Откъде да започнем внедряването на технологии за прецизно земеделие в стопанството

През последните години новите технологии започнаха да навлизат все по-активно и в областта на земеделието. С всеки изминал сезон фермерите се убеждават в положителните резултати, до които внедряването на модерно оборудване може да доведе. Дисплеите за навигация и управление позволяват на машините да работят с по-висока точност и по-прецизно по всяко време на денонощието. Софтуерните решения за земеделие подобряват отчетността в стопанството и водят до по-добро планиране и по-рационално използване на материалите. Земеделските производители могат да достъпват необходимата им информация по всяко време и от всяко устройство, което ги прави по-гъвкави по време на работа и им позволява да вземат по-бързи и обосновани решения. GPS технологиите за проследяване на машините и горивото и системите за управление на материалите и добива дават на фермерите пълен контрол върху случващото се в стопанството, а чрез почвените, растителни анализи и сателитното наблюдение на полетата земеделските стопани могат да следят развитието на посевите и да вземат своевременни мерки при необходимост.

Всичко изброено дотук може би звучи като твърде висока инвестиция или като ферма на бъдещето, но истината е, че само няколко правилно подбрани стъпки могат да доведат всеки земеделец до успешните крайни резултати, които желае да постигне в развитието на своето стопанство. В Украйна, например, прецизното земеделие се оказва най-ефективно за окопните култури - слънчоглед, царевица. Там елементи на прецизно земеделие са внедрени в 20-30% от обработваемите площи. Най-често използваната технология е автопилот, който предотвратява припокриванията и пропуските и позволява на механизаторите да контролират по-добре цялостната обработка. В България GPS навигациите и управленията също стават задължителен елемент от оборудването на всяко иновативно стопанство.

Но откъде да започне един земеделски производител, който обмисля модернизиране на своето стопанство? И какви потенциални проблеми трябва да бъдат взети под внимание във всеки един етап от процеса?

Недоверие или грешни очаквания към продукта

Едно от най-разпространените мнения сред фермерите по отношение на компаниите, предлагащи модерни технологии е че просто се опитват да им продадат скъпо електронно оборудване, без да ги интересува дали то реално ще бъде полезно. Може би на пазара наистина има такива компании, които не разчитат да задържат клиента като му предоставят работещи за тях решения, а продават веднъж и след това търсят нови хора. Подобни фирми обаче, не просперират дълго.

Истински успешни са компаниите, които работят в името на фермера, защото знаят, че само чрез това успешно сътрудничество се земеделието се развива и целият бранш върви напред. Целта на тези фирми е да помогнат на земеделските стопани в избора им, като се стремят да им предложат това, от което имат истинска нужда и то не е непременно най-скъпото или „най-модерното“ устройство.

Друг често срещан проблем е впускането в използването на нови технологии без предварително запознаване с възможностите на продукта и без поставяне на реалистични очаквания към работата с него. За да избегнат подобни проблеми, лидерите в бранша често предлагат едномесечни демо периоди за работа с продукта, по време на които фермерът може да се запознае с функционалностите и да се убеди във възможностите на продукта преди да го заплати.

Липса на желание за промяна

В повечето случаи промяната и нововъведенията в една организация се случват бавно и срещат съпротива от страна на служителите. За персонала е по-лесно да работи със старите, установени методи и освен ако не види реалната полза от работата с новия продукт, може да се противи на внедряването му. В практиката редовно се срещат и примери, в които служителите злоупотребяват с материалите, горивото или продукцията и въвеждането на новите технологии може да спре незаконните им облаги.

Пример отново от едно стопанство в Украйна, в което картограмата от внасянето на средства за растителна защита показвала, че всичко е наред, картограмата от внасянето на торовете - също, и само на картата на добивите излизала доста печална картинка. Впоследствие се изяснява, че пръскачката е внасяла вода, торовнасящата машина за минерални торове е работила напразно, а торовете и препаратите просто са били откраднати. Подобно нещо няма как да се случи в стопанство, което използва GPS система за проследяване на машините или оборудване за контрол на материалите и добива, например.

Решението за некоректните служители е ясно, но по отношение на останалите, много компании, дистрибутори на прецизна техника, предлагат допълнителни обучения за персонала. Една иновативна възможност в България е обучителният център NIKAcademy, който отвори врати през зимата на 2017 г. и вече активно обучава механизатори и агрономи за работа с технологии за прецизно пръскане, сеитба и грижа за почвата и растенията.

Безсистемно внедряване на прецизното земеделие

Прецизното земеделие е комплекс от елементи и внедряването им без предварителен план, проучване и съобразяване с нуждите на стопанството, може да доведе до повече проблеми отколкото ползи. Често се наблюдават ситуации, в които е изготвена карта с предписание за торовнасяне или за пръскане, спрямо извършени почвени и растителни анализи, но стопанството не разполага с техника, която може да разчете картите, за да бъдат извършени съответните приложения.

Най-големият проблем според специалистите обаче си остава липсата на точна оценка на резултатите от внедряването на новото оборудване. Фермерите знаят колко са инвестирали, но не отчитат какво са получили от своята инвестиция, а разчитат само на своята субективна оценка. Това, което трябва да се проследи всъщност, е обективната оценка на работата в процент ефективност, пари или вложени/спестени материали.

За целта е необходимо първо да се направи подробен план кои процеси трябва да се оптимизират, в каква последователност да се случи, кой ще отговаря за това и как ще се проследят резултатите. След като се направи подобен план, фермерът може да се консултира с компания от бранша, която да препоръча най-подходящото оборудване за съответната обработка и за целите на стопанството.

Очаквайте втората част на статията, в която ще ви разкажем как да приложите новите технологии при различните агротехнически мероприятия, с кои решения да започнете и как да надградите оборудването си по най-оптималния начин.

Публикувана в Растениевъдство

Обзор на предложенията и иновациите на световни производители на селскостопанска техника, представен от авторитетното британско сп. FarmersWeekly

AFS Connect Telematic Graphics 1

Съвременната земеделска техника е съчетание от сложни механични и електронни устройства, сред които са телеметричните системи. Те са едни от най-иновативните технологии в прецизното земеделие и представляват механизъм за автоматично дистанционно събиране и анализ на информация и предаване, върху основата на тези данни, команди за управление. Известно е, че некоректните настройки на земеделските машини водят до непълно използване на техните възможности. Ефективността на агротехниката зависи също така от човешкия фактор производителността на труда на различни механизатори при едни и същи условия може да се различава с до 40 на сто. Телеметричните системи помагат да се подобри резултатът от работата на машините, да се намалят материалните и времевите разходи за организиране на контрола на работата, събирането, обработката и анализът на данните за хода на изпълнение на технологичните процеси. Днес те се предлагат от много производители на земеделска техника.

Мониторинг на данните

Основната задача на системата Telematics на CLAAS е в повишаването на производителността на целия машинен парк. Тази цел се постига за сметка на оптимизирането на процеса въз основа на анализа на работното време, коригирането на настройките, събирането, отчитането и документирането на данните, увеличаването на експлоатационната сигурност на машините, подобряването на планирането на техническото обслужване. С помощта на спътниците GPS се определя местоположението на техниката, а по мобилната връзка през регулярни времеви периоди се предават над 200 параметъра на кординатите, времето и характера на работата, техническите показатели. Тестовете на системата при зърноприбиращи комбайни в Германия и Великобритания са показали, че тя позволява да се съкрати времето за прибиране на реколтата с 3 дни, да се повиши производителността на машините с 10 на сто, коефициентът на използването на работното време със 7 на сто, както и да се намалят разходите с не по-малко от 0,5 на сто. Ефективността на разработката на германския производител се проявява и във възможността за дистанционна диагностика, установяването на ранен етап на частите и компонентите, нуждаещи се от сервизно обслужване.

farm illustration

При използването на разработката през главното меню на компютъра потребителят попада в отделните информационни раздели. Ясното структуриране на сайта на системата позволява оперативно да се намерят всички необходими параметри, а интуитивното меню и навигация отварят пълен достъп до всички възможности на системата. От началната страница потребителят може да премине към детайлно изображение на подключените машини.

Оптимални настройки

Системата Telematics притежава много полезни функции. Първата от тях е ежедневният анализ на отработеното време, който предоставя данни как и кога е работила машината. Така се откриват източниците на допълнителни разходи, например принудителните престои и слабите места на логистиката. В рамките на тази опция с помощта на специален индикатор на картата се изобразяват полосите на движение на машините.

Друга функция на телеметричната система е оптимизирането на производителността, позволяваща да се сравнят показателите на ефективността на до три машини в режим на реално време и да се внасят необходимите промени. Благодарение на това може да се настрои оптимално дори машина, управлявана от неопитен механизатор, което ще способства за повишаването на неговата квалификация и ще го мотивира за самостоятелно провеждане на настройките в зависимост от конкретната ситуация.

Cosechadora Claas Lexion 750 telematica 2

Опцията ClaasCombineLeague предоставя на земеделеца възможност да преглежда и сравнява анонимни показатели на производителността на машините на други фермери, което може да способства за оптимизирането на работата на неговите собствени машини. Да помага да се фиксират, интерпретират и обработват данните е призвано допълнението на автоматичното документиране, за работата на което се използват предварително зададени граници на полето.

Функцията TONI в допълнение към показателите на трактора фиксира също данните на инвентара, като за целта използва интерфейс Isobus. Събраните данни, например от балировачките на фирмата, включват броя на балите на полето, тяхната влажност и други специални параметри. Telematics в съчетание с TONI е единствената телеметрична система, осигуряваща в реално време независима от производителя визуализация, документация и оптимизиране на машината.

Разработената от германската компания система може интерактивно да изобразява текущи съобщения за проблеми и сигнали за тревога. Техният анализ позволява да се правят изводи за грешките в управлението или обемите на предстоящите ремонти, а специалното програмно осигуряване дава възможност да се осъществява подробна дистанционна диагностика. Картата и приложението помагат да се определи местоположението на машината в полето без подробно описание на маршрута. По желание на земеделеца системата може да предава данни за техническото обслужване към представителя на фирмата производител, благодарение на което той може да направи първичен анализ, да определи причините за проблемите в работата и да окаже помощ на място.

 

Функционални възможности

JD Link

В зависимост от обема на задачите, които трябва да бъдат решени, системата се предлага в три варианта: Basic, Advanced и Professional. Първият влиза в базовата окомплектовка на много от произвежданите от фирмата машини и включва основни функции – навигация по участъци, сведения за логистиката и сервизна поддръжка. В този вариант са достъпни определяне на местоположението и траекторията на движение на техниката, работното състояние и текущото ниво на дизела. Съществува възможност допълнително да се поставят функции за автоматично документиране и експортиране на данни. Следващият вариант включва всички способи за наблюдение и оптимизация на текущите процеси, дава достъп до важни работни параметри – траектория на движението, производителност и добиви. В този вариант е предвидена възможност за преглеждане на данните за последните 72 часа, както и поставяне на функции за автоматично документиране. За големите стопанства най-ефективен е професионалният вариант на телеметричната система, който отваря достъп до всички данни за машината. В този вариант е включена възможност за анализ за оптимизиране на експлоатацията на отделните машини и парка като цяло, както и опции за решаване на специфични задачи. При това могат да бъдат използвани всички данни от архива.

За ползването на функциите на телеметричната система извън офис, германската компания е разработила специално мобилно приложение за смартфони на базата на операционните системи iOS и Android. То е построено по същата схема, както и сайта, и следва принципите за информиране, оптимизиране и анализ. Благодарение на това много проблеми могат да бъдат отстранени дистанционно, а при повикване сътрудник на сервизната служба вече ще разполага с цялата необходима информация и всички потребни резервни части.

plm connect professional overview

Геолокация за техниката

Корпорация AGCO също предлага собствена телеметрична система за управление на машинния парк AgCommand. Разработката е комплексно безжично информационно решение за земеделските производители и дилърските центрове, което събира данни за местоположението, настройките и работните характеристики. Тя позволява да се оценят в реално време до 25 основни параметъра на работата на машината, при това при комбайните тази цифра може да се увеличи до 28, както и да се сравнява ефективността на до 5 машини.

Системата използва модул за запис на данните, установени на машината, включен към антена GPS и модем GSM. Чрез тях геолокационните данни се предават към сървъра на компанията, където регистрираните потребители могат да получат достъп до тях през защитен уеб-портал. Ако техниката се намира извън зоната на стабилен сигнал, то вградената памет няма да допусне загуба на информация и ще я предаде на сървъра, когато машината се премести в зона с покритие в течение на 50 часа.

Уведомяването на собственика на машината за влизането й или излизането извън предварително определените граници може да се получава или като писмо на електронната поща, или като текстово съобщение на мобилния телефон. Също така системата дава възможност да се водят отчетни дневници със сведения за сервизното обслужване, например смяната на маслото и филтрите. Не е необходимо програмно осигуряване за работа със системата, тъй като достъпът до данните на производителя става през всеки браузер. Освен това е разработено и безплатно приложение за мобилни устройства.

392x696bb

Универсални пакети

Телеметричната система, създадена от корпорация AGCO, се предлага в два варианта, различаващи се по броя на предаваните по интерфейса CAN данни: Standard+ и Advanced. Компанията е разработила и универсален вариант, който може да бъде поставен практически на всяка машина от различни производители. Базовият вариант на системата регистрира данни за местоположението, датата, времето, състоянието на двигателя, отработените моточасове, работното състояние, разхода на горивото в реално време и други характеристики. Преимуществата на тази версия са в достъпа в почти реално време до сведенията за местоположението и състоянието на машините; повишаването на експлоатационната готовност, тоест системата помага да се планира техническото обслужване на машините и да се оценява тяхната производителност.

Сервизното следене може да бъде организирано от самия клиент или да бъде възложено на дилъра. Отчетите за ефективността позволяват бързо да се анализират данните и да се установи ефективното и неефективното време. В този вариант е предвидено напълно автоматично предаване на данните към офисния компютър.

Разширената версия на системата събира данни по интерфейса CANBUS на машината за предаването на по-пълни сведения на сайта и подробен анализ на производителността. Сред основната информация, предавана от системата, са оборотите на двигателя, количеството, разходът и нивото на горивото, температурата на охлаждащата течност на двигателя и други. Но наред с общите параметри е предвиден и обзор на характеристиките на определени видове техника. Например, за трактора се предават сведения за режима на работа на скоростната кутия, сцеплението, задвижването, оборотите на задния и предния силоотводни валове, буксуването на колелата, веригите и други. За комбайните – сведения за положението на подбарабанното пространство, горната и долната решетки, оборотите на барабана, мотовилото, вентилатора, данните за добивите, влажността, обема и загубите на зърното.

AS1574 Bild cut 642 462

С помощта на разширената версия се осъществява оптимизация на параметрите на машината по пътя на анализа на влиянието на настройките върху производителността и сравняването на машини с еднакво предназначение. Предвидена е функция за предупреждение при несъответствие на характеристиките, например за повишена температура на охлаждащата течност, контрол на разхода на гориво по отделни инвентари или площи, получаване на разширени отчети и други. Тази версия осигурява достъп до виртуално пано за управление на машината в реално време, благодарение на което операторът дистанционно може да променя параметрите на производителността на машината или разхода на гориво. Уведомяването, че техниката е влязла или напуснала определена зона става с помощта на функцията Геозона.

Комбинация от технология

Компания CASEIH също е разработила собствена телеметрична система, наречена AFSConnect, която дава възможност да се следи производителността на машините и те да се управляват в реално време от компютъра в офиса, както и да се провежда дистанционна диагностика и връзка с оператора с помощта на GPS и безжични мрежи. Анализът на получените данни позволява да се подобри логистиката, да се намали употребата на гориво и да се повиши производителността. В системата се използва комбинация от спътници GPS и технологиите на мобилните връзки за безжично съединяване на оборудването в онлайн режим. Предоставяната в реално време информация помага да се ръководи машинният парк, да се съставят отчети за ефективността, отдалечено да се управляват файлове и да се осъществява двустранно общуване. Разработката позволява да се анализира времето на работа на машините на празен ход или продължителността на разтоварването. Данните за мощността на двигателя, консумацията на горивото, производителността се предават под формата на доклад към компютъра в офиса. Може да се създават статистически отчети за работата на машините и техните оператори, както и да се сравняват показателите на прибирането на реколтата.

JDLink ultimate for free

Системата е достъпна в две конфигурации – Manager и Executive. Първата осигурява управление на машинния парк, следи местоположението и преглежда работното състояние. Точното знание на кое поле и на коя част от него се намира тракторът или комбайнът, позволява да се насочат камионите или цистерните към конкретната машина, свеждайки до минимум разходите на ресурси. Функцията за предупреждаване и защита от кражби или неправилна експлоатация включва настройки на геозони за контрол на нахождението на техниката в определени граници, както и настройки за приключване на времето на работа. Това решение помага на собствениците да проследят дали операторите, особено неопитните или непознаващи особеностите на стопанството, се придържат към установените маршрути и избраните области.

Втората версия съдържа допълнителни възможности. Функцията за двустранно общуване помага на управляващия да избира машина, към която трябва да се изпрати информация, при това операторът може да потвърди нейното получаване. Фермерът преглежда монитора на всяка машина, използвайки виртуален дисплей на компютъра, а данните се обновяват на всеки 15 минути. Съществува възможност за сравняване на стойностите на параметрите, постъпващи от различните машини, което позволява да се определят възможностите за подобряване, ако някоя машина работи по-зле от останалите.

Точни данни

Телематичната система JDLink на JOHNDEERE позволява да се проследява работата на машините директно от офиса, както и от всяко друго място с достъп до Интернет или от мобилен телефон. В зависимост от функциите тя се подразделя на вариантите Select, Ultimate и HarvestModules. Информацията за местоположението на машините се представя на цветна карта от Google.

В базовата версия, при отправянето на трактора към комбайна или прибиращата машина на полето могат да се предоставят на оператора точни план и маршрут на движение. Също така има възможност да се проследи къде и колко дълго е била техниката от момента, когато е напуснала стопанския двор. При опит за кражба идва уведомяване на мобилния телефон и страницата JDLink в Интернет, при това съществува възможност да се определи посоката на движение и положението на машината през определени времеви интервали. По-пълната версия дава информация, необходима за вземането на решения за ефективното разходване на горивото. Версията е съвместима със системата CANBUS на машината и осигурява достъп до всички основни данни на оборудването в допълнение към базовата конфигурация.

Utility Tractors Fendt 700 Vario Series 05

Професионалната версия на системата позволява да се оптимизира работата на зърно- и силажокомбайните, предоставяйки информация за добивите, влажността на прибираната култура, производителността и настройките на машината. Сравнението на параметрите на техниката може да се използва за повишаване на ефективността на работата и усъвършенстване на навиците на механизаторите. Всички данни могат да бъдат предадени в офиса на стопанството и на мобилен телефон в реално време. Поставянето на допълнителната функция ServiceAdvisorRemote позволява да се спести време от ремонт, тъй като не е необходимо дилърът да посети стопанството, за да направи диагностика на машините. Вместо това той може дистанционно да открива проблемите и веднага да достави необходимите резервни части.

В реално време

Разработената от компания NEWHOLLAND телематична система PLMConnect дава възможност за постоянно наблюдение на машините от офиса, изпращане и получаване на информация в онлайн режим, което спестява време и повишава производителността. В зависимост от потребностите си фермерът може да избере начален пакет Essential или подобрен професионален — Professional.

Стандартната версия позволява от една уеб страница да се управляват машинният парк и картографските данни, да се следят всички машини, както и да се изобразява текущото им местоположение и изпълняваните операции. Безопасността на оборудването се осигурява благодарение на възможността да се задават вътрешни геозони и часове на забрана за работа, което защитава от кражби или нерегламентирано използване на машините. Освен това пакетът предоставя възможност да се преглежда изминатият път, да се получават известия на електронната поща или под формата на текстови съобщения за излизането на машината извън границите на геозоната или за стартиране на двигателя в извънработно време. Може да се създават индивидуални отчети за местоположението на техниката и часовете на работа на двигателя в зададения времеви интервал. Професионалната версия на системата съдържа всички функции на началното ниво, а също така позволява да се следят работните параметри и кодовете за грешки на машините. Предвидени са допълнителни възможности – изпращане на текстови съобщения от уеб портала и получаване на информация от операторите, контрол на оставащото гориво, СМС при кражба на гориво и т.н.

Помощ в управлението

Системите за телеметрия и мониторинг на селскостопанската техника позволяват да се повиши производителността на нейната работа, да се намалят разходите за организиране на контрола върху работата и съдържанието на машинния парк. Тези задачи се постигат с помощта на оптимизирането на технологичния процес, коригирането на настройките на машините, контрола на работното време, събирането, анализирането и документирането на данни, повишаването на експлоатационната сигурност на оборудването, оптимизирането на техническото обслужване.

Принципът на функциониране на телеметричните системи е еднакъв – с помощта на спътници GPS се определя местоположението на обектите, а по мобилната връзка през определени времеви интервали към единен сървър се предава база от различни данни за координатите, времето и характера на работата, техническите показатели на машините. Потребителят на компютъра в офиса може да преглежда събраната информация в реално време или да я анализира по-късно, както и да управлява техническото обслужване. Сведенията могат да бъдат предавани и на мобилен телефон. По този начин телеметричните системи помагат да се контролира машинният парк и да се оптимизира работата на стопанството.

Публикувана в Агротехника

Навигационните системи за тракторите са най-интересните и ефективни инструменти на прецизното земеделие. Ще разгледаме основните системи и моменти, на които трябва да се обърне внимание при техния избор.

download 1

Системи за паралелно управление

За човека е трудно да определи границата между обработен и необработен участък. Тази задача се усложнява при работа с машини с голяма работна ширина. А ако работата се провежда при недостатъчна светлина, тогава да се избегнат пропуските и припокриванията е просто невъзможно. Решението на този проблем е внедряването на системи за паралелно управление.

Този инструмент е добра инвестиция в икономичното и рентабилно земеделие. Системата позволява да се намалят разходите за гориво и да се повишат добивите, благодарение на равномерното внасяне на торове и средства за растителна защита. Снижава и общата стойност на обработка на декар, тъй като намалява времето за престой. Маршрутът се оптимизира и работата се върши по-бързо. Това пести моточасове.

download 2

Съвременните системи за паралелно управление се състоят от GPS-приемник, основен модул и разнообразни кабели за включване към захранването и съединяването на антената с основните модули.

Оборудването бързо и просто се поставя на всеки трактор. Не е необходимо много време за настройване на системата. Не е трудно и обучението за опериране с нея. При работа механизаторът трябва да въведе работната ширина и да фиксира координатите на начало на движението. Приборът самостоятелно анализира данните, построява паралелни линии, запазва ги в паметта и извежда на монитора курсоуказател. Техниката работи с помощта на системи за спътникова навигация както праволинейно, така и криволинейно, свеждайки до минимум припокриванията и пропуските.

images 1

Автопилоти за земеделска техника

Основната разлика между автопилота и системата за паралелно управление е в това, че първият осигурява точност на движение без помощта на оператор. Маршрутът се обработва от GPS-приемник и навигационна система. Ако тракторът се отклони от зададения курс, автоматично се прави корекция. Уточнените данни се предават директно в хидравличната система за управление на ходовата част, минимализирайки луфта на кормилното управление. Сигналите се предават през CAN-системата, съединяваща автопилота и инвентара на трактора. Допълнително ъгълът на завиване на колелата се контролира от специален датчик.

Но все пак този инструмент не може да работи без тракторист. Автопилотът не вижда преградите на полето и маршрутът се налага да се контролира. Но дори с оглед на този недостатък системата значително повишава производителността.

images

Принципът на работа на автопилота е достатъчно прост. Тракторът се поставя в началото на участъка и механизаторът задава вида на движението. Тук има няколко варианта – движение по прави паралелни линии, движение по границите на полето или ръчни настройки на управлението. При движението по прави е достатъчно да се зададат точките за начало и край на движението. При неправолинейно движение първото преминаване се прави от оператора, след което се включва автопилотът и тракторът подава движението по зададената крива.

Системата преминава в ръчен режим на управление при всяко обръщане на волана, а се включва повторно при натискането на съответния бутон.

picture gid po sistemam paral 777 s1

Използването на автопилот оказва благоприятно влияние върху производителността на механизатора и скоростта на обработване на участъците. Също така позволява да се намали разходът на гориво и да се оптимизират разходите на семена, торове и препарати.

На какво да обърнем внимание при избор на система

На пазара има много варианти, но може да се отделят системите на Leica (mojoMINI, Mojo3D); CLAAS Systems (Outback S-lite, Outback S3, Outback Sts); Trimble (EZ-Guide 250, EZ Guide Plus, EZ-Guide 750); Raven (Cruizer, Cruizer II); John Deere (StarFire), TeeJet (Matrix, Voyager).

Цената на системите зависи от точността на работата на приборите, възможностите за надграждане в бъдеще, синхронизацията с базовата RTK-станция и т.н. Съществуват и няколко критерия, които задължително трябва да се вземат предвид при избор на система.

Дисплей. Той трябва да е контрастен и ярък, да се вижда добре и в най-слънчевите дни. Важен е и размерът – твърде малкият ще бъде неудобен за механизатора. Не трябва да се забравя и за здравината и защитата от влага и прах.

picture avtopilot4 2421 p0

Ергономичност. Комфортното просто управление ще улесни живота на фермера. Трябва да се обърне внимание на бутоните – те трябва да са разположени удобно и да не са твърде малки. Разхвърляните по панела малки бутони затрудняват работата на механизатора.

Режими. При покупката на навигатор обърнете внимание той да подържа основните функции – управление по прави, произволно управление, фиксиране на участъците за работа, запазване в паметта на системата на данни и възможност за тяхното редактиране – удължаване на участъците, обозначаване на обработените зони, различни маркери.

Статистически данни. Уредът трябва да отчита данните по площи, изпълнени дейности, както и да има функция за предаването на тези параметри към таблет, мобилен телефон или персонален компютър.

Антена. Добрата антена ще осигури точност на изпълняването на работите, поради това не икономисвайте и купувайте устройства, грешката при които не превишава 0,5 метра. При тях погрешността на линиите ще е не повече от 15 – 20 см.

picture paralel4 2420 p0

Допълнителни решения за подобряване на работата на системата

Мониторинг на движението и основните параметри на техниката. Обикновено фермерът се занимава с решаването на много задачи и невинаги му е възможно да контролира работата на операторите. Има надеждни механизатори, но има и такива, които работят непродуктивно, а в края на смяната крадат от горивото. Именно да се улесни контролът върху техниката са предназначени системите за мониторинг на земеделските машини.

Инструментът е създаден на базата на GPS и позволява да се определи местоположението на конкретната машина, да се разбере точното изминато разстояние, да се контролират времето на работа и престоят. Цялата информация се съхранява и може да се обработва впоследствие за получаването на статистика по основните параметри.

Работата на системата се осигурява от бордови трекер. За по-пълен контрол е предвидено подключването на различни датчици, такива като контрол на разхода на гориво, натоварването на осите и т.н.

John Deere StarFire 03 r2b003960 762x458

Това оборудване практически елиминира нецелесъобразното използване на техниката. С помощта на таблет или компютър може да се види къде се намира машината, колко път е изминала, дозареждала ли се е, имало ли е рязко падане на горивото. Диспечер може да контролира движението и да предупреждава механизаторите за възможни проблеми.

Диференциални корекции за повишаване на точността на работата на GPS. Големите стопанства, които имат много площи, често се сблъскват със загуба или некоректност на сигнала. В този случай изход са RTK-мрежите. Принципът на работа на системата се основава на използването на няколко базови станции, разположени по специален алгоритъм. Те отправят сигнали към централния сървър, който обработва информацията и генерира корекции за тракторите, използващи автопилоти или GPS-навигация.

Фермер, притежаващ такава мрежа, може да подава точен и непрекъснат сигнал към всички околни площи. И тези данни са по-точни от спътниковите.

Само големите стопанства могат да си позволят RTK-мрежи, а за малките и средните площи добро решение е поставянето на свои прибори за корекции. Има безплатни предложения — GLIDE, E-Diff, onPath, EGNOS, които осигуряват точност от 10 до 40 см, и по-прецизни платени услуги – OmniSTAR VBS, OmniSTAR HP/XP, SF2, които използват специални спътници, а точността им е 5 – 20 см.

Технологиите непрекъснато се развиват, а методите, които са се използвали само преди 10 години, вече не са ефективни. Ако фермерът иска да създаде конкурентноспособно и рентабилно стопанство, той едва ли ще мине без системи за паралелно и автоматично управление.

Публикувана в Агротехника

Прецизното земеделие е комплекс от технологични операции за различна обработка на различните части на полето, вземаща под внимание условията на развитието на растенията. Основна роля в този подход има високата степен на автоматизиране на труда и дигитализацията.

Не е лесно да се проследи историята на прецизното земеделие. Първо, поради факта, че в специализираната литература през годините то се е наричало с различни термини – точно, прецизно, координатно, програмиране на добивите и т. н. Второ, това не е методика, а подход, отделните елементи на който, или техните първообрази, са се използвали още от средата на миналия век. Най-ранните трудове по темата могат да се намерят при Elliot (1987), Schueler and Bae (1987) и Searsy (1989).

Предшественици на прецизното земеделие

За да се разбере защо в Западна Европа се е стигнало до прецизното земеделие, трябва да се проследи развитието на земеделието след Втората световна война. Поради тоталната разруха добивите били плачевни – от 1 ха събирали 2, 5 тона зърно. След това, през следващите 35 години, в аграрния сектор са правени редовни финансови инвестиции, в резултат на което добивите се повишавали средно с 0,1 тона от хектар ежегодно.

В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век ситуацията се променя. Това е свързано с повишеното внимание към екологията и появата на хранителни излишъци на пазара. Започват да се разработват и да се внедряват отделни елементи на прецизното земеделие, въпреки че самият термин все още не съществува. Земеделците престават да изливат просто така в почвата огромни количества подхранващи вещества. След изучаване на потребностите на растенията и съдържанието в почвата на хранителни елементи, общите норми на химичните препарати започват да се внасят на части. В Германия, Холандия и други страни все повече започва да се говори, че в пределите на полето плодородието трябва да е еднакво на различните участъци. Такова земеделие се е наричало поддържащо, интензивно и т. н. То е предвестник на прецизното земеделие.

През 70-те и 80-те години в бившия СССР, и най-вече в Украйна, става популярно програмирането на добивите (основоположници И. С. Шатилов и В. П. Кузьмичев). В

основата на този метод са заложени достиженията на аграрната химия, аграрната физика, агрометеорологията, информатиката и математическото моделиране. През този период получават научна обосновка климатичното, потенциалното и реално възможното ниво на добивите. В зависимост от очакваните климатични условия са дадени различни принципи на агротехнологията. Факторите, определящи добивите, на първо място свойствата на почвите, с оглед на тяхната промяна в дълбочина и по площта на полето, се вземат предвид при създаването на имитационно-експертни системи, в хода на моделирането на производствения процес.

Това е времето на полагането на информационните и научните основи за развитието на прецизното земеделие в недалечното бъдеще. Знанията стават търсени, след като се появяват геоинформационните технологии и компютри, позволяващи да се използват данни от спътници на ниво отделно стопанство.

Темелите на успеха. Хронология

Бурните 80

От самото определение на прецизното земеделие става ясно, че максимални добиви с високо качество и при ниска себестойност на производството може да има, при положение че на всички участъци на полето за растенията са създадени еднакви условия. За да се реализира това на практика, са необходими не само спътници и компютри. Необходими са земеделски машини, оборудвани с електронни прибори.

picture prec1 2538 p0

Първите образци на такава техника, излезли на полето, показали, че въпросът е по-сложен, отколкото изглеждало на пръв поглед. Скъпата електроника бързо се чупела в условията на повишена влажност и запрашеност. Към това се добавяли дефицитът на резервни части и необходимостта от висококвалифицирано обслужване по места.

Но трябва да се признае, че производителите успели да решат трудните въпроси достатъчно бързо. Микропроцесори и други електронни прибори, адаптирани за работа на полето, започнали да се появяват още през средата на 70-те години на миналия век. На международното изложение SIMA 1976 пръскачката Hydroelectron (компания Tecnoma) получила златен медал. Тя била оборудвана с електронен регулатор, който променял подаването на работния разтвор в зависимост от скоростта на трактора. Подобна техника тогава представила и Agmet (Великобритания). Нормата на внасяне на работния разтвор на хектар зависела от оборотите на коляновия вал и избраната предавка. Под внимание се вземало дори и буксуването на колелата. Икономията на химически препарати достигала до 25 на сто.

През 1982 г. на международно изложение в Мюнхен е показана експериментална сеялка, оборудвана със система за точно засяване.

picture prec2 2539 p0

През 1982 г. комбайн Massey Ferguson излиза на полето, оборудван със система FiеldStar. По това време тя се използвала само в качеството си на датчик за добивите. Все още не съществувала система за позициониране, затова се налагало да работят двама души – комбайнер и нормировчик, записващ добивите на отделните участъци на полето. След това по тези цифри в онлайн режим правели карта на добивите на полето. По-късно системата FiеldStar е доработена и нейните функционалности са разширени. Аналогичната Green-star (най-добрата в тази категория, но значително по-скъпа) с максимален обем на паметта картографирала полето в течение на вегетационния период и давала информация за влажността на зърното.

През 1985 г. на изложението SIMA в Париж е показан серийният модел сеялка Blanchot, оборудвана с електронен регулатор. Сеялката Saxonia (Германия) се оказала още по-прогресивна. В нея освен разстоянието между семената се е променяла и дълбочината на тяхното засяване.

picture prec1 2538 p0

Компаниите Rotina, Diadem, Lely, Amazone и други тръгват по пътя на създаването на електронни торовнасящи машини от центробежен тип. Внасяната доза на хектар не зависела от скоростта на трактора. Операторът можел да вижда на монитора броя на оборотите на разпределящите дискове. Както и фактическата доза, която можело да се регулира направо по време на движение. Благодарение на тази система неравномерността на внасянето намалявала с 15 на сто.

През 1985-1986 г. Massey Ferguson създава торовнасяща машина и сеялка за зърнени култури. И двете машини можели да работят по предварително зададена програма. В резултат се появява възможността да се съгласуват нормите за торене и засяване с картата на добивите.

През 1986 г. се разпространява нова тенденция. На земеделските машини започват да се монтират унифицирани датчици. А многоканалният процесор вече се поставял на трактор. В резултат, трактор Case IH с микропроцесор, можел да обслужва торовнасяща машина Rotina, почвообработваща техника на Landsberg, пръскачка Holder, сеялка Saxonia и друг инвентар. При това електронният блок, освен проследяване и оптимизиране на работните параметри, показвал скоростта на работа, характеристиките на двигателя, обработените площи и разхода на гориво.

picture prec4 2541 p0

Към 1988 г. торовнасящите машини с променлива норма на торенето се използвали в САЩ (SoilTeq), Германия (CAF) и Дания (AgriMatic). През следващата година в Германия на комбайн Deutz започва експериментално да работи система с GPS, предназначена за мониторинг на добивите. През същата година германците прилагат глобалното позициониране в техниката на Phenmedipham за внасянето на хербициди в количества, съответстващи на съдържанието на органични вещества в почвата.

Активните 90

През 1991 г. Massey Ferguson отново напомня за себе си. Компанията излиза на пазара с оборудвана с GPS система Fieldstar. Вярно, разделителната способност била много ниска, едва 100 метра. Въпреки това системата станала много популярна в цял свят. През същата година датската Dronningborg A/S и T&O A/S, Randers поставя на комбайн Case комерсиален GPS-монитор на добивите.

Практикува се и обмяната на опит. През януари се провежда семинар по използването на компютри в земеделието Computer Aided Farming.

picture prec3 2540 p0

Друг семинар, но вече в САЩ, Минесота, се провежда през 1992 г. Това е първият в света научно-практически форум по прецизно земеделие.

През същата година страните членки на ЕС приемат програма за усилено финансиране от бюджета на перспективни разработки за компютъризиране и автоматизиране на земеделската техника. Впоследствие към тях се присъединяват някои страни от Източна Европа и Балтика. Резултатите се оказват отлични. Качеството на новите машини по отношение на точността и производителността се получило много по-добро, отколкото при американските и канадските им аналози.

През 1995 г. в университетите на Сидни, Австралия, и Минесота, САЩ, се откриват Precision Agriculture Center центрове за прецизно земеделие. Програмното осигуряване LORISTM информационна система с местни ресурси, започва да излиза в комерсиална версия.

Публикувана в Агротехника

На гости в с. Средище, Силистренско в стопанството на Петър Динков сме веднага след като сеитбата е приключила и младият земеделец ни разказва как е преминала тя

Сеитбата в Агропид ЕООД е извършена с най-новия модел дисплей за навигация Trimble GFX-750 в комплект със система за управление Autopilot. След няколко години работа с един от основните дисплеи за навигация на Trimble - EZ-Guide 250, Петър Динков закупува нов модел, който му позволява да осъществява по-прецизна сеитба. С помощта на стария дисплей той планира да извършва процесите по торовнасяне, но за агротехническите мероприятия, при които точността е от първостепенно значение, той ще разчита на изцяло модернизираната навигация. Чрез нея Петър ще увеличи точността при сеитба и пръскане, държейки отклоненията от А-Б линията до под 2 см.

DSC08631 1

Линиите на полетата са показателни за отличната сеитба, извършена през кампанията. От съществено значение са и кратките срокове за тези мероприятия, които оптимизират цялостната дейност. Модерната техника е спестила ценно време и разходи на земеделския производител. Това е инвестиция, която има бърза възвръщаемост, споделя Петър.

През тази селскостопанска година, той ще използва навигацията на две машини едновременно, местейки я от машина на машина при различните обработки. Това всъщност е едно от предимствата най-модерната Android базирана навигация на пазара. Лесното преместване между машините става за около 15 минути и без нуждата от специални умения. Навигацията GFX-750 работи на същия принцип като EZ-Guide 250, уверява ни Петър, което спомага за изключително бързата адаптация на механизаторите към новото устройство в кабината, както и за плавното преминаване към по-модерната технология.

Автоматичното управление, което е новост в стопанството на Петър Динков, вече се е превърнало в незаменим помощник при сеитбата. С негова помощ механизаторът може да отдели много повече време и внимание, за да следи качеството на извършваната обработка.

Любопитно за Петър Динков и неговата градина с черешови насаждания:

Преди години, при създаването на две от своите градини с черешови насаждения, Петър Динков използва GPS оборудване - управление Trimble AutpilotТМ , за да засее младите дръвчета по-прецизно. GPS оборудването му предоставя по-висока точност, по-лесно определяне на местата на фиданките и значително съкращава времето за оформяне на градината. Днес оборудването е незаменима част от техниката в базата му, а предимствата на прецизните технологии са на една ръка разстояние.

Публикувана в Растениевъдство

Проблемите идват от робуването на стереотипи от традиционното земеделие, липсата на контрол и несъвместимостта на елементите. Как да се оптимизират процесите на обработка на земята с точност до сантиметър, сеитбата, торенето и напояването – запознаваме ви с опита на Украйна

Артем Беленков, основателна SmartFarmingAscTec news uav precision farming agriculture drone and sensor praezisionslandwirtschaft crop science vegetation control 02

Днес в Украйна елементи на прецизното земеделие са внедрени на 20 – 30 на сто от обработваемите площи. Но обикновено това е автопилот, чиято единствена функция е да предотвратява припокриванията и пропуските и да дава възможност на механизатора да контролира технологията. Всички възможности на този автопилот далеч невинаги се използват. А пълният комплекс от елементите на прецизното земеделие е внедрен само на няколко процента от площите.

 

Но проектите, над които работим днес, вече предполагат не внедряването на прецизното земеделие от нулата, а анализ на това, което фермата вече е закупила, но то не е донесло обещания от продавача резултат. 

Въпреки че най-напред във внедряването на прецизното земеделие са стигнали големите стопанства, те далеч не са единствените. Eлементите на прецизното земеделие може да се внедряват на площи от 5000 – 10 000 дка. Най-ефективно е прецизното земеделие при окопните култури – слънчоглед, царевица.

07 13 1 r2z010499 mod4 762x458

Защо възникват проблеми

Ето какво сподели един клиент: "Вече 7 години се разправям с тая работа и ако вие не направите нищо, я зарязвам". И това не е единичен случай.

Причините са различни. Сам по себе си пазарът на прецизно земеделие в Украйна тепърва се заражда. И половината от операторите на него изобщо не са ориентирани към клиента. Целта им е просто да "пробутат" на стопанството някаква скъпа модна електронна джаджа, а по-нататък знаят, че този клиент няма да се върне при тях и търсят нов. С времето тези компании ще отпаднат, но засега неосведомени клиенти има предостатъчно.

Случва се фермерът да е купил някакъв скъп суперсъвременен прибор и хуква да го прилага. А когато отиде обратно в стопанството, вижда, че обещаният ефект го няма и започва да се оплаква от продавача на този прибор.

Почти винаги персоналът не иска да си усложнява живота с всички тези датчици, тъй като да се работи по старому, е по-лесно, – никой не иска да си създава допълнително натоварване от анализирането на натрупаните от бордовия компютър данни и картограмите на мониторите.

И не само това. Ще ви запознаем с два случая. Ето каква е ситуацията в едно стопанство – картограмата от внасянето на средствата за растителна защита показва, че всичко е наред, картограмата от внасянето на торовете – също, и само на картата на добивите излиза доста печална картинка. Впоследствие се изясни, че пръскачката е внасяла водичка, а торовнасящата машина за минерални торове е работила напразно. А торовете и препаратите просто са откраднати.

5 1140x760

Всички тези различни случаи имат една обща причина – безсистемното внедряване на елементите на прецизното земеделие. А прецизното земеделие е комплекс от елементи.

И още един пример: фермер купува за 20 000 евро сензор, който осигурява управлението на волана на машината при плевене на междуредията. Много полезна вещ, тъй като ако култиваторът се "разхожда" наляво-надясно дори и на няколко сантиметъра, той поврежда немалко корени. Но при това самият трактор не върви равно. Въпреки че е оборудван с автопилот на стойност 15 000 евро. Оказва се, че не е платено навреме на оператора за сигнал, и той просто го е изключил. И нито от автопилота, нито от камерата на култиватора полза няма. В предходния случай с пръскачката и торачката, предотвратяването на кражбите би било лесно. Но за целта е трябвало да се постави определено претеглящо оборудване, а това по някаква причина не е направено.

DJI 0056 JS 600x581

Ситуация, при която има картограма, но няма техника, използваща ефективно тези картограми (например, с възможност за диференцирано внасяне), е често срещана. В повечето случаи проблемите с внедряването на прецизното земеделие се свеждат до това, че хората нещо правят, но после не измерват резултатите от него. Например, фермерът разказва, че е преоборудвал толкова сеялки за точна сеитба или мониторинг на сеитбата, или изключване на отделни ботуши или секции. А на въпроса какъв е резултатът, следва неопределен отговор – "Сее по-добре". Това е субективна оценка. А обективната оценка на ефективността е или в проценти, или в пари, или в сеитбен материал. Но такава няма.

Поради това, за да започне внедряване на прецизното земеделие, трябва най-напред да има ясно разписан план на отделните задачи – кои процеси искаме да оптимизираме, кое след кое следва, кой с какво ще се занимава и кой ще отговаря. Ще илюстрираме това с пример за оптимизация на сеитбата.

IMAGEN DESDE DRON CAMPO FRUTALES SMART RURAL INGENIERIA AGRICOLA

Сеитба

Ако сеитбата заема сравнително висока част от себестойността на земеделското производство, трябва да се замислим с какво точното земеделие може да оптимизира този процес.  Но при това задължително трябва да се вземе под внимание с какви точно сеялки и трактори се сее и какъв сеитбооборот се прилага в стопанството.

Едно от най-ефективните решения, които предлага точното земеделие в тази сфера, е възможността за изключването на секциите. Ако полята са с неправилна форма, то само това може да осигури 2 – 3 на сто икономия от семена. Имайки предвид, че стопанството ще разполага с точна информация за количеството засети семена, то на площ от 10 000 дка това ще осигури икономия от 5000 щатски долара. Освен това в хода на преоборудването има възможност да се поставят по-добри сеитбени апарати, да се повиши качеството на сеитбата. Нека се има предвид, че в случая не сме пресметнали увеличаването на добивите вследствие на по-точната и разпределена по полето сеитба.

Но не бихме съветвали да се преоборудват веднага всички сеялки. По-добре е да се преоборудва една, а друга да се остави както си е, а после да се измерят резултатите. Необходимо е да се получи информация за количеството засети като цяло и от всеки ботуш в частност семена, за пропуските, двойните семена и т. н.

След като поникнат растенията, над тях трябва да се пусне дрон, днес те могат да измерват броя на растенията. Тази услуга съвсем не е скъпа.

John Deere digital sprayer 1000x400

И вече на базата на тези изчисления, освен мониторинга, да се решава изгодно ли е да се преоборудват и останалите сеялки. Така могат да се открият и проблемите в работата на сеялките.

Най-добре е обаче да се започне внедряването на точното земеделие с паралелното управление и автопилота. Тези неща вече са преминали от класа на прецизното земеделие в класа на елементарната култура на земеделие.

Първа крачка – паралелно управление

И така, първите крачки в посоката на точното земеделие са автопилот и RTK сигнал, платен или собствен. Автопилотът, паралелното управление, вече сами по себе си решават някои съществени проблеми. Ако работят, разбира се. Един от тези проблеми е припокриването. С паралелното управление то се изключва напълно. Това намалява разходите и необходимостта от техника, ускорява работата. Вторият проблем е качеството на междуредията, което придобива особено значение при окопните култури. Качествените, равни междуредия с достатъчна ширина са важни, за да не отъпкват растенията.

Сигналът се осигурява от оператор или от собствена RTK- станция. Кое е по-изгодно често става ясно едва в края на съставянето на плана за внедряването на прецизното земеделие. Ако RTK сигнал е необходим за повече от 5 машини едновременно, работещи на различни площи, то собствената станция е по-изгодна. Тя има радиус на действие 30 км. Така за стопанство с обработваеми земи от 200 000 дка ще бъдат достатъчни две такива станции. Ако някой участък се намира в дупка и там не стига сигнал, може да се използва мобилна станция, която ще лови сигнал от стационарната и ще го раздава на място.

Illustration with Variable Rate forWP

Почвообработка

При обработката на почвата обикновено са достатъчни паралелното управление и RTK-сигналът, благодарение на които се отстраняват припокриванията. Това може да даде забележима икономия. Например, в мащабите на 200 000 дка, да се намали броят на работещите машини от 4 на 3.

Само дълбоката обработка на почвата може да се подобри по-значително, използвайки широк набор от технологии на прецизното земеделие. Става дума преди всичко за измерване на плътността на почвата преди дълбокото разрохкване. Но и тук не е необходима някаква много сложна техника – достатъчни са обикновени курсоуказатели и пенометър, който автоматично предава данните на сървър. Да се отделят еднородните зони, също не е необходимо. Достатъчно е да се раздели полето на 2 части – нормална и проблемна. И проблемната вече да се обработва по отделна технология – или с обикновен продълбочител, или със специални машини, които позволяват да се контролира дълбочината на обработката. Последното дава забележим ефект, тъй като всеки допълнителен сантиметър обработка е допълнителен литър гориво на хектар.

Пръскане

Eто тук съществуват много проблеми и много интересни пътища за тяхното решаване. Проблемите може да се разделят на 2 части – пръскането като такова и логистиката на процеса на внасянето на препаратите за растителна защита. Веднъж наблюдавахме работата на наши партньори – фирма, специализирана в услуги с пръскаща техника. Освен 12 самоходни пръскачки, при тях работят 5 големи автоцистерни за превоз на вода и 5 КАМАЗ миксера с вместимост 5 куб. м за работната смес. При тях пръскачката за ден обработва 8000, че и 10 000 дка. А същата пръскачка в частно стопанство едва се справяше с 3000 дка. Поради простата причина, че за сметка на логистиката и професионализма на механизаторите от фирмата, предоставяща услуги, пръскачката работи 40 минути и престоява 20, а в стопанството – обратно. А това е машина, която струва 300 000 евро.

На полето пръскачка без автопилот, и без да минава между редовете, мачка 3 –5 на сто от реколтата. И така само един автопилот с RTK-сигнал, отработена сеитба и внасяне на торовете в междуредието спасяват реколта за 3000 евро. В началото е повече от достатъчно да се осигури възможност за изключване на отделните секции на пръскачката. А вече на следващия етап може да се мисли за изключване на отделните дюзи.

Комплексното преоборудване на пръскачките, оборудването на машините с автопилот и възможността за изключването на секциите при прикачната пръскачка излизаха 17 000 евро. Икономията на средствата за растителна защита стигна 15%. Така преоборудването се изплати за един сезон.

Внасяне на торове

Торенето е най-трудната сфера от гледна точка на внедряването на прецизното земеделие. Първо, тук е трудно да се преоборудва вече наличната техника за диференцирано внасяне. Като правило, трябва да се купуват нови машини. Второ, тук има маса нюанси в зависимост от технологията и времето на торенето, типа на торовете, приетата в стопанството технология на отглеждане на културите.

Трудностите започват още на етапа на лабораторните изследвания. На всички учени и консултанти разказват, че пресмятането на нормата на торене става по данните на агрохимическия анализ. А ние се сблъскахме с това, че различните лаборатории по едни и същи проби дават съвършено различна картина. Не просто различни стойности на показателите, а различна карта на полето със зониране според запасеността с определени елементи – по разделяне на зони с нормално, дефицитно и прекомерно съдържание на вещества.

Как е възможно това? Работата е там, че различните лаборатории работят по различни методи. Поради това, ако стопанството е започнало да прави почвените си анализи в една лаборатория, то трябва да продължава да работи с нея. А каква е лабораторията – стара държавна, нова търговска или чуждестранна, е отделен въпрос. Тъй като при смяна на лабораторията новата агрохимична информация губи корелация със старата, натрупана по-рано от системата на точното земеделие на стопанството.

И още един важен момент – по света работата над модела на диференцираното торене започва не от агрохимическата карта, както е в Украйна. В напредналите страни първо правят карта на релефа. Тъй като от склоновете торовете винаги се отмиват, а в низините се натрупват заедно с всичко, което се отмива от склоновете. След това се анализират структурата на почвата, плътността и електропроводимостта. Тогава вече се вижда къде на полето има пясък, къде глина. Съответно, защо да се внасят повече торове върху пясък, ако те все едно ще се отмият, и потенциалът на почвата е нисък. Глината поглъща торовете и ги отдава зле към растенията.

И вече тогава се прави карта на съдържанието на микро- и макроелементи. При това мрежата не се строи еднакво по полето. Тогава вече картата на работа ще бъде с различни норми в съответствие със структурата на почвата и в границата на еднаквата структура – различни норми в съответствие със запасеността.

Техника

В света има 4 водещи производителя на оборудване за прецизно земеделие: Trimble, Raven и Hexagon, John Deere. Другите производители на земеделски машини имат партньорски споразумения с производителите на специализирано оборудване. Поради това наличието в стопанството на машини от различни производители е допълнително препятствие при внедряването на точното земеделие. Ние съветваме да се купува техника без различни умни джаджи, за да се установи по-късно, че те не отговарят на конкретните изисквания на стопанството. Или предварително да се поръча окомплектоване на машините в съответствие с индивидуалните потребности.

Публикувана в Бизнес
Много агрономи, фермери и инвеститори, които следят света на новите технологии в земеделието, казват, че бумът на стартъпите в отрасъла е приключил. Инвестициите намаляват, много стартъпи вече са продадени, а някои са изчезнали. Но Тим Маркиз от компания Uptake Technologies опровергава тази мрачна перспектива.
По думите на експерта, възможно е растежът в тази сфера вече да не е толкова динамичен, но не бива да се отписва. Сега просто започва нов етап в развитието и ето защо.
Няма широкомащабно приемане
Въпреки широкото използване на данни от фермерите, тази технология все още не е внедрена широко на пазара. Това донякъде се обяснява от факта, че дълги години ни обясняват, че не е възможно да се получат качествени и чисти аграрни данни. Има проблеми с тяхното предаване, събиране и анализиране. Фермерите буквално "позеленяват", когато чуят какво количество данни е необходимо за увеличаването на печалбите и добивите.
Не съществува просто и удобно решение
Прогнозната аналитика или всеки вид работа с данни е сложна. Фермерите търсеха "Uber за земеделието", но много от решенията са заплетени и непълни. Липсата на прост инструмент доведе до скептицизъм у тези, които започнаха да използват новите технологии.
Твърде много варианти
Работата е не само там, че много от решенията са сложни за използване, което доведе до ниското им възприемане в практиката. Проблем е и това, че съществуват твърде много варианти за избор. Фермерите се чувстват подтиснати от огромното количество стартиращи технологични компании. Поради това, много от тях няма да използват решението, дори да им го предложат безплатно, то не изисква допълнително време и е препоръчано от сигурен източник. Тази непробиваема стена на невъзприемане доведе до спад на новите стартъпи в земеделието.
Фермерите казваха - "Имайте добра репутация и в продължение на известно време ни давайте данни, за да докажете, че това работи. Създавайте решения, които изискват малко време за използване". Исторически се е получило така, че групите, които в най-голяма степен са способни да отговорят на тези изисквания са агрохимическите компании.
Консолидация
BASF, Bayer, Dow Dupont и John Deere прекараха миналата година придобивайки стартъпи. Други стартъпи, подържани от инвеститорски капитали, също значително пораснаха в събирането на данни, конкурирайки се с традиционната голяма шестица. Те правят това, събирайки данните с използването на същия подход като Farmers Edge, Farmers Business Network и FarmLogs.
Какво следва
На този нов етап от развитието на агросектора, партньорските отношения с големите компании за данни, а не придобиванията, ще бъдат основната промяна в сектора на новите технологии в земеделието. Много от технологичните компании постигнаха желания растеж и прием като просто се развиваха. Сега те трябва да намерят начин да се конкурират с по-малко количество играчи, но които имат капитал и данни. И които могат бързо да растат.

 

Публикувана в Агротехника
Технологична компания от Айова откри огромен потенциал за автоматизация в селското стопанство. Нейните инженери разработиха първата облачна платформа за трактори без оператор. Това приложение ще промени правилата на играта в земеделието. Представители на компанията  Smart Ag обявиха за лимитиран достъп до първото приложение за облачна платформа, наречена AutoCart. Тази платформа напълно автоматизира трактора и помага на фермерите в жътвената кампания.
Колин Херд, основател и генерален директор на Smart Ag, казва, че иновативната технология ще позволи на фермерите да автоматизират наличните си машини и да максимализират тяхната ефективност и производителност, независимо от техния бранд.
"Земеделието повече не бива да зависи от решенията на индустрията за производство на земеделски машини, за да направи най-доброто за себе си. Ние смятаме, че селското стопанство работи най-добре, когато фермерите имат избор. Най-добрият начин да повишим производителността на нашите клиенти е да им позволим да използват автоматизацията и технологиите за управление на машините без човек в кабината в своите стопанства. Благодарение на правилно работещата технология и новите знания, фермерите могат да правят неща, които преди са им се стрували невъзможни".
Системата позволява на оператора да установи местата за спиране и разтоварване в полето, да регулира скоростта, местоположението на комбайна, както и да управляват претоварващото ремарке, за да синхронизират точно скоростта му и посоката на движението на комбайна.
Според Херд, приложението AutoCart  осигурява решение за един от най-големите проблеми, с които се сблъсква всеки фермер - критичен недостиг на работна ръка по време на жътва. Той смята, че технологията на трактор без оператор от Smart Ag ще позволи на фермера да напусне кабината и по-бързо да върши останалата си работа.
" "AutoCart изпълнява същата функция като комбайнера, само че по-изгодно, сигурно и безопасно", добавя Херд.
Smart Ag наскоро завърши комплексния бета тест ва AutoCart във ферми от Средния Запад при жътва на царевица и сои. Една от тях е семейната ферма на Кайл Махмен от Индиана.
"Системата AutoCart поработи много добре при нас по време на жътвата на царевицата, и съм сигурен, че това приложение ще промени корено начина на работа в земеделието, казва Мехмен. Това е технология, която със сигурност ще внедрим в нашето стопанство. Въпросът е само кога това ще се случи".
Технологията AutoCart сега е достъпна на принципа "пръв дошъл - пръв обслужен". Херд казва, че стойността на системата е съпоставима с преоборудването на пръскачка за използването на технологиите на прецизното земеделие.
 
 SMART AG
Компанията е основана през 2015 г. и предлага комплекти за следпродажбено преоборудване за автоматизиране на земеделска техника. Както и платформа за включване, управление и безопасна експлоатация на автономна земеделска техника.  Smart Ag се управлява от предприемача Колин Херд и основателя на John Deere ISG и Ag Leader Manager Марко Барглофо.
 
 
Публикувана в Агротехника
Вторник, 12 Декември 2017 11:38

Смарт технологии и в агросектора

НИК Академията не е училище за трактористи, а място, където ще събираме хората от бранша – механизатори, агрономи, агромениджъри и ще създаваме социална среда, в която да решават своите проблеми, заяви управителят на НИК Иво Куманов при откриването на модерен учебен център

Лили Мирчева

333

През последните 15 години обмисляхме как да разграничим успешните от нетолкова успешните фермери. Стигнахме до извода, че всички които са успешни, полагат огромни усилия върху ценните си кадри и всъщност това е ключът на техния успех. Така управителят на НИК Иво Куманов обясни защо компанията изгради един от най-модерните агро центрове за обучение в България. След четири години усилен труд на международен екип от архитекти, строители, консултанти и експерти, в с. Изгрев, община Венец, намиращо се в Североизточна България, отвори врати модерен център за обучение. Събитието бе почетено от стотици гости от цяла България, чуждестранни партньори, многобройни фермери, представители на местната власт и на Държавен фонд „Земеделие“.

„НИК Академия е повече от сграден фонд, това е нашият последен голям проект, насочен към хората, които работят в агросектора“, коментира Иво Куманов. Той подчерта, че компанията работи с над 4 хиляди земеделски производители в България и Румъния. „През последните 15 години продаваме нови технологии и тук е момента да си припомня как стартира НИК“, допълни той и показа на гостите си един дивайс – вече позабравен технологичен уред за измерване на разстояние от 1 метър. „Първата технология, която изхвърлихме преди 15 години, бе този метър, защото го заменихме с ръчен GPS. През последните години ние променихме не само това, но и редица практики за навигация на машините, анализите на почвените проби, както и начина, по който се наблюдава полето чрез сателитни снимки. Но забелязваме, че с всяка нова технология ни става все по-трудно да я накараме да работи“, сподели още Иво Куманов.

222

 

По пътя към прецизно земеделие

Дейността на НИК досега е специализирана в четири насоки като за целта са обособени четири подразделения: Ник Електроникс, НИК Софтуер, НИК Агро Cървис и НИК Технологии. Но хората от компанията разбират, че е необходимо и пето направление – обучение на специалисти. Първо се допитали до хора с опит и професионални умения от страната и чужбина. От тях научили, че най-новите методи за обучение са учене чрез опит или казано по български - око да види, ръка да пипне. Затова италианският архитект Раймондо Фалконио е проектирал модерна сграда със смел дизайн и атрактивни цветове, така че учебният комплекс да стимулира сетивата и въображението. В него се съчетават учебни зали и помещения, където хората, които реално работят на полето, ще могат да се докоснат до проблемите, за да ги решават сами. „Далеч сме от мисълта, че 2-3 дни, прекарани в някоя зала при нас, ще направят някого тотално обучен“, коментира Куманов. По думите му НИК Академия не е училище за трактористи, а място, където хората от бранша ще се събират в своя социална среда – механизатори, агрономи, агромениджъри. Така ще видят, че има и други като тях в България, със същите проблеми и те заедно ще търсят разрешаването им.

Хората с опит в земеделието знаят какво е в натоварения сезон да имат проблеми и да трябва да се справят с тях. Важно е да има група от хора, които се познават и могат да питат по всяко време да обменят опит и знания. Това е кръг от познати, които имат сходни проблеми и заедно ги решават. Така най-общо казано може да се обясни идеята за създаването на първата по рода си Академия, която ще стартира през месец януари 2018 година. Ще бъдат създадени групи в няколко направления – торене, сеитба, пръскане и поливане. Участниците в тези тематични фокусни групи ще се сблъскват с проблеми от практиката.

Тъй като е известно, че компания НИК промотира на българския пазар автономни селскостопански машини, се запитахме как ще се съчетава обучението на механизаторите с тези свръхмодерни представители на авангардната техника. Отговорът на Иво Куманов бе, че тъкмо тази автономна техника някой трябва да я програмира и управлява, тъй като рискът при нея е много по-голям. „Безспорно до няколко години ще дойде времето на тези машини. Те чисто технологично са готови отдавна. В момента законови пречки са причина те все още да не са на полето, но се надявам, че през следващите няколко години ще навлязат в реалната практика на фермерите“, обясни управителят на НИК.

„Идеята е да предложим цялостен поглед върху нещата. Хората да дойдат тук и да се научат как се работи с предлаганата от нас техника и софтуер, и то – в реални условия“, добави търговският директор на НИК. За целта компанията разполага с опитна поле от 50 декара, където може да се види самоходната пръскачка, движеща се без намесата на оператор, софтуерни иновации, интелигентни системи за управление и GPS системи за проследяване. Както се казва, за смарт трактори, се искат смарт оператори.

НИК електроникс е подразделението, което се грижи за прецизното оборудването „Trimble“, включващо дисплеи за навигация, управления и АвтопилотТМ и оборудване за пръскачки Norac. Второто подразделение, което през последните две години зае сериозни позиции и в момента е важна част от бизнеса на компанията е НИК Софтуер.  Connected farm, услуга, която позволява безжична връзка с машините, обмяна на информация между тях и компютрите в офиса. Тази технология опростява управлението на данни като елиминира USB-памет устройствата, така че информацията може да се предава безпроблемно между офис, машини и джобни компютри.

„За нас е знак на признание, че много фермери ползват продуктите на НИК Софтуер в своите стопанства, които им помагат при комасацията, очертаването и воденето на записи за всички дейности извършени на полето, както и за създаването на линии за навигация, по които да се движат машините на полето“, заяви Иво Куманов. По думите му прецизното земеделие не се ограничава само с GPS-оборудване, то е с много по широк обхват. „Стремейки се да го предоставим цялостно на българските фермери в един момент започнахме да работим с карти за торене, които да се зареждат на GPS-устройствата, но се оказа, че е изключително трудно те да бъдат направени бързо. Така стигнахме до идеята да изградим собствена лаборатория. Смеем да твърдим, че на този етап разполагаме с лабораторията с най-висок капацитет в България. Вече имаме възможност да анализираме по 200 проби дневно за техния азотен, фосфорен и калиев състав. Сериозно признание за нашата работа е броят на нашите клиенти и доверието, което ни гласуват, коментира управителят на НИК. Така GPS системите Trimble и системите на канадската компания Norac за автоматичен контрол на височината на крилата, предлагани от НИК Електроникс, вече успешно се използват в българското земеделие.

444

 

НИК Технологии е създадена с цел по-добро обслужване на пръскачките с марка Berthoud , които имат зад гърба си близо120 годишна история.

„Опазването на културите и нуждата им от напояване напоследък се оказват сериозен проблем в земеделието, който лимитира добивите. Именно затова НИК Технологии се обособи като подразделение, което предлага технологични решения за пръскане и поливане. От една страна това са френските пръскачки Berthоud, едновременно за борба с вредителите по земеделските култури и с възможност за листно подхранване на посевите. А от друга това е компанията Valmont Industries, която е световен лидер в производството на поливни системи Valley, които имат потенциал за широко навлизане в България. У нас, в недотам далечното минало, са работели поливните инсталации „Фрегати“ на същия принцип на който и модерните пивоти Valley. В съседна Сърбия все още има системи по на 25-30 години, които работят. Начинът, по който се подава вода на растенията, е изключително важен и той дава своето отражение върху реколтата – добре напоените посеви притежават потенциала да дадат по-висок добив“, разказва Иво Куманов.

Опитът на фермерите

„Започнах да си партнирам с НИК през 2008 г, когато купих първата си навигация - GPS системите Trimble. Те повишиха производителността в моето стопанство с 10%-15%. Подобрих разходите на машините впоследствие използването на почвените проби. Успях да анализирам наличие на микроелементи, на макроелементи в почвата. Определих точните количества, които са необходими за закупуване на торове и препарати“, разказа Светослав Русалов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Като фермер той се запознал със земеделския софтуер, предлаган от НИК. „Съпоставих го с другите, които са на пазара и избрах този софтуер, който предоставя максимални възможности за обслужване на автоспонаството. През изминалата година този софтуер ми помогна при раздаването на рентата и при подаването на декларациите по чл.70“, коментира още Русалов.

От 2004 – 2005 година използваме технологиите на фирма Trimble. Започнахме с EZ-Guide 500, в последствие с FmX и последните 4 години работим с TMX, Trimble Autopilot и Yield monitoring, който използваме при жътвата, разказва Мартин Драганов, земеделски производител от Североизточна България. „След жътвата на слънчогледа, където ползваме Trimble Yield Monitoring и автоматично управление с дисплей TMX, обработваме стърнището и правим почвено картиране, на базата на което се изготвят почвени карти за приложение на фосфор основно, калий много малко, за подготовка за есенната кампания“, обяснява опита си в прецизното земеделие фермерът. По думите му внедряването на технологиите е подобрило работата в няколко аспекта. „Първо управленски вземам по-лесно решения с Yield Monitoring и инструментите, които ни дават възможност да наблюдаваме посевите и да вземаме по-адекватни решения от гледна точка на управлението на стопанството.

От технологична гледна точка по-добре разпределяме семената и работим по-ефективно.  В някои блокове намалихме до 50% приложението на фосфорни и азотни торове. За всяко поле е различно, но имаме полета, които вече четвърта година работим с VRA и започнаха да се изравняват като запаси. Не на 100% все още, но до голям процент и достигаме до изравняване на запасите на хранителни вещества в полето“, обяснява Мартин Драганов, който вече 10 години гради партньорски отношения с НИК – компанията, която не само разработва, но осъвременява българското земеделие, за да го направи прецизно и добро.

Публикувана в Агротехника

Високотехнологичният дисплей беше представен за пръв път по време на най-голямото изложение за земеделска техника в Европа – Agritechnica 2017.

GFX-750 е базиран на операционна система Android и е съвместим с всички марки трактори и инвентар, с възможност за лесно инсталиране и преместване между машините. Дисплеят се предлага заедно с навигационен контролер NAV-900, който е снабден с най-модерния GNSS приемник на Trimble, поддържащ GLONASS, GPS и Galileo. Функционалният нов дисплей за навигация е още една стъпка напред към автоматизацията на процесите в стопанството!

Управлявате всеки трактор и всеки инвентар

ISOBUS технологията позволява на GFX-750 да управлява различни инвентари и машини, без значение от техния производител, което улеснява контрола върху обработките и минимизира предизвикателствата при инсталация и по време на работа. Иновативният дисплеят е съвместим и със системата за автоматично управление TrimbleAutopilot, като позволява работа с висока точност, без пропуски и презастъпвания. За прецизните обработки допринасят и функцията за автоматично управление на секциите и различните възможности за корекция на сигнала, които GFX-750 поддържа.

Повече място в кабината, по-малко време за инсталация

Дисплеят GFX-750 и навигационния контролер NAV-900 са проектирани така, че да спестят ценно място в кабината и да се инсталират бързо, а дисплеят за навигация идва с възможност за лесно преместване между машините. По този начин фермерите получават още по-голяма гъвкавост и свобода на работа, оползотворявайки 100% от потенциала на своя автопарка.

Повече възможности за свързване и контрол

Дисплеят GFX-750 е с най-много възможности за безжична връзка досега, включително Wi-Fi, Bluetooth, CAN и за първи път BroadR-Reach – високоскоростни комуникации, които позволяват бързо и лесно прехвърляне на данни между машините и офиса. Благодарение на тези опции земеделските стопани получават по-голям контрол върху машините и извършваните от тях обработки, както и достъп до полезна информация за вземане на своевременни управленски решения.

Надеждност и удобство при работа

10,1-инчовият дисплей GFX-750 с висока разделителна способност и цветен сензорен екран е интуитивен и удобен за работа. Благодарение на операционната система Android може да го персонализирате според индивидуалния си начин на работа, а устойчивата му конструкция е подходяща за ежедневните дейности на полето и отговаря на високите изисквания на всеки фермер.

По време на Agritechnica 2017 новият дисплей GFX-750 привлече голям интерес към щанда на Trimble, където земеделците имаха възможност да се запознаят с всички иновации от света на прецизното земеделие. Технологичният дисплей бе високо оценен от посетителите на изложението като най-доброто решение за прецизно земеделие. Той осигурява автоматизацията на процесите в стопанството и единна платформа, свързваща безпроблемно хардуерните и софтуерните нужди на земеделските производители и позволяваща на фермери от цял свят още по-лесно да внедряват технологиите за прецизно земеделие в своето стопанство.

Повече информация за новия дисплей и технологиите на Trimble може да получите от НИК - оторизиран представител на марката за България.

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта