Овощните дръвчета растат и плододават, като използват хранителни вещества от ограничен обем почва през целия си живот. Този обем не е в състояние непрекъснато да поддържа необходимото количество елементи за нормалния живот на растенията. Затова се налага периодично почвените запаси да бъдат попълвани чрез торене.

Торене се налага и при естествено богата почва, тъй като ресурса и в нея се изчерпва за няколко години от отглежданите дръвчета. Има натрупан достатъчно практичен и научен опит, относно количествата извлечени хранителни вещества от почвата за определен период от време. Това дава възможност на всички овощари да поддържат хранителната дажба на овошките, като внасят в почвата определени количества естествени и изкуствени торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Запасите от пшеница у нас към 16 юни са 273, 4 хил. тона, показват оперативни данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). За сравнение, към 9 юни те са били в размер на 342,9 хил. тона. Общото потребление е 5 852 223 тона, от тях – потребление в страната в размер на 1 738 600 тона, напусналите количества са 4 113 623 тона. До края на реколтната година (30.06), количеството пшеница необходимо за потребление се оценява на 42 000 тона. Преходният запас се прогнозира да бъде 230 000 тона.

Общият ресурс от пшеница за стопанската 2016/2017г. е 6 125 636 тона. Производството за 2016 г. е в размер на 5 662 721 тона зърно, преходен остатък от миналогодишна реколта 2015 г. – 420 000 тона, влезлите количества са 42 915 тона.

При ечемика разполагаме със 718 408 тона, от които произведени 697 787 тона в т.ч. 7 937 тона пролетен ечемик, преходен остатък – 4 900 тона и внос 15 721 тона.

Потреблението на ечемик е 684 696 тона, от тях за вътрешно потребление в – 310 900 тона и напуснали количества в размер на 373 796 тона. Запасите се оценяват на 33 712 тона.

Публикувана в Бизнес

Запасите от зърно в Русия към началото на април превишават с 18,6 на сто показателите за аналогичния период на предходната година. Според данни на Росстат, в страната са налични  28,29 млн т зърно срещу 23,84 година по-рано. По данни на аналитическата агенция ПроЗерно, началните запаси от зърно в този сезон са били равни на  13,16 млн т, а експортът се прогнозира на нива от 36-37 млн ​​т. Така при добиви през 2016 година от  120,7 млн ​​т остатъчните количества зърно в края на сезона ще надвишат 20 млн. тона.

Публикувана в Растениевъдство

 В света ще има рекордни запаси от зърнени култури през юни 2017 г.  Това гласи прогнозата на международната организация по прехрана и земеделие (ФАО), съобщи zol.ru.

От началото на тази стопанска година прогнозите за световното производство на зърно непрекъснато се подобряват и към момента се очакват крайните запаси от да се увеличат до 670 млн. тона. Това е с 1,4% повече спрямо сезон 2015/16 г, коментират експерти. Запасите от пшеница може да достигнат ново рекордно ниво от 238,5 млн. тона, като най-голямо увеличение се очаква в Китай, САЩ и Русия. Глобалните запаси от фуражно зърно също ще нараснат до 261 млн. тона, като силния ръст на запасите в САЩ се очаква да компенсира прогнозираните по-малки запаси в Китай. Спад до 171 млн. тона се прогнозира в запасите от ориз.

 

Прогнозата за глобалното производство на зърнени култури през 2016 година беше увеличена с 1,7% до 2,57 млн. тона, достигайки производствения обем от предходната стопански година, като се очакват рекордни реколти от царевица и ориз.Ниските цени които ще се задържат и през 2017 година се очаква да доведат до намаляване на обработваемите площи с пшеница в САЩ, докато увеличение на площите може да има в Русия, Украйна, Индия и Пакистан.

 
Очакванията за по-добра реколта от царевица в Бразилия и Аржентина, където сеитбената кампания е в разгара си, са свързани с благоприятните климатични условия в тези страни.

 По последни данни в Южна Америка се очаква увеличение на посевните площи с царевица с 1/3 спрямо предходната стопанска година, което дава основание на специалистите да смятат, че водещите страни там ще възстановят производството си след засушаването през 2016 година.

 

През ноември индексът на продоволствените цени, измерван от ФАО бележи минимален спад спрямо октомври с 0,4% до 171,3 пункта. Причина за това е поевтиняването на захарта, което не можа да бъде компенсирано от поскъпването на палмовото масло, коментират експертите от ФАО. 

Публикувана в Бизнес

Русия ще бъде световен лидер по износ на пшеница в края на тази селскостопанска година, това е изводът, до която е достигнала Организацията за прехрана и земеделие на ООН в подготовката на годишния си доклад, съобщава agroinfo.com.

110 млн. тона добив от пшеница очаква руското земеделско министерство таза година. Добивът може да бъде рекорден за последните няколко десетилетия. Добрият урожай и понижението на митата ще позволят на страната да повиши количествата, които изнася. Повишен износ на зърно се очаква и от Северна Америка, Индия и Австралия. В Европа дъждовете са нанесли щети върху реколтата.

Световното производство на пшеница се очаква да достигне до 741 млн. тона.

Заради подходящите метеорологични условия за оризопроизводството добивите от тази култура в Азия и Щатите също може да достигнат рекордни обеми – близо 500 млн. тона. В същото време цените на захарта е вероятно да се покачат, заради засилващия се бразилски реал.

Публикувана в Растениевъдство

За май запасите от ябълки в Полша са намаллели почти 4 пъти. Въпреки това, без оглед на стремителното намаление, обема от запаси с ябълки в Полша все още остава рекордно голям за този период и почти 1,5 пъти превишава паказателите от същия период за миналата 2015 година.

Полскитеовощари активно разпродават наличните обеми с ябълки. Споредактуални данни наСветовната асоциация на производителите накруши и ябълки (WAPA), за май запасите от тези плодове в страните-производителки са намалели почти 4 пъти. Така споредоценката на аналитиците на WAPA, на 1 юни т. г. в хранилищата на полските фермери остават 152 хил. тонаябълки, като месец по-рано обемът на запасите е достигал 592 хил тона.

Основният дял на запасите в началото на юни е от ябълките сорт Айдаред, на който се падат 40% от наличните обеми. По-нататък следват сортовете Голден Делишес и Лигол, на които се падат съответно 17 и 10%.

За отбелязване е, че независимо от значителното намаление на обемите, запасите от ябълки в Полша все още остават рекордно големи за същия период и почти 1,5 пъти превишават показателя от 1 юни, 2015 година.

Към настоящия момент полските овощари все още активно предлагат ябълки от миналогодишната реколта. Цената на тази продукция се колебае между 0,14-0,17 евро/кг. За сравнение: в аналогичния миналогодишен период основната част от стопанствата вече напълно са били завършили сезона на реализация.

Превод Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 16 Септември 2015 15:02

Запасяващо торене при лозята

Регулирането на хранителния режим на насажденията трябва дазапочне още преди засаждането. Препоръчва се запасяващо торене запериод от 7 - 8 години. При създаване на лозово насаждение предириголването са внасят 50 - 60 кг суперфосфат и 45 - 50 кг калиев хлоридили калиев сулфат. След риголването се заорават 4 - 5 тона оборски торна дълбочина 20 - 30 см. С това се постига равномерното имразпределение в почвата и оттам изхранване на младите растения презпървите години от развитието им.

Достигнатото чрез началното запасяващо торене оптимално ниво нафосфора, калия и магнезия през годините на плододаването се поддържапосредством редовно, ежегодно торене. Считасе, че растенията са достатьчно снабдени с калий, когато 100 г почвасъдържа 40-50 мг обменен калий и 15 -20 мг магнезий.Проведените у нас и в други страни опити препоръчват сулфатнатаформа на калиевите и калиево-магнезиевите торове.

Публикувана в Овощната градина

Фосфорът е важен хранителен елемент, който играе важна роля в живота на всеки жив организъм. Няма съмнение, че може да се нарече жизнено важен елемент. Основен потребител на фосфора е селското стопанство, което е немислимо без изкуствени торове.
Целият проблем се крие във факта, че по принцип цикъла на фосфора не е затворен. Основният източник на фосфор са минералите (апатит, фосфорит и др.). Фосфорът от тези тези полезни изкопаеми отива за производството на торове. В огромни количества от този фосфор влиза в повърхностните води, което води до еутрофикация, и след това отиват на дъното на моретата и океаните. Само в САЩ всяка година от полета се измиват 37 милиона тона фосфор.
По данни на Американската служба за геоложки проучвания резервите на фосфатни скали в света са 65 милиарда тона (1,4 милиарда тона от американските запаси на фосфати са почти изчерпани). 80% от резервите са съсредоточени в Западна Сахара и Мароко, а 10% - в Китай. Според Global Phosphorus Research Initiative (GPRI) максималното ниво на потребление на фосфор човечеството ще достигне към 2040 година.

И след това какво? Ще умрем от глад или ще добиваме фосфор от дъното на морето? Какво ще се случи с цените на хранителните продукти?

Като заключение няколко факти:

- В 100 килограма пшеница се съдържа 1 кг чист фосфор, а в организма на всеки човек - около 1,5 кг. Сега умножете последната цифра по 7 милиарда и ще се получи впечатляваща цифра.
- През живота си (средно 77,8 години), всеки гражданин на САЩ изразходва 8322 кг фосфор.
- Ежегодино през нашия организъм минават около 3 милиона тона фосфор, като половината от него излиза в урината.
- Компостирането е един ефективен начин за събиране на фосфор.

Публикувана в Растениевъдство

Експертите от Световния съвет на зърнени култури отбелязват значително увеличение на зърнените добиви в света за 2014-2015 пазарна година.
В сравнение с прогнозата на добивите от зърно в световен мащаб през ноември се увеличава от 13 милиона тона - до 2,5 милиона тона през настоящия сезон. Според прогнозната оценката на световните запаси на зърно в сравнение с миналата година ще се увеличи с 31 милиона тона - до 441 милиона тона, което е през последните 30 години най-високия показател.
По отношение на индекса стойност на маслодайни семена и зърнени култури GOI IGC за целия свят, той е паднал със 7%. Експертите оценяват положително прогнозните добиви от зимна пшеница от реколта 2014-2015 година. Производството на соя е стигнало рекордните нива, превишаващо миналогодишните с 11% и запасите в края на годината ще се увеличат с 40%.

Публикувана в Растениевъдство

Пазарните експерти вече не изключват възможността запасите от зърно в Русия към края на текущата пазарна година да достигнат рекордно ниво.  

Държавният селскостопански превозвач RusAgroTrans оценява очакваните запаси в края на юни 2015, включително зърното в националния интервенционен фонд , на 17,5 до 18 милиона тона. Предишното рекордно ниво от 17,3 милиона тона е отчетено през 2010/11 година, когато правителството наложи забрана за износ след лоша реколта.

Според главния анализатор на RusAgroTrans, очакваните големи запаси се дължат на въвеждането на мито върху износа на пшеница за периода от февруари до юни 2015. Въз основа на тази мярка, прогнозите за износа на руска пшеница през финансовата 2014/15 година са променени от 32 милиона тона на 28 милиона.

Експертите от консултантския и изследователски център за аграрна икономика в Москва (Sovecon) са на мнение, че чрез нарастващите запаси от зърно се увеличава натиска върху пазара. Това се отнася най-вече за южните руски производствени райони. Според официалната статистика, запасите от зърно на национално ниво, т.е. в стопанствата и в компаниите за събиране и обработка, в началото на тази година възлизат на 32,6 милиона тона; това са 12,9% повече, отколкото през миналата година. В най-важния регион за износ, Краснодар, запасите от зърно надминават тези от предходната година с 55,4%.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта