При зелено присаждане на лозата е ясно, че се работи само със зелени части (а не зрели) - зелени леторасти и зелени калеми. Най-често прилаганият начин за този вид присаждане е т. нар. обикновена копулация. Тя е и най-лесна за изпълнение от любителите, защото не изисква специални отрези и инструменти.

На главината или лозата, на която сте решили да смените сорта, първо се прави филизене – отстраняват се от основа излишните леторасти. Оставят се само 3-4, които са добре развити и разположени на подходящи места, на които ще се присадят калемите от избрания сорт. За да се ограничи изпарението на влага от оставените леторасти и за да се увеличи сокодвижението в тях, няколко дни преди самото присаждане те се обезлистват напълно.

След като имаме избрания сорт, подбираме от него леторасти, които са със същата дебелина, каквата имат леторастите на подложката. Калемите се нарязват с по едно око (лятна пъпка), като над пъпката се оставят около 2 см от зеления летораст, а под нея – почти цялото междувъзлие (до долната пъпка). Пъпката, която избираме трябва да е едва забележима в пазвата на листа. Листът, който е от възела на избраната пъпка се съкращава (с ножица), като от листната петура се оставя не повече от една трета.

С овощарско ножче първо се прави полегат отрез на летораста от подложката. Той трябва да е на 50-60 см от основата на летораста и се прави на междувъзлието от страната на последната пъпка. По същия начин се прави подобен (огледален) отрез и на калема под окото. Важно е дебелината на подложката и калема да е еднаква.След като напасвате калема върху подложката присаденото място се превързва с памучен конец, чийто краища не се завързват, а се усукват. По същия начин облагородете и останалите предвидени леторасти на подложката.

За да направите присадения летораст устойчив на вятър и други неблагоприятни въздействия го превържете на 1-2 места към опорно колче. конецът, с който е превързана присадката се премахва 2-3 седмици след присаждането.

От прихванатия калем още същото лято ще се развие летораст. За него се полагат всички грижи, които изисква лозата – привързване, поливане, пръскане срещу болести и неприятели. Основна грижа е и редовното почистване (отстраняване) на леторастите, които ще покарат от пъпките по летораста на подложката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За правилното изпълнение на операцията присаждане, освен техниката, трябва да се спазват и определени правила.

По време на операцията температурата в зоната на корените не трябва да е по-малко от +10С°, +12С°, а на въздуха не по-малко от +20°С. Нужно е да осигурите оптимална влажност на присажданото растение (подложката). При присаждане се работи с чисти инструменти и максимална точност. Важно при присаждането е също да се спазва биологичната съвместимост на подложката и калема, те трябва да са с еднаква дебелина и съвместимост на тъканите. Калемите трябва да е от средната част на летораста и да са от високодобивни, здрави растения, които предишната година не са били претоварени.

Условията по време на присажданто трябва да са подходящи - да не вали дъжд и да не духа вятър. Присажда се в сутрешните или привечерните часове на деня. Присаденото растение трябва да се защити от механични въздействия и от преки слънчеви лъчи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Присаждането на орех може да се направи, както рано напролет чрез калеми, така и през юли-август по познатото ви окулиране.

Пролетно присаждане

За пролетното присаждане калемите се събипрат в деня на присаждането. Това е така, защото престояването им дори един ден след събирането, намалява значително процента на прихващане.

Начини на пролетно присаждане

Подходящи са всички начини с присаждане на калем, както при всички останали овощни видове – на седло, на кози крак, под кора, на разцеп, копулация – обикновена, подобрена и др. За да се ориентирате как на практика става това, прилагаме схема на някой от начините за пролетно присаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Калемът се поставя в горната част на разреза на кората и се втиква надолу, докато зарезът в горния край опре в отреза на подложката. Резника се поставя в отвесно положение, като се следи да е точно по средата на разреза на кората.

В зависимост от дебелината на подложката, калемите могат да бъдат един, два или три. Когато подложката е дебела до 6 см, се поставят до 2 калема, а ако е над 6 см се поставят три калема на 120 градуса един от друг.

Присадката се привързва стегнато от горе надолу с рафия или друга подходяща лентичка (PVC). Лентата се навива спираловидно, като намотката продължава до основата на отреза и се пристяга.

След това перпендикулярния отрез на подложката и горния край на резника се замазват с овощарска замазка.

През време на вегетацията превръзките се преглеждат и се разхлабват ако е нужно или се заменят с нови. След като покарат малки леторасти от присадника превръзките се премахват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сега по време и след цъфтежа на дръвчетата, може да се присажда под кора -стига да имате запазени калеми.

Трайните насаждения вече навлязоха в активна вегетация. Това означава, че дръвчетата имат засилено сокодвижение и кората на подложката се отделя лесно. За тези от вас, които са запазили калеми в спящо състояние (в хладилника), сега е време за присаждането под кора. Първо се присаждат подложките от костилковите видове - кайсия, джанка, дива череша, които цъфтят по-рано, а по-късно и семковите - круша, ябълка и дюля.

Пъпките на калемите трябва да са в покой, като за целта се държат в хладилник до момента на използване, при температура от 0 до 4°С.

За присаждане под кора първо върху подложката на височината на присаждането се избира участък с гладка кора. Над него се прави гладък перпендикулярен отрез. След това кората на подложката се разрязва надлъжно с овощарско ножче до 4-5 см. Кората в горния край на нареза се повдига леко с ножчето и с тъпата му част се отделя от дървесината на 2-3 мм от двете страни, за да се втикне лесно резника.

От резника със спящи пъпки се подготвя калем, така че основата му да образува клин с дължина 4-5 см. Отреза на клина се прави само с едно движение на ръката срещу пъпката и трябва да е с дължина до 4-5 см. След като се направи клинът, резникът се оставя с три пъпки. За да се получи равен и гладък отрез ръката се движи само в лакътя и рамото, а останалата част е опъната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 08 Декември 2018 21:09

Сега е време за вземане на калеми

За зимното и ранно пролетно присажданекалеми могат да се събират през целия период на дълбокия покой на дърветата – от декември до февруари. Но най-добре е това да става в по-топли дни или след преминаване на зимните студове – от средата на февруари до първите дни на март.

Калемите от костилковите овощни видове се събират по-рано от тези при семковите. Това е така, защото костилковите имат по-кратък дълбок покой и ако се закъснее със събирането на калемите е възможно пъпките да се развият и да са негодни за облагородяване. В масовата практика се е наложило като правило, материалът за присаждане да се събира няколко седмици преди самата операция.

Калемите се вземат само от здрави, силни и продуктивни дървета от желаните сортове. За тази цел в любителската практика трябва да се вземат леторасти за калеми само от плододаващи дървета, които дават гаранция, че сорта е автентичен и е този който желаем. За препоръчване е те да се вземат предимно от южната страна - от връхните и периферни части на короната.

Не трябва да се вземат за калеми от клончета с цветни пъпки по тях. Разпознаването не е трудно - растежните (листни) пъпки са тесни и заострени, а цветните са закръглени и по-дебели. Не се вземат калеми и от силни лакомци, израстнали в основата на скелетните клони.

Каква да бъде дължината на калемите? Около 25-30 см, с десет-петнадесет пъпки. И в никакъв случай не бива да се реже целият летораст, а да се оставят поне 3-4 пъпки, които напролет да се развият и по този начин дървото да се възстанови. Калемите се събират по възможност от различни дървета, за да не им се причиняват големи щети.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Когато купувате дръвчета за засаждане от пазара, случва се вместо културни да сте закупили фиданки, които не са облагородени. Възможно е окулирането да е било неуспешно и производителят да не е направил корекция с ново. Ако подложките са от семена (семеначета), и не са облагородени плододаването при тях трудно може да се прогнозира. За съжаление това може да се разбере много късно - чак след 12-15 години. Първо плододаване ще се забави във времето и от такива дръвчета рядко се получават плодове с добро качество.

Внимавайте при покупката, защото некоректните търговци умело прикриват измамите, боядисват ги с вар, остават по стъблото разрези, даже и етикети за сорт. Проверете има ли място, където е направено присаждане и дали от там тръгва стъблото на дръвчето.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През август продължава присаждането на спяща пъпка. Подложките с неприхванати пъпки се преприсаждат, а при необходимост на прихванатите пъпки се разхлабват превръзките.

Август е най-подходящият срок за присаждане на "прозорче" на орехите. Преди присаждането е необходимо да изберете оптималната сортоподложкова комбинация, тъй като от подложката до голяма степен зависи силата на растеж, размера и развитието на овощното растение, продължителността на неплододаващия период, количеството и качеството на плодовата продукция, устойчивостта на стресови условия (студоустойчивост, сухоустойчивост, устойчивост на болести и неприятели и др.). Семенните подложки са по-силно растящи от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това те най-често са свободни от опасни вирусни болести, които напоследък се превръщат в сериозен проблем за развитието на овощарството. Кореновата система на този тип подложки е по-дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване на дръвчетата, както и по-добра приспособимост към почвените условия. Клоновите подложки, от своя страна, имат по-слаба растежна сила, встъпват по-рано в плододаване и придават по-добра изравненост на присадените растения по размери и количество на добивите. За съжаление обаче много често те са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено- климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 10 Август 2018 11:26

Окулиране в короната

Чрез окулиране в короната може да промените сорта на диво или старо дърво, както и на дърво, което не плододава или пък сортът не ви харесва.

Леторастите на дръвчетата са вече добре узрели. Пъпките в пазвите на листните дръжки са оформени и са в покой.

Присаждането в короната е успешно, ако се направи само на силно растящи клонки. Да се присажда пъпка къде да е в короната на старо дърво - ниско, на сянка, на слаба клонка, означава предварителен провал.

Времето на присаждането трябва да съобразите така, че да има няколко седмици топло време, в които пъпката да се прихване, за да може да преодолява ниските температури през зимата.

След като намерите подходящото дърво и място за присаждане, приложете операцията окулиране на Т-образен нарез.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След като сте спазили правилата за подходящото време, преди самото присаждане, си подгответе калемите.

. Отрязвате леторасти от желания сорт, които да отговарят на степента на развитие (дебелина) на подложковите леторасти

. След това ги нарязвате на калеми с по една пъпка, като най-подходящи са тези с току-що развити летни пъпки. Отрезът се прави така, че над пъпката се оставят 2-2,5 см, а под нея цялото междувъзлие

. До момента на присаждането калемите поставяте в съд с вода. След това премахвате всички листа, колтуци, реси и мустаци от летораста, върху който ще сложите калема. Чрез опипване с ръка се намира мястото на летораста, където вдървесинената част преминава в невдървесинена и точно там се прави кос отрез. Той трябва да е от страната на пъпката, а дължината му трябва да е два пъти по-голяма от ширината

. След това вземате от нарязаните предварително калеми и на разстояние 0,5-1 см под пъпката правите същия отрез, както при подложката, така че двата отреза да съвпаднат

. Готовият калем се поставя веднага върху подложката, така че отрязаните части да се покрият напълно. Ако това не се получи с първия калем, правите отрез на нов калем, докато успеете

. Присаденото място увивате с памучен конец, който не се завързва, а само се усуква

. Ако присаждането е на приземно отглеждани лози, присаденото място се привързва към колче, а ако е на високостъблени лози с конструкции, привързването се прави на подходящо място, така че присадникът да е защитен от вятъра.

. Ако присаждането е сполучливо, след две-три седмици превръзката се разхлабва в зоната на спойката, а след пет-шест седмици се премахва

. Ако присаждането на зелено е било върху дивачка и са се прихванали повече от един калем, есента се оставя само един, а другите се премахват от дъно (те могат да се вкоренят отделно)

. Оставеният на дивачката калем се привързва към колче и след листопада се „потапя“ в изкопана за целта дупка, така че мястото на присадката да остане на повърхността на почвата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 9

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта