С организацията на територията, особено при по-големи насаждения се цели създаването на условия за оптимално използване на земята и селскостопанските машини, в това число намаляване на транспортните разходи и др. Трябва да се предвидят площи за пътища – поне един главен, свързващ насаждението с пътната мрежа в района и няколко спомагателни, използвани за придвижването на машините. Избира се мястото и на каналите за напояване, ако това ще се извършва гравитачно – маркира се мястото за направата на постоянни (напречно на редовете с дървета) и временни канали, които се изкопават преди извършването на поливки – по дължината на редовете с ябълкови дървета. При използването на дъждовални и капкови инасталации за напояване не е необходимо при проектирането на канали да се следва наклона на местността, понеже при тях водата се подава под налягане. Необходимо е да се предвиди място и за подготовка на растителнозащитните разтвори, в близост до склад за препаратите и водоизточник.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 25 Ноември 2015 14:05

Кое, къде в една градина?

За нуждите на четиричленно семейство се препоръчва в градината да се отглеждат приблизително следните по количество култури: ябълки – 8бр, круши – 3бр., вишни, сливи – 3бр., ягодоплодни храсти -200бр, ягоди- 40м2.

На всяка една култура е нужно да се отдели определено място в гадината. Да оставим това, че не всеки притежава за семейството си градина с такава площ , че да покрие що годе тези изисквания. Сега ще гледаме градината от друг ъгъл, а именно - различните групирания на културите по видове.

Комбинираното разполагане на културите в градината на зеленчуци, ягоди, ягодоплодни храсти и др. сред младите дръвчета от ябълки и круши например е до определено време. С времето дърветата израстват и междуредовите култури остават в сянка, а от там се намалява техния добив. Препоръката е : да има голям подбор от сортове от много ранни до късни.

Ако има засадени ягоди в градината вие знаете, че те плододават добре най-много до 2-3 години. След 4-5 година е безсмислено да се отглеждат и е добре да се ликвидират. Важно е да знаете, че е добре да засадите на мясото на ягодите зеленчуци, а на мястото на зеленчуците, ягоди.

Малините е добре да се отглеждат на едно място до 6 години, а след това да се ликвидират. Добре е да се подготвят до тогава 2-3 годишни храсти, който да се засадат на тяхно място.

Около дома е добре да са разположени най-ниските растения: цветя, трева, малко ягоди може, храсти и зеленчуци. Високите дървета се засаждат в дъното на градината.

На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде, а на по-ниско, влажно(не обаче блатисто) – ябълки и круши. Вишните и сливите може да засадите в дъното до оградата, но обезателно трябва да са на добре огрято от слънце място. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

Ягодите е добре да се засаждат на места, на който през зимата се задържа достатъчно сняг. А смокината и актинидията е добре да се засаждат до стените на дома, беседка, изкуствено създадени подпори.

Публикувана в Овощната градина

. Дали дадена местност е подходяща за отглеждане на ябълкови дървета? Най-добре ще се ориенетирате по съществуващите насаждения - по тяхната сила на растеж, дълготрайност и родовитост.

. Ако ще създавате нова градина на мястото на изкоренена стара, трябва да имате предвид, че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове.

. ВНИМАНИЕ! Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки може да се създава ново насаждение от същия вид.

СОРТОВЕТЕ, КОИТО ДА ИЗБЕРЕТЕ

. Всички сортове са самонеоплождащи се, но някои са добри опрашители, а други - не. Добри резултати се получават, когато 4, 6 или 8 реда от лош опрашител засадите до поне 2 реда с добър.

. Най-добре е да използвате едновременно цъфтящи различни сортове, които добре опрашват. Така няма да сте свидетели на безплодие на един или друг сорт.

Публикувана в Овощната градина

Мястото, на което ще отглеждате градина с ябълки трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

. От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим. Много важни са минималните температури и късните пролетни студове и слани, както и тяхната периодичност.

. Ябълката понася студове до -30°С. Поради високата й устойчивост на студ е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Но не са за избиране ниските затворени котловини.

. Ябълката е много взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и септември.

. Важна е надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м.

. Над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетацията.

. Ябълката обича достатъчно дълбоки (над 100 см) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Голямо значение има и нейната пропускливост. Вредни са водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород.

Пропускливостта на долния почвен слой трябва да бъде умерена, но не и силна.

. Не подценявайте подпочвените води - не трябва да са по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощна градина не стават места, чийто подпочвени води се покачват по-високо от 80 см до повърхността.

Публикувана в Овощната градина

В малките любителски овощни градини много по-лесно се прилага интегрираната система за защита на растенията. Тя включва съчетаване на химичен, биологичен, агротехнически и механичен метод на борба. В промишлените стопанства не може да се разчита на простите методи, като прекопаване в кръг на подкоронното пространство, стръскване на дърветатаза събиране на бръмбарите на платнище, събиране на опадалите плодове, поставяне на ловни пояси и т.н. Но всички тези практики са напълно осъществими от любителите овощари. Освен това могат да се прилагат и различни средства от т. нар. „домашна химия” във вид на настройки , отвари от растения и др. Съществуват и редица методи и средства прилагани от нашите дядовци и баби. Интересът към тези средства дори в последно време значително нарастна, защото стремежът на повечето любители е да произведат екологично чиста продукция за свои нужди и за близките си. Едно от тези средства е употребата на варта в овощарската практика.

Публикувана в Овощната градина

Много важно условие при избора на посадъчен материал за засаждане на овошка в градината е да подберете възможно най-добрата фиданка.

ЗА ДА НЕ РИСКУВАТЕ

Търсете дръвчета само от лицензирани, утвърдени пепиниеристи, които работят професионално и отговорно. Гаранцията идва от това, че тяхната работа се следи от семеконтролните органи, които следят както здравословното състояние на използваните подложки и калеми, така и показателите, на които трябва да отговарят произведените дръвчета.

ИЗБЯГВАЙТЕ СЛУЧАЙНИ ПРОДАВАЧИ

Закупуването на посадъчен материал от случайни производители, чиято дейност не се познава, е рисковано. За това свидетелстват и многобройните разочарования на любителите овощари, за които ни споделяте с писма и по телефона.

Публикувана в Овощната градина

. Събиране и изгаряне на опадалите листа

Тази мярка се налага там, където през изтеклата година е имало голямо нападение от болести и неприятели. Където нещата са били под контрол – листата могат да се заровят с основната обработка на почвата.

. Събиране и унищожаване на мумифицираните плодове

Събират се и се унищожават всички мумифицирани плодове - както окапалите на земята, така и стърчащите по дърветата, защото така се намалява заразата от кафяво гниене, от загиване на завръзите на дюлите, струпясване, брашнеста мана и др.

. Изкореняване

Тази крайна мярка се налага при напълно изсъхнали или много болни дървета не подлежащи на лечение. След изкореняване те се изнасят от овощната градина и се изгарят.

. Не се оставят и счупени клони

Трябва да обърнете внимание на всяко дръвче и ако там има изсъхнали, счупени и болни клони, задължително ги изрежете и изгорете. Така ще унищожите огнищата на зараза на болестите кафяво гниене по костилковите, на брашнеста мана по ябълката, на огнения пригор по дюлята и крушата (болните клонки са извити като кука), нападнатите от кръвна въшка клонки на ябълката, клонки с тумори, подутини и раковини. Отрезите на по-дебели клони се замазват с блажна боя или овощарска замазка, за да зараснат бързо и да не изсъхне дървото.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 01 Октомври 2015 15:25

Сортът зависи от условията в градината

Пазара вече предлага доста голям избор от посадъчен материал. Има и наш има и вносен. Нашия е по-лесно адаптивен към климатичните условия, по-слабо капризен е. Ако купувате вносен материал трябва да се внимава също, защото между добрия се промъква и некачествен, а е възможно да си внесете и някоя карантинна зараза, особено ако е внесен нелегално.

Каквото и растение да изберете е важно да подходите критично към оценката, от това зависи бъдещето на вашата градина.

Какви условия предлага вашата градина като осветеност, напояване, типа почва също са важни условия при овощната градина, съобразете ги с изискванията на закупения посадъчен материал. Изискванията на един и същ вид, но различен сорт са доста различни. Съберете възможно най-много информация за изискванията на вашия сорт.

Публикувана в Овощната градина

1. Спазвайте сеитбообращението. Декоративната градина разбира се не е зеленчукова градина, но принципите са еднакви. Съществува ситбообръщение и при декоративните растения. Основно правило: никога не засаждайте растения на място, където преди е имало такова от същия вид. В краен случаи, трябва да минат поне 4-5 години. За многогодишните цветя - 3-4 години, за едногодишните са достътъчни 2. Ако това е невъзможно, непременно подменете почвата на мястото на засаждане.
2. Засаждайте растения отблъскващи вредителите. Има много растения, които повечето от вредители не обичат. Ето някои от тях - лук, чесън, див чесън, невен, латинка, змийско мляко, бял равнец, куче грозде, лайка, папрати.
3. Не засаждайте растения, които привличат много вредители. Има редица такива растения. Например такова растение е глог.
4. Унищожавайте местата, където знаете, че се развиват вредители. Например: винаги събирайте падналите листа.
5. Увеличавайте броя на естествените неприятели на градинските вредители. Привличайте птици в градината, използвайте по-малко агресивни "химикали", защото след третиране с пестициди загиват и полезните насекоми, чиято плячка са вредителите в градината ви. Котките в градината са вашето спасение от мишки и къртици.
6.Водете борба не само в градината , но и извън нея.

7. Заемете по- голяма част от площта с красиви кътчета с трева, цветни лехи и подправки, не оставяйте необработени места - така плевелите просто няма да има къде да се заселят.

Публикувана в Цветарство

За да улесните работата си при грижите за градината, помислете за броя на растенията засадени в нея.
Помнете, че по-малко е работата, ако съотношението на едногодишни и многогодишни растения е около 30% към 70%, това е за основата градината, а растенията в цветни лехи основно трябва да бъдат многогодишни. Това ще помогне за намаляване на работата при засяване и засаждане, а също и за грижите за растенията до минимум.
Друг съвет за това как да намалите работата си в градината - не изграждайте езера и тревни площи под дърветата. Така няма да има нужда да ги чистите от листата.
Ако желаете да имате някои редки растения в градината, те трябва да бъдат не повече от 20%.
Ако изграждате градински структури, изработени от дърво, следва да ги импрегнирате и да ги покритие с лак или боя. Така те ще ви служат години напред и няма да се налага да ги заменяте често.
Подредете в градината оригинални кътчета като алпинеуми. При тях почти не се изисква подръжка.
Борбата с вредителите по растенията отнема много време, освен това пестицидите не са екологични. За икономия на време и пари използвайте мерки за биологичен контрол, при използването на такива мерки се използват силите на природата.

Публикувана в Цветарство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта