Ваксинацията срещу нодуларен дерматит и син език в страната е започнала. Използват се ваксини, останали от 2016 г., като броят на дозите срещу син език са около 400 хил. и близо 40 хил. срещу нодуларен дерматит. Това отчете пред „Агрозона“ д-р Георги Чобанов,  директор на дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите към ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Тази година имаше закъснение при обявяването от страна на БАБХ на поръчката за ваксини за син език, но ваксинацията на новородени телета в страната вече е започнала със стари ваксини. „Надяваме се ваксинацията да продължи плавно за цялото налично поголовие, когато пристигнат новите ваксини.“, каза д-р Чобанов.

В графика на БАБХ е заложено провеждането на обществени поръчки. Те вече са обявени и се очаква в идните 10 дни да бъдат направени оферти за изпълнение на доставките.

Всички животни ще бъдат ваксинирани

 „Всички животни в страната ще бъдат ваксинирани. Миналата година срещу нодуларен дерматит имаше поетапно ваксиниране, тъй като ваксината идваше на няколко транша. Тази година очакваме цялото количество ваксина да дойде едновременно и да няма поетапно ваксиниране в страната. Графикът зависи от всяка тръжна процедура.“, каза той и допълни, че за всяка процедура има срокове за обжалване и в момента не може да се каже дали такова ще има.

„Вече е топло навън и насекомите започнаха да излизат, но ние очакваме преди сериозния летеж на насекомите да започнем да ваксинираме възприемчивата популация.

По-добра подготовка

През 2016 г. нямаше предварително планиране на пазара нито у нас, нито в съседните страни. Тогава се наложи животните да бъдат спешно ваксинирани и бяха закупени два вида ваксини, и двете от Южноафриканската република. Тази година е заложено цялото количество да бъде закупено наведнъж.

За тази година срещу нодуларен дерматит са поръчани над 800 хил. дози, а говедата в страната са около 700 хил., като количествата са леко завишени заради подсигуряване при разлив например. При син език е предвидено да бъдат ваксинирани около 770 хил. говеда и около 1,5 млн. овце в страната.

През последните седмици в системата за оповестяване на огнищата на болести по животните в ЕС не са регистрирани огнища на нодуларен дерматит и син език. Преди месец имаше огнища на нодуларен дерматит в Макенодия и Гърция, но и в двете държави заболяването е потиснато с ваксинация, каза още д-р Чобанов.

Публикувана в Животновъдство

След провелата се в София на 8 и 9 септември конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“(ЗНД), Еврокомисията отменя наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко, съобщи агенцията по храните.

Свободно може да се търгуват мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.

Припомняме, че до момента в изпълнение на решение на ЕК за защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в България, бяха наложени някои ограничения за търговия и транспорт на едри преживни животни и продукти от тях. Беше наложена забрана за движение към други държави членки и трети страни на живи животни, ваксинирани срещу ЗНД, забрана за движение към други държави членки на говеда на възраст под 6 месеца, които не са ваксинирани срещу ЗНД, а са родени от ваксинирани майки. Една от забраните не допускаше търговия с държави членки или трети страни на прясното месо. Допускаше се търговия с месни продукти, произведени от прясно месо, при условие че са били подложени на високо термична преработка и са придружени от официален здравен сертификат. Млякото и млечните продукти също трябваше да се подлагат на пастьоризация.

На база на опита на България, страната ни предложи на Европейската комисия промяна в действащата правна рамка. В резултат на това беше изготвен нов проект на Решение на ЕК за здравни мерки по отношение на контрол на ЗНД. То беше представено в София по време на конференцията за ЗНД и гласувано от държавите-членки на заседание на Постоянния Комитет по растения, животни, храни и фуражи на 14 септември 2016 година. Съгласно новата правна рамка, мляко, млечни продукти и коластра могат да се търгуват свободно без ограничения. В случай, че те се използват за храна на животни, следва да преминат термична преработка, за да се намали рискът от евентуално предаване на вируса на болестта. Отменят се и ограниченията за търговия на прясното месо и месни продукти и те ще могат да се търгуват свободно.

Новото решение позволява свободно движение на ваксинирани живи животни от не инфектирани зони, където не са констатирани огнища (Зона 1), това са областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра и общините Шумен, Каспичан, Нови пазар, Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино от област Шумен, Свищов, Полски Тръмбеш и Стражица от област Велико Търново и Опака, Попово и Антоново от област Търговище.

След публикуване на решението ще бъде разрешено придвижването на ваксинирани живи животни от Зона 2 (инфектирани зони, с огнища на ЗНД) с други държави членки или трети страни след двустранно споразумение. В зона 2 попадат останалите територии на страната без тези от Зона 1. Допуска се търговията със семенен материал, яйциклетки и ембриони в случай, че са добити от животни, отглеждани в Зона 1 и при спазване на здравни гаранции. Облекчават се и условията за транспорт на странични животински продукти, добити от животни, отглеждани в Зона 1.

Няколко месеца след появата на заболяването, анализът на свършеното и предприетия подход показва, че навременно приложените мерки за контрол и ограничаване на болестта, предприети от българските ветеринарни власти позволиха страната ни да служи като модел за борба с това значимо социално икономическо заболяване. Новата правна рамка позволява значително да се намалят индиректните загуби на български животновъди, месо и млекопреработватели, като се позволява свободната търговия с добити и произведени от тях продукти. Значителен напредък е и освобождаването на 10 региона от страната за свободна търговия с ваксинирани живи животни, които се считаха за най-високо рисковия фактор за разпространение на ЗНД.

На заседанието на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи на 14 септември 2016 година беше гласувано и ново решение във връзка със заболяването Класическа чума по свинете и наложените рестриктивните мерки. Въвежда се дерогация за придвижването на живи свине и промяна на условията по отношение на прясно месо и месни продукти от свине към други държави членки при даване на здравни гаранции, посочени в решението.

Българската агенция по безопасност на храните уверява всички животновъди, че ще продължи да бъде техен партньор и съюзник в борбата с болестите по животните и ще се работи за откриване на нови пазари извън страната. За целта обаче е необходимо тяхното разбиране и пълно съдействие, особено по време на кризи.

Публикувана в Животновъдство

Дезинсекционните обработки се извършват съгласно нормативните изисквания за опазване на пчелите и пчелните семейства

До момента с летателна техника са обработени 2 614 000 декара срещу кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит. Инсектицидни обработки са извършени на площ от 2 330 000 декара във вътрешността на страната, 270 000 декара по поречието на река Дунав и 14 000 декара оризища. Предстои да бъдат обработени площи в община Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджи Димово, Гоце Делчев, Гърмен (общо 108 000 декара), както и по поречието на река Тунджа (60 000 декара).

На 21 юли ще се обработват терени в общините Хаджидимово и Гоце Делчев, на 22  юли терени в общините Гоце Делчев, Банско и Разлог, на 23 юли в общините Сатовча и Гърмен. На 24 юли ще пръска в общините Гърмен и Гоце Делчев. Самолетите ще излитат от летището край Гоце Делчев.

Инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта на дезинсекционните обработки е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, което поразява едрите преживни животни.

Пръскането се провежда съгласно нормативните изисквания. Българска агенция по безопасност на храните е информирала кметовете на населените места, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките. Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3 работни дни /72 часа/ преди третирането.

Публикувана в Новини на часа

До момента с летателна техника са обработени 2 614 000 декара срещу кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит. Инсектицидни обработки са извършени на площ от 2 330 000 декара във вътрешността на страната, 270 000 декара по поречието на река Дунав и 14 000 декара оризища. Предстои да бъдат обработени площи в община Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджи Димово, Гоце Делчев, Гърмен (общо 108 000 декара), както и по поречието на река Тунджа (60 000 декара).

На 21 юли ще се обработват терени в общините Хаджидимово и Гоце Делчев, на 22  юли терени в общините Гоце Делчев, Банско и Разлог, на 23 юли в общините Сатовча и Гърмен. На 24 юли ще пръска в общините Гърмен и Гоце Делчев. Самолетите ще излитат от летището край Гоце Делчев.

Инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта на дезинсекционните обработки е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, което поразява едрите преживни животни.

Пръскането се провежда съгласно нормативните изисквания. Българска агенция по безопасност на храните е информирала кметовете на населените места, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките. Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3 работни дни /72 часа/ преди третирането.

Публикувана в Животновъдство

Продължава недоволството на пчеларите в района на Гоце Делчев. Причината е, че от днес се подновява пръскането срещу нодуларен дерматит, което според тях е пагубно за пчелите.

И вчера десетки пчелари се събраха пред сградата на община Гоце Делчев, а после с мирно шествие стигнаха до ветеринарната служба в града. Те настояват пръскането срещу нодуларен дерматит да не бъде подновявано поне до края на лятото и предлагат на службите борбата срещу заразата да започне отново през есента, когато пчелите вече не събират мед.

Публикувана в Пчела и кошер

Заради опасността за зарази от нодуларен дерматит тази година са отменени изложенията на животни на Роженския събор. Затова пък ще има хайдушко сборище, на което всички трябва да са облечени в народни носии. Огромен български трикольор с площ 7800 кв. м иразмери 26 на 300 м. ще бъде разстлан върху поляните на събора. На сцените на Рожен ще се изявят 337 народни състава.Съборът край Смолян е от 15 до 17 юли и вероятно посетителите му ще надминат миналогодишната бройка от над 350 000 души, очакват организаторите.
Освен песните, народната музика и чеверметата на събора ще има нестинарски танци, народни борби и конни атракции.

Поради миналогодишните затруднения с придвижването сега е изработена нова и улеснена транспортна схема. Може да се преминава през Лъки, Баните и Девин. Ще бъде осигурен паркинг с капацитет от 5000 места за тези, които планират да пътуват с личните си автомобили. Организаторите обаче апелират да се използва междуградският транспорт в района, за да не се получават задръствания. За случая са осигурени по 15 автобуса, които да минават през района на всеки час.

Публикувана в Бизнес

Пръскането срещу нодуларен дерматит в симитлийско продължава, съобщиха от пресцентъра на Община Симитли . От отдел „Екология” на общинска администрация Симитли уведомяват всички граждани на общината, че пръскането за нодуларен дерматит продължава и на 22-ри и 23-ти юни (сряда и четвъртък) от 6.00 до 10.00 часа по същото трасе от Железница до Полето за Община Симитли. Отново се напомня на пчеларите, да не пускат пчелите си до 10.00 часа /докато трае пръскането/ извън кошерите. Пръскането ще бъде извършвано в населените места по течението на река Струма от Железница до Сандански. За община Симитли ще обхване селата Железница, Симитли, Черниче, Крупник, Полето.

Публикувана в Новини на часа

Ваксинацията на животните в Пазарджишко срещу нодуларен дерматит върви в нормален режим, като повечето ферми вече са ваксинирани, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик Румен Георгиев, председател на Асоциацията на млекопроизводителите в региона. Животните понасят добре ваксината и засега няма нови заразени говеда. Засега в областта са умъртвени около 115 крави от района на Пазарджик и Сърница. По думите му, обещетението, което ще получат стопаните за умъртвените и загробени говеда, не може да компенсира времето, прекарано с животните. „За съжаление умъртвяването на цяло стадо е задължително, независимо дали само едно животно е заболяло. Това е така, защото няма 100%-ва гаранция, че останалите няма да развият същите клинични симптоми. Затова тази болест носи такива икономически загуби за стопаните и затова трябва да има навременна профилактика на животните“, уточни Георгиев. Другото заболяване, чийто преносител също е комарът, е синият език, което също води до смърт на животните.

Публикувана в Животновъдство

Пръскат срещу нодуларен дерматит в района на Струмяни. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград . Пръскането е във връзка с унищожаването на векторите, преносители на заразата. То ще се осъществи със самолет. Началният час е 6:00 на 2 километра отстояние от двете страни на река Струма. Третирането на площите в района ще приключи в 10:00 часа. Препаратите, които ще се използват, са безопасни за хората, но могат да причинят вреди на пчелите. От Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград съветват всички пчелари да вземат мерки за защита на пчелните семейства.

Публикувана в Пчела и кошер

Ново огнище на заразен нодурален дерматит по едрите животни възникна, второ поред,  в Кърджалийска област. Преди три дни се появили симптомите при крава в частно стопанство в джебелското село Търновци, предаде Дарик. Собственикът уведомил ветеринарния лекар, болното животно било изолирано. Екип на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали посетил фермата и от кравата били взети кръвна проба. В последствие тя се оказала положителна, разказа директорът на Дирекцията д-р Георги Грозев.

Той също е бил на мястото на инцидента. Тази сутрин заразената крава и останалите животни – крава, юница и теле, са били умъртвени по хуманен начин и погребани.

Това е второто огнище на заразен нодурален дерматит по животните в област Кърджали. Първото пламна в началото на юни в кирковското село Каялоба, където бяха унищожени 13 животни в частна животновъдна ферма.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта