Доказана е връзката между вида и качеството на подовото покритие и здравето и продуктивността на кравата

ПОДОВОТО ПОКРИТИЕ ДА Е ЛЕСНО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Тази част, която се използва от животните за лежане, се прави с лек наклон към съоръженията за отвеждане на урината и другите отпадни течности.
Най-общо подовете в различните видове говедовъдни ферми може да са плътни и скарови.

ПЛЪТНИ ПОДОВЕ
Глинени подове преобладават в малките семейни стопанства. Положителните им качества, че те са евтини, сравнително меки и топли. Налагането им обаче е трудоемко, те са нетрайни, могат да задържат влага. Всичко това налага честото им ремонтиране или подмяна.

Бетонните подове са от бетонна настилка, която се полага върху специална подложка. При замазката те се набраздяват леко, за да не се хлъзгат животните. Положителното на тези подове е, че те са здрави, водонепропускливи, удобни са за дезинфекция и почистване. Недостатъкът им е, че те са прекалено твърди и студени през зимата.

Керамичните подове се изработват от специални тухли, които се нареждат върху пясъчна подложка или калдъръм. Те са здрави, сравнително топли, водонепропускливи, но са твърди. Поради тази причина бетонните и керамичните подове трябва да се застилат с дебел слой слама или стърготини.

Асфалтов под. Вместо чакъл в състава на асфалта може да се включат някои топлоизолационни материали - керамзит, перелит и др., които подобряват неговите характеристики. Като цяло тези подове са устойчиви на овлажняване, но са твърди и сравнително по-нетрайни. При високи температури подлежат по-лесно на деформиране, което ги прави неудобни за почистване  и дезинфекция.

Публикувана в Животновъдство

Маточните възпаленияпонякога  протичат скрито и може да хронифицират Така всички срокове, норми и предписания, свързани с възпроизводствения процес, се пропускат

Д-р Пламен Георгиев

Най-важната причина за безплодие при кравата са маточните възпаления, означени в практиката като ендометрити.  Подценяването им като проблем води до рязко влошаване на репродуктивните показатели във фермата, а оттам и финансовата равносметка при отглеждането на животните би била отчайваща.

В предишни броеве на в. „Гласът на фермера“ бяха разгледани въпроси, свързани с избора на лекарствено средство при терапия на маточните възпаления. Тематиката третираше положителните и отрицателните страни от приложението на антибиотични и неантибиотични средства. В непосредствена връзка стоят и други два проблема.

Първият се отнася до начина на приложение на лекарствените средства.

ВЪТРЕМАТОЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

е класическият метод. В зависимост от периода след отелването лекарствените средства се въвеждат с ръка, сонди или най-често чрез катетри. Лекарственото средство влиза в директен контакт с възпалителното огнище. Прилагат се разтвори, емулсии, суспензии или

твърди форми – компрети (свещи). Същите съдържат антибиотици, сулфонамиди или други химиотерапевтици, класически средства (йод), антиоксиданти, дезодориращи средства, различни пълнители и т. н. Вътрематочното лекуване на ендометритите е най-ефективно. Предимствата са в следните няколко направления. Микробният причинител се атакува бързо, директно и смъртоносно. Наличието на съставки, които имат ранозаздравяващо, противовъзпалително и регенериращо действие, подпомагат не само борбата срещу инфекцията, но също така и бързото възстановяват увредената матка. Не трябва да се подценява и

фактът, че директното маточно приложение на лекарствени средства излиза най-евтино.

При определени форми на възпаление в матката се натрупва огромно

количество гной, богат на отпадни токсични продукти. В тези случаи се препоръчва маточната промивка, при което в матката се въвежда определено количество разтвор, след което той заедно с ексудата се евакуира навън. Това гарантира най-бърз оздравителен ефект. Най-същественият недостатък на интраутеринните методие, че те са доста трудоемки и неатрактивни за ветеринарите. Изисква се и владеене

на специална техника от ветеринарния лекар

При

ИЗВЪНМАТОЧНИТЕ МЕТОДИ

(екстраутеринните) за терапия на маточните възпаления съществуват следните възможности:

 * Лекарствените средства могат да се инжектират подкожно, мускулно, венозно или дори интраартериално (антибиотици, хормонални препара-

ти и биологично активни вещества). За съжаление, ако се прилагат по този начин, много малко антибиотици имат действителна активност при борбата с маточната инфекция. Хормоните стимулират "влизането" в цикъл (индуциране на еструс, половоцикличните процеси), което от своя страна

играе изключително благоприятно влияние върху оздравителните процеси. Подпомагат действието на антибитиците. Като цяло основното предимство на този терапевтичен подход е неговото лесно приложение. Поставянето на инжекции е безпроблемно – бързо, за секунди дори. Като недостатък би могло да се посочи ниската ефективност, особено при по-тежките форми

на маточно възпаление. Също така в определени случаи излиза доста по-скъпо.

Съществува и една по-особена група екстраутеринни методи, изискващи много прецизен, специален достъп до определени зони и точки в организма, най-често в областта на таза и около матката. Тези методи са

разработени подробно от руската школа. Изискват специални познания и умения, понякога и оборудване. Всъщност към извънматочните методи би могло да се причисли дори и

МАСАЖЪТ НА МАТКАТА

извършен през стената на ректума.Трудоемка,но елементарна и ефективна техника. Не е възможно еднозначно да се обобщи и да се посочи едновременно най-евтин, най-ефикасен и най-достъпен метод за лечение

на енодометритите при кравите.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ

На първо място, определяща е формата на маточно възпаление. По-тежките, особено следродилните възпаления изискват комбинирано третиране. От значение са, разбира се, и предпочитанията, рутината, опитът и уменията на самия ветеринарен лекар, организацията на работа и мениджмънтът във фермата, дори и изборът, и договорите с търговците на лекарствени средства. Необходимо е във всяка една ферма да бъде изградена стратегия и алгоритъм на приложение на различните методи, базирани на научно доказани истини! Не трябва да се прави компромис и неаргументирано да се предпочита по-лесният за изпълнение вариант!

Често възниква въпросът съществува ли въобще необходимост от терапия на маточното възпаление, кога тя е ненужна и представлява излишно бреме. На пръв поглед това са крайно неудачни въпроси. Но все пак има резон и логика, те да бъдат зададени. Безспорно, съществуват състояния, когато терапията е безсмислена, т. е. прогнозата е неблагоприятна и обратното, има случаи, когато би могло да се очаква самоизлекуване. И в двата случая обаче съществува доста голяма доза неопределеност. Категоричните заключения могат да се направят много трудно.

ТЕЖКИТЕ ФОРМИ ИЗИСКВАТ НЕЗАБАВНА ТЕРАПИЯ

- обилно количество кърваво-гнойни изтечения, особено тези през следродилния период, съпроводени с нарушения в общото състояние. Както при всяка една болест, така и при възпаление на матката организмът реагира, като противодейства на вредните процеси и на инфекциозните агенти.

СПОНТАННОТО ОЗДРАВЯВАНЕ Е ВЪЗМОЖНО

В най-голяма степен това се отнася за по-леките форми. Особено внимание трябва да се обърне на правилното протичане на раждането и на следродилния период – хигиена, атравматизъм, навременно отстраняване на плацентата, своевременно възстановяване на половата цикличност (разгонване), пасищен режим, зелена трева, слънце. Всъщност никога не би могло със сигурност да се предскаже, че ще настъпи самоизлекуване. В медицината не трябва да се разчита на шансове. Добилите популярност в последно време призиви, че едва ли не терапията при ендометрити е излишна, не представляват нищо друго освен грешна целенасочена пропаганда.

Ако не се лекува

ЕНДОМЕТРИТЪТ МОЖЕ ДА ХРОНИФИЦИРА!

Понякога той дори протича скрито! Външно всичко изглежда като че ли е в норма. Но, уви, процесът "работи" и не настъпва оздравяване. Така в един момент се оказва, че всички срокове, норми и предписания, засягащи възпроизводствения процес в фермата, отдавна са пропуснати! С месеци кравата остава безплодна. Нещо повече, всичко това може да се окаже причина за бракуване на ценни животни! При непрекъснат лекарски контрол евентуално би могло да се направи компромис и известно време да се изчака с терапията. Това е допустимо само в случаите,когато ветеринарният специалист прецени, че е удачно и целесъобразно. Единствено той може да определи случаите, когато лечението е безсмислено. При съществуващи данни за трайни изменения в маточната стена, съпътстващи тежки нарушения във функцията на яйчниците, съмне-

ние за тумори, сраствания, терапията е ненужна.

КОГАТО КЛИНИЧНАТА КАРТИНА Е НЕЯСНА

ветеринарният лекар извършва специален провокативен тест, за да открие най-точно всички случаи на скрити ендометрити, налагащи незабавно лечение. 

Публикувана в Животновъдство

Позволяваме си да публикуваме дословно материалът на колегите от Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България. Вярваме, че ще ви бъде интересно да прочетете как е протекло Националното изложение по говедовъдство в Сливен през очите на един от неговите организатори.

 

"Националното изложение по говедовъдство –Сливен 2014г – е вече в историята, която пишат говедовъдите на България.

Всъщност какво остана невидяно и чуто от това изложение. Съобщенията в медиите бяха изключително оскъдни и основно се публикуваха изказванията на Министъра на Земеделието. Всичко друго, което се случи на манежа и по организацията бе прескочено. Прави чест на професор Греков, че намери време да присъства на изложението, да награди най-добрите, да разговаря с фермерите и дори да си направи снимка в манежа с победителката в състезанието. С присъствието си той вдъхна доверие на животновъдите, че не са сами, и могат да разчитат на неговата подкрепа.

Изложението се проведе на 30 и 31 май 2014г на култовото място за всички животновъди на България ,край град Сливен. За първи път, от създаването на първата развъдна асоциация през 2001г, се организира изложба от пет асоциации- Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България/АРЧШПБ-Добрич/ и Федерацията на развъдните организации в България, в която влизат Развъдната асоциация на Българското родопско говедо, Националната асоциация на говеда от породите монбилиярд и сементал, Асоциация за развъждане на кафявата порода и Асоциация за развъждане на местните породи говеда. От големите асоциации не участва само тази на черношарената порода от Русе.

Асоциациите успяха да организират невиждано шоу за България. В сравнение с миналата година когато АРЧШП-Добрич първа внесе новия модел за провеждане на такива изложения, сега се показаха и други породи говеда, които имат голямо значение за развитието на говедовъдството. 

Изложението по нищо не отстъпваше на европейските такива с което организаторите могат само да се гордеят. Организирането премина в много кратки срокове, нямаше достатъчно време за подготовка на животните, всичко се правеше на педали. Всичко това бе съпроводено от непрекъснати дъждове, които допълнително носеха затруднение.

Обаче никои не можеше да спре говедовъдите да организират изложбата. Напук на недоброжелателите, които дори сигнализираха, че няма да има изложба, фермерите говедовъди отговориха с перфектна организация по транспортиране на животните. Имаше животновози, които от Добрич до Сливен са спирали поне десетина пъти поради невъзможност да се движат по шосето. Имаше камиони от които се разтовариха животните в един часа, светейки с фенерчета под проливен дъжд.

В деня преди изложбата валя непрекъснато, въпреки това-селекционери, говедовъди и животни успяха да се приготвят за дефилирането. Животните бяха остригани, изкъпани и опашките им разчесани,а копитата лъснати. Дори остана и време за тренировки. В деня на изложението времето се смили и имаше нормални условия за провеждането му.

Представянето на животните започна от породите, от които сме стартирали за подобряването на млечното ни говедовъдство, за да стигнем до породата Холщайн, която е и върхът при породите за мляко. Пред многобройната публика в залата дефилираха най-напред говедата от родопската порода – малки, нежни и послушни. След тях минаха и представителките на кафявата порода- здрави и елегантни животни. След тях в ринга се завъртяха и представителките на симентала и монбелиярда- красиви , интересни и с европейска осанка.

На изложението бяха представени над 170 бременни юници от над 30 стопанства от всички породи. Втората част на представянето имаше състезателен характер. Всъщност такова състезание се прави за втори път в България, и то от АРЧШПБ-Добрич. От изложените 87 юници от фермите на асоциацията бяха подбрани двадесетте призьорки, които трябваше да влязат в ринга и да бъдат оценени и класирани. Всъщност това си беше едно истинско състезание. Двадесетте юници от 18 ферми бяха разпределени в пет полуфинални групи от по четири при недирижиран жребии. Съдиите не знаеха коя юница от коя ферма е, и кои е собственика. Както и миналата година единит от съдиите бе чужденец -Дирк Шмюзер, от Германския съюз на говедовъдите от Мекленбург. Самият той има семейна ферма с 200 крави, и е международен съдия. Нещо повече преди десет години Шампионка на Европа е била негова крава. Втория съдия бе професор Живко Кръстанов от България, един от най-добрите учени говедовъди в момента.

Дефилирането започна, като немския съдия беше в ринга, а българския на трибуната, за да могат да видят всеки недостатък или плюс на животното. Водачите на животните бяха облечени в дрехи носещи логото на асоциацията а номерата по жилетките им помагаха на зрителите да следят по-добре състезанието. Победителките от всяка група получаваха лента и накрая влязоха и петте на манежа. Съдията казваше по няколко думи за плюсовете и недостатъците за всяко животно. След това класира третата, четвъртата и пета позиция. След дълго разхождане по манежа и опъване нервите на зрителите до краен предел, съдията тупна по задницата победителката- така се прави в Германия. За радост на сливналии шампионка на България стана юница с номер 10-Хелга, с баща бик Формалист, и собственост на фермера Панайот Тодоров/ полковника/ от Сливен. 

На второ място бе класирана юница с номер 13-баща Тимон , собственост на „Вароша 05” ЕООД- София. Приятно впечатление направиха животните на двама фермери, членове на сдружението в гр.Раковски- Тончо Рабов от гр.Раковски- с червеношарена юница, с баща Топ ред, и на Тодор Ванев от с.Стряма, с юница отнова дъщеря на Топ ред. Всъщност това беше и бойното кръщение на тези фермери защото те за първи път участват в такова състезание. В петицата влезе и още една юница от „Вароша 05” ЕООД-София, с баща Салас. Постиженията на тази ферма говорят за воденето на една много сериозна селекционна дейност в стадото.

След обявяването на първенците, и връчването на голямата купа на шампионката от министъра, всички заедно си направиха снимка на арената където се проведе тази битка за показването на най-добрата селекция на България в говедовъдството. Изпълнителният директор на асоциацията, връчи плакети на всички участници фермери, а след това започна и най-приятната част за фермерите- връчването на призовете на АРЧШПБ-Добрич за 2014 и участие в изложението.

ЗА НАЙ-АКТИВНО УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБАТА –

 ЕТ ИСМЕТ ШАБАНОВ ОЛИМП 131 -            ОМУРТАГ

ЯНКОВИ ООД- С. АПРИЛОВО

 ФЕРЕМЕР С НАЙ-ГОЛЕМИ ЗАСЛУГИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА.- ПАНАЙОТ ТОДОРОВ

НАГРАДАТА СЕ ДАВА НА ЕДИН ФЕРМЕР, КОЙТО Е ГОТОВ ВИНАГИ, КАКТО КАЗВАМЕ, В ПЪЛНО БОЙНО СНАРАЖЕНИЕ - АВТОМАТ, ПАЛАСКИ И ПРОТИВОГАЗ ДА ИЗЛЕЗЕ И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ. ЧОВЕКЪТ КОИТО В ДНИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ИЗЛОЖБАТА НАМИРАШЕ ВРЕМЕ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ ДА ИДВА НА ИЗЛОЖБЕНОТО МЯСТО

 ФЕРМА ПОКАЗАЛА НАЙ-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2013 Г- СВЕТЛА МАНЕВА ОТ ПЛОВДИВ. ЗА 305 ДНИ ЛАКТАЦИЯ ВЪВ ФЕРМАТА Е ПОЛУЧЕНО СРЕДНО ОТ КРАВА ПО 10396 КГ МЛЯКО, С 29 КРАВИ ДАЛИ НАД 10000 КГ И С КРАВА РЕКОРДИСТКА, ОТ КОЯТО Е ПОЛУЧЕНО 15322 КГ МЛЯКО.

ФЕРМА ПРОИЗВЕЛА НАЙ МНОГО БИЧЕТА- „ВАРОША 05”- СОФИЯ, ВЪВ ФЕРМАТА СЕ ОТГЛЕЖДАТ НАД 1000 ЖИВОТНИ, ОТ КОИТО 70% СА ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ. СРЕДНАТА МЛЕЧНОСТ НА СТАДОТО Е 9272 КГ .ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ФЕРМАТА Е ПРОИЗВЕЛА 4 МЪЖКИ ТЕЛЕТА ЗА БИЦИ, ОТ КОИТО ВЕЧЕ 2 СА В СТАНЦИЯТА ЗА ПРЕЦЕНКА НА БИЧЕТАТА ПО СОБСТВЕНА ПРОДУКТИВНОСТ- ГР.СЛИВЕН.

 ФЕРМИ ПОСТИГНАЛИ ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТ ПРЕЗ 2013 Г

ФЕРМА „ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ” - КОРТЕН ОБЛ.СЛИВЕН - КОЙТО Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АРЧШПБ.ОТГЛЕЖДА НАД 1800 ЖИВОТНИ, В ТОВА ЧИСЛО 1000 КРАВИ. СЪС СРЕДНА МЛЕЧНОСТ ОТ 9355 КГ. РЕКОРДИСТКА Е КРАВА 099194 С БАЩА ПОТЕР, И Е ДАЛА ЗА 305 ДНИ 11625 КГ МЛЯКО.

 ФЕРМА ЗП ТОДОР УЗУНОВ С.ВЕНЕЦ—ВЪВ ФЕРМАТА СЕ ОТГЛЕЖДАТ НАД 500 КРАВИ ,ОТ КОИТО 70% ВНОС ОТ ХОЛАНДИЯ И ГЕРМАНИЯ. РАБОТИ СЕ ПО ИЗРАЕЛСКА МЕТОДИКА. ФЕРМАТА Е ОБОРУДВАНА ПО НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. В МОМЕНТА СЕ ОТКРИВА ОЩЕ ЕДНА ФЕРМА . КРАВА 30218092 , С БАЩА АКОРД Е ДАЛА ЗА 305 ДНИ 13557 КГ МЛЯКО.

 ФЕРМА СЕМЕНА СИНХРОН ООД-С. КОНЕВО- ОБЛ.СЛИВЕН- ЗА МНОГО КРАТКИ СРОКОВЕ ПОРУТЕНИЯ СТОПАНСКИ ДВОР СЕ ПРЕВЪРНА В МОДЕРНА ФЕРМА, РАБОТЕЩА ПО ИЗРАЕЛСКИ ПРОЕКТ. СРЕДНАТА МЛЕЧНОСТ ОТ 200 КРАВИ Е 7366 КГ, НО ТОВА СЕ ПОСТИГА ОТ КРАВИ САМО БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ.

 НАКРАЯ ФЕРМЕРИТЕ ЧИИТО ФЕРМИ СА ОБСЛУЖВАНИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА ВРЪЧИХА ГОЛЯМА КУПА НА ДИРЕКТОРА.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО, НАУЧНИЯТ ЕКИП, КОИТО ОБСЛУЖВА АСОЦИАЦИЯТА, НАЧЕЛО С ПРОФ. КРЪСТАНОВ, ПРЕДСТАВИ И КНИЖКА С НОВИТЕ РАЗВЪДНИ СТОЙНОСТИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БИЦИ В БЪЛГАРИЯ. НА ПРАКТИКА ВЕЧЕ ИМА КЛАСАЦИЯ НА БИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ДЪЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ, И РЕЗУЛТАТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА ЕКИПА ОБРАБОТИ И АНАЛИЗИРА НАД 150 000 ЗАПИСА, НА НАД 11 000 КРАВИ, ОТГЛЕЖДАНИ В 16 СТАДА. ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ, ВЕЧЕ Е НАМЕРЕН КЛЮЧЪТ НА УСПЕХА, И ТОВА Е УМЕЛОТО ПРЕДАВАНЕ НА НЕТО ГЕНЕТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЩЕРИТЕ. ВСЪЩНОСТ, КОЙТО СЕ ИНТЕРЕСУВА ПОВЕЧЕ ЗА РАЗВЪДНИТЕ СТОЙНОСТИ, МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА .

КАТО ИЗВОДИ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, ЧЕ - СЕЛЕКЦИЯТА НЕ Е ЧУЖДА ЗА ГОВЕДОВЪДИТЕ, НАШИТЕ СЕЛЕКЦИОНЕРИ НЕ ОТСТЪПВАТ ПО НИЩО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ, АСОЦИАЦИИТЕ МОГАТ ДА ОРГАНИЗИРАТ СЪЩО ШОУ, НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЮНИЦИ. ИНТЕРЕСЪТ Е ГОЛЯМ, ЗАЩОТО ЗАЛАТА БЕШЕ ПРЕПЪЛНЕНА. КАТО ЗАДАЧИ ЗА В БЪДЕЩЕТО СА - РЕШАВАНЕ ВЪПРОСА С ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА АНАЛИЗ НА МЛЯКОТО, УВЕЛИЧАВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОГРАМАТА, С КОЯТО СЕ РАБОТИ, ЗАПОЗНАВАНЕ ФЕРМЕРИТЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗВЪДНИТЕ СТОЙНОСТИ, НЕОБХОДИМО Е ПРОВЕЖДАНЕ ОБСЪЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ СВАРЗАНИ СЪС СЕЛЕКЦИЯТА В ГОВЕДОВЪДСТВОТО. "

Публикувана в Животновъдство

Министърът на земеделието и храните Димитър Греков откри в Сливен Второто национално изложение по говедовъдство, предаде репортер на Радио „Фокус”-Сливен. Във форума участват около 30 ферми от цялата страна с около 200 животни от млечно и месно направление. Има преобладаващо присъствие на черношарено говедо, кафяво говедо, няколко европейски и местни автохтонни породи, като родопско говедо. Организатор на събитието е Националната асоциация на черношареното говедо. Асоциацията участва в изложението със 17 ферми и около 100 говеда, от които 20 участват в дефилето. „Радвам се, че това изложение се превръща в много интересно събитие за земеделските производители. Надявам се то да се превърне в международно, защото българските земеделски производители имат какво да покажат. Аз се радвам, че това, което се прави тук в Сливен е уникално и въпреки лошото време толкова много хора присъстват на изложението”, заяви министърът на земеделието. Проф. Димитър Греков прочете и поздравителен адрес до земеделците от името на министър-председателя Пламен Орешарски. В писмото си премиерът поздравява организаторите на Националното изложение по говедовъдство и заявява надежда подобни събития да помагат за развитието на сектора. Организатори на изложението са Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България - Добрич и Федерацията на развъдните организации в говедовъдството.

Публикувана в Животновъдство

Проф. Михо Семков
През последните години назря проблемът за създаване и развитие на ефективно месодайно говедовъдство. На първо място той е обусловен от острата потребност да се увеличи производството и намали вноса на меса от едър рогат добитък (ЕРД). Второ – от тенденцията за увеличаване продуктивността и намаляване броя на кравите в млечното говедовъдство (респективно на приплодите за угояване и клане), и трето – от наличието на огромни площи (над 17 млн. дка) от ливади, мери и пасища в планинските и полупланинските райони за производство на екологично чиста животинска продукция. Решаването на този труден и сложен проблем изисква много усилия, знания, компетентност, както и значителни финансови инвестиции за устойчиво развитие в дългосрочен план на такова продуктивно направление в говедовъдството.
Началото на създаването на месодайното говедовъдство поставят английските развъдчици в края на XVIII век и началото на XIX век. През този период започва
СИСТЕМНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЖИВОТНИ
с интензивен растеж, както и по-ефективно използване на фуражите за производство на повече и по-качествено месо. През този период в Англия са създадени класическите породи – Шортхорн, Херефорд, Абердин-Ангус и др. През първата половина на XIX век във Франция се създават по-едрите, с по-висока жива маса месодайни породи – Шароле, Лимузин, Блонд, Акитен, а в Италия – породите Кианина, Маркиджана, Романьола и др. Създадените породи в този период се изнасят и поставят началато на месодайното говедовъдство в много страни.
Трябва да се подчертае, че качествено месо се получава и от комбинираните породи като кафявите алпийски породи и особено Сименталската порода от месо-млечен тип, която освен мляко дава и отлично по качество месо. В резултат на продължителна, задълбочена и целенасочена развъдно-подобрителна работа съвременните месодайни породи съчетават в себе си редица ценни биологични качества – екстериорни и интериорни признаци, които основно се свеждат до следното:
 анатомично много добре са развити плешките, гърбът, поясницата, крупата и бутовете, т.е. онези части на тялото, които са основа за формирането на по-голямо количество мускулна тъкан. Относително по-слабо са развити главата, шията, коремът и долната половина на крайниците. Външният им вид има форма на паралелепипед или на бъчва.
 кланичният труп е силно замускулен – става дума за одраното животно без главата, вътрешностите и мазнините около тях и крайниците. Другото предимство е, че е изцяло равномерно покрит с тънък слой тлъстини.
Важен показател за количеството на месото от всяко животно е
КЛАНИЧНИЯТ
РАНДЕМАН,
т.е. съотношението в процент на теглото на кланичния труп към теглото на животното преди клането (след 24-ово гладуване). При месодайните породи този показател варира от 60 до 70 на сто, при комбинираните – от 55 до 60%, а при млечните – от 50 до 55%.
От значение за месодобива е морфологичният състав на трупа, т.е. съотношението на теглото на тъканите, които се ядат (мускулна, мастна и съединителна тъкан), към теглото на костите. При скорозрелите месодайни породи това съотношение е 86:14, при едрите къснозрели породи – 85:15, при комбинираните породи – 84:16, и при млечните – 82:18. Най-значителното предимство на тези породи е
КАЧЕСТВОТО
НА МЕСОТО
Мускулната тъкан е главният източник на белтъчини (18-20%), в които се съдържат незаменимите аминокиселини – аргинин, лизин, метионин и др. И освен тях минерални соли и витамини.
Специфична особеност при по-голяма част от месодайните породи е, че преобладаваща част от тлъстините се отлагат в между мускулните влакна и в мускулните снопчета, като придават на месото желания мраморен (прошарен) вид. Такава структура на месото придава приятен вкус, миризма, сочност и нежност – високо ценени от консуматорите. При угояването на животните при млечните породи по-голямата част от тлъстините се отслояват в депата около вътрешните органи – около 60-65%, а при месодайните къснозрели породи този процент е 30-35%.
ВИСОКА
СКОРОЗРЯЛОСТ
- т.е. в резултат на интензивния растеж и развитие на всички органи и системи на животните от скорозрелите породи достигат в по-ранна възраст живата маса, телесните размери и морфологичната и функционалната способност за нормално възпроизводство и продуктивност. Типичен пример за това е породата Херефорд, при която телетата се раждат с живо тегло 30 – 32 кг, а при отбиването на 7 – 8 месеца тежат около 170/180 кг. При правилно хранене и отглеждане юниците от същата порода са годни за заплождане още на 13,5 – 14-месечна възраст при живо тегло 310 – 320 кг, а мъжките може да се използват за разплод след 12-месечна възраст. Предимството на животните от едрите, къснозрели месодайни породи е, че независимо от техния интензивен растеж, живата им маса се увеличава до по-голяма възраст, като натрупва повече месо и отлага помалко вътрешни тлъстини. Важно предимство е и изключително
ДОБРОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ГРУБИТЕ И ОБЕМИСТИ ФУРАЖИ
– сено, слама, царевичак, силаж, листни фуражи и особено тревите на пасищата. Това повишава ефективността, защото се пестят скъпите концентрирани фуражи.
От друга страна, свободната паша от ранна пролет до късна есен пести на стопаните много труд и разходи за изхранването на животните и им дава възможност през това време за осигуряване на груби обемисти фуражи за зимния перод. Природосъобразното отглеждане на животните ги закалява и те стават устойчиви както срещу неблагоприятните метеорологични фак-
тори, така и срещу заразните и паразитните болести.
МНОГО ПО-МАЛКИ СА РАЗХОДИТЕ ЗА
ПОСТРОЙКИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
за отглеждане на животни от месодайни породи. Същевременно трябва да се подчертае, че месодайното говедовъдство не е примитивно, изоставено на произвола на съдбата без необходимия контрол и грижи. Напротив, в определени периоди грижите и трудът трябва да са денонощни. Животните от тези породи трябва да са осигурени през зимата с достатъчно и качествени груби фуражи, полуоткрити навеси и благоприятни условия по време на отелването, както и съоръжения за улесняване на някои зооветеринарни дейности като профилактични и лечебни процедури, както и за изкуствено осеменяване, изследване за бременност, отелване и други.
Всичко изброено дотук още повече изисква да се разработи, финансира и осъществява националната програма за развитие на месодайното говедовъдство у нас.

Публикувана в Животновъдство

Албена Филипова
България е на предпоследно място в Европа по продуктивност в млечното говедовъдство. Средната годишна млечност на кравите у нас е 3670 кг на глава животно, докато в страните от ЕС тя е почти двойно по-висока – 6 692 кг. Това сочи изследване на Института по аграрна икономика, разработено по проект за изследвания в селското стопанство – САРА, финансиран от Фондация „Америка за България”. Ръководителят на проекта доц. Божидар Иванов разясни, че проучването отразява динамиката в развитието на млечния сектор в България и включва производството, преработката, търговията и консумацията на краве и овче мляко.
Най-ниски показатели в млечния сектор са отчетени в Румъния – където средната годишна млечност на кравите и 3531 кг, а отличник в проучването е Дания, където средният годишен добив на мляко от крава е 8173 кг. На първо място за ниската млечна продуктивност на кравите у нас е нерационалното им хранене, а на второ – че повече от половината от тях се отглеждат във ферми, които не отговарят на евростандартите, изтъкна доц. Иванов. По думите му спадът в млечното животновъдство през целия преходен период е един от най-големите. Броят на кравите е намалял 2 пъти, а овцете са 5 пъти по-малко, в сравнение с 90-те години на миналия век. През 2010 г. е отчетено, че в над 95 000 стопанства са отглеждани 576 339 броя крави, което е средно по 6 животни в стопанство. В изследването се отчита, че по същото време в частните дворове са развъждани и над 1,4 млн. овце в близо 91 800 стопанства, което е средно по 15,5 броя животни.
Няма индикации, че млечното животновъдството в България ще претърпи сериозни промени до 2018 г., подчерта доц. Иванов. През 2013 г. е отчетено леко нарастване на млечните крави в България, но
при овцете се
очаква спад в
поголовието
Предвижданията сочат, че ще се запазят и стойностите в производството на мляко, което съставлява около 35% от Брутната стойност в животновъдството и около 10% от БП в селското стопанство през 2012 г. Производствената структура на сектора е влошена и средният брой на животните в стопанствата е нисък, а броят на говедата в І и ІІ категория е около 45%. Не на последно място е и слабата пазарната организация в изкупуването и преработването на млякото. Над 50% от суровината остава извън мандрите и те формират сивия сектор. В отрасъла преобладават малките стопанства и от тези 50% – около 10-15 % отиват за собствена консумация. Останалото производство или се преработва във фермите и се продава директно на потребителите, или се предава на мандрите, но без да е отчетено при тях.
Вносът на сухи млека и палмово масло расте
през последните години, като голяма част от тези продукти отива за млечната индустрия, сочи проучването. През 2012 г. в България са внесени около 37 хил. т сухо мляко, основно от Евросъюза, като в сравнение с 2005 г. увеличението е над три пъти. Дори и през тази година да има спад заради цените на международните пазари, вносът ще се задържи на нива над 30 хил. т, прогнозира експертът. Той посочи, че при палмовото масло след 2007 г. започва ускорен ръст на вноса и само за 5 – 6 г. вече използваме по около 35 хил. т годишно, не само в млечния сектор, но и в други индустрии.
Цената на сухото мляко в света ще се диктува най-вече от търсенето в Китай, коментира проф. Уилям Майерс, представител на The Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), САЩ. Той припомни, че Пекин либерализира модела „едно дете в семейството“, затова се очаква при увеличение на раждаемостта да се засили търсенето на адаптирани млека.
Божидар Иванов обяснява вноса на сухо мляко най-вече със състоянието на българското земеделие – спадът в млечното животновъдство. В резултат България няма достатъчно качествена суровина и остава зависима от вноса – 30% от млечния протеин е внос, посочи експертът. „И през следващите години все по-голяма част от консумацията на млечни продукти ще бъде задоволявана от внос, за сметка на произвежданата в България суровина“, каза Божидар Иванов. Той очаква през следващите години в България вносът на сухото мляко да се движи на сегашните нива, но да се увеличи след 2016 г. Тогава в Европа няма да действат ограниченията за фермерите, наложени от системата за млечните квоти, и като цяло се очаква производството на мляко на Стария континент да нарасне.
От представения от българския специалист анализ става ясно, че до 2018 г. най-вероятно
цените на млечните продукти плавно ще се повишават
Консумацията на кисело мляко, сирена и сметана ще остане на нива, близки до 2013 г., а при прясното мляко се очаква слаб ръст.
Дефицитът на вътрешна суровина и очакваният ръст на потреблението ще продължат да поддържат нивата на внос както на млечни суровини, така и на продукти от тях. Износът на сирене и кашкавал у нас може да бъде поставен под натиск след отпадане на млечните квоти през 2015 година, ако не се направи продуктово и пазарно преструктуриране на сектора, каза доц. Иванов.
Семинар, посветен на месното и млечното животновъдство, беше организиран и от Департамента по земеделие на Американското посолство у нас. Той се проведе миналата седмица в Тракийския университет в Стара Загора. Гост-лектори на семинара бяха международни експерти по въпросите на животновъдството. Сред тях бяха д-р Мартин Зибер, международен консултант по животновъдство, Роберт Кайзер – почетен професор към унивесритета в Уисконсин, САЩ, проф. Скот Йенсен от Службата за съвети в земеделието към Университета на Айдахо, САЩ.
Ректорът на университета проф. Иван Станков откри събитието. „Страната ни трябва коренно да промени отношението и подхода си към животновъдството“, каза той. Мартин Хени, аташе по земеделските въпроси, благодари за постоянната подкрепа, която Тракийският университет оказва на работата на департамента по земеделие на посолството на САЩ у нас и допълни, че успехът на съвместните проекти не би бил възможен без съдействието на експерти от Министерство на земеделието и храните, на развъдните организации и неправителствения сектор, както и на Фондация „Америка за България“. Майкъл Хени изтъкна също безценния опит, придобит от мнозина родни животновъди и учени по време на посещения за обмяна на опит в САЩ по програмите „Кохран” и „Бурлог” на американския департамент по земеделие.
Фактът, че средната млечност на кравите у нас е от порядъка на 3675 литра годишно, е много притеснителен. Около това мнение се обединиха и лекторите и гостите на семинара. Нивата са сходни с тези в Русия. За сравнение, в ЕС този показател е 6047 литра, а в САЩ е близо 10 000 литра. Специалистите от университетите в САЩ изтъкнаха, че
в страната ни има изключително
модерни ферми,
в които млеконадоят на животно може да бъде сравнен с този отвъд Океана, но общото ниво на модернизация на фермите и използването на геномиката като метод за селектиране на животни с висока млечност у нас е изключително ниско и това рефлектира върху незадоволителния усреднен резултат.
Оказва се, че през 1945 г. в САЩ млечните крави са били три пъти повече, отколкото са сега, но благодарение на селекцията и геномиката днес този намален брой на животните дава четири пъти по-големи количества мляко, отколкото е произвеждала страната тогава. Използването на изкуственото осеменяване и правилното хранене са най-важните фактори за постигане на високи резултати в млечната ферма, твърдят специалистите. Цифрите говорят, че у нас 50% от възпроизводството в стадата става чрез изкуствено осеменяване, докато в САЩ този процент е 70.
Генетичните подобрения на стадата, които набират все по-голяма популярност както в САЩ, така и в ЕС, са основани на програми за генетична оценка. Оценяват се добивът, физическата годност, типът и особеностите на животното при отелване. Двата основни метода, чрез които може да се прави това, са
селекцията и
геномиката
Селекцията е бавен и скъп процес. Тестването на потомството за производствени особености трае между 3 и 4 години от осеменяването, което означава, че един бик ще е навършил минимум 5 години, преди да е готова първата му оценка. Освен това разходите за тестване на потомството са от порядъка на 25 – 50 000$. За да се избегнат проблемите, свързани с разходите и времето, на помощ на фермерите се явява геномиката – науката, която изучава как е организиран геномът (ДНК) на даден вид и как той влияе върху всички негови белези. Благодарение на геномиката се постигат все по-добри резултати при продуктивността на говедата както в млечното, така и в месното направление.
Учените изтъкват, че геномиката в своята същност не представлява модификация или манипулация на гените.
Задават се тежки времена за
говедовъдите
За това предупреждават от най-голямата лобистка фермерска организация „Копа Коджека”. Причината за тази прогноза е в липсата на благоприятна основа на европейските пазари, поради което цените са поддържани изкуствено. В свой анализ Rabobank предвижда, че търсенето на говеждо месо в Китай ще упражнява натиск върху пазарите, тъй като доставките остават малко в ключови региони на производителите. Въпреки това цените на месото от тригодишни говеда в Европейския съюз паднаха до около 400 евро за 100 кг. Това е спад от повече от 5% в сравнение със същия период на миналата година. В същото време специалистите на „Копа Коджека” по политиките в сектор животновъдство отбелязват, че производствените разходи, особено разходите за фуражи, скачат изключително бързо. „Очаква се тази тенденция да се запази в дългосрочен план“, казва Пиер Шавалие, председател на Работническата партия в „Копа Коджека”. Производството и консумацията в ЕС ще намалеят с около 7% в периода 2014 – 2023 г. в сравнение със средните за 2010 – 2012 г. В същото време от фермерската организация очакват увеличение в износа. Нейното становище е, че производството в Европа не бива да бъде променливата, която да регулира европейския пазар.

Публикувана в Животновъдство

Основно изискване за постигане на ефективност при отглеждане на животните, независимо от техния вид и направление, е те да бъдат здрави. В пълна сила това важи за говедовъдството. Подмяната на животните в една кравефермата не може да стане с един замах, тъй като репродуктивния процес е бавен и продължителен. Инвестициите за всяка крава от тях са много големи. Наред с останалите проблеми, пред които са изправени говедовъдите, отклоненията в здравословния статус на животните окончателно компрометира целесъобразността от този отрасъл. Трите основни критични пункта свързани със здравословното състояние на кравите са: млечна жлеза, полови органи и копита.
Факторите определящи здравословното състояние на копитата са тяхната индивидуална устойчивост; натоварването упражнявано върху тях и въздействието на околната среда.
Здравите крайници при кравите не са едно абстрактно и недостижимо понятие. Напротив те са реална цел. Разбира се достигането й не е безплатно. В тази връзка конкретните задачи, които трябва да изпълнява всеки фермер са няколко. Разликата между тях е относителна, но те представляват добър изходен пункт за целенасочени действия.
1. Първото, което трябва да се постигне е качеството на новия и растящ рог да е много добро. Твърдостта на рогът определя здравината на копитото. Състоянието на копитата е в тясна зависимост от цялостния статус в организма, т. е. от самата крава. От нея зависи качеството на копитния рог. Нейното поведение при хранене, кондиция (растеж, бременност, лактация), генетика, натоварване и експлоатационен режим играят роля в тази насока.
Комбинацията от твърдостта на копитния рог и формата на копитото определя качеството. Тъй като образуването на копитен рог е непрекъснат процес, качеството му отразява хранителния режим и обезпечеността с незаменими вещества, стадия на лактацията и здравословното състояние. Рогът расте със скорост 1-2 мм за седмица. Стъпалото е дебело приблизително 1 см., така евентуални кръвоизливи или други увреждания в дълбочина стават видими едва след около 2 месеца. Рисковите периоди през годината са отелването и началото на лактацията. Поради специфичността на обмяна на веществата в организма на най-високопродуктивните крави, по време на най-усилената лактация е възможно копитният рог леко да омекне.
Храненето оказва огромно въздействие върху качествата на копитния рог. Най-важния фактор свързан с храносмилането и пълноценното усвояване на хранителните вещества е нормалната функция на предстомашията. Затова предлаганата дажба трябва е добре структурирана, със забавено отделяне на лесно смилаемите хранителни вещества. Внезапната смяна на хранителния режим е вредно, така също и развалените и плесенясалите фуражи. За образуване на качествен рог е необходимо да се осигурят специални хранителни вещества, като калций/фосфор в опредено съотношение, биотин, витамин В12, цинк, мед, манган и витамините А, Д, Е.
Наследствените заложби оказват влияние върху постановката и изискванията на копитата, върху тяхната големина и форма, твърдост, а най-вероятно и върху реакцията на отделните животни на болка и натоварване. Колкото по-голямо внимание се отделя на външния вид на копитата, като признак съблюдаван при селекцията, толкова и кравите са по здрави и устойчиви. Селекционният план да е съставен така и да спомага за това, животните в стадото да се придвижват без проблем и в напреднала възраст. При здравото и добре оформеното копито, издържащо на голямо натоварване рогът е гладък, равномерно оцветен, носещият ръб добре оформен. Задната част в областта на ладиевидната кост е без увреждания и отклонения. Мекият стъпален рог се износва, поради което възниква жлеб. Непигментираният здрав стъпален рог е с бял цвят.
В 24% от случаите, различията в здравословното състояние между индивидите се унаследяват, останалото се дължи на мениджмънта. Следните признаци и заболявания се предават по наследство: държане на крайниците – 12%; ъгъл на копитото – 23 %; дефект на бялата линия – 2%; дигитален дерматит - 10%; междупръстова хиперплазия на кожата -10%; интердигитален дерматит – 8%; пододерматит – 5%.
2. Копитата трябва да се натоварват равномерно. Формата и подрязването им да отговарят на изискванията. Върхът на крайника не е една статична система. Ролята му при придвижване на животното налагат много добро пасване към тялото и същевременно съгласуване и оптимизиране на всички действащи сили.
Изискванията на които трябва да отговаря копито и обувката при човек са сходни – подходяща пасваща форма, здравина, устойчивост, с възможност да неутрализира ударите. Има обаче една голяма разлика – ние можем да подменим своите обувки, а кравата трябва да се задоволи с копита, които има.
Съществува носещ механизъм, който поема и неутрализира всички възникнали натоварвания по време на движение или в покой. Копитната кост е свързана със стената на копитото, поемаща значителна част от теглото на тялото. Копитната стена поема и по-голямата част от натоварването при придвижване. Стъпалото също изпълнява тази функция. Венечната и ладиевидната кост, както и копитната възглавничка пружинират. Така те неутрализират натоварването и ударите. Свивателните сухожилия изпълняват същата роля най-вече по време на движение.
Износването на рога е в тясна зависимост от експлоатационния режим, подовото покритие във фермата, както и качеството на земната повърхност (асфалт, мека почва, камъни, пясък) при паша и разходка.
3. Третата задача на фермерите е да намалят до минимум вредните въздействията на околната среда. Роля за здравината на копито оказват различни фактори на околната среда, водещи до омекотяване на рога – влага или обратното от пукнатини предизвикани от прекомерното изсушаване. При силен натиск с пръст върху здраво копито не трябва да се усеща мекота. Защитните сили на организма също оказват влияние върху качеството на коптния рог. Те са в зависимост от общите неспецифични съпротивителни сили и са намалени в началото на лактацията (негативен енергиен баланс) и при различни заболявания. От друга страна здравината на копитния рог е от значение за защитата на организма от външните неблагоприятни въздействия и патогените.
4. Четвъртият принцип, който трябва да се спазва е да се действа възможно най-рано и ефективно.
Здравословното състояние на копитата представлява непрекъснат кръговрат от растеж и натоварване, заболяване и излекуване. Към всичко това, се добавят и допълнителни заплахи и неблагоприятни въздействия – разпространение на болестни причинители, рязка смяна на хранителния режим или нови гледачи и собственици. В тази връзка, четвъртия фактор на успеха е бързото откриване и диагностициране на здравословните проблеми. Той гласи: Да действаме възможно най-рано и ефективно. Колкото по-рано бъде открито дадено копитно заболяване, толкова и изгледите за успешно излекуване са по-големи. Един пример: какво трябва да се предприеме при вида на една куцаща крава. Най-напред трябва да се облекчи или да се премахнете болката. Необходимо е да се приложи аналгетично средство, да се подрежат копитата и евентуално да се извърши ортопедично подковаване. Приближете и улеснете контакта на кравата с фуражите – било то на пасището или в обора (в близост до леглото при вързано отглеждане). Подканвайте я, ако е необходимо и й оказвайте помощ на всеки 3 часа да се храни. Същевременно на засегнатото животно трябва да се осигури достатъчна по продължителност почивка. За тази цел леглото да е широко и постлано с мека постеля, а подът сух и топлоизолиран. Така при изправянето и при лягането кравата ще изпитва минимална болка и рискът от допълнително нараняване и увреждане е нищожен. Куцащата крава трябва да се храни рационално и да поема необходимото количество фуражи. Да, но ако прагът към яслата и поилката са разположени твърде нависоко. Незабавно това трябва да бъде коригирано.
5. Контрол и преценка на състоянието на копитата и на постигнатите резултати.
Съвкупността от всички усилия, трябва подобри здравословния статус на копитата в стадото, който трябва да се контролира детайлно при всички профилактични мероприятия и при извършване на тоалет. От направената преценка се прави извод, кои фактори и мероприятия изискват по-нататъшно усъвършенстване. Когато кравите започнат да куцат, това означава, че копитното заболяване е прогресирало. Всички патологични случаи в стадото трябва да се регистрират (куцота, копитни заболявания) и по този начин ще се получи представа за мащаба на съществуващите проблеми, ще се извършат и плануват целенасочени подобрения.
6. Друг много важен фактор е управлението на стадото, с всички негови аспекти. Когато то е на необходимото ниво, съчетано с оптимален режим на отглеждане, всичко зависи от провежданата селекция и наличния генетичен материал. Здравният мениджмънт на копитата е една съществена съставна част от ежедневната работа. Основната цел да се подсигурят отделните фактори на успеха, като същевременно се контролират рисковете. Затова са необходими познанията. Единствено с правилния поглед върху нещата може да се действа своевременно и целесъобразно.
 

Публикувана в Животновъдство

От 2-ри до 4-ти октомври във френския град Клермон-Феран ще се проведе международен животновъден салон, на който Министерството на земеделието и храните ще бъде представено от зам.-министър Явор Гечев. В рамките на изложението зам.-министър Гечев ще се срещне с г-н Жан-Люк Шовел – президент на националната развъдна организация на Франция.
 
Изложението е най-значимото европейско събитие в областта на месодайното говедовъдство и в него се очаква да се включат над 1 200 изложители и 80 000 посетители от 71 страни. То ще бъде открито от Президента на френската република г-н Франсоа Оланд.

Публикувана в Животновъдство

Пета година отмирането на млекопроизводството в Източна Англия придобива зашеметяващи размери. От 75 действащи ферми в област Съфолк сега са останали 45 

Специалисти от националната програма Inside Out имат за задача да помагат на фермерите, които са решили да се откажат от животновъдството като поминък и са решили да се насочат към земеделието. В началото на 2012 год. те пристигат в мандрата „Съффолк“ на Браян Хъл, за да му помогнат да се справи с тежката задача, която му предстои -  той се подготвя да се „сбогува“ със своето стадо и да закрие фермата си. Фермерът е включен в програмата.
Продажба на стадото
Трите месеца, от август до ноемри на 2011 година, били много стресиращи за Браян Хъл и семейството му. Това е причината той да се откаже от млечното говедовъдство и да се насочи към земеделието.
Семейство Хъл управлява кравеферма Съфолк вече 30 години. Когато решават, че ще се откажат от животните, те наемат екип от професионалисти да подготви стадото преди продажбата . След това във фермата пристигнаха акционери и консултант по продажби, за да уточнят всичи подробности.
Животът след кравите
Седмиците след продажбата Браян изпитвал смесени чувства и се съмнявал дали наистина решението му е било правилно. Този въпрос измъчвал фермера през първите месеци след продажбата, тъй като цената на млякото се покачила.
„Фермата изглеждаше зловещо без животните в нея, но от друга страна се чувствах облекчен, след месеците на тревоги и притеснения. Видях какъв е животът без добитък.”
...„Добре сме. Все още говорим за кравите, но вече сме сигурни, че това беше правилното решение за нас.”
„Въпреки значителното покачване на цената на млякото, цената на фуража продължава да нараства. Няма особена разлика. Сега сме доволни от цените на земеделската продукция.”
Начинът на живот на семейството се е променил драстично. Вече не се събуждат в 4 сутринта, не проверяват животните късно всяка вечер, не работят по седем дни в седмицата. Това позволява на Браян да прекарва повече време със семейството си.
„Земеделието е много по-сезонен бизнес от животновъдството и това до голяма степен ограничава стреса.”

Публикувана в Животновъдство
Страница 3 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта