Подготовката за зимно присаждане започва от есента. Преди да замръзне почвата се изваждат добри 1-2 годишни семеначета или вегетативно размножени подложки.Те трябва да имат добра коренова система и дебелина на кореновата шийка не по-малко от 7 мм . Надземната част на подложката се съкращава до 20-30см.Така подготвените подложки оставете в подходящо помещение, където температурата не пада под 0-2°С . Поставете ги в щайга или кофа спресят пясък или торф. Подложките може да се оставят и навън, но трябва да са покрити с дебел слой торф за да се избегне измръзването на почвата.

За присаждане използвайте калеми от дръвчета от желания от вас сорт.Тях също трябва да подготвите в късната есен преди настъпването на мразовете. От короната на дърветата от дадения сорт отрежете добре развити едногодишни клончета с дължина 30-40 см , завържете ги във връзка и закачете етикет със сорта. Съхранявайте ги в помещение с температура 0-2°С. Основата на клонките се засипват до 1/3 с пресят влажен пясък.

До 3 -4 дни преди присаждането подложките се внасят в помещение с температура на въздуха 10-15°С . Поставете ги във влажен пясък или стърготини. После внимателно и добре измийте корените, отделете болните и измръзнали растения, като оставите само напълно здравите. Запазените за присаждането клонки се внасят в помещението до ден преди присаждането и се накисват във вода, за да се улесни прихващането. Непосредствено преди присаждането и подложката и присадката поставете на масата и покрийте с влажна кърпа.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Минимални разстояния между основните овощни видове според подложката

Култура

Сила на подложката

Разстояние в метри

Ябълка

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Круша

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Слива

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

6

7

Праскова

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

4-5

6

Кайсия

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

5

6

Вишня

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

4-5

5-7

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Внимавайте при саденето на дръвчетата. Има важни детайли, които трябва да спазвате. Отреза на подложката трябва да е обърнат към южната страна, за да се огрява от слънцето. Ако е на север, влагата се задържа по-дълго, започват да се развиват мъхове и лишеи. В тях намират убежище ларви на вредители и спори на патогени, които по-късно могат да проникнат в стъблото и да увредят младата фиданка.

Кореновата шийка трябва да е над почвата

След засаждането, по границата на изкопаната дупка се натрупва лек гребен, за да се образува пристъблено гнездо. В него се полива с 2-3 кофи вода, независимо от влажноста на почвата и времето, за да се уплътнят корените и мужду тях да няма въздух. След поливането почвата се сляга и кореновата шийка с мястото на присадката остава над почвата. Ако времето се задържи сухо, фиданките се поливат на всеки 10-15 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да ви улесним в преценката, публикувам таблица с разстоянията между дърветата според силата на подложката.

Култура Сила на подложката Разстояние в метри
Ябълка

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Круша

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Слива

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

6

7

Праскова

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

4-5

6

Кайсия

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

5

6

Вишня

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

4-5

5-7

 

МИНИМАЛНИ РАСТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В МЕТРИ

 

Вид
ЯБЪЛКА, КРУША НИСКОРАСТЯЩИ 3,4
  СРЕДНОРАСТЯЩА 5
  ВИСОКОРАСТЯЩА 7
ВИШНЯ НИСКОРАСТЯЩИ 2,5
  СРЕДНОРАСТЯЩА 7
  ВИСОКОРАСТЯЩА 9
СЛИВА НИСКОРАСТЯЩИ 2,5
  СРЕДНОРАСТЯЩА 6
  ВИСОКОРАСТЯЩА 7
ПРАСКОВА,КАЙСИЯ СРЕДНОРАСТЯЩА 5
  ВИСОКОРАСТЯЩА 6
ЦАРИГРАДСКО ГРОЗДЕ   1,5
ФРЕНСКО ГРОЗДЕ   2,5
МАЛИНА  

0,3 -0,5

Публикувана в Овощната градина

Когато в малката градина разполагате с определено място, трябва да се съобразите с това колко и какви дръвчета може да разположите в него. За тази цел е важно да знаете, каква е подложката на дръвчето, което сте избрали. Тя е определяща за разстоянието между отделните дръвчета.

Трябва да знаете, чевегетативните подложкидават слаб растеж на дръвчетата, което позволява те да се засаждат по-близо едни до други. Подходящи са за по-малки парцели, в които искате да засадите повече дръвчета.

Семенните подложкиса силно растящи, получени са от семена. Имат силно развита коренова система и дават по-силен растеж на дръвчетата. Подходящи са за по-големи парцели, тъй като се засаждат на по-големи разстояния едни от други. Подходящи са и за засаждане на единични дървета за оформяне на ландшафта в градината.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 15 Септември 2017 10:52

Според района се избира подложката

Най-често за подложки на черешата и вишнята се използват семеначета от махалебка, дива череша и някои културни сортове череши.

У нас най-широко се използва махалебката. Тази подложка има много добра студо- и сухоустойчивост, но не понася тежки влажни, сбити, непропускливи и кисели почви и високи подпочвени води. Присадените на махалебкови подложки сортове череша и вишня могат да се отглеждат успешно и в райони с малко валежи през вегетацията и при неполивни условия на наклонени терени и на площи с по-леки, песъкливо-глинести и варовити почви.

Дивата череша се различава съществено по своите изисквания към почвените условия от махалебката – за нея са подходящи по-тежките, дълбоки, водопропускливи, глинесто-песъкливи, лошо аерирани и неутрални до слабо кисели почви.

Най-подходящи при отглеждането на ябълкови дървета при неполивни условия, в планински и полупланински райони са семеначетата на киселицата. Най-широко използвани от клоновите подложки за ябълковите сортове са : ММ 106 и М9. Тези клонови подложки трябва да се предпочитат при дълбоки, богати на хранителни вещества, добре аерирани почви, при осигурено напояване и при създаване на интензивни градини. При крушата за подложки могат да се използват семеначета от дива круша и от някои културни сортове като Вилямова масловка, Червена вилямова, Хардиева масловка, Дребна рашка и вегетативни дюлеви подложки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Когато в малката градина разполагате с определено място, трябва да се съобразите с това колко и какви дръвчета може да разположите в него. За тази цел е важно да знаете, каква е подложката на дръвчето, което сте избрали. Тя е определяща за разстоянието между отделните дръвчета.

Трябва да знаете, че:

Вегетативните подложки

Дават слаб растеж на дръвчетата, което позволява те да се засаждат по-близо едни до други. Подходящи са за по-малки парцели, в които искате да засадите повече дръвчета.

Семенните подложки

Те са силно растящи, получени са от семена. Имат силно развита коренова система и дават по-силен растеж на дръвчетата. Подходящи са за по-големи парцели, тъй като се засаждат на по-големи разстояния едни от други. Подходящи са и за засаждане на единични дървета за оформяне на ландшафта в градината.

За да ви улесним в преценката, публикувам таблица с разстоянията между дърветата според силата на подложката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Най-подходящи при отглеждането на ябълкови дървета при неполивни условия, в планински и полупланински райони са семеначетата на киселицата. Най-широко използвани от клоновите подложки за ябълковите сортове са ММ 106 и М9. Тези клонови подложки трябва да се предпочитат при дълбоки, богати на хранителни вещества, добре аерирани почви, при осигурено напояване и при създаване на интензивни градини. При крушата за подложки могат да се използват семеначета от дива круша и от някои културни сортове като Вилямова масловка, Червена вилямова, Хардиева масловка и вегетативни дюлеви подложки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Най-често за подложки на черешата и вишнята се използват семеначета от махалебка, дива череша и някои културни сортове череши. У нас най-широко се използва махалебката. Тази подложка има много добра студо- и сухоустойчивост, но не понася тежки влажни, сбити, непропускливи и кисели почви и високи подпочвени води. Присадените на махалебкови подложки сортове череша и вишня могат да се отглеждат успешно и в райони с малко валежи през вегетацията и при неполивни условия на наклонени терени и на площи с по-леки, песъкливо-глинести и варовити почви. Дивата череша се различава съществено по своите изисквания към почвените условия от махалебката - за нея са подходящи по-тежките, дълбоки, водопропускливи, глинесто-песъкливи, лошо аерирани и неутрални до слабо кисели почви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 28 Октомври 2016 12:35

Изберете правилно подложката

Важно условие за добро прихващане, добро развитие и високи добиви е изборът на подходяща подложка за овощните сортове. В овощарската практика се използват два основни типа подложки – семенни и вегетативни (клонови).

Семенните подложки индуцират по-силен растеж от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това те най-често са свободни от вирусни болести. Кореновата система на този тип подложки е дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване и по-добра приспособимост към почвените условия на дръвчетата.

Клоновите подложки, придават по-слаб растеж на присадниците, дърветата встъпват по-рано в плододаване, но са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено–климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта