• Кандидозите възникват обичайно след или независимо от лечението с антибиотици

 • Случаите, в които продължават проявите или дори се усилват симптомите на мастит при кравите, настъпват обичайно след третия ден от лечението. Тогава се открива наличието на т. нар. дрождеви мастити, които се срещат все по-често. Те се предизвикват от специфични причинители – дрожди, които обикновено са от рода кандида. Докато в миналото дрождевите мастити бяха рядкост и според различни литературни източници възлизаха средно на 2 – 3% или до 10% от всички случаи на мастит, то през последните години както по света, така и у нас обезпокоително зачестяват тези форми на мастити, със съществен негативен ефект както по отношение на количество, така и на качеството на получаваното мляко. Дрождевите мастити неприятно изненадват фермерите и ветеринарните специалисти точно в момента, когато се очаква постигането на така желания благоприятен ефект от терапията.

Преценката и терапията на дрождевите мастити от страна на специалиститесе усложняват допълнително от обстоятелството, че те се проявяват обикновено след или независимо от провеждането на специфично лечение на кравите с антибиотици, насочени към обичайните бактериални причинители на мастит. Важен и усложняващ терапията факт е, че в повечето шприцове с антибиотични средства, които се срещат на пазара и се използват за третиране на мастити, не се съдържат специфични субстанции, насочени срещу проблемните дрожди.

Кои са причинителите на болестта

Кандидите са разновидности на дрождите, които най-често могат да предизвикват проблеми при понижаване на защитните сили на организма. Заболяванията, предизвикани от тези причинители, се наричат кандидози, които се провокират обикновено след продължителна терапия с лекарствени средства. Случаите на кандидози обикновено възникват след или независимо от лечението с антибиотици. Клетките на кандидите са по-големи от бактериалните – под микроскоп те показват овална топчеподобна форма, а в специални хранителни среди за лабораторно изолиране имат характерен бял цвят, кръгла изпъкнала форма, като развилите се колонии могат да се оприличат на големи бели сметаноподобни капчици.

Какви са признаците

Често пъти общото състояние на животните, страдащи от дрождеви мастити, не е съществено нарушено. В повечето случаи промените са основно във вида на млякото, което е воднисто, като в него могат да се забележат тънки белезникави парцалчета и по-рядко слаби червеникави повлекла.

Какво да предприемете при съмнение

За да бъде ефикасна терапията на доказани от специализирана лаборатория дрождеви мастити, е необходимо да се спазва изискването за продължително прилагане на специфични лекарствени средства. Докато обичайното прилагане на обикновените антибиотични шприцове в рамките на няколко дни при останалите форми на мастит обикновено води до позитивен ефект от лечението, то при дрождевите мастити третирането със специфични лекарствени средства

трябва задължително да продължи 10 дни

при спазване на изискването болните животни да се доят последни ръчно или с отделени само за тях доилни агрегати при машинно доене. Следва да се спазват и карентните срокове за отстраняването на използваните препарати от млякото след последното третиране. В противен случай или при смесване на мляко от лекувани животни с такова от нетретирани, млякото не се изкупува от предприятията и се унищожава съгласно предписанията на инспекторите от БАБХ.

С оглед цялостното изкореняване на вредните дрожди

краят на лечението трябва да е последван

от задължително микробиологично изследване на млякото в специализирана лаборатория, което да установи желаната липса на причинителите след проведената специфична терапия. По отношение на мерките за борба с дрождевите мастити, е важно фермерите да знаят и спазват основните изисквания, улесняващи доказването им. От първостепенно значение е стриктното спазване на високи критерии към стерилността на съдовете, в които ще се поставя пробата мляко. Най-добри по отношение на гаранциите за стерилност при вземане на проби мляко са стерилните контейнери, които могат да се купят от аптеките в страната. При липса на подобни контейнери могат да се използват и добре измити стъклени шишета – те се изваряват предварително във вряща вода за 5 минути заедно със запушалките и веднага след доброто им изсушаване се пълнят с пробите. Преди напълване на контейнерите с мляко е необходимо

цицките на кравите добре да се почистят, измият и дезинфекцират

Препоръчва се отделни проби да се вземат от всяка от млечните четвъртини чрез ръчно издояване с измити и дезинфекцирани ръце на вземащия пробата. Задължително условие при вземането на пробата е първите струйки мляко от всяка цицка да се отстранят и следващите около 20 мл да се издоят директно в съда за проби. Транспортирането на надписаните контейнери с проби, съпроводени с писмо от ветеринарния лекар, се извършва по най-бързия начин, като за предпочитане е те да се поставят в хладилна чанта или в съд с натрошен лед за охлаждане, до съответната специализирана лаборатория. В случаи на съмнение за дрождеви мастити лабораторията следва да се уведоми предварително за изпращането на пробите.

Специализираните лаборатории за микробиологични изследвания на млечни проби в нашата страна са лабораторията в НДНИВМИ – София, както и тези във ВМФ при Тракийския университет – Стара Загора. Най-добри резултати от терапията на дрождевите мастити се получават само въз основа на точни изследвания за чувствителността на причинителите. Лечението на животните изисква прилагането на специфични антидрождеви средства и следва да се прилага само по указанията на специалист след прецизен анализ на причините за възникването им. Специалистът може да даде и допълнителни указания на фермерите за специфичната терапия и за мерките за недопускане на тези все по-разпространяващи се форми на мастит при кравите.

Публикувана в Животновъдство

Експерименти показват, че облечените телета растат по-интензивно и са по-здрави. Ако новородените телета се простудят, настъпва асфиксия, последвана от пневмония.
Наметалото комбинезон покрива част от шията на животното и гърдите му, като по този начин стопля цялото туловище. Комбинезонът се състои от топла подплата, а отгоре е от непремокаем плат. Стопленото теле може да насочи енергията от преработване на фуража за растеж и не трепери от студ.
Използването на стоплящ комбинезон води до икономия на фураж, а подрастващите животни формират по-бързо мускулна тъкан и скелетна система.
От теле със здрави органи (бял дроб, сърце) в бъдеще може да се очаква много продукция и по-дълго използване.
В хода на експерименти учени са постигнали увеличение на прираста в сравнение с контролна група млечни крави. Разликата е била 20 г дневно, т.е. за трите студени зимни месеци фермерите са получили 2 кг повече прираст на глава. Но най-важното е здравословното състояние. При "голите" телета в естествени условия се изработва биологична самозащита. Силно нараства космената покривка. А космите съдържат белтък от групата на кератините, т.е. белтъчините, които са необходими за растежа на животното, се изразходват за космите. А през лятото и пролетта при линеенето те падат. Което си е изразходване на фуража напразно.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 26 Септември 2016 13:58

Още гости от чужбина за СТЕКСПО

В очакване на СТЕКСПО 2016 са не само родните фермери, преработватели, ресторантьори и медии. Известността на форума отдавна премина границите на страната. Погледи към изложението са вперили не само съседните Румъния, Гърция и Турция, но и по-далечните западноевропейски страни, които имат дългогодишни традиции в месодайното говедовъдство.

Още двама висококвалифицирани експерти от Германия са заявили своето участие в СТЕКСПО, с което събитието се превръща безспорно в ненадминат в експертизата си форум в земеделския сектор. Уве Харстел (Uwe Harstel) е експерт оценител на всякакви породи месодайни говеда, а Рейнхард Шмитц (Reinhard Schmitz)е „марка“, когато става дума за търговия с живи животни, експорт и търгове. Тези две имена ще допълнят звездния тим от топ експерти от Германия, Ирландия, Румъния и България, които ще представят на живо пред гостите на СТЕКСПО последните тенденции в развъждането, отглеждането, храненето и маркетинга на месодайни говеда в световен мащаб.

„Очакванията към събитието са много големи и не можем да си позволим да разочароваме нашите гости от страната и чужбина. Затова сме избрали може би най-добрата ферма в България, за да покажем какво може и трябва да се случи в сектора. Наели сме топ готвачи, които да ни демонстрират това, към което се стремим – вкусно българско телешко в чинията.Погрижили сме се на практика за всички сетива и нужди на нашите гости – знания и международен опит, ароматни и вкусни гозби, атрактивни гости, музика и забавление. Но най-важното е, че по време на СТЕКСПО на едно място ще се съберат хората с потенциал да развият този бранш на земеделието и ще създадат контакти помежду си.“, заявяват организаторите.

Регистрации за събитието са все още възможни на www.steakspo.bbab.bg . На сайта можете да намерите и подробна информация за програмата, лекторите и менюто по време на събитието.

Публикувана в Новини на часа

Добрите условия на отглеждане влияят положително на жизнената продуктивност и дълголетието на високомлечните животни, е категоричен д-р Герхард Анакер от Тюрингския научноизследователски институт по селско стопанство в Клаусберг, Германия

Тезата на д-р Герхард Анакер е, че здравето и млеконадоят на кравите зависят пряко от условията, при които живеят. Колкото те са по-комфортни, толкова по-дълъг е периодът на тяхната продуктивност.
Според него съществува пряка зависимост в млечното говедовъдство между начина на отглеждане, жизнената продуктивност и продуктивното дълголетие на млечните крави. Изводите си доказва с наблюдения: например за последните 10 г. в Тюрингия увеличението на пожизнения млеконадой е бил осигурен изцяло за сметка на ръста на годишния млеконадой. От 2000 г. продължителността на използване на кравите няма нарастване. При други изследвания се доказва, че ефективността на използване на дойните крави се влияе пряко и от размерите на стадото.
Тюрингският научноизследователски институт по селско стопанство в Клаусберг съвместно с регионалния съюз на говедовъдите проследяват начина и условията на отглеждане на кравите в 273 ферми, като събират информация за всяка една от тях по отношение на:
1) начин на отглеждане на кравите:
0 вързано;
0 свободно с неравности (процепи) по пътеките;
0 свободно с плътни и меки каучукови пътеки;
2) микроклимат:
0 топъл обор;
0 студен оор;
3) оборудване на боксовете за лежане:
0 с постелка от слама;
0 с каучукови настилки;
0 бетонен под без постеля и специално покритие.

Изводите


 По-добре хладно отколкото горещо и задушно
При изследване влиянието на температурата в оборите германският учен установява, че по приницип кравите по-добре понасят по-ниските температури (повишеното потребление на храна води до по-голямо отделяне на топлина) отколкото горещината (тя води до снижаване както на продуктивността, така и на приема на храна). Дори при повишаване на температурата до 20-23 градуса продуктивността на високомлечние крави намалява.
 Преимущество имат оборите с големи прозорци и врати които позволяват свободна циркулация на въздуха в помещенията. В лошо вентилираните обори с масивни стени и повишена вътрешна температура, съчетана с високата влажност на въздуха (особено през летните месеци), рязко се понижава продуктивността.
 Млеконадоят на ден - в полза на по-топлите обори. Наблюденията във фермите не потвърждават напълно тезата за микроклимата. В по-топлите обори годишната продуктивност е по-висока, макар и с малко да превишава млеконадоя в обори с по-ниска температура. Същото се отнася и за пожизнената продуктивност на кравите - в по-топлите обори тя е малко по-висока.
Начинът на отглеждане на крави в Германия е вързано и свободно с боксове за лежане
 При свободното отглеждане с боксове за лежане подът в зоната на хранене и пътеките могат да бъдат плътни, непрекъснати или неравни, с процепи между отделните плоскости. Само 1,9% от кравите в наблюдаваните ферми все още се отглеждат вързано. Най-голям е процентът на кравите, отглеждани свободно в кравеферми с прекъсната подова настилка (с неравности и процепи) - 77%, и само 21% са фермите с плътен непрекъснат и мек под на пътеките и боксовете за лежане. Последните данни от статистиката в Тюрингия сочат до каква степен са застъпени различните начини на отглеждане:
0 5,1% са вързано;
0 91% совободно;
0 4% за всички останали форми на отглеждане.
Анализирайки средните показатели на цялото поголовие крави в Тюрингия, германските специалисти стигат до извода, че при плътни и меки подови настилки в оборите периодът на използване на кравите се увеличава с 2,9 месеца и имат с 1823 кг по-висока млечна пожизнена продуктивност в сравнение с тези, отглеждани на неравни повърхности. По-благоприятно се отразява на кравите и свободното отглеждане на неравни повърхности в сравнение с вързаното: периодът на използване при първите е с 1,6 месеца по-голяма, а жизнената им млечна продуктивност надвишава вързаните с 1200 кг мляко.
Така категорично се налага преимуществото на свободното отглеждане с плътен под и пътеки и еластични боксове за лежане в сравнение с останалите варианти.
Друго условие, гарантиращо комфорта на отглеждане при кравите, е меките боксове за лежане. Използването им рязко подобрява здравословното състояние на кравите, допринася за по-продължителното им използване и повишава млечната им продуктивност. За целта повърхността на пода трябва да е мека и еластична, суха и лесна за почистване. Обикновено досега подът в боксовете за лежане се е изработвал от бетон или асфалт. За да се подобрят условията на отглеждане, е желателно фермерите или да осигурят слама за боксовете за лежане (тя значително затруднява почистването) или да се предвиди друго допълнително покритие. Едно от важните условия е боксовете да не са хлъзгави, за да се елиминират както нараняванията на кравите, така и възпалението на вимето, т.е. маститните заболявания. Те рязко биха намалили не само жизнената продуктивност, но биха довели и до високи разходи за ветеринарно лечение и дори до бракуване на високопродуктивни животни. А това автоматично води до големи загуби за фермера.
Ето и данните от статистиката за подовото покритие на боксовете в наблюдаваните ферми:
0 боксове без подово покритие или постелка - 5% или 12 355 крави;
0 боксове с постелка - 26,1% или 63 911 крави;

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 08 Август 2016 14:59

Грижи за телетата след раждането

проф. Михо Семков
 
Заболяванията и смъртността при новородените приплоди са голям бич за нашето говедовъдство. При недостатъчни грижи преди, по време и след раждането заболяванията и смъртността могат да стигнат до 15-20% от всички новородени. Най-големи са загубите в първите няколко дни след отелването.  Новороденият приплод попада в нова, коренно различна среда за живот – макроклимата на оборните помещения с варираща външна температура, влажност, въздух наситен с вредни газове, под и постеля гъмжащи от патогенни микроорганизми и вируси. Попаднали в организма на новороденото те предизвикват различни заболявания и смъртност. Една от основните причини за големите загуби е, че приплодите се раждат без собствени защитни сили, без имунитет към атакуващите ги микроорганизми. За да се избегнат големите загуби са необходими следните основни грижи:
1. През сухостойниятпериод ( 60 дни преди очакваното отелване) на бременните крави и юници да се осигури правилно правилно и пълноценно хранене и ежедневно движение за да развият здрави и жизнени приплоди и нормално отелване.
2. Раждането да протече при предварително почистен и дезинфекциран родилен бокс – стерилни условия и при необходимост да се окаже необходимата компетентна родилна помощ.
3. Веднага след отелването да се отстранят околоплодните течности от устата и носа зае да се освободи дишането.
4. При липса на дишане внимателно се прави изкуствено дишане чрез последователно натискане и отпускане на гръдния кош, леко дразнене ноздрите.
5. Кравата майка трябва да оближе новороденото, след което бързо се подсушава, извършва се масаж, който стимулира през кожните рецептори жизне3ните функции на приплода, а погълнатата околоплодна течност спомага за по-бързото отделяне на плацентата. Ако няма възможност телето да бъде облизано подсушаването става със суха, чиста и груба кърпа.
6. Отрязване на пъпната връв на четири пръста от коремната стена, привързване със стерилен конец и обливане с йодна тинктура (1-2%) или други дезинфекционни разтвори. Целта е да се затвори тази „врата“ за навлизане на вредни микроорганизми в тялото на телето.
7. Задължително е в първите 40 до 60 минути след раждането телето да поеме 2-2,5 л коластра. Коластрата е единственият източник на имуноглобулини – антитела които предпазват новородените от заболяване. Важно е да се знае, че антителата могат да бъдат адсорбирани чрез стените на червата само през първите 24 до 36 часа от живота на телето, а максималната абсорбция е през първия час след раждането. Целта е през първите 36 часа след отелването телето да поеме максимално количество коластра. Това може да стане като след измиване и дезинфекциране на вимето се издои коластрата и се даде необходимото количество (чрез бутилка с биберон) или да се подпомогне телето да бозае още в първите  40-50 минути. Около 30% от новородените нямат сили да извършат първото и второто бозаене сами и трябва да бъдат подпомогнати.
     В родилният бокс телето остава заедно с майката за 1-2 денонощия. В края на втория или през третия ден след рождението телето се отделя в предварително почистен и дезинфекциран индивидуален бокс, пода на който е застлан с дебел слой чиста слама.. Индивидуалните боксове предпазват от заразяване и заболявания и осигуряват условия за бърз растеж и развитие на новородените.
      Нашата и световна говедовъдна практика показват, че при такава система и грижи за новородените телета, загубите от заболявания и смъртност може да се сведат до минимум или дори напълно да бъдат ликвидирани.
Публикувана в Животновъдство
 • Познаването на физиологичните особености на животните са от особено важно значение. Несвоевременното заплождане на кравите води до загуби на продукция в говедовъдството

Проф. Михо Семков

При селскостопанските животни размножаването (репродукцията, възпроизводството) освен биологично значение за поддържане и увеличаване броя на отделните видове, има и важно стопанско значение. Получените приплоди са източник на животновъдна продукция (месо и мляко). Колкото повече приплоди се получават от годните за разплод животни, толкова повече ще нараства продукцията и ефективността от животновъдството.

Върху репродукцията влияние оказват голям брой фактори – здравословно и телесно състояние, хранене, технология на отглеждане, околната среда. Отклоненията могат да нарушат за дълъг период възпроизводствения процес и да доведат до загуби за стопанина. За фермери, които нямат основни познания за биологичните закономерности при протичане на репродуктивните функции, такива нарушения остават незабелязани и скрити. Като резултат животните не се заплождат своевременно, а при сезонно полицикличните животни (овце, кози, коне) може да се пропусне цялата година. Загубите нарастват.

Това налага постоянно наблюдение и контрол на всяко годно за разплод животно и заплождането му в съответствие с биологичните особености.

Възраст за първо заплождане

Добре хранените и гледани млади животни достигат полова зрялост по-рано и могат да се заплодят, когато организмът все още не е напълно развит. Ранното заплождане и бременност ще окажат неблагоприятно влияние върху продуктивността през целия репродуктивен период. Закъснялото заплождане води също до загуби.

В световната животновъдна практика ръководството и контролът на първото заплождане се осъществява чрез осигуряване на нормален растеж и развитие, с цел половата система да започне да функционира нормално ( достигната полова зрялост). Заплождането се извършва при достигане на стопанска зрялост, когато живата маса на младите женски животни е достигнала 65-70% от средната жива маса на породата. При развъжданите у нас породи говеда такава жива маса се достига на около 15-месечна възраст. На тази възраст трябва да се заплождят юниците. Така първото отелване ще стане около 24-25-месечна възраст. Всяко закъснение е свързано с загуби.

Биволите са по-къснозрели от говедата и малачките достигат годност за запложданена около 22 месеца при бременност 10,5 месеца. Първото раждане (омалачване) става на около 32-33 месеца.

При овцете, които са сезонно полициклични, заплождането може да стане от юли до края на декември. Ако шилетата достигнат 65-70% жива маса в този период, може да се заплодят още на около 10-месечна възраст. При добро хранене и гледане може да се получи допълнително, преждевременно, по един приплод в сравнение с традиционното заплождане на дзвизките на 15-18-месечна възраст. При козите първото заплождане на около 10-месечна възраст е много по-често от заплождането на 15-16-месечна възраст.

Заплождане на животните след раждане

Много голямо внимание трябва да се отделя на своевременното заплождане на животните след раждане. Тук скритите загуби са най-големи поради незнание да се контролират факторите за своевременно заплождане на животните.

Научно е доказано, че биологично целесъобразно и икономически изгодно при отделните видове заплождането след раждането (сервиз период) е да бъде при кравите до 80 дни, при биволиците – 115-130 дни. За сезонно полицикличните (овце, кози, кобили) е около 365 дни. Необходимо е да се знае, че особено големи са загубите на продукция в говедовъдството от несвоевременното заплождане на кравите. Установено е, че всеки ден закъснение в заплождането носи загуба от 1/365 част от стойността на новороден приплод и такава част от дневното количество мляко от лактацията (пример: 13 л при крава с 5000 л лактационна млечност). Това важи и за биволиците. Необходимо е да се приложат всички мерки за своевременно морфологично и функционално възстановяване на половия апарат след раждането и своевременно лечение, ако са възникнали някакви заболявания. Най-голямо внимание трябва да се обърне на обилното хранене с пълноценни дажби, за да не се допусне силно намаляване на живата маса на скоротелните крави. Дават се сочни храни, богати на витамини, които стимулират функциите на яйчниците. Особено благоприятно влияние за заплождане оказва ежедневното 2-3-часово движение на чист въздух и пряка слънчева светлина.

Целта е да се достигне 75 на сто заплодяемост

Независимо дали е естествено покриване или изкуствено осеменяване, заплодяемостта трябва да бъде над 70%. По-ниската заплодяемост може да се дължи на:

 • непригодна за заплождане крава или биволица, което да се дължи на заболяване на половия апарат или лошо телесно състояние и отделяне на непълноценни яйцеклетки;

 • лошо гледан и хранен разплодник, който отделя непълноценна семенна течност;

 • лоша професионална квалификация на техника осеменител, който не умее да прецени годността на животното за осеменяване или неумение за правилно осеменяване, с годна за оплождане съхранявана семенна течност.

Много важно е опазването на бременността от аборт и осигуряване на нормално отелване. Осигуряване на благоприятни условия за новородените приплоди и опазване от заболявания и смъртност.

За овцете, които се заплождат от юли до септември-октомври, а козите септември-ноември, е от изключителна важност около един месец преди началото на заплождането да се извърши основен преглед на всяко животно и да се бракуват и изведат от стадото всички негодни за разплод животни. В зависимост от телесното състояние да започне подхранване с концентриран фураж (зърно) от 300 до 500 г дневно на глава за 20 дни преди и 10 дни след заплождането.

Голямо внимание трябва да се обърне на разплодните кочове

Дневната дажба трябва да бъде от 800 до 1000 г концентратни смески и около 300-500 г сочни фуражи (моркови, тикви, повехнала зелена люцерна). Ежедневен контрол на половия режим на кочовете – не повече от 8 еякулата дневно – 4 до обяд и 4 след обяд.

При добра подготовка на овцете и кочовете, както и на козите и пръчовете за периода за заплождане може да се очаква висока плодовитост. При овцете над 140 агнета средно от 100 овце, а при козите – над 170 ярета.

В заключение, при постоянен контрол на репродуктивния процес във фермата икономическата ефективност може значително да се повиши.

Публикувана в Животновъдство

Науката е установила оптималните параметри на репродуктивните показатели – грижливият стопанин трябва да ги познава и да се съобразява с тях

Проф. Михо Семков

В световната говедовъдна практика се обръща изключително внимание на повишаване на плодовитостта (броят на получените приплода за една година от 100 крави и юници, годни за разплод) чрез своевременното заплождане на юниците, на кравите след всяко отелване и опазване на бременността и раждането на здрави и жизнеспособни приплоди. Задълбочените научни изследвания са установили оптималните параметри на репродуктивните показатели, които осигуряват максимална продуктивност и ефективност на говедопроизводството. Поради недостатъчна професионална квалификация на някои говедовъди, тези параметри не се спазват и те понасят загуби.

Оптимални (най-подходящи) репродуктивни показатели (Фиг.1):

 1. . Възраст на заплождане на юниците – 15 месеца

Установено е, че при правилно хранене и отглеждане на женските телета за разплод се осигурява правилното им телесно развитие. Те могат да се заплодят на 15 – 16-месечна възраст. Правилно е да става свободно в дворове и на пасището, където движението укрепва костната система, мускулатурата и половата система и юниците още на 9 – 12-месечна възраст достигат полова зрялост (пубертет) с отделяне на годна за оплождане яйцеклетка. На тази възраст телетата все още не са достатъчно развити и не бива да се заплождат, защото бременността ще попречи на тяхното пълно развитие. Заплождането трябва да стане, когато са достигнали нормални телесни размери и жива маса около 70% от тази средна за породата на възрастните крави. Това развитие обикновено се постига на 15 – 16-месечна възраст. Заплождането на тази възраст осигурява първото отелване да става на 24,5 – 25,5-месечна възраст, която се счита за оптимална в световната говедовъдна практика.

 1. . Заплождане на отелените крави (първотелки и възрастни) да стане до 80-ия ден след отелването, тъй наречен сервиз период. При такъв период на заплождане и бременност от 285 дни се постига отелване след 365 дни и се реализира на практика зоотехническата максима „От всяка крава по едно теле годишно“, при което периодите между отделните последователни отелвания (МОП) са 365 дни. Осигуряването на сервиз период от 80 дни има възлово значение за репродукцията в говедовъдството.

 2. . За своевременното заплождане говедовъдите трябва да осигурят следните условия:

 3. * Нормално протичане на отелването. При трудните раждания, свързани с разкъсвания и наранявания на половата система, заплождането се забавя.

 4. * Висока хигиена по време на раждане и след него, с цел предпазване от възможни възпалителни процеси на матката, свързани с лечение и удължаване на сервиз периода.

 5. * През този период ежедневно нараства дневната млечност до към 60 – 80-ия ден. За образуване на отделяното мляко се използват телесните резерви, което води до намаляване на живата маса. Установено е, че падането на живата маса, т.е. отслабването и намаляването на ОТС (оценка на телесното състояние) потиска функцията на яйчниците и кравите не проявяват пълноценен еструс или се проявява т. нар. тиха разгоненост. Възстановяването на функциите на половата система започва, когато спре понижаването на живото тегло и започне неговото повишаване. Това може да се постигне чрез ежедневна пълноценна дажба на енергия и протеин, основно с концентрирани фуражи.

 6. * В редица случаи е възможно разгонване на кравите още до 30-ия ден след отелването. Това е добре и показва, че яйчниците са възстановили своята функция. В този период не бива да се допуска естествено покриване или осеменяване, тъй като не е настъпила пълна инволуция на матката, т.е. възстановяване след раждането. То настъпва обикновено към 30 – 35-ия ден. Преди този период дори да настъпи оплождане, то ще имаме висока смъртността на ембрионите.

 7. . Ако има възпаление на половите органи и изтичане на гноен секрет, трябва незабавно да се започне лечение. Целта на всеки говедовъд е първото осеменяване да се извърши между 40-ия и 60-ия ден след отелването. Целта е, ако първото заплождане не е сполучливо, то да се повтори и да бъде заплодена при второто осеменяване между 60-ия и 80-ия ден.

 8. . Отново подчертавам, че в световната говедовъдна практика се полагат изключително големи грижи за постигане на отелването до 80-ия ден след отелването. След този срок кравите се считат за безплодни и всеки ден носи загуби от получения по-малък брой приплоди и по-малко количество мляко. Примерно, ако една кравеферма от 100 крави със средна млечност 3500 л и средната продължителност на сервиз периода на всички крави е 83,6 дни, т.е. закъснели са със заплождането средно с 3,6 дни след 80-ия ден, загубите на фермата ще възлезат на стойността на един приплод и една лактация – 3500 л.

 9. В заключение: след отелването са необходими изключително големи ежедневни грижи за своевременното заплождане на кравите.

Публикувана в Животновъдство

Месодайното стопанство на братята Беноа и Адриен в подножието на планината Юра е останало единствено в областта О-Бюже. Младите фрeнски животновъди отглеждат 90 крави от породата Шароле и очакват активна подкрепа от местното Сдружение на комуните – репортаж на сп. France Agricole

ВМЕСТО УВОД. В по-развитите в месодайното направление държави има точно определени критерии за килограмите и качеството на говедата, докато у нас те все още са разтегливо понятие сред животновъдите. Посветените знаят, че има три вида месо от говеда, според възрастта, хранителния режим и отглеждането на животните, от които е добито. Единственото месо, което може да се нарече „телешко”, ебейби бийф (млечно телешко, от сукалчета) . Добива се от отбити телета на възраст до десет месеца. Важна особеност е, че това се отнася за месодайни телета, които поне 6-7 месеца са бозаели мляко от майките си! Истинското телешко се отличава от младото говеждо – масовия вид месо в магазините в Западна Европа.. Това е класическият „бийф” или („бьоф” във Франция), който по странна причина се нарича у нас “телешко”. Добива се от говеда на възраст между 10 и 24 месеца. Има отличителни вкусови характеристики и носи следа от вида храна, с която е угоявано (само трева и/или зърно).

В репортажа на френското сп.France Agricole е представено стопанството за млечно телешко на двама млади мъже от района Оверн-Рона-Алпи (Източна Франция), по-конкретно в департамента Ен (Ain), разположен в подножието на планината Юра.

„Живея в О-Бюже, (Haut-Bugey) планинската област на департамента Ен, където летните бури и порои са обичайно явление. Миналия юли обаче беше необикновено сух, получихме добра фуражна реколта – сено, отава и царевица, но в недостатъчно количество. Това ми създаде трудности при изхранването на животните, но аз обичам моя занаят, който ме изправя пред предизвикателства” – Така започва разказа си симпатичният млад мъж – Беноа Морел пред сп. France Agricole. Той е само на 22 години и се е посветил на отглеждането на млечно телешко. В началото на 2003 г. с диплома от селскостопански техникум в джоба (и нищо друго освен нея – както сам уточнява) Беноа се установява при своя полубрат Адриен Бурле в селцето Утриа в Ен, което наброява 250 жители. Година по-рано Адриен се е преселил при своя баща Клод, увеличавайки двойно мъжката сила. „Тогава бях на 19 – продължава Беноа. – Купихме 350 декара, с които разширихме семейното стопанство, считано дотогава предостатъчно за двама. Увеличихме стадото с още двайсетина дойни крави и стигнахме 90 броя от породата Шароле. За да укрепим стадото, като компенсираме недостатъчните за пълноценно изхранване пасища, ние подсилихме дажбите с царевица. Покупките на минерални торове ограничихме до 1,2 тона годишно за 1400 дка, от които 60 са засети с царевица.

Целта ни е всяка крава да си има по едно теленце всяка година

Отелванията се планират за октомври и ноември. Отбитите теленца, укрепнали от пашата из ливадите и храненето в обора, се продават в края на лятото. Животновъдите определят бременността на животните с помощта на ехографи и синхронизират разгонването на част от кравите. „Отелванията по групи позволяват да се работи на партиди. Така осеменяването е по-лесно и по-практично”, твърдят двамата братя, съдружници в GAEC (Абревиатура на Селскостопанско сдружение за обща експлоатация, специфична кооперативна форма във Франция –б.ред.).

Разширяването на обора, покупките на трактор, балировачка, както и на животни струваха на Беноа 300 000 евро.„Млечното говедовъдство, чийто страничен продукт е телешкото месо, изисква голям капитал и много вложения при лимитирана рентабилност, обяснява той. – Ние живеем в трудни условия – в планината, където зимите са дълги, а цената на месото е същото, както произведеното в равнината. Ето защо, отчитайки допълнителната работа и крайната печалба, предпочетохме да угояваме няколко юници. Имаме късмет, че местната кланица е на двайсетина километра оттук” – продължава Беноа.

За щастие, на тези говедовъди държавата предоставят помощи

Директните плащания по ОСП (първи стълб) покриват 40% от експлоатационните разходи. По тази причина Беноа и Адриен признават, че се стремят да поддържат добри отношения с местните представители на управлението. „Една трета от фермерите тук са на възраст над 55 години – споделя наблюденията си Беноа. – От 40-те млади земеделци, с които се учехме заедно четири години, само 5 се заеха със селско стопанство.”.А Адриен добавя: „Около нас има млечни стопанства, които произвеждат продукти със защитен произход (ЗНП). Ние избрахме по-трудното – отглеждаме теленца с естествено кърмене от майките. В Утрия има само едно такова стопанство – нашето!” – изрича с гордост той.

Младите животновъди споделят тревогите си, че в планинския им район са плъпнали купувачи на земя, което ще отслаби земеделието. „Страхуваме се, че нашите подходящи за обработване парцели утре ще бъдат урбанизирани. А трябва да се борим срещу тенденциите да се унищожават селскостопанските площи, разположени в близост до населените места.”

Беноа Морел и Адриен Бурле разказаха и за новосъздаденото Сдружение на комуните в О Бюже, което включва 37 населени места с различна големина и 30 по-малки с под 1000 жители. „Подкрепата на нашите избраници е жизненоважна за запазване на селскостопанския потенциал” – убедени са те. – Сдружението е неотменим фактор за активизиране на европейските фондове за региона Рона-Алпи. „За да получим помощи по втория стълб, беше изработен проект за земеделската и климатичната среда. Но зад този проект стоят десетки събрания в продължение на 6 месеца с местни сдружени колективи...” – завършват разказа си двамата братя пред сп. France Agricole.

Стопанството

ПЛОЩ. 1400 дка, от които 60 са засети с царевица, а останалите –с трева. Парцелът е комасиран благодарение на размени

ДОБИТЪК. 90 крави шароле. Отелване – през есента (октомври-ноември). Отбитите телета се продават в края на лятото

РАБОТНА РЪКА: 2 души в кооператив тип GAEC

 

Съединението прави силата

Братята Беноа Морел и Адриен Бурле доброволно влизат в Сдружението на комуните в областта О Бюже, убедени, че сами не могат да постигнат това, което могат да сторят заедно със своите събратя. Във Франция селскостопанските производители се организират в кооперации за изкупуване и за преработка на продукцията, в асоциации за развъждане на породите, във всевъзможни сдружения, чрез които да бранят интересите си и да вършат работата си. Някои фермери са членове на няколко различни сдружения за зашита на цялата си разностранна дейност. Това все още е непонятно за нашите земеделци и животновъди, макар че без сдружения съвременно фермерство не се получава. Една от причините за тази пасивност е натрупаният идеологически баласт от времето на ТКЗС–тата, в които старото “колективно” стопанисване беше обща работа, лишена от лична инициатива. Но днешният фермер е стопанин, който действа по собствени подбуди, гони собствени цели и защитава свои интереси. Това той може да направи по-добре по пътя на сдружаване с производители и професионалисти като него, за да накарат заедно държавата да се съобразява с техните интереси, както и да привлекат вниманието на цялото общество към проблемитеим. Всяко голямо дело се започва с малки стъпки.

Публикувана в Животновъдство

Скоро срокът на квотата за мляко изтича. Това ще окаже огромно въздействие не само на пазарите на млечни продукти. Последици ще има за всеки отделен млекопроизводител. Не бива да се подценяват и последиците в областта на говедовъдството и околната среда. Променящите се условия ще засегнат и млечните технолози.

Учените от университета Хоенхайм са готови да отговорят и на журналистически въпроси в различни аспекти на млечната квота. Експертният списък за млечната квота може да се намери на следния интернет адрес: https://www.uni-hohenheim.de/expertenlisten

Количеството на произвежданото мляко скоро може да се увеличи, придружено от прогресивна структурна промяна, коментират от университета. Това изисква в бъдеще да има по-добро индивидуално управление на стопанствата, с прогнозиране на риска, и по-добри маркетингови стратегии. Ръст на продажбите се очаква предимно на пазарите в Азия.

Експертите от университета в Хоенхайм дават информация за: реакциите на земеделските производители за края на квотата за мляко, влиянието от премахването на квотата върху големината на стадата, отглеждането на животните, тяхното хранене и количеството на метан.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Спестяването на време и средства, както и целенасочено използване на антибиотици, стават все по-важни за говедовъдите. Ето защо хомеопатията е много актуална тема в момента. На това мнение бяха и участниците на семинара „Успешен старт на хомеопатията“, организиран от реномираното немско издание за селско стопанство „topagrar“, който се състоя тази седмица в провинция Нордрайн-Вестфален, Германия.

Семинарът се проведе в органичната ферма Рисвик. В първия ден на семинара, Ане Верхофен, един от главните водещи на събитието,  направи общо въведение в хомеопатията. След това беше показана и практическа работа с хомеопатия. Тя обхващаше действията от аптеката в обора до индивидуалното даване на различни средства.

На втория ден, ветеринарният лекар Ролф Кампхаузен сподели практическия си опит в прилагането на хомеопатични лекарства при едрия рогат добитък. След това на участниците беше дадена възможността сами да направят практически упражнения свързани с хомеопатията.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта