвика изчерпване и намаляване на продуктивната влага в горните, и в по-дълбоките почвени слоеве. В началото на второто на десетдневие на месеца, в някои части на Североизточна и Южна България, и в отделни Крайдунавски райони, запасите от влага в 50 и 100 cm слоеве на почвата, бяха необичайно ниски за сезона - между 50 и 65 % от ППВ, което наложи прилагане на подходящ поливен режим при част от земеделските култури.
До края на периода, при пшеницата и ечемика, изкласили в началото на май, ще се наблюдава и цъфтеж, оплождане и формиране на зърното. При слънчогледа и царевицата ще преобладава листообразуване, а към края на месеца, в някои южни райони, при засетите в срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава и начало на образуване на съцветие.
През седмицата, на много места ще има условия за извършване на сезонните почвообработки, за сеитбата и разсаждането на късните топлолюбиви пролетни култури, както и за провеждане на важните растително-защитни мероприятия.

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 15 Април 2013 14:41

Агрометеорологична прогноза 15-22.04.2013

Дукена Жолева, агрометеоролог
В началото на следващия седемдневен период се очаква влошаване на топлинните условия. През първата половина от периода вегетацията на земеделските култури ще протича с по-забавени темпове, при поднормени температури, но без критични минимални стойности за цветовете и завръзите на овошките.
В края на второто и началото на третото десетдневие се очаква повишение на температурите и подобрение на условията за развитие на земеделските култури. През следващия период при пшеницата и ечемика ще протича масово фаза вретенене. При ранните пролетни култури (фий, овес, пролетен ечемик) ще се наблюдава листообразуване, а при засетите средноранни пролетници (слънчоглед) – фаза поникване.
Има висок риск за развитие на редица гъбни болести по овощните култури; ранно кафяво гниене, съчмянка, струпясване, брашнеста мана и др, което изисква при първа възможност, след спиране на валежите в края на второто десетдневие на април, да се извърши третиране с подходящи фунгициди.
И през следващия период високото съдържание на влага в горните почвени слоеве, следствие от падналите значителни валежи през първaта половина на април, на много места над 40-45л/м2 (Враца - 55л/м2, Лом - 49л/м2, Ловеч - 45 л/м2, Пазарджик - 57л/м2, Пловдив - 74л/м2), ще възпрепятства провеждането на предсеитбените почвообработки и сеитбата на средноранните пролетни култури. В полските райони на страната вече изтекоха агротехническите срокове за сеитбата на слънчогледа, а са засети само част от предвидените площи. В началото на третото десетдневие на април почвените температури ще бъдат с подходящи стойности за сеитбата на царевица. Голяма е вероятността от закъснения и при провеждане сеитбата на царевица за зърно.

Публикувана в Агропрогноза

            Топлото за сезона време в края на първото десетдневие на март, с максимални температури достигнали на много места в страната до 17-18°С, активизира жизнените процеси при зимните житни култури и трайните насаждения.

В началото на следващия период отново се очакват наднормени температури, които ще поддържат активна вегетацията на земеделските култури; при пшеницата и ечемика ще протича фаза братене, ще се повиши коефициента на братимост при братилите през есента посеви. При овощните култури ще се наблюдава набъбване, а при някои от раноцъфтящите видове бадем, кайсия и праскова в южните и югоизточни райони на страната – и разпукване на плодните пъпките.

През втората половина на периода се очаква застудяване и съществена промяна в агрометеорологичните условия. В голяма част от полските райони на страната  стойностите на средноденонощните температури ще се понижат под  биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури, което ще възпрепятства развитието на пшеницата и ечемика. Прогнозираните минимални температури, на места до минус 8°С, при по-продължително задържане ще представляват опасност за встъпилите във фаза разпукване на плодните пъпки и фаза цветен бутон овошки.   

Очакваното типично мартенско време през периода, с чести превалявания ще ограничава възможностите за провеждане на сезонните полски мероприятия; предсеитбената подготовка и сеитбата на някои ранни и средноранни пролетни култури. Голяма е вероятността за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на слънчогледа в Южна България, които започват да текат от средата на второто десетдневие на март.

            Дукена Жолева

            Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

През март, обичайно за сезона, агрометеорологичните условия ще бъдат по-динамични. Те ще се определят от прогнозираните близки до климатичните норми температури и валежи около и над нормата за месеца.

През първото десетдневие на март се очаква подобрение на топлинните условия. В края на първата седмица в полските райони на страната стойностите на средноденонощните температури на много места ще надвишават биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

В началото на второто десетдневие се прогнозира понижение на температурите, по-съществено в Северна България и високите полета, което ще възпрепятства развитието на земеделските култури. През десетдневието условия за вегетация при зимните житни култури ще има главно в крайните източни и южни райони на страната.   

През последната седмица на март се прогнозира подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетацията при есенните посеви и трайните насаждения. До края на месеца при зимните житни култури ще протича фаза братене, при пшеницата и ечемика ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост (>2).

През март при овощните култури ще се осъществява набъбване и разпукване на плодните пъпки. В края на месеца част от раноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова) ще встъпят във фаза цветен бутон, а на отделни места в Южна България – ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. През март характерните за края на зимата и началото на пролетта краткотрайни застудявания, с отрицателни минимални температури до минус 8°С, ще представляват опасност само за встъпилите във фазите бутонизация и цъфтеж овошки.

През март очакваните валежи ще увеличават почвените влагозапаси и в двуметровия слой. В края на февруари в по-голямата част от полските райони на страната почвените влагозапаси в еднометровия слой при зимните житни култури бяха близки до ППВ (пределна полска влагоемност). Изключение имаше на отделни места (агростанциите Кнежа, Новачене, Кюстендил, Д.Чифлик, Сливен), където общия воден запас, измерен при пшеницата  в еднометровия почвен слой бе под 90% от ППВ.

През първото десетдневие на март прогнозираното относително по-сухо време ще позволява провеждането на някои сезонни полски работи; предсеитбената подготовка и сеитбата на ранните пролетни култури, подхранването на есенниците с азотни минерални торове, приключване на зимните растителнозащитни пръскания на овошките. Очакваните значителни валежи през втората половина на март ще забавят на много места в страната сеитбата на слънчогледа. В средата на март започва да тече агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчогледа в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

 

Публикувана в Агропрогноза

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта