Сложната епизоотична обстановка в страната, свързана с Африканската чума по свинете и с други заразни болести по животните, наложи промени в законодателството. Санкциите за животновъди, които не спазват хигиенните изисквания, са завишени в пъти. Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност минаха на второ четене в Народното събрание.

Личните стопанства вече трябва да се регистрират по указан от закона реда, разписани са завишени отговорности към кметовете, договорите с ветеринарен лекар са задължителни.

Личните стопанства се регистрират през кметовете – с подаване на заявление. Регистрацията е безплатна за стопаните. Кметовете от своя страна имат задължението да подават информацията в съответната Областна дирекция по безопасност на храните – в срок от 10 дни след като заявлението е входирано в кметството.

От 500 до 1000 лева е глобата за стопани, които не са изпълнили предписания на БАБХ след проверка във фермата. В стария текст на закона санкцията беше между 50 и 200 лева.

Ако бъдат установени нанесени икономически щети, следствие същото нарушение, глобата скача от 2 000 до 5 000 лева.

Ако нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, санкцията е от 20 000 до 30 000 лева, при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лева.

Санкции грозят и онези стопани, които надвишават допустимия от закона брой животни в личните си стопанства – при първо нарушение глобата е от 200 до 500 лева, при повторно - от 500 до 1000. За еднолични търговци и юридически лица санкциите са по-високи – от 500 до 3 000 лева, при повторно нарушение – от 3 000 до 6 000 лева.

В закона са разписани санкции и за регистрираните ветеринарни лекари. Те имат задължението да уведомят в срок от 3 дни официалния ветеринарен лекар за наличието на животни в епизоотичен риск. Ако не спазят указания в закона срок, ще бъдат глобявани от 400 до 2 000 лева, а при повторно нарушение – от 2 000 до 4 000 лева.

Публикувана в Животновъдство

Депутатите в комисията по земеделие на Народното събрание отново не гласуваха закона за градушките. Процедурата беше отложена по предложение на председателя на комисията Десислава Танева. По нейно мнение на масата на преговорите в бъдеще трябва да бъдат поканени представители на застрахователите, които да дадат своите мнения, след като проучат настоящия проект на закон.

„Една концепция без участието на застрахователите е несериозна“, според Десислава Танева. „Въпросът е как със споделена отговорност и споделено участие на всички участници в производството на земеделска продукция в страната, с подкрепата на държавата, предвид измененията на климата, да направим по-ефективна защитата от тези климатични събития. Принципното съгласие на застрахователните организации за това, че има такава необходимост, включително споделянето на финансовата отговорност, е знак, че проектът трябва да бъде направен справедливо с участието на всички страни в процеса“, каза още тя.

Представители на застрахователни компании не са съгласни с варианта процент от застраховката да отива за защита от градушки. Те обаче са съгласни да седнат на масата на преговорите и да участват в търсенето на общоприемлив модел за защита от градушки. Председателят на земеделската комисия предложи на масата на преговорите да седнат депутати, представители на застрахователите и на Министерство на земеделието, храните и горите, за да се намери консенсус за това как трябва да изглежда законът.

Законопроектът за превенция от неблагоприятни климатични събития касае превръщането на изпълнителна агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие, коментира Светла Василева , председател на Федерацията на синдикатите в земеделието към КНСБ. Чрез приемането на законопроекта, според нея, ще се постигне сигурност и постоянство за работещите в агенцията „Борба с градушките“. „Преобразуването на агенцията в държавно предприятие ще подсигури едно по-добро финансиране, вместо да изпада в агония, в каквото положение се намират през последните 10 години работещите в агенцията.“, посочи Светла Василева.

Публикувана в Бизнес

Предложеният от земеделското министерство вариант трябва да се допълни с цели раздели, решиха депутатите от ресорната комисия в парламента

Лили Мирчева

На редовното заседание на парламентарната комисия по земеделие в сряда подготвеният за внасяне в Министерския съвет законопроект за поземелените отношения отново се върна в изходна позиция. „,Не трябва да бързаме с приемането на този ключов и много тежък закон, който трябва да обедини в себе си различното сега законодателство в сектора и да реши редица проблемни въпроси с управлението на земята“, коментира Десислава Танева, председател на комисията по земеделие. Затова депутатите решиха текстовете да се допълнят и доработят, а крайният вариант на проекта да е готов през януари догодина.

Очаква се окончателното решение за това да бъде гласувано в пленарната зала през тази седмица

Земеделското министерство представя проекта на Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, изготвен върху предварителен анализ на материята, уреждаща поземлените отношения. Анализът е внесен в Народното събрание в края на декември миналата година и проектът бе изготвен в МЗХГ в10-месечен срок“, съобщи заместник министър Вергиния Кръстева пред депутатите в Комисията по земеделието, храните и горите. По думите й в проекта са уредени теми като bползването на земеделските земи, държавния поземлен фонд, както и опазването на земеделските земи.

Новост е въвеждането на отделен търг за млади земеделски стопани при разпределението на държавния и общинския поземлен фонд

Във връзка с призива на еврокомисаря Фил Хогън, който каза, че сектор земеделие е застаряващ не само в България, а в цяла Европа, във връзка с бъдещата обща селскостопанска политика, от съществено значение е да се предвидят различни процедури, които да дадат предимство, така че земеделието да стане сектор, интересен за младите хора“, обясни намеренията на законотворците ни Вергиния Кръстева. Според нея текстовете уреждат варианти за споразуменията за комасирано ползване, в които се предвижда доброволно и служебно споразумение, ясни правила при разпределението на пасищата от общинския и държавен поземлен фонд, заплащането на белите петна, уреждане на собствеността на стопанските дворове, опазването на земеделските земи и ред още болни за земеделието ни теми.

Предстои текстовете от новия закон, който надхвърля 200 страници, да бъдат отново допълвани, поправяни и съгласувани. С една дума – общественото обсъждане продължава. Стана ясно, че в проекта на земеделското министерство изцяло липсва законодателството, разписано в момента в Закона за арендата в земеделието, както и предложения по ключови теми, като например какво да се прави със забраната за покупка на земя от чужденци и започналата в Брюксел наказателна процедура срещу България.
Според текста, предложен от експертите в земеделското министерство, се предвижда

Отдържане на 20% от рентата, която държавата събира от арендаторите за т.нар. бели петна с идеята да я възстанови на собственика, когато той я потърси

Тази сума трябва да бъде внасяна в държавния бюджет с мотив, че държавата има административни разходи по процедурата. По линия на управлението на държавните земи е предвидена и нова възможност за размяна на парцели между държавата и общините с цел реализация на инвестиционни проекти на местните власти, предвиждат още предложенията.

Мирослав Каракашев от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи посочи като недостатък на проекта, че не урежда арендните отношения. Десислава Танева го подкрепи и посочи други липсващи теми в проекта: собствеността и управлението й, опазването на селскостопанското имущество, градушките. Тя смята, че с проекта не трябва да се бърза, за да бъде изработен „в пълнота“.

Ще припомним, че за изготвянето на цялостен кодекс за поземлените отношения упорито се говори от няколко години. Дори това бе основно предложение в управленската програма на предходния кабинет на ГЕРБ. Мнозина си спомнят и скандала с наемането на адвокатската кантора „Георгиев, Тодоров и ко“, която трябваше да изготви правен анализ на законодателството в сферата и да предложи нов поземлен кодекс. След това поръчката стигна до прокуратурата, но още няма публична информация дали е открита нередност в процедурата.
Министър Румен Порожанов нарече предложения кодекс „изключителна боза“ и „абсолютна нула“, а от думите му стана ясно, че ведомството ще изработи собствен проект. Тъкмо този обещан проект се обсъжда сега в парламента, като работата по него ще продължи до края на януари 2019 г. Но като се съди колко нерешени проблеми има дори около реституцията на земеделската земя, заради която бе написан първият вариант на сегашния закон, нещата може още да се отложат.

Вестник „Гласът на фермера“ ще представи с подробности новите предложения на екипа на земеделското министерство, но е отворен за мненията на читателите. Ако имате идеи – пишете ни. В момента се кове най-важният закон за земята и общественото обсъждане тепърва предстои.

Публикувана в Бизнес

Развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в развъдната програма ще получава имуществена санкция в размер от 1500 до 2500 лв. При повторно нарушение глобата става двойна. Това предвиждат промените в Закона за животновъдството (ЗЖ), който са предложени за обществено обсъждане до 24 септември.

Основен акцент в проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЖ са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, както и за одобрение на развъдните програми. Предвижда се разрешение за извършване на развъдна дейност да се издава на организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма. В проекта е предвидено подаване на едно общо заявление от страна на развъдната организация за признаване на организацията за развъдна и за одобряване на развъдната програма, в резултат на което се издава разрешение за извършване на развъдна дейност.  В допълнение  е премахнато и изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, което е прилагано към настоящия момент, като същите се проверяват по служебен път.

Пет месеца ще продължава задължителната предварителна проверка и цялата процедура след подаване на заявлението на развъдната организация и сформиране на комисия за неговото разглеждане. Досега тази работа е отнемала по-малко време – 4 месеца. Удължението се дължи на извършването на задължителната физическа проверка на място и разглеждане на резултатите от нея.

В законопроекта са изброени случаите, в които министърът отказва да издаде разрешение, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1012/2016. В предложената промяна са разписани по-подробно  случаите, в които нова развъдна програма, с която се кандидатства за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност, застрашава  изпълнението на вече одобрена развъдна програма на съществуваща организация.

Отчитайки продължителността на прилагане на вече одобрена развъдна програма, по настояване на развъдните организации  за първи път с предложените изменения е предвидена процедура, която дава възможност за промяна на вече одобрена развъдна програма, се казва в мотивите за промяна на закона.

С промените е въведена възможност за частично  отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията, при констатирани нарушения, когато същата осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. Промяната ще даде възможност развъдното сдружение да продължи дейността си с останалите породи, като след отстраняване на пропуските за дадената порода, отново кандидатства за одобрение на развъдна програма.

За да има публичност и прозрачност на работата на развъдните организации Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни.

Публикувана в Животновъдство
Държавен вестник публикува официално новия 66-ти Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

Последните изменения, обнародвани днес, изискват: Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25% идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.

Земеделската земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, както и от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице, се посочва в ал. 1 на същия член.

Независимо от договореното от страните по договора за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя, изисква ал. 4 на чл. 4а.

В общинската служба по земеделие ще се регистрират само договори за наем на земеделска земя, както и договори за аренда, сключени при спазване изискванията на този закон и на Закона за арендата в земеделието (чл. 37б, нови ал. 5, 6 и 7).

Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата.

Важна подробност от новия закон е създаването на чл. 37п, който касае пчеларите. Той гласи, че за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрираните собственици на пчелини може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.

При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.

Правото на ползване на държавни или общински пасища и мери за пчелини се учредява от министъра на земеделието, храните и горите или кмета на общината. За учредяване право на ползване собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото. Заявлението се подава до министъра на земеделието, храните и горите чрез директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имота. Или до кмета на съответната община.

Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.

Пчеларите, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.

От 1991 г. досега Законът за земеделските земи е поправян цели 66 пъти. Извън измененията на закона, през годините има четири решения на Конституционния съд по спорни казуси в него.

Публикувана в Бизнес

Един студент сяда на компютъра и иска да намери онлайн версия на актуалния текст на Закона за съдебната власт, сочи проучване на Института за пазарна икномика. Ето какво се получава в Гугъл като първи пет опции:

Източник Последно изменение
Lex.bg 16 Февруари 2018 г.
Econ.bg 20 Февруари 2015 г.
ВСС сайт 11 август 2017 г.
Сметна палата 01 септември 2005 г.
Инспекторат на ВСС 09 август 2016 г.

След настъпилото объркване решава по логика да потърси достоверен източник на актуалния текст сред органите на  съдебната и изпълнителната власт. Ето какво се получава:

Източник Последно изменение
ВСС 11 август 2017 г.
МП 09 август 2016 г.
ВАС 10 ноември 2017 г.
Прокуратура Няма
ВКС Няма

Объркването е още по-голямо и затова решава да вземе от горните източници този с най-скорошна дата на изменение, в случая от 16 февруари 2018 г., и да го намери на сайта на Парламента или редакцията на Държавен вестник, за да потвърди за себе си, че може да ползва този източник като най-актуален.

  • При търсене с търсачката на ДВ с ключови думи „съдебна власт” на осмо място излиза изменения на ЗСВ от 10 ноември 2017 г. 
  • При търсене с търсачката на Парламента за закони с ключови думи „съдебна власт” на първо място излиза изменение от 27 октомври 2017 г..

Всичко това може да изглежда странно, но е факт.

В момента най-достоверният източник на пълния актуален текст на законодателството у нас е чрез платените правно-информационни системи. Достоверността се „гарантира” по силата на договора за абонамент, чрез който всеки клиент разчита, че ще получи постоянно осъвременяване на нормативната база. Всъщност, на достоверността на частните платени правно-информационни системи за достъп до законодателството разчитат освен гражданите и фирмите и над 620 административни структури и над 330 структури в съдебната власт (съдилища и прокуратури). С две думи, всички в България:

-   Имат безплатен достъп на lex.bg до някакъв вариант на законодателството, по-често най-актуалния, но без гаранции за пълна достоверност като всичко, което е безплатно;

-   Имат възможност за платен достъп до актуален вариант на законодателството.

Ще попитате защо това е важно? Ето две очевидни причини:

-   Нахално, безочливо и крайно неприемливо е да трябва да плащаме за достъп до актуалното законодателство, което трябва чинно да следим и спазваме – граждани и фирми;

-   Разточителство и прахосничество е целият публичен сектор да плаща за достъп до законодателството, което често самият той е изготвил, като най-често има достъп до 2 правно информационни системи, т.е. имаме двойно прахосничество.

За аргументи като нарушено основно право на достъп до информация, нарушаване на прозрачността и откритостта, ограничаване на върховенството на закона, нарушаване на националната сигурност при спиране на работа на платените системи и др. подобни няма да споменаваме, защото за тези, от които зависи реформата май те са неразбираеми. За справка ще посочим, че в ЕС само у нас липсва онлайн безплатен достъп до консолидираните актуални текстове на законодателството.

За справка на читателя, актуалният вариант към 13 април 2018 г. е от бр.15 от 16 Февруари 2018 г. според Сиела Нет.

Публикувана в Бизнес

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, свързани с живака.

Промените въвеждат административни и контролни мерки като следствие от нов европейски регламент. С прилагането му се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез забрана за внос и износ на живак и продукти с добавен живак. Въвеждат се и ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, както и изисквания за отпадъците от живак.

Предвижда се изключение от забраната за внос чрез предоставяне на писмено съгласие за внос на живак и смеси на живака, изброени в приложение към регламента, за разрешени употреби в страната, при спазване на определени условия. Ще се извършва и оценка за приложимостта на критериите за разрешаване производството на нови продукти с добавен живак или нови процеси с употребата на живак.

В ЕС и държавите членки вече са реализирани много от възможностите за намаляване употребата на живак. С въвеждането на новите изисквания се обхваща целият жизнен цикъл на живака – от неговия добив до екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от живак. Прилагат се мерки за контрол с цел елиминиране или ограничаване във времето на продукти и процеси, които съдържат или използват живак.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на Народното събрание да го приеме.

Промените прецизират текстове в Закона, които се отнасят до подаването на общо заявление за подпомагане. Включва се разпоредба за извършване на проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изкуствено създадени условия за подпомагане от страна на бенефициентите по всички схеми за подпомагане.

С промените се гарантира и по-голям достъп до предоставената обществена информация, като се предвижда заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ да бъде публикувана, освен на официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите, и в „Държавен вестник“.

Публикувана в Бизнес

Земеделският министър ще издава разрешение за отглеждане на канабис, като преди това кандидатите за тази дейност са подали заявление до министъра, а той е назначил комисия, която проверява редовността на всички изискуеми документи. Разрешението има валидност три години, считано от датата на издаването му. То се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно и не може да се преотстъпва.

Всяка година в срок до 30 юни притежателите на разрешение да отглеждат канабис, представят в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) етикетите от опаковката на семената и документи, удостоверяващи качеството на посевния материал. Освен това в десет дневен срок от всяко засаждане или прибиране на реколтата трябва да се предоставя и справка, същото важи и при реализация на стоката. Необходимо е също така да се предоставя и официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, който е публикуван за обществено обсъждане.

Общественото обсъждане на наредбата ще продължи до 9 февруари, съобщипа от МЗХГ.

В наредбата е написано още, че отглеждането на канабис може да се осъществява само от физически и юридически лица, които са регистрирани земеделски стопани и имат заверена регистрационна карта за стопанската година, в която ще отглеждат растенията. Освен това трябва да са подали декларация по наредбата за производство на семена, предназначени за фураж и не са осъждани за престъпления свързани с контрабанда или с разпространението и търговията с наркотични вещества.  Отглеждането на конопа може да става на открито или в оранжерии. С наредбата се уреждат условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на канабис, предназначен за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев, както и контрола върху отглеждането и търговията на продукцията от растенията от рода на конопа.

Публикувана в Бизнес

До края на годината министерството на земеделието ще приема предложения по промените в Закона за селскостопанската академия, предвиждащи преструктуриране на опитните станции и бюджетна самостоятелност на академията. В предложенията е записано, че академията става бюджетна организация в системата на министерството на земеделието.

Според проекта Селскостопанската академия ще съставя, изпълнява и отчита бюджета като част от консолидираната фискална програма по реда на чл.13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, се посочва в проекта. В мотивите към закона е записано още, че липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност за значително увеличение на собствените приходи и управление на паричните средства на академията. Аксо сега годишно приходите са малко над 6 милиона лева, то при новата структура се очаква годишно в бюджета на научната институция да влязат 12 милиона лева.

Най-голямата промяна е свързана с опитните станции, които се обединяват под ноша шапка - „Научно-производствен център“, който ще бъде юридическо лице със статут на държавно предприятие по Търговския закон.

В неговия състав ще влязат опитните станции по земеделие – Видин; по земеделие – Лом; по кайсията и земеделието – Силистра; по земеделие – Търговище; по земеделие – Лозница; по земеделие – Хан Крум; по лозарство и винарство – Варна; по земеделие – Поморие; по земеделие – Средец; по земеделие – Сливен; по тютюна – Хасково; по земеделие – Кърджали; по лозарство – Септември; по картофите – Самоков; по земеделие – Ямбол и Системата за агропазарна информация САПИ – София.

Държавното предприятие „Научно-производствен център“ е универсален правоприемник на тези станции и встъпва в правата и задълженията си в едномесечен срок от приемането на правилника по на законовите промени.

Според измененията от 1 април 2018 г. държавното предприятие Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца се преобразува в Научен център по бубарство – Враца към Селскостопанската академия. Опитната станция по соята в Павликени се преобразува в Научен център по соята – Павликени, Опитната станция по поливно земеделие в Пазарджик става Научен център по поливно земеделие.

Опитната станция по животновъдство и земеделие в Смолян се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие.

Също от първи април 2018 г. се преобразуват и Експериментална базата – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен.

Същото се отнася и за Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, която се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта