В ДФ „Земеделие“ до момента са одобрени 161 кандидати по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти.

В периода 01 май – 06 август 2018 г. се проведе прием на заявления за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. По време на приема нормативната уредба беше променена. Бяха въведени нови изисквания към училищата, както и нови критерии към заявителите. Наред с това беше вменено задължение на ДФ „Земеделие“ за прилагане на служебен избор на заявители, в случаите, в които директорите на учебните заведения не са спазили критериите за избор на доставчици по схемите. По тази причина, паралелно с разглеждане на заявленията за одобрение, във фонда бяха класирани и доставчиците, съобразно заложените изисквания в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Доставчиците са заявили, че искат да обслужват 3 518 учебни заведения по схемата „Училищен плод“ и 3 475 училища и детски градини по схемата „Училищно мляко“.

По схема „Училищен плод“ са подадени 211 заявления, а по схема „Училищно мляко“ те са 157. Останали са за обработване само заявления, по които се чака отговор на изпратени писма от ДФ „Земеделие“ до доставчиците, в които те трябва да предоставят допълнителна информация. Въз основа на отговорите чакащите заявления ще бъдат приключени с акт на одобрение или с отказ за участие в схемите.

Списъците на одобрените до момента заявители с посочените училища за доставка и одобреният брой доставки е публикуван на официалната страница на ДФ „Земеделие.

ДФ „Земеделие“ обръща внимание на всички одобрени заявители, че следва да валидират график за датите на доставка в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие" чрез създадената онлайн платформа. Когато доставчиците по схемата са двама, те трябва да изготвят и да представят съвместен график, в съответствие с броя на доставките на всеки от тях, съгласно акта за одобрение. За улеснение на сайта на Министерство на образованието и науката, са публикувани ваканциите и неучебните дни за 2018/2019 година.

Публикувана в Бизнес

След беритба плодовете трябва предварително да се сортират по качество и сортове в щайги, кошници или друг подходящ амбалаж, като онези от тях, които са набити, без дръжки или силно повредени от болести (струпясване и други) и неприятели (червивите плодове) се поставят на отделно място с цел да бъдат консумирани по-рано. Касетките се нареждат по 6-10 една над друга, като съседните редове се поставят на около 15 см един от друг, на 15-25 см от стените и на поне 40-50 см от тавана, с цел осигуряването на по-добро проветряване (циркулация на въздуха).

През 20-30 дни трябва да се прави проверка на плодовете и всички, които са загнили да се махат.

При сравнително топло време през зимните месеци помещенията се проветряват, като вратите и прозорците им се отварят за 1-2 часа сутрин или през нощта, за да проникне по-хладен въздух. При по-студено време

(температури под –5˚С), проветряването може да се извърши през по-топлите часове на деня, но за по-кратко време. При сериозно и дълго понижение на температурите помещенията се отварят през няколко дни за по 15-20 минути.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 27 Септември 2018 14:13

Спазвате ли правилата за беритба?

Важно е да познавате беритбената зрялост на плодовете в двора.

Плодовете трябва да са придобили характерната за сорта окраска на кожицата. Трябва да са спрели да нарастват по обем и дръжките им леко да се отделят от клонките. Зимните сортове ябълки се берат много преди настъпване на консумативната зрялост.

Ако не спазвате тези правила, рискувате да не можете да съхранявате продължително плодовете.

Беритбата се извършва внимателно с ръце, без натиск, с цялата дръжка без чупене на клонки и леторасти.

Беритбата трябва да започва от достъпните, ниско разположени етажи на дръвчетата и постепенно да се отива към средните и връхни. Плодът хващайте с цялата длан, като с показалеца натиснете плодовата дръжка на мястото, където е прикрепена към плодната клонка. След това плодът леко се повдига нагоре и се завърта в посока на часовниковата стрелка. При тази техника плодът се откъсва леко с цялата дръжка. Не брулете и не стръсквайте дърветата.За високо разположени клони ползвайте стълба.Плодовете поставяйте в сухи касетки или други съдове с тегло до 8-10 кг. Съхранявайте при температура от 0 до плюс 2 градуса и относителна влажност на въздуха около 95 процента.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Черното гниене напада ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, череши, грозде, черници, горски плодове. То не прощава и на декоративните видове - роза, люляк и други.
Гъбата напада всички надземни части на растенията, а плодовете се заразяват в периода на узряване до консумирането им. Черното гниене по плода започва като тъмнокафяво до черно петно, рязко ограничено, което бързо нараства и в центъра се изприщва от многобройни черни брадавички. Те му придават черен вид, откъдето идва името на болестта.Тези брадавички са ориентир за разграничаването му от късното кафяво гниене. При разрязване на плода се вижда, че гниенето се развива конусообразно към семенната кутийка.

Раните по дърветата съхраняват инфекцията

Причинителят на заболяването зимува в повреди по стеблата и по дебелите клони на нападнатите овощни дървета. Характерно е, че болните плодове остават по клоните и лесно се забелязват, а голяма част от мумифицираните - окапват. Плодовете на ранните сортове гният още в градината, а на късните загниват по време на запазването им.

Предпазни мерки

Редовното проветряване на помещенията и съхраняването на плодовете при температура около 0,5-1°С могат да ограничат значително развитието на заболяването.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Опадалите плодове може да бъдат добър тор, ако е подготвен правилно. Малко количество опаднали ябълки без болести и вредители могат да бъдат заровени под дървото по периметъра на короната. Ако в градината отглеждате цариградско грозде или малини, то опадалите плодове са идеален тор за тях. Между храстите на малини, касис и цариградско грозде се изкопават плитки дупки и там се изсипват опадалите ябълки, но без признаци на болести. Посипват се с трева и непременно се покриват с почва. Ако има повече опадали плодове, а тази година в градините се наблюдават много, тях вече може да поставите в купчината компост, за да се отървете от патогени и вредители по време на компостирането.

В компостната купчина е най-добре да се складират различни органични отпадъци - окосена и леко изсушена трева, плевели, кухненски отпадъци и разбира се опаднали ябълки. Растенията с големи стъбла се нарязват. Зелената маса и други органични отпадъци непременно покривайте с почва или торф. Ако е възможно, добавяйте и дървесна пепел.

Можете да направите и отделна купчина за разлагане само на опадалите ябълки. Изкопайте дупка с размери около 50 см дълбочина, поставете ябълки там и засипете с почва и дървесна пепел.

Желателно е компоста да се разбърква с вила, за да има достъп на въздух, който ускорява разграждането на масата. Полезни микроорганизми помагат да се ускори компостирането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 13 Септември 2018 16:39

Сушене на смокини

Подходящи за сушене са плодовете от сортовете смокини "Кадота", "Петричка-4", "Сандански-10".

Сушенето става по 3 начина: на слънце, комбинирано и изкуствено.

. Сушенето на слънце е подходящо в местата, където по време на узряването на плодовете слънцето е силно и въздухът е с ниска влажност.

При слънчевото сушене продължителността зависи от греенето - то трае 4-16 дни. При много горещо и сухо време плодовете се сушат на сянка. Нощем се се прибират или покриват, за да не се образува роса потях. Нареждат се с окото нагоре, всеки ден се обръщат 1-2 пъти и леко се притискат.

. Комбинирано сушене - то започва на слънце за 2-3 дни и се довършва в сушилни при постепенно повишаване на температурата от 40 до 60 градуса.

. Сушене в сушилни - в тях през първите 5-6 часа се поддържа температура 45-50 градуса, след това постепенно се повишава за 12-15 часа до 65-70 градуса, а през следващите 5-6 часа отново се понижава до 45-50 градуса. В процеса на сушене плодовете се обръщат няколко пъти.

Смокините трябва да са добре узрели, без вътрешна празнина, с тънка и еластична светла кожица, здрави, ненаранени и с дръжки. Преди да започне сушенето, плодовете се попарват. Това се прави в солена вряла вода (3% солен разтвор) за 2-5 минути, или във вода, “пресечена” с дървесна пепел.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 13 Септември 2018 16:33

За по-малко червиви плодове догодина

Знаете, че гъсениците на плодовите червеи повреждат плодове. За да намалите популацията им догодина можете да използвате един прост метод - редовно събиране на повредените и опадали плодове на земята под дървото.

Трябва непременно да ги събирате в някой край на двора, като е най-добре да ги заровите, но на по-голяма дълбочина - 50 и над 50 см. А по-добрият вариант е да ги унищожите чрез изгаряне!

Това се прави вечер, когато някои от вредителите се прибират да нощуват в опадалите плодове!

По време на беритбата задължително правило е да берете не само качествените и здрави плодове, но и всички болни и повредени от непериятели и болести - както от дървото, така и от земята под него. И също да ги унищожавате. По този начин намалявате популацията на неприятелите и инфекцията от болестите за следващата година.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Някои стопани бързат с беритбата на плодовете, но трябва да знаят какво става при преждевременно прибиране на продукцията:

. По-ниско тегло - тъй като плодовете не са достигнали окончателните си размери.

. Плодовете не получават присъщите за сорта ароматни вещества и вкусови признаци.

. Имат склонност към сбръчкване в резултат на загуба на голямо количество вода или покафенява кожицата на плода. Тази склонност притежават най-вече зимните сортове, ако не са прибрани в беритбена зрялост, а по- рано.

. Засилва се склонността към образуване на горчиви ядки.

По-късната беритба също има своите отрицателни страни:

. Намалява се способността на плодовете за транспортиране, особено при костилковите и семковите с мека консистенция.

. Силно пада продължителността им на съхранение.

. Увеличава се вероятността за склонност към различни видове меко гниене.

Плодовете се берат на ръка, без да се натискат, с цялата дръжка, без да се чупят клонките.Поставят се в сухи и чисти, плитки касетки до 8-10 кг.

Плодовата реколта се прибира в слънчеви, сухи дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 13 Септември 2018 16:27

Кога настъпва беритбената зрялост

През септември започват есенните промени в природата. Въпреки че все още температурите са високи, средните дневни стойности започват да намаляват. Въпреки че слънцето все още жарко пече, трябва да подговим растенията и за студените месеци. Септември е месецът, в който се прибират есените и зимни сортове круши и ябълки. Плодовете се берат при достигане на беритбена зрялост.

Кои са показателите за беритбена зрялост на плодовете:

. Когато те придобият характерната за сорта окраска на кожицата.

. Спират да увеличават обема си.

. Дръжките им лесно се отделят от клонките.

. Семената им са узрели.

Колкото по-дълго плодовете останат на дървото, толкова повече ще се подобри качеството им и ще се увеличи трайноста им на съхранение. Но ако изчакаме прекалено дълго и настъпятесенните дъждове и ветрове, има риск да не успеем ги съхраним съхраним.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В разгара на лятото сме, когато във всяка градина се намират плодни дръвчета от по-ранни сортове и има изобилие от плодове, които не могат да бъдат изядени наведнъж. Масовото зреене на плодовете от тези сортове и невъзможността им за по-дълго съхранение често ни изправя пред дилемата – как да оползотворим реколтата. Разбира се, че всеки взема решение, което го устройва – едни правят сладка и компоти, други варят ракия. Но има и един начин за запазване на естествената хранителна стойност на плодовете, познат ни от нашите баби – сушенето. Изсушените плодове са незаменим концентриран източник на полезни хранителни вещества и витамини с естествен произход. Ако сте любители на сушените плодове, тази таблица ще ви помогне да оползотворите по най-добрия начин плодовата реколта, за да запазите за зимата излишната реколта.

Процедура за сушене на плодове

Вид плод

Предварителна подготовка

В изсушен вид

Ябълки

Обелват се, отстраняват се семките и се нарязват на парчета с дебелина 3 мм. Потапят се в подсолена вода за 2 минути.

Кремав цвят, еластични. При разрязване няма влажни места

Горски плодове

Оставят се цели, с изключение на ягодите, които се режат на половинки.

При разчупване няма видима влажност

Череши

Отстраняват се дръжките и костилките. Ако са твърде сочни се отцеждат за един час.

Тъмни на цвят, лепкави на усещане

Праскови и кайсии

Обелват се по желание, отстраняват се костилките, по желание могат предварително да се потопят в цитрусова марината.

Гъвкави

Круши

Обелват се, отстраняват се семките и грубото (около семенната кутийка) месо. Нарязват се на парчета с дебелина 6 мм.

Еластични

Сини сливи

Разрязват се на половинки, махат се костилките или се оставят цели. Половинки: Без предварително третиране. Цели: За да омекне и да се напука кожата и да се помогне на плода да се изсуши по-добре се поставят на пара или се бланшират във вряща вода за 2 минути.

Еластични и кожести

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта