Горчивото гниене напада както ябълките, така и крушите и дюлите. Признаците са под формата на кафяво гниене върху повърхността на плодовете, което започва от механична рана или от повреда от струпясване.

ОТЛИЧАВА СЕ ПО РОЗОВИЯ НАЛЕП

Върху напетнените участъци на нападнатите плодове се появява белезникава плесен, с характерни дребни розови купчинки. Това е външната форма на заболяването. Има и вътрешна форма на горчивото гниене, при която плодът външно изглежда здрав, но при разрязване около семенната кутийка се наблюдава кафяво гниене и бяла памуковидна плесен в празнините, примесена с розови купчинки. Здравата част на плода има силна миризма на плесен и горчив вкус.

НАРАНЕНИТЕ ПЛОДОВЕ ВИНАГИ ЗАГНИВАТ

Най-често горчивото гниене се проявява, когато в помещенията за съхранение има висока въздушна влажност, температура над 5 градуса С и външни повреди по плодовете.

БОЛЕСТТА МОЖЕ ДА СЕ КОНТРОЛИРА

. За да се предотврати горчивото гниене по съхраняваните плодове те се третират две седмици преди беритбата с листен тор съдържащ калций и 4-5 дни преди беритбата с Топсин М – 10 г за 10 литра вода.

. Второто важно условие е да се съхраняват само напълно здрави и с дръжка плодове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Съхраняването на зимните сортове ябълки, круши и дюли, често е съпроводано с появявата на специфични болести. Те влошават качеството им и ги правят негодни за консумация.

ЗА ЗАГНИВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ ИМА ДВЕ СЪЩЕСТВЕНИ ПРИЧИНИ:

. Повечето болести се внасят в помещенията за съхранение още от овощната градина.

. Инфекцията може да се запази в складовите помещения от предишната година.

Тези две причини могат да бъдат отстранени само, ако в мазето внасяте здрави плодове – без никакви наранявания и повреди от болести и неприятели, и предварително обеззаразите помещението.

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГНИЕНЕТО СЛЕДЕТЕ И УСЛОВИЯТА

Причините за поява на следберитбени болести са различни и многобройни, но най-голямо значение имат:

. температурата при съхранение;

. влажността на въздуха;

. времето на беритба и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калият е елемент, който се абсорбира от растенията лесно и в големи количества. В растението той присъства предимно в младите части. Адекватни дози калий в почвата допринасят за това растението да абсорбира вода по-лесно, да се увеличава неговата устойчивост на студ и паразитни атаки. Калият влияе и на процесите на натрупване на захари. Освен това, калиевите соли, присъстващи в клетъчните сокове, са от изключително значение за определяне на вкусовите качества на плода.

Минералният калий присъства в различни форми, не всички от които са достъпни за растенията. За тях е от значение разтворимият калий, който е разтворен в подпочвените води и образува т. нар. асимилиращ се калий.

Неутралните и киселите почви са богати на този елемент. Доброто снабдяване с калий все пак не е задължително свързано с достъпа до растенията. Песъчливите почви, например, могат да бъдат естествено богати на калий,но бедни на асимилационната му форма.

ПРИ НЕДОСТИГ, РАСТЕНИЯТА УВЯХВАТ

Първият ефект от недостига на калий е намаляването на клетъчното развитие на поразените растения. Освен това се формират крехки листа с централно обезцветяване и като последствие - некроза, концентрирана в листата, от която растенията придобиват увяхнал вид. Ефекти от недостиг на калий, предимно при дебалансирано хранене с азот, са слабата лигнификация и обща податливост на паразитни атаки, плодовете са с притъпен и неприятен вкус, с намалено съдържание на захари и минерални соли.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За по-дълго съхранение се оставят само плодове без механични повреди. Всяка рана, била тя и най-малката води до загниване. Редовно проверявайте съхраняваните плодове.

Обеззаразете инвентара

Ако ще съхранявате плодовете в касетки, които са били използване миналата година, задължително ги обеззаразете. Това може да стане с 3- процентов разтвор от меден сулфат (син камък). Разтвора се приготвя от 10 литра вода и 300 г син камък. Процедурата може да се направи чрез потапяне или пръскане на касетките в разтвора. Със същият разтвор напръскайте и помещението, в което ще съхранявате плодовете.

Нещо важно

Плодове и зеленчуци не се съхраняват заедно, тъй като плодовете лесно поемат миризмите, особенно на картофи и лук.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Октомври 2017 12:45

Лесно раними плодове

Плодовете на крушата са нежни и лесно раними от мехенични повреди. Затова най-добрият начин за тяхното съхранение е те да са опаковани и наредени в касетки. Опаковката може да бъде от хартия, талаш, торф. Вместимостта на касетките не трябва да е повече от 10-12 кг. На дъното на касетките преди поставяне на плодовете се постила хартия и се насипват дървени стърготини. Ако се поставя втори ред, трябва да се внимава плодовете да не се нараняват взаимно от дръжките.

Сортовите особености също определят съхраняемостта

Освен от начина на съхранение, дълготрайността на плодовете зависи и от сорта - дали той запазва вкусовите и хранителни качества при съхранение. Окраската на плода при крушите зависи много от температурата на съхранение. При по-висока температура хлорофила в клетките бързо се разпада и плодът пожълтява. Ниската температура също влошава оцветяването на плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 12:28

Дюлевите плодове се берат без дръжки

Цветните пъпки, а по-късно и плодовете на дюлята се формират върху торбести клончета. Тези торбести клончета се формират именно в основата на вдървесинената дръжка носаща плода. Ако плодът се откъсне заедно с нея, има опасност от повреждане на останалата част на торбестото клонче, върху което следващата година ще се образуват цветове и плодовe. Премахването на плодовата дръжка става при резитбата на пролет, когато се прореждат излишните торбестите клончета.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

В случай, че имате намерение да съхранявате известно време дюлеви плодове, тогава може да откъснете част от плодовете с 1-2 листа и дръжка. Това се прави внимателно, като дръжката се отрязва с овощарска ножица.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 12:03

Обирайте и червивите и болни плодове

Любителите овощари трябва да знаят, че голяма част от гъсениците на плодовите червеи (от последното поколение) се намират в опадалите на земята плодове. Ако не се вземат мерки, от там те преминават за зимуване в почвата и по напуканата кора на дърветата.

ВЗЕМЕТЕ МЕРКИТЕ СЕГА

Ограничаване популацията на плодовите червеи става чрез редовното събиране на повредените и опадали плодове на земята под дървото.

Те могат да се събират в някой краен участък на двора и могат да се заровят, но на по-голяма дълбочина - 50 и над 50 см. Най-добрият вариант е да се унищожат чрез изгаряне! Това се прави вечер, тъй като някои от вредителите се прибират да нощуват в опадалите плодове.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

По време на беритбата задължително правило е да оберете от дървото не само качествените и здравите плодове, но и всички болни и повредени от непериятели и болести. По този начин също се намалява популацията на неприятелите и инфекцията от болестите за следващата година.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 12:01

Плодовете искат внимателно прибиране

Основното правило при беритба на плодовете е внимателното отношение към тях. Най-незначителната на пръв поглед повреда на плода може да доведе до загниване при съхранението. Добре е касетките или кошници предназначени за беритба на плодовете да се обшият с плат от вътрешната страна, за да се избегне повреда при транспортирането или при удар в стените.

ОТКЪСВАНЕТО СЪЩО ИМА ТЕХНИКА

При откъсване, плода се хваща в дланта и се завърта на страна обратна на наклона, натискайки с показалец на мястото на прикрепване на дръжката към плода. При достигната нормална беритбена зрялост плода лесно се откъсва. Ябълките и крушите се берат с дръжките, като внимателно се откъсват от клонката (без дръжки плодовете се съхраняват трудно).

ДЕТАЙЛИТЕ СЪЩО СА ВАЖНИ

. Плода не трябва да се дърпа или върти, тъй като при това може да се откъсне дръжката.

. При беритба на плода е добре да се използват и допълнителни помощни уреди за бране, особено, ако дърветата са високи.

. Не се допуска брулене на плода от дървото.

. Беритбата на ябълки и круши не трябва да става в дъждовно, облачно или мъгливо време. Не се препоръчва и ранно утро преди да се е вдигнала росата. Най-добре е беритбата да става в слънчево време, когато няма роса.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сроковете и техниката на беритбата на късните сортове плодове оказват голямо влияние на качества на плодовете. По време на активния растеж и наливане на плода, в ябълките и крушите протича активно дишане, осъществено чрез множеството устица на плода. С приближаване на началото на съзряване техния брой постепенно намалява и в момента на беритбената зрялост те напълно се затварят, газообмена се прекратява и кората се покрива с характерен налеп (масла, смоли), образуващ така наречения восъчен налеп.

При биологически неузрели, но откъснати или паднали плодове, такъв защитен слой не се образува. Такива плодове, дори и при кратко съхранение бързо губят влага, сбръчкват се и бързо загниват. Те не са годни за съхранение.

ПРЕДПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГРЕШКИ

Грешките при прибиране на плодовете могат да доведат до загуба на висококачествена продукция. Преждевременото или закъсняло прибиране на плодовете не само може да влоши външния им вид, но да повлияе отрицателно и на вкусовите качества.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основни показатели при определяне срока на беритба са:

. окраската на плода;

. потъмняване на семената;

. поява на типични за сорта вкус и аромат на плода;

. за някои сортове - типична мекота на консистенцията.

СПОРЕД СОРТОВЕТЕ И СРОКА НА БЕРИТБА

. Летните и есенните сортове могат да стоят на дървото, докато не се появят признаци на окапване на здрави и зрели плодове.

. Зимните сортове ябълки се берат много преди настъпване на консумативната зрялост.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:30

Сушене на плодове

Сушене на ябълки

. ЯБЪЛКИТЕ се нарязват на шайби или дълги парчета, отстраняват се семенниците. Плодовете с тънка кожица се сушат с нея, а тези с дебела се обелват.
За да не потъмнеят се потапят във вода, в която е добре да се прибави малко винена киселина (1%-ов разтвор). Преди сушенето леко се попарват, после се охлаждат и се поставят на сито.
НА ФУРНА...
При сушенето на фурна се поддържат първо 85 градуса, в края се понижават до 50-45 градуса. Сушенето да не продължи повече от 5 часа.
НА СЛЪНЪЦЕ
Летните сортове ябълки може да се сушат и на слънце през август-септември. Резените сложете на мрежести рамки, покрийте с тензух. Сушете 6-7дни.
Ябълките на шайби, може да сушите и нанизани на тънки пръчки или връв, окачени на   рамки и поставени на сухо и проветриво. После ги пакетирайте в платнени или книжни торби.
СУШЕНЕ НА КРУШИ
. Тук процедурата е почти същата. Предпочитат се сортове със стегнато плодово месо. Подходящи са Вилямова масловка, Добра Луиза, Деканка на комисията, Харденпонтова масловка.  
Измивате, нарязвате на четири, отстранявате  семенната част и после пак нарязвате на по-тънки резени. Потапяте в 1% разтвор от винена киселина. Преди сушенето попарвате във вряла вода за 1-3 минути, за да омекнат.
НА ФУРНА
. Крушите се сушат във фурна при начална температура 85-90 градуса, и крайна - не повече от 65 градуса.
НА СЛЪНЦЕ
. На слънце отначало резените се излагат за 2-3 дни, а след това се доизсушават в проветриви помещения на сянка.
СУШЕНЕ НА СЛИВИ
. Най-подходящи сортове за сушене са Габровска, Кюстендилска синя слива, Стенлей, Троянска синя 2-24, Тулеу грас, Стринава.
Подберете напълно узрели плодове, измийте с вода и изцедете върху мрежеста решетка.
Преди сушенето попарете във вода за 2-3 минути. Във водата сложете пепел от изгарянето на дъбови или букови дърва - ускорява сушенето.
НА ФУРНА
. Изсушете в домашна фурна при температура отначало 50-55 градуса за 8 часа. След това повишете на 60-65 градуса и дръжте още 8 часа.
Вадят се, оставят се да престоят едно денонощие и отново се зареждат при 75-80 градуса - след нови 8 часа са идеално изсушени.
НА СЛЪНЦЕ
. На слънце сливите се сушат в продължение на 8-10 денонощия. Но се прави и комбинирано сушене - 5-6 денонощия на слънце и след това - във фурна при температура 70-75 градуса за 8-10 часа.
За хубав външен вид изсушените сливи се попарват в гореща вода с температура 80-90 градуса за 1-3 минути. Подсушават се и се съхраняват на сухо и проветриво място.
СУШЕНЕ НА КАЙСИИ
. Плодовете да са добре узрели или леко презрели. Най-подходящ сорт е Еревани. Сушат се с кожицата, без костилки, разрязани на половинки. Нареждат се върху мрежа или върху дървени рамки с отвора нагоре.
За да се предотврати потъмняването им, преди сушенето нарязаните половинки се опушват със сяра в добре затворени помещения в продължение на 3 часа. Запалва се сяра в отворен глинен съд и се оставя да изгори. За 10 кг плодове се изгаря 2-5 грама сяра.
Жълтият цвят на кайсиите се запазва по-добре, ако резените се сулфитират със серниста киселина - поставят се в 0,5% разтвор на серниста киселина за 6-7 мин или се третират с 0,8 г калиев метабисулфит за 1 кг плод.
НА СЛЪНЦЕ
. Кайсиите се сушат отлично на слънце. Половинките на плодовете се поставят в плитък дървен съд, отгоре със стъкла, които се подреждат така, че между тях да има процеп от няколко милиметра за проветрение. Сушат се 5 до 7 дни.
ВЪВ ФУРНА
. Отначало сложете по-ниска температура, а после 70-75 градуса. От 10 кг пресни плодове се получават 1,0-1,5 кг сушени. Те се съхраняват на сухо и проветриво място в затворени торбички.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта