Ранните пролетни студове нанесоха значителни поражения на част от посевите в Североизточна България

Проф. дсн. Николай Ценов

Житните растения през този период на пролетта би трябвало да понасят без проблеми ниски отрицателни температури През тази година меката зима способства за ранно разкаляване на посевите от житни култури. След начало на фаза вретенене зимната пшеница вече е пролетна и е чувствителна на ниски отрицателни температури под минус 5-6 градуса Целзий.

Периодът на фаза вретенене е критичен, защото класът вече е формиран и растението трябва да се развие, за да изкласи успешно. Колкото по-дълъг е периодът на протичане на тази фаза, толкова добивът е по-висок. Като сезонно време това съвпада с месеците март и април, когато денонощните температурни аномалии са най-големи. Преминаването на житните растения от вегетативна в репродуктивна фаза (процесът на вретенене) всяка пролет е подвластно на точно тези аномалии. Това означава, че растенията в посевите са под стрес дори и при нормални условия за тях.

Във вретенене житното растение вече не може да понася ниски отрицателни температури, характерни за зимата (под минус 6-10 градуса, Целзий) по-продължително от 2-3 часа. През последната десетдневка на месец март тази година в голям район на Североизточна България се получиха повреди от ранни пролетни студове (слани). Те причиниха пригори по листата на пшеница, ечемик и рапица. Това „опърляне” е различно и е в пряка връзка с няколко основни фактора.

slani4 1Първо. Колко ниска е отрицателната температура. Разликата между минус 2 и минус 10 градуса предизвиква различни по степен повреди. Продължителността на отрицателната температура е определяща за повредите. Най-силни са те, когато сланата действа цяла нощ. И на последно място е колко пъти се случват тези слани. Тази година паднаха няколко слани с амплитуда между минус 2 и минус 10 градуса Целзий, в период от една седмица.

Второ. Всяка повреда зависи от конкретната надморска височина на посева или част от него. Най-ниска и най-продължително се задържа отрицателната температура в ниските, защитени от вятър места. Там повредите са най-видими и силни.

Трето. Повредата зависи от моментното състояние на посева от гледна точка на фазата на развитие на растенията в него. Във фаза братене растенията са най-устойчиви. Посеви в начало на вретенене са вече по-чувствителни, а тези във „втори възел” още повече. Наборът от сортове в стопанството също е от значение. Огромна роля в подобни събития играе сортът, с неговата генетическа студоустойчивост. Сортове с високо ниво се разкаляват значително по-бавно и по принцип издържат ниски температури до минус 5-6 градуса Целзий и през вретенене.

Четвърто. Състоянието на посева до момента от гледна точка на извършените мероприятия от фермера през пролетта. Относително най-устойчиви на слана са посевите, които са подхранени на време и с достатъчно количество макроелементи (азот, фосфор и калий) и са в братене. И обратно, най-повредени са късно подхранените посеви, при които вече протича фаза вретенене. Третирането на посевите с хербицид по принцип създава стрес в растенията в продължение на 2-7 дни, когато вегетацията е силна. При денонощните температурни колебания през април този период може да протече и до 10-12 дни, в периоди на застудяване (началото на април). По-силна е повредата от силна слана при „прясно” напръскани посеви с хербицид (до 2-3 дни). Двата фактора взаимно се усилват и увеличават пригорите по листата.

Пето. Наличната продуктивна влага в почвата е фактор, който влияе върху цялостното състояние на пшеницата. В посеви с недостатъчно влага в активна вегетация употребата на хербициди има значително по-силен негативен ефект, в сравнение с тези с достатъчно продуктивна влага. Това е особено валидно за тези, третирани с хербицид срещу житни плевели или комбиниран за житни и широколистни плевели. При недостиг на влага в почвата се получава отпадане на братя от растенията и се скъсява фазата на вретенене. И двете водят до намаляване на добив зърно в различна степен.

Повредите от слана върху растенията имат степени. Според нас те са пет: 1-слаба, 2-средна, 3-силна, 4-много силна и 5-изключително силна.

Различията в степента се дължат на дела на засегнатите листа и тяхната цялост. При 3-та, 4-та и 5-а степени повредите са тежки и ще окажат съществено влияние върху добива зърно.

Във връзка с това предлагаме да се помогне ефективно на посевите с подобни повреди с растителни биостимулатор TRAINER, както следва:

1. Посеви с повреда от 3-та степен (силна) да бъдат третирани с 200 мл/дка. Самостоятелно (ако вече са третирани с хербицид) или в смес с запланувани от фермера фунгицид или инсектицид.

2. Повреда от порядъка на 4-та степен (много силна) да бъде преодолявана с 300 мл/дка TRAINER, самостоятелно. Не е препоръчително да се смесва с хербицид, ако не е приложен още.

3. Посеви или части от посеви с 5-а степен на повреда да бъдат НЕЗАБАВНО третирани с 300 мл/дка TRAINER, самостоятелно, без смесване с пестицид.

Анализираните степени на повреда не бива в никакъв случай да бъдат пренебрегнати, особено последните три, върху които акцентираме. Продължителната отрицателна температура има силно негативно въздействие върху житните растения, като намалява „невидимо” добива зърно. Считаме, че последните две степени ще намалят добива с 15% (4-та) и 20 (5-а)%, в случай че не се вземат мерки. Основните причини за това са повредите по листния апарат на растенията, временното блокиране на движението на макро- (N, P, K) и микроелемети (Mg, F, Zn, Mn), както и скъсяването на протичане на фазата вретенене. При последните две степени не са изключени директни поражения върху класа, в случаите когато посевът е във фаза „2-ри стъблен възел”.

Причините да предлагаме TRAINER са няколко.

На първо място той съдържа биологично активни вещества (полипептиди и аминокиселини, микроелементи), които са изцяло получени от растения. Затова те имат изключително бързо действие (няколко часа) върху листата на растенията след тяхното третиране. Полипептидите скоро образуват протеини и по този начин растението расте и се развива нормално, въпреки стреса преди това. Растителните субстанции са „познати” на всички растения без изключение, което им осигурява бърз и продължителен ефект върху стресираните, в случая от слана растения. Второ, част от полипептидите в разтвора притежават аналогични на растежните регулатори ефекти. Като фитохормони те действат пряко върху величината и скоростта на развитие на всички части на растението (корен, стъбло, листа, цветове, семена, плодове), през целия му жизнен цикъл. Особено важно е действието на установения от учените в него на един хормон, който стимулира допълнително формиране на коренови власинки. Трето, комплексът от жизненоважни за растението вещества предизвиква бързо усилване на техния имунитет към болести, неприятели, при нормални или неподходящи условия на средата. Това произтича от повишените нива на синтез на различни органични вещества в растенията, важни за всички физиологични процеси. Най-ефективното и комплексно е въздействието на TRAINER за коригиране на продължителността на фазите на развитие на растенията, дори в условия на стрес.

Публикувана в Растениевъдство

Картофеният молец лети  привечер. През деня и през нощта пеперудите остават скрити между клубените на картофите и по долната страна на листата. Излюпените млади ларви се  вгризват близо до централния нерв  и оттам започват образуването на мината. При  храненето си  гъсеницата образува  ходове в клубена, изпълнени с извержения и паяжини, смесени с дребни частици от картофи. Повредените картофи са негодни за консумация и технологична обработка. Редовните третирания  за  колорадския бръмбар са ефикасни  и срещу пеперудите на картофения молец.

Картофеният молец  развива 4-5 поколения. Популацията достига максималната си плътност непосредствено преди изваждане на картофите.

Борбата основно се състои в навременно прибиране на реколтата и унищожаване на растителните остатъци.

При доказана висока плътност от неприятеля преди окосяване на листната маса се извършва химично третиране. Пръскането се провежда привечер с контактен препарат, с къс карантинен срок.

Всички клубени с видими повреди сеунищожат чрез изгаряне или пръскане с инсектициди и се заравят на дълбочина 30 см.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Неделя, 24 Март 2019 20:09

По повредите ще ги познаете

Изменение на бутон, цветове и завързи
Изменения Симптоми Причинител

Покафеняване и изсъхване на бутона

повреденият бутон не се разпуква, пъпките изсъхват, но не опадват, отделя се смола

ябълков цветояд, ябълков цветопробивач

Повреди по цвета

отвори в осноьвата на цвета, покафеняване на цвета

ябълкова плодова оса

нагризвания и напълно унищожени цветове

гъсеници,

мъхнат бръмбар

цвета покафенява, изсъхва и окапва брашнеста мана
цвета покафенява, изсъхва, но не окапва

огнен пригор

Повреди и петна по завърза

нагризване на плода гъсеници
дъговидни повреди, които хлътват ябълкова плодова оса
неправилни тъмни петна струпясване

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всички листогризещи гъсеници в овощните градини може ефективно да бъдат контролирани чрез прилагане на подходящи инсектицидни третирания. Срещу листозавивачките може да се направи първо предцъфтежно пръскане като се съчетае с фунгицидите. Моментът на третиране срещу гъсеничките от първо поколение при тези видове е много важен, защото те много бързо се укриват под долната страна на листата под паяджинка и стават недосегаеми при пръскането.

Веднага след цъфтежа, за да не допуснете вреди по младите листа и плодове, направете следцъфтежно пръскане срещу тази група неприятели. Борбата отново се съчетава с тази срещу болестите по овошките.

ЕФИКАСНИ ПРЕПАРАТИ

Ефективни срещу гъсениците на листозавивачките са препаратите Кораген 20 СК ,Дека ЕК, Дурсбан 4Е и др. разрешени препарати за растителна защита.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В края на февруари или началото на март, в първите слънчеви дни, е най-добре да се направи внимателен преглед на дърветата. Необходимо е да се търсят всички нови, дори абсолютно незначителни повреди по стъблата. Тъмни петна, обелена кора, пукнатини по стъблото и клоните – всички те са признаци за слънчеви пригори, които показват, че дървото не е било подготвено правилно за зимуване и сега страда от температурни промени.
Между другото, дървета със защита срещу студа през зимата също могат да станат жертва на слънчево изгаряне. Ето защо покриващия материал се премахва и стъблото се разглежда внимателно. Ако стъблото на дървото през зимата е било обвито с тънък полиетилен, добре привързан с канап или друга превръзка, вътре под найлона от слънцегреенето се получава истинска оранжерия, която най-вероятно ще унищожи кората на дървото.
Рани от слънцето се търсят най-вече:
. При недостатъчно зимоустойчиви сортове ябълкови дървета. На тези дървета трябва да се обърне специално внимание, защото рани от слънчеви пригори през зимата са най-често срещани при тях.

. Черешите също са много чувствителни на слънчеви изгаряния.
. Кайсиеви и прасковени дървета.
. Новозасадени млади фиданки и стари дървета, засадени на ново място.
. Дървета засадени късно есента или зимата в суха почва.
. Декоративни иглолистни дървета и вечнозелени растения (туя, смърч, хвойна, чемшир и др.).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Памуковата нощенка напада много култури – царевица, фасул, грах, но най-голяма вреда нанасят гъсениците от второ поколение по доматите и пипера. Неприятелят развива три поколения годишно. Гъсениците на памуковата нощенка са големи светлозелени и с няколко по-светли ивици на гърба. Те нагризват листата, бутоните и цветовете, а по-късно нападат зелените  плодове, вгризват се в тях и се хранят  със съдържанието им. Обикновено гъсеницата не унищожава напълно плода, в които се храни, а го напуска и се премества в друг. Така една гъсеница може да повреди от 2 до 5 плода докато завърши развитието си.

Края на месец юли се наблюдава развитие на второ поколение в цялата страна. Прагът на икономическа вредност при доматите е 5% нападнати плодове във фенофаза плодообразуване , при пипер 2% повредени растения. Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу  преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст,  преди да са се вгризали в плодовете. Възрастните гъсеници са по-устойчиви на действието на инсектициди. Разрешени инсектициди са Ефория 0453 К, Циперкал 500 ЕК и други.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Доматеният миниращ молец  напада основно доматите, но напада още и  патладжан, картофи, фасул, пипер и украсни видове от сем. Solanaceae. Неприятелят в зависимост от условията на околната среда може да развие 10-12 поколения годишно.

Пеперудите са активни през нощта и рано сутрин, а през деня остават скрити между листата на растенията и летят само при обезпокояване. Женските снасят яйцата си поединично и по-рядко на групи, предимно по листата и по-малко по листните дръжки, стъблата, чашките на цветовете и зелените плодове. Излюпените гъсеници пропълзяват по растенията и навлизат в растителните тъкани, където се хранят и развиват, образувайки мини и галерии. Мините са къси и широки с екскременти в единият край. При масова поява, ларвите унищожават изцяло паренхима, оставяйки само епидермисите на листата. При преглед на повреден лист през преминаваща светлина, мината, образувана между двата епидермиса, е напълно прозрачна и вътре може да се види и гъсеница. Доматеният миниращ молец е особено опасен за доматите, където младите ларви се развиват в листата, стъблата, цветовете и нарастващите плодове. Галериите в стъблата причиняват деформации и забавят растежа на растенията, повредените цветове опадват. Повредите по връхните пъпки забавят или изцяло спират растежа на растенията. Нападнатите нарастващи плодове се деформират, а зрелите загниват от развитието на вторични патогени.

Наличието на широк кръг от гостоприемници у нас и скритият начин на живот на ларвите, затруднява борбата с неприятеля и може да причини огромни щети при доматите, както в оранжериите, така и на открито.

Да се следи  внимателно плътността на доматения миниращ молец, особено при късното производство на домати. Навременно проведените третирания с подходящо избрани продукти  за растителна защита осигуряват качествена продукция. При химичните пръскания не трябва да се пренебрегва редуването на инсектициди с различен механизъм на  действие. 

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Една от най-често срещаните болести по плодовете на всички видове овошки - костилкови и семкови е болестта късно кафяво гниене или позната още като монилия.

Повреди от тази болест се наблюдават от наедряването на плода до късно след беридбата. По плода се явяват кафяви петна, които постепенно могат да обхванат целия плод. Повредените тъкани са кафяви и изгнили, а нападнатите от болестта плодове може да окапят или се запазват по клонките и се мумифицират. Спорите на причинителя на късното кафяво гниене образуват концентрично наредени кръгове.

При ябълката, дюлята и прасковата от плода, болестта се придвижва по дръжките и обхваща клонките, и леторастите. Върху тях се образуват елиптични петна, които често се разрастват и обхващат летораста като пръстен. Вследствие на това връхната им част загива.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калцият е елемент, който е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на здравината, оцветяването, кaчеството на плодовете. Той играе ключова роля за деленето u удължаване на клетките и при образуване и поддържане на структурата на клетъчните стени.

При недостатъчно достъпен калций различните растения реагират по различен начин. Ето най-често срещаните в градините признаци:

. върховото загниване на плодовете на доматите и пипера;

. некроза (кокафеняване) на периферията на листата на салатата;

. слънчев и топлинен пригор по листата и плодовете на овошките;

. горгорчиви ядки по ябълковите плодове и др.

При високи температури и ниска атмосферна влажност, при растенията настъпва силен дефицит на влага. Този дефицит има пряка връзка с храненето, тъй като влагата е факторът, който разтваря и придвижва хранителните елементи до всички части. Калцият е трудно подвижен елемент, а отсъствието на влага още повече влошава този процес. Нещо повече, той не се придвижва от старите към младите нарастващи части на растенията, в случая на плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Температурите могат да повредят растенията, особено при интензивна слънчева радиация и ниска атмосферна и почвена влажност. За повечето видове поражения от топлинен стрес се появяват при температури около и над 40 градуса, но интензивността на повредите зависи от продължителността на действие на критично високите температури.

Първоначаланите признаци на дръвчета, пострадали от топлинен пригор са увяхване и просветляване на тъканите на листата, които започват от върха. По-късно те могат да се покрият с черни точки. По плодовете, които са разположени от южната и югозападна страна на короната се появяват некротирали петна по най-огряваната част. При силен топлинен пригор пригорни петна се явяват и по зелената кора на младите леторасти.

От костилковите от високи температури най-силно страда сливата. Листата й придобиват некротично прошарване, после може да загинат цели листа, клони.

От семковите видове най-силно от слънчевото греене и високи температури страда ябълката, особено сортовете, при които плодовете са напълно открити. Освен посочените по-горе признаци по листа и клони, плодовете на ябълката получават слънчев пригор, който ги прави нетрайни и влошава вкусовите им качества. В зависимост от времето на експозиция на високите температури, плодовете получават по-големи или по-малки повреди.

По кожицата на пострадалите от слънчев пригор ябълки първо се получава бежово-кафяво оцветяване с ореол от изсветляване на тъканта, най-често пожълтяване. Ако въздействието е по-кратковременно, процесът спира. При по-продължително въздействие, петната от слънчевото изгаряне придобиват кафяво, дори до черно оцветяване. Такива плодове са негодни както за консумация, така и за съхранение.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта