На 13 ноември, 2015 г., Държавен вестник обнародва изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за „Модернизиране на земеделските стопанства”, съгласно което крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължава до 30 ноември 2015 г.

  Важно е да се уточни, че не е необходимо договорите да бъдат анексирани. Това ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока за извършване на инвестицията, както и за и подаване на заявка за окончателно плащане.

Публикувана в Бизнес

По-голямата част от средствата, 8.8 млн. лв., са по частни и общински мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Останалите 416 хил. лв. са за доставки на плодове в цялата страна по схемата „Училищен плод”. Средствата са платени в рамките на последната седмица и половина.

Субсидиите по ПРСР включват последните 6 млн. лв., преведени от ДФ „Земеделие” на 16 юли. Около 3.8 млн. лв. са за 6 преработвателни предприятия, които изпълняват проекти по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Фирмите инвестират в преустройство на две мелници, модернизиране на винарна, цех за сладолед и два фуражни цеха. Платени са и 1.9 млн. лв. за ремонт на храмове и общинска инфраструктура по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Те са за църквата „Св. Троица” в област Търговище и храма „Св. Архангел Михаил” в област Хасково, както и за общините Правец, Генерал Тошево и Бойница. Други 1.5 млн. лв. са за осем стопанства, купили техника с пари от бюджета на Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Останалите суми са предимно за селски туризъм и бизнес извън земеделието (мерки 311, 312, 313), както и за Местни инициативни групи. 

Публикувана в Новини на часа

Три списъка с имена на бенефициенти по различни мерки и бюджетни пера публикува на интернет страницата си ДФ „Земеделие”.

Първият списък от 8 и 9 юли 2014 г. включва 111 изготвени и подписани анекси на общини и частни бенефициенти към съществуващи вече договори по мерки 321, 322, 121 и 123 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Вторият списък от 8 юли 2014г. е с имената на други 83 частни бенефициента по мерки 121, които имат предходни проекти по марка 141 и са вече подписани от фонда. Поместени са имената на бенефициентите с договори, за които към момента има средства и които ще бъдат предвижена ведната след подписването им от бенефициентите, уточняват от фонда.  

Третият списък от 9 юли 2014 г. е с имената на бенефициентите на 20 проекта в сферата на животновъдството, чиито проекти са финансово гарантирани към момента и по които ще бъдат преведени средства. В списъка са още 355 проекта, които към момента не са финансово обезпечени и чакат Министерство на земеделието и храните да прехвърли средства от Гаранционния фонд, с което да позволи разплащането и по тях.

 Ръководството на ДФ Земеделие ще продължи да помества навременна и пълна информация в интернет относно обработените, подготвени и подписани договори като паралелно с това информира бенефициентите и по телефон.

Целта на интернет комуникацията е да дублира телефонните покани и да гарантира по-бързо информиане на бенефициентите с готови договори и анекси. Предвид големия броя обработените в кратки срокове документи и активния земеделски сезон от фонда се надяват да достигнат бързо до максимален брой бенефициенти и да ускорят по-нататъшните процедури по договорите. 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА   121 НА ЖИВЪТНОВЪДИ

Бенефициент
Идентификационен номер на заяв
Станимир Илиев Пенев
02/121/06254
Димитър Тошков Станчев
02/121/06462
Живко Желязков Пенев
02/121/06530
Паруш Иванов Банчев
03/121/06681
Eвгени Тодоров Петков
04/121/06838
Теодора Руменова Илиева
05/121/06130
Дмитрий Петков Петков
15/121/05950
Тодор Христов Петков
15/121/06552
Красимира Атанасова Чапарова
16/121/06725
Диляна Христомирова Атанасова
17/121/06578
Пламен Василев Димов
20/121/06002
АСЕН КОСТОВ ГЕНЕВ
26/121/06283
Станислав Петров Латев
26/121/06328
Илиан Николаев Панов
26/121/06523
Румяна Миткова Марчева
26/121/06563
Ганка Христова Татарова
26/121/06754
Йордан Александров Стефанов
27/121/06500
Белла Барутчиева
20/121/05540
Станислава Веселинова Колева
24/121/05309
"ТУС" ЕООД
25/121/05314
 

ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 121 НА ЖИВЪТНОВЪДИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ СЛЕД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИ ОТ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД  ОТ МЗХ И ПРОМЯНА НА РМС№ 167

Бенефициент
ИД номер
"Агроланд" ООД
01/121/05956
"МАКС СТРОЙ 91"
01/121/06136
"Германик - 77" ЕООД
01/121/06181
Ивайло Стоянов Вълков
01/121/06302
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
01/121/06335
Пламен Асенов Хаджиев
01/121/06469
Георги Илиев Ангелов
01/121/06601
Дафина Николова Петрова
01/121/06651
"ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
01/121/06661
ЕТ "ЮРИ КАТРЕВ"
01/121/06688
ЕТ "Димитър Великов - ГД"
01/121/06747
Иван Вергилов Шавков
01/121/06759
ЕТ"Векир- Радка Бележкова"
01/121/06774
Величка Георгиева Проданова
01/121/06789
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ
01/121/06806
ЕТ "Асо - Христо Нанев"
02/121/06020
Тодор Йорданов Узунов
02/121/06165
Недка Георгиева Иванова
02/121/06204
"Рока- Агромилк" ООД
02/121/06288
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"
02/121/06471
Паскал Димитров Димитров
02/121/06547
ДНС Фарминг ООД
02/121/06586
Ради Иванов Ганчев
02/121/06608
Станко Костадинов Стоянов
02/121/06692
"КАРАС" ООД
02/121/06748
Галина Веселинова Савова
03/121/06081
Дарина Василева Николова
03/121/06187
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ
03/121/06250
ГЕОРГИ ДОБРЕВ АРНАУДОВ
03/121/06257
" Просечен Екоинвест " EООД
03/121/06394
ППЗК"СРАЦИМИР"
03/121/06516
Пламена Манолова Маринова
03/121/06600
Виктор Николаев Узунов
03/121/06621
"АГРОСПРИНГ" ЕООД
03/121/06699
"Биляна" ООД
04/121/05931
ППОК "ИЗГРЕВ-93"
04/121/05952
Калина Йозова Капелова
04/121/05964
"ДВА АКРА" ЕООД
04/121/05986
ЕТ "ПОЕЗИЯ - МИТКО ТОНЧЕВ"
04/121/05998
НИК-94 ЕООД
04/121/06046
МИЛКО НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ
04/121/06090
"АГРО-СОЛЕИ" ООД
04/121/06093
Ради Николов Бъчваров
04/121/06191
Михаил Стоянов Бараков
04/121/06202
БАЙРЯМ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
04/121/06233
ЧУДОМИР МИЛКОВ МИТЕВ
04/121/06248
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
04/121/06309
Калина Михайлова Широкова
04/121/06445
ЕТ "Хаджията-Фатме Асанова"
04/121/06477
"Дунди" ЕООД
04/121/06532
"АГРОТИМ ВМ" ООД
04/121/06537
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ
04/121/06541
"КАТАНИ" ООД
04/121/06584

ЕТ "ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ-МАРИЯ СТОЯНОВА"

04/121/06615
ЗППК "Бъдеще 93"
04/121/06629
Дончо Белчев Дончев
04/121/06634
ЕРВИН ЮЛИЯНОВ МАЛАКОВ
04/121/06670
Веселин Йорданов Иванов
04/121/06685
Иван Първанов Иванов
04/121/06793
Николай Цанков Генов
05/121/05937
Людмил Николов Филипов
05/121/05958

ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

05/121/06285
"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН
05/121/06381
"ПРО-АГРО" ЕООД
05/121/06645
Росен Георгиев Беличовски
06/121/06121
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
06/121/06280
Ивайло Петров Божурски
06/121/06282
Румен Георгиев Цендов
06/121/06655
ЕЛВИ ООД
07/121/06059
Петко Цонев Гутев
07/121/06183
ЕТ "ПМ - ПАВЕЛ МАРГИТИН"
07/121/06277
"АГРОХОЛДИНГ ЛОВИКО" ЕАД
07/121/06443
" Гълъбови Вет " ООД
07/121/06464
ЕТ"ДРЕН-Мариана Комитска"
07/121/06474
Николай Първанов Митов
07/121/06484
"МАРТИ 1999" ЕООД
07/121/06632
ЕТ "Деметра-Христо Иванов"
07/121/06641
Гюнайдин Мехмедов Мустафов
07/121/06687
Иванчо Здравков Иванов
07/121/06727
Станислав Панайотов Христов
08/121/06041
"ЛЕВАЛ" ЕООД
08/121/06048
ЗК "Георги Бенковски"
08/121/06076
"ТРИПТОЛЕМ"ООД
08/121/06138
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
08/121/06154
Тошко Колев Тодоров
08/121/06264
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
08/121/06316
"АГРИ СС" ЕООД
08/121/06418
"Аспи" ЕООД
08/121/06531

ЕТ "МИРЕЛА КИРОВА РАДЕВА-ДОНЕВА"

08/121/06564
Кооперация "ПТК Житница"
08/121/06565
ЕТ"МАК - ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ"
08/121/06602
"Земеделие БГ" ООД
08/121/06649
Димитър Вълчев Димитров
08/121/06741
"ЕКО АГРО" АД
08/121/06743
Божидар Христов Минчев
08/121/06804
"РАЯН" ООД
09/121/06276
Гюлфие Фариева Бекир
09/121/06284
Сами Хасан Мустафа
09/121/06305
ТОДОР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ
09/121/06599
Гюлсер Юсеин Емин
09/121/06746
"Декса Агро" ЕООД
09/121/06772
Галип Исмаилов Хъзов
09/121/06779
Мюмюн Дуран Адем
09/121/06807
"РИЛА ФЕРМ" ООД
10/121/06085
Николай Стоянов Манов
10/121/06106
Петър Димитров Пищалов
10/121/06706
"ДОФФИ" ЕООД
10/121/06792
"ЕВРОМЕКС" ООД
11/121/05954

ЕТ "Павел Панков - Камен Иванов"

11/121/05965
,,Коопдоверие Лесидрен" ООД
11/121/05999
"Малиново 2003" ООД
11/121/06142
Иван Димов Данчев
11/121/06175
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ"
11/121/06220
Стефан Тихомиров Кънчев
11/121/06503
"Агроком Инвест" ЕООД
11/121/06570
"БОНЕЛИ" ЕООД
11/121/06704
Валери Методиев Найденов
12/121/06053
Глоброкер ЕООД
12/121/06066
Аврам Петков Иванов
12/121/06091
Иван Тодоров Балов
12/121/06094
Дани 2000 ЕООД
12/121/06114
ЛИНА СЛАВЧЕВА ТРИФОНОВА
12/121/06139
Станислав Руменов Стоянов
12/121/06190
Методи Димчев Лаков
12/121/06598
Христо Георгиев Калеев
12/121/06691
СИМЕОН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
13/121/06029
"Владини Трейдинг" ЕООД
13/121/06147
ИЛМА-ИЛ ООД
13/121/06263
"Хидролес" ЕООД
13/121/06365
Борис Райков Додников
13/121/06479
"ХРИС" ООД
13/121/06654
САИТ АХМЕД ФЕРЕ
13/121/06665
Цветан Захариев Захариев
13/121/06769
"ЮНДОЛА МИЛК" ООД
13/121/06821
Петър Григоров Арсов
14/121/06549
Пламен Цветанов Лозанов
14/121/06553
Цветелина Ерменчова Алексова
14/121/06799
Десислав Илиев Атанасов
15/121/05973
Димитър Иванов Стоянов
15/121/06160
ЕТ"Булгари-Вяра Михайлова"
15/121/06199
ВАЛЕРИ КЪНЧЕВ БЕНОВ
15/121/06397

ЕТ "Медения - Божидар Миразчийски"

15/121/06439
Димчо Кръстев Ангелов
15/121/06511
"Галус къмпани"ООД
15/121/06625
"АЗИЗИЕ"ЕООД
15/121/06631
Милен Цветков Христов
15/121/06640
" Камелия-Васил Гетов 1" ЕООД
15/121/06660
БИСЕР БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ
15/121/06701
ЕТ"Ахмед Татарлъ"
15/121/06731
"Натур Алимент"ЕООД
15/121/06768
Емилия Петрова Петрова
15/121/06824
ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов"
16/121/05988
МИНКО ЦВЯТКОВ МИНКОВ
16/121/06075
Тодор Ангелов Тодоров
16/121/06077
"УЧЕБЕН КОМПЛЕКС - 2000" ЕООД
16/121/06103
ВЕРДЕ ФУУДС ЕООД
16/121/06124
ЕТ" Ненко Трифонов"
16/121/06150
ЕТ "БГ 21 - Йордан Куртев"
16/121/06174
П З К "Съгласие" - с. Чоба
16/121/06212
ЕТ "УРОЖАЙ 64-ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ"
16/121/06216
"ЕКО МИЙТ ТОТАЛ" ООД
16/121/06217
Галина Стефанова Митева
16/121/06218
ЗК "Плодородие"
16/121/06265
"ЕНФО-АГРО" ООД
16/121/06279
ЕТ "КАТРИГ - 5 НИКОЛА ЯНКОВ"
16/121/06364
Янаки Величков Николов
16/121/06378
Светлозар Янков Алексиев
16/121/06416
"Стоилов 07" ЕООД
16/121/06417
Цанка Атанасова Дернева
16/121/06430
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ГАРГОВА
16/121/06460
Иван Георгиев Стоилов
16/121/06468
Янко Матев Матев
16/121/06489
Аргил Атанасов Илиев
16/121/06497
СТОЯН ВЪЛЧЕВ КОЧАНКОВ
16/121/06535
Никола Рангелов Стоилов
16/121/06542
ЕТ Боряна Златанова
16/121/06546
Атанас Валентинов Апостолов
16/121/06569
ПЕПА НЕДЕЛЕВА ДРАГОЕВА
16/121/06585
Никола Георгиев Георгиев
16/121/06603
ET "ДАП - 91 - Деян Павлов"
16/121/06700
ЕТ ЗП СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МАНЕВА
16/121/06733
Николинка Велкова Желязкова
16/121/06749
ЕТ"Красимир Шапков"
16/121/06760
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
16/121/06771
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
16/121/06784
ЕТ "Деляна Маврова"
16/121/06796
Ставри Василев Янков
16/121/06798
Илиян Милев Пантелеев
16/121/06800
ЕТ "Геро Мавров"
16/121/06814
Веска Якимова Малакова
16/121/06818
Вилдан Хамза Хюсеин
17/121/05994
"Караджа-Фаг" ООД
17/121/06024
МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ
17/121/06027
Танжу Ариф Шюкри
17/121/06057
Илиян Кръстев Тошков
17/121/06109
Иван Илиев Митев
17/121/06133
Бултрейд - Частна компания ООД
17/121/06278
Гюлфера Якуб Али
17/121/06544
Юлияна Боянова Минчева - Зюхтю
17/121/06647
"ССОЗ- Клас" ООД
17/121/06795
ППК Добруджа
17/121/06810
Кооперация "ППК - Красен"
18/121/06037
"БИСЕР ОЛИВА-98" АД
18/121/06049
ЗКПУ"ЯНТРА"
18/121/06051
Шенел Тахирова Хакъева
18/121/06113
ППК "Земя"
18/121/06127
"АГРОПРОДУКТ - РС" ООД
18/121/06368
ИВАН МИНЧЕВ КАРАИВАНОВ
18/121/06386
НЕНО АНГЕЛОВ НЕНОВ
18/121/06431
"КО и БО импорт-експорт" ЕООД
18/121/06450
Яница Руменова Иванова
18/121/06495
"Биоферма Русенски Лом" ООД
18/121/06517
ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
18/121/06518
ЕТ"ВЕЖЕН ЦЕРИГГ"
18/121/06593
Искрен Георгиев Мутафов
18/121/06652
ГЮЛТЕР ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
18/121/06694
ЗЕКИ СЕЗАИЕВ КАДИРОВ
18/121/06713
"ППК-СТАРТ-93"
18/121/06803
ЕЛ Джи 15 ЕООД
18/121/06819
Илиян Друмев Илиев
18/121/06830
Тунджел Хаккъ Юнуз
19/121/05947
ЕТ "Моника-87-Наташа Присадашка"
19/121/05979
"Екопродукт" ЕООД
19/121/05980
Стефко Вълков Великов
19/121/05983
"ДОВЕРИЕ 09" ЕООД
19/121/06006
КИПКОМ ЕООД
19/121/06012
САКЪБ ШАБАН МЕХМЕД
19/121/06015
Мариян Георгиев Костов
19/121/06325
Пламен Иванов Димитров
19/121/06345
Прайм Еко Енерджи ЕООД
19/121/06551
Младен Желев Енев
19/121/06572
"СИТИ МИЛК - 2000" ЕООД
19/121/06577
Нахид Сюлейман Чанакчъ
19/121/06619
Драгомир Ангелов Ганев
19/121/06626
Юмют Неждет Галиб
19/121/06717
Милен Панайотов Панайотов
20/121/05966
РАЯ СИНЕРДЖИ
20/121/05970
Ваня Иванова Динева
20/121/05985
Стоил Михнев Стоилов
20/121/05993
Милен Димитров Минов
20/121/06005
Никола Трифонов Василев
20/121/06100
Еко Фарм - 2005" ЕООД
20/121/06186
ТОДОР КУМАНОВ ТОДОРОВ
20/121/06196
ЕТ"Деляна-Ангел Маслинков"
20/121/06200
Николай Йорданов Узунов
20/121/06209
"ЖИМ" ООД
20/121/06211
"Семена синхрон" ООД
20/121/06374
"Агри Милк" ЕООД
20/121/06452
ЕТ"Димитър Стоянов Митев"
20/121/06646
Валентин Райчев Атанасов
20/121/06656
Милчо Младенов Родопски
21/121/06167
Десислава Велинова Ясенова
21/121/06225
Исмет Шефкетов Хъмков
21/121/06272
Али Джамал Таир
21/121/06616
"КРАСИ 70" ЕООД
21/121/06715
"МАНОЛОВ И СИН" ООД
21/121/06767
"ВДК-Дапалис" ЕООД
22/121/06192

МАНАСТИР "СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ"

22/121/06698
Владислава Йорданова Цинцова
22/121/06757

"АПК - Копривщица - Любен Йовков" ЕТ

23/121/05962
Радослав Любчов Йовков
23/121/06001
РУМЕН НИКОЛАЕВ ТЕРЗИЙСКИ
23/121/06013
Иван Ангелов Иванов
23/121/06033
Лазар Цоков Дилов
23/121/06301
Георги Дончев Георгиев
23/121/06352
Валери Георгиев Ценев
23/121/06389
Георги Илиев Маринов
23/121/06413
Цветомир Стоянов Христов
23/121/06415
"ВАЛ КОМЕРС ГРУП" ЕООД
23/121/06448
"ЛАКТАН" ЕООД
23/121/06456
Бояна Кирилова Станчева
23/121/06467
"Булагро 97" АД
23/121/06505
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
23/121/06515
Богомил Нейков Иванов
23/121/06605
"ИСИАН "ЕООД
24/121/06125
ЕТ"ДЕЯНА - Деяна Нанева"
24/121/06173
Земеделско сдружение "Свобода"
24/121/06179
Жеко Пенев Жеков
24/121/06299
Димитър Минев Желев
24/121/06426
Красимир Генчев Малов
24/121/06465
Господин Гинов Господинов
24/121/06558
Желеви НН ООД
24/121/06575
Димо Илиев Димов
24/121/06606
Мария Василева Степанчева
24/121/06607
"АГРО ПРОЕКТ КОНТРОЛ" ЕООД
24/121/06620
Деляна Георгиева Иванова
24/121/06635
Даниела Цонева Русева-Димитрова
24/121/06678
Георги Иванов Георгиев
24/121/06761
СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ
25/121/06034

ЕТ"ПАПИ-М94-МИРОСЛАВА ПАПАЗОВА"

25/121/06042

ЕТ"ИВАНОВ-КЪМПАНИ - ИВАН ИВАНОВ"

25/121/06071
Олга Порицка
25/121/06073
Иван Димитров Бахчеванов
25/121/06101

ЕТ "АМОРФА-94 - ПЕНЧО КАЛЧЕВ-РАДКА ЦОНЕВА"

25/121/06119
"КРЕПОСТ 2001" ЕООД-С.КРЕПЧА
25/121/06240
МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ
25/121/06347
Али Мустафов Ахмедов
25/121/06366
Йордан Венелинов Йорданов
25/121/06380
БЕХЧЕТ АХМЕДОВ АЛИЕВ
25/121/06419
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
25/121/06434
Мюхтебер Хамди Есад
25/121/06512
ЗКПУ"КАЛАКОЧ-92"
25/121/06548
"МАР - КРАФТ" ООД
25/121/06728
Данаил Спасов Илиев
25/121/06738
Пеню Митев Пенев
26/121/06010
"Мони Мес" ЕООД
26/121/06213
Хълми Юзеир Мюмюн
26/121/06287
Николай Валентинов Ананиев
26/121/06298
ЗПК "ДОЛНО ВОЙВОДИНО"
26/121/06346
Ангел Жеков Куртев
26/121/06353
"Холдинг Сакарци" АД
26/121/06361
ЛЮТВИЕ РЕМЗИ ХАЛИЛ
26/121/06384
"Ямболен 81" ЕООД
26/121/06414
Митко Иванов Иванов
26/121/06491
Николай Пеев Пеев
26/121/06494
Катерина Александрова Сакарска
26/121/06507
Евтим Асенов Кехайов
26/121/06579
МАРГАРИТ ЧАНКОВ АНГЕЛОВ
26/121/06581
Ирфан Юсеин Халил
26/121/06622
Христина Кирилова Делчева
26/121/06667
Юмер Джемал Сали
26/121/06703
,,РОС" EООД
26/121/06737
МАРТ-АГРО 2011 ЕООД
26/121/06752
Красимир Димитров Тодоров
26/121/06777
Осман Осман Муйсин
27/121/05969
"Ил Бе Са" ЕООД
27/121/05984
Кооперация "Напредък"
27/121/05997
ППК" Бразди"
27/121/06018
Росица Йорданова Бошнакова
27/121/06026
Билял Осман Билял
27/121/06039
ПК "Дивдядово"
27/121/06115
ЕТ "Велино - Петина Андреева"
27/121/06128
Стефан Илиев Стефанов
27/121/06197
"Фаворит-97"ЕООД
27/121/06292
"Екани" АД
27/121/06319
Белгин Бахар Сабит
27/121/06357

Земеделска кооперация"Житен клас"

27/121/06470
Цоньо Станчев Тодоров
27/121/06520
"Милкстар" ЕООД
27/121/06522
Нелка Тодорова Костова
27/121/06526
ППК"Зора"
27/121/06540
Експериментална База - ДП към ИЗ
27/121/06589
Стоян Петков Великов
27/121/06653
Ралица Росенова Вичкова
27/121/06666
Юлиян Пенчев Вълчев
27/121/06723
Димо Ангелов Димов
28/121/06058
"Милениум 2000" ООД
28/121/06067
Панайот Николов Панайотов
28/121/06286
Станчо Христов Станчев
28/121/06293
Янко Колев Динев
28/121/06300
Росен Иванов Русев
28/121/06315
Ангел Желязков Караколев
28/121/06329
ЕТ "Светлана Михайлова Манева"
28/121/06342
Георги Христов Христов
28/121/06391
"ГЕОМЕКС" ЕООД
28/121/06433

Публикувано в Новини на 09.07.2014 г.

Прочети цялата новина

---

Изготвени и подписани анекси от ДФЗ на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони към дата 9 юли 2014 г.:

1.       „ЗП ГЕНАДИЙ СТОЙНЕВ ГРИГОРОВ“;

2.      ЕТ „ЛЮБОМИРА ДЕЛЧЕВА - 2011“;

3.      „БИОМЕЛ ПРОДУКТ“ ЕООД;

4.      ЕТ „СЕНДИКА 75 АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА“;

5.      ЕТ „ПЕТЯ ДИНКОВА“;

6.      „ХАРЛЕНД“ ООД;

7.      РЕНГИН МЮМЮН ФЕРАД;

8.      „БОРИКИ - ТУР“ ООД;

9.      „КАРТ 8“ ЕООД;

10.   ЕТ „ИНТЕРТУР – ИВАН ПЕТРОВ“;

11.   „ГАЯ АГРО“ ООД;

12.   „ИНИ ТУР“ ЕООД;

13.   „ЕКОСПОТ“ ЕООД;

14.   „ПАРАЛЕЛ МХ ГРУП“ ООД;

15.   „РИЛА ТУРС 2010“ ЕООД;

16.   „ГЕРМЕТО“ ООД;

17.   ЕТ „ИСКРА – 98 – НАДЕЖДА СИМЕОНОВА“;

18.   „ЕТНОПРОЕКТ“ ЕООД;

19.   ГЮЛДАНИЕ ОСМАН ХАСАН;

20.   ДИМИТРИНА АЛАКСАНДРОВА СТОИЦОВА;

21.   „ВИП ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;

22.   „СИБИЕЛ“ ООД;

23.   ЕТ „ВЕСЕЛИНА ПЕЛТЕКОВА;

24.   „ЕЛИМЕГАН “ ООД;

25.   ДЖЕЙХУН ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ;

26.    ЕТ „СОЛАР ПАУЪР – ЙОЛАНТА САНЧЕВ“;

27.   „БИ ВИ ТРЕЙД“ ЕООД;

28.   „РЕНВАЛ“ ЕООД;

29.   „МОРСКИ ХОРИЗОНТИ“ ЕООД;

30.   ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ;

31.   ГЕНКО НЕНОВ ДАНЧЕВ;

32.   ЛУКАН АЛЕКСИЕВ ЙОСИФОВ;

33.   „Т - УАЙНС“ ЕООД;

34.   „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД;

35.   ЕТ „ЕКИ – ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА“;

36.   ГАНЧО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ;

37.   ЕТ „ДЕЛЯНА МАВРОВА;

38.   ЕТ „ВИЛИЯ – ВЕЛИЧКА ВЛАХОВА“;

39.   „ВИНАРСКА КОМПАНИЯ ДРАГИЕВ“ ЕООД;

40.   „ВИНАРСКА ИЗБА СИЛЕН“ ООД;

41.   „ЙОНИКО“ ЕООД;

42.   „ЛЕЩЕНСКА ИДИЛАЯ“ ЕООД;

43.   „ВРЕЩИЦА“ ЕАД;

44.   НАЛБАНТОВ УАЙН ЕООД;

45.   ПИКАНТ ООД;

 

Публикувано в Новини на 09.07.2014 г.

Прочети цялата новина

--

Подписани са договори по мярка 121 на кандидати, изпълняващи одобрени проекти по мярка 141 и кандидати с инвестиции в закупуване на специализирана земеделска техника, оборудване за достигане на стандарти в сектор "Мляко" и Нитратна директива с обща стойност на субсидията 2 869 650,83лв.

№ по ред  РА номер  Бенефициент   Идентификационен номер

1             486855  Елена Георгиева           10/121/06672
2             586822  Грозданка Иванова       03/121/06307
3             590792  ИВАН АНДОНОВ          16/121/06567
4             558639  Албена Левъшка          15/121/05968
5             575225  Иванка Радева             15/121/05989
6             574986 Силвия Красимирова    24/121/06588
7             419700 Дико Иванов                  08/121/06229
8             588127 Янка Митева                  08/121/06356
9             385095 Красимира Чапарова   16/121/06725
10          515980 Красимир Петров          20/121/06455
11          587623 Йордан Йорданов         16/121/06055
12          220391 Йордан Тодоров            04/121/06527
13          586486 Георги Георгиев            02/121/06609
14          518200 ОРХАН ИСУФ                02/121/06146
15          525292 Румяна Костадинова    28/121/06387
16          198813 Николай Йолов             15/121/05930
17          561930 Иво Иванов                   12/121/06246
18          212612 Петър Петров               19/121/06255
19          587433 Красимир Коцев           14/121/06370
20          562213 Георги Генчев               23/121/05948
21          237835 Константин Орлов       15/121/05941
22          549267 Станимир Йорданов    28/121/06304
23          500632 Ахмед Ризатов             07/121/06358
24          582180 Стефко Янков              15/121/05974
25          587671 Антон Иванов               20/121/06327
26          570971 Диляна Атанасова       17/121/06578
27          582204 Снежана Начева          15/121/06313
28          575482 ИСМАИЛ МАХМУД       19/121/06524
29          574843 Теодора Илиева            05/121/06130
30          557902 Марио Димитров          12/121/06149
31          586843 Живко Пенев                 02/121/06530
32          590829 Владислав Николов      10/121/06576
33          590515 Вера Иванова                14/121/06785
34          549060 Иван Иванов                 15/121/06711
35          533869 РОСИЦА ВАСИЛЕВА    27/121/06673
36          551477 Аксиния Ватковска        15/121/06382
37          589908 Злати Вълчев                 04/121/06428
38          587903 Андон Тенев                   02/121/06338
39          588215 Илиан Миков                  05/121/06400
40          560461 Павел Петков                 20/121/06241
41          453195 Петко Георгиев              12/121/06454
42          581300 Десислава Кръстева     18/121/06476
43          586965 Асен Антонов                 14/121/06571
44          587512 Йордан Стефанов          27/121/06500
45          551424 КОСТА МИНКОВ            24/121/06322
46          567137 Маргарита Дечева         02/121/06719
47          587552 Нефизе Салиф              09/121/06359
48          587042 Марияна Стефанова     14/121/06215
49          587023 ИРИНА ДЖУРКОВА      14/121/06355
50          362176 Севал Алиев                  02/121/06696
51          551614 Татяна Керемедчиева-Иванова  07/121/06637
52          518060 Иван Цветков               08/121/06412
53          543042 Женя Иванова             02/121/06158
54          586982 Сибила Борисова        14/121/06360
55          249036 Георги Петков              20/121/06630
56          194514 Мариан Иванов           15/121/05936
57          368473 Пламен Петров           15/121/05940
58          520841 Иво Огнянов                10/121/06052
59          558374 Стоян Божков              16/121/06062
60          254729 Пламен Димов             20/121/06002
61          504155 Пламен Иванов            08/121/06473
62          238380 Живка Христова           26/121/05957
63          520045 Юзджан Хамдиев         27/121/06404
64          457769 Васил Бачев                 10/121/06502
65          515461 Станислав Латев          26/121/06328
66          572922 Пенко Вангелов            02/121/06560
67          518743 Марина Симеонова      28/121/06513
68          533227 ЮЛИЯН ТОДОРОВ       04/121/06363
69          590074 Сивилиян Куков            13/121/06207
70          579901 Пламен Симеонов        10/121/06493
71          588750 Даниел Спасов             15/121/05990
72          399277 Павел Конуков              03/121/05963
73          194461 Тодор Петков                15/121/06552
74          555004 Николай Недев             03/121/06562
75          492106 Паруш Банчев              03/121/06681
76          247205 СЕФЕР ХОДЖОВ         01/121/06499
77          480252 Емилия Кайрякова       26/121/06590
78          572387 ВЕЛИЗАР ДРАГОЕВ    19/121/06201
79          557102 Светослав Славов       20/121/06399
80          245980 АСЕН ГЕНЕВ               26/121/06283
81          201951 Георги Петров              04/121/05792
82          494923 Станислава Колева     24/121/05309
83          180742 "ТУС" ЕООД                 25/121/05314

Публикувана в Животновъдство
България получи разрешение от Брюксел и ще прехвърли между 40 и 50 млн. евро от остатъчния бюджет на гаранционния фонд към мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства”. Останалите средства ще се насочат за реконструкция на напоителните станции, които не са ремонтирани от 40 години.Това съобщи пред бизнеса зам. министърът на земеделието Явор Гечев при днешното обсъждане на новата програма за селските райони.Страната искаше остатъчният ресурс от 90 млн. евро да се пренасочи за реконструкция на магистралните водопроводи на „Напоителни системи”, но от Еврокомисията са обяснили, че сроковете за изпълнението на подобни проекти са продължителни и страната не би могла да ги реализира до края на първия програмен период, обясни още министърът.Добрата новина за бизнеса е, че все пак близо 50 млн. евро ще се усвоят от фермерите по мярка 121, където на опашка чакат много проекти, коментира председателят на асоциацията на земеделските производители Венцислав Върбанов. Депозираните във фонд „Земеделие” проекти възлизат на 248 млн. лв., но след наддоговарянето се освободиха само 88 млн. лв., като за останалите няма бюджет, обясни за Farmer.bg изпълнителният директор на фонда Мирослав Николов.Дори с пренасочването на 50-те милиона евро от гаранционния фонд, фондът няма да успее да осигури ресурс за всички кандидатстващи по тази мярка.Затова от фонда обясниха, че някои от проектитет ще бъдат одобрени под условие. Това означава, че ако бюджетът не стигне за тяхното изпълнение, при отварянето на новата програма за селските райони, кандидатите да имат готовност за повторно представяне.Зам. министърът на земеделието Гечев обясни, че още през лятото ще започне работа по наредбите за новата програма за развитие на селските райони (ПРСР). Според него още през есента ще имат готовност да приемат проекти за инвестиции в материални активи, като ще се дава предимство на модернизацията на животновъдните стопанства за спазване на изискванията по нитратната директива.
 
Farmer.bg
Публикувана в Агротехника

В края на месец май 2014 г. ДФ „Земеделие” одобри 84 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” С тях ще бъдат субсидирани проекти за растениевъдство, пчеларство, маслодайна роза и лавандула, винени лозя и животновъдство. По мярката през следващите седмици ще бъдат одобрени субсидии в размер на още около 85 млн. лв. Предложенията се разглеждат в условията на ограничен бюджет.
       Предстои ДФ „Земеделие” да се свърже поетапно с всички бенефициенти, които имат одобрени проекти.
       Списъкът с одобрени проекти по мярката можете да видите тук:
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
 
1.      Елена Георгиева– ИД номер: 10/121/06672
2.      Грозданка Иванова– ИД номер: 03/121/06307
3.      Иван Андонов– ИД номер: 16/121/06567
4.      Албена Левъшка– ИД номер: 15/121/05968
5.      Иванка Радева– ИД номер: 15/121/05989
6.      Силвия Красимирова– ИД номер: 24/121/06588
7.      Дико Иванов– ИД номер: 08/121/06229
8.      Янка Митева– ИД номер: 08/121/06356
9.      Красимира Чапарова– ИД номер: 16/121/06725
10. Красимир Петров– ИД номер: 20/121/06455
11. Йордан Йорданов– ИД номер: 16/121/06055
12. Йордан Тодоров– ИД номер: 04/121/06527
13. Георги Георгиев– ИД номер: 02/121/06609
14. Орхан Исуф– ИД номер: 02/121/06146
15. Румяна Костадинова– ИД номер: 28/121/06387
16. Николай Йолов– ИД номер: 15/121/05930
17. Иво Иванов– ИД номер: 12/121/06246
18. Петър Петров– ИД номер: 19/121/06255
19. Красимир Коцев– ИД номер: 14/121/06370
20. Георги Генчев– ИД номер: 23/121/05948
21. Константин Орлов– ИД номер: 15/121/05941
22. Станимир Йорданов– ИД номер: 28/121/06304
23. Ахмед Ризатов– ИД номер: 07/121/06358
24. Стефко Янков– ИД номер: 15/121/05974
25. Антон Иванов– ИД номер: 20/121/06327
26. Диляна Атанасова– ИД номер: 17/121/06578
27. Снежана Начева– ИД номер: 15/121/06313
28. Искамил Махмуд– ИД номер: 19/121/06524
29. Теодора Илиева– ИД номер: 05/121/06130
30. Марио Димитров– ИД номер: 12/121/06149
31. Живко Пенев– ИД номер: 02/121/06530
32. Владислав Николов– ИД номер: 10/121/06576
33. Вера Иванова– ИД номер: 14/121/06785
34. Иван Иванов– ИД номер: 15/121/06711
35. Росица Велева – ИД номер: 27/121/06673
36. Аксиния Ватковска– ИД номер: 15/121/06382
37. Злати Вълчев– ИД номер: 04/121/06428
38. Андон Тенев– ИД номер: 02/121/06338
39. Илиан Миков– ИД номер: 05/121/06400
40. Павел Петков– ИД номер: 20/121/06241
41. Петко Георгиев– ИД номер: 12/121/06454
42. Десислава Кръстева– ИД номер: 18/121/06476
43. Асен Антонов– ИД номер: 14/121/06571
44. Йордан Стефанов– ИД номер: 27/121/06500
45. КОСТА МИНКОВ– ИД номер: 24/121/06322
46. Маргарита Дечева– ИД номер: 02/121/06719
47. Нефизе Салиф– ИД номер: 09/121/06359
48. Марияна Стефанова– ИД номер: 14/121/06215
49. Ирина Джурова– ИД номер: 14/121/06355
50. Севал Алиев– ИД номер: 02/121/06696
51. Татяна Керемедчиева-Иванова– ИД номер: 07/121/06637
52. Иван Цветков– ИД номер: 08/121/06412
53. Женя Иванова– ИД номер: 02/121/06158
54. Сибила Борисова– ИД номер: 14/121/06360
55. Георги Петков– ИД номер: 20/121/06630
56. Мариан Иванов– ИД номер: 15/121/05936
57. Пламен Петров– ИД номер: 15/121/05940
58. Иво Огнянов– ИД номер: 10/121/06052
59. Стоян Божков– ИД номер: 16/121/06062
60. Пламен Димов– ИД номер: 20/121/06002
61. Пламен Иванов– ИД номер: 08/121/06473
62. Живка Христова– ИД номер: 26/121/05957
63. Юзджан Хамдиев– ИД номер: 27/121/06404
64. Васил Бачев– ИД номер: 10/121/06502
65. Станислав Латев– ИД номер: 26/121/06328
66. Пенко Вангелов– ИД номер: 02/121/06560
67. Марина Симеонова– ИД номер: 28/121/06513
68. Юлиян Тодоров – ИД номер: 04/121/06363
69. Сивилиян Куков– ИД номер: 13/121/06207
70. Пламен Симеонов– ИД номер: 10/121/06493
71. Даниел Спасов– ИД номер: 15/121/05990
72. Павел Конуков– ИД номер: 03/121/05963
73. Тодор Петков– ИД номер: 15/121/06552
74. Николай Недев– ИД номер: 03/121/06562
75. Паруш Банчев– ИД номер: 03/121/06681
76. Сефер Ходжов– ИД номер: 01/121/06499
77. Емилия Кайрякова– ИД номер: 26/121/06590
78. Велизар Драгоев– ИД номер: 19/121/06201
79. Светослав Славов– ИД номер: 20/121/06399
80. Десислава Митева– ИД номер: 10/121/06262
81. Асен Генив – ИД номер: 26/121/06283
82. Георги Петров– ИД номер: 04/121/05792
83. Станислава Колева– ИД номер: 24/121/05309
84. "ТУС" ЕООД– ИД номер: 25/121/05314

Публикувана в Бизнес

Зам.-министър Бюрхан Абазов откри XVI-то Русенско изложение
„Приветствам добрата инициатива и поздравявам организаторите на XVI-то Изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника, в лицето на проф. Белоев и ръководството на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов при откриване на изложението. Той каза, че дългогодишната традиция в представянето на най-съвременните технологии в земеделието е превърнало изложението в притегателен център за агрофирми, производители и гости.

Зам.-министърът обясни, че Министерството на земеделието и храните и през тази година ще продължи политиката в защита на българските земеделски производители с национални и европейски средства. Той акцентира, че инвестициите в земеделска техника са един от приоритетите в новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез Мярката „Инвестиции в материални активи“ ще се предоставя възможност на земеделските стопани да закупуват нови машини и оборудване, да кандидатстват с проекти за ново строителство или ремонт на селскостопански сгради и постройки. Мярката ще покрива и разходи за създаване на трайни насаждения. Зам.-земеделският министър пожела на организаторите, участниците и гостите на изложението здраве и успешни бизнес контакти.

В отговор на журналистически въпрос, зам.-министър Абазов обясни, че акцията на мобилните групи по границите за нерегламентиран внос е успешна и резултатите от нея са напълно видими. "Само за три-четири дни работа екипите напълно спряха нелегалния внос на зеленчуци и плодове, което веднага рефлектира на нашите пазари и цената се стабилизира. Това даде възможност на нашите зеленчукопроизводители и овощари да продават собствената си продукция на нормални цени и съответно да имат нормалните доходи", обясни зам.-министър Абазов. Той поясни, че контролът по границите ще продължи в активния сезон, докато българските зеленчуци и плодове са на пазара, а засиленият контрол по границите ще бъде утвърден като постоянно действаща мярка.

Публикувана в Агротехника

Покупката на земеделска техника ще се субсидира до не повече от 500 000 евро на един бенефициент в рамките на целия период до 2020 г. В предишния програмен период таванът беше 1,5 млн. евро. Мотивът на министерството за намалението е, че агропаркът у нас вече е модернизиран. Особено в големите стопанства. Предимство за техника ще се дава на средните и малки фермери. Затова, ако 10 до 20 земеделци направят общ проект, те ще имат право да получат 750 000 евро за агротехника. В случай че са повече от 20, може да кандидатстват и за 1 млн. евро. Авторите на новата селска програма са предвидили стимулиране на колективните инвестиции. Проблемът е, че трябва да се съберат поне 10 души, което за българската действителност не е лесно. 

 

Публикувана в Агротехника

Фонд "Земеделие" одобри проекти за развитие на селските райони за близо 21 млн. лева

Осем бенефициенти, които ще изпълняват проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., получиха близо 5 млн. лева. Със субсидията един от тях планира купуването на трактор, плуг, сеносъбирачка и друга специализирана земеделска техника и създаването на трайни насаждения от десертно грозде и сливи. Друг проект е за реконструкция и разширяване на свинеферма, както и за купуването на специализирано оборудване за нея. Одобрено е и инвестиционно предложение за създаването на  120 дка лавандулово насаждение и закупуване на земеделска техника за обработка на лавандула и фасул. Друг земеделски производител ще се оборудва  с нови машини за подобряване на производствения процес и ще изгради съоръжения за съхранение на вода и за защита от диви животни. Има проект и за изграждането на покриваща система върху насаждения от череши и сливи и закупуване на специализирана земеделска техника.  Друг бенефициент на програмата ще модернизира фермата си за биволи.
По мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" ще бъдат финансирани 15 проекта на обща стойност 15 572 674 лева. Със субсидиите   ще бъдат ремонтирани и реконструирани 7 църкви в общините Вълчи дол, Каварна, Ветово и Самуил. Проектите включват основен ремонт или подмяна на ВиК и електрическите инсталации на храмовете, реставрация на стенописите и църковните принадлежности, разходи за проектиране, строителен надзор, одит и др. Останалите средства ще бъдат разпределени между 8 проекта. Четири от тях са свързани с подобряване на уличната инфраструктура. Инвестициите ще бъдат реализирани в общините Кула, Ковачевци, Любимец и Макареш (с. Раковица). Три от проектите - в общините Трявна, Белене и Елхово, предвиждат подобряване на средата за живот в трите града, като освен ремонт на пътища, ще бъдат изградени или реконструирани част от тротоарите и междублоковите пространства. Последният одобрен проект включва реконструкция на архитектурното, художественото и парковото оформление на централната градска част на град Ихтиман.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 15 Юли 2013 09:22

За модернизация от ПРСР

Предприятия и ферми получават над 163 млн. лева

Средствата ще помогнат за осъществяването на инвестиции по 207 одобрени проекта по мерките 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съобщиха наскоро от РА на Фонд „Земеделие”.

Подкрепените предложения по мярка 123 на предприятия от хранително-преработвателната промишленост са 204 на брой. Голяма част от тях са в сектор „плодове и зеленчуци”. Кандидат от Търговище ще инвестира в преработката на биомалини и замразени малини, а бенефициент от Кюстендилска област – в нова техника за приготвяне на сладко. С пари по мярката ще бъде финансирано и купуването на тунелни оранжерии за сушене на билки и линии за обработката им. Подкрепени са различни проекти за производство на компоти, пюрета, консерви и др.

Финансиране спечелиха и проекти за сурови и печени ядки, масла и мазнини, като бенефициентите се насочват основно към производството на белено слънчогледово семе, печени фъстъци, бадеми, царевични пуканки или бутилирано и наливно олио. Някои от одобрените предложения са за производство на бели и червени вина. Тези предприятия ще извършат строително-монтажни дейности и купят бъчви от американски и френски дъб, лабораторни реактиви и консумативи, хроматографски вани, винификатори и др. ДФ „Земеделие” одобри и няколко проекта за ремонт и модернизации на мандри и технологично обновяване на месопреработвателни предприятия.

Средства по мярка 123 получават и предприятия, които ще инвестират в производство на енергия чрез преработка на биомаса от растителни и животински продукти. Те ще купят технологично оборудване, включително линии за производство на екобрикети от биомаса, инсталации за производство на дървени въглища и др.

Подкрепените проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са три. Те ще получат 1 578 245 лв. Първият бенефициент ще купи техника за обработка на винени лозя, вторият ще изгради силозно складово стопанство за съхранение на зърно и административно-битова сграда, а третият ще планира да приведе птицефермата си в съответствие със стандартите на Общността.

Публикувана в Новини на часа

Отделеният бюджет е 2 200 000 евро. Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, подмярка „Биологично земеделие”, а поетият от тях агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван. Могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури.

Фермерите не могат да кандидатстват едновременно по този прием и по вече обявения по мярка 121, който продължава от 24 юни до 5 юли.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта