Четвъртък, 28 Септември 2017 11:19

Засаждане на овощни дръвчета

Преди засаждане се почистват болните, засъхналите и наранените корени, а здравите се опресняват с остри ножици, като се избягва силното им съкращаване. Често допускана грешка е късото отрязване на корените или извършване на резитбата доста време преди засаждането. По този начин отрезите засъхват и прихващането е по-трудно. За успешно прихващане на дръвчетата се препоръчва да се приложи потапяне на корените в каша от пресен говежди тор и глина в съотношение 1:3.

Особено важно е да се контролира дълбочината на засаждане. Тя трябва да бъде такава, каквато е била в разсадника – присадката да е на 5–6 cm над почвената повърхност. Дръвчето се държи в центъра на посадъчната ямка, която се допълва с почва при периодично стръскване. Притъпква се от периферията към центъра. След засаждането всяко дръвче се полива с около 20 л. вода. Това поливане допринася както за навлажняване на почвата около корените, така и да се осигури по-добър допир и прилепване на пръста към корените. Около всяко засадено дръвче се прави околостъблен кръг, който се допълва с оборска тор или почва, за да се намали изпаряването на водата, и да се поеме повече влага от дъждовете. За предпазване от гризачи новозасадените дръвчета се обвиват с хартия или друг подходящ материал.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Основната обработка на почвата е задължително мероприятие, когато дръвчетата се отглеждат на черна угар, каквато най-често е практиката.

Дълбочината на тази обработка трябва да е 20-25 см, като в близост до стъблата на дръвчетата е по-малка - 10-15 см, за да не се наранят корените. С това окопаване на почвата трябва да целите да разрохкате почвата около дръвчетата, което пък води до подобряване на въздушния и воден режим, до механично унищожаване на голям процент от зимуващите стадии на неприятелите и болестите, до унищожаване на плевелите и заравяне на техните семена на по-голяма дълбочина, откъдето те трудно ще поникнат и др.

Публикувана в Овощната градина

Mагнезият е елемент от изключителна важност за овощните култури и при недостиг овощните дървета намаляват продуктивността си и боледуват. Внасяне на магнезиеви торове обикновено се налага, когато почвите салеки, с ниско съдържание на магнезий или с кисела реакция.Прилагането на високи норми калиеви торове на почви недостатъчно запасени с магнезий, а така също и проливните валежи също възможни причини за възникването на магнезиев недостиг. Симптомите се появяват през летните месеци- по листата се появяват хлоротични петна, които са разположени симетрично спрямо главния нерв. Скоро след появата им петната некротизират (обикновено до два дена). Тези признаци се проявяват първоначално по старите листа, които окапват преждевременно. Плодовете са с по-малки размери и влошено качество. Нарушава се и снабдяването с вода на овощните растения. За най-чувствителна на магнезиев недостиг се смята ябълката, но от него страдат и останалите овощни видове. Внасянето на магнезиеви торове в почвата е с по-бавен ефект. Поради тази причина то трябва да се използва предварително, преди да са се появили признаците на дефицит. За почвено торене може да се използват разнообразни материали – магнезиев карбонат, доломит, магнезиев сулфат, кизерит и други, но предварително чрез лабораторен анализ трябва да се установи запасеността на почвата с калций. При кисели почви с ниско съдържание на калций е препоръчително използването на доломит.Подходящ за кисели почви с лек механичен състав е и калиево-магнезиевия тор „Патенткали“, съдържащ калий, магнезий и сяра, както и калиево-магнезиев сулфат.

Публикувана в Овощната градина

Плевелите са основни конкуренти на овощните дръвчета по отношение на влага и хранителни вещества. В случай, че механичната борба не е сред любимите ви занимания, може да се справите с тях чрез химични средства. Посочваме няколко хербицида, подходящи за борба с плевелите в овощната градина:

. Касорон 6,7 Г

Доза 8-10 кг/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внесен рано напролет извън вегетацията на културата.

. Стомп 330 ЕК

Доза 600 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен рано на пролет след първата обработка на почвата.

. Баста 15 СЛ

Доза 600 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внесен в активна вегетация на плевелите.

. Глифозат С 360

Доза 400-1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.

. Раундъп

Доза 400-1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.

Публикувана в Овощната градина

Получаването на качествена плодова продукция е в пряка зависимост от осигуреността на дръвчетата с достъпни хранителни елементи. Една от главните особености на торенето е не само наличието на тези елементи, но и съотношенията, в които те се намират помежду си. Тези съотношения са различни за отделните овощни видове и се изразяват в т. нар. балансирано торене. Това съотношение се означава със символите N:P:K. С първата цифра се означава азота, с втората фосфора и с третата калият.

ПРИ НАРУШЕН БАЛАНС

Излишекът от даден елемент може да доведе до недостиг на друг. Прекомерното торене с азот например, може да доведе до появата на признаци на калиево гладуване.

Недоимъка на един или друг хранителен елемент може да се определи и по реагирането на дърветата, изразени във видими промени по вегетативните части на растението и плодовете.

ПОЧВЕНО ТОРЕНЕ С ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Внасянето на почвата на основните елементи се пранви в края на есента или рано напролет. При песъчливи почви по-добре е това да стане напролет.

ЛИСТНО ТОРЕНЕ С ФОСФОР И КАЛИЙ

Листното торене на дръвчетата с фосфор и калий може да се направи до средата на август, когато тези елементи са им необходими за залагане на плодни пъпки и узряване на леторастите. Добре е формулацията на листния тор да съдържа и бор. Азотът по това време е вреден.

Публикувана в Овощната градина

В храната на овощните дръвчета влизат и микроелементите. Те са им необходими в малки количества, но значението им е изключително важно. Отсъствието на даден микроелемент може да доведе до сериозни нарушения на здравето на растенията.

РАСТЕНИЯТА САМИ ПОДСКАЗВАТ ЗА НУЖДИТЕ СИ

. Недостиг на цинк се проявява най-често при карбонатни почви. В тези случаи растенията заболяват от розетъчност, петниста хлороза и др. При розетъчност при ябълките например, вместо нормални леторасти се образуват слаби розетки с малки деформирани листа.

. Молибденовият недостатък се среща обикновено при кисели почви. Той се изразява в издребняване на листата на трайните насаждения и отмиране на отделни участъци по тях. Пръскането с листни торове съдържащи молибден ликвидира проблема.

. В сухо и топло лято и при карбонатни почви с неутрална реакция е възможна проявата на манганов дефицит. Признаците при трайните насаждения се изразяват във вид на хлороза, която се проявява по старите листа, а не както при желязото – при младите.

. Борът е важен микроелемент. При неговата липса се наблюдава опадване на завързите и листата, и суховършие на клоните.

Публикувана в Овощната градина

Въпрос от електронната поща: “Имам няколко стари крушови дървета, чийто стебла надебеляват неравномерно и се напукват. Има ли начин да регулирам този процес и какъв е той?”

Набраздяването на стеблата с остър нож при стари дървета е отдавна позната и прилагана практика от овощарите. С годините кората на стеблата надебелява,загрубява, втвърдява се и радиалният растеж става неравномерен и непредвидим. В резултат на това по тях се появяват цепнатини с различна дължина и дълбочина. По плитките зарастват бързо, а по-дълбоките стават причина за много сериозни бъдещи проблеми.

РЕШЕНИЕТО Е ОСТРИЯТ НОЖ

Процесът на надебеляване на стеблото може да се контролира, ако периодично през 2-3 години с остро овощарско ножче правим по 3-4 надлъжни разрези на стъблената кора с дълбочина 1-2 мм. Набраздяването се прави в периода на най-активния растеж и развитие на дръвчетата - май-юни. Разрезите задължително се замазват с овощарска замазка.

Публикувана в Овощната градина

В зависимост от силата на дръвчетата и грижите полагани за тях, понякога по тях се развиват прекалено много едногодишни леторасти, които взаимно си пречат и засенчват. За да се оптимизира техният брой е необходимо излишните от тях да се премахнат от основа. Това може да стане с ръка чрез внимателно отчесване на все още невдървесинените леторасти. Ако основите им са вдървесинели и ръчното им премахване е трудно и носи риск от образуване на рани, тогава се използва овощарска ножица. Излишни леторасти може да има както по скелентите клони и разклоненя, така и развили се от спящи пъпки по водача.

ЦЕЛ НА ЛЯТНОТО ПРОСВЕТЛЯВАНЕ

Премахването на цели едногодишни леторасти е насочено за подобряване на светлинния и въздушен режим в короната. Стигайки до всяко клонче в короната, слънцето позволява оптимално развитие и добро узряване на дървесината. Това е важно за успешното презимуване на дръвчетата без риск от измръзване. Разредената корона е и по-проветрива и намалява опасността от развитие на болести и неприятели.

Публикувана в Овощната градина

Първата година след засаждане, особено в сухо време, дръвчетата имат нужда от редовно поливане в продължение на цялото лято. Влагата е много необходима, защото при саденето в почвата се внасят повишени количества минерални торове и при снижаване на съдържанието на вода, концентрацията им стига до опасни нива. Това може силно да угнети развитието на дръвчетата. За запазване на влагата в почвата много полезно е в околостъблената чаша под дръвчето да се направи слой от органичен мулч – слама, торф и др.

Публикувана в Овощната градина

След периода на плододаване, който има различна продължителност според особеностите на съответния овощен вид, дърветата преминават в период на застаряване. Когато тяхното жизнено и фитосанитарно състояние е видимо добро, те могат да се подмладят чрез подмладяваща резитба.

Старите дървета – на възраст 18-20 и повече години се режат по-силно, за да се предизвика мощен, подмладяващ растеж на дървото. Централният клон (ако има водач) се съкращава над странично разклонение, изрязват се отделни стари скелетни клони, прилага се силно съкращаване на многогодишна дървесина. При подмладяващата резитба височината на короната може да се снижи във височина с 1,5 метра и повече. Премахват се и част от старите плодни образувания.

Тази резитба се прилага и при дървета, които са от ценен сорт, който непременно искаме да запазим.

Преди резитбата за подмладяване, короната на дървото се преглежда внимателно, за да се прецени състоянието на отделните скелетни клони и разклонения. Скелетните клони и разклонения са подрязват много силно – премахва се ½ или повече от тяхната дължина. В резултат на силната резитба се провокира силен растеж на голям брой леторасти, в това число и т.нар. лакомци. Повечето от тях се отстраняват, като се оставят само тези, които са подходящи за формиране на новата корона. За 2-3 години от младата дървесина се изгражда нов скелет и дърветата ще плододават още 5-7, а при добри грижи и повече години.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта