Не протестите, а реколтата от пшеница притеснява агробизнеса в България. 2013 г. ще бъде една от най-тежките за земеделието. Срещнаха се няколко фактора - сриващи се цени на зърното на международните пазари, изненадваща промяна в правилата за субсидиране от Евросъюза, намаляващи цени на земеделската земя и рентите.


Тенденцията за спад на житото е световна, поевтиняването за половин година в Унгария е 32%, във франция - 22%, В Украйна е с 20%, в Германия -19%, а в САЩ - 10%. През юли се очаква там цената да падне с до 20%, което ще удари европейските пазари.
Как това се отразява на България? За проблемите си разказва главният мениджър "Агробизнес" в "Агрия груп холдинг" Иван Стефанов. Акционерното дружество се занимава с агробизнес, съхранение и преработка на зърно и с търговия. Холдингът обработва земя от 2000 г. и произвежда висококачествена пшеница. Обработва земя в община Попово, Провадия, Ветрино.


- Г-н Стефанов, вестник "24 часа" публикува стряскаща прогноза "Евтино жито сваля рентите и цената на земята". Според Софийската стокова борса с 28% е поевтиняла пшеницата от началото на годината. Вие каква реколта очаквате?


- Допреди 2 седмици изглеждаше, че реколтата от пшеница ще бъде по-скоро 4,6-4,7 млн. т. Но след като комбайните влязоха, се оказа, че последната седмица зърното е узряло по-бързо и част от него се е свило. Това води до по-нисък тонаж и среден добив. Зърното е като изпито, казваме му спаружено. Тази една седмица с високи температури е причинила това.


Затова по-скоро мисля, че моята прогноза е между 4,2 и 4,6 млн. т. Много добри отзиви има от Северния централен район от Свищов до Силистра. Там нещата стоят много добре. Нов районите на Варна и Добрич зърното е изпито, с по-нисък хектолитър. В Добруджа, където би следвало да има най-високи добиви, тази година ще е колкото в Централна България. Очакваха се над 600 кг/дка, но ще са по-ниски.


- Ако данните на стоковата борса са точни как ще се отрази върху рентата спадът с 28% на цената на пшеницата?


- Има ренти от по 100 лв., което води до висока себестойност на пшеницата при 30% по-ниска доходност заради цените.


В Североизточна България ще има хора с много големи затруднения. На търговете за държавен поземлен фонд имаше 150 лв. за дка рента. Има колеги, на които над 50% от обработваната земя е на тези нива. При добив от 500-600 кг/ дка няма как да им излезе себестойността спрямо прихода. Инерционният момент ги увлече да дадат толкова високи ренти и те не си направиха сметката. И според мен ще бъдем свидетели на сериозни затруднения, когато октомври, ноември и декември се изплащат рентите.


- Може ли тежката година да повлияе отрезвяващо на пазара на земя?


- Винаги съм казвал, че е необходимо да има отрезвяващ момент. Последните 2-3 г. климатичните и ценовите условия за България бяха много добри, а лоши за преките конкуренти от Русия и Украйна. Това със сигурност засили конкуренцията в земеделието като цяло и оказа огромно влияние на рентните
нива и оттам на цената на земеделската земя, която е функция на доходността. В момента считам, че ще има отрезвяващ момент особено в рентите. Това ще повлияе и на цената на земята, но знаете, че там има 2-3-6 месеца закъснение.


- Ще се върнат ли назад рентите?


- Последните години имахме ръст на рентите от 15-20% годишно. Знаете, че няма нормален бизнес, който да носи над 10%, и то всяка година. А и няма бизнес, който да върви само нагоре. Нормално беше и в земеделието да се случи това. Прогнозирам или връщане надолу на рентите, или най-много еднакви нива от миналата година. В никакъв случай няма да има ръст. При 30% по-ниска цена на крайния продукт би следвало и рентата да бъде 30% по-ниска. Но това ще е шок за арендодателите, те не очакват това.


- Това може да се окаже и още един социален проблем наесен.


- Абсолютно. В края на миналата година никой не предвиждаше по-ниска цена от 400 лв./т на пшеницата. А в момента е 280-300 лв.


България никога не е била ценообразуващ фактор. Цените са борсови. Те ще се запазят ниски поне още месец. Продиктувани са от ситуацията в целия свят. Когато се изплащат рентите, ще се окажат с по-ниска
доходност от миналата година. Същото се отнася и за инвеститорите в земеделска земя. Това ще повлияе на тях, а накрая ще се отрази като цяло на пазара на земеделски земи.


- Но спадането на цените на земята на практика ще спука балона, който беше надут през последните години.


- Точно така. Това е една много отрезвяваща година. Всеки трябва да си е направил добре сметката. Ние като компания постоянно следим международния пазар и управляваме разходите си по себестойността в зависимост от тях. Започнахме да коригираме торови норми и препарати за химическа защита. Така хеджирахме риска от по-ниски цени на крайната продукция. Но много колеги не са го направили, защото са били убедени, че не може да се стигне до толкова ниски нива на продукцията.


Хубавото е, че цените са борсови и всеки може да ги следи.


Освен намаляване на ренти, за съжаление, ще има и хора, които няма да ги плащат. Не искам да съм толкова черноглед, но това е реално. Всеки сега казва - няма да продавам, ще чакам цена. Но каква е гаранцията, че ще върви нагоре? Никой не продава и при възходящ и низходящ тренд, а сделките са, когато има успокояване. Така е и при земята.


Хората ще започнат да се освобождават от земеделски земи, за да плащат ренти и ще има по-голямо предлагане. Освен зърното именно земите са най-ликвидният актив на производителите. Очаквайте го с пълна сила.


Земята ще излезе на пазара и вече има такива примери. Има и големи компании, които предлагат за продажби земи.


Това може да има и добър ефект. Една Румъния е с двойно по-ниска цена на земята при същите цени на зърното и добиви. Тоест те са по-конкурентни от нас.
Много стопани бяха повлечени от инерционния момент и допринесоха за високите цени на ренти и земя. Малките обаче първи ще почувстват липса на ликвидност и ще са принудени да продават земя. По-големите имат възможност за гъвкавост и резерви. Тази година сценарият на пазара ще са добиви, близки до нормалните, и ниски цени. Това ще повлияе на целия сектор и като цяло ще се отрази на икономиката на страната. Голяма част от брутния вътрешен продукт идва от земеделието. Под формата на ренти в населението се връщат около 1 млрд. лв. Оттам зависят търговия, промишленост и т.н.


Опасявам се да няма един наистина социален шок за населението - от намаление и неплащане на ренти. Хората трябва да са по-отговорни на кого дават земите си.


Влияят и много други фактори тази година - включително и политически. Апелът ми е да не се вземат емоционални решения, а трезво да се оценява ситуацията.

източник 168 часа

Публикувана в Бизнес

Днес Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков откри жътвата в Разградска област. Той направи традиционно зажънване в полетата на фирма „Агротида” в землището на с. Хърсово, общ. Исперих. Благодарение на високият професионализъм на собствениците и перфектната агротехника, която те са приложили, високият гост и всички присъстващи се убедиха, че когато знаеш кога и какво точно да направиш, положителните резултати не закъсняват. Реколтата в Лудогорието тази година не само ще е качествена, но и добивите там вероятно ще са най-високи за страната. Причините за това са, че за разлика от повсеместната пролетна суша, там имаше локални валежи и не на последно място, благодарение на все по-големият професионализъм на зърнопроизводителите. Министърът пожела добра реколта и качествена продукция.

Публикувана в Новини на часа

Представители на НАЗ, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Контролно-техническа инспекция и Агенция „Пътна инфраструктура” проведоха работна среща във връзка с възникналите в последно време затруднения при движението на земеделска техника. Миналата седмица НАЗ изпрати писмо до министъра на земеделието проф. Греков с молба за съдействие за разрешаване на този неотложен въпрос. Зачестилите напоследък проверки на селскостопанска техника, движеща се по републиканската пътна мрежа, и налагането на глоби от мобилните екипи на Агенция „Пътна инфраструктура” възпрепятстват нормалното протичане на жътвената кампания. Казусът бе обект на обсъждане и от междуведомствена работна група, която трябваше да изготви проект на наредба за изменение на Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, но засега консенсусно решение не е намерено. На този етап все още е в сила междуведомствена заповед между МРРБ, МВР и МТ от 2011 г., според която контролът по спазването на нормите за общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, движещи се по републиканските пътни мрежи задължително се извършва от съвместни екипи на службите за контрол при Агенция „Пътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и Главна дирекция „Охранителна полиция” при МВР. НАЗ се обръща отново към министър Греков и апелира за осъществяване на съвместна среща с представители на АПИ и МРРБ за трайно нормативно разрешаване на проблема.

Публикувана в Новини на часа

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". припомня на земеделците, фермерите, жънещи в площи над 20 дка. са задължени писмено да уведомяват съответната служба на гражданска защита. Само комбайни с протокол и стикер имат право да жънат.

Стикерът трябва да е поставен на видно място на комбайна, най-вече от вътрешната страна на стъклото на кабината. Това предвиждат правилата на  Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

 

Фермерите могат да осигурят безопасност от пожар, като по време на жътва осигурят трактор с пръскачка с вода и маркуч за бързо изливане.

 

Всички жители и най-вече участниците в кампанията трябва да знаят, че е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви /слогове и крайпътни ивици/ и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Забранено е и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници.

Съгласно изискванията на чл. 13, т. 2, юридическите и физическите лица трябва писмено да уведомяват съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка. 

Публикувана в Новини на часа
Заради горещините жътвата започна седмица по-рано и до 5-и следващия месец ще приключи. В други години в първите дни на юли е започвала кампанията, казаха  фермери от Добруджа.
 
Заради сушата в североизточната част на страната добивът ще е около 500 кг от декар, съобщи Кирил Жендов, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Той припомни, че през 2012 г. са получавали средно по 580 кг. фермерът има 27 000 декара в землището на с. Лозенец, община Крушари, и смята, че сега ще прибере с 10-15% по-малко жито.
Той е притеснен повече от падащите цени на зърното на световните борси.
 
Разходът на декар пшеница в Добруджа е 105 лева, пресмятат производителите. Но припомнят, че там се плащатрекордни ренти които тази година са стигнали 80-90 лв. на декар.
 
Много е шарено, защото дъждовете не бяха равномерни в цялата страна. На някои места колегите жънат по 500 кг от декар, но на други - по 350 кг, каза Георги Милев, заместникпредседател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Той самият отглежда 15 000 декара с пшеница в община Плевен. На места нивите са прегорели и затова жътвата започва по-рано, но има и все още зелени посеви. Според фермеразърното ще е с добро качество но няма да е колкото миналата година.
Проблемът е, че някои търговци използват информациите за падащите цени на световните борси и правят оферти по 290-300 лева за тон. Засега фермерите категорично не желаят да отговарят на подобни предложения. Цените са с около 25% по-ниски, отколкото през 2012 г., когато жътвата започна с нива от 380-400 лв. за тон. Производителите съветват колегите си, ако могат, да задържат продукцията и да изчакат.
 
Последните кораби сега са товарили жито по 330 лв. от старата реколта, в която има включени сериозни разходи по съхранението.
 
Още седмица трябва на пшеницата в Ловешка област, смята директорът на областната дирекция „Земеделие" Преслав Георгиев. Зърното е едро и с хубави класове. Само десетина процента от площите са засегнати от падналите дъждове и растенията са полегнали.
 
Все още не е започнал да жъне пшеницата Тенчо Тенчев, който има 20 000 декара в района на община Хасково. В момента фермерът приключва с прибирането на рапицата. Получава между 220 и 300 кг от декар, а през 2012 г. добивът е бил 340- 360 кг. До края на седмицата и там комбайните ще навлязат в пшеничените ниви. Прогнозите са трудни, но е ясно, че няма да се достигнат миналогодишните добиви, когато получиха по 450 кг от декар. Най-вероятно с 10% по-слаба реколта ще е резултатът на финала. Затова пък житото ще е хубаво. Стандартно в Южна България не могат да ожънат количествата, които прибират в Северна, но качеството на реколтата е по-добро.
 
Консултативният съвет по зърното на 12 юни прогнозира, че тази година в страната ще се ожънат рекордните 4,7-4,8 млн. тона жито. фермерите обаче са категорични, че тези очаквания са прекалено оптимистични. Най-вероятно ще съберем около 4,2 млн. тона пшеница, смята Ангел Вукодинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. 4,328 млн. тона беше житото през 2012 година. 
Публикувана в Новини на часа

От известно време ние от Гласът на фермера алармираме, че тази година цените на зърното ще бъдат много ниски поради очакваното свръхпроизводство в света. За това говорят и непрекъснато падащите котировки на всички международни борси.

Уви, оказахме се прави...

Жътвата едва започна, а цените в Добруджа вече паднаха до 380 лв за тон без ДДС. Преди година цените по това време твърдо се държаха на ниво 480 лв. В други части на България зърнопроизводителите съобщават за предложения от търговците на нива 300-350 лева за тон.

"Изключително сме притеснени. Цени от или под 300 лв. за тон ще докарат нулева печалба на зърнопроизводителите, чиито добиви от декар са около 300 кг", - заяви Ангел Вукодинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Цените на пшеницата падат заради изобилните реколти по света. Последните данни на Световният съвет по зърното са за добив от 682 млн. тона пшеница при 655 млн. тона, прибрани през миналата година. Световният пазар на жито е 135 млн. тона годишна, като едва 1,5 на сто от него се падат на българската пшеница.

Реколтата на преките ни конкуренти Русия и Украйна също е изобилна. В Русия добивите се очаква да нараснат с цели 40 на сто до 52 млн. тона, а реколтата в Украйна ще достигне 22 млн. тона, което е с 4,2 млн. тона повече от миналата година. В Черноморския регион се появи и нов играч - Турция. За първи път огромната държава няма да внася зърно, а ще изнася.

Публикувана в Растениевъдство
Реколтата от слънчоглед през 2013 година в България се очаква да е с 15% по-добра в сравнение с предходната година. Това съобщават анализаторите от UkrAgroConsult. За Румъния се прогнозира  реколта 2013 да е по-добра с 12% от тази през предходната година. Анализаторите очакват спад на вноса на руски и украински слънчоглед за Турция, с оглед на прогнозирания от тях ръст в добивите на слънчоглед в тази страна.
 
 Над 22 млн. тона може да е реколтата от слънчоглед в Черноморието
Общо за страните от черноморския басейн през  2013 година реколтата от слънчоглед се очаква да достигне  22,2 млн. тона спрямо 19,3 млн. тона през миналата година. Причините за очакваната по-добра реколта са разширяването на обработваемите площи и благоприятните условия за развитието на маслодайните култури. В най-важните  страни от региона на Черно море, произвеждащи слънчоглед- Русия и Украйна, анализаторите прогнозират увеличение на реколтата с 1/10.
Публикувана в Новини на часа

 На 5.06.2013 се състоя вторият етап от съвместните демонстрации на фирмите Мегатрон, ДюПон Пионер, ДюПон Растителна Защита и Тимак Агро България под мотото „Да се срещнем на полето“.


 Инициативата бе отново подкрепена от г-н Росен Коев, председател на кооперацията в с. Тръстеник, обл. Русе - любезен домакин на второто по ред събитие.

Хубавото време в с. Тръстеник събра за втори път над 100 земеделски производители от региона, водени от желанието да видят резултатите от съвместната работа на водещи в своята област компании – Мегатрон, ДюПон Пионер, ДюПон Растителна Защита и Тимак Агро България. Тези фирми доказаха, че отличните резултати постигнати в с. Тръстеник са благодарение на успешната комбинация от високопроизводителни машини John Deere и Kuhn на Мегатрон, качествени и високодобивни семена на Пионер, най-новите ефикасни продукти за растителна защита на ДюПон и последното поколение биостимулатори на Тимак Агро България.
Принципал плюс на ДюПон Растителна защита е безкомпромисен към плевелите
Фермерите, дошли на полето видяха посевите и сами се убедиха от ефекта на приложените през първия етап продукти на ДюПон Растителна Защита. Фокусът падна основно върху новият хербицид за царевица Принципал® Плюс, който ДюПон предложи на земеделските производители през 2013 година. Третирането с Принципал® Плюс е извършено в 5-ти лист на културата в доза 44 г/дка + 0,1% Тренд® 90, като полето е заплевелено основно с татул, бутрак, поветица, балур и кощрява.
Продуктът беше много високо оценен от г-н Росен Коев, Председател на производствена кооперация Зора, с. Тръстеник:
„За първи път прилагам Принципал® Плюс и меко казано съм възхитен от действието на продукта върху плевелите и толерантността му към културата. Смятам другата година да заложа на препарата, защото ефекта който той показа е много добър“.
Спрямо подобни продукти на пазара Принципал® Плюс е с по-широк спектър на действие и успешно контролира редица устойчиви на други хербициди плевели като паламида, черно куче грозде, млечок и др. Продуктът има бързо хербицидно действие, като видим визуален ефект се наблюдава още на втория - третия ден. Високата му селективност спрямо царевицата, позволява внасянето му до 6-ти лист на културата.
Принципал® Плюс комбинира качествата и силата на три взаимно допълващи се активни вещества от различни химични групи и с различен начин на действие: никосулфурон, римсулфурон и дикамба. Спестява време и средства, гарантирайки с едно третиране чисти от плевели полета в момент, когато това е от най-голямо значение за формирането на добива.
Принципал® Плюс прониква и се абсорбира бързо от листата и корените на плевелите, като инхибира клетъчното делене в зоните на нарастване. Симптомите като обезцветяване и хлороза се появяват 3 - 10 дни след прилагането, а плевелите загиват след 2 – 3 седмици. Продуктът прониква в растенията до 4 часа след прилагане.
Биостимулатор Fertileader Trio на тимак Агро България не само храни растенията, но активира и тяхната фотосинтезата
За отличното състояние на посевите и добрия хабитус на растенията допринесе и правилното и навременно подхранване.
Тимак Агро България представи на земеделските производители Fertileader Trio. Изборът на продукт за демонстрацията беше направен след листен анализ на полето (флуориметрично измерване) от специалистите по хранене на растенията. На базата на получените резултати, а именно магнезиев дефицит и отслабена фотосинтетична активност, фокусът падна върху инованивният системен биостимулатор Fertileader Trio. Освен съдържащите се в него азот, сяра и магнезий, продуктът действа на физиологично ниво в растенията, като интензифицира фотосинтезата и подпомага растенията да преодолеят по-лесно неблагоприятните периоди през вегетацията им. Гостите на събитието имаха възможността да наблюдават ефекта от приложението на Timac Start, комплексен тор използван за основно подхранване на царевица в доза 15 кг/дка. По време на събитието земеделските производители присъстваха на влагането на течния системен биостимулатор Fertileader Trio на Тимак Агро България приложен в 20 литра работен разтвор в доза 0,3 л/дка. То беше направено с високопроизводителната самоходна пръскачка John Deere 4730 от Мегатрон.
Пръскачката
John Deere 4730 е
с висока
производителност и ефективност
Пръскачката John Deere 4730 може да обработва по 4200 дка. на денонощие. Тя е с вместимост на резервоара 3028 л., а ширината на крилата е 30 м. Усилената тръбна конструкция на крилата осигурява сила и здравина, а трите отделни системи на окачването на крилата изолират вертикалните, хоризонталните и люлеещи движения. Крайните 2,13 метрови отклоняващи се секции, ги предпазват от повреди. Когато машината минава покрай препятствие, отклоняващите се секции се отместват назад, а след това автоматично възстановяват предишното си положение. Високият клиренс от 1,52 м. позволява работа при високи култури и посеви в последен стадий на растеж, а независимото окачване на колелата с въздушно демпфериране, позволява равномерно и прецизно пръскане на неравни терени, дори при висока скорост. По време на опита самоходната пръскачка работеше с 23 км. в час напречно на редовете. Освен това, благодарение на независимото окачване, всяко колело компенсира неравности до 20 см. по време на работа, което гарантира както стабилността на пръскащите крила, така и комфорта за оператора. Пръскачката 4730 е оборудвана и с автопневматична нивелираща система, която спомага за хоризонтиране на шасито през цялото време. Друга важна характеристика е хирдавличната настройка на ширината на колеята, която позволява да се регулира разстоянието между колелата – от 3,05 м. до 3,86 м., така че да съответства на междуредията на различните култури и на редовете при лентова сеитба. Машината е оборудвана базово и с интелигентните системи на John Deere, които увеличават производителността и ефективността й. Всички интелигентни приложения се управляват и настройват от цветния дисплей GreenStar - като например функцията за паралелно следене (Parallel Tracking), картографиране, прилагане на различни норми, автоматично изключване на пръскащите секции, навигация, документиране и др.
Впечатляващите възможности на пръскачката бяха високо оценени от фермерите посетили демонстрацията. Доказателство за това са подписаните два договора с двама земеделски производители и проявен сериозен интерес от страна на други двама фермери.
На последния трети етап от съвместните демонстрации на Мегатрон, ДюПон и Тимак Агро България, посетителите ще имат възможност да наблюдават жътва на царевица Пионер с роторен и сламотръсен комбайн John Deere, съответно модели S660 и W650. Земеделските производители ще разберат също какъв е добивът от декар царевица, ще се убедят от ефекта на вложените продукти за растителна защита на ДюПон, както и от положителното влияние на биостимулаторите на Тимак Агро България. Ще бъде направена и предсеитбена подготовка с трактор John Deere 8335R с новия комбиниран култиватор Kuhn Performer. Всичко това предстои, а до тогава се разделяме с пожеланието отправено от трите фирми към земеделските производители за спорна, високодобивна и безаварийна жътва!

 

Публикувана в Бизнес
Страница 12 от 12

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта