Пред многобройна фермерска аудитория на землището на Славяново експерти от компанията показаха действието на продуктите, които тази година са на вниманието на земеделските производители

Агр. Петър Кръстев

В края на май, на полето край град Славяново, екипът на ДюПон показа действието на продуктите, които предлага на своите клиенти при зимни житни и пролетни култури. На събитието бяха поканени фермери и специалисти от Централна северна и Северозападна България. Презентация на производствените опити направи младата и изключително компетентна представителка на екипа на ДюПон Маргарита Петкова.

Продукти при пшеницата

Полето с пшеница, на което са приложени продукти на ДюПон срещу плевели и болести, е повторка, т.е. пшеница след пшеница. „Направихме го с цел да създадем възможно по-голям инфекциозен фон, за да ви покажем как работят нашите продукти“, каза пред земеделските производители Маргарита Петкова.

Оказа се, че препоръчвана от екипа на ДюПон технология се разминава с тази на другите растителнозащитни фирми. ДюПон не препоръчват 3-4 пъти влизане с фунгицид, а залагат най-много на двукратно третиране. Присъстващите имаха възможност да видят, че тази технология работи още на първата опитна парцела. Там беше пръскано един път с хербицид в комбинация с фунгицид и второ третиране - само с фунгицид. Специалистката обърна внимание на фермерите, че докато миналата година чуждите сортове са нямали никакви заболявания, а българските бяха нападнати, тази година е абсолютно обратно - чуждите сортове са по-податливи на заболявания.

Хербицид Гранстар Супер е еталон за селективност

Гранстар супер е хербицидът на ДюПон с две активни вещества, което дава по-добър контрол върху голяма част от широколистните плевели – типичен пример е лепка. При проблем с този упорит плевел, Гранстар Супер е перфектното решение. Той се справя отлично и с ефимери като великденче, теменужка, повитицовидно фасулче и др. Не по-малко важно е, че хербицидът е с много по-широк диапазон за приложение спрямо фазата на развитие на културата. Гранстар Супер е регистриран от 3-ти до флагов лист на културата, т. е. освен целейки малката фаза на плевелите, тук земеделците имат голяма свобода - да не се съобразяват с фазата на развитие на културата. Това е важно, защото в една или друга ситуация се налага късно приложение на хербицид, било поради неблагоприятно време или други причини. При подобни случаи е препоръчително дозата на Гранстар Супер да се завиши до 6 г/дка. Специалистите на ДюПон са горди, че техният хербицид е еталон за селективност.

Първо фунгицидно третиране с Кредо

При първото третиране, заедно с Гранстар Супер е използван и фунгицидът Кредо – продукт от серията Висша класа фунгициди на ДюПон. Приложен е в доза 150 мл/дка. Кредо е мощна комбинация от хлоротолонил и пикоксистробин.

„Това е един от най-ефективните фунгициди, защото хлоротолонилът действа върху всички познати патогени и притежава много по-продължително защитно действие от тях. Кредо съдържа и пикоксистробин - стробилурин от ново поколение и единственият на пазара с пълно системно действие и газов ефект. Пикоксистробин се абсорбира бързо от листата на културата и се придвижва в проводящите тъкани, от основата към върха на листа, като осигурява добро и равномерно разпространение във и върху растителните части. Кредо™ 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, като няма аналог на пазара на фунгициди у нас, посочи още Петкова. До момента този фунгицид е най-предпочитан за ечемика от фермерите, които се убедиха, че това е еталонът срещу всички болести при тази култура.

При пшеницата ДюПон показа действието на Аканто Плюс, друг фунгицид от серията Висша класа фунгициди на фирмата. При тази влажна пролет Аканто Плюс беше приложен при пшеницата за второ третиране , като вече 20 дни от момента на третиране досега имаме пълно опазване на флагов и два листа по флаговия от всички болести. Аканто™ Плюс е тежка артилерия фунгицид с продължителна защита, но и с лекуващо действие при вече възникнала зараза, като комбинира в себе си свойствата на пикоксистробин и ципроконазол. Това е продуктът, който се изчерпва първи, защото освен че е ефикасен, има и атрактивна цена. От тази година има регистрация и за слънчоглед и рапица срещу всички болести при тези култури.

ДюПон показа и действието на фунгицида Аканто™. Това е чист пикоксистробин, който при условията на тази година може да бъде приложен самостоятелно в първо фунгицидно пръскане на пшеницата, като предпазва от всички икономически важни болести. Предлага се на много добра цена. В години с много висок инфекциозен натиск, каквато беше 2016, Аканто може да се комбинира с чист триазолов фунгицид на база тебуконазол или епоксиконазол.

Догодина излиза нов хербицид на ДюПон

Маргарита Петкова съобщи, че през следващата година ще излезе нов хербицид от ДюПон в житни, с който имаше третирана опитна парцела. Той ще се нарича Омнера и ще е трикомпонентен. Ефектът от приложението му на полето край Славяново показа, че хербицидът е безпощаден към плевелите. Стана ясно, че той се справя отлично и със самосевка от технологичен слънчоглед, независимо дали е Express или Clearfield. Другата съществена характеристика за Омнера е, че той ще се справя и с Clearfield рапица. Тази година, подчерта специалистката, на много места фермерите са имали сериозни проблеми, но от догодина те ще имат ефикасно решение.

И нов фунгицид през следващата година

Петкова представи и новия фунгицид Сиелекс, който ще бъде на пазара от 2018-а – комбинация от SDHI фунгицид и ципроконазол. Освен мощния си фунгициден ефект , той има и силно изразен физиологичен , който се изразява в стимулиране на растежа на корена. По този начин растението натрупва повече биомаса за усвояване на вода и хранителни вещества, което пряко влияе върху добива. Този физиологичен ефект е уникален за Сиелекс и е принципно различен от физиологичния ефект на стробилуриновите фунгициди

Накрая на презентацията Маргарита Петкова, от практиката си на агроном, даде ценна препоръка на фермерите – тя ги посъветва да не отварят голям прозорец между двете третирания с фунгициди при пшеницата. Второто третиране не трябва да бъде по-късно от 25-ия ден от първото пръскане, защото, ако този период бъде пресрочен, то има опасност, независимо от приложения фунгицид, да се получи пробив от патогени, които бързо да нападнат флаговия лист и този под него. „По-работеща технология е малко да забавите първото третиране, вместо да оставите голяма пауза с второто пръскане” – сподели от опит експертката.

Публикувана в Растениевъдство
Концернът BASF завърши първото четиримесечие на 2017 г. със значителен ръст в продажбите и оборотите в сравнение с аналогичния период на 2016 г.
"Започнахме много добре годината. Тенденцията за увеичаване на търсенето, която се наблюдаваше през 2016 г., се запази и през настоящата година", отбелязва председателят на съвета на директорите на  BASF SE д-р Кърт Бок.
В частност, през първите 4 месеца на 2017 г. обемът на продажбите на концерна BASF се е увеличил с 19 на сто до €16,9 млрд. Позитивната тенденция се наблюдава във всички сегменти, в които концернът оперира, което е довело до общ ръст от 8 на сто.
В  BASF обръщат внимание, че в сегмента "Решения за селското стопанство" , въпреки сложната пазарна ситуация, е отбелязан ръст на продажбите до  €1,9 млрд (+4% в сравнение с аналогичния период на предходната година).
Публикувана в Бизнес

Съвместими са препарати, които запазват ефективноста си при смесване и не причиняват повреди по растенията. Несъвместими са тези, които при смесването си понижават ефективноста си и причиняват фитотоксичност.

Несъвместимоста може да бъде физическа и химическа:

  • Химическа - препаратите реагират помежду си при смесването.

  • Физическа – физическите свойства на единия препарат не позволяват да приеме другия.

При смесването на два или повече пестицида често се наблюдава намаляване на ефекта им спрямо третираните обекти, т.с получава се антагонизъм.

Последно време се препоръчват различни отвари от растения за борба с болести и неприятели. Добре е да знаете, че смесването на такива отвари с пестициди може да предизвикат пригори по листата и листопад. Най- чувствителни са младите листа.

Независимо от указанията за смесимост е добре предварително да се изпита поносимоста и едва тогава да се пристъпи към смесване на пестицидите. При нараняване на листната маса и плодове от градушки, болести и др., при пръскане да се избягват комбинации от препарати.

При комбиниране за карантинен срок се приема срока на препарата с най- дълъг такъв.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
 
Индустрията за производство на растително-защитни препарати в ЕС губи около 1,3 млрд евро печалба годишно поради разпространението на фалшифицирани пестициди. Изследване, проведено от Управлението за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO), е установило, че загубите съставляват около 13, 8 на сто от общия обем на продажби в сектора. Това води до загуба на 2600 работни места всяка година.
Публикувана в Растениевъдство

Русия, която през 2016 г. прибра впечатляващите 119 млн. тона зърно, е на път да получи нова „добра” реколта от есенниците и през тази година благодарение на разширяването на засетите площи и нарасналите продажби на торове, се посочва в доклад на бюрото в Москва на министерството на селското стопанство на САЩ, цитиран от електронното издание AgriMoney.

Официалните оценки на министерството на селското стопанство на Русия сочат, че през есента руските фермери са засели със зърнени култури 17,4 млн. хектара, надхвърляйки както миналогодишния показател от 16,3 млн. хектара, така и поставената от министерството цел.

Разширяването на засетите площи се дължи отчасти на „благоприятното време и условия за сеитба”, се отбелязва в документа. Там са подчертани обаче и „високите цени на зърното” на вътрешния пазар, които „увеличиха приходите на зърнопроизводителите”.

„Според анализатори от бранша по-високите цени на зърното, маслодайните и останалите култури през селскостопанския сезон 2015-2016 г. и лятото  на 2016 г., както и относително високата възвращаемост дадоха възможност на фермерите да финансират подобаващо есенната сеитба”, се изтъква в резюмето на доклада. Нещо повече, руското правителство бе доста щедро по отношение на отпусканите кредити, осигурявайки от пролетната сеитба на 2016 г. досега 330,2 млрд. рубли (около 5,5 млрд. долара), или с 32% повече, отколкото за предходните 12 месеца.

Част от средствата бяха използвани за закупуването на торове – факт, който само подкрепя предвижданията за силна реколта през тази година. Данни на руското министерство на селското стопанство сочат, че продажбите на торове през миналата година са нараснали с 11,2% до 2,78 млн. тона, а като допълнителен стимул са послужили по-ниските цени на азотните и фосфорните торове, макар при калиевите да е налице известно поскъпване. Като се има предвид, че „нуждите от минерални торове през 2016 г.” за сезонната полска дейност се оценяват от местните власти на общо 2,6 млн. тона, закупените количества са дали възможност за известно натрупване на запаси, достигащи вече около 3 млн. тона, или с 333 хил. тона повече, отколкото преди 12 месеца.

В сряда руската компания за производство на фосфатни и азотни торове „ФосАгро” съобщи за „впечатляващ” ръст от 30% на продажбите на торове на вътрешния пазар през 2016 г., като те са достигнали 2,1 млн. тона. „През миналата година руският пазар остана сред най-бързо растящите в световен мащаб, захранван от силното развитие на селскостопанския сектор в страната”, заяви генералният директор на „ФосАгро” Андрей Гуриев.

От московското бюро на министерството на САЩ добавят, че и съобщенията за състоянието на посевите също са окуражаващи. При положение, че есенниците осигуряват основната част от зърнената реколта, перспективите изглеждат чудесни.

„Макар че е прекалено рано за каквито и да било прогнози, по-големите площи с есенници, по-силните от миналогодишните вложени торове при сеитбата и по-добрите условия за есенниците в края на есента на 2016 г. подсказват, че през 2017 г. се очаква силна зърнена реколта”, коментират оттам.

Оптимистичните им предвиждания за силните перспективи пред реколтата в Русия през годината съвпадат с тези на други анализатори на пазара. От руския Институт за конюнктурата на пазара на селскостопански продукти във вторник обявиха, че производството на зърнени култури в страната през тази година може да достигне 112-114 млн. тона. Спадът спрямо миналогодишната реколта се очертава изцяло за сметка на пшеницата – 67 млн. тона спрямо 73 млн. тона, ожънати през 2016 г., прогнозират от института.

Публикувана в Бизнес

“Предизвикателствата пред растителната защита са много, защото климатичните промени провокираха нови вредители. Ролята на растителнозащитниците от година на година се увеличава“, каза заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров по време на форума по случай 121-вата годишнина на растителната защита, който се проведе в Аграрния Университет в град Пловдив. По думите му, трябва да се търси и балансът в обществото, защото не може безразборно да се използват химични препарати.

В изказването си Председателят на Българската асоциация за растителна защита доц. д-р Петър Николов каза, че все още не може да се изведе борбата с нерегламентираната търговия със забранени средства за растителна защита. За целта дори имало изградена специална дистрибуторска мрежа в страната. Нещо повече, 20% от използваните у нас препарати са именно незаконни. Търговията с тях се осъществява главно в Североизточната част на страната – Разград, Силистра, Тутракан. В момента в страната са задържани 6 тона забранени пестициди, съобщи заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Антон Величков. Нерегламентираният внос се осъществява главно от Република Турция и по-малко от Гърция.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В България продължават да се внасят опасни ПРЗ, които са по-евтини, но не са лицензирани

Лили Мирчева

На КПП „Капитан Андреево” на българо-турнската граница досега са заловени над 3 тона нелицензирани продукти за растителна защита /ПРЗ/. Засега няма официална статистика колко нерегламентиран внос на препарати е заловен, тъй като годината не е приключила. Но от отдел „Контрол на ПРЗ и торове” на БАБХ предупреждават стопаните, че рискуват много с прилагането на тези препарати.

По време на 26-та научна конференция на Съюза на производителите на комбинирани фуражи инж. Любина Донкова, началник отдел в БАБХ съобщи, че до 30% от продукцията на земеделските производители на зърно може да бъде изгубена при неправилно третиране на зърното в складовите помещения. Тя запозна присъстващите с най-често срещаните остатъци от пестициди над максимално допустимите стойности /MRL/ във фуражи за 2016 г. Това са

  • pirimiphos-methyl в допълващ комбиниран фураж за преживни животни, фуражна суровина от слънчогледов експелер, пълноценен комбиниран фураж за пилета бройлери, фуражна суровина слънчогледова плява, комбиниран фураж за стокови носачки, фуражна суровина – пшеница, пшенични трици, пълноценен комбиниран фураж, ечемик цяло зърно

  • Clorpyrifos във фуражна суровина от слънчогледов експелер, пелети и брашно люцернова гранула, фуражна суровина – пшеница и трици, фуражна суровина – царевица и др.

  • Сypermethrin във фуражна суровина от слънчогледов експелер, пелети люцернова гранула, фуражна суровина – пшеница и трици, люцерна и овес

  • Рiperonyl-butoxyde във фуражна суровина от слънчогледов експелер, комбиниран фураж за стокови носачки, ечемик, пшенични трици, пълноценен фураж

Евентуална последица от използването на активни вещества в състава на продуктите за растителна защита може да бъде наличието на остатъчни вещества в третираните продукти, коментира инж. Донкова. Тя цитира Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета. Регламентът се прилага при продуктите от растителен и животински произход или частите от тях, които се използват в прясно или преработено състояние и/или като съставни храни или фуражи, по или в които може да има остатъчни вещества от пестициди.

Публикувана в Растениевъдство

На свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди допълнителен финансов ресурс от 1 млн. лева за есенния етап от Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Средствата са за закупуване на препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода на масов листопад през есента. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи семкови и костилкови овощни видове, ядоди и малини. В есенния етап по схемата се подпомагат разходи до 100 лева на хектар (с ДДС).

Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини. Финансиране в есенния етап ще се предоставя на малки и средни предприятия - регистрирани земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини.

Заявления за подпомагане ще се приемат от 4 до 18 ноември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Срокът за отчитане на извършените дейности във връзка с есенните пръскания е 30 ноември, а  за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ – 19 декември 2016 година.

Публикувана в Растениевъдство

Предвижда се забрана за търговци, които рекламират препарати за растителна защита, обвързваща фермерите с необосновано увеличение на употребата на подобни препарати върху единица обработваема площ. Това е записано в проекта да промени на Закона за растителната защита, внесен в Народното събрание от група народни представители. За да се засили контролът при продажбите на средствата за растителна защита, аптекарите трябва да са най-малко със завършено средно специално образование или да имат завършен курс от 80 часа в тази област.

При продажба на пестициди, фунгициди и др. средства за растителна защита лицата трябва да притежават удостоверение за подобна търговия. Продавач консултанти могат да бъдат само хора с више агрономическо образование. Преминалите 80-часовите курсове нямат право да извършват консултантска дейност.

С промените в закона се въвежда ред, с който фермерите ще доказват, че намаляват употребата на средства за растителна защита. Така нареченото интегрирано производство е важно условие при получаването на зелени плащания.

Всеки фермер може да докаже, че намалява употребата на химическите средства за растителна защита с воденето на дневник от полето, както и с фактури за купените препарати за борба с вредителите.

Научните институти съвместно с браншовите организации ще подготвят и съответните технологии за растителна защита, доказващи интегрирания подход.

Тези технологии ще бъдат съгласувани с Българската агенция по безопасността на храните.

Предвижда се законът да влезе в сила половин година след неговото обнародване в „Държавен вестник”.

Публикувана в Растениевъдство
След дълги преговори страните най-накрая постигнаха споразумение - германската компания ще плати за всяка акция на Monsanto 128 щатски долара като общата изплатена сума става 66 млрд щатски долара (58,7 млрд евро), съобщи компанията от Лерекузен днес. Това е най-голямата сделка за поглъщане в историята на Германия.
С това Bayer става най-големият производител в света на агрохимическа продукция. Оборотът на концерна ще се увеличи от  с 46,3 млрд до  60 млрд евро.
Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта