През периода от 19 до 26 ноември средните цени по веригата на предлагане на пилешкото месо остават без чувствително изменение спрямо предходната седмица, сочи справката на отдел „Агростатистика” в министерството на земеделието. Най-ниски цени на замразените пилето по борсите са регистрирани в Добрич (3,39 лв./кг), а най-високи – в Ловеч (4,30 лв./кг). В седем области се наблюдава седмично поскъпване в рамките на 0,2 – 3% (Монтана), а в други четири - понижение от 0,3 до 2,4% (Силистра). Средната стойност за страната остава без промяна спрямо предходната седмица – 3,98 лв./кг.

Средно за страната цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) се покачва с 0,4% на седмична база, до 4,80 лв./кг. По области, стойностите остават в границите от 4,62 лв./кг (Бургас, Видин, Враца, Монтана, Сливен и Ямбол) до 5,15 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира само в три от областите - повишение в рамките на 2,7 – 5,1%, най-съществено в Благоевград.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле във веригите са средно с 0,82 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,37 лв./кг в Бургас до 1,61 лв./кг в Добрич.

Предлагането на замразено пиле в бакалиите е на цени от 4,53 лв./кг (Сливен и Ямбол) до 5,50 лв./кг (Силистра). В три от областите се регистрира седмично поевтиняване на продукта от 0,4% (Благоевград) до 4,1% (Бургас). Поскъпване се отчита само в Добрич и Шумен - с по 1%. В резултат от тези колебания, средната стойност за страната се понижава с 0,2% на седмична база до 4,96 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са с 0,98 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Силистра (1,86 лв./кг), а най-малка – в Ямбол (0,35 лв./кг).

Цените на дребно на замразеното пиле в супермаркетите са средно с 3,2% по-ниски от тези в другите търговски обекти (ДТО).

При охладените пилета средната цена на едро за страната е 4,51 лв./кг, с 0,4% по-ниска в сравнение с предходния седмичен период. Предлагането на едро на продукта по тържищата е в ценовия диапазон от 3,99 лв./кг (Благоевград) до 4,85 лв./кг (Смолян). Спрямо предходната седмица промени се наблюдават само в три области – леко поевтиняване в Стара Загора (с 3,2%) и Благоевград (с 14,2%), а повишение – в Шумен (с 0,9%).

В големите търговски вериги цените варират от 4,59 лв./кг (Бургас, Варна, Сливен и Ямбол) до 5,32 лв./кг (Благоевград). В девет области се отчита седмично понижение в рамките на 0,4% – 6,1%, най-значително във Варна. В същото време, в други шест области е налице повишение на стойностите, в границите от 0,6 до 11,7% (Силистра и Търговище). В резултат от тези колебания, средната стойност за страната се покачва с 0,8% на седмична база до 4,91 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,40 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,12 лв./кг в Русе до 1,33 лв./кг в Благоевград. В област Варна цените на продукта във веригите са по-ниски от тези на едро с  0,07 лв./кг.

В другите търговски обекти охладеното пиле за поредна седмица се предлага на цени от 4,75 лв./кг (Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора), без седмични колебания по области. Така, средната стойност за страната се задържа на ниво от 5,11 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 0,60 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Благоевград (1,14 лв./кг), а най-малка – във Варна (0,24 лв./кг).

През изтеклата седмица цените на дребно на продукта в малките магазини са средно с 4% по-високи от тези в супермаркетите.

Публикувана в Новини на часа

Сега, както и преди, САЩ са най-важният доставчик на свинско месо за Китай. Търговските отношения на двете страни продължават да се развиват отлично. През първите три тримесечия на 2014 г., доставчиците от САЩ са увеличили доставките на свинско месо с 16% до 307.000 тона. В допълнение към пресните и замразени стоки, се е увеличил и вносът на продукти направени от месо.  

Още по-динамично се развиват търговските отношения с Испания. С почти 40% увеличение на доставките до 123 000 тона, иберийците вече са четвъртият най-важен доставчик на Народна република. Приходите на износителите също бележат ръст от почти 40%, който се равнява на 211 милиона щатски долара (169 млн. евро).

В допълнение, Чили също реализира 27% увеличение на доставките. Така на годишна база страната също придоби значителен пазарен дял. Дания, вторият по големина доставчик на китайския пазар, също отбелязя ръст в доставките на дребно. Малък спад има единствено при доставките на месо за преработка (-2,9%) на 167 000 тона.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

При окислението липидите променят цвета на месото и влошават вкуса му веднага след клането. Учени от Оксфордския университет публикуваха изследване за това как витамин Е влияе на този процес. Той води до значително намаление на реактивните вещества на тиобарбитуровата киселина, която е основната виновница за окислението.

Освен това витамин Е намалява концентрацията на вторичните продукти от окислението - такива като кетони и алдехиди.

Според учените оптималната доза на витамин Е е 200 мг/кг фураж.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 27 Октомври 2014 11:02

Цени на пилешко месо в страна

Седмична ценова справка

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 4,09 лв./кг, с 1% по-ниска спрямо предходния седмичен период. По области, стойностите се движат в диапазона от 3,74 лв./кг (В. Търново) до 4,55 лв./кг (Благоевград), отчитат специалисти на МЗХ. На тържищата в девет областни центъра се отчита поевтиняване на продукта спрямо предходната седмица, в рамките на 0,2 – 4,5% (Добрич), а само в областите Хасково и Бургас – поскъпване, съответно с 0,2 и 1,2%.

В сравнение с предходната седмица, средните за страната цени на дребно на замразеното пиле се увеличават с 0,4% до 4,84 лв./кг в големите търговски вериги (ГТВ) и с 0,2% до 5,01 лв./кг в другите търговски обекти (ДТО), допълват в анализа си експерти на МЗХ.

В големите супермаркети замразеното пиле се предлага на цени от 4,61 лв./кг (Перник) до 5,15 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира в пет от областите. Във всички от тях е налице поскъпване на продукта, в рамките на 1,1 – 5,2%, най-съществено в София.

През изминалата седмица цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,75 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,22 лв./кг в Благоевград до 1,30 лв./кг в Силистра.

Предлагането на замразено пиле в по-малките търговски обекти остава на цени от 4,70 лв./кг (Пловдив и Сливен) до 5,50 лв./кг (Силистра). Леко седмично намаление на цените се регистрира в София (с 2%), а покачване – в Шумен (с 3,1%).

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са с 0,92 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Силистра (1,68 лв./кг), а най-малка - в Благоевград (0,25 лв./кг).

Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 3,4% по-ниски от тези в ДТО.

Пиле – прясно, охладено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 4,59 лв./кг, незначително по-ниска в сравнение с предходния седмичен период (с 0,2%). Предлагането на едро на продукта по тържищата е в ценовия диапазон от 4,27 лв./кг (Пловдив) до 4,93 лв./кг (Шумен). В три от областите се наблюдава седмично намаление на цените на едро с между 4,5 и 8,6% (Пазарджик), а единствено в Шумен - увеличение, със 7,4%.

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети също се отчита намаление на средната стойност за страната - с 0,8% на седмична база, до 4,94 лв./кг. По области, цените на продукта в ГТВ са в границите от 4,70 лв./кг (Варна) до 5,24 лв./кг (Видин, Враца, Монтана и Смолян). Спрямо предходния седмичен период, в шест от областите се наблюдава намаление на цените, достигащо до 7,6% в Разград, а в четири – увеличение, най-съществено в Шумен (с 3,2%). 

През изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,35 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,05 лв./кг в Стара Загора до 0,77 лв./кг в Пазарджик. Изключение правят областите Варна и Шумен, където цените на продукта в големите супермаркети са съответно с 0,03 и 0,09 лв./кг по-ниски от тези на едро.

В по-малките търговски обекти цените на дребно на охладеното пиле варират от 4,75 лв./кг (Пловдив) до 5,45 лв./кг (Стара Загора). В три от областите се наблюдава седмично повишение на стойностите с между 1,1% (Сливен) и 7% (София). Единствено в Ямбол е отчетено поевтиняване на продукта, с 0,4%. В резултат, средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини се увеличава с 0,8% на седмична база, до 5,13 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,54 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е от 0,17 лв./кг във Варна до 0,94 лв./кг в София.

През изтеклата седмица цените на охладеното пиле в ГТВ са средно с 3,7% по-ниски от тези в ДТО. 

Публикувана в Новини на часа

За трета поредна година празник на еленския бут ще събере ценители на вкусния деликател на 25 октомври в Елена. По стара традиция, когато дойде есента и къщната работа е привършена - зазимено е ралото, подредени са дървата, направено е виното, прибрана е реколтата, а първият сняг не е далеч,  тогава всички се събират на празник. Развързват се кесии, канят се гости от близо и далеч, за да се почерпят и да се позабавляват всички заедно.  Масите се отрупват с традиционни ястия характерни за региона, а кулинарните изкушения еленски бут и рибица, придават колорит на събитието.

Както е известно, специфичният климат в района на град Елена е подходящ за приготвяне на сухи деликатеси. Свинският бут и рибиците се осоляват добре, престояват известно време с подправки и след това в продължение на месеци се сушат, докато станат онези познати деликатеси, на които никой не може да устои.

Тази година организаторите от Община Елена, Местен съвет по туризъм и Ротари клуб са подготвили още по-интересна програма за празника. На градския пазар ще бъде разположена сцена, на която ще тече забавна програма от 12:00 до 20:00 часа. Водещи ще бъдат Красимир Радков и Стефка Петрова, които ще придадат на празника чар и колорит. Тук на пазара ще бъдат разположени касапският кът и трапът за пърлене на прасето, на които местните майстори от 10:30 часа ще демонстрират уменията си пред всички желаещи да се научат на занаят - начинът по който се отделят свинските бутове и рибици. Стопанинът и стопанката ще пресъздадат традицията на празника, а по-късно заедно с гостите ще опитат от касапското мезе.

В специално обособена зона, майтор-готвачът Иван Звездев ще покаже как се приготвят свински специалитети, както и всички тънкости около предварителната и топлинната обработка на свинско месо. Отново на пазара, разположени между сцената и трапът за пърлене на прасето, са разположени  търговските обекти.  В кокетните дървени къщички ще се продават местни еленски деликатеси - Еленски бут, Еленска рибица, Еленска наденица, суджук и млечни продукти.

За първи път Елена „хвърля ръкавицата" на градове с кулинарни празници. Ще бъде уреден кът, своеобразна изложба на пъстри гозби от различни региони на България. Представители от други градове ще покажат своите традиционни ястия. Новото през тази година на празника на Еленския бут е търговската част, която предвид големия интерес през изминалите 2 години, е разширена и изнесена на площад  „Иларион Макариополски".

За втора поредна година е предвидено състезание, което ще срещне най-силните мъже на празника.  Надпреварата за най-як балканджия, трябва да определи кой от юнаците е с най-големи мускули, като изправи участниците един срещу друг в различни силови дисциплини. Победителите ще получат награди.  

Забавна програма с участието на изпълнителката Нелина и фолклорен ансамбъл „Сливен" ще се погрижи за доброто настроение на всички в късните часове на празника. Денят ще завърши с празнични илюминации от 20,00 ч./dariknews.bg

Публикувана в Бизнес

В момента бразилските износители на месо отчитат големи печалби, защото след налагането на забрана за внос на храни от ЕС, САЩ, Канада, Австралия и Норвегия, Русия разшири търговията с алтернативни страни-доставчици. Както съобщи асоциацията за износ Abiec в Сао Пауло, месната промишленост е увеличила продажбите си в Русия със 70% на 293 млн. долара (231 млн. евро) в сравнение със септември 2013-та.

Най-силно повлияни са продажбите на птиче месо. През септември Бразилия е усвоила 51,6 милиона щатски долара (41.0 милиона евро) от продажбите на птиче месо в Русия. Този резултат надвишава приходите от миналия месец с 227%. По отношение на количеството на птичето месо е отчетен ръст от 291% на 20 900 тона.

Доставките на свинско месо от Бразилия към Русия спрямо септември 2013-та количествено са увеличени със  77% на 17 065 тона. Ръстът на продажбите е 173% на 87,80 милиона долара (69 милиона евро). За сделките между страните с говеждо месо, Abiec отчита ръст на продажбите с 25% на 153,6 милиона долара (121,0 милиона евро). Доставките са увеличени с  35 100 тона (+13%) в сравнение със същия месец на миналата година.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 09 Октомври 2014 10:17

Пазарът на свинско месо в ЕС се срина

В Германия цените на свинете за клане са най-ниски от три години насам

Бумерангът на санкциите въведени срещу Русия удари европейския пазар, пише сайтът farmer.bg. Bloomberg информира за ново рязко понижение на цените на едро на свинското месо в ЕС.  Руснаците спряха вноса на месо от ЕС, а надеждите за засилване на износа в други страни не се оправдават. Пазарът остава подчинен на стръмен низходящ ценови тренд. Съгласно данните на  германската браншова организация ISN (Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands) в рамките на изминалите седем дни цените на свинете за клане спаднаха практически във всички страни производителки, като диапазона на понижението варираше от 1 евроцент в Ирландия до 7,2 евроцента в Испания. Експертите обръщат специално внимание на ситуацията в Германия, където през миналата седмица средната цена на свинете за клане се срина до най-ниското си равнище от февруари 2011 година насам – до  EUR 1,346 за кг. кланично тегло. Загубите се увеличават и производителите от различните европейски държави все по-настойчиво настояват за подкрепа от страна на ЕС. Австрия, Франция, Полша и Белгия вече поискаха реална помощ за отрасъла, но техните аргументи поне засега не намериха разбиране сред евробюрократите в Брюксел. Според чиновниците „в момента липсват основания за подобна подкрепа”.

Европейските източници цитират изказването на руския министър на селското стопанство Николай Фьодоров, който заяви, че Москва няма да редуцира списъка със забрани докато  Западът не промени отношението си към Русия.

Търговските източници акцентират върху важната роля на Русия за развитието на европейския пазар. През 2013 г. Русия реализира внос на свинско месо от ЕС на стойност 969 млн. евро, в това число на стойност 240 млн. евро от Германия и 199 млн. евро от Дания.
Впрочем сегашната ситуация не е изненада. Още преди няколко седмици ISN  предупреди за възможен „катастрофален сценарий”, тъй като „Сезонното увеличение на количествата, които се предлагат  на европейския пазар и забраната върху вноса на европейско свинско месо, наложено от руското правителство предизвикаха  шокиращ спад в цените, който удря всички производители”.

(Изночник: ISN „EU Pig Prices: Disastrous Scenario”, Bloomberg, MeatInfo)

Публикувана в Бизнес

 

Редовната консумация на червено месо може да предотврати заболявания като мускулна дистрофия, типични за по-напреднала възраст. Това заключение може да се направи на базата на изследванията проведени в университета „Deakin University“ близо до Мелбърн. В експеримента, проведен от центъра за движение и хранене, са участвали 100 жени, на възраст между 60 и 90 години, които в продължение на четири месца са приемали богата на протеини храна с червено месо. Едновременно с това са участвали и в специална силова тренировка. 

При сравнение на групата жени с противниците на месо, които завършили само силовата тренировка, се установило, че участниците в теста са натрупали значително повече мускулна маса по време на пробния период. Освен това те са имали 10% повече мускулно стимулиращи хормони в кръвта.

Източник: https://www.topagrar.com

 

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 11 Септември 2014 09:23

Монголия доставя месо за Русия

 

Монголия отново може да доставя месо за Русия, след като Москва забрани вноса на селскостопански продукти от ЕС и други страни. Причината за въведените от Русия санкции е кризата в Украйна. Както обяви руският премиер Владимир Путин, по време на официално посещение миналата сряда (03 септември) в Улан Батор, приемът на животински продукти от Монголия отново е разрешен. Изискването на руската стана е да се спазват нормите и правилата за безопасност на храните, каза Путин след разговори с представителите на Монголия.

Вносът на месо от Монголия беше ограничен от руската служба по надзор на животни и растения (Rosselkhoznadzor), поради открити в Монголия огнища на болестта шап. Не стана известно обаче какъв ще бъде търговският обем.                                                                               

Както съобщи официалната информационна агенция Синхуа, руската служба по надзор междувременно е одобрила и първия китайски производител на свинско месо за износ в Русия. Това са две дружества в групата на WH.  

Източник: https://www.topagrar.com/

 

Публикувана в Бизнес

Русия забрани вноса на продукти от едър рогат добитък от Европейския съюз. Това обяви Руската федерална служба за надзор на животните и растенията (Rosselkhoznadzor) миналата седмица.

Решението е взето въз основа на ненадеждно сертифициране. Руската страна твърди, че многократно са правени опити от европейски страни да се внасят некачествени продукти от свинско месо, както и различни некачествени продукти от едър рогат добитък. Службата за надзор настоява за издаване на електронни сертификати, както и за взимане на мерки относно проследяването на конкретни продукти.

В допълнение, миналия петък Rosselkhoznadzor наложи забрана за латвийски готови продукти, които са произведени на базата на свинско месо.

Причината за наложената забрана са установените случаи на африканска чума по свинете (ASP)при домашни прасета във ферма на границата на Латвия и Беларус през изминалата седмица. До сега вирусът е откриван само при диви прасета. Латвийските власти незабавно изградиха зона на безопасност около засегнатата област. По данни на властите заразените животни са били умъртвени. Европейската комисия е информирана и ще обсъди случая тази седмица с държавите-членки.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта