Ако по стъблата на малините наблюдавате подутини, трябва да знаете, че се причиняват от малиновата галица. Тя е повсеместно разпространен неприятел по малините в страната. Развива едно поколение годишно. Зимува като ларва от последна възраст в местата на повредата. Мухите летят през май и юни, и снасят яйцата си на купчинки в основата на пъпките по време на масовия цъфтеж на малината. След излюпване ларвите се вгризват в стъблото и се хранят с вътрешността му. При храненето си отделят токсини и по стъблото се образуват подутини (гали). Повредените стъбла стават лесно чупливи и загиват напълно на втората година.

Борбата с малиновата галица е механична и химична. Механичната се състои в изрязване и изгаряне на нападнатите стъбла есента. Химичната борба се провежда срещу възрастните насекоми и срещу ларвите в началото на излюпване (по време на цъфтежа на малините) с инсектициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Важно условие за добро прихващане, добро развитие, високи и редовни добиви е изборът на подходяща почва за новата овощна градина, според свойствата на която да се избере и съответната подложка за овощните сортове.

В овощарската практика се използват два основни типа подложки – семенни и вегетативни (клонови):

  • Семенни подложки

Те индуцират по-силен растеж от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това най-често са свободни от вирусни болести. Кореновата система на този тип подложки е дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване и по-добра приспособимост към почвените условия на дръвчетата.

  • Клоновите подложки

Те придават по-слаб растеж на присадниците, дърветата встъпват по-рано в плододаване, но са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено-климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Астрите не са особено капризни към условията на отглеждане . Те изискат лека почва , богата и добре обработена. Астрите предпочитат полусянка. При разделянето на коренищата на многогодишните във всяка една част трябва да има по две-три вегетативни връхчета. Полейте веднага след разсаждането. През цялото лято цветята се нуждаят от вода. За да се радвате дълго на тази красота, ще трябва да ги подмладявате през две години. Астрите имат силна и разклоняваща се коренова система, разположена на 15-20 см дълбочина. Повредените при разсаждането коренчета бързо се възстановяват и затова може да разсаждате растенията и когато са доста развити.

Много често листни въшки нападат астрите. Тези неприятели пренасят вируси и затова още щом ги видите, пръскайте.

Сортът Aster Dumosus достига на височина от 15 до 50 см. Храстчетата силно се разклоняват. Понеже са ниски приличат на пъстър килим през септември и октомври, когато се обсипват с лилави, кремави или червени цветове.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Калият предпазва от измръзване и регулира редица физикохимични процеси протичащи в растенията - повишава устойчивостта към болести и неприятели, устойчивост към засушаване, воден режим и други стресови ситуации, благоприятства дружното узряване и ранозрелостта , увеличава косвено добива.

Нормите на калиевото торене са в зависимост от това за какъв период от време торим - за една година или запасяващо за 2-4 години. Торенето с калий трябва да е съобразено и с количествата на азотните и фосфорните торове, както и с културите, които ще се отглаждат.

При лозята и костилковите овощни най-общо казано калият трябва да е 10-12 кг в акт. в-во на декар за една година, което се равнява на 20-25 кг калиев сулфат, а при ягодите и семковите овощни видове 6-8 кг акт.в-во на декар, което се равнява на 10-15 кг калиев сулфат на декар.

Времето за внасяне на калиевите торове е от късна есен до ранна пролет преди вегетацията на културите, като ранно-пролетното торене е подходящо за почви с лек механичен състав, тъй като внесен през есента има опасност от измиване.

Задължително е калиевите торове да се внасят преди основна обработка на почвата, за да могат да се заровят на дълбочина 20-30 см.  

Освен в торовете елементът калий се съдържа в големи количества в дървесната пепел, която също е подходяща за торене. На декар са необходими 60-100 кг дървесна пепел, която се разхвърля равномерно върху почвата и задължително се заорава.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Отглеждането на хризантеми е приятна и лесна работа, в резултат на която вие ще получите естетическо удоволствие, наблюдавайки преобразяващата се градина или отрязвайки цветове за домашния интериор до настъпване на зимата.

Как да отгледате най-великолепните хризантеми есента?

Много просто. Първо трябва да създадете цветна палитра от лехи. Пазарът предлага огромен избор на разцветки – жълти, оранжеви, бели, пурпурни, коралови, розови и дори двуцветни. Затова определете, какво съчетание на цветове подхожда на вашия вкус и отидете в магазин за покупка на контейнерни растения.

Имайте предвид, че саксийните растения могат да бъдат по-слаби, има риск от заразяването им с карантинни вредни насекоми, Затова преди засаждане напръскайте профилактично растенията с комплексен листен тор, за да активирате жизнената им енергия за с експресна доставка на необходимите хранителни вещества.

Здравите хризантеми се отличават с устойчивост към болести, те са студоустойчиви и не притенциозни към грижи, понасят горещи и слънчеви дни. Освен това, те не започват да се готвят да цъфтят, докато нощите не станат дълги около 10 часа.

Есенната прохлада не беспокои хризантемите. Напротив, хлодното време усилва яркостта на цветовете и продължителността на цъфтежа до момента, когато силните мразове не пуснат последната завеса на градинския сезон.

Ако изберете ранни, средноранни и късноцъфтящи сортове, ще се насладите пълни седем седмици на цветове – блестящи до последния момент на този сезон.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Дърветата, растящи в дивата природа, не получават никакви допълнителни торове, и въпреки това продължават да растат и да се развиват. За това им помага органиката, която получават при разлагането на опадалите листа и от тора, който животните оставят след себе си. 

Овощните дървета от друга страна, често растат в почва, където няма достатъчно хранителни вещества за удовлетворителен растеж, такива като азот, фосфор и калий. Често есента овощарите обират листата и други растителни остатъци от повърхността от земята, не позволявайки им да изгният на корените на дървета. 

В случая, дръвчетата на младите растения трябва да се осигурят с азот, фосфор и калий. Най-доброто време за внасяне на фосфорни и калиеви торове, до засаждане на фиданките по време на подготовка на посадъчните ямки: смесват се по шепа торове торове с тези елементи (или се използват комбинирани такива) и се добавят към горния слой земя и се слагат на дъното на ямките. 

Имайте предвид, че синтетичните торове винаги бързо се освобождават при растваряне във вода, докато органичните торове се разтварят бавно.

При торене използвайте торове с бавно освобождаване или с контролируемо освобождаване. Например, за да определите дали азотният тор е в такава форма, обърнете внимание на процента нерастворимия във вода азот на етикета. Ако примерно половината азот е неразтворим във вода, торът е с бавно освобождаване.

След внасянето на торове, почвата трябва задължително да се полее, което по принцип всеки овощар знае и прави.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Правилните методи на поливане са жизнено важни за дръвчетата, защото стимулират растежа на кореновата системи и снабдяват с влага цялото растение. Методите на поливане трябва да съответстват на вида дърво, околнатай среда, типа почва и дренажа. 

Младите растения се нуждаят от повече влага, отколкото възрастните дървета с добре развита коренова система. Типът почва също влияе на графика на поливане. Глинестите почви се поливат по-рядко, но по-обилно, отколкото песъчливите. 

Всяко новозасадено дърво трябва добре да се полее при засаждане на дълбочина до 40 сантиметра, за да се отстранят въздушните джобове и да се осигури плътност на почвата около корените. След това също се полива обилно два пъти в седмицата през първите няколко седмици, за да може кореновата система бързо да се възстанови. 

Бъдете внимателни, не допускайте удавяне на дръвчетата. Водата в чашата трябва да попива, а не да остава на повърхността за дълго време.

Следователно, преди поливане проверявайте влажнастта на почвата. Ако повърхностните 5-10 сантиметра са напълно изсъхнали,дръвчето трябва да се полее. Бавната струя вода от маркуч, оставен в прикореновата зона е по-полезно, отколкото кратките, чести поливки, които провокират кореновата система да расте близо до повърхността и прават дървото по-уязвимо към стрес към околната среда.

Продължавайте да поливате докато есенните дъждове трайно намокрят почвата, намалявайки честотата на поливане при падане на температурата.  Преди настъпване на окончатело замръзване направете влагозапасяваща поливка – не само на новозасадените дръвчета, но и на всички останали плодни дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 16 Ноември 2018 14:49

В лозето

През този месец в лозовите насаждения се провеждат мероприятия, чието своевременно и правилно извършване предопределя в голяма степен количеството и качеството на добива на грозде през следващата година.

1. Дълбока есенна оран. Чрез нея се премахва уплътняването на почвата и се подобрява аерацията на коренообитаемия почвен слой. Есенната оран се извършва на дълбочина от 20-30 см., като пръста се обръща към лозите. Така се улеснява по-късно загрибането на главините, което е задължително за районите с опасност от измръзване. Тази практика трябва да завърши до 15-20 ноември, за да се изпреварят студовете. При чашовидната формировка се зариват с пръст първите 2-3 видими пъпки. Ако главините са по-високи, тогава се заравят само най-ниско разположените плодни пръчки.

2.Основно торене. Едновременно с дълбоката оран или малко преди нея в лозята се извършва основно торене с минерални и органични торове. Торовете се внасят в бразди дълбоки 25-30 см., след което веднага се заорават, за да се избегне загубата на хранителни вещества. Особено ефективно е есенното внасяне на органичните и минералнифосфорни и калиеви торове.

3.Резитба на лозята. През есента започва резитбата на лозята. Резитбата се извършва с добре наточени лозарски ножици, а за изрязване на по-дебелите части и старата дървесина се използват специални триончета. От правилната и навременна резитба се определя добива не само през настоящата, но и през следващата година. При есенната резитба се оставя резерв от 10-12% плодни звена, за компенсиране на повреди от зимни студове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Независимо от това, от какъв материал ще направите самата висока леха (може да е от дърво, ламарина, поликарбонат, ПДЧ плоскости и др.), тя трябва да се напълни по един и същи принцип. Подгответе предварително всички компоненти, а след това пълнете топлата леха.
1. Премахнете горния слой с трева и изкопайте леха с необходимия размер.
2. Поставете на дъното ситна метална мрежа, за да предпазвате растенията от гризачи.
3. Инсталирайте предварително изработеното съоражение за висока леха и го закрепете в земята.
4. Поставете на дъното клони, дървесни стърготини, отгоре посипете почва и пресен тор, след това поръсете слой от растителни остатъци, отново почва, редуват се слоят от органични отпадъци и почвата, доколкото лехата се напълни.
5. Мулчирайте лехата и оставете до пролетта.
Ако направите лехите сега за следващия сезон не само ще се радвате на ранен и обилен добив от културите, но ще имате и повече свободното време.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Направата на топли лехи е доста трудоемък процес.
Какви са основните предимства на топлите лехи, какво може да се посади в тях, как да ги направим? Това са въпросите на които трябва да отговорим.
Какви са плюсовете и минуси на топлите лехи?
Топлите или наричани още високи лехи, стават все по-популярни. Това не е изненадващо - те имат доста предимства пред стандартните лехи. Едни от тях са по- ранното узряване на културите, защитата на растенията от температурни колебания, удобната обработка и продължителната употреба. Така също при този вид отглеждане не е необходимо да се внасят органични вещества. Плевелите от междуредията просто не попадат под културите, така че плевената площ е почти наполовина.
Но високите лехи имат и няколко недостатъка. Първо, веднъж на няколко години те изчерпват ресурса и трябва да бъдат изпразнени и презаредени, и второ, направата на самата конструкция в началото може да изглежда доста сложно.
Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 10

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта