Понеделник, 30 Септември 2019 11:49

Нарастване на пчелите през есента

Внимателното наблюдение за това, какво става в кошера в края на лятото, може да ни спести сериозни затруднения пролетта

Петър Бонев
За осигуряване на зимата се препоръчва допълването на храната за едносемейните кошери да става до началото на август, за да бъдат използвани пчелите, които няма да зимуват за самата преработка на храната. Правени са изследвания, публикувани в чуждия печат, изводите от които показват, че количеството запаси от храна, които има в гнездото през юли-август, оказват решаващо влияние и за нарастването на пчелите, които ще зимуват и за медодобива през следващата година.
ПРИМЕР
В началото на август са проследени две групи еднакви по сила семейства, като в едната е имало средно по 13 kg, а в другата група по 20,5 kg мед в кошер. В края на месеца храната в двете групи е изравнена, като е допълнена в групата, в която е имало по-малко мед. За зимата и в двете групи количеството храна е било еднакво. Въпреки това, резултатите били много различни, защото от края на юли до края на август, в периода в който се отглеждат зимните пчели, поради по-малките запаси, пчелите от тази група са икономисвали от храната и са отгледали около 31%, а през пролетта на следващата година - 46% по-малко млади пчели в сравнение с групата, която в началото на август е имала по над 20 kg мед в кошер. Тези резултати се отразили и на добивите от мед през следващата година, които били средно по 28 kg срещу 12,5 kg от кошер, чиито пчели са икономисвали от храната, като са водели полугладно съществуване през периода на нарастването на зимните пчели.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Най-късно до началото на август, след осигуряване на необходимата храна за зимата от пчелите, които няма да зимуват, в едносемейните кошери в средата на гнездото между питите с пило се поставят пулверизирани със сироп 2, а на по-силните семейства - 3 светло кафяви пити с малък венец от мед, за яйцеснасяне. Тези пити са извадени от същия кошер при стесняването на гнездото преди допълване запасите със сироп. Впоследствие се следи за празни килийки и се добавят още пити. По-късно, след излюпване на пилото при зазимяването, те се изваждат от гнездото, защото в тях няма или има малко храна. Пълните пити, които сме осигурили до началото на август, са достатъчни за зимуващите пчели.
При осигурена храна за зимата над 20 kg, само при липса на принос на нектар от природата от поддържаща паша, което се случва някоя година, е необходимо да даваме рано сутрин или по-добре привечер по 200 ml сироп - 1:1 ежедневно, или за икономия на труд - по 400 ml през ден, не толкова за стимулиране яйцеснасянето на майката, доколкото да не консумират от храната за зимата за изхранване на пилото и пчелите. Когато пчелинът е отдалечен, е необходима пълна хранилка за 5-6 дни.
За много дейности в пчеларството има коренно противоположни мнения. Това се отнася и за стимулиращото подхранване. В специализираната литература се посочва да се съчетават подхранване за стимулиране яйцеснасянето на майката с допълване на храната за зимата. Това смятам, че не е правилно. Пчелите, които ще зимуват, трябва да изхранват пило, да натрупват белтъчни резерви и то в период, когато цветният прашец не е в изобилие в природата, за да ги натоварваме и с преработката на сиропа за зимната храна, за разлагането на който също са необходими белтъчини.
До другата крайност са изводите в една публикация в пчеларски вестник, цитираща изследвания относно стимулиращото подхранване. „Яйцеснасянето на майката през есента е генетично заложено, затова не е необходимо подхранване, дори да няма някакъв принос от нектар. През пролетта такива семейства се развиват по-добре.“ Може и да е така, дори Шабаршов в своята книга „Ако имате пчели“ пише, че майката осеменява и без стимулиращо подхранване, стига в кошера да има храна над 18-20 kg. Необходимо е обаче пчелите да изхранват и затоплят пилото, а и самите те да се хранят. В такъв случай, ако няма принос от природата, ще използват храната за зимата, което впоследствие ще създаде проблеми за благополучния изход от зимуването поради намаленото й количество. Правилно е, зимните пчели да не преработват храната с която ще зимуват, но сироп 150-200 ml ежедневно при липса на паша, няма да изтощи 20-25 хиляди пчели и ще се запази храната за зимата. Ако в този период пчелите не трябва да преработват изобщо храна, то при наличие на поддържаща паша трябва ли да ги затваряме да не излитат
Смятам, че
СТИМУЛИРАЩОТО ПОДХРАНВАНЕ С МИНИМАЛНА ДОЗА Е НЕОБХОДИМО, АКО НЯМА НЯКАКЪВ ПРИНОС ОТ ПРИРОДАТА
Но не само защото се нарушават зимните запаси и трябва да им осигуряваме храна в края на зимата, което не трябва да допускаме, а ги принуждаваме да преминат към зимен режим, което намалява мотивацията им за отглеждане на пчелите, които ще зимуват и най-важното, при положение, че няма поддържаща паша и не им даваме сироп, който да преработват и да се активизират преработвателните им органи, жлезите им няма да отделят пчелно млечице.

Само при разграждането на нектар или обикновен сироп съответните жлези отделят млечице за майката и захранващата капчица за излюпената личинка за пчела работничка. В такъв случай не си правят и труда да принасят цветен прашец от природата, дори и да го има. Резултатът е, вместо да нараства мастното им тяло, те го използват за храна на съществуващите личинки. Голяма част, от които дори изяждат или изхранват с тях други личинки.
Изхождайки от изнесеното по-горе, стимулиращото подхранване при нарастване на пчелите, които ще зимуват, не трябва да става с инвертиран сироп, както го правят някои пчелари, за да не се изтощавали пчелите от преработката на обикновения сироп. Инвертираният сироп се употребява, след центрофугирането на меда от последната паша,
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ХРАНАТА ЗА ЗИМАТА И ЗА СПАСЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ГЛАДНА СМЪРТ
ако се налага, вместо захарните питки в края на зимата. Не е целесъобразно да бъде използван като подбуда за стимулиране на яйцеснасянето на майката, защото той не се преработва от пчелите, пренася се за кратко време и до следващата порция, след като няма поддържаща паша, пчелите бездействат. Обикновения сироп, особено когато е по-рядък, пчелите преработват продължително време и преработката на сиропа от следващото подхранване се застъпва с предишното. В ПЧЕЛИТЕ СЕ СЪЗДАВА ИЛЮЗИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТА ПАША
Периодично проверяваме дали има килийки за снасяне на яйца от майката и ако трябва, добавяме празна пита, но тя пак трябва да бъде от същия кошер, което е особено важно през есента. Това се прави, ако пчелите са запълнили питите със сироп или късен нектар, ако такъв се отделя в природата. В такъв случай стимулиращото подхранване със сироп се преустановява, за да не се блокира яйцеснасянето на майката.
За изхранване на пилото, а и за нарастване на мастното тяло на пчелите, които ще зимуват,
СА НЕОБХОДИМИ И ПРОТЕИНИ
Пчелите ги набавят от цветния прашец. Но ако в този период няма принос на нектар, то обикновено няма и достатъчно прашец в природата. Необходимо е в такъв случай в сиропа, който даваме, да прибавим някакви белтъчини. Най-достъпна и подходяща по отношение на вложения труд се оказва препоръката на проф. Таранов - да се заменят 20% от водата за сиропа с пълноценно мляко. Белтъчините от млякото в сиропа, допълнени дори с оскъден принос на цветен прашец, задоволяват относително добре потребностите на пилото и пчелите.
Друг много ефикасен източник на протеини е хомогенатът –
БЕЛТЪЧНОТО МЛЯКО
получено от личинките в изрязаните и пресовани търтееви далаци, изграждани в дълбокото дъно или от строителната рамка, съхранявано във фризер. В готовия сироп, охладен до 35-40°С слагам 5-10% белтъчно мляко.
Стимулиращото подхранване, когато се налага, трябва да завърши най-късно до 5-10 септември, защото последните излюпени пчели трябва да имат около 25 благоприятни за летеж дни, за да се осигурят физиологически подготвени пчели със запас от резервни белтъчни вещества в организма им. Напоследък има публикации, че с излюпването си пчелата има вече натрупано мастно тяло. Ако действително е така, то последните пчели са най-ценни. Не са отглеждали пило и ще живеят най-много. Независимо от това и на младата пчела е необходимо да се облети един-два пъти за да изчисти задното си черво и да заякнат крилете и.
С излюпването и облитането на последните пчели през октомври се пристъпва към зазимяването.

Публикувана в Пчела и кошер

На въпроса "Кога да започнем да подготвяме розите за зимуване“, отговорът е само един – „през май“! В крайна сметка само здравите, силните и обгрижвани растения са способни да устоят на сложните условия на провокиращо дълга есен, сурова зима и коварна пролет.

Как да направим това?

Всеки любител на рози решава проблема с покриване на розите за зимуване по свой начин, опирайки се на своя опит и съвети на опитни цветари.

На вашето внимание предлагаме 10 неща за подготовка на розите за зимуване, които в никакъв случай не бива да правите:

 1. Не избързвайте с покритията преди да настъпят студовете, възможно е да провокирате нова вълна вегетация.
 2. Не огъвайте към почвата леторастите на розите при мразовито време, защото са чупливи.
 3. Не бързайте с есенната резитба на недоузрелите леторасти.
 4. Не използвайте за привързване на розовите леторасти естествени превръзки, защото бързо се разлагат от влагата.
 5. Не оставяйте за зимуване листа по леторастите на розите.
 6. Не загърляйте розовите храсти при влажно време и мокра почва.
 7. Не загърляйте розите с опадалите от тях листа.
 8. Не поставяйте клоните на катерливите рози директно на земята.
 9. Не покривайте розите с полиетеленови платна.
 10. Не избързвайте напролет с откриване на розовите храсти.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Четвъртък, 23 Ноември 2017 12:31

Стайните рози също почиват

От средата на октомври листа на стайната роза започват да падат. Те започват да жълтеят и падат отдолу нагоре. Цъфтежът се влошава, пъпките са малки. От началото на ноември нови пъпки вече не се появяват. Това е сигнал, че е време розата да се подготви за зимен сън. Какво трябва да да направите:

 • Спрете торенето.

 • Намалете обилното поливане.

 • Изрежете недоразвитите пъпки.

 • След опадването на листата направете резитба на стъблата. Трябва да оставите 3-5 пъпки на всяко стъбло. Горната пъпка трябва да е обърната навън, а не към вътрешността на храста.

 • Поставете саксията с растението в хладна стая, където температурата да не пада под +2°C, но не трябва да надвишава +10°С.

 • Ограничете поливането до няколко пъти в месеца.

 • Въздухът не трябва да е сух.

Помещението трябва да се проветрява. Това може да е коридор или лоджия, остъклен балкон. При такива условия, стайната роза ще остане до средата на февруари. След това можете да прехвърлите растението в топла стая с добро осветление, като постепенно придвижвате розата до прозорец с добра разсеяна светлина.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Практическо значение като неприятели у нас имат жълтият лозов акар, разпространен силно по всички лозови насаждения на страната, и червеният овощен акар, разпространен главно в лозови насаждения по Черноморското крайбрежие.

Жълтият акар зимува под кората на лозата

Тръгва към развиващи се пъпки към средата и началото на втората половина на април. Смуче сок от развиващите се листа и в края на април или началото на май започва да снася яйца по долната страна на листата. Излюпват се първото десетдневие на май. Възрастни акари се появяват към средата и началото на втората половина на май. През юни - септември е опасен.

Тогава наблюдавайте дали листата стават жълто-зелени, ръждивокафяви или червеникави, с по-груба и хрупкава при стриване листна петура. Лозите се изтощават.

Червеният овощен акар е опасен за асмите ви!

Зимува по надземните части на лозата. Излюпва яйцата към края на април и началото на май, а възрастни се появяват през третото десетдневие на май.

Вреди подобно на жълтия лозов акар, но не деформира листата (периферията им се завива нагоре и са с бронзово кафяв цвят) и вредната дейност е по-слаба.

Разпространен е основно по асмовидно отглеждани лози.

Поврежда кората на покарващите леторасти - особено основата им. При силна повреда кората некротира и се напуква, летораслите са по-слаби и със скъсени междувъзлия.

По-късно акарите повреждат и листата, чепките и зърната, по които се образуват тъмнокафяви, подобни на струпеи петна.

Акарите нападат всички сортове, като проявяват известно предпочитание към мискетовите и сортовете, на които листата са по-силно окосмени от долната страна. Ако не се води борба с акарите, лозите силно закържавяват, придобиват втръничен вид, леторастите им не узряват добре и лесно измръзват. Лозите плодоносят слабо и гроздето им е със силно напетнена кожица.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 01 Декември 2016 13:50

Как да подготвим животните за зимата

 • Стопаните трябва да „запретват ръкави“, за да опазят стоката

 • Д-р Валентин Иванов, квмн

Тежката стопанска година не пожали нито земеделците, нито животновъдите. Неспирните валежи довлякоха куп заболявания по растенията и орляци комари-кръвопийци, които пък ни „дариха” с коварната и люта болест син език по преживната стока. Погинаха много животни. Много мъка се насъбра в душите на овчарите. Щетите в овцевъдството са огромни, защото и това дето оцеля, не се знае какво ще роди и дали въобще ще роди. Тежка ще бъде зимата за овчарите. Силно отслабналите преболедували животни отгоре на всичко трябва и да преминат към оборно отглеждане и хранене. Овцата, и особено козата, е свободолюбива стока.

Сеното и люцерната, които се прибраха през влажното лято, са с лошо качество, тъй като по време на сушенето непрекъснато валеше. Внимавайте много за фуражни отравяния – гъбичките са хиляди видове и са навсякъде около нас. Средствата, предвидени за обезпаразитяване на животните, сега се разбира, че са изчерпани за закупуване на препарати за борба със синия език. То не бяха антибиотици, аналгини, витамини, то не беше чудо!

Какво все пак е належащо да се направи с минимални средства и труд?

 • Прегледайте добре оборите и сеновалите.

 • Почистете, дезинфекцирайте помещенията и ги застелете с чиста постеля – слама, стърготини и др.

 • Задължително обезпаразитете преживните животни, защото както са отслабнали, до напролет много от тях няма да оцелеят. Използвайте таблетките Албендазол, Вермитан, инжективните – Пандекс, Норомек, Севамек и др. Сега е време да направите ваксината против ентеротоксемия (челекме), като използвате ваксината Ковексим 8. Ако в района „шета” болестта заразна агалаксия, ваксинирайте стоката срещу заболяването с ваксината Агалакс.

 • Добре е да подхраните овцете с по-качествени фуражи, витамини и минерали, тъй като на геройски преживелите синия език блеещи им предстои ново голямо изпитание- раждане.

 • Ако сте пропуснали да изкъпете овцете, можете да предотвратите разпространението на крастата с инжективни препарати, които много ефективно убиват кърлежите, а влияят и на много вътрешни паразити – Пандекс, Екомектин, Айвермектин СС, Кепромек, Сивамек и др.

 • Задължително напръскайте кошарите срещу комари, тъй като на топло тези кръвопийци спокойно си презимуват.

 • Сложете в яслите новите специални солно-минерални сини блокчета, които съдържат ароматни вещества. Последните се натрупват в мастната подкожна тъкан, откъдето се излъчват и гонят комари, въшки и др. и така ефективно предпазват от син език. В много европейски държави тази профилактика е напълно достатъчна и така се борят с лошата болежка.

Голяма част от свинете са вече обречени, наречени да живеят до Коледа. Сега е времето да ги изчистите от паразити, за да не зяносват фуража и бързо да натрупат килограми, че фризерите са пълни само със зеленчуци. Може да използвате инжективните Левамизол, Пандекс и др. и пероралния Булмектин на прах. Разбира се, ако искате да ядете чисто и вкусно месо, изключете от дажбата антибиотици, фуражни добавки, биостимулатори, ароматизатори и др. химия. Тъй като времето е студено и влажно, а свинете са податливи на респираторни инфекции, застелете кочината с дебел слой чиста слама или стърготини.

Птиците са особено чувствителни към температурния стрес, така че подсилете пернатите с витаминно-минерални препарати, за да презимуват успешно – Медистрес, Витамино и др. във водата за пиене. Добре е храната да се дава топла, за да снасят носачките и през зимата. Непременно опушете помещението да е топло и да не става течение.

Във всички ферми, около зърнохранилищата и сеновалите заложете отровни примамки срещу гризачите. Тази година се оказа особено плодовита и наспори, ако не друго, то толкова много мишки и плъхове, че човек може вече спокойно да ги срещне навсякъде. Със застудяването тази отвратителна гад буквално нахлува в помещенията на топличко и опустошава повече фураж дори от стоката. Да не говорим за вредите, които нанася от здравна гледна точка. Използвайте пелети, житни зърна, отровни пасти, лепила и др. Пазарът е пълен с всякакви ефективни препарати. От споделения опит със стопаните научаваме, че най-добър ефект дават т.нар. пастички, които са опаковани във фина филтърна хартия (приличат на готовите пакетчета чай). Такива препарати са Ракумин, Агрорат, Крысиная смерть и др. Ефектът е сигурен и настъпва след 2-3 дни – време, необходимо да ядат всички индивиди в стадото.

Ако все още не сте сложили лентички в кошерите срещу кърлежчето (вароатоза), използвайте някой наистина топъл ден да го направите, макар че по принцип вече е късничко. Непременно сложете отпред на прелката на входа на кошера мишепредпазители.

Зайцевъдите е добре щателно да прегледат помещенията и клетките. Зайците са изключително податливи на простудни заболявания и знаете, имат „кекава” храносмилателна система. Зачестяват подуванията, ушната краста (от повишената влажност) и диариите. Ваксинирайте периодично срещу чумата, миксоматозата и давайте във водата за пиене витаминно-минерални препарати и антибиотици през около 20 дни. Таушаните по принцип имат слаб имунитет , ограничени защитни механизми и адаптационни възможности. В тежките зимни дни трябва да им осигурим чисти и топли помещения, добра храна (гранули или цяло зърно), доброкачествено ливадно или люцерново сено, прясна и чиста вода и гореописаната профилактика. Сега е времето за залагане на зеле и туршии – внимавайте какви количества сочни фуражи давате на дългоухите. Те обичат зелеви листа, моркови, цвекло, тиква и др., но не прекалявайте с количествата. Дава се по малко.И най-важното – ако имате дори и най-малки съмнения, че плодовете и зеленчуците са обработвани с препарати, по-добре ги изхвърлете. В този период обикновено зайците не се пускат за разплод, а се изчаква пролетта, но пазете зайкините да не станат прекалено дебели. Последните няма да се заплодят и през пролетта. Поддържайте зайкините в елегантна, спортна форма – това е добрата развъдна кондиция. Последното се отнася с пълна сила и за мъжките зайци.

Публикувана в Животновъдство

Болестите, неприятелите и плевелите презимуват под най-различни форми. Гъбните болести прекарват зимата като спори, мицели или устойчиви на външните влияния плодни тела и др., а бактериите и вирусите - в семената, коренищата и презимуващите растения. Неприятелите презимуват в ходове в различни части на растенията, в семената, в почвата на различна дълбочина. Плевелите презимуват в и над почвата, в коренища, грудки, луковици, в заредени с хранителни вещества мощни корени и др. По растителните остатъци презимуват кафяви петна по доматите, мана по пипера, спанака и соята, зелена мозайка по тиквените, гуша по зелето, антракноза по фасула; от неприятелите - царевичен стъблен пробивач, грахов зърнояд, рапичен цветояд и др. В окапалите листа и под кората на дърветата се запазват причинителите на бяла ръжда по черешата, струпясване по ябълката, крушата и прасковата, бели и червени листни петна по ягодата, антракноза по ореха, церкоспориоза по бадема, кафяви петна по дюлята, ръжда по лука, от неприятелите - ябълков цветопробивач, лещов зърнояд, бяла овощна пеперуда, ябълков плодов червей, гроздов молец и др. В мумифицираните (изсъхнали) плодове се запазват причинителят на загиване на завръзите по дюлята, ранно и късно гниене по овощните, антракноза по лозата и др. На различна дълбочина в почвата (като какавиди, възрастни или ларви) се запазват неприятелите колорадски бръмбар, чеснова муха, лукова муха, житна пиявица, сив царевичен хоботник, крушова дървеница, от болестите (спори, мицел и др.) се запазват причинителите на бактериозата по ореха, листни петна по доматите, сиво и бяло гниене по лука и лозата, гуша по зелето, черно гниене по морковите и др. Всички те: гъби, вируси, бактерии, неприятели и плевели при благоприятни за развитието им условия през пролетта започват развитието си и нанасят повреди на културните растения.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 07 Октомври 2016 16:16

Лимонът може да зимува на хладно

Най-безболезнено лимонът ви ще презимува в хладно помещение, където температурата не пада под 6-8 градуса, като оптималната е 10 градуса. Важна особеност са редките поливки – не повече от веднъж седмично.

НАПРАВЕТЕ ПЛАВЕН ПРЕХОД ЗА АДАПТИРАНЕ

Преминаването към такива условия не трябва да става рязко. Затова още през септември-октомври разредете поливките и прищипете младите леторасти. Направете и една операция, която няма много да ви се хареса, но се налага поради това, че растението ще зимува в относителна фаза на покой – оронете цветните пъпки. В хладното помещение лимонът се внася, когато температура навън се понижи докъм 5-6 градуса С и преди да паднат слани, които могат да са фатални за него. В помещението поставете съда с лимона на поставка, която да е на височина 50-60 см от пода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 25 Ноември 2015 14:05

Кое, къде в една градина?

За нуждите на четиричленно семейство се препоръчва в градината да се отглеждат приблизително следните по количество култури: ябълки – 8бр, круши – 3бр., вишни, сливи – 3бр., ягодоплодни храсти -200бр, ягоди- 40м2.

На всяка една култура е нужно да се отдели определено място в гадината. Да оставим това, че не всеки притежава за семейството си градина с такава площ , че да покрие що годе тези изисквания. Сега ще гледаме градината от друг ъгъл, а именно - различните групирания на културите по видове.

Комбинираното разполагане на културите в градината на зеленчуци, ягоди, ягодоплодни храсти и др. сред младите дръвчета от ябълки и круши например е до определено време. С времето дърветата израстват и междуредовите култури остават в сянка, а от там се намалява техния добив. Препоръката е : да има голям подбор от сортове от много ранни до късни.

Ако има засадени ягоди в градината вие знаете, че те плододават добре най-много до 2-3 години. След 4-5 година е безсмислено да се отглеждат и е добре да се ликвидират. Важно е да знаете, че е добре да засадите на мясото на ягодите зеленчуци, а на мястото на зеленчуците, ягоди.

Малините е добре да се отглеждат на едно място до 6 години, а след това да се ликвидират. Добре е да се подготвят до тогава 2-3 годишни храсти, който да се засадат на тяхно място.

Около дома е добре да са разположени най-ниските растения: цветя, трева, малко ягоди може, храсти и зеленчуци. Високите дървета се засаждат в дъното на градината.

На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде, а на по-ниско, влажно(не обаче блатисто) – ябълки и круши. Вишните и сливите може да засадите в дъното до оградата, но обезателно трябва да са на добре огрято от слънце място. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

Ягодите е добре да се засаждат на места, на който през зимата се задържа достатъчно сняг. А смокината и актинидията е добре да се засаждат до стените на дома, беседка, изкуствено създадени подпори.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 07 Ноември 2014 12:05

Къде зимуват щитоносните въшки

Калифорнийската щитоносна въшка, зимува като ларва от първа възраст, разположена под черно щитче и много рядко, като възрастна женска.

Червената стридоподобна щитоносна въшка напада много овощни култури – круша, слива, ябълка, череша, джанка, зарзала и др. Зимува като възрастна женска.

Лъжекалифорнийската стридоподобна въшка зимува като ларва от втора възраст по кората на дърветата, най-често по стъблата и дебелите скелетни клони. Напада крушата, ябълката, сливата, черешата, вишната, кайсията, дюлята, прасковата.

Запетаевидната щитоносна въшка поврежда ябълката, крушата, сливата, кайсията и други овощни видове. Зимува като яйце под щитчето на умрялата женска.

Съществуват още много видове щитоносни въшки чието намножаване е силно опасно за овощните дървета, довеждат до силно затормозване на дърветата и дори тяхното загиване.

Борба с щитоносните въшки

Щитоносните въшки са изключително устойчиви на инсектициди. Основната причина за това е щитчето, с което е защитено тялото на вредоносните стадии - ларвите и възрастните женски.

Добра възможност за борба има срещу зимуващите стадии.

През невегетационния период (ноември-март) може да се извърши зимно пръскане с минерални масла Акарзин - 3% (300 мл на 10 литра вода); РЗ масло - 3% или Паразомер – 2%. Тези препарати запушват дихателните отвори на неприятелите (асфикционно действие) и затова дърветата трябва да се напръскат много добре, за да се облеят всички въшки по клоните и стъблата.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 07 Ноември 2014 11:55

Къде зимуват вредните бръмбари

Различните видове бръмбари и техните ларви повреждат овощните и ягодоплодни храсти. По-голяма част от тях зимуват или в почвата или под опадалите листа.

Например ябълковия цветояд, който изгризва пъпките и цветовете на ябълките и крушите, понякога може да унищожи целия бъдещ добив. През зимата цветоядът зимува в процепите и дупките на кората на дървото, под опадалите листа не само в овощната градина.

Мерки да извеждане на борбата със зимуващите форми на неприятелите

Важни мерки са унищожаване на окапалите листа в градината, почистване на кората на дърветата, с което се ликвидират местата на зимуване на неприятелите и се намалява част от зимуващия запас. Прекопаване на почвата около дърветата за унищожаване на зимуващите форми в почвата.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта