В години като сегашната- с почти ежедневни валежи в цялата страна и оптимална температура за развитие, маната по доматите не изненадва никого. Първоначално тя се появява във вид на петна по най-долните листа, които се допират до почвата. Те са воднистозелени и най-често започват от периферията. Постепенно петната се разрастват и обхващат по-голямата част от листната петура. Нападнатите листа прегарят и изсъхват. По зелените плодове на доматите се наблюдават кафяви петна с твърда, сбръчкана повърхност. Гъбата причинител напада и стъблата, и листните и плодни дръжки. Зазряващите плодове на доматите притежават значителна устойчивост към патогена.

Ако не наблюдавате в насаждението по-горе изброените признаци, трябва да продължите да третирате растенията с контактни фунгициди, през кратки интервали от 7-8 дни. Такива са бордолезов разтвор 1%, дитан М45 в концентрация 0,2%, купроцин супер М- 0,25%, шампион ВП - 0,15 %и др.
Ако наблюдавате болестта при малка част от доматите, можете да я ограничите, като унищожите болните листа. Пръсканията срещу картофената мана са ефективни и срещу другата силно разпространена болест по доматите - кафяви листни петна.

Подходящи препарати с лекуващо действие при картофена мана и алтернария по доматите са: Синстар, Куадрис 25 СК, Консенто СК, Ридомил голд МЦ 68 ВП и др. За предпочитане е пръсканията да не се извършват с един и същ препарат, а да се редуват някой от посочените. След като спре по-нататъшното развитие на двете болести, трябва да се премине към профилактични третирания с контактни средства през 10-12 дни.

Задължително спазвайте карантинните срокове след третиране с химични препарати.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Във влажни години като тази и на места, в които росата и влагата се задържат по-дълго, силно се развива маната по лука. Заразата може да се предаде от болни луковици, а освен това може да презимува в почвата. Нападнатите от гъбата растения са със забавен растеж и дъговидно извити листа, покрити с виолетов налеп. Ако заразяването стане по време на вегетацията, по листата се появяват хлоротични петна, покрити с налеп.

За ограничаване на маната по лука важно е спазването и прилагането на следните агротехнически мероприятия:

  • спазване на сеитбообръщение;
  • засаждане само на здрав посадъчен материал;
  • изваждането на лука трябва да става в сухо и горещо време;
  • обеззаразяване на извадените луковици чрез просушаване на слънце за двайсетина дни или продухване с топъл въздух с температура 45˚С за около 12 часа и др.

Химичната борба включва предпазни пръскания през 10-14 дни, особено в районите, където болеста се появява редовно. При благоприятни условия за развитие на маната през вегитацията, може да третирате с Купроцин , Верита ВГи др.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Маната е враг номер едно за лозовата култура. След продължителното пролетно засушаване, дойде влажен период, създаващ благоприятни условия за развитието на болестта. Този период съвпадна и с началото на цъфтежа на лозите, а това е и най-уязвимата фаза за заразяването им с мана - от поява на ресата до нарастване на плода до грахово зърно!

При тези условия е необходимо да се осигурява пълно покритие на растенията с фунгицид.

СИМПТОМИТЕ НА БОЛЕСТТА СА САМО ПО ЗЕЛЕНИТЕ ЧААСТИ

. Маната напада само зелените части на лозата.

. Първите симптоми се проявяват по младите нарастващи листа, като "мазни петна". Те са закръглени с бледозелен цвят, лесно видими на преминаваща светлина и с плесенов налеп от долната страна на листата.

. По старите листа петната са ограничени от нерватурата, имат ъгловата форма и "мозаичен" вид. При висока влажност на въздуха върху петната, от долната страна на листата, се образува бял спорообразуващ налеп.

МНОГО ВАЖНО: УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ЗАРАЗЯВАНЕТО

. Почвата да бъде влажна в продължение на три дни и да се меси като "тесто".

. Температурата на почвата да е над 11 градуса С.

. Температурата на въздуха да е над 13 градуса С.

. Листата да са с големина 3 см.

В първите три дни след поява на мазни петна по листата е наложително третиране със системни фунгициди. Такива са Шавит  72ВП, Куадрис, Кабрио Топ и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 21 Септември 2018 14:41

И спанакът се напада от мана

Спанакът се напада също от редица вредители. Най-важен е причинителят на маната. Болестта се изразява в появата на едри жълтеникави петна, които от долната им страна са покрити с белезникав или сивкаво-виолетов налеп. Листата бързо прегарят, а това е голяма загуба за реколтата.

За борба срещу маната е препоръчително отглеждането на спанака да става на проветриво отцедливо място; да не се допуска сгъстяване на посева, първите листа с признаци на болестта да се отстраняват и да се прилага 2-3 годишно сеитбообръщение. В краен случай при изгледи за силно развитие на болестта посевът да се третира с медни фунгициди. Последното пръскане трябва да бъде 10-12 дни преди беритбата на реколтата.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

На демоопитите в PORTFOLIO FARM в Равно поле и Тръстеник бяха представени хибриди от всички съществуващи технологии

Агр. Петър Кръстев

Спец. пратеник в Равно поле и Тръстеник

На демонстрационния ден PORTFOLIO FARM 2018 на Пионер Семена България и ДюПон Растителна Защита както в Равно поле, Софийско, така и в Тръстеник, Русенско, презентацията на слънчогледовите и царевичните хибриди и технологиите им на отглеждане направи ИВАН ДРАЖЕВ – продуктов мениджър на компанията. Пред земеделската аудитория той представи всеки хибрид, заложен в опитните парцели, предоставяйки на производителите изчерпателна информация за качествeните им характеристики, както и подробности за технологиите на отглеждане. Заедно с него конкретни препоръки към фермерите за всеки отделен хибрид даде и ИВАН КОСТАДИНОВ – мениджър продажби на компанията.

Слънчогледовите хибриди на Пионер, които са заложени в опитните парцели, са от съществуващите до момента три технологии – конвенционална, ExpressSun и Clearfield. Г-н Дражев обясни и причините, поради които в практиката се е наложило използването на ExpressSun и Clearfield технологиите при маслодайната култура. Продължителното отглеждане на конвенционалните хибриди с едни и същи хербициди, които нямат контрол върху определени плевели, е довело до тяхното силно намножаване. Единственото решение за растителна защита е унищожаването им с определени препарати както в ExpressSun, такаи в Clearfield технологията и нейната най-нова модификация – Clearfield Plus.

Хибридът Р64LP130 от Clearfield Plus технологията няма конкуренти

Технологията Clearfield се прилага у нас от 2006 – 2007 година. При неясе получаваше пожълтяване на листата на слънчогледа, което стресираше растенията за определен период от време. При новата ClearfieldPlus технология, където е хибридът Р64LP130на Пионер, този проблем вече не съществува. При пръскането с Имазамокс съдържащ хербицид жълтеенето е почти невидимо и стресът върху растенията е много малък.

Хибридът Р64LP130 е средноранен с висок добивен потенциал и устойчив на раса мана до М9. Р64LP130 е с генетична устойчивост и на ръжда. Това важи не само за този хибрид, но и за останалите хибриди на Пионер, поясни Иван Дражев. Маслеността на Р64LP130 е минимум 4445%. Подходящ е за условията на Северна България.

Специалистът даде ценни препоръки на фермерите за пръскането Имазамокс съдържащ хербицид. Той подчерта, че слънчогледът трябва да е минимум във фаза кръстосване, като след тази фаза е много важно да се следи фазата на плевелите. Едногодишните житни плевели – видовете кокоше просо, кръвно просо, кощрява, са чувствителни на препарати на база имазамокс до начало на фаза братене, след това стават устойчиви, т.е. те трябва да са максимум до 5-и –6-и лист. Ако житните плевели са вече братили, трябва да се използва класически граминицид, като дозата на препарата трябва да бъде като при балур от коренища, за да се стопира развитието на братилите едногодишни житни плевели. Срещу синята китка трябва да се пръска във фаза 4-5 двойка на слънчогледа, за да може, когато хаусториите на паразита се залепят за корените на слънчогледа, да поемат отровен сок и така да се унищожат.

Р64LC108 е в класическата Clearfield технология

Р64LC108е хибридът на Пионер от класическата Clearfield технология, който дава висок добив, включително при сухи условия. Той е среднозрял хибрид с изключително висока масленост. Притежава отлична устойчивост на синя китка, защото е с най-висока генетична защита спрямо паразита. Р64LC108 е с по-наведена пита, което го прави по-подходящ за сухи условия и за района на Южна България.

Г-н Дражев препоръча на фермерите превантивно пръскане на слънчогледа с фунгициди във фаза 8-9-10-и лист. Той се аргументира с повишения инфекциозния фон в България. Причина за това е сгъстеният сеитбооборот при културите слънчоглед и рапица. Често те идват през година-две, а се нападат от едни и същи болести – фома, фомопсис, склеротиния, алтернария и др.

ЕxpressSun е технологията, внедрена от Пионер

Следващата група слънчогледи, представени в демоопитите на Пионер в Равно поле и Тръстеник, беше ExpressSun хибридите. Технологиятае внедрена и наложена от Пионер преди години, основно поради проблемите с плевелите бутрак и паламида. Иван Дражев съобщи, че в България най-много са площите със слънчоглед именно от ExpressSun хибридите, като тази година те са достигнали 62 – 63% от общите площи. Той обясни причините, определящи този висок процент – една страна, Express хибридите имат много висок добивен потенциал, а от друга, разходите за производство при тях са по-ниски спрямо другата технология. Така че с добивния потенциал, високото маслено съдържание и устойчивостта на мана и на синя китка ExpressSun слънчогледите на Пионер отговарят на изискванията и потребностите на земеделските производители и се отглеждат най-много.

В демоопитите присъстваха и всички най-известни хибриди на Пионер като средноранния хибрид Р64LE25, който е най-наложеният и най-отглежданият хибрид в България не само от ExpressSun технологията, но и от всички отглеждани хибриди. Големите му достойнства са, че е високодобивен, устойчив на синя китка до раса G, устойчив и на мана до раса М9. Освен това дава стабилен добив дори при суха година. С него са засети около 33 – 36% от площите със слънчоглед у нас.

От технологията ExpressSun бе демонстриран и среднокъсният Р64LE99, който при влажна година е най-високодобивният хибрид. Място бе отредено и занай-ранния хибрид от тази технология Р63LE113, който е подходящ и за втора култура. Може да се засее след прибиране на ечемика до към 20 юни и при нормални условия ще даде добив поне от 200 – 250 кг/дка.

Предвид непредвидимите климатични условия, Иван Дражев направи професионална препоръка към фермерите – винаги да слагат поне два хибрида от различна група зрялост и устойчивост към суша. В тази връзка беше показан и поредният хибрид от ExpressSun технологията – Р64LE121, който е един от най-сухоустойчивите хибриди за отглеждане. Затова и специалистите на Пионер го препоръчват за Южна България.

За да отговори на изискванията за здравословно хранене, Пионер предлага и високоолеинов хибрид слънчоглед от ExpressSun технологията – Р64HE118. Според г-н Дражев той все повече ще се търси в бъдеще, защото се смята, че олиото, което се произвежда от олеиновите слънчогледи, е по-здравословно за консумация. Това е единственият в практиката на България високоолеинов ExpressSun слънчоглед. Добивният му потенциал е много висок, устойчивостта му на мана раса М9, а на синя китка е до раса Е. Р64HE118 е с много висок процент олеинова киселина – над 90%. Тя е генетично обусловена и е висока при сухи условия, и при високи температури.

Конвенционалните хибриди на Пионер са еталон в групата у нас

Към тази група е шареният слънчоглед Р64BB01, който е с висок добивен потенциал. При него гъстотата може да бъде по-малка, отколкото при линоловите и олеиновите хибриди – от порядъка на 4,5 – 4,7 – 5 хил. семена на декар. Този хибрид задължително трябва да се пръска с фунгицид на във фаза 8-10-и лист. Слънчогледите на Пионер се опрашват на 100%, включително и центъра на питата, допълни Иван Костадинов, но предупреди – внимавайте със синята китка, защото Р64BB01 е устойчив до раса Е.

В демоопитите бе представена и най-новата селекция на конвенционалния слънчоглед – Р64LL125, който е новия еталон на отглежданите у нас слънчогледи от тази група. Гордост за родната наука е, че негов селекционер е българин – проф. Нено Ненов. Този хибрид е изключително голямо постижение, защото е внедрен не само в България, но и в цяла Европа, отбеляза Иван Дражев. Отличава се с висок добивен потенциал, дължащ се на сбитата пита с много голям брой семена в нея. Устойчив е на синя китка до раса G и на мана до раса М9, и е с много висока масленост. През следващите години на негова база ще излязат технологични хибриди в Clearfield и ЕxpressSun технологиите, съобщи добрата новина специалистът на Пионер.

Публикувана в Растениевъдство

Трите високоефективни фунгицида – Проксанил СК, Димикс 500 СК и Банко 500, осигуряват дълготрайна защита на културата

hilling potatoes

 

Картофите са култура с голямо стопанско значение за нашата страна, добре позната и традиционна с потенциал за достигане на високи добиви и приходи за земеделските стопани.

При спазване на висока технология на отглеждане – избор на подходящи сортове, отговарящи на агроклиматичните условия, добра подготовка на площите, напояване, качествени и здрави семена, оптимално торене и не на последно място правилна растителна защита за борба с болестите, неприятелите и плевелите, гарантират постигането на високи добиви и качествена продукция, а оттук и висока възвръщаемост на вложените средства. Опазването на културата от гъбни патогени е от съществено значение за формиране на бъдещия добив.

Ариста ЛайфСайънс е компания, която демонстрира, че знае как да допълва и създава за своите клиенти широка гама от продукти, отговарящи на потребителското търсене, от една страна, а от друга, – да задоволяват изцяло икономическите очаквания, които имат към тях ползвателите. Продуктите на компанията гарантират по-висока възвръщаемост на инвестициите и сигурност в решенията, които вземат ползвателите.

Като компания, търсеща иновативни решения със сигурни и надеждни резултати, Ариста ЛайфСайънс предлага на българските производители на картофи фунгициди, доказали своите качества, и са еталон за борба срещу най-значимата и опасна гъбна болест по картофите – маната (Phytophthora infestans). При благоприятни условия за развитие и наличие на голям инфекционен фон тази болест може да унищожи за броени дни цели насаждения и да зарази клубените в почвата, които впоследствие могат да заразят и компрометират цели партиди при съхранение в складовете.

nightshade potato licensed

За ефикасна борба срещу маната при картофите Ариста ЛайфСайънс предлага на българските земеделски производители три високоефективни фунгицида – Проксанил СК, Димикс 500 СК и Банко 500, подходящи за включване в Интегрираните програми за растителна защита срещу картофена мана – предпочитани и широко използвани в страни със силно развито производство на картофи като Холандия, Великобритания, Полша, Германия, Франция и др.

ПРОКСАНИЛ СК е комплексен, системен фунгицид със силно изразено лечебно, предпазно и антиспорулантно действие за цялостна защита срещу болести, причинявани от гъбите от клас Oomycetes (мани) с дълго последействие. Важна особеност на продукта е, че той се поема добре както чрез корените, така и от вегетативните части на растението – стъбла и листа. Придвижва се по проводящата система на надземните части на растенията, като по този начин предпазва от заразяване и на новия прираст.

Високата ефикасност на продукта се дължи на комбинацията на две взаимодопълващи се активни вещества с различен механизъм на действие, работещи в синергизъм.

ДИМИКС 500 СК е фунгицид със силно концентрирана, висококачествена формулация, специално разработен за борба срещу мана по картофи (Phytophtora infestans) и мана по лоза(Plasmopara viticola). Има локално-системно, трансламинарно (проникващо) действие – попаднал от едната страна на листата, се придвижва до другата, като предпазва отлично цялата листна маса. Продуктът позволява да се ползва самостоятелно или с партниращ фунгицид с предпазно контактно действие.

БАНКО 500 СК е широкоспектърен фунгицид с контактно и предпазно действие, предназначен за превантивна защита или при поява на първи признаци срещу мана по картофи (Phytophtora infestans) и мана по лоза (Plasmopara viticola). Притежава отлично прилепване и устойчивост на отмиване от дъжд. Осигурява дълготрайна превантивна защита на културата.

Potato plant closeup

Като компания, предоставящата цялостни и сигурни решения, Ариста ЛайфСайънс България предлага на земеделските производители и широкоспектърните инсектициди Даскор 440, Цитрин Макс, Суми-алфа/Сумицидин, селективния вегетационен хербицид Селект Супер/Центурион Супер, ефикасен срещу едногодишни и многогодишни житни плевели. БМ Сарт е високоефективен течен биостимулатор на база GA 142, който подобрява физиологията, повишава толерантността на растенията към неблагоприятни условия на околната среда. Той отговаря за повишаване както на количеството, така и за подобряване на качеството (размер и търговски вид) на продукцията. Сиаптон е универсален органичен течен тор и биостимулатор за листно и почвено приложение. Повишава добива и качеството на продукцията. При стресови ситуации активира защитните сили на растението и намалява загубите. Употребата на Сиаптон намалява загубите на продукция, причинена от: суша или преовлажняване (неправилен воден режим); екстремно високи температури; измръзване от слани и възвратни пролетни студове; градушки; повреди от неприятели; неправилна употреба на пестициди.Ускорява формирането на аминокиселини. Засилва действието на ензима Никотинамиддинуклеотид-глутаматдехидрогеназа (НАД-ГДХ). Две са предложенията и при адювантите. Единият от тях е продукт Силвет, който е органосиликонов омокрител. Повишава ефикасността на употребените пестициди и листни торове, като понижава повърхностното напрежение и осигурява по-добро разтичане на капките от разтвора. Това способства за равномерното и пълно омокряне на листата от изпръскания разтвор – особено важно при контактни пестициди и листни торове. Силвет подпомага на разтвора да достигне по повърхността на растенията до мястото на действие – например до връхната меристема, зоните на нарастване или до предпочитаните места за абсорбиране. Чрез въздействие на разтворимостта Силвет повишава и ускорява абсорбирането на пестициди и листни торове от кутикулата на листата. Силвет повишава устойчивостта на отмиване от дъжд и позволява да се оползотворяват по-кратки периоди без дъжд за пръскане. Също така позволява във висока степен да се намали работният разтвор до 40%.

Другият адювант на Ариста е Хикс-Чейндж, чрез който може да се регулира киселинността на работния разтвор. Продуктът неутрализира ефекта на катионите в твърдата вода. Омекотява водата, като напълно деактивира съдържащите се в нея вредни метали. Подкиселява водата до рН 5, като предотвратява алкална хидролиза. Предимства: оптимизира ефективността и стабилността на действието на продуктите за растителна защита; нов продукт за приготвяне на работните разтвори; понижава нивото на рН на водата около 5,0, като създава оптимални условия за действието на пестицидите и листното приложение на микро торове; съдържа добавен омокрител и антипенител. НеостопДП действа срещу прорастване на клубените, предназначени за консумация по време на съхранение.

Уважаеми земеделски производители, вашите растения ще растат силни и здрави, с възможност за реализиране на пълния добивен потенциал! Нашата мисия е да предлагаме качествени и сигурни решения, да гарантираме успех и култивираме просперитет чрез съвременно земеделие!

Култивираме и предлагаме: Иновации. Гъвкавост. Резултати.

Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс, ще намерите на www.arystalifscience.bg

Публикувана в Растениевъдство

Горещата и влажна пролет оказа влияние върху развитието на маната и за първи път за последните 10 години маната се върна по-късно в лозята на Ардеш, Южна Франция. Такова е положението в цяла югоизточна Франция.
Последната разрушителна еmrфитотия от мана в този регион е регистрирана през 2008 г. Лозята в районите Еро, Гар, Вар, Воклюз също силно пострадаха от маната.
Пролетта е била толкова дъждовна, "почти тропическа", че количеството на патогена бързо нараства. Водата и топлината също са допринесли за развитието на маната дотолкова, че превантивното лечение вече не е било достатъчно. Всички пръскания са били увеличени, в допълнение към конвенционалните, органични препарати, но това не било достатъчно за борба с патогена. Непрекъснатите валежи във всички региони са изнервили лозарите. Нападението от мана е било голямо и на лозарите им се наложило да жонглират, за да намерят прозорци за пръскане. В много лозя е било трудно придвижването на машините по редовете. Двойното количество на валежите през юни в сравнение със средните дългосрочни данни са идеалните условия за развитие на късната мана.
Разпространението на маната обаче е неравномерно в районите и често е пропорционално на честотата на пръскане на лозята. На листата, лесно се вижда "мазното петно". Това петно, което има цвят от жълто до червеникаво-кафяво се разпростира и по гроздовете и някои от тях изсъхват напълно. Зърното не може да расте и да се развива правилно.
Понастоящем стабилното слънчево време допринася за спирането на разпространението на болестта, но нови дори и леки дъждове са достатъчни, за да съживят избухването на маната. Ето защо лозарите и винопроизводителите внимателно следят всички метеорологични прогнози.

Трябва да отбележим, че ситуация и в България е същата. Въпреки многократните третирания в много лозови масиви има масово нападение от късно развитие на мана. Тя се овладява трудно поради честите и проливни дъждове, които не позволяват влизане в лозята. Високата атмосферна влажност пък е предпоставка и за развитие на брашнеста мана, както и на сиво гниене. Предвид сложната агрометеорологична обстановка гроздовата реколта тази година трудно ще бъде опазена.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 18 Юли 2018 22:58

Мана по пипера

Болестта е установена в района на Петрич. Растенията увяхват и изсъхват като запазват зеления си цвят. В основата на стъблото се наблюдава потъмняване, понякога съпроводено с образуване на бял налеп. Типично за болестта е свличане на кожицата на болните корени при издърпвани с пръсти. Патогена се запазва в растителните остатъци, семената и плевелната растителност. Разпространението на заразата става най-често с поливната вода и това се вижда лесно от последователното обхващане на растенията в лехите. За контрол на маната по пипера се изисква прилагането на следните мерки:

  • Продълбочаване на вадите, за да се избегне прякото намокряне на основите на растенията.
  • Третиране на поливната вода с разрешените продукти за растителна защита.
  • Отстраняване на болните растения и обеззаразяване на почвата под тях с 2% амониева силитра.
  • При прогресиращо развитие на болестта пръскане със системни фунгициди, при по-голям разход на работен разтвор през 10-15 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Важна част от контрола на болестта е нейното навременно и точно диагностициране.

Заболяването започва от най-старите листата и първите симптоми често остават незабелязани. Месец юни и до средата на юли изобилстваше с благоприятни условия за нови заразявания и бързо разпространение на патогена в посевите с картофи и домати. Нестабилната метеорологична обстановка налага да се използват фунгициди със системно действие през 7-8 дни. Докато важно условие за заразяване е наличието на капка вода, то след заразяване растежът и развитието на мицела в тъканите на растението зависят от температурата.

Задържането на постоянно високи температури над 25°C ограничава развитието на болестта,което е свързано с липсата на спороношение и възможности за нови заразявания. При такива условия следващите третирания се извършват с контактни фунгициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

В исторически план лозата е едно от най-древните и най-рано култивирани от човека растения. Култура, която е актуална и днес, заемайки приблизително 2% от земеделските площи в България.

Печелившото и рентабилно производство на лозя изисква те да се отглеждат при висок агрофон – избор на подходящи сортове, обработки на почвата, засаждане на здрав посадъчен материал, балансирано торене и не на последно място - правилна програма за растителна защита, за борба с болестите и неприятелите.

Успешната растителна защита е ключова част от съвременните технологии при отглеждане на лозя

Допускането на развитието на болести и неприятели в лозовите насаждения неминуемо води до преки загуби, а в някои случаи и до компреметиране на добива на 100%.

Лозята се нападат от няколко основни, икономически опасни болести, което налага да се провеждат редовно обследвания и своевременно да се провеждат химични третирания. Най–вредоностните болести, при лозята са обикновена мана (Plasmopara viticola) и брашнеста мана (Uncinula necator).При благоприятни условия за развитието на болестите и подценяване на опасността от страна на производителите, освен преките загуби в добива, които могат да достигнат до 70 %, се влошава и качеството на реколтираното грозде, като го прави неподходящо за винопроизводство или за прясна консумация. Професионалният опит и отговорност включват редовно обследване на полетата и провеждане на борба срещу двете най-важни болести през цялата вегетация, която включва редуване на продукти с различен механизъм на действие срещу намаляване на опастността от възникване на резистентност срещу патогените.

Ариста ЛайфСайънс е компания, която знае как да допълва и създава за своите клиенти широка гама от продукти, отговарящи на икономическите очаквания, които имат към тях ползвателите. Продуктите на компанията гарантират по-висока възвръщаемост на инвестициите и сигурност в решенията, които вземат ползвателите.

grape vines

Ариста ЛайфСайънс предлага на българските производители два фунгицида, доказали своите качества и еталон за борба срещу основните болести, Спирокс – срещу брашнеста мана (Uncinula necator) и Димикс 500 СК – срещу обикновенна мана (Plasmopara viticola)по лозата

СПИРОКС е висококачествена силно концентрирана формулация, специално разработена за борба срещу брашнеста мана (Uncinula necator) по лозята, съдържаща 500 г/л спироксамин - активно вещество, принадлежащо към нов химичен клас спирокеталамини, действащо върху патогените по начин различен от този на триазолите (инхибитори на деметилирането).

Спирокс е фунгицид с подчертано предпазно и системно и много силно изразено лечебно и изкореняващо болестта действие. Унищожава брашнестата мана, даже и в напреднали стадии на развитие на патогена, като деструктурира гъбното тяло, преустановява спорообразуването и премахва брашнестия налеп по листата. Дава възможност за формиране на нова, чиста от болестта, листна маса. Препоръчва се в Интегрираните програми за растителна защита срещу брашнеста мана, като в доза 60 мл/дка може да се прилага при десертни и винени сортове лозя, като не влияние на ферментационните процеси и вкуса на грозедето.

Traube

ДИМИКС 500 СК е продукт в силно концентрирана, висококачествена формулация, специално разработен за борба срещу мана по лоза (Plasmopara viticola) и мана по картофи (Phytophtora infestans). Има локално-системно, трансламинарно (проникващо) действие - попаднал от едната страна на листа се придвижва до другата, като предпазва отлично цялата листна маса. Активното вещество инхибира образуването на клетъчни стени в чувствителните фитопатогени, спира развитието им и те загиват.

Продуктът притежава предпазен, лечебен и антиспорулентен ефект. За повишаване на действието му се препоръчва да се използва в смеси с разрешени формулации, съдържащи фолпет или манкоцеб. Прониква бързо в растенията и не се повлиява от валежи, паднали два часа след неговото приложение. Не влияе негативно на ферментационните процеси и вкуса на гроздето. Препоръчва се в Интегрираните програми за контрол на маната при лоза като подходяща и сигурна алтернатива на другите фунгициди със системно действие.

Срещу основните неприятели в лозята, Ариста ЛайфСайънс предлага и високефективните широкоспектърни двукомпонентни инсектициди Даскор 440, еднокомпонентните Цитрин Макс, Суми-алфа, осигуряващи сигурен ефективен контрол срещу гроздови молци, лозови цикади, листозавивачки, филоксера, а срещу паяжинообразуващи акари - акарицид с продължително последействие Зуум.

Изборът на фунгициди и инсектициди от Ариста ЛайфСайънс, осигуряват на земеделските производители висока възвръщаемост на вложените средства – съчетание на чисти от болести и неприятели лозови насаждения, или гарантирантирани по-високи добиви с по-добри качествени показатели!

„Иновации. Гъвкавост. Резултати.

Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта