Неделя, 29 Май 2016 19:03

Подвеждаща информация

Във връзка с публикации в някои медии „Тровят ни с телешко, престояло две седмици в камиони“ и „Телешко месо, отказано от Турция, е пуснато на пазара в Хасковско“, Българска агенция по безопасност на храните заявява, че:

Представената информация е абсолютно невярна и подвежда потребителите. Категорично заявяваме, че въпросното месо е годно за консумация.

Телетата не са били допуснати в Турция по административни неточности, не е имало никакви съмнения за заболяване на животните. Те са насочени за санитарно клане в най – близката кланица на територията на България. На добитото месо са направени всички необходими лабораторни изследвания, които са доказали, че месото е годно за консумация.

Публикувана в Животновъдство

ЕК разреши на земеделците, които произвеждат говеждо, телешко месо и зехтин да се организират в картели, за да могат заедно да търгуват стоката си. Това се прави с цел повишаване конкурентоспособността на земеделския сектор, който, който е на стойност над 80 млрд. Евро годишно за Европа.

Общият пазарен дял на сдруженията за месо трябва да бъде не повече от 15% за телешко и говеждо месо, а за зехтин 20%. Обединените за съвместна търговия на тези стоки групи ще трябва да имат съоръжения за съхранение, транспорт и разпространение на продукцията си. Създаването на тези сдружения ще се финансира от Брюксел следващата година по новата ПРСР, а по схемата ще могат да кандидатстват и български фермери.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 13 Август 2015 08:59

Маргаринът е вреден, маслото не!

Маргаринът е към трансмазнините, получени при промишлен процес, при който към втечнени растителни мазнини се добавя водород. Месото, яйцата, маслото, киселото мляко, сиренето и другите млечни продукти не са вредни. Това посочва анализ на изследванията направен от канадски учени в Университета МакМастър с 1 млн. души. В заключението им се посочва, че няма доказателства наситените животински мазнини да носят риск от инсулт, инфаркт или диабет тип 2, както се считаше до преди 40 години. Но консумацията на трансмазнини увеличава смъртността с 34% като цяло. Увеличава се рискът от смърт заради коронарна болест на сърцето и заради сърдечно-съдови заболявания. Препоръката е трансмазнините да се избягват, а 10% от калориите да се набавят от наситени мазнини.

Публикувана в Животновъдство

Затяга се контролът при вноса на рискови за приходите в бюджета стоки като домати, дини, месо, яйца и захар. Служителите от звеното за "Фискален контрол" към НАП освен да спират за проверка камиони на пътя, ще могат да изискват от шофьора да посочи ден и час за разтоварване на стоката от получателя. Така при съмнение за укриване на данъци служители на НАП ще може да присъстват при разтоварване на стоката, за да видят дали товара съответства на придружаващите го документи. Това гласят промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които са внесени от Министерски съвет в парламента, пише "Стандарт".

Публикувана в Растениевъдство

Френските фермери производители и месо мляко са застрашени от фалит заради ниските изкупни цени за своите продукти. Те искат правителството да преговаря с Русия за вдигане на ембаргото на храна, съобщава френското радио RTL.

Френските земеделски производители блокираха пътища в западната част на страната и призовават властите да предприемат мерки за увеличаване на изкупните цени на земеделските продукти, съобщава RTL. Едно от исканията на протестиращите е да се постигне споразумение с Русия относно премахването на ембаргото за храни.

В отговор на протестите, които продължават вече седмици, държавните служители казват, че не могат да влияят пряко върху равнището на цените. Въпреки това, бившият министър на земеделието Бруно Льо Мер е уверен че решение за ситуацията за френските производители на мляко и месо е разширяването на пазарите, и Русия, по негово мнение, е изгоден търговски партньор.

Според Льо Мер сегашната ситуация е следствие от „съществуващата борба по други дипломатически въпроси“.

Френското правителство започна процес на преговори и приемане на план за подпомагане на местните земеделски производители, но последните изразяват своите страхове и опасения, че обещаните помощи ще останат само на хартия.

Публикувана в Новини на часа

През 2014-та година отделните държави – членки на ЕС се справяха трудно при създалите се условия за износ. Според Европейската комисия, засегнатата от Африканската чума по свинете (АЧС) Полша, е загубила половината от продажбите на свинско месо към трети страни спрямо 2013-та година. Дания, Франция и Белгия са загубили между 7,9% и 15,3% от износа си. Със спад от 6% до 712 000 тона, Германия се доближава до средното ниво в Европа, докато Холандия е успяла да увеличи продажбите си към трети страни с 6%.

Най-добри са резултатите на Испания. Спрямо 2013-та година страната е успяла да увеличи продажбите от износа на свинско месо с една трета или с повече от 395 000 тона. Едновременно с това, за разлика от почти всички други държави-членки, испанците са успели да увеличат продажбите от износа и на пресни и замразени стоки и то до малко над 226 000 тона.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Производство на месо в ЕС се увеличава. Това е заключението от краткосрочната прогноза на Европейската комисия. Според нея, оцененото към момента нетно производство в държавите – членки през 2014-та година е нараснало с 2,2% на близо 44,4 милиона тона спрямо предходната година. Най-много е увеличено производството на птиче месо, а именно с 3,7%, следвано от това на говеждото с 2,1% и на свинското с 1,4%. Спад в производството с 1,3% е отчетен единствено при овчето месо.

През настоящата година се очаква кланиците в ЕС да произведат 44,9 милиона тона месо. Това биха били 0,5 милиона тона или 1,2% повече от 2014-та г. Тази тенденция се основава предимно на увеличаващия се брой на животните в ЕС. В сектора на едрия рогат добитък се очаква производствен ръст от 1,5% на 7,66 милиона тона, в свиневъдството от 1,2% на 22,96 милиона тона. Не толкова динамично се очаква да се развие производството на птиците за угояване. Предвижда се ръст от 1,1% на 13,38 милиона тона. По отношение производството на овче месо, Комисията предвижда ръст от 0,3% на 901 000 тона.

Според прогнозите, потреблението на месо в ЕС също ще се увеличи и това ще облекчи пазара. По данни на Комисията, потреблението през изминалата година се е увеличило с 2,8% на 42,2 милиона тона спрямо 2013-та година. През настоящата се очаква ръст от 1,0% на 42,6 милиона тона. Средната консумация на глава от населението на ЕС ще се увеличи от 66,1 кг на 66,7 кг.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 3,99 лв./кг, незначително над нивото от предходния седмичен период (с 0,2%). Предлагането на стоковите тържища е в ценовите граници от 3,45 лв./кг (Добрич) до 4,85 лв./кг (Благоевград). В осем от областите се регистрира седмично поскъпване на продукта в рамките на 0,2% (Варна) – 3,4% (Сливен), докато в други седем цените на едро на замразеното пиле бележат понижение с между 0,2% (Ловеч и Шумен) и 2,5% (София), отбелязват в анализ експерти на МЗХ.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на замразеното пиле продължават да варират от 4,62 лв./кг (Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Сливен, Хасково и Ямбол) до 5,15 лв./кг (Разград), без изменения на стойностите по области спрямо предходната седмица. Така, средната стойност за страната остава 4,80 лв./кг.

 Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,81 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,55 лв./кг в Добрич. Изключение прави Благоевград, където цените в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с 0,23 лв./кг.

Предлагането на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е на цени от 4,50 лв./кг (София) до 5,50 лв./кг (Силистра). В четири от областите се наблюдава седмично поевтиняване на продукта, в рамките на 0,4 – 5,3% (София), а единствено в Шумен – поскъпване, с 2,1%. Средната за страната цена на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини намалява с 0,2% на седмична база, до 4,91 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са с 0,92 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,40 лв./кг във Варна до 1,86 лв./кг в Силистра. В област Благоевград цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези на едро с 0,22 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 2,2% по-ниски от тези в ДТО.

През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле по области се задържат в диапазона от 4,28 лв./кг (Бургас и Ямбол) до 5,30 лв./кг (Плевен), като в почти цялата страна са без промяна спрямо предходния седмичен период. Единствено в област Варна е регистрирано леко ценово изменение – понижение с 0,6%, което не дава отражение на средната стойност за страната и тя се запазва на нивото от предходната седмица – 4,51 лв./кг. 

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети се отчита намаление на средната стойност за страната с 2,2% на седмична база, до 4,93 лв./кг. По области, цените на продукта в ГТВ са в границите от 4,44 лв./кг (Варна) до 5,24 лв./кг (Благоевград, Кюстендил, Смолян и Хасково). Спрямо предходния седмичен период, в дванадесет от областите се наблюдава намаление на цените от 1 до 6,7%, най-чувствително във Видин, Враца, Монтана, Разград, Русе, Силистра и Търговище, а само в Шумен и Добрич – увеличение с по малко над 3%. 

През изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,42 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,19 лв./кг в Силистра до 0,81 лв./кг в Благоевград. Изключение правят областите Варна и Плевен, където цените на продукта в големите супермаркети са съответно с 0,26 и 0,41  лв./кг по-ниски от тези на едро.

В по-малките търговски обекти цените на дребно на охладеното пиле остават в интервала от 4,75 лв./кг (Бургас и Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора). Само в две области се наблюдават леки седмични ценови изменения – понижение с 2,9% в Благоевград и с 1,4% в Шумен. Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини намалява с 0,2% на седмична база, до 5,07 лв./кг.

За наблюдавания период цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,56 лв./кг по-високи от тези на едро, като маржът е най-малък в Плевен (0,05 лв./кг), а най-голям - в Стара Загора (0,94 лв./кг).

Средната цена на охладеното пиле в ДТО за страната е с 2,8% по-висока от тази в ГТВ.

Публикувана в Новини на часа

От гледна точка на Министерството на земеделието на Русия, страната постига много добри резултати в реализирането на целта сама да покрива нуждите от месо на населението. Според "доктрината за сигурност на политиката на храните" до 2020-та година най-малко 85% от нуждите на страната ще се покриват от вътрешното производство.

Според заместник-министъра на земеделието Дмитрий Юриев, за периода от 2008-ма до 2014-та година е постигнат ръст в дяла на руското производство на месо до 83%. В този период  консумацията на месо на човек средно се е увеличила с 10 кг до 75 кг.

По-високият собствен капитал е постигнат най-вече чрез увеличаване на капацитета за производство на птиче и свинско месо, съобщава Юриев. През последните седем години в тази област от селското стопанство чрез държавно финансиране са изградени и модернизирани близо 1300 производствени съоръжения, от които 490 обекта за производство на говеждо месо, 470 за свинско и 334 за птиче месо. Само през миналата година за държавно финансиране са одобрени над 400 инвестиционни проекти.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

През периода от 19 до 26 ноември средните цени по веригата на предлагане на пилешкото месо остават без чувствително изменение спрямо предходната седмица, сочи справката на отдел „Агростатистика” в министерството на земеделието. Най-ниски цени на замразените пилето по борсите са регистрирани в Добрич (3,39 лв./кг), а най-високи – в Ловеч (4,30 лв./кг). В седем области се наблюдава седмично поскъпване в рамките на 0,2 – 3% (Монтана), а в други четири - понижение от 0,3 до 2,4% (Силистра). Средната стойност за страната остава без промяна спрямо предходната седмица – 3,98 лв./кг.

Средно за страната цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) се покачва с 0,4% на седмична база, до 4,80 лв./кг. По области, стойностите остават в границите от 4,62 лв./кг (Бургас, Видин, Враца, Монтана, Сливен и Ямбол) до 5,15 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира само в три от областите - повишение в рамките на 2,7 – 5,1%, най-съществено в Благоевград.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле във веригите са средно с 0,82 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,37 лв./кг в Бургас до 1,61 лв./кг в Добрич.

Предлагането на замразено пиле в бакалиите е на цени от 4,53 лв./кг (Сливен и Ямбол) до 5,50 лв./кг (Силистра). В три от областите се регистрира седмично поевтиняване на продукта от 0,4% (Благоевград) до 4,1% (Бургас). Поскъпване се отчита само в Добрич и Шумен - с по 1%. В резултат от тези колебания, средната стойност за страната се понижава с 0,2% на седмична база до 4,96 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са с 0,98 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Силистра (1,86 лв./кг), а най-малка – в Ямбол (0,35 лв./кг).

Цените на дребно на замразеното пиле в супермаркетите са средно с 3,2% по-ниски от тези в другите търговски обекти (ДТО).

При охладените пилета средната цена на едро за страната е 4,51 лв./кг, с 0,4% по-ниска в сравнение с предходния седмичен период. Предлагането на едро на продукта по тържищата е в ценовия диапазон от 3,99 лв./кг (Благоевград) до 4,85 лв./кг (Смолян). Спрямо предходната седмица промени се наблюдават само в три области – леко поевтиняване в Стара Загора (с 3,2%) и Благоевград (с 14,2%), а повишение – в Шумен (с 0,9%).

В големите търговски вериги цените варират от 4,59 лв./кг (Бургас, Варна, Сливен и Ямбол) до 5,32 лв./кг (Благоевград). В девет области се отчита седмично понижение в рамките на 0,4% – 6,1%, най-значително във Варна. В същото време, в други шест области е налице повишение на стойностите, в границите от 0,6 до 11,7% (Силистра и Търговище). В резултат от тези колебания, средната стойност за страната се покачва с 0,8% на седмична база до 4,91 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,40 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,12 лв./кг в Русе до 1,33 лв./кг в Благоевград. В област Варна цените на продукта във веригите са по-ниски от тези на едро с  0,07 лв./кг.

В другите търговски обекти охладеното пиле за поредна седмица се предлага на цени от 4,75 лв./кг (Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора), без седмични колебания по области. Така, средната стойност за страната се задържа на ниво от 5,11 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 0,60 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Благоевград (1,14 лв./кг), а най-малка – във Варна (0,24 лв./кг).

През изтеклата седмица цените на дребно на продукта в малките магазини са средно с 4% по-високи от тези в супермаркетите.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта