Празът се отглежда като втора култура. След прибиране на предшественика, почвата се обработва на 15-18 см дълбочина.Разсадът е готов за засаждане, когато достигне дължина 30 см идебелина на стъблото 8-9 мм. Преди изваждането се полива обилно, коетоулеснява изскубването му и запазва кореновата му система. Подходящият срок за засаждането на праза у нас е от 15 юни и може да продължи до 15-20 юли.

Отглеждането на праз може да става на бразди, лехо-браздова повърхност с ниски лехи, а при поливане чрез дъждуване и на равна повърхност.Схемата, която може да се използва е 20 х 20 см - редово (30 х 30 см при браздово отглеждане) и 60+20+20+20+20+20/15-20 см или 60 + 25 + 25 + 25 +25/15-20 см .

През вегетацията, празът се окопава 2-3 пъти. Окопаването е плитко на 5-6 см без да се наранява кореновата система.

Поливането на праза е мярката, която осигурява добива и качеството. През цялата вегетация се правят 12-14 поливки, като през юли, август и до средата на септември са през интервал 7-10 дни, а след това през 10-14 дни.

Подхранването главно е кореново с азотни торове. Обикновено се равят две подхранвания, които се съчетават с второто и третото окопаване. В по-късна фаза може да се извърши и листно подхранване един-два пъти с подходящи торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Миниращата муха е сериозен неприятел по лука, чесъна и праза в много райони на страната. Неприятелят има две поколения. Възрастните насекоми се появяват в края на април-началото на май. Вредят ларвите, които се изхранват във вътрешността на стъблото, като се движат по посока луковицата. При праза и чесъна те навлизат и до по-вътрешните обвивни листа. Централният лист на лука и чесъна силно се завива.

Второто поколение на миниращата муха се развива само по праза до късна есен. За ограничаване на вредите от миниращата муха трябва да се избягва засаждане на лук и праз на обилно наторени с оборски тор почви. За подхранване на растенията да се използват само минерални торове.

Химичната борба с миниращата муха се води срещу двете поколения и е сходна с тази на луковата муха. Първото пръскане с инсектициди се провежда в началото на летежа на мухите, което при лука и чесъна е от началото до средата на април. Правят се две третирания през интервал от 8-10 дни. При праза се пръска в началото на юли, като отново се повтаря след 10 дни. Към инсектицидният разтвора задължително се прибавя прилепител.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Най-добре е първо да наторите почвата с органични и минерални торове - на 1 кв.м сложете 2-3 кг добре разложен оборски тор и около 30-50 г комбинирани минерални торове (NPK).

Разсадът за праз най-добре се отглежда в студени високи лехи. В практиката има два вида сеитба.

Разпръсната сеитба

. Семената се засяват разпръснато от началото до края на март - за 1 кв.м са необходими 6-8 г семена. Това производството е за разсад, при който растенията ще се засаждат на друго място.

Редова сеитба

. Семената може да се засеят и на редове с междуредово разстояние около 15 см, което много улеснява плевенето. Този начин е за предпочитане, защото при него една част от растенията могат да останат за доотглеждане на същото място - те ще станат за консумация малко по-рано от другите, които ще бъдат преместени.

Така че, когато скубете разсад за засаждане от редовата сеитба, изскубвайте растенията така, че останалите в реда растения да останат на равно разстояние - 15 смедно от друго в редовете.

Редовно плевете и поливайте малките растения. При редовата сеитба може да окопавате с малка триъгълна мотичка.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Празът е една от взискателните зеленчукови култури към почвата. Най-добре вирее на влагоемни и богати на хранителни вещества почви. У нас се отглежда чрез предваритерно произведен разсад и най-често като втора култура след ранни предшественици - салата, маруля, зелен лук, чесън, фасул, ранни картофи и др. Семената се засяват през март и разсадът е готов след около два месеца след поникването на растенията. По това време той има височина около 30 см и дебелина 6-8 мм.

Засажда се през втората половина на юни до средата на юли. Растенията се засаждат на фитарии при разстояние 20-25 см между редовете и 15-20 см между растенията вътре в реда.

През вегетацията праза редовно се окопава, плеви, полива, а при нужда и подхранва с торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Разсадът за праз се отглежда в студени високи лехи

Почвата се наторява с органични и минерални торове - на 1 кв.м / 2-3 кг добре разложен оборски тор и около 30-50 г комбинирани минерални торове /NPK/.

Сеитба на разсад за праз може да стане по два начина :

Единият е чрез разпръснатата сеитба- при която семената се засяват разпръснато от началото до края на март - за 1 кв.м / 6-8 г семена .

Този тип сеитба на разсадсе прави, когато ще засаждате растенията на друго място.

Друг начин на сеитба на разсад за праз е редовата сеитба. При нея семената се сеят на редове с междуредово разстояние около 15 см - това много улеснява плевенето. Този начин е за предпочитане и защото при него една част от растенията могат да останат за доотглеждане на същото място - те ще станат за консумация малко по-рано от другите, които ще бъдат преместени.

Така че, когато скубете разсад за засаждане от редовата сеитба, изскубвайте растенията така, че оставащите в реда да останат на равно разстояние - 15 см едно от друго и в редово.

Правете редовно плевене и поливане на малките растения, като при редовата сеитба дори окопаването може да се направи с малка триъгълна мотичка.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 29 Юни 2017 15:14

Миниращата муха по праза

Вследствие на повредата от минираща муха по праза, листата на растенията пожълтяват, изсъхват, а стъблото омеква.

Възрастните мухи са сивкави на цвят с дължина на тялото 3-4 мм и предимно жълта глава. Краката са черни с жълтeникави колена. Ларвата е около 4-5мм, бледожълта.

Преди яйцеснасянето мухите се хранят със сок от луковите растения, като причиняват характерни убождания, по които може да се съди за появата им. С помощта на яйцеполагалото си женските мухи полагат яйцата си под епидермиса на външните листа на гостоприемниците (лук и праз). Излюпените ларви се хранят в мястото на яйцеснасяне и тогава се местят надолу в стъблото и луковицата, където след време какавидират. През цялото си развитие ларвата остава във външните листа и никога не навлиза в центъра на стъблото на растението гостоприемник, което я отличава от луковата и чесновата муха. Видът изпада в диапауза през лятото в самите гостоприемници. Развитието на мухите от появата им до какавидирането е приблизително 30-35 дни.

Най-подходящ момент за водене на химична борба е периодът на масов летеж на мухите, преди те да са снесли основното си количество яйца. При излюпването на ларвите борбата е безрезултатна, защото те водят скрит начин на живот. Срещу второто поколение се пръска в началото на юли. Тогава е появата на възрастните мухи от това поколение и обикновено появата им съвпада с разсаждането на праза, по който вреди тази генерация. След 8-10 дни се пръска за втори път срещу второ поколение. При поява на мухи от трето поколение се пръска в началото на август.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Празът е една от взискателните зеленчукови култури към почвата. Най-добре вирее на влагоемни и богати на хранителни вещества почви.

Празът у нас се отглежда чрез предваритерно произведен разсад и най-често като втора култура след ранни предшественици - салата, маруля, зелен лук, чесън, фасул, ранни картофи и др. Семената се засяват през март и разсадът е готов след около два месеца след поникването на растенията. По това време разсадът има височина около 30 см и дебелина 6-8 мм.

Засажда се презвтората половина на юни до средата на юли. Растенията се засаждат на фитарии при разстояние 20-25 см между редовете и 15-20 см между растенията вътре в реда.

През вегетацията за посева се полагат необходимите грижи - редовно окопаване и плевене, поливане при нужда и подхранване с торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Обикновено градинарите първо правят разсад за праза и след това настаняват растенията в лехата. Възможно е обаче семената да се засеят директно. Земята трябва да е плодородна, мястото чисто от плевели и да има възможност да се полива. Времето от края на март до средата на април е подходящо за сеитба. Семената се засяват в браздички през 25 см на дълбочина около 2,5-3 см. Покриват се със смес от равни части почва и прегорял оборски тор. Когато растенията достигнат височина 12-15 см се прореждат, така че да останат на 15 см едно от друго в реда. През вегетацията се окопава и полива редовно. Заедно с това два пъти се внася 100 -150 г амониева селитра на 10 кв м. За този начин на сеитба са подходящи сортовете Старозагорски камуш и Старозагорски 72.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 23 Март 2017 12:39

Засейте разсада за праз

Разсада за праз най-добре се отглежда в студени високи лехи.

Първо наторете почвата с органични и минерални торове - на 1 кв. м сложете 2-3 кг добре разложен оборски тор и около 30-50 г комбинирани минерални торове (NPK).

Има два вида сеитба : разпръсната и редова.

При разпръснатата сеитба

Семената се засяват разпръснато от началото до края на март - за 1 кв. м са ви нужни 6-8 г семена - това е производството на разсад, който се прави, когато ще засаждате растенията на друго място.

При редовата сеитба

Семената може да се засеят и на редове - с междуредово разстояние около 15 см - това много улеснява плевенето. Този начин е за предпочитане и защото при него една част от растенията могат да останат за доотглеждане на същото място - те ще станат за консумация малко по-рано от другите, които ще бъдат преместени.

Така че, когато скубете разсад за засаждане от редовата сеитба, изскубвайте растенията така, че останалите в реда растения да останат на равно разстояние - 15 см. едно от друго и в редовете.

Правете редовно плевене и поливане на малките растения, като при редовата сеитба дори окопаването може да се направи с малка триъгълна мотичка.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 09 Юни 2016 10:22

Време е за засаждане на праза

Празът е една от взискателните към почвата зеленчукови култури. Най-добре вирее на влагоемни и богати на хранителни вещества почви.

Празът у нас се отглежда чрез предваритерно произведен разсад и най-често като втора култура след ранни предшественици - салата, маруля, зелен лук, чесън, фасул, ранни картофи и др. Семената се засяват през март и разсадът е готов след около два месеца след поникването на растенията. По това време той има височина около 30 см и дебелина 6-8 мм.

Засажда се през втората половина на юни до средата на юли. Растенията се засаждат на фитарии при разстояние 20-25 см между редовете и 15-20 см между растенията вътре в реда.

През вегетацията праза редовно се окопава, плеви, полива,а при нужда и подхранва с торове.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта