Сортовете малини наречени ремонтантни (Люлин, Виламет, Септември и др.) се отличават от останалите по това, че могат да плододават както веднъж, така и два пъти в годината – пролетно-лятна и лятно-есенна реколта. Този процес се направлява от приложените два вида есенни резитби:

. първата е както при обикновените сортове – прореждане и отстраняване;

. втората резитба е изрязване на всички издънки до основа.

Изрязване на всички издънки

Тази резитба се прилага, когато се цели получаването на една реколта (лятно-есенна), но по-обилна. В този случай след плододаване наесен се изрязват всички надземни части на растенията на височина 5 см от почвената повърхност. През пролетта ще израснат нови стъбла. Между тях ще има и слаби, които тогава ще трябва да се проредят. Така при ремонтантните сортове се получава не двугодишен, а едногодишен цикъл на плододаване.

При този вид отглеждане всяка година храстите се оздравяват. Няма натрупване на болести и неприятели. През зимата няма измръзване на стъблата защото просто ги няма. Работата е по-лесна и удобна.

Възможно е на ремонтантните сортове да се прави резитба, както при обикновените малини. Едногодишното стъбло даже и да е плододавало, няма да изсъхне. След като презимува ще се развие и отново ще плододава. През това време ще се развият и другите стъбла и те ще плододават. През есента те ще дадат допълнителен добив. Ще се получат два добива, и периода с пресни плодове от малини ще се удължи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Във всяка градина се отглеждат по-няколко сорта домати. Неизменно там присъстват и сортове с едроплодни домати. Характерно за тях е, че младите върхове нарастват интензивно и са по-нежни. През топлите часове на деня те изглеждат леко повяхнали .

Повяхването не се дължи на болест, а е сортова особеност на едроплодните сортове домати. Достатъчно е само да установите, че наблюдавате това явление именно по тях и да ги сравните с останалите сортове, при които няма да видите подобна картина.

Друга особеност на едроплодните сортове, която най-често се проявява при плодовете е характерно разцепване на долната част (дъното) на плода на доматите. Това разцепване се дължи на факта, че тези плодове са многокамерни и част от семената не са оплодени. При нарастване на плода по-силно напрастват камерите с оплодени семена, за да ги изхранят. Неравномерното нарастване води до разцепване на дъното, като в повечето случаи се получава характерен ръбец от зарастнала (кафяво оцветена) тъкан. Плодовете не са болни и са годни за консумация.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Азотните торове трябва да се прилагат в почвата непосредствено преди сеитба или засаждане на зеленчуци на постоянно място. През втората половина на лятото те не само не носят практическа полза, но дори могат да имат отрицателно въздействие върху реколтата. Пръскането с азотни торове е неефективно, тъй като част от азота просто ще се разпадне, без да има време да навлезе през листата на растението.

Фосфорните торове се внасят на няколко сантиметра под дълбочината на засаждне. Те също са добри за междуредово торене. Листните фосфорни торове са неефективни.

Суперфосфатът се разтваря в студена вода изключително бавно - около един ден, а в топла вода - много по-бързо (изисква се периодично смесване). Това трябва да се има предвид при подготовката на торове, основаващи се на него. Основните съставки се добавят към охладения разтвор един ден по-късно, непосредствено преди внасянето.

Калиевите торове са необходими за зеленчуците през втората половина на лятото.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Да предположим, че сте засадили малини правилно, но въпреки това от година на година те се влошават. Растенията отслабват, плодовете стават все по-дребни, а вкусът им не е приятен.

Какви могат да бъдат причините?

Най-честата причина за това е липсата на хранителни вещества. Мястото за тази култура обикновено се избира най-накрая, а и грижите за нея са малко в сравнение с другите култури. Малините имат нужда от редовно торене, в противен случай, почвата се изтощава и добивите падат. Ако не искате да губите от добива от малинине забравяйте, че трябва да внасете органични вещества през есента. Сложните торове се внасят в началото на пролетта и преди цъфтежа на малините.

Друга причина за промяна на сортовите особености на плодовете на малините са болестите и вредителите. Ако растението боледува и се бори с вредителите, то не може да даде добри добиви. Ето защоне забравяйтередовно да проверявате насаждението и да обработвате почвата около храстите.
И накрая, причинатаможе да е, че сорта малини, който сте засадиливече да е изчезнал и на негово място да расте дивачка. Тогава премахнете всички издънки, докато не са обхванали цялата налична територия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При определяне на торовите норми трябва да се имат предвид биологичните особености на овошките:

. По време на нарастването, корените проникват в почвени зони, по-богати на хранителни вещества. Благодарение на нарастването, корените обхващат нов обем почвени частици, откъдето ги усвояват.

. Периодът на кореновата активност за една вегетация е по-продължителен, отколкото при едногодишните култури, не спира със завършнане на вегетацията и започва рано напролет преди началото на развитие на надземните органи.

. Торенето на овощните дървета способства за образуване на плодни пъпки, които формират реколтата през следващата година.

. Необходимостта на овощните растения от хранителни вещества са различни не само за отделните видове и сортове, но се изменят и в зависимост от възрастта, гъстотата на засаждане, начина на поддържане на почвената повърхност, резитбата, количеството на добива и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Азотните торове трябва да се внасят в почвата непосредствено преди сеитбата или засаждането на зеленчуците на постоянно място. През втората половина на лятото те не само нямат практическа полза, но дори могат да имат отрицателно въздействие върху реколтата. Пръскането с азотни торове е неефективно, тъй като част от азота се разпада, без да има време да се се усвои от листата на растенията.

Фосфорните торове се заравят на няколко сантиметра по-дълбоко от дълбочината на сеитба или засаждане. Те са по-подходящи за разхвърляне и заравяне в междуредието, а по-малко ефикасни за листно подхранване.

Приготвяне на разтвори от торови смеси за подхранване

Суперфосфатът се разтваря в студена вода изключително бавно - около ден и в топла вода - много по-бързо (периодичното разбъркване е задължително). Това трябва да се има предвид при подготовката на торови смеси с него. Останалите съставки се добавят към охладения разтвор един ден по-късно, непосредствено преди приложението.

За зеленчуци се изисква добавка на калий във втората половина на лятото, който подобрява зреенето.

Таблица за подхранване на основните зеленчуци през вегетацията с течни торови разтвори

Вид зеленчук Фази и признаци 1-во подхран-ване

 

за 10 л разтвор

Фази и признаци за 2-ро подхран-

ване

 

за 10 л разтвор

Фази и признаци за 3-то подхран-ване

 

за 10 л разтвор

Доза (л)

за едно растение или за линеен метър

Зеле 10-15 дни след засаждане на разсада Оборски тор+вода 1:1 или 10 г карбамид, 20 г суперфос-фат, 10 г калиев сулфат 15-20 дни след 1-вото подхранване Оборски тор +вода 1:1 или 10 г карбамид, 20г суперфосфат, 10г калиев сулфат 20-25 дни след 2-рото подхранване Оборски тор +вода 1:1 или 10л оборси тор+вода 1:1 +30г суперфосфат

0,5

Картофи Ако стъблата са тънки, а листата жълтеят 15-20 г амониева селитра Фаза поява на бутони 20 г калиев сулфат или 20 г дървесна пепел Фаза образува-не на клубени 20 г супер-фосфат

1,5-1,0-0,5

Лук Фаза 1-ви-3-ти лист 30 г супер-фосфат, 20 г калиев сулфат, 10-15 г амониева селитра 15-20 дни след първото подхран-ване 60 г супер-фосфат, 40 г калиев сулфат - Месец преди прибира-не не се полива и подхран-ва

2

Морков 20 дни след поникване

25 г карбамид, 30 супер-фосфат,

30 г калиев сулфат

20-25 дни след първото подхран-ване 35 г нитро-фоска 20-25 дни след второто подхран-ване 30 г супер-фосфат, 30 г калиев сулфат

1

Краставици Фаза 3-ти същински лист

10 г карбамид,

10 г калиев сулфат,

10 г супер-фосфат

15-20 дни след първото подхран-ване във фаза цъфтеж 20 г карбамид, 20 г калиев сулфат, 20 г супер-фосфат + микроел.

-

-

0,7-1

Пипер 14-15 дни след разсаж-дане Разтворен оборски или птичи тор (шербет) 14-15 дни след цъфтеж

На 10 литра шербет

15-20 г карбамид,

25-30 г калиев сулфат и 30 г супер-фосфат

След началото на първата беритба

На 10 литра шербет

15-20 г карбамид

25-30 г калиев сулфат и 30 г супер-фосфат

0,8-1

Домати 5-ти-6-ти същински лист

Шербет или 15-20 г карбамид,

30-50 супер-фосфат и 10-15 г калиев сулфат

Фаза цъфтеж и плодообразуване 10-15 калиев сулфат и 40-50 г супер-фосфат Наедряване на плодовете до максимални размери 10-15 калиев сулфат и 40-50 г супер-фосфат

0,5-0,8

Чесън Пожълтя-ване на листата 10 г карбамид При дребни глави 60 грама супер-фосфат, 40 г калиев сулфат

-

-

2

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Различните овощни видове се отличават със свои особености.

. Костилковите се развиват по-бързо

Костилковите овощни видове – праскови, кайсии, сливи, джанки, череши, бадем и вишни имат склонност още през първата вегетация след присаждането да развиват коронки от предивременни клонки. Така ще ги намерите и в разсадниците.

. Семковите се развиват според подложката

Семковите видове – ябълки, круши, дюли и др., не винаги развиват коронка още първата година. От тях може да срещнете дръвчета само с един (централен) летораст или такива с развита коронка. Това зависи от подложката: ако е семенна, растежа е по-буен и може да има развити предивременни клонки. Ако е вегетативна – може да само един летораст или или такива със слабо развити странични клончета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Едно от най-важните особености при формиране на короните на овощните дръвчета е изграждане на корона със здрав скелет, способен да носи бъдещият плодов товар. В тази връзка, в периода на формиране се прилагат операции, които са съчетание от резитба, помощни операции и избор на клонки, които ще послужат за основа на короната.

ЗДРАВО СРАСТВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СКЕЛЕТНИ ЧАСТИ

Основна задача при изграждане на короната на младото дърво е оптимално разположение и спрастване на основните скелетни части с оста на дървото. За да се постигне това се прилагат определени принципи, които подпомагат процеса на изграждане.

ЪГЛИТЕ СА ВАЖНИ ЗА СТРОЕЖА НА КОРОНАТА

Голямо значение при избора на скелетни клони е ъгълът на отклоняване – това е ъгълът между централната ос на дървото (стеблото или водача) и излизащите от там клони. Не трябва да се оставят клонки с ъгли по-малки от 40°, защото те имат лошо срастване с оста и по-късно се отцепват, като причиняват големи незарастващи рани. Те растат силно и късно встъпват в плододаване. За добър се смята и ъгъл на отклонение от 45-60°, но се допуска и ъгъл от 70-90°,ако има възможност клонките да се изправят чрез привързване към стеблото.

. Скелетните клони се срастват здраво с водача или с централната ос на дървото, когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45°.

. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30° спрямо хоризонталата на скелетния клон. Те трябва да са равномерно разположени от двете му страни, а не да растат вертикално надолу или нагоре по скелетния клон. Оптималното им разположение е важно за нормално удържане на плодовете без това да причинява наклоняване и изкривяване.

. За да има здраво срастване на скелета на короната съотношението между дебелината на централната ос (или водача), скелетните клони и скелетните разклонения трябва да е 2:1:0,5.

. Върховете на скелетните клони или техните продължители трябва да растат навън, за да не сгъстяват короната и да се удължават нормално.

. Ако формировката е с водач той трябва да е във вертикално (изправено) положение и да доминира по височина над всички скелетни клони.

С формиращата резитба, освен здрав скелет, трябва да се осигури оптимален растеж на младите дръвчета с подобряване на условията за достигане на светлина до всичките им части. Това се постига с ограничаване размера на отделните части, които трябва да са в съподчинено положение, за да не си пречат взаимно и да се конкурират. За да достигне светлина до разположените по-долу скелетни клони и разклонения, всички части над тях трябва да са с по-малки размери.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Октомври 2017 12:53

Особености на овощните видове

Различните овощни видове се отличават със свои особености.

. Костилковите се развиват по-бързо

Костилковите овощни видове – праскови, кайсии, сливи, джанки, череши, бадем и вишни имат склонност още през първата вегетация след присаждането да развиват коронки от предивременни клонки. Така ще ги намерите и в разсадниците.

. Семковите се развиват според подложката

Семковите видове – ябълки, круши, дюли и др., не винаги развиват коронка още първата година. От тях може да срещнете дръвчета само с един (централен) летораст или такива с развита коронка. Това зависи от подложката: ако е семенна, растежа е по-буен и може да има развити предивременни клонки. Ако е вегетативна – може да само един летораст или или такива със слабо развити странични клончета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:30

Сушене на плодове

Сушене на ябълки

. ЯБЪЛКИТЕ се нарязват на шайби или дълги парчета, отстраняват се семенниците. Плодовете с тънка кожица се сушат с нея, а тези с дебела се обелват.
За да не потъмнеят се потапят във вода, в която е добре да се прибави малко винена киселина (1%-ов разтвор). Преди сушенето леко се попарват, после се охлаждат и се поставят на сито.
НА ФУРНА...
При сушенето на фурна се поддържат първо 85 градуса, в края се понижават до 50-45 градуса. Сушенето да не продължи повече от 5 часа.
НА СЛЪНЪЦЕ
Летните сортове ябълки може да се сушат и на слънце през август-септември. Резените сложете на мрежести рамки, покрийте с тензух. Сушете 6-7дни.
Ябълките на шайби, може да сушите и нанизани на тънки пръчки или връв, окачени на   рамки и поставени на сухо и проветриво. После ги пакетирайте в платнени или книжни торби.
СУШЕНЕ НА КРУШИ
. Тук процедурата е почти същата. Предпочитат се сортове със стегнато плодово месо. Подходящи са Вилямова масловка, Добра Луиза, Деканка на комисията, Харденпонтова масловка.  
Измивате, нарязвате на четири, отстранявате  семенната част и после пак нарязвате на по-тънки резени. Потапяте в 1% разтвор от винена киселина. Преди сушенето попарвате във вряла вода за 1-3 минути, за да омекнат.
НА ФУРНА
. Крушите се сушат във фурна при начална температура 85-90 градуса, и крайна - не повече от 65 градуса.
НА СЛЪНЦЕ
. На слънце отначало резените се излагат за 2-3 дни, а след това се доизсушават в проветриви помещения на сянка.
СУШЕНЕ НА СЛИВИ
. Най-подходящи сортове за сушене са Габровска, Кюстендилска синя слива, Стенлей, Троянска синя 2-24, Тулеу грас, Стринава.
Подберете напълно узрели плодове, измийте с вода и изцедете върху мрежеста решетка.
Преди сушенето попарете във вода за 2-3 минути. Във водата сложете пепел от изгарянето на дъбови или букови дърва - ускорява сушенето.
НА ФУРНА
. Изсушете в домашна фурна при температура отначало 50-55 градуса за 8 часа. След това повишете на 60-65 градуса и дръжте още 8 часа.
Вадят се, оставят се да престоят едно денонощие и отново се зареждат при 75-80 градуса - след нови 8 часа са идеално изсушени.
НА СЛЪНЦЕ
. На слънце сливите се сушат в продължение на 8-10 денонощия. Но се прави и комбинирано сушене - 5-6 денонощия на слънце и след това - във фурна при температура 70-75 градуса за 8-10 часа.
За хубав външен вид изсушените сливи се попарват в гореща вода с температура 80-90 градуса за 1-3 минути. Подсушават се и се съхраняват на сухо и проветриво място.
СУШЕНЕ НА КАЙСИИ
. Плодовете да са добре узрели или леко презрели. Най-подходящ сорт е Еревани. Сушат се с кожицата, без костилки, разрязани на половинки. Нареждат се върху мрежа или върху дървени рамки с отвора нагоре.
За да се предотврати потъмняването им, преди сушенето нарязаните половинки се опушват със сяра в добре затворени помещения в продължение на 3 часа. Запалва се сяра в отворен глинен съд и се оставя да изгори. За 10 кг плодове се изгаря 2-5 грама сяра.
Жълтият цвят на кайсиите се запазва по-добре, ако резените се сулфитират със серниста киселина - поставят се в 0,5% разтвор на серниста киселина за 6-7 мин или се третират с 0,8 г калиев метабисулфит за 1 кг плод.
НА СЛЪНЦЕ
. Кайсиите се сушат отлично на слънце. Половинките на плодовете се поставят в плитък дървен съд, отгоре със стъкла, които се подреждат така, че между тях да има процеп от няколко милиметра за проветрение. Сушат се 5 до 7 дни.
ВЪВ ФУРНА
. Отначало сложете по-ниска температура, а после 70-75 градуса. От 10 кг пресни плодове се получават 1,0-1,5 кг сушени. Те се съхраняват на сухо и проветриво място в затворени торбички.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта