В последния работен ден на март фонд „Земеделие“ пусна плащанията по обвързаната подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци за 2018 г. Само преди дни бяха определени и ставките за декар обработваема площ. Така земеделският министър Румен Порожанов ще изпълни обещанието си средствата да бъдат преведени през март вместо в началото на април, както беше записано в индикативния график. Самият министър днес е в Румъния в състава на правителствената делегация, която обсъжда взаимното партньорство в областта на земеделието със северната ни съседка.

Ще припомним, че при всички плодове от основната група за първите 300 декара стопаните ще получат по 175,99 лв. на дка, или 1 759,98 лв./ха. За площите над 300 дка ставките са съответно 117,33 лв. на дка, или 1 173,32 лв./ха. По схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за първите 300 декара ще се изплаща по 100,61 лв. на дка, или по 1 006,17 лв./ха, а над 300-я декар – 67,07 лв. на дка, или 670,78 лв./ха.

Ставката за зеленчуци от основната група е 127,70 лв. на дка за първите 300 дка градини, а за тези над 300 дка – съответно 85,17 лв. на дка, или 851,75 лв./ха. Тук влизат всички зеленчуци без зелето, дините и пъпешите. От следващата година обаче парите ще бъдат групирани по видове зеленчуци според средните добиви от декар. Отделени ще бъдат пиперът в самостоятелна група, както и картофите, лукът и чесънът.

За 2018 г. ставката при зелето, дините и пъпешите субсидията за първите 300 дка е 73,54 лв. на дка, или 735,49 лв./ха. Над 300 дка подпомагането съответно ще бъде 49,03 лв. на дка, или 490,33 лв./ха.

Публикувана в Бизнес

По схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар за 2018 г. е 1 759,98 лева за първите 30 допустими за подпомагане по схемата площи. 1 173,32 лева на хектар ще получат фермерите при допустимите за подпомагане площи по схемата за над 30-ия хектар.

Размерът за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за 2018 г. 1 277,62 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари ще получат фермери, както и 851,75 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за 2018 г. е 1 006,17 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата площи и 670,78 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

По схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар за 2018 г. е 1 759,98 лева за първите 30 допустими за подпомагане по схемата площи. 1 173,32 лева на хектар ще получат фермерите при допустимите за подпомагане площи по схемата за над 30-ия хектар.
Размерът за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за 2018 г. 1 277,62 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари ще получат фермери, както и 851,75 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

735,49 лева на хектар ще получат фермерите по схемата за обвързана подкрепа за зеленчуци (зеле, дини, пъпеши). Ставката важи за първите 30 допустими хектара за подпомагане. 490,33 лева на хектар пък ще получат фермерите за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

По схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за 2018 г. субсидията, която фермерите ще получат е в размер на 17 021,85 лева на хектар.

Публикувана в Бизнес

От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ в размер на 100 000 лв. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ в началото на януари. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци" за „ново участие" в стандарта GLOBALG.A.P.

   Паричните средства се отпускат с цел подпомагане на земеделските стопани при въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ ще съдейства за оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. Заедно с това ще се намали използването на химически суровини и се минимизира вредното въздействие на земеделските операции върху околната среда.

   Финансовите средства ще бъдат използвани за подпомагане на малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Парите трябва да ги стимулират за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P. 

   Помощта се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група или организация годишно. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

   Производителите на селскостопанска продукция ще получават средствата на годишна база. Като задължително условие за отпускане на субсидията е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P.

  След приключила успешно сертификация земеделският стопанин или организацията предоставят в ДФЗ необходимите документи, подробно описани в указанията по схемата. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.

Публикувана в Бизнес

На заседание на УС на ДФЗ беше взето решение за разпределяне на ресурс за 2019 г. за държавна помощ сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”, в размер на 100 000 лева.

Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци", да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци" за „ново участие" в стандарта GLOBALG.A.P.

Помощта се предоставя на производителите на селскостопански продукти като годишен стимул под формата на плащане, чийто размер се определя в съответствие с размера на т.нар. „постоянните разходи".

Задължителен краен резултат за предоставяне на подпомагане, е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P.

Предстои да бъдат приети указания за предоставяне на помощта.

Публикувана в Бизнес

Сръбската полиция и отделът за борба с корупцията на прокуратурата в Белград арестуваха 36 души, заподозрени в реекспорт на плодове и зеленчуци от ЕС в Русия, съобщава сръбското министерство на вътрешните работи.
Криминалната група, заобикаляйки санкциите срещу Руската федерация, продавала европейски стоки като сръбски на стойност около 440 милиона динара или 4,4 милиона долара.

Сред арестуваните са ръководителите на дружествата«Vip Fruit», «Vip Logistic», 22 собственици на земеделски предприятия и служители на Министерството на земеделието на Сърбия. По случая има още 43 души.
Те са заподозрени в злоупотреба със служебно положение, пране на пари, нарушение на "Споразумението за свободна търговия", "Закон за здравето на растенията", "Наредба за износителите на овощни и зеленчуци за РФ“, протокол за фитосанитарни изисквания, организирано закупуване и внос на плодове от страните от Европейския съюз и забранена продажба на Руската федерация.
Има подозрение, че след получаване на плодовете, те са били преопаковани в хладилници и натоварени в транспортни камиони на компанията Clerie Fruit.
Сред незаконно продаваните стоки, според експертите значителен дял имат ябълките, тъй като техният износ от Сърбия е нараснал един и половина пъти през последните години, а в същото време Сърбия е увеличила около три пъти вноса на ябълки от ЕС.
За да скрият произхода на стоките, нарушителите са ги смесвали със същия вид плод на сръбски производители, а придружаващите документи са с фалшив произход.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Както е известно, в международната търговия с цитрусови плодове, третирането им с фунгициди след прибиране на реколтата е позволено за да предотврати повреждането на плодовете по време на съхранение и транспортиране.
При това са важни два момента: при обработката е необходимо да се постигне равномерно разпределение на фунгицида върху всички плодове на партидата. И преди да се продаде продукта, остатъчното количество на действащото активно вещество да не надвишава максимално допустимата концентрация на страната по местоназначение.
Испанската фирма Citrosol работи активно не само във всички региони на производство на цитрусови плодове в Испания, но и в Южна Африка. Тя продава цитрусови плодове по целия свят и за нея качеството и безопасността на продуктите са особено важни.
Стандартните методи за определяне на остатъчното количество пестициди в акредитирана лаборатория изискват няколко дни, което значително усложнява международната търговия. Износът на цитрусови плодове в азиатските страни бързо се увеличава, но има случаи, когато стоките вече са на път, а лабораторията съобщава, че пределно допустимите дози на остатъчно вещество не отговарят на националните стандарти на дадената страна.
В сътрудничество с учени от Университета във Валенсия (Испания) и фирма Lata-CSIC, са създали малка мобилна лаборатория, наречена Easy kit®. Благодарение на използването на тези лаборатории e възможно да се определи съдържанието на остатъчното количество от най-разпространените фунгициди директно в склада или на мястото за опаковане. Резултатът става известен след няколко часа, което значително увеличава гъвкавостта на работата.
Понастоящем тези лаборатории определят остатъчното количество имазалил, пириметанил и ортофенилфенол, но Citroxol планира да разшири обхвата на откриваемите вещества. В допълнение към определянето на тези съединения в плода, те могат да бъдат определени във водата за миене и восъка за преработка на плодове. Възможно е да се определи съдържанието на тези съединения в плодовете, които вече са в склада на купувача навреме, за да се пресортират плодовете превишаващи дозата. Анализът на водата и восъка изисква само 25-30 минути. в зависимост от броя на анализираните проби. Определянето на остатъчното количество в плодовете изисква 40-45 минути.
Тези лаборатории са подходящи не само при търговия с цитрусови плодове. Фунгициди на база пириметанил се използват широко в света и за обработка на ябълки и круши след прибиране на реколтата.
За мобилните лаборатории не се изисква специално обучен персонал, а новото решение за контрол на остатъчните количества отговаря на схемите за качество и стандартите ISO 9000, ISO 14000, APPCC и Global GAP. Мобилните лаборатории за определяне на остатъчното количество пестициди са още една крачка към точното земеделие.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Специалисти на компанията IFO, която разследва и разработва сортове ябълки и круши, създадоха нов ранен сорт ябълка - HC2-1. Той вече се отглежда във Франция. Има основание тази ябълка да бъде наречена плод "от ново поколение", който скоро ще завладее пазара.
"HC2-1 е високопроизводителен сорт. Плодовете узряват до края на август и се запазват добре . Ябълката е много сочна, сладка и в същото време необичайна на вкус, хрупкава е и има уникално розово-червено оцветяване", казва представителят на компанията, селекционерът Фиона Дейвидсън.
Тя съобщава, че HC2-1 вече е официално представена на голяма международна група от производители от САЩ, Мексико, Чили, Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и Германия.
"Веднага разбрахме, че сме създали нещо много специално, когато за първи път видяхме тези ябълки в градината. Всички други сортове изглеждаха скучни до HC2-1, никога не бяхме виждали ябълки с такъв интензивен и жив цвят ", казва говорителят на френските производители Арно де Пуенуф.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Европейската комисия одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”, с номер в публичния регистър на държавните помощи - SA.52178 (2018/XA). Схемата е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда.    


Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. Размерът на помощта е до 1 200  лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група/организация на производителите годишно, за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики.


Предвижда се схемата да се прилага до 31 декември 2020 г., след решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

Учените предупреждават за опасностите от замразените зеленчуци и плодове. Те отбелязват, че в тях се съдържат повече вредни химични елементи, отколкото в пресните.
Проведено е изследване, включващо 134 вида плодове и зеленчуци. За експеримента са били използвани консервирани, пресни и замразени продукти. Високото съдържание на вредни химични вещества се дължи на факта, че пресните зеленчуци и плодове се намират на открито и в складове, в продължение на много дни, докато замразените влизат във фризера непосредствено след прибирането на реколтата. Поради това разпадът на молекулите на химичните елементи става по-бавно.
От изследването става ясно, че повече пестициди са намерени в замразени малини и зелен грах, а най-малко вредни вещества са открити при ананас, домати и гъби.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Плодовете могат временно да се съхраняват и в неотоплявани северни стаи или на балконите, до стените и ъглите им, като е необходимо да бъдат покрити (особено през нощта) с полиетиленово платно или друга подходяща материя. Когато се очаква понижение на температурата под -5˚С, плодовете трябва да се пренесат в избено помещение или неотоплявана стая, или при липса на такава възможност да се покрият с допълнителни, по-дебели завивки. Даже и да е остъклен балконът няма гаранция, че плодовете няма да измръзнат при минусовите температури.

Достъпът на пряка слънчева светлина е вреден

Желателно е стените на мазето, което ще използвате за съхранение на плодове и друга земеделска продукция, да бъдат варосвани периодично и след това помещенията да се проветрят за продължително време. Ако мазето има прозорци, които се огряват от слънцето, те трябва да се покрият с хартия или завеса, за да се избегне вредното въздействие на пряката слънчева светлина върху плодовете и останалата складирана продукция. Още по-добре е, когато мазето е напълно затъмнено.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта