В днешно време метеорологичните условия са най-голямата пречка за всеки един земеделец. Промяната в климата е факт и ние трябва да се приспособяваме към новите условия на работа и да прилагаме нови и алтернативни методи с цел подобряване и увеличаване на нашата продукция. Не случайно Министерски съвет прие „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата (АИК)“ и план за действие към нея. В плана за действие се предвижда увеличаване на напояваната площ с 30 000 ха, инвестиции 50 млн. евро, увеличаване на напояваните площи с интензивни култури с 20%, увеличаване на добива на плодове с 2%, увеличаване на добива на зеленчуци с 10%.

Agrotaim02Ние от Агротайм Техник ООД, бидейки дъщерно дружество на Агротайм ЕООД, една от най-иновативните земеделски фирми в България, от първа ръка знаем всички трудности, с които се сблъскват земеделците днес. Продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти са първо и преди всичко изпитани на нашите полета и овощни градини, доказали своята ефективност и надеждност. Това ни дава едно предимство пред нашите конкуренти, защото ние можем да покажем реални резултати от използването на нашите продукти, а също така и да покажем тяхната издръжливост и качество.

Agrotaim03От 2018 г Агротайм Техник е официален представител за България на световния лидер в напоителните системи “NaanDanJain”. Това е израелска компания с над 80 години опит в напоителните системи и оперираща в над 120 държави по целия свят. Напоителните системи, било то пивотни системи за открити полета или капково напояване, се правят по индивидуални проекти спрямо нуждите на клиента. В допълнение към това всяка една система може да бъде снабдена с безконтактно управление, т.е. седейки вкъщи с телефона, всеки може да активира или деактивира системата и да следи актуалното й състояние. Също така при евентуален проблем, тази функция позволява на нашия екип поддръжка от разстояние да провери от къде идва този проблем, в някои случаи дори и да го отстрани от разстояние. Важно е да се отбележи, че нашите напоителни системи не се използват само за напояване с вода на насажденията, а също така и за торене. Това позволява прецизна дозировка на тор, а също така и спестява една обработка с машина на полето или овощна градина.

Публикувана в Бизнес

- Г-жо Танева, има ли риск „Напоителни системи“ да обсебят подмярка 4.3?

- Не, няма такъв риск. Мярката ще отвори в края на месец март – нека видим колко проектни предложения ще постъпят и след това ще можем да анализираме.

- Мнозина казват, че кандидатстването по 4.3 е изключително трудно – предвид изискванията и условията. Беше ли възможно опростяване на режима?

- Не. Всяка инвестиция в хидромелиоративно съоръжение е изначално тежка като административна процедура. Но такова е общото европейско законодателство по отношение на управлението на водите, това не е земеделско законодателство. И ние не можем да дерогираме в него по отношение на водоползването. Такива са законовите правила и сме длъжни да ги спазваме.

„Напоителни системи“ ЕАД е изготвило проектни предложения за 29 хидромелиоративни обекта, които имат първостепенна важност за напояването, съобщи по време на петъчен парламентарен контрол земеделският министър Десислава Танева. Дружеството има 14 клона в страната. Ако проектите бъдат реализирани, поливните площи в страната ще се увеличат с 200 хил. дка, каза още Танева.

Общият бюджет по подмярка 4.3 е 50 465 860 евро или близо 100 млн. лева. На интернет страницата на МЗХГ още на 13 март са публикувани насоките за кандидатстване по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР (2014 – 2020 г.). Срокът за обществено обсъждане е до 24 март. След това подмярката трябва да бъде отворена за прием на проектни предложения. Бенефициенти по нея са сдруженията за напояване и „Напоителни системи“ ЕАД. Размерът за допустимите разходи по един проект е до 6 млн. евро за „Напоителни системи“ и до 1,5 млн. евро за проекти на юридически лица, учредени по Закона за сдружения за напояване, по Търговския закон или по Закона за кооперациите.Одобрен проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор.

Анета Божидарова

Публикувана в Интервюта
Кабенетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2018 година за извършване от "Напоителни системи" - ЕАД на аварийно-възстановителни дейности за предпазване от вредното въздействие на водите.
Заради създалата се през 2018 г. тежка обстановка по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) се наложи спешно предприемане на аварийно-възстановителни дейности. В резултат на усложнените климатични процеси беше засегната техническата инфраструктура от национално и местно значение, както и пътища, поземлени имоти и земеделска продукция, се казва в правителственото прессъобщение.
С приемането на постановлението се цели възстановяване на разрушените 74 обекта - участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения по ОПВВВ. С промените ще се осигурят допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. по бюджета на МЗХГ за 2018 г. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.
Публикувана в Бизнес

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2018 година за извършване от „Напоителни системи“ - ЕАД на аварийно-възстановителни дейности за предпазване от вредното въздействие на водите.

Заради създалата се през 2018 г. тежка обстановка по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) се наложи спешно предприемане на аварийно-възстановителни дейности.

В резултат на усложнените климатични процеси беше засегната техническата инфраструктура от национално и местно значение, както и пътища, поземлени имоти и земеделска продукция.

С приемането на постановлението се цели възстановяване на разрушените 74 обекта - участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения по ОПВВВ.

С промените ще се осигурят допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. по бюджета на МЗХГ за 2018 г. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Публикувана в Бизнес

Предвижда се преструктуриране на „Напоителни системи“, за да участва дружеството с проекти по ПРСР 2014-2020 г., съобщи земеделският министър Румен Порожанов

Лили Мирчева

Стратегията за хидромелиорации работи много трудно. Тя предвижда преструктуриране на единствения оператор „Напоителни системи“, който имаме в момента, за да може да участва в мерките на Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. Това заяви на заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове земеделският министър Румен Порожанов. По думите му няма как да се извадят активите на дружеството към МЗХГ в отделни дружества и юридически лица, защото на практика те възлизат на няколко десетки милиона лева и такъв процес е почти невъзможен. „Това няма как да се случи. Ние за първи път направихме нормална инвентаризация, за да се видят активите. Идеята е дружеството да участва в мярката за напояване с остатъчен бюджет около 50 млн. лв., като се включват и сдруженията за напояване. Истината е, че тази мярка не е разписана в програмата. Тя само е маркирана и в момента се работи по нея. Нашата визия е да се опитаме да отворим мярката за инвестиции в хидромелиорации в края на годината или в началото на следващата година“, обясни министърът пред депутатите. Порожанов съобщи още, че тази година „Напоителни системи“ отчитат подобрена събираемост на средствата.

По-късно пред журналисти в кулоарите на парламента земеделският министър съобщи, че министрите на земеделието в Европейския съюз са обсъдили клауза за директните плащания в бъдещата Обща селскостопанска политика. „Няма как да се случи пълно изравняване на директните плащания между страните членки. „Министрите от Полша, Словакия, както и от Балтийските държави, поискаха пълно изравняване на преките плащания, което по никакъв начин не се подкрепя от старите страни членки на ЕС“, коментира Порожанов. По думите му тази тема е извън компетенциите на българската държава. „Казали сме, че трябва да има изравняване на директните плащания и това е елемент от Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това е и политически въпрос, и трябва да се направят още анализи, макар че вече има такива за средните нива на подпомагане на декар земя“, допълни министърът.

По думите му всяка страна е чувствителна към тази тема и големите държави - спонсори в бюджета на Общността твърдят, че техните разходи са по-големи и затова е логично и фермерите им да получават повече подпомагане.

„Интересна е темата с обвързаното производство и тук надделя мъдростта на една от най-големите страни членки, която въпреки че не прилага схемата, все пак подкрепи този вид плащане. Обвързаното подпомагане може да създаде опция за изкривяването на пазара дотолкова, доколкото една одобрена схема от ЕК допусне подобно нещо“, обясни още Порожанов.

Отчитайки усвояването на европейските средства за земеделие, агроминистърът обяви, че през този програмен период 5, 350 млрд. евро ще влязат по много направления в сектор земеделие. Програмата за развитие на селските райони е с по-малък бюджет – малко под 3 млрд. евро, заедно със съфинансирането от държавата.

„Темата за бъдещата Обща селскостопанска политика е много актуална. Дебатът върви вече година и за първи път браншовете в земеделието се обединиха в обща позиция какво да се финансира от новата ОСП“, коментира Порожанов. Според него субсидирането трябва да бъде направено така, че да няма сътресения в сектора.

Публикувана в Бизнес

Приоритетно възстановяваме главните напоителни канали, заяви Снежина Динева, изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД

Интервю на Лили Мирчева

 • Г-жо Динева, Световната банка направи анализ и стратегия за напояване в България, за което от държавния бюджет бе заплатено, доколкото ми е известно, около 30 млн. евро. Реализира ли се тази стратегия или ще си остане само на хартия?

 • Общата стратегия на Световната банка и към настоящия момент се изпълнява. Тя е част от програмата на правителството за хидромелиоративния сектор. В момента правим бизнес план и анализ дали ще бъде изпълнена в компонент Първи, както беше записано по предложение на Световната банка. Но тъй като има доста приоритети, които не могат да бъдат изпълнени в срок, ще бъде преразгледана и най-вероятно може би ще остане компонент Трети от изпълнението на Стратегията, т.е. ние продължаваме изпълнението на общата стратегия на Световната банка, но най-вероятно – стабилизация и запазване на статуквото на Напоителни системи. Към настоящия момент вървим към тази визия, тъй като показваме доста добри финансови резултати и стабилизация в поливното земеделие, разширяване на поливни площи и усвояване на европейски средства в бъдеще. Стремим се и към изчистване на финансовите ни задължения, за да можем да бъдем бенефициенти по европейски програми, т.е. искаме да стабилизираме самото дружество. Но основната ни цел е чрез рехабилитация на напоителната инфраструктура да намалим себестойността на цената на водата и така да отговорим на земеделските производители в очакванията им за спад в цената на водата. 

 • Тази година фермерите бяха ужасени от новата методика, по която изчислявате цената на водата за напояване. Това поскъпване може ли да продължи в годините? Както виждате напояването става непосилно за стопаните?

 • За първа година към настоящия момент се изпълнява методиката, приета на 20 януари 2017 г. от Министерския съвет. Знаете, че всяко ново нещо, което се прилага за първи път, търпи съответните промени.

 • В град Лозница, който е крупен център на малинопроизводството в България, има сдружение за напояване, но по една или друга причина техният проект не се е реализирал. Фермерите твърдят, че малинопроизводството е на второ място след ориза по консумацията на вода и специално в района на Лозница и Попово са въведени редица иновативни методи и системи за напояване с цел икономия на водата. Но за съжаление няма интегрирано разграничение между тези хора, които се стараят да икономисват водата и тези, които я използват на воля. Как ще изгладите тези противоречия?

 • Целта на Министерството на земеделието и храните е да се разширяват поливните площи. Правим проучвания къде са площите, които можем да разширим с най-ниски инвестиции в момента и къде има нужда от повече средства за мащабно разширяване на напоителните полета.

 • От браншовата организация на малинопроизводителите настояват ягодоплодните и малините да бъдат включени като приоритетни култури за напояване по две причини. Тези култури са първите и последните, които се нуждаят от напояване в рамките на 6 месеца.

 • Съгласна съм и искам да инициирам специална среща след края на поливния сезон със земеделски производители от другите асоциации, за да изчистим проблемите. За първа година се вкарва в ефективно действие методиката за цената на водата и бихме искали да направим работна среща, за да нямаме такива проблеми като тези в началото на поливния сезон.

 • Настоящият поливен сезон е почти в края си. Фермерите твърдят, че около 5-6 пъти се е повишила цената на водата. Отчитате ли техните притеснения?

 •  Според методиката, приета от Министерския съвет за оценяване на водата за напояване, ние от Напоителни системи сме взели всички забележки, които имат земеделските производители относно самото прилагане на методиката. Както казах, тя се прилага за първи път и е двукомпонентна – имаме такса на декар и цена на използваната вода, където няма рязко увеличаване. Смея да твърдя, че и като разходи, и като приходни елементи, успяхме да запазим цените, които бяха актуални преди 2-3 години.

 • Разбираемо е, че и други браншове също ще поискат да получат статута на оризопроизводители, за да ползват преференции за напояване. Има ли шанс да бъдат чути и удовлетворени техните искания?

 • Абсолютно всички производители в България имат шанс – и зеленчукопроизводителите, и картофопроизводителите, и малинопроизводителите... Дано не пропусна някои, но ние работим за това, всички те да бъдат чути при нас. Затова считам, че трябва да се направи работна среща след поливния сезон, да се преразгледат проблемите и ако има някакви корекции, които в бъдеще биха осигурили по-добро приложение и безпроблемно протичане на поливните сезони, да се приемат и да се променят. Производителите всъщност определят облика за земеделието в България, така че – да, имат шанс техните проблеми да бъдат чути и според възможностите на нормативната уредба.

 • Има ли опасност и вашите служители да стачкуват, както направиха в агенцията за борба с градушките?

 • Към настоящия момент възнагражденията в Напоителни системи се изплащат редовно, нямаме забавяне и смея да твърдя, че до края на година сме осигурили средствата за фонд „Работна заплата“ в нашата агенция. Засега такава опасност няма и се надявам, че и в бъдеще ще е така.

 • Коя е следващата стъпка, която ще предприеме дружеството Напоителни системи?

 • Най-важното в момента е да се предприеме стъпка към изпълнение на бизнес програмата, която следва да бъде приета в рамките на няколко месеца и която цели стабилизация на дружеството за намаляване на задълженията, да бъде увеличена събираемостта на вземанията. Относно цените на водата за напояване в момента има методика, по която работим, с тенденция да се разгледат пропуските и да внесем една друга методика, която да работи ефективно другия поливен сезон.

 • Все още ли агенцията е голям длъжник на държавния бюджет и има ли все още много длъжници дружеството?

 • Имаме доста длъжници и съответно и ние дължим доста. Намалили сме с около 3,5 млн. лв. задълженията на Напоителни системи само през последните три месеца, но все още трябва да се предприемат сериозни мерки за финансова дисциплина и считам, че с добро управление, нещата бързо ще влязат в релси. Всъщност ние сме търговско предприятие и за нас земеделските производители са много важен клиент.

 • Къде в България инфраструктурата за напояване е най-зле, с най-много липси и разрушения? Както знаете има области, където са напреднали, но и такава, където инфраструктурата е в плачено състояние. Налага ли се едните да влачат другите?

 • Към настоящия момент дружеството Напоителни системи разработва бизнес план за 5-годишен период за възстановяване и стабилизация на предприятието. Не знам дали в мярка 4.3 от Програмата за развитие на селските райони ще бъде включено напояването или ще зависи само от наши средства, но към настоящия момент главните напоителни канали са приоритетни за възстановяване. Надявам се в рамките на тази и на следващата година да се похвалим с възстановяването на дюкер Попово, който е сред приоритетните ни обекти, тъй като в района на Лудогорието ще бъдат възстановени най-много поливни площи след неговата рехабилитация. Направили сме съответната количествено-стойностна сметка и знаем какво трябва да се предприеме. В момента уточняваме какво точно финансиране е необходима да се осигури и периода за възстановяване. Не смея да давам обещания сега, тъй като трябва да се вземе решение от Съвета на директорите на дружеството и съответно да бъде одобрено от министъра на земеделието, но се надявам искрено през следващия поливен сезон да можем да се похвалим в рехабилитация или поне със започване на такава.

 • Тази година времето бе много нестабилно дори странно – от порои, наводнения и градушки до суша. Има ли вече някакви анализи на тазгодишния напоителен сезон?

 • Не сме го приключили още. След като приключи, ще ви дам пълен анализ.

Публикувана в Бизнес

Само за осем месеца задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД /НС ЕАД/ са се увеличили с около 5 милиона лева.  Към 30.06.2016 г. те са били 29 574 000 лв., а към 08.03.2017 г. - 34 439 000 лв. За същия период несъбраните вземания са нараснали с около 4 милиона лева и от 13 511 000 лв. са станали 17 252 000 лв. Това показват първите данни от проверката на дейността на бившия изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД /НС ЕАД/ Галина Панайотова. Установени са и нередности, свързани с възнагражденията, получавани от Галина Панайотова като  изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите. Според Търговския закон тя няма право да бъде едновременно и на двата поста. Въпреки това за шест месеца от управлението на държавната фирма, Панайотова е получила общо над 36 000 лева.

На 26.10.2016 година ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП съставя ревизионен акт, с който не признава правото на данъчен кредит и извършени разходи на дружеството по сключен договор с „НС Агро“ АД за общо 732 627, 74 лв. Този ревизионен акт не е обжалван от изпълнителния директор в определения 14-дневен срок. Така не са защитени интересите на дружеството и му е нанесена вреда в размер на 732 627, 74 лв. С тази сума са увеличени задълженията на НС ЕАД към НАП.

За главен счетоводител на НС ЕАД от 26.07.2016 г. до януари 2017 г. се е разписвало лице, наето на граждански договори като консултант, за пет месеца са му изплатени 18 700 лв. В същото време това лице е държавен служител в Министерство на земеделието и храните, което означава, че е нарушен Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Друг служител, отново на МЗХ, пък е получавал по 1500 лв. месечно  и е взел над 6000 лева по граждански договор с НС ЕАД.

Проверката показва също, че умишлено е пропуснат срокът за подновяване на договорите за заем, сключени с Държавните горски стопанства за общо 6 967 779 лв. Това може да доведе до образуване на нови изпълнителни и съдебни производства срещу „Напоителни системи“  с искане за незабавно възстановяване на дължимата сума.

Подписани са и споразумения за доброволно уреждане на отношенията между НС ЕАД и юридически лица по сключените борсови договори за покупко-продажба на черни метали. В рамките на тези споразумения са изплатени 71 404, 42 лв., въпреки че има заведен иск и  досъдебно производство.

След като приключи проверката, цялата информация за закононарушения ще бъде внесена в Прокуратурата.

Новоназначеният изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева е завършила висше юридическо образование в УНСС гр. София през 2008 г. Притежава и сертификат за придобиване на знания и умения по темата „Управление на водите“. Близо две години е оглавявала Административно-правна дирекция в НС ЕАД. Трудовото й правоотношение е прекратено незаконосъобразно от  предишния изпълнителен директор Галина Панайотова, на основание  чл. 328, ал.2 от КТ . Динева е възстановена на длъжността от 06.01.2017 година с Решение № 1908 на Районен съд – гр. София. Актът на г-жа Панайотова  е обявен за незаконосъобразен, а дружеството е осъдено да заплати 12 200 лв. обезщетение. Срещу Снежина Динева не е имало и няма образувани съдебни и досъдебни производства за злоупотреби.

Публикувана в Бизнес

Снежина Динева е новият изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД. За председател на Съвета на директорите е назначен Петър Петров, а Филип Шукаров е нов член на Съвета. До този момент те са работили в Дружеството, но не са били част от управлението му.

Срещу предишните ръководства на „Напоителни системи“  ЕАД са подадени сигнали до Прокуратурата за извършени финансови престъпления. Досегашният изпълнителен директор Галина Панайотова е освободена от длъжност, за да се осигури безпристрастно и пълно съдействие на органите на досъдебното производство и разкриване на обективната истина.

С промяната в ръководството ще се предприемат мерки за стабилизиране на финансовото състояние на Дружеството и ще бъде извършена цялостна проверка в системата. 

Публикувана в Новини на часа

Прокуратурата започва разследване срещу ръководни длъжностни лица от "Напоителни системи" ЕАД за безстопанственост. Известно е, че става дума за щети от над 800 000 лева.

Сигнал е подаден от изпълнителния директор на държавното дружество, а данните, оценени като достатъчни за започване на разследване, се съдържат в одит, изготвен от Министерство на земеделието и храните.

От доклада става ясно, че през 2014 и 2015 година са сключвани договори за юридически услуги на обща стойност 790 352 лв. При извършена проверка одитът констатира недостатъчна отчетност на извършената работа - липсва приложено искане/заявка с обосновка за необходимостта от извършване на разхода, както и по какъв начин е изчислена сумата по договора. Голяма част от възнагражденията многократно надвишават определените адвокатски хонорари в наредбата. В същото време дружеството разполага с четирима юристи.

В същия период са сключвани консултантски договори, по които общо е платена сумата от 55 300 лева без ДДС, без да има реален резултат от изпълнението им. Парите са дадени за счетоводни услуги на стойност 16 800 лв., като едновременно с това в държавното дружество е имало осем счетоводители и финансисти. Има сключен договор за реклама с медия, наречена "Бизнес справочник Струма" на стойност 48 000 лв., без да е проведена процедура по Закон за обществените поръчки (ЗОП).

Платени са и близо 20 000 лева за договор за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси, информира БТА.

Публикувана в Бизнес

Правителството разреши едновременно увеличаване и намаляване на капитала на „Напоителни системи” ЕАД – София. По този начин ще се разшири материалната база и ще се създадат условия за по-добро оперативно управление на имотите. Нетният ефект от промяната в капитала на дружеството е увеличение от 44653 лева.

Имотите, с които ще се увеличи капиталът на „Напоителни системи”, са терени от 4,9 дка и от 2,4 дка в землищата на с. Крайници, област Кюстендил, и в Ивайловград. От капитала на дружеството ще се извади поземлен имот с площ 2,8 дка в с. Герман, област София-град. Целта е уреждане правата на собственост върху контролните уреди на язовир „Панчарево”.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта