Наближава второто издание на вече традиционния „Пролетен празник на животновъдството и земеделието”.

На 6 април Кресна отново ще бъде във вихъра на най-мащабното подобно събитие в западна България. Само по себе си събитието е уникално, защото представлява уникална смесица от взаимно свързани теми участници и събития в областта на животновъдството, земеделието кулинарията, опазването на природата и традиционната култура. Това е празник на българските изконни традиции. Основна тема са оригиналните български породи и сортове.

В рамките на празника ще се проведат две специализирани изложби от национален ранг - поредната изложба на какаракачански кучета организира „Международна асоциация каракачанско куче” и втора специализирана изложба на местни породи кози, чиито основен организатор е „Асоциация за автохтонни породи кози в България”. Интереса към тези изложби е много голям и се очакват рекорден брой изложители от цялата страна. Ще бъдат представени и автохтонни породи овце из между които каракачанска, дъбенска, елинпелинска, маришка вакла и др. Ще се представят автохтонни породи коне от ценни развъдни линии.

Участие в събитието ще вземат национални развъдни организации работещи за опазване на автохтонни породи, природозащитни организации, действащи сдружения на производители на биологични и натурални храни между които Развъдна асоциация за местни породи овце, Асоциация за развъждане на местни – автохтонни породи в България, Център за редки породи – Влахи, Сдружение за дива природа – Балкани.

Пролетният празник на земеделието и животновъдството в  Кресна е сериозна стъпка в посока да се съхрани оригиналът. Това е и мотото на организаторите за събитието. Производители на млечни и месни продукти, традиционни напитки и производители на земеделска продукция, майстори на занаятите ще демонстрират своите постижения. Посетителите ще могат да дегустират и оценят качествата на натуралните и био продукти, както и да научат за технологията на тяхното производство.

На празника, хора и организации ще участват като представят идеи и концепции в областта на опазването на българската природа. На свои щандове ще се представят образователни програми и институции в тази сфера. Из между тях Образователен център за едри хищници, с. Влахи и Училище за природа, с. Влахи и др.        

Празника ще се „подгрява” от музикални изпълнители на автентичен фолклор. Една от големите атракции ще бъдат и бауджерите със своите костюми направени от кожи на калоферски кози и съпровождани от зурни и тъпани. Кресненските баби ще си съперничат с майстори на родопската гайда.

Главен организатор на събитието е Съюз на фермери - Струма -  Кресна. Инициативата се подкрепя от община Кресна и лично кмета на общината Илиян Кръстев.

В рамките на празника ще се проведат ННационална изложба на каракачански кучета, II Национална изложба на оригинални български породи кози, регионално изложение на редки, автохтонни породи домашни животни, демонстрации на методи за защита на домашни животни, представяне на продукти на местни земеделски производители, представяне на био-продукти, представяне на местни занаяти и традиции, дегустации на натурални храни и напитки, збавни игри за малки и големи деца на тема опазване на природата. 

Официалното откриване на празника е в 10.00 часа в  Кресна.

Публикувана в Новини на часа

Мъжките разплодници са една особена категория животни. Често, незаслужено те остават на заден план. За тях се фермерите се сещат едва, когато трябва да „свършат работа”....

В сравнение с женските животни броят на мъжките разплодници е значително по-малък. Това ги прави много по-значими, а стойността им е огромна. Те се използват като донори на материал за изкуствено осеменяване или се включват директно при естественото заплождане. Често мъжките животни са продукт на продължителна селекция ! Носители са на определена генетична информация, което гарантира получаване на желани наследствени качества в поколението. Така заложбите на един разплодник се мултиплицират многократно сред популацията.

За да стане това факт обаче са необходими две неща. Първо - семенният материал трябва да е с много добро качество и на второ място - без необходимата полова активност не могат да се получат желаните резултати. Всичко това би могло да се постигне единствено, ако животните са здрави и се намират в подходяща разплодна кондиция !

Съществуват няколко основни фактори, които оказват влияние върху състоянието на мъжките разплодници.

На първо място това е годишното време. То оказва решаващо влияние и е от най-голямо значение за сезонно размножаващите се видове. В тази връзка, съществуват някои различия. Така например за жребеца и заека най-благоприятен периода от късна зима до ранното лято. За коча, пръча и бивола това е края на лятото и началото есента. При дивите животни мъжките са най-активни по време на естралния цикъл на женските. Въпреки че при свинята и говедото няма добре изразена сезонност, най-благоприятен период при тези видове е пролетта.

По какъв начин влияе сезона ?

Разбира се, че това е продължителността на светлиния ден. През нощта, епифизата (жлеза с вътрешна секреция) отделя хормона мелатонин, който оказва непосредствено въздейства върху репродуктивните функции в организма. Така при дребните преживни той представлява един вид „стимулатор”, а при видовете на дългия ден има обратен ефект. От съществено значение е и самият преход в продължителността на деня – от зима към пролет и от лято към есен. Слънчевата светлина е от особено важна за птиците ! Тя ги пробужда не само за нов живот, но и за продължаване на вида ! В пълна сила това важи и за зайците.

На второ място, непосредствено свързана с годишното време това е температурата. Трябва да се има предвид, че високите температури оказват изключително неблагоприятно въздействие върху сперматогенезата при мъжките животни. Ето защо, жаркото лято при почти всичи видове се оказва безплоден сезон ! Така например, при биците, през най-горещите дни броят на сперматозоидите спада с 10-15%. От своя страна мъртвите сперматозоиди се увеличават. Същата зависимост важи и за останалите видове разплодници. Най-опасно е съчетаването на пряката слънчева светлина със силното нагряване. Отглеждането в горещи помещения, циментови или асфалтови дворове без сянка и вода биха могли да бъдат причина за трайни негативни въздействия.

Когато се говори за високи температури не трябва да се забравя и вътрешната телесната температура. Така например при треска, наблюдавана при различни болестни състояния, тя винаги се повишава и нарушава производството на мъжките полови клетки. За критична се считат границите около 40˚С. Дори и след нормализиране, последствията остават трайни. В някои случаи до пълното възстновяване са необходими месеци. Известно е, че в скорталната торба, мястото където се намират тестисите, температурата е с 2-3 градуса по-ниска от телесната. Това е важно условие за нормалното протичане на сперматогенезата. Първоначално тестисите се намират в коремната кухина. Те „се спускат” по време на ембрионалното развитие. При някои индивиди този процес е нарушен и те се задържат корема. Засегнатите животни се означават като „крипторхиди” и остават безплодни. Това е още едно свидетелство за неблагоприятното въздействие на по-високите температури върху мъжките репродуктивни органи. И нещо повече. Високите температури са причина за развитие на тумори в тестисите – едно вече животозастрашаващо състояние !

Не без значение е и възрастта на разплодниците. Известен е факта, че младите животни са по-активни. Но това не означава, че точно те трябва да се натоварват и преексплоатират, което може да причини тяхното преждевременно изтощаване и дори увреждане. При настъпване на половата зрялост мъжките животни започват да покриват женски и биха могли да се използват за първи път, като донори за получаване на материал. Развъдната зрелост съвпада с пълното физиологично и телесно развитие на организма, когато той разгръща максимално своя потенциал. За различините видове настъпването на половата и телесната зрелост е както следва - бик 8-12 и 16-18, жребец 12-18 и 30-36, коч 5-6 и 12-18 и нерез 4-6 и 8-10 месеца.

Режимът на отглеждане също оказва влияние върху репродуктивните способности на мъжките разплодници и тяхната активност. Стимулиращо въздействие оказват движението, разходките, чистият въздух, отглеждането на открито. Както адинамията така и изтощаването оказват крайно неблагоприятно въздействие. Добре известно е, че спазването на определен полов режим е важна предпоствака за по-дълга експлоатационна продължителност. Обикновенно получаването на семенна течност е три пъти седмично. Хаотичното използване и пренатоварването при есетесвено осеменяване води до рязко намаляване на половата активност стигащо понякога до отказване от скачка !

Храненето като фактор оказващ влияние върху мъжките разплодници би могло да се дискутира много. То е особено важно при интензивно използваните животни. Изисква поддържане на разплодна кондиция и обезпечаване на организма с най-важните хранителни вещества. Мъжките разплодници в едно стадо трябва да получават най-качествените фуражи ! Всичко това предполага един научно обоснован подход при съставяне на дажбата им, особено непосредствено преди и по време на размножителния сезон.

Репродуктивната и зародишната тъкан е особено чувствителна към радиоактивни лъчения, токсини, химикали ! Ето защо в съотвентите обременени региони, поколението или „липсва” или новородените са с анамалии и генетични дефекти. Всичко това трябва да се има предвид и при закупуване на мъжки разплодници от рискови области и държави.

Природата разполага с различни компенсаторни и защитни механизми, които „идват на помощ” при някои неблагополучия. Така например при едностранна кастрация, останалият тестис нараства и поема функцията на отстранения.

Горепосочените условия касаещи експлоатирането и отглеждането на мъжките разплодници се отнасят главно за тези, които се използват най-интензивно. Те обикновено са от ценни породи, режимът им е много натоварен и при тях съществува най-голям риск от възникване на патологични отклонения дори болестни състояния. Всичко това налага тясно взаимодействие и сътрудничество между ветеринарен лекар и фермер.

 

Доц. д-р Пламен Георгиев

Публикувана в Животновъдство

Малките фермери определено са били дискриминирани досега за сметка на едрите производители, каза в Смолян земеделският министър проф. Иван Станков."Определено считам, че в цяла Европа е имало такава тенденция да се стимулира по-едрото, по-крупното, сега се налага другата тенденция и се отнася за всички страни", заяви още  министърът.

Затова държавата ни щяла да настоява в следващите два месеца пред Брюксел да се сменят критериите за нашето животновъдство, засягащи малките ферми и младите фермери, каквито били и приоритетите в европейската програма.

"Досега всичко беше насочено към зърненото производство, оказва се че така е в цяла Европа, но зърненото производство не носи допълнителни работни места, не носи добавена стойност, то е важно значимо и ние го подкрепяме, но ще включим и останалите като важни приоритети", каза Станков.

Служебния кабинет ще се ограничим до най-същественото, а то е залагането на точни приоритети по общата селскостопанска политика, която да заявим пред Брюксел и на база на тях да разработим наша аграрна политика, защото страната ни няма разработена такава, заяви Станков.

Затова като приоритети ще настояваме да се включат т. нар. по-слаби производства, сред които е планинското земеделие и животновъдство.

Станков заяви, че съществения проблем в момента са малките и средни ферми, като критерият за броя животни, при които могат да се ползват субсидии, при всички случаи трябва да бъде коригиран и трябва да има специален акцент върху планинското земеделие и животновъдство.

Досега изискването за да получават субсидии е да имат минимум 10 крави, а в Родопите почти всички стопанства са с по-малки, каза на среща със местните земеделски производители министърът.

"Имаше доста голяма съпротива от по-едрите производители, но все пак успяхме да заложим това като решение на консултативния съвет да се стимулират тези стопани, които имат три и нагоре крави, за овцете още не сме определили точната бройка, но най-дребното ние ще се опитаме да го стимулираме, защото то е заложено като приоритет в общата селскостопанска политика на ЕС", каза Станков.

Той обяви, че ще се търси промяна на схемата за плащане, като вместо досегашното единно плащане на площ,  ще се толерира субсидиране на произведена продукция,както е в целия ЕС.

Това било залегнало в новата обща селскостопанска политика в периода 2014- 2020. Според Станков изравняването на нивото на субсидиите ще стане през 2017-2018. На този етап за България и Румъния се предвиждат повече средства за директни плащания, които ще достигнат до 1.1 милиарда лева. При всички други страни се намаляват.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков  проведе първото си заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Съветът обсъди финансовата рамка на сектор животновъдство за 2013 г.; възможностите за разработване на схема за подпомагане на „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към едър и дребен рогат добитък”; приетите действия по разсрочване на лихвите за 2013 г. и други теми. 

Министър Станков информира представителите на животновъдния бранш, че на Съвета на министрите в Брюксел е подчертал необходимостта подпомагане на малките и средни ферми.

В заседанието на Консултативния съвет участие взеха също зам.-министър д-р Цветан Димитров, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов, изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Йордан Войнов и експерти.

Публикувана в Новини на часа
"Транснационална мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и градинарство – АГРОСТАРТ" е проект, който стартира с участието на организации от седем държави. Целта му е да се намерят механизмите за промоция и улесняване на иновативното предприемачество в тези икономически сектори, съобщиха от Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, който е партньор по проекта. Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, Република Македония и Албания участват в него.
По време на изпълнение на проекта ще бъде разработен протокол за услуги за Югоизточна Европа, предназначен за бизнес подпомагащи организации с цел подобряване предоставянето на помощ за малки и средни предприятия, иновационни услуги и асистиране на такъв тип компании, за да могат по-добре да използват възможностите на икономическата зона в региона. Протоколът ще дава също насоки за това как най-добре да се улесни и промотира иновативната предприемаческа среда в секторите животновъдство и градинарство. В рамките на проекта ще бъде създадена база данни на организациите, предоставящи услуги, ще бъде изготвено и проведено електронно обучение и ще се проведе виртуален панаир.
Проектът изхожда от ситуацията, че икономическата зона на Югоизточна Европа е базирана на малки и средни предприятия, в която секторите животновъдство и градинарство играят жизненоважна роля и имат едни и същи проблеми и предизвикателства. Сред тях са слабо използване на иновации, технологии, механизация, нисък образователен ценз, слабо включване на младите хора в селското стопанство, директно влияние на икономическата криза, проблеми при създаването на конкурентни продукти за националните, регионални и европейски пазари.
Публикувана в Новини на часа

Изменение на ЗВД предвижда сключване на договор за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните само с лица, които са ветеринарни лекари - магистри, упражняващи ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, вписани в регистъра на Областна дирекция по безопасност на храните и членуващи в Българския ветеринарен съюз (БВС). То е публикувано  в „Държавен вестник", брой 7 от януари 2013 г. В него е записано, че собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД, и собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, ежегодно в срок до 1 ноември трябва да сключват договори само с регистрирани ветеринарни лекари за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
С изменението на Закона за ветеринарномедицинската дейност стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните е предвидено да се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие". Помощта ще покрива още разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и вземането и транспортирането на пробите, необходими за изследванията. До 2013 г. разходите за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните бяха за сметка на държавния бюджет.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта