Производство на месо в ЕС се увеличава. Това е заключението от краткосрочната прогноза на Европейската комисия. Според нея, оцененото към момента нетно производство в държавите – членки през 2014-та година е нараснало с 2,2% на близо 44,4 милиона тона спрямо предходната година. Най-много е увеличено производството на птиче месо, а именно с 3,7%, следвано от това на говеждото с 2,1% и на свинското с 1,4%. Спад в производството с 1,3% е отчетен единствено при овчето месо.

През настоящата година се очаква кланиците в ЕС да произведат 44,9 милиона тона месо. Това биха били 0,5 милиона тона или 1,2% повече от 2014-та г. Тази тенденция се основава предимно на увеличаващия се брой на животните в ЕС. В сектора на едрия рогат добитък се очаква производствен ръст от 1,5% на 7,66 милиона тона, в свиневъдството от 1,2% на 22,96 милиона тона. Не толкова динамично се очаква да се развие производството на птиците за угояване. Предвижда се ръст от 1,1% на 13,38 милиона тона. По отношение производството на овче месо, Комисията предвижда ръст от 0,3% на 901 000 тона.

Според прогнозите, потреблението на месо в ЕС също ще се увеличи и това ще облекчи пазара. По данни на Комисията, потреблението през изминалата година се е увеличило с 2,8% на 42,2 милиона тона спрямо 2013-та година. През настоящата се очаква ръст от 1,0% на 42,6 милиона тона. Средната консумация на глава от населението на ЕС ще се увеличи от 66,1 кг на 66,7 кг.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 3,99 лв./кг, незначително над нивото от предходния седмичен период (с 0,2%). Предлагането на стоковите тържища е в ценовите граници от 3,45 лв./кг (Добрич) до 4,85 лв./кг (Благоевград). В осем от областите се регистрира седмично поскъпване на продукта в рамките на 0,2% (Варна) – 3,4% (Сливен), докато в други седем цените на едро на замразеното пиле бележат понижение с между 0,2% (Ловеч и Шумен) и 2,5% (София), отбелязват в анализ експерти на МЗХ.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на замразеното пиле продължават да варират от 4,62 лв./кг (Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Сливен, Хасково и Ямбол) до 5,15 лв./кг (Разград), без изменения на стойностите по области спрямо предходната седмица. Така, средната стойност за страната остава 4,80 лв./кг.

 Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,81 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,55 лв./кг в Добрич. Изключение прави Благоевград, където цените в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с 0,23 лв./кг.

Предлагането на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е на цени от 4,50 лв./кг (София) до 5,50 лв./кг (Силистра). В четири от областите се наблюдава седмично поевтиняване на продукта, в рамките на 0,4 – 5,3% (София), а единствено в Шумен – поскъпване, с 2,1%. Средната за страната цена на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини намалява с 0,2% на седмична база, до 4,91 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са с 0,92 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,40 лв./кг във Варна до 1,86 лв./кг в Силистра. В област Благоевград цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези на едро с 0,22 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 2,2% по-ниски от тези в ДТО.

През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле по области се задържат в диапазона от 4,28 лв./кг (Бургас и Ямбол) до 5,30 лв./кг (Плевен), като в почти цялата страна са без промяна спрямо предходния седмичен период. Единствено в област Варна е регистрирано леко ценово изменение – понижение с 0,6%, което не дава отражение на средната стойност за страната и тя се запазва на нивото от предходната седмица – 4,51 лв./кг. 

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети се отчита намаление на средната стойност за страната с 2,2% на седмична база, до 4,93 лв./кг. По области, цените на продукта в ГТВ са в границите от 4,44 лв./кг (Варна) до 5,24 лв./кг (Благоевград, Кюстендил, Смолян и Хасково). Спрямо предходния седмичен период, в дванадесет от областите се наблюдава намаление на цените от 1 до 6,7%, най-чувствително във Видин, Враца, Монтана, Разград, Русе, Силистра и Търговище, а само в Шумен и Добрич – увеличение с по малко над 3%. 

През изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,42 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,19 лв./кг в Силистра до 0,81 лв./кг в Благоевград. Изключение правят областите Варна и Плевен, където цените на продукта в големите супермаркети са съответно с 0,26 и 0,41  лв./кг по-ниски от тези на едро.

В по-малките търговски обекти цените на дребно на охладеното пиле остават в интервала от 4,75 лв./кг (Бургас и Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора). Само в две области се наблюдават леки седмични ценови изменения – понижение с 2,9% в Благоевград и с 1,4% в Шумен. Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини намалява с 0,2% на седмична база, до 5,07 лв./кг.

За наблюдавания период цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,56 лв./кг по-високи от тези на едро, като маржът е най-малък в Плевен (0,05 лв./кг), а най-голям - в Стара Загора (0,94 лв./кг).

Средната цена на охладеното пиле в ДТО за страната е с 2,8% по-висока от тази в ГТВ.

Публикувана в Новини на часа

От гледна точка на Министерството на земеделието на Русия, страната постига много добри резултати в реализирането на целта сама да покрива нуждите от месо на населението. Според "доктрината за сигурност на политиката на храните" до 2020-та година най-малко 85% от нуждите на страната ще се покриват от вътрешното производство.

Според заместник-министъра на земеделието Дмитрий Юриев, за периода от 2008-ма до 2014-та година е постигнат ръст в дяла на руското производство на месо до 83%. В този период  консумацията на месо на човек средно се е увеличила с 10 кг до 75 кг.

По-високият собствен капитал е постигнат най-вече чрез увеличаване на капацитета за производство на птиче и свинско месо, съобщава Юриев. През последните седем години в тази област от селското стопанство чрез държавно финансиране са изградени и модернизирани близо 1300 производствени съоръжения, от които 490 обекта за производство на говеждо месо, 470 за свинско и 334 за птиче месо. Само през миналата година за държавно финансиране са одобрени над 400 инвестиционни проекти.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

През периода от 19 до 26 ноември средните цени по веригата на предлагане на пилешкото месо остават без чувствително изменение спрямо предходната седмица, сочи справката на отдел „Агростатистика” в министерството на земеделието. Най-ниски цени на замразените пилето по борсите са регистрирани в Добрич (3,39 лв./кг), а най-високи – в Ловеч (4,30 лв./кг). В седем области се наблюдава седмично поскъпване в рамките на 0,2 – 3% (Монтана), а в други четири - понижение от 0,3 до 2,4% (Силистра). Средната стойност за страната остава без промяна спрямо предходната седмица – 3,98 лв./кг.

Средно за страната цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) се покачва с 0,4% на седмична база, до 4,80 лв./кг. По области, стойностите остават в границите от 4,62 лв./кг (Бургас, Видин, Враца, Монтана, Сливен и Ямбол) до 5,15 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира само в три от областите - повишение в рамките на 2,7 – 5,1%, най-съществено в Благоевград.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле във веригите са средно с 0,82 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,37 лв./кг в Бургас до 1,61 лв./кг в Добрич.

Предлагането на замразено пиле в бакалиите е на цени от 4,53 лв./кг (Сливен и Ямбол) до 5,50 лв./кг (Силистра). В три от областите се регистрира седмично поевтиняване на продукта от 0,4% (Благоевград) до 4,1% (Бургас). Поскъпване се отчита само в Добрич и Шумен - с по 1%. В резултат от тези колебания, средната стойност за страната се понижава с 0,2% на седмична база до 4,96 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са с 0,98 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Силистра (1,86 лв./кг), а най-малка – в Ямбол (0,35 лв./кг).

Цените на дребно на замразеното пиле в супермаркетите са средно с 3,2% по-ниски от тези в другите търговски обекти (ДТО).

При охладените пилета средната цена на едро за страната е 4,51 лв./кг, с 0,4% по-ниска в сравнение с предходния седмичен период. Предлагането на едро на продукта по тържищата е в ценовия диапазон от 3,99 лв./кг (Благоевград) до 4,85 лв./кг (Смолян). Спрямо предходната седмица промени се наблюдават само в три области – леко поевтиняване в Стара Загора (с 3,2%) и Благоевград (с 14,2%), а повишение – в Шумен (с 0,9%).

В големите търговски вериги цените варират от 4,59 лв./кг (Бургас, Варна, Сливен и Ямбол) до 5,32 лв./кг (Благоевград). В девет области се отчита седмично понижение в рамките на 0,4% – 6,1%, най-значително във Варна. В същото време, в други шест области е налице повишение на стойностите, в границите от 0,6 до 11,7% (Силистра и Търговище). В резултат от тези колебания, средната стойност за страната се покачва с 0,8% на седмична база до 4,91 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,40 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,12 лв./кг в Русе до 1,33 лв./кг в Благоевград. В област Варна цените на продукта във веригите са по-ниски от тези на едро с  0,07 лв./кг.

В другите търговски обекти охладеното пиле за поредна седмица се предлага на цени от 4,75 лв./кг (Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора), без седмични колебания по области. Така, средната стойност за страната се задържа на ниво от 5,11 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 0,60 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Благоевград (1,14 лв./кг), а най-малка – във Варна (0,24 лв./кг).

През изтеклата седмица цените на дребно на продукта в малките магазини са средно с 4% по-високи от тези в супермаркетите.

Публикувана в Новини на часа

Сега, както и преди, САЩ са най-важният доставчик на свинско месо за Китай. Търговските отношения на двете страни продължават да се развиват отлично. През първите три тримесечия на 2014 г., доставчиците от САЩ са увеличили доставките на свинско месо с 16% до 307.000 тона. В допълнение към пресните и замразени стоки, се е увеличил и вносът на продукти направени от месо.  

Още по-динамично се развиват търговските отношения с Испания. С почти 40% увеличение на доставките до 123 000 тона, иберийците вече са четвъртият най-важен доставчик на Народна република. Приходите на износителите също бележат ръст от почти 40%, който се равнява на 211 милиона щатски долара (169 млн. евро).

В допълнение, Чили също реализира 27% увеличение на доставките. Така на годишна база страната също придоби значителен пазарен дял. Дания, вторият по големина доставчик на китайския пазар, също отбелязя ръст в доставките на дребно. Малък спад има единствено при доставките на месо за преработка (-2,9%) на 167 000 тона.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

При окислението липидите променят цвета на месото и влошават вкуса му веднага след клането. Учени от Оксфордския университет публикуваха изследване за това как витамин Е влияе на този процес. Той води до значително намаление на реактивните вещества на тиобарбитуровата киселина, която е основната виновница за окислението.

Освен това витамин Е намалява концентрацията на вторичните продукти от окислението - такива като кетони и алдехиди.

Според учените оптималната доза на витамин Е е 200 мг/кг фураж.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 27 Октомври 2014 11:02

Цени на пилешко месо в страна

Седмична ценова справка

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 4,09 лв./кг, с 1% по-ниска спрямо предходния седмичен период. По области, стойностите се движат в диапазона от 3,74 лв./кг (В. Търново) до 4,55 лв./кг (Благоевград), отчитат специалисти на МЗХ. На тържищата в девет областни центъра се отчита поевтиняване на продукта спрямо предходната седмица, в рамките на 0,2 – 4,5% (Добрич), а само в областите Хасково и Бургас – поскъпване, съответно с 0,2 и 1,2%.

В сравнение с предходната седмица, средните за страната цени на дребно на замразеното пиле се увеличават с 0,4% до 4,84 лв./кг в големите търговски вериги (ГТВ) и с 0,2% до 5,01 лв./кг в другите търговски обекти (ДТО), допълват в анализа си експерти на МЗХ.

В големите супермаркети замразеното пиле се предлага на цени от 4,61 лв./кг (Перник) до 5,15 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира в пет от областите. Във всички от тях е налице поскъпване на продукта, в рамките на 1,1 – 5,2%, най-съществено в София.

През изминалата седмица цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,75 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,22 лв./кг в Благоевград до 1,30 лв./кг в Силистра.

Предлагането на замразено пиле в по-малките търговски обекти остава на цени от 4,70 лв./кг (Пловдив и Сливен) до 5,50 лв./кг (Силистра). Леко седмично намаление на цените се регистрира в София (с 2%), а покачване – в Шумен (с 3,1%).

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са с 0,92 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Силистра (1,68 лв./кг), а най-малка - в Благоевград (0,25 лв./кг).

Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 3,4% по-ниски от тези в ДТО.

Пиле – прясно, охладено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 4,59 лв./кг, незначително по-ниска в сравнение с предходния седмичен период (с 0,2%). Предлагането на едро на продукта по тържищата е в ценовия диапазон от 4,27 лв./кг (Пловдив) до 4,93 лв./кг (Шумен). В три от областите се наблюдава седмично намаление на цените на едро с между 4,5 и 8,6% (Пазарджик), а единствено в Шумен - увеличение, със 7,4%.

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети също се отчита намаление на средната стойност за страната - с 0,8% на седмична база, до 4,94 лв./кг. По области, цените на продукта в ГТВ са в границите от 4,70 лв./кг (Варна) до 5,24 лв./кг (Видин, Враца, Монтана и Смолян). Спрямо предходния седмичен период, в шест от областите се наблюдава намаление на цените, достигащо до 7,6% в Разград, а в четири – увеличение, най-съществено в Шумен (с 3,2%). 

През изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,35 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,05 лв./кг в Стара Загора до 0,77 лв./кг в Пазарджик. Изключение правят областите Варна и Шумен, където цените на продукта в големите супермаркети са съответно с 0,03 и 0,09 лв./кг по-ниски от тези на едро.

В по-малките търговски обекти цените на дребно на охладеното пиле варират от 4,75 лв./кг (Пловдив) до 5,45 лв./кг (Стара Загора). В три от областите се наблюдава седмично повишение на стойностите с между 1,1% (Сливен) и 7% (София). Единствено в Ямбол е отчетено поевтиняване на продукта, с 0,4%. В резултат, средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини се увеличава с 0,8% на седмична база, до 5,13 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,54 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е от 0,17 лв./кг във Варна до 0,94 лв./кг в София.

През изтеклата седмица цените на охладеното пиле в ГТВ са средно с 3,7% по-ниски от тези в ДТО. 

Публикувана в Новини на часа

За трета поредна година празник на еленския бут ще събере ценители на вкусния деликател на 25 октомври в Елена. По стара традиция, когато дойде есента и къщната работа е привършена - зазимено е ралото, подредени са дървата, направено е виното, прибрана е реколтата, а първият сняг не е далеч,  тогава всички се събират на празник. Развързват се кесии, канят се гости от близо и далеч, за да се почерпят и да се позабавляват всички заедно.  Масите се отрупват с традиционни ястия характерни за региона, а кулинарните изкушения еленски бут и рибица, придават колорит на събитието.

Както е известно, специфичният климат в района на град Елена е подходящ за приготвяне на сухи деликатеси. Свинският бут и рибиците се осоляват добре, престояват известно време с подправки и след това в продължение на месеци се сушат, докато станат онези познати деликатеси, на които никой не може да устои.

Тази година организаторите от Община Елена, Местен съвет по туризъм и Ротари клуб са подготвили още по-интересна програма за празника. На градския пазар ще бъде разположена сцена, на която ще тече забавна програма от 12:00 до 20:00 часа. Водещи ще бъдат Красимир Радков и Стефка Петрова, които ще придадат на празника чар и колорит. Тук на пазара ще бъдат разположени касапският кът и трапът за пърлене на прасето, на които местните майстори от 10:30 часа ще демонстрират уменията си пред всички желаещи да се научат на занаят - начинът по който се отделят свинските бутове и рибици. Стопанинът и стопанката ще пресъздадат традицията на празника, а по-късно заедно с гостите ще опитат от касапското мезе.

В специално обособена зона, майтор-готвачът Иван Звездев ще покаже как се приготвят свински специалитети, както и всички тънкости около предварителната и топлинната обработка на свинско месо. Отново на пазара, разположени между сцената и трапът за пърлене на прасето, са разположени  търговските обекти.  В кокетните дървени къщички ще се продават местни еленски деликатеси - Еленски бут, Еленска рибица, Еленска наденица, суджук и млечни продукти.

За първи път Елена „хвърля ръкавицата" на градове с кулинарни празници. Ще бъде уреден кът, своеобразна изложба на пъстри гозби от различни региони на България. Представители от други градове ще покажат своите традиционни ястия. Новото през тази година на празника на Еленския бут е търговската част, която предвид големия интерес през изминалите 2 години, е разширена и изнесена на площад  „Иларион Макариополски".

За втора поредна година е предвидено състезание, което ще срещне най-силните мъже на празника.  Надпреварата за най-як балканджия, трябва да определи кой от юнаците е с най-големи мускули, като изправи участниците един срещу друг в различни силови дисциплини. Победителите ще получат награди.  

Забавна програма с участието на изпълнителката Нелина и фолклорен ансамбъл „Сливен" ще се погрижи за доброто настроение на всички в късните часове на празника. Денят ще завърши с празнични илюминации от 20,00 ч./dariknews.bg

Публикувана в Бизнес

В момента бразилските износители на месо отчитат големи печалби, защото след налагането на забрана за внос на храни от ЕС, САЩ, Канада, Австралия и Норвегия, Русия разшири търговията с алтернативни страни-доставчици. Както съобщи асоциацията за износ Abiec в Сао Пауло, месната промишленост е увеличила продажбите си в Русия със 70% на 293 млн. долара (231 млн. евро) в сравнение със септември 2013-та.

Най-силно повлияни са продажбите на птиче месо. През септември Бразилия е усвоила 51,6 милиона щатски долара (41.0 милиона евро) от продажбите на птиче месо в Русия. Този резултат надвишава приходите от миналия месец с 227%. По отношение на количеството на птичето месо е отчетен ръст от 291% на 20 900 тона.

Доставките на свинско месо от Бразилия към Русия спрямо септември 2013-та количествено са увеличени със  77% на 17 065 тона. Ръстът на продажбите е 173% на 87,80 милиона долара (69 милиона евро). За сделките между страните с говеждо месо, Abiec отчита ръст на продажбите с 25% на 153,6 милиона долара (121,0 милиона евро). Доставките са увеличени с  35 100 тона (+13%) в сравнение със същия месец на миналата година.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 09 Октомври 2014 10:17

Пазарът на свинско месо в ЕС се срина

В Германия цените на свинете за клане са най-ниски от три години насам

Бумерангът на санкциите въведени срещу Русия удари европейския пазар, пише сайтът farmer.bg. Bloomberg информира за ново рязко понижение на цените на едро на свинското месо в ЕС.  Руснаците спряха вноса на месо от ЕС, а надеждите за засилване на износа в други страни не се оправдават. Пазарът остава подчинен на стръмен низходящ ценови тренд. Съгласно данните на  германската браншова организация ISN (Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands) в рамките на изминалите седем дни цените на свинете за клане спаднаха практически във всички страни производителки, като диапазона на понижението варираше от 1 евроцент в Ирландия до 7,2 евроцента в Испания. Експертите обръщат специално внимание на ситуацията в Германия, където през миналата седмица средната цена на свинете за клане се срина до най-ниското си равнище от февруари 2011 година насам – до  EUR 1,346 за кг. кланично тегло. Загубите се увеличават и производителите от различните европейски държави все по-настойчиво настояват за подкрепа от страна на ЕС. Австрия, Франция, Полша и Белгия вече поискаха реална помощ за отрасъла, но техните аргументи поне засега не намериха разбиране сред евробюрократите в Брюксел. Според чиновниците „в момента липсват основания за подобна подкрепа”.

Европейските източници цитират изказването на руския министър на селското стопанство Николай Фьодоров, който заяви, че Москва няма да редуцира списъка със забрани докато  Западът не промени отношението си към Русия.

Търговските източници акцентират върху важната роля на Русия за развитието на европейския пазар. През 2013 г. Русия реализира внос на свинско месо от ЕС на стойност 969 млн. евро, в това число на стойност 240 млн. евро от Германия и 199 млн. евро от Дания.
Впрочем сегашната ситуация не е изненада. Още преди няколко седмици ISN  предупреди за възможен „катастрофален сценарий”, тъй като „Сезонното увеличение на количествата, които се предлагат  на европейския пазар и забраната върху вноса на европейско свинско месо, наложено от руското правителство предизвикаха  шокиращ спад в цените, който удря всички производители”.

(Изночник: ISN „EU Pig Prices: Disastrous Scenario”, Bloomberg, MeatInfo)

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта