Четвъртък, 20 Юли 2017 15:48

Орехът се присажда на орех

Костилковите видове, орехът и бадемът основно се присаждат върху семенни подложки, получени от самия вид. Съществуват и други типове подложки за някои от тях, но в практиката у нас почти не се използват. Една от широко използваните подложки при някои от тези видове е джанката. Това е основната подложка, използвана при размножаването на сливата. Много често се използва и при кайсията и по-рядко при прасковата и бадема. Джанката има много добра приспособимост към различните типове почви, като успява и на по-тежки и глинести, стига те да имат добра пропускливост. Развива се и на по-леки и пропускливи почви и проявява задоволителна сухоусточивост и студоустойчивост. Семената на джанката се добиват ефтино и лесно и имат добър процент на поникване. Срокът, през който може да се изъврши присаждането е продъжителен и прихващането е много добро. За получаване на подложки се предпочитат семена от жълтоплодни и по-къснозреещи форми. Сливовите и кайсиевите сортове добре се срастват с джанката, проявяват силен растеж и плододават обилно. Това се дължи на мощната коренова система и добрата приспособимост на джанката към различни почвени условия. В някои страни присаждат сливата върху трънкослива, праскова, бадем и други джанкови и сливови форми, но у нас тази практика е почти непозната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 14 Юли 2017 09:59

Техника на окулиране

Началото на операцията окулиране започва с направата на Т-образен разрез (нарез) върху подложката. Той се прави в основата на дивачката, която не бива да е по-дебела от 3-4 см на височина между 4 и 6 см от почвата в следната последователност:

. Първо с овощарско ножче се прави дъгообразен (като полумесец) напречен разрез (перпендикулярно на стеблото), дълъг 1-1,5 см.

. След това се прави надлъжен разрез (по дължината на стеблото), който започва от долу нагоре и трябва да завърши в средата на напречния разрез. Дължината му се фиксира предварително и трябва да е не по-малко от 2-2,5 см, за да може по-късно щитчето да се вмъкне в него. Когато стигнете до направения вече напречен нарез с ножчето, наклонете острието леко вляво и вдясно за да отделите кората. С тъпата страна на острието доотворете гнездото, така че да може да се вмъкне щитчето с пъпката от калема.

За изрязване на пъпка с щитче се избира добре развита и оформена пъпка от средната част на калема. Връхните не са добре развити, а тези от основата има вероятност да са цветни. Изрязването на щитчето започва на 1-1,5 см от основата на пъпката, започва плавно и внимателно като се стигне до пъпката ножчето леко се вдълбава, след което отново се изправя и завършва на 1 см над пъпката. Готовото щитче, на което сте оставили поне 1 см от листната дръжка се вкарва в Т-образния разрез.

След като щитчето е вече вмъкнато в Т-образния разрез, по най-бързия начин присаденото място се превързва стегнато с лико (манила) или с полиетиленова лентичка.

. Привързването става отдолу нагоре, като не се прави възел, а късият край се оставя затиснат под дългия, с който правите стегнати спираловидни навивания.

. Като стигнете до щитчето с листната дръжка го прескачате, но така че под и над него да не влиза въздух и продължавате нагоре, докато стигнете малко над напречния нарез. Там правите бримка, като оставяте една намотка свободна и в нея вкарвате края на превръзката, след което издърпвате до стягане. С това процедурата е приключена.

Има няколко основни правила, които също трябва да знаете за да се радвате на успешно присаждане. Ето и най-важните от тях:

. Калеми се вземат само от здрави растения, без признаци на вирусни болести;

. Овощарското ножче трябва да е добре подострено;

. Присаждането се прави сутрин рано - до 10 часа или късно следобяд, когато времето е хладно, по изключение може да става и през целия ден при облачно време;

. Работи се бързо, за да няма възможност прорезите върху подложката да се окислят и да потъмнеят.

Около две седмици след присаждането се прави проверка на присадената пъпка. Пъпките, които са се прихванали добре се познават по опадалите листни дръжки (или падащи при леко докосване) и свежите щитчета. Не прихванатите пъпки могат се познават по изсъхналите щитчета и здраво закрепените листни дръжки, които не се откъсват дори при по-силно дърпане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Най-широко използваният начин за присаждане при овощните дървета е присаждането на спяща пъпка. Този начин на облагородяване е най-широко разпространен в любителската практика,защото лятното присаждане е лесно и най-успешно.

За прихващане на присадената пъпка, голямо влияние оказва срокът, когато се приложи окулирането. При различните видове подложки този срок не е еднакъв. Освен от биологичните особености на подложките, оптималният период за присаждане зависи до голяма степен и от почвените и климатични фактори на даденото месторастене.

Срокове според овощния вид

. При черешовите сортове с по-тънки леторасти най-добрият срок за присаждане е целият месец юли и първото десетдневие на август, а когато сортовете са с по-силнорастящи леторасти - от последното десетдневие на юли до около средата на август.

. При ябълките оптималният срок е месец юли до второто десетдневие на август, а за крушите – юли и август.

. Прасковата се присажда най-успешно през юли и първото десетдневие на август.

. Дюлята може да се окулира от края на юли до средата на септември.

За предпочитане е окулирането да се прави в по-ранните срокове, тъй като камбиалната дейност (структурообразуващата тъкан) на подложките тогава е най-активна.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

С овощарско ножче първо се прави полегат отрез на летораста от подложката. Той трябва да е на 50-60 см от основата на летораста и се прави на междувъзлието от страната на последната пъпка. По същия начин се прави подобен (огледален) отрез и на калема под окото. Отрезите трябва да се правят с едно движение за да са гладки и така, че при допирането (копулацията) да образуват едно цяло. Затова е необходимо дебелината на подложката и калема да е еднаква. За да постигнете възможно най-съвършени отрези за оптимално напасване на двете части, може да потренирате с леторастите, които сте отстранили при филизенето.

След като напасвате калема върху подложката присаденото място се превързва с памучен конец, чийто краища не се завързват, а се усукват. По същия начин облагородете и останалите предвидени леторасти на подложката.

За да направите присадения летораст устойчив на вятър и други неблагоприятни въздействия го превържете на 1-2 места към опорно колче. Конецът, с който е превързана присадката се премахва 2-3 седмици след присаждането.

От прихванатия калем още същото лято ще се развие летораст. За него се полагат всички грижи, които изисква лозата – привързване, поливане, пръскане срещу болести и неприятели. Основна грижа е и редовното почистване (отстраняване) на леторастите, които ще покарат от пъпките по летораста на подложката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Май и юни са месеците на най-буен растеж на лозата. Ако сте решили, че някой сорт, който имате вече не ви харесва или сте набелязали нов, който много ви харесва – време е да го направите.

Смяната на сорта може да стане чрез присаждане на зелено. До средата на юни, а за по-високите места и до края на месеца, е най-подходящото време за тази операция. Ако не сте я правили досега, а искате да се радвате на собственоръчно облагороден сорт, може да пробвате. Ние сме готови да ви помогнем, като ви запознаем с техниката на присаждането.

От самото име на операцията – зелено присаждане, става ясно, че се работи само със зелени части (а не зрели) - зелени леторасти и зелени калеми. Най-често прилаганият начин за този вид присаждане е т. нар. обикновена копулация. Тя е и най-лесна за изпълнение от любителите, защото не изисква специални отрези и инструменти.

На главината или лозата, на която сте решили да смените сорта, първо се прави филизене – отстраняват се от основа излишните леторасти. Оставят се само 3-4, които са добре развити и разположени на подходящи места, на които ще се присадят калемите от избрания сорт. За да се ограничи изпарението на влага от оставените леторасти и за да се увеличи сокодвижението в тях, няколко дни преди самото присаждане те се обезлистват напълно.

След като имаме избрания сорт, подбираме от него леторасти, които са със същата дебелина, каквата имат леторастите на подложката. Калемите се нарязват с по едно око (лятна пъпка), като над пъпката се оставят около 2 см от зеления летораст, а под нея – почти цялото междувъзлие (до долната пъпка). Пъпката, която избираме трябва да е едва забележима в пазвата на листа. Листът, който е от възела на избраната пъпка се съкращава (с ножица), като от листната петура се оставя не повече от една трета. След нарязването калемите веднага се поставят в съд с вода за да не завяхнат до момента на присаждането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За правилното изпълнение на присаждането при лозата, освен индивидуалните изисквания към техниката на присаждане, трябва да се спазват и още 10 златни правила.
1. Температурния режим в зоната на корените трябва да е +10С, +12С, а на въздуха не по-малко от +20С;
2. Осигурете достатъчно влага на присажданото растение;
4. Спазвайте чистота и точност при присаждането;

3. Исползвайте добре заточени инструменти за работа;

5. Спазвайте биологичната съвместимост на подложката и калема, еднаква дебелина и съвместимост на тъканите;

6. Осигурете оптимални изисквания в избора на за присаждане те трябва да бъдат взети от средната част на лозата с добре узряла дървесина и пъпки от високодобивни, здрави растения. Предишната година не трябва да претоварвате майчиното растение с плод;

7. Осигурете необходимото качество на калемаесента след съхранение определете състоянието на очитеи тяхната жизненост, дървесината и кората трябва да са здрави. Очите трябва да не са просъхнали и без плесени. Ако прережете върха на пъпката средата и трябва да е ярко зелена, а вътрешната и част - пластична. Кората и дървесината трябва да е без вътрешни повреди и признаци на заболяване. При продълговатия отрез с ножчето кората не трябва да има мъртва тъкан (т. ест. потъмнели, разслояващи се тъкани. При напречният срез на лозата трябва да е ярко зелен, без белезникави отенъци. На края на среза от вътрешността на кората трябва да се отделят капцици вода.Съобразете с условията на времето – по време на присаждането не трябва да вали дъжд и да духа вятър;

9. Времевия интервал за присаждането трябва да бъде разчетен така, че да се направи бързо и в сутрешните или привечерните часове;

10. Поддържане на необходимите условия в мястото на присаждането трябва да е защитено от механически въздействия, защитени от преки слънчеви лъчи, създаване и осегуряване на оптимален микроклимат в мястото на присаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 13:28

При присаждане има опасност от вируси

Болестта звездовидно напукване при ябълката е идентифицирана у нас при калеми и пъпки при сорт Златна превъзходна. След инокулиране около пъпките на едногодишните леторасти се появяват симптомите на болестта във вид на некроза. Петната може да се превърнат в ракови рани. Върховете на леторастите изсъхват и това предизвиква израстването на нови клонки от по-долни пъпки. Листата по тези клони са хлоротични, а плодовете се изкривяват, напукват и издребняват. Разпространяването на вируса става чрез присаждане. Най-чувствителни са сортовете Златна превъзходна и Коксова ренета.

Използвайте здрави изходни растения за размножаване!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сравнете сами:

· Дървета присадени директно на слабо растяща подложка, когато пораснат и са в период на плододаване, са много взискателни към общия агротехнически фон. Те изискват усилено хранене, обилни поливки, чисти от плевели междуредия, опорна конструкция и др.

· Дръвчетата присадени на семеначе, но с използване на междинник са много по-адаптивни към условията на отглеждане. Те имат мощен корен, който черпи вода и хранителни вещества от по-дълбоките почвени слоеве, не се нуждаят от опорна конструкция и плевелите не са им сериозни конкуренти. Слаборастящите дървета, присадени на семеначе с междинник също могат да се садят по плътно и сгъстено при междуредие 4-4,5 и разстояние вътре в реда 1,2-2,5 м.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 11 Февруари 2017 16:47

Правила при присаждане на калем

За да се получи добър резултат при присаждането на калем, трябва да се съблюдават някои правила:

  • Присаждането да става по възможност по–рано, преди започването на сокодвижението. Най –добре е това да се извърши през февруари или най – късно през първата половина на март.
  • Кората на подложката да бъде гладка поне на десет сантиметра под отреза.
  • Когато кората на подложката не може да съвпадне с кората на калема и от двете страни, което често се случва, това да стане поне от едната страна.
  • По възможност най –долната пъпка на калема да попадне под отреза на подложката. Това се прави с цел, ако след прихващане калема се счупи, дръвчето да се формира от най – долния летораст.
  • Да не се привързва с рафия плътно, а навивките им да бъдат разделени така, че замазката да се залепи не за рафията, а за подложката с калема.
  • Със замазка се покрива всички рани – горния отрез на калема, открития отрез на подложката и мястото на допиране на подложката с калема.
  • Да се поддържа голяма чистота и да се работи с остри инструменти.
  • Да се осигурят подходящи калеми, събрани от дървета с пълна почивка и добре съхранени до момента на присаждането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В началото, когато протича процесът на срастване на калема с подложката и още не са възстановени повредите на проводящата тъкан, медът създава запас от хранителни вещества за клетките на калема. Освен хранителни вещества той съдържа и биологично активни вещества с бактерицидни свойства, които възпрепятстват развитието на различни патогени. По тази причина срезовете остават чисти, а процеса на заздравяване по-лек, раните бързо образуват калус.

Освен това, съхраняването на калеми в мед може да продължи до 18 месеца. Този метод се използва, когато на калемите предстои транспорт на дълги разстояния.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта