За успешното отглеждане на краставиците, освен спазването на всички агротехнически изисквания се налагат и чести третирания за извеждане на борбата с болести и неприятели. Новите сортове краставици са високопродуктивни с много добри вкусови качества, но са слабо устойчиви към причинителите на болести, най-често гъби или бактерии. Освен това по растенията не трябва да се допуща развитие и на вредители, като листни въшки, трипсове, белокрилки и цикади. Освен че вредят директно на растенията като смучат сок от тях, някой от тези насекоми са преносители и на вирусни болести, които не могат да се лекуват.

Борбата с болестите включва два етапа – профилактика и лечение.

Профилактиката включва комплекс от мерки, като основни са:

  • Опазване на растенията от плевели , които са гостоприемници на вредни насекоми, пренасящи вирустни и микоплазмени болести;
  • Оптимален режим на поливане;
  • Оптимално балансирано торене с комбинирани и листни торове. Едностранчивото азотно торене изнежва растенията и ги прави податливи на заболявания;
  • Предпазване на растенията от вредители чрез пръскане с инсектициди;
  • Предпазни пръскания с контактни фунгициди преди да са се развили болестите.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Профилактичните третираниясрещу струпясването включват две предцъфтежни, едно или две цъфтежни и 8-10 следцъфтежни третирания.

. Първото предцъфтежно пръскане се провежда във фаза “миши уши”, а второто припоказване боята на цвета или фаза “цветен бутон”.

. При суха пролет по време на цъфтежа се провежда едно, а при влажна две цъфтежни третирания.

. Следцъфтежните пръскания са в интервал през 8-10 дни в зависимост от използвания фунгицид, а броят им зависи от влажността и от допуснатата първична зараза.

Медните фунгициди имат и странично действие

За предпазни пръскания срещу струпясването могат да се използват медсъдържащи фунгициди, като 1% бордолезов р-р, шампион, фунгуран и др. Тези фунгициди имат и свойството да повишат устойчивостта нарастителните тъкани към кратковременни понижения на температурата в границите на минус 5 до минус 6 градуса.

Целта на предпазните пръскания е максимално да ограничат първичните инфекции от струпясване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Проблемите съпътстват есенниците още от поникването им. Препоръчват се две, а при обоснована необходимост и три фунгицидни пръскания, но направени навреме и с подходящи препарати

Агр. Петър Кръстев

Вече се усеща, че краят на зимата наближава, но това буди още по-големи тревоги у зърнопроизводителите. Никак не ги успокояват и непрекъснатите уверения от страна на специалистите (предимно от търговските фирми), че посевите наваксват закъснението и ще излязат от зимата в оптимална фаза. Защото опитните очи на земеделците, които се занимават със зърнопроизводство, виждат картината по друг начин и то не през розови очила.

Природата не търпи празно пространство и в случая – в черните доскоро ниви, в празните пространства се настаниха плевели. Те, както всички знаем, са много по-адаптивни от културата и бързо се развиват, което доста ще усложни борбата. Защото, докато дойде времето за пръскане, със сигурност плевелите ще са прераснали.

Но не само плевелите ще създават проблеми в посевите със зимни култури. Тази година, повече от всяка друга, и болестите рано се настаниха. Това почувствахме и ние, в редакцията, – притеснени земеделски производители ни се обаждат непрекъснато, пишат ни писма, изпращат ни снимки с болни растения с молба да посредничим и да предупредим колегите им за опасностите.

Оказва се, че заразата с кафява ръжда по пшеницата е вече факт и то не от сега, а още от есента, с поникването на пшеницата. По този повод потърсихме за коментар компетентното мнение на доц. Петър Чавдаров от Института по растителни генетични ресурси в Садово.

Експертът подчерта, че поради топлата есен и подходящите температури е наблюдавано много ранно заразяване с кафява ръжда още от есента. Дори някъде (където посевите са поникнали навреме) се е наложило есенно третиране с фунгициди. Заразата тръгва от самосевки, върху които заболяването се съхранява и оттам инокулира съседни посеви с житни култури. Нападат се предимно посеви с чувствителни сортове, където агротехниката е занижена, има прекомерно азотно торене, не е спазен сеитбооборотът и др. фактори. В момента това, което наблюдават земеделците, са уредоспорите и мицелът на гъбата, с които заболяването презимува, но на този етап не могат да се предприемат някакви мерки. Според доц. Чавдаров, независимо че болестта е най-агресивна малко преди изкласяване, наличието на зараза от есента може да причини силно нападение още в края на март и началото на април при покачване на температурите над 20С и чести превалявания. Затова препоръката на фитопатолога е: стопаните трябва да са много внимателни и след 15 – 20 март и да правят непрекъснати обследвания на посевите всяка седмица. Според специалиста е несериозно някой зърнопроизводител да смята, че ще мине без пръскане. Дори едва ли ще е достатъчно само едно пръскане, за да се предотвратят инфекциите. Защото освен кафява ръжда, при очертаващото топло време, доцентът прогнозира, че ще се развият и други болести. Затова той препоръчва две, а при обоснована необходимост и три фунгицидни пръскания, но направени навреме и с подходящи препарати. Освен болестите, голяма е вероятността слабите посеви да бъдат и в по-голяма степен нападнати от неприятели. Затова, предвид необичайната за есенниците година, повече от всякога е необходимо зърнопроизводителите да търсят и компетентната помощ на независими добри специалисти, за да вземат най-правилните и навременни решения за посевите.

Публикувана в Растениевъдство

 С решения на УС на ДФЗ е увеличен ресурсът по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода от 01.07.2018 – 15.11.2018 г. Повишава се и бюджетът по схемата „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“.

   УС на ДФЗ предоставя средства в размер на 9 084 041 лева по първата схема, по която компенсират разходите на животновъдите за разходваните средства, направени за гарантиране здравето на животните, недопускане разпространение на заразни болести в стадата и предотвратяване на зоонози.

    Средствата се изплащат след представяне на обобщена информация от БАБХ за дейностите, извършени през посочения период.

  Средствата се разпределят по направления, както следва:

      • Имунопрофилактични мероприятия - 1 848 073 лв.

      • Клинични изследвания - 4 248 931 лв.

     • Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания-2 069 548 лв.

    • Отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни -122 лв.

     • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 216 693 лв.

     • Закупуване на диагностикум „Туберкулин" от PBJI - 81 671.49 лв. 

    • Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД) - 619 002 лв.

    Бюджета на ДФ „Земеделие" за 2018 г. в частта „Държавни помощи" беше увеличен с 5 000 000 лв. с решение на Министерски съвет. Така общият размер се променя от 142 484 824 лв. на 147 484 824 лв.По схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните" от 20 000 000 лв. средствата нарастват до 24 288 346 лв.

    По схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ увеличението е с 1, 5 млн. лв., при което общият ресурс за 2018 г. се променя от 12 000 000 лв. на 13 500 000 лв.

Публикувана в Животновъдство

Често в градините по стъблата и клоните на дърветата се появяват лишеи. Някой от любителите градинари се стряскат, смятайки че появата е признак на загиване на дървото. Други знаят, че лишеите не са паразити, те не се заселват там, където има екологични замърсявания.

Лишеите получават храната си от въздуха. Нуждите от вода и минерални вещества са почти минимални, размножават се със спори и части от тялото си. Най- високо изискване имат към влагата, влажноста на въздуха трябва да е не по-малко от 80%. Студовете не са проблем за лишеите. Високите температури също не ги плашат. Колкото е по-чист въздухът, толкова повече видове лишеи се срещат.

Лишеите не са паразити по дърветата, но те нанасят вреда на дърветата. Те се явяват място за зимуване на някой неприятели, на спорите на гъбни болести и други инфекции. За да е защитена градината е добре да се освободите от лишеите. Това става с пръскане, но и с профилактика:

· Растенията се засаждат така, че да не се застоява въздуха между тях.

· Просветляване на клоните на дърветата.

· Ако градината е с високи плътни огради, добре е да има малки отдушници в тях, иначе по дърветата ще се образуват лишеи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Смолотечението при костилковите растения е широкоизвестно явление, което се среща във всички места на отглеждане на тези растения.

Смолотечението е обичайно за всички видове и сортове сливи и череши, отглеждани в нашата страна. Смолотечението не само отслабва растението и намалява неговата производителност, но и понякога води до загиване на цялото дърво, храст или отделни клони.

Отделянето на смолата може да бъде причинено от механично увреждане на растението, да бъде причинено от ниски зимни температури или резки температурни колебания през пролетта и есента, преждевременна или прекалено силна резитба на дърветата и храстите или увреждане на растенията от вредители, или болести. С други думи смолотечението е реакция на растението на различни видове увреждания или отслабване.
Особено често се наблюдава смолотечение на фона на мразобойни рани и сериозно увреждане на дърветата от ранно кафяво гниене и сачмянка. Според експерти всяко механично увреждане на кората, ако достигне камбия, може да предизвика смолотечение , а гъбите и бактериите, попаднали в смолата, отиват дълбоко в тъканите на растенията и въздействайки върху тях, увеличават смолотечението.
Лечението на заболяването започва предимно с превантивни мерки.
За отглеждане в нашите климатични условия трябва да се използват само сортове череши и сливи с добра зимоустойчивост.
Необходимо е да се вземат предпазни мерки, да се избягва нанасянето механични повреди на растенията: съхраняване на старата мъртъв кората, която да служи като защита на по-долу стоящата жива тъкан, защита от слънчеви пригори на ствола и скелетните клони с белосване през есента и пролетта, предотвратяване на мразобойни пукнатини с увиване на ствола и скелетните клони с хартията , рогозки и т.н.
За дезинфекция на раните се използва 1% разтвор на меден сулфат, но могат да се използват и народни средства. Добри резултати дава натриването на раните с пресни листа от киселец - 2-3 пъти за 5-10 минути (докато сокът изсъхне).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 14 Октомври 2018 10:26

Есенна профилактика в градината

Болестите, неприятелите и плевелите презимуват под най-различни форми. Гъбните болести прекарват зимата като спори,мицели или устойчиви на външните влияния плодни тела и др., абактериите и вирусите - в семената, коренищата и презимуващитерастения. Неприятелите презимуват в ходове в различни части нарастенията, в семената, в почвата на различна дълбочина.Плевелите презимуват в и над почвата, в коренища, грудки, луковици,в заредени с хранителни вещества мощни корени и др. Порастителните остатъци презимуват кафяви петна по доматите, манапо пипера, спанака и соята, зелена мозайка по тиквените, гуша позелето, антракноза по фасула; от неприятелите - царевичен стъбленпробивач, грахов зърнояд, рапичен цветояд и др. В окапалите листа ипод кората на дърветата се запазват причинителите на бяла ръждапо черешата, струпясване по ябълката, крушата и прасковата, бели ичервени листни петна по ягодата, антракноза по ореха,церкоспориоза по бадема, кафяви петна по дюлята, ръжда по лука, отнеприятелите - ябълков цветопробивач, лещов зърнояд, бяла овощнапеперуда, ябълков плодов червей, гроздов молец и др.

В мумифицираните (изсъхнали) плодове се запазватпричинителят на загиване на завръзите по дюлята, ранно и късногниене по овощните, антракноза по лозата и др. На различнадълбочина в почвата (като какавиди, възрастни или ларви) сезапазват неприятелите колорадски бръмбар, чеснова муха, луковамуха, житна пиявица, сив царевичен хоботник, житен бегач, крушовадървеница, от болестите (спори, мицел и др.) се запазватпричинителите на бактериозата по ореха, листни петна по доматите,сиво и бяло гниене по лука и лозата, гуша по зелето, черно гниене поморковите и др.

Всички те: гъби, вируси, бактерии, неприятели иплевели при благоприятни за развитието им условия през пролеттазапочват развитието си и нанасят повреди на културните растения.Ето защо тези части от растенията, които след листопада нямат значение за нас, но запазват вредителите трябва да се събирати изгарят. Почвата се обръща на дълбочина, на която не се вреди на корените на овощните, лозата и украсните видове, за да се унищожат в тях вредителите. Задължително трябва да се унищожат и плевелите в насажденията и по синурите. Профилактичните мероприятия в градината през есента са от голямо значение и те могат да намалят плътността на вредителите по растенията. Тези мероприятия не изискват разходи, а само труд, но за сметка на това

спестяват разходи за химични средства през пролетта и намаляват натрупването им в плодовете, които отглеждаме и консумираме.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 14:03

Есенна профилактика при овошките

  • При младите дръвчета: преди падането на температурите стъблото трябва да се предпази чрез обвиване с тъкан (стари чували, парцали, а може и хартия). Без да повиши температурата на стъблото това обвиване с тъкани ще го предпази от заледяване и измръзване.

  • Варосването на дърветата също ще помогне за защита на дървото от прегряване чрез отразяване на слънчевите лъчи. Много стопани варосват дърветата напролет през априли май от естетична гледна точка, но тогава това е безполезно, та дори и опасно. Белият цвят понижава температурата на стъблото, а това е доста опасно по време на активното сокодвижение.

При белосването е добре към варта да се добави и малко нишесте, брашно или глина, за по-добро прилепване на варта.

  • По стъблата на по-старите дървета има лишеи и мъхове. те задържат влага и спомагат за проникването й през пукнатините, което води до загниване и развитието на различни болести. Затова преди да се варосат, добре е от кората на дърветата да се отстранят всички лишеи и мъхове. Това става лесно с телена четка (ако е необходимо стъблото може предварително да се навлажни с разтвор от дървесна пепел – 400-500 г на кофа с вода).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 13 Септември 2018 16:33

За по-малко червиви плодове догодина

Знаете, че гъсениците на плодовите червеи повреждат плодове. За да намалите популацията им догодина можете да използвате един прост метод - редовно събиране на повредените и опадали плодове на земята под дървото.

Трябва непременно да ги събирате в някой край на двора, като е най-добре да ги заровите, но на по-голяма дълбочина - 50 и над 50 см. А по-добрият вариант е да ги унищожите чрез изгаряне!

Това се прави вечер, когато някои от вредителите се прибират да нощуват в опадалите плодове!

По време на беритбата задължително правило е да берете не само качествените и здрави плодове, но и всички болни и повредени от непериятели и болести - както от дървото, така и от земята под него. И също да ги унищожавате. По този начин намалявате популацията на неприятелите и инфекцията от болестите за следващата година.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Върховото гниене засяга зелените плодове на доматите, пипера и патладжана. По върховете се образуват дребни, воднисти петна, които се разрастват и обхващат голяма част от плода.
В основата на заболяването са нарушения свързани с приема на елемента калций. Но това не винаги се дължи на малкото или недостатъчно количество от елемента в почвата. Там могат да бъдат включени такива фактори като:
. резки и чести промени на сух и влажен период - най-честата причина;

. твърде кисела или алкална реакция на почвата;
. твърде много азот, калий и магнезий в растителните тъкани;
. липса на фосфор и манган;
. прекалено интензивна светлина (на юг);
. почвата е прекалено влажна;
. механични повреди по корените.

Гниенето не се появява на всички плодове, а само на отделни и то най-вече на първите 1-2 цветни китки или плодове. Ако все пак решим, че наблюдаваме това явление всяка година и трябва да вземем мерки, има какво да направим.

Основното правило е физиологичното явление да се предотвратява, а не да се лекува, когато вече е факт.

Когато видите симптомите напръскайте с 0,5на сто калциев двухлорид.
Третира се 2-3 пъти през 14 дни. Трябва да се има предвид, че всичко е добре в умерени количества! Калцият е антагонист на калия. Ако без необходимост се пръска с калций може да се получи недостиг на калий, а от него зависи зреенето на плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта